» 21 / Enbiyâ  105:

Kuran Sırası: 21
İniş Sırası: 73
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

 » 21 / Enbiyâ  Suresi: 105
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَقَدْ (VLGD̃) = veleḳad : ve andolsun
2. كَتَبْنَا (KTBNE) = ketebnā : yazmıştık
3. فِي (FY) = fī :
4. الزَّبُورِ (ELZBVR) = z-zebūri : Zebur'da
5. مِنْ (MN) = min :
6. بَعْدِ (BAD̃) = beǎ'di : sonra
7. الذِّكْرِ (ELZ̃KR) = ƶ-ƶikri : Zikir'den (Tevrat'tan)
8. أَنَّ (ÊN) = enne : mutlaka
9. الْأَرْضَ (ELÊRŽ) = l-erDe : arza
10. يَرِثُهَا (YRS̃HE) = yeriṧuhā : varis olacak
11. عِبَادِيَ (ABED̃Y) = ǐbādiye : kullarım
12. الصَّالِحُونَ (ELṦELḪVN) = S-SāliHūne : iyi
ve andolsun | yazmıştık | | Zebur'da | | sonra | Zikir'den (Tevrat'tan) | mutlaka | arza | varis olacak | kullarım | iyi |

[] [KTB] [] [ZBR] [] [BAD̃] [Z̃KR] [] [ERŽ] [VRS̃] [ABD̃] [ṦLḪ]
VLGD̃ KTBNE FY ELZBVR MN BAD̃ ELZ̃KR ÊN ELÊRŽ YRS̃HE ABED̃Y ELṦELḪVN

veleḳad ketebnā z-zebūri min beǎ'di ƶ-ƶikri enne l-erDe yeriṧuhā ǐbādiye S-SāliHūne
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون

 » 21 / Enbiyâ  Suresi: 105
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولقد | VLGD̃ veleḳad ve andolsun And verily,
كتبنا ك ت ب | KTB KTBNE ketebnā yazmıştık We have written
في | FY in
الزبور ز ب ر | ZBR ELZBVR z-zebūri Zebur'da the Scripture
من | MN min after
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'di sonra after
الذكر ذ ك ر | Z̃KR ELZ̃KR ƶ-ƶikri Zikir'den (Tevrat'tan) the mention,
أن | ÊN enne mutlaka that
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe arza the earth -
يرثها و ر ث | VRS̃ YRS̃HE yeriṧuhā varis olacak will inherit it
عبادي ع ب د | ABD̃ ABED̃Y ǐbādiye kullarım My slaves,
الصالحون ص ل ح | ṦLḪ ELṦELḪVN S-SāliHūne iyi the righteous.

21:105 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve andolsun | yazmıştık | | Zebur'da | | sonra | Zikir'den (Tevrat'tan) | mutlaka | arza | varis olacak | kullarım | iyi |

[] [KTB] [] [ZBR] [] [BAD̃] [Z̃KR] [] [ERŽ] [VRS̃] [ABD̃] [ṦLḪ]
VLGD̃ KTBNE FY ELZBVR MN BAD̃ ELZ̃KR ÊN ELÊRŽ YRS̃HE ABED̃Y ELṦELḪVN

veleḳad ketebnā z-zebūri min beǎ'di ƶ-ƶikri enne l-erDe yeriṧuhā ǐbādiye S-SāliHūne
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون

[] [ك ت ب] [] [ز ب ر] [] [ب ع د] [ذ ك ر] [] [ا ر ض] [و ر ث] [ع ب د] [ص ل ح]

