» 21 / Enbiyâ  36:

Kuran Sırası: 21
İniş Sırası: 73
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

 » 21 / Enbiyâ  Suresi: 36
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَإِذَا (VÎZ̃E) = ve iƶā : zaman
2. رَاكَ (R ËK) = rāke : seni gördükleri
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
4. كَفَرُوا (KFRVE) = keferū : inkar eden
5. إِنْ (ÎN) = in :
6. يَتَّخِذُونَكَ (YTḢZ̃VNK) = yetteḣiƶūneke : seni edinmezler
7. إِلَّا (ÎLE) = illā : dışında
8. هُزُوًا (HZVE) = huzuven : alay konusu etmek
9. أَهَٰذَا (ÊHZ̃E) = ehāƶā : bu mudur? (diye)
10. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī : kişi
11. يَذْكُرُ (YZ̃KR) = yeƶkuru : diline dolayan
12. الِهَتَكُمْ ( ËLHTKM) = ālihetekum : sizin tanrılarınızı
13. وَهُمْ (VHM) = ve hum : oysa kendileri
14. بِذِكْرِ (BZ̃KR) = biƶikri : Zikri(uyarısı)nı
15. الرَّحْمَٰنِ (ELRḪMN) = r-raHmāni : Rahman'ın
16. هُمْ (HM) = hum : onlar
17. كَافِرُونَ (KEFRVN) = kāfirūne : inkar ediyorlar
zaman | seni gördükleri | kimseler | inkar eden | | seni edinmezler | dışında | alay konusu etmek | bu mudur? (diye) | kişi | diline dolayan | sizin tanrılarınızı | oysa kendileri | Zikri(uyarısı)nı | Rahman'ın | onlar | inkar ediyorlar |

[] [REY] [] [KFR] [] [EḢZ̃] [] [HZE] [] [] [Z̃KR] [ELH] [] [Z̃KR] [RḪM] [] [KFR]
VÎZ̃E R ËK ELZ̃YN KFRVE ÎN YTḢZ̃VNK ÎLE HZVE ÊHZ̃E ELZ̃Y YZ̃KR ËLHTKM VHM BZ̃KR ELRḪMN HM KEFRVN

ve iƶā rāke elleƶīne keferū in yetteḣiƶūneke illā huzuven ehāƶā lleƶī yeƶkuru ālihetekum ve hum biƶikri r-raHmāni hum kāfirūne
وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون

 » 21 / Enbiyâ  Suresi: 36
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإذا | VÎZ̃E ve iƶā zaman And when
رآك ر ا ي | REY R ËK rāke seni gördükleri they see you,
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar eden disbelieve
إن | ÎN in not
يتخذونك ا خ ذ | EḢZ̃ YTḢZ̃VNK yetteḣiƶūneke seni edinmezler they take you
إلا | ÎLE illā dışında except
هزوا ه ز ا | HZE HZVE huzuven alay konusu etmek (in) ridicule,
أهذا | ÊHZ̃E ehāƶā bu mudur? (diye) """Is this"
الذي | ELZ̃Y lleƶī kişi the one who
يذكر ذ ك ر | Z̃KR YZ̃KR yeƶkuru diline dolayan mentions
آلهتكم ا ل ه | ELH ËLHTKM ālihetekum sizin tanrılarınızı "your gods?"""
وهم | VHM ve hum oysa kendileri And they
بذكر ذ ك ر | Z̃KR BZ̃KR biƶikri Zikri(uyarısı)nı at (the) mention
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmāni Rahman'ın (of) the Most Gracious
هم | HM hum onlar [they]
كافرون ك ف ر | KFR KEFRVN kāfirūne inkar ediyorlar (are) disbelievers.

21:36 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

zaman | seni gördükleri | kimseler | inkar eden | | seni edinmezler | dışında | alay konusu etmek | bu mudur? (diye) | kişi | diline dolayan | sizin tanrılarınızı | oysa kendileri | Zikri(uyarısı)nı | Rahman'ın | onlar | inkar ediyorlar |

[] [REY] [] [KFR] [] [EḢZ̃] [] [HZE] [] [] [Z̃KR] [ELH] [] [Z̃KR] [RḪM] [] [KFR]
VÎZ̃E R ËK ELZ̃YN KFRVE ÎN YTḢZ̃VNK ÎLE HZVE ÊHZ̃E ELZ̃Y YZ̃KR ËLHTKM VHM BZ̃KR ELRḪMN HM KEFRVN

ve iƶā rāke elleƶīne keferū in yetteḣiƶūneke illā huzuven ehāƶā lleƶī yeƶkuru ālihetekum ve hum biƶikri r-raHmāni hum kāfirūne
وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون

[] [ر ا ي] [] [ك ف ر] [] [ا خ ذ ] [] [ه ز ا] [] [] [ذ ك ر] [ا ل ه] [] [ذ ك ر] [ر ح م] [] [ك ف ر]

 » 21 / Enbiyâ  Suresi: 36
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإذا | VÎZ̃E ve iƶā zaman And when
Vav,,Zel,Elif,
6,,700,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
T – time adverb
الواو عاطفة
ظرف زمان
رآك ر ا ي | REY R ËK rāke seni gördükleri they see you,
Re,,Kef,
200,,20,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar eden disbelieve
Kef,Fe,Re,Vav,Elif,
20,80,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إن | ÎN in not
,Nun,
,50,
NEG – negative particle
حرف نفي
يتخذونك ا خ ذ | EḢZ̃ YTḢZ̃VNK yetteḣiƶūneke seni edinmezler they take you
Ye,Te,Hı,Zel,Vav,Nun,Kef,
10,400,600,700,6,50,20,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) imperfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
إلا | ÎLE illā dışında except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
هزوا ه ز ا | HZE HZVE huzuven alay konusu etmek (in) ridicule,
He,Ze,Vav,Elif,
5,7,6,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
أهذا | ÊHZ̃E ehāƶā bu mudur? (diye) """Is this"
,He,Zel,Elif,
,5,700,1,
INTG – prefixed interrogative alif
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
الهمزة همزة استفهام
اسم اشارة
الذي | ELZ̃Y lleƶī kişi the one who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
يذكر ذ ك ر | Z̃KR YZ̃KR yeƶkuru diline dolayan mentions
Ye,Zel,Kef,Re,
10,700,20,200,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
آلهتكم ا ل ه | ELH ËLHTKM ālihetekum sizin tanrılarınızı "your gods?"""
,Lam,He,Te,Kef,Mim,
,30,5,400,20,40,
N – accusative masculine plural noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وهم | VHM ve hum oysa kendileri And they
Vav,He,Mim,
6,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
بذكر ذ ك ر | Z̃KR BZ̃KR biƶikri Zikri(uyarısı)nı at (the) mention
Be,Zel,Kef,Re,
2,700,20,200,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine verbal noun
جار ومجرور
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmāni Rahman'ın (of) the Most Gracious
Elif,Lam,Re,Ha,Mim,Nun,
1,30,200,8,40,50,
N – genitive masculine singular noun
اسم مجرور
هم | HM hum onlar [they]
He,Mim,
5,40,
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
كافرون ك ف ر | KFR KEFRVN kāfirūne inkar ediyorlar (are) disbelievers.
Kef,Elif,Fe,Re,Vav,Nun,
20,1,80,200,6,50,
N – nominative masculine plural active participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَإِذَا: zaman | رَاكَ: seni gördükleri | الَّذِينَ: kimseler | كَفَرُوا: inkar eden | إِنْ: | يَتَّخِذُونَكَ: seni edinmezler | إِلَّا: dışında | هُزُوًا: alay konusu etmek | أَهَٰذَا: bu mudur? (diye) | الَّذِي: kişi | يَذْكُرُ: diline dolayan | الِهَتَكُمْ: sizin tanrılarınızı | وَهُمْ: oysa kendileri | بِذِكْرِ: Zikri(uyarısı)nı | الرَّحْمَٰنِ: Rahman'ın | هُمْ: onlar | كَافِرُونَ: inkar ediyorlar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وإذا WÎZ̃E zaman | رآك R ËK seni gördükleri | الذين ELZ̃YN kimseler | كفروا KFRWE inkar eden | إن ÎN | يتخذونك YTḢZ̃WNK seni edinmezler | إلا ÎLE dışında | هزوا HZWE alay konusu etmek | أهذا ÊHZ̃E bu mudur? (diye) | الذي ELZ̃Y kişi | يذكر YZ̃KR diline dolayan | آلهتكم ËLHTKM sizin tanrılarınızı | وهم WHM oysa kendileri | بذكر BZ̃KR Zikri(uyarısı)nı | الرحمن ELRḪMN Rahman'ın | هم HM onlar | كافرون KEFRWN inkar ediyorlar |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve iƶā: zaman | rāke: seni gördükleri | elleƶīne: kimseler | keferū: inkar eden | in: | yetteḣiƶūneke: seni edinmezler | illā: dışında | huzuven: alay konusu etmek | ehāƶā: bu mudur? (diye) | lleƶī: kişi | yeƶkuru: diline dolayan | ālihetekum: sizin tanrılarınızı | ve hum: oysa kendileri | biƶikri: Zikri(uyarısı)nı | r-raHmāni: Rahman'ın | hum: onlar | kāfirūne: inkar ediyorlar |
Kırık Meal (Transcript) : |VÎZ̃E: zaman | R ËK: seni gördükleri | ELZ̃YN: kimseler | KFRVE: inkar eden | ÎN: | YTḢZ̃VNK: seni edinmezler | ÎLE: dışında | HZVE: alay konusu etmek | ÊHZ̃E: bu mudur? (diye) | ELZ̃Y: kişi | YZ̃KR: diline dolayan | ËLHTKM: sizin tanrılarınızı | VHM: oysa kendileri | BZ̃KR: Zikri(uyarısı)nı | ELRḪMN: Rahman'ın | HM: onlar | KEFRVN: inkar ediyorlar |
Abdulbaki Gölpınarlı : Kâfir olanlar, seni görünce ancak alaya alırlar, bu mudur derler, mâbutlarınızı anan, halbuki onlar rahmânı anmayı inkâr ederler.
Adem Uğur : (Resûlüm!) Kâfirler seni gördükleri zaman: "Sizin ilâhlarınızı diline dolayan bu mu?" diyerek seni hep alaya alırlar. Halbuki onlar, çok esirgeyici Allah'ın Kitabını inkâr edenlerin ta kendileridir.
Ahmed Hulusi : Hakikat bilgisini inkâr edenler seni gördüklerinde, "Bu mu tanrılarınız hakkında konuşan!" diyerek seni küçümsemekten başka bir şey yapmazlar. . . Oysa Hakikatleri olan Rahmaniyet hatırlatılınca, onu inkâr etmekteler!
Ahmet Tekin : Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar edenler, kafirler, seni gördükleri zaman: 'Sizin ilâhlarınızı, diline dolayan bu mu?' diyerek seni hep alay konusu yaparlar. Halbuki onlar, Rahmet sahibi Rahman olan Allah’ın kitabını inkâr edenlerin ta kendileridir.
Ahmet Varol : İnkar edenler seni gördüklerinde seni ancak alay konusu edinmektedirler. 'Sizin ilahlarınızı diline dolayan bu mu?' Oysa Rahman'ın zikrini [6] inkar edenler işte onlardır.
Ali Bulaç : İnkâr edenler seni gördüklerinde, seni yalnızca alay konusu ediyorlar (ve:) "Sizin ilahlarınızı diline dolayan bu mu?" (derler.) Oysa Rahman (olan Allah)ın sözünü (Kitabını) inkar edenler kendileridir.
Ali Fikri Yavuz : (Ey Rasûlüm), O inkâr edenler, seni gördükleri zaman da seni alaya alıyorlar ve: “- Bu mu, ilâhlarınızı ayıblayıp duran?” diyorlar. Halbuki onlar, Rahmân’ın Kur’an’ını inkâr ediyorlar.
Bekir Sadak : inkarcilar seni gordukleri zaman, suphesiz, seni alaya almaktan baska bir sey yapmazlar. «Sizin tanrilarinizi diline dolayan bu mudur?» derler ve Rahman'in Kitabini iste onlar inkar ederler.
Celal Yıldırım : O küfredenler, seni gördükleri zaman alaya almaktan başka bir şey yapmazlar; «bu mu ilâhlarınızı diline dolayıp duran ?» derler. Rahmân'ın (indirdiği) Kur'ân'ı inkâr edip kâfir olanlar da ancak bunlardır.
Diyanet İşleri : İnkâr edenler seni gördükleri zaman ancak alaya alırlar. “Bu mu ilâhlarınızı diline dolayan?” derler. Hâlbuki kendileri Rahmân’ın kitabını inkâr ediyorlar.
Diyanet İşleri (eski) : İnkarcılar seni gördükleri zaman, şüphesiz, seni alaya almaktan başka bir şey yapmazlar. 'Sizin tanrılarınızı diline dolayan bu mudur?' derler ve Rahman'ın Kitabını işte onlar inkar ederler.
Diyanet Vakfi : (Resûlüm!) Kâfirler seni gördükleri zaman: «Sizin ilâhlarınızı diline dolayan bu mu?» diyerek seni hep alaya alırlar. Halbuki onlar, çok esirgeyici Allah'ın Kitabını inkâr edenlerin ta kendileridir.
Edip Yüksel : Kafirler (gerçeği örtenler) seni gördüklerinde, 'Tanrılarınızı diline dolayan bu mu,' diye alaylarına hedef yapmaktan başka bir tepki göstermiyorlar. Rahman'ın mesajını tümüyle inkar etmektedir onlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O inkârcılar seni gördükleri zaman, seni alaya alıyorlar ve «İlâhlarınızı diline dolayan bu mudur?» diyorlar. Halbuki onlar Rahmân'ın kitabını inkâr ediyorlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O küfredenler seni gördükleri zaman, seni alaya alıyorlar ve: «İlahlarınızı diline dolayan bu mudur?» diyorlar. Halbuki, onlar hep Rahman'ın zikrine küfür ediyorlar.
Elmalılı Hamdi Yazır : O küfredenler seni gördükleri vakıt da seni alaya tutuyorlar, bu mu ilâhlarınızı anıp duran diyorlar, halbuki onlar hep rahmânın zikrine küfrediyorlar
Fizilal-il Kuran : Kâfirler seni gördüklerinde birbirlerine «ilahlarınıza dil uzatan adam bu mu?» diyerek seni alaya almaktan geri durmazlar. Oysa kendileri «Rahman» olan Allah'ı hatırlamaya bile yanaşmazlar.
Gültekin Onan : Küfredenler seni gördüklerinde, seni yalnızca alay konusu ediyorlar (ve:) "Sizin tanrılarınızı diline dolayan bu mu?" (derler.) Oysa Rahmanın zikrine küfredenler kendileridir.
Hakkı Yılmaz : "Ve şu kâfirler; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden o kişiler, seni gördükleri zaman, sadece, seni alaya alıyorlar; “İlâhlarınızı anıp duran bu mudur?” Hâlbuki onlar Rahmân'ın [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın] anılmasını, öğüdünü, Kitabı, Kur’ân'ı bilerek reddedenlerin ta kendileridir. "
Hasan Basri Çantay : O küfr (ü inkâr) edenler seni gördükleri zaman, seni istihza (mevzuu) ndan başka bir şey edinmezler: «Sizin Tanrılarınızı diline dolayan bu mu?» derler. Halbuki çok esirgeyici Allahın (indirdiği) Kur'ânı inkâr ile kâfir olanlar onlardır, onların kendileridir.
Hayrat Neşriyat : (Habîbim, yâ Muhammed!) İnkâr edenler ise seni gördükleri zaman, seni ancak alaya alırlar. 'İlâhlarınızı diline dolayan bu mudur?' (derler). Hâlbuki onlar, Rahmân’ın Kitâbı’nı inkâr edenlerin ta kendileridir.
İbni Kesir : Küfredenler seni gördükleri zaman, alaya almaktan başka bir şey yapmazlar. Ve: Tanrılarınızı diline dolayan bu mudur? derler. İşte Rahman'ın kitabını inkar edenler onlardır.
İskender Evrenosoğlu : Ve inkâr edenler (kâfirler), seni gördükleri zaman: “Sizin ilâhlarınızı zikreden (onlar hakkında konuşan) bu mu?” diyerek, seni sadece alay konusu edinirler. Ve onlar, Rahmân'ın Zikri'ni (Kitabı'nı) inkâr edenlerdir.
Muhammed Esed : Ama hakkı inkara şartlanmış olan bu insanlar ne zaman seni gözönüne alsalar, (birbirlerine:) "Bu mu sizin tanrılarınızı diline dolayan?" (diyerek) seni alaya almaktan başka bir şey yapmazlar. Ve Rahman'dan her söz edişlerinde hakkı örtbas etmeye kalkışanlar da yine böyleleridir!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve kâfir olanlar seni gördükleri zaman, seni ancak istihzâya alarak: «Bu mu sizin ilâhlarınıza atıp duran?» (derler). Halbuki, onlar Rahmân zikredilince hep O'nu inkâr edicilerdir.
Ömer Öngüt : Kâfirler seni gördükleri zaman: “Sizin ilâhlarınızı diline dolayan bu mudur?” diyerek seni hep alaya alırlar. Oysa onlar Rahman'ın zikrini inkâr edenlerin tâ kendileridir!
Şaban Piriş : Kafirler seni gördüklerinde, ancak seninle alay ederler: -İlahlarınızı diline dolayan bu mu? derler, işte Rahman’ın zikrini/kitabını inkar edenler onlardır.
Suat Yıldırım : Kâfirler seni görünce: "Bu mu sizin ilahlarınızı diline dolayan adam!" diye alay etmekten başka bir şey yapmazlar. Ama bütün kâinatı yaratan Rahman’a gelince Onun anılmasını reddediyorlar.
Süleyman Ateş : Kâfirler seni gördükleri zaman: "Sizin tanrılarınızı diline dolayan bu mu?" diye seninle alay ederler. Oysa kendileri Rahmân'ın Zikri(uyarısı)nı kabul etmiyorlar.
Tefhim-ul Kuran : Küfre sapanlar seni gördüklerinde, seni yalnızca alay konusu edinmektedirler (ve:) «Sizin ilahlarınızı diline dolayan bu mu?» (derler.) Oysa Rahman (olan Allah) ın sözünü (Kitabını) inkâr edenler kendileridir.
Ümit Şimşek : İnkâr edenler seni gördüklerinde alaya alırlar, 'Tanrılarınızı diline dolayan adam bu mu?' diye. Rahmân'ın anılmasına karşı ise onlar kâfir kesilirler.
Yaşar Nuri Öztürk : O küfredenler seni gördüklