» 21 / Enbiyâ  112:

Kuran Sırası: 21
İniş Sırası: 73
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

 » 21 / Enbiyâ  Suresi: 112
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قَالَ (GEL) = ḳāle : dedi ki
2. رَبِّ (RB) = rabbi : Rabbim
3. احْكُمْ (EḪKM) = Hkum : hükmet
4. بِالْحَقِّ (BELḪG) = bil-Haḳḳi : hak ile
5. وَرَبُّنَا (VRBNE) = ve rabbunā : ve Rabbimiz
6. الرَّحْمَٰنُ (ELRḪMN) = r-raHmānu : çok merhamet edendir
7. الْمُسْتَعَانُ (ELMSTAEN) = l-musteǎānu : O'nun yardımına sığınılır
8. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : karşı
9. مَا (ME) = mā : şeye
10. تَصِفُونَ (TṦFVN) = teSifūne : sizin nitelendirdiğiniz
dedi ki | Rabbim | hükmet | hak ile | ve Rabbimiz | çok merhamet edendir | O'nun yardımına sığınılır | karşı | şeye | sizin nitelendirdiğiniz |

[GVL] [RBB] [ḪKM] [ḪGG] [RBB] [RḪM] [AVN] [] [] [VṦF]
GEL RB EḪKM BELḪG VRBNE ELRḪMN ELMSTAEN AL ME TṦFVN

ḳāle rabbi Hkum bil-Haḳḳi ve rabbunā r-raHmānu l-musteǎānu ǎlā teSifūne
قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون

 » 21 / Enbiyâ  Suresi: 112
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi ki He said,
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbim """My Lord!"
احكم ح ك م | ḪKM EḪKM Hkum hükmet judge
بالحق ح ق ق | ḪGG BELḪG bil-Haḳḳi hak ile in truth.
وربنا ر ب ب | RBB VRBNE ve rabbunā ve Rabbimiz And our Lord
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmānu çok merhamet edendir (is) the Most Gracious,
المستعان ع و ن | AVN ELMSTAEN l-musteǎānu O'nun yardımına sığınılır the One Whose help is sought
على | AL ǎlā karşı against
ما | ME şeye what
تصفون و ص ف | VṦF TṦFVN teSifūne sizin nitelendirdiğiniz "you attribute."""

21:112 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

dedi ki | Rabbim | hükmet | hak ile | ve Rabbimiz | çok merhamet edendir | O'nun yardımına sığınılır | karşı | şeye | sizin nitelendirdiğiniz |

[GVL] [RBB] [ḪKM] [ḪGG] [RBB] [RḪM] [AVN] [] [] [VṦF]
GEL RB EḪKM BELḪG VRBNE ELRḪMN ELMSTAEN AL ME TṦFVN

ḳāle rabbi Hkum bil-Haḳḳi ve rabbunā r-raHmānu l-musteǎānu ǎlā teSifūne
قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون

[ق و ل] [ر ب ب] [ح ك م] [ح ق ق] [ر ب ب] [ر ح م] [ع و ن] [] [] [و ص ف]