 » 21 / Enbiyâ  Suresi: 105
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولقد | VLGD̃ veleḳad ve andolsun And verily,
Vav,Lam,Gaf,Dal,
6,30,100,4,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
EMPH – emphatic prefix lām
CERT – particle of certainty
الواو عاطفة
اللام لام التوكيد
حرف تحقيق
كتبنا ك ت ب | KTB KTBNE ketebnā yazmıştık We have written
Kef,Te,Be,Nun,Elif,
20,400,2,50,1,
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الزبور ز ب ر | ZBR ELZBVR z-zebūri Zebur'da the Scripture
Elif,Lam,Ze,Be,Vav,Re,
1,30,7,2,6,200,
"PN – genitive masculine proper noun → Zabur"
اسم علم مجرور
من | MN min after
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'di sonra after
Be,Ayn,Dal,
2,70,4,
N – genitive noun
اسم مجرور
الذكر ذ ك ر | Z̃KR ELZ̃KR ƶ-ƶikri Zikir'den (Tevrat'tan) the mention,
Elif,Lam,Zel,Kef,Re,
1,30,700,20,200,
N – genitive masculine verbal noun
اسم مجرور
أن | ÊN enne mutlaka that
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب من اخوات «ان»
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe arza the earth -
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – accusative feminine noun → Earth"
اسم منصوب
يرثها و ر ث | VRS̃ YRS̃HE yeriṧuhā varis olacak will inherit it
Ye,Re,Se,He,Elif,
10,200,500,5,1,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
فعل مضارع و«ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
عبادي ع ب د | ABD̃ ABED̃Y ǐbādiye kullarım My slaves,
Ayn,Be,Elif,Dal,Ye,
70,2,1,4,10,
N – nominative masculine plural noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم مرفوع والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
الصالحون ص ل ح | ṦLḪ ELṦELḪVN S-SāliHūne iyi the righteous.
Elif,Lam,Sad,Elif,Lam,Ha,Vav,Nun,
1,30,90,1,30,8,6,50,
N – nominative masculine plural active participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَقَدْ: ve andolsun | كَتَبْنَا: yazmıştık | فِي: | الزَّبُورِ: Zebur'da | مِنْ: | بَعْدِ: sonra | الذِّكْرِ: Zikir'den (Tevrat'tan) | أَنَّ: mutlaka | الْأَرْضَ: arza | يَرِثُهَا: varis olacak | عِبَادِيَ: kullarım | الصَّالِحُونَ: iyi |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولقد WLGD̃ ve andolsun | كتبنا KTBNE yazmıştık | في FY | الزبور ELZBWR Zebur'da | من MN | بعد BAD̃ sonra | الذكر ELZ̃KR Zikir'den (Tevrat'tan) | أن ÊN mutlaka | الأرض ELÊRŽ arza | يرثها YRS̃HE varis olacak | عبادي ABED̃Y kullarım | الصالحون ELṦELḪWN iyi |
Kırık Meal (Okunuş) : |veleḳad: ve andolsun | ketebnā: yazmıştık | : | z-zebūri: Zebur'da | min: | beǎ'di: sonra | ƶ-ƶikri: Zikir'den (Tevrat'tan) | enne: mutlaka | l-erDe: arza | yeriṧuhā: varis olacak | ǐbādiye: kullarım | S-SāliHūne: iyi |
Kırık Meal (Transcript) : |VLGD̃: ve andolsun | KTBNE: yazmıştık | FY: | ELZBVR: Zebur'da | MN: | BAD̃: sonra | ELZ̃KR: Zikir'den (Tevrat'tan) | ÊN: mutlaka | ELÊRŽ: arza | YRS̃HE: varis olacak | ABED̃Y: kullarım | ELṦELḪVN: iyi |
Abdulbaki Gölpınarlı : Andolsun ki biz, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yazdık: Şüphe yok ki yeryüzü, temiz kullarıma mîras kalır.
Adem Uğur : Andolsun Zikir'den sonra Zebur'da da: "Yeryüzüne iyi kullarım vâris olacaktır" diye yazmıştık.
Ahmed Hulusi : Andolsun ki Zikir'den (önceki hatırlatıcı bilgilerden sonra) sonra Zebur'da (Hikmetler Bilgisi) da yazdık ki: "Arza (bedende Esmâ kuvveleriyle tasarrufa), Benim salâha ermiş kullarım (velâyet hakikati) vâris olur!"
Ahmet Tekin : Andolsun ki, Levh-i Mahfuz’dan, önceki kutsal kitaplardan sonra Zebûr’da da, yeryüzüne, kutsal topraklara, ebedî Cennet yurduna, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçiren, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayan, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olan, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyen, kesinlikle benim şeriatıma bağlanan, bana boyun eğen sâlih kullarımın vâris olacağını yazmıştık.
Ahmet Varol : Andolsun biz Zikir'den [13] sonra Zebur'da da: 'Şüphesiz Arz'a salih kullarım varis olacaklardır' diye yazmıştık.
Ali Bulaç : Andolsun, biz Zikir'den sonra Zebur'da da: "Şüphesiz Arz'a salih kullarım varisçi olacaktır" diye yazdık.
Ali Fikri Yavuz : Celâlim hakkı için, biz Tevrat’dan sonra (Davud’a verilen) Zebûr’da yazdık ki: “- Muhakkak cennet arzına, salih kullarım varis olacaktır.”
Bekir Sadak : And olsun ki, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yeryuzune ancak iyi kullarimin mirasci oldugunu yazmistik.
Celal Yıldırım : And olsun ki, Zikir ( = Levhi-mahfuz veya Tevrat) dan sonra Zebur'da da yeryüzüne iyi yararlı kullarım vâris olacak diye yazmışızdır.
Diyanet İşleri : Andolsun, Zikir’den (Tevrat’tan) sonra Zebûr’da da, “Yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır” diye yazmıştık.
Diyanet İşleri (eski) : And olsun ki, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yeryüzüne ancak iyi kullarımın mirasçı olduğunu yazmıştık.
Diyanet Vakfi : Andolsun Zikir'den sonra Zebur'da da: «Yeryüzüne iyi kullarım vâris olacaktır» diye yazmıştık.
Edip Yüksel : Zikir'den sonra Zebur'da da, 'Yeryüzüne benim erdemli kullarım varis olacak,' diye yazıp belirtmiştik.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : And olsun ki, Tevrat'tan sonra Zebûr'da da yeryüzüne ancak iyi kullarımın mirasçı olduğunu yazmıştık.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Andolsun ki, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yazmıştık ki: « Muhakkak yeryüzüne benim iyi kullarım varis olacaktır.»
Elmalılı Hamdi Yazır : Şanım hakkı için zikirden sonra Zeburda da yazmıştık: ki her halde Arz, ona benim salih kullarım vâris olacaktır
Fizilal-il Kuran : Andolsun ki, nezdimizdeki saklı belgelerden sonra peygamberlere indirdiğimiz kutsal kitaplara da «Ancak salih, yapıcı kullar yeryüzünün varisleri olabilirler» diye yazdık.
Gültekin Onan : Andolsun biz zikirden sonra Zebur'da da: "Şüphesiz arza salih kullarım varisçi olacaktır" diye yazdık.
Hakkı Yılmaz : Ve andolsun ki Biz, Öğüt'ten/Tevrât'tan sonra, Zebûr'da da ‘Şüphesiz yeryüzüne ancak Benim sâlih kullarım mirasçı olacak’ diye yazdık.
Hasan Basri Çantay : Andolsun, Tevrâtdan sonra Zebur da da yazmışızdır ki arza (ancak) saalih kullarım mîrascı olur.
Hayrat Neşriyat : And olsun ki Zikir’den (Tevrât’tan) sonra Zebûr’da da: 'Gerçekten yeryüzüne sâlih kullarım vâris olacaktır' diye yazmıştık.
İbni Kesir : Andolsun ki; Zikir'den sonra Zebur'da da yazdık ki: Yeryüzüne ancak salih kullarım varis olur.
İskender Evrenosoğlu : Andolsun ki; zikirden (Tevrat'tan) sonra Zebur'da, arza salih kullarımızın varis olacağını, yazdık.
Muhammed Esed : Ve gerçek şu ki, (insanı) uyarıp öğüt verdikten sonra hikmetlerle dolu bütün ilahi kitaplarda yeryüzüne dürüst ve erdemli kullarımın varis olacağını kaydettik;
Ömer Nasuhi Bilmen : Andolsun ki, Zebur'da Zikir'den sonra yazmıştık ki, muhakkak yere Benim sâlih kullarım vâris olacaklardır.
Ömer Öngüt : Andolsun ki Zikir'den (Tevrat'tan) sonra Zebur'da da yazdık ki: Yeryüzüne ancak sâlih kullarım vâris olur.
Şaban Piriş : Zikir (Tevrat)’den sonra Zebur’da da yeryüzüne salih kullarımın mirasçı olacağını yazmıştık.
Suat Yıldırım : Şu kesindir ki Biz Zikir’den (Tevrat’tan) sonra Zeburda da: "Dünyaya salih kullarım varis olacaklar. Dünya onlara kalacak" diye yazmışızdır.
Süleyman Ateş : Andolsun Tevrât'tan sonra Zebûr'da da: "Arza mutlaka iyi kullarım vâris olacak (bu yer onların eline geçecek)" diye yazmıştık.
Tefhim-ul Kuran : Andolsun, biz Zikir'den sonra Zebur'da da: «Hiç şüphesiz Arz'a salih kullarım varisçi olacaktır» diye yazdık.
Ümit Şimşek : And olsun, Biz Tevrat'tan sonra Zebur'da da 'Yeryüzüne, onu ıslah ve imar eden kullarım vâris olacak' diye yazdık.
Yaşar Nuri Öztürk : Yemin olsun, zikirden sonra Zebur'da şunu yazmıştık: Yeryüzüne benim iyilik ve barış seven kullarım vâris olacaktır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}