 » 21 / Enbiyâ  Suresi: 112
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi ki He said,
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbim """My Lord!"
Re,Be,
200,2,
N – accusative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم منصوب والياء المحذوفة ضمير متصل في محل جر بالاضافة
احكم ح ك م | ḪKM EḪKM Hkum hükmet judge
Elif,Ha,Kef,Mim,
1,8,20,40,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
بالحق ح ق ق | ḪGG BELḪG bil-Haḳḳi hak ile in truth.
Be,Elif,Lam,Ha,Gaf,
2,1,30,8,100,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
وربنا ر ب ب | RBB VRBNE ve rabbunā ve Rabbimiz And our Lord
Vav,Re,Be,Nun,Elif,
6,200,2,50,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مرفوع و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmānu çok merhamet edendir (is) the Most Gracious,
Elif,Lam,Re,Ha,Mim,Nun,
1,30,200,8,40,50,
ADJ – nominative masculine singular adjective
صفة مرفوعة
المستعان ع و ن | AVN ELMSTAEN l-musteǎānu O'nun yardımına sığınılır the One Whose help is sought
Elif,Lam,Mim,Sin,Te,Ayn,Elif,Nun,
1,30,40,60,400,70,1,50,
N – nominative masculine (form X) passive participle
اسم مرفوع
على | AL ǎlā karşı against
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
ما | ME şeye what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
تصفون و ص ف | VṦF TṦFVN teSifūne sizin nitelendirdiğiniz "you attribute."""
Te,Sad,Fe,Vav,Nun,
400,90,80,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قَالَ: dedi ki | رَبِّ: Rabbim | احْكُمْ: hükmet | بِالْحَقِّ: hak ile | وَرَبُّنَا: ve Rabbimiz | الرَّحْمَٰنُ: çok merhamet edendir | الْمُسْتَعَانُ: O'nun yardımına sığınılır | عَلَىٰ: karşı | مَا: şeye | تَصِفُونَ: sizin nitelendirdiğiniz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قال GEL dedi ki | رب RB Rabbim | احكم EḪKM hükmet | بالحق BELḪG hak ile | وربنا WRBNE ve Rabbimiz | الرحمن ELRḪMN çok merhamet edendir | المستعان ELMSTAEN O'nun yardımına sığınılır | على AL karşı | ما ME şeye | تصفون TṦFWN sizin nitelendirdiğiniz |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳāle: dedi ki | rabbi: Rabbim | Hkum: hükmet | bil-Haḳḳi: hak ile | ve rabbunā: ve Rabbimiz | r-raHmānu: çok merhamet edendir | l-musteǎānu: O'nun yardımına sığınılır | ǎlā: karşı | : şeye | teSifūne: sizin nitelendirdiğiniz |
Kırık Meal (Transcript) : |GEL: dedi ki | RB: Rabbim | EḪKM: hükmet | BELḪG: hak ile | VRBNE: ve Rabbimiz | ELRḪMN: çok merhamet edendir | ELMSTAEN: O'nun yardımına sığınılır | AL: karşı | ME: şeye | TṦFVN: sizin nitelendirdiğiniz |
Abdulbaki Gölpınarlı : Dedi ki: Rabbim, gerçek olarak hükmet ve Rabbimiz olan rahmânın yardımını dileriz onun hakkında söylediğiniz aslı olmayan sözler yüzünden.
Adem Uğur : (Muhammed:) Rabbim! (Onlar hakkında) adaletinle hükmünü ver. Bizim Rabbimiz Rahmân'dır. Sizin anlattıklarınıza karşı yardımı umulandır, dedi.
Ahmed Hulusi : Dedi ki: "Rabbim, Hak olarak hükmet! Rabbimiz Rahman Müstean'dır sizin asılsız tanımlamalarınıza karşı!"
Ahmet Tekin : 'Rabbim, onlar hakkında hakkaniyetle, adâletle hükmünü ver, icraat yap. Bizim Rabbimiz Rahmet sahibi Rahman olan Allah’tır. İsnat ettiğiniz yakıştırmalarınıza karşı, yardımına sığınılacak olandır.' de.
Ahmet Varol : (Peygamber) dedi ki: 'Ey Rabbim! Hak ile hüküm ver. Şüphesiz bizim Rabbimiz, sizin nitelemelerinize karşı kendinden yardım istenen Rahman'dır.'
Ali Bulaç : (Resulullah) Dedi ki: "Rabbim, hak ile hükmet. Bizim Rabbimiz, sizin her türlü nitelendirmelerinize karşı yardımına sığınılan Rahman (olan Allah)dır."
Ali Fikri Yavuz : (Hz. Peygamber şöyle) dedi: “- Ey Rabbim! Benimle Mekke halkı arasında adaletle hüküm ver. Rabbimiz o rahmândır ki, isnad ettiğiniz (yalan) vasıflarınıza karşı yardımına sığınılan ancak O’dur.”
Bekir Sadak : Peygamber: «Rabbim! Aramizda gercekle hukmet, anlattiklariniza karsi ancak Rahman olan Rabbimizden yardim istenir» dedi. *
Celal Yıldırım : (Peygamber) dedi ki: Ey Rabbim! Aramızda hakk ile hükmet. Rahman olan Rabbimiz, sizin vasfe degeldiğiniz şeylere karşı yardımı istenilendir.
Diyanet İşleri : (Peygamber), “Ey Rabbim! Hak ile hüküm ver. Bizim Rabbimiz, sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahmân’dır” dedi.
Diyanet İşleri (eski) : Peygamber: 'Rabbim! Aramızda gerçekle hükmet, anlattıklarınıza karşı ancak Rahman olan Rabbimizden yardım istenir' dedi.
Diyanet Vakfi : (Muhammed:) Rabbim! (Onlar hakkında) adaletinle hükmünü ver. Bizim Rabbimiz Rahmân'dır. Sizin anlattıklarınıza karşı yardımı umulandır, dedi.
Edip Yüksel : De ki, 'Rabbim, hükmünü gerçekleştir. Sizin yakıştırdıklarınıza karşı sadece Rahman olan Rabbimizden yardım istenir.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (Hz. Peygamber şöyle) dedi: «Ey Rabbim! Aramızda gerçekle hükmet ve Rabbimiz O Rahmân'dır ki, isnad ettiğiniz (yalan) vasıflarınıza karşı yardımına sığınılacak olan ancak O'dur.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : (Peygamber şöyle) dedi: «Ey Rabbim, hakettikleri gibi hükmet! Rabbiniz isnad ettiğiniz iftiralarınıza karşı sığınılacak Rahman'dır.»
Elmalılı Hamdi Yazır : Dedi: ya rabb! hakka hukmet ve rabbımız rahmandır ancak isnadlarınıza karşı sığınılacak müstean
Fizilal-il Kuran : Peygamber dedi ki; «Ya Rabb'i, benim ile müşrikler arasındaki davayı hak ilkesi uyarınca hükme bağla. Sizin düzmece iddialarınız ve asılsız yakıştırmalarınız karşısında tek sığınağım, son derece merhametli olan Rabb'imin yardımıdır.»
Gültekin Onan : (Tanrı Elçisi) Dedi ki: "Rabbim, hak ile hükmet. Bizim rabbimiz, sizin her türlü nitelendirmelerinize karşı yardımına sığınılan Rahmandır."
Hakkı Yılmaz : De ki: “Rabbim! Aramızda gerçekle hükmet” ve “Bizim Rabbimiz, o yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'tır, sizin nitelemeleriniz üzerine yardımı istenendir.”
Hasan Basri Çantay : (Peygamber) dedi: «Yârab, sen (benimle o tekzîb edenlerin arasını) hak ile hükmet. Bizim Rabbimiz; O çok esirgeyen (Allah) dır ki sizin vasf (-ü isnâd) edegeldiklerinize karşı (yegâne) sığınılan Odur».
Hayrat Neşriyat : (Peygamber:) 'Rabbim! (Müşriklerle aramızda) hak ile hüküm ver! BizimRabbimiz, Rahmân (pek merhametli olan)dır, sizin isnâd etmekte olduğunuz vasıflara karşı(kendisinden) yardım istenendir' dedi.
İbni Kesir : Dedi ki: Rabbım; hak ile hükmet. Rahman olan Rabbımız; sizin nitelendirmelerinize karşı yardımına sığınılacak odur.
İskender Evrenosoğlu : Dedi ki: “Rabbim hak ile hüküm ver. Ve bizim Rabbimiz, sizin (yanlış) vasıflandırmalarınıza rağmen yardım istenilen Rahmân (Allah)'dır.”
Muhammed Esed : De ki: "Ey Rabbim! (Aramızda) hakça hüküm ver!" Yine (de ki "Rabbimiz Rahmân, sizin (O'na ilişkin) tüm tanımlama gayretlerinize karşı yardımına başvurulabilecek yegane (Hakim)dir!"
Ömer Nasuhi Bilmen : Dedi ki: «Yarabbi! Hak ile hükmet. Ve bizim çok esirgeyici olan Rabbimizdir. Ancak sizin vasfedegeldiklerinize karşı kendisinden yardım istenilecek olan (zat).»
Ömer Öngüt : Dedi ki: “Ey Rabbim! Hak ile hüküm ver. Bizim Rabbimiz Rahman'dır, sizin bu vasıflandırdığınız şeylere karşı kendisinden yardım istenilendir. ”
Şaban Piriş : -Rabbim, dedi. Hak ile hükmet. Sizin nitelemenizden yardımına sığınılacak Rahman olan Rabbimizdir.
Suat Yıldırım : Resulullah sonunda şöyle dedi: "Ya Rabbî, adaletle hükmünü ver! Rabbimiz rahmandır, sizin bunca isnad ve iftiralarınıza karşı yegâne müsteandır."
Süleyman Ateş : (Allâh'ın Resulü) Dedi: "Rabbim (aramızda) hak ile hükmet, Rabbimiz çok merhamet edendir. Sizin nitelendirdiğinize (iftirâlarınıza) karşı O'nun yardımına sığınılır (O, bizi her tehlikeden korur)!"
Tefhim-ul Kuran : (Resulullah) Dedi ki: «Rabbim, hak ile hükmet. Bizim Rabbimiz, sizin her türlü nitelendirmelerinize karşı yardımına sığınılan Rahman (olan Allah) dır.»
Ümit Şimşek : Peygamber dedi ki: Rabbim, Sen hak ile hükmünü ver. Rabbimiz o Rahmân'dır ki, sizin yakıştırdıklarınıza karşı ancak Ondan yardım beklenir.
Yaşar Nuri Öztürk : Resul şöyle yakardı: "Rabbim, hak ile hükmet! Bizim Rabbimiz Rahman'dır. Sizin nitelendirmelerinize karşı yardımına başvurulandır, Müsteân'dır."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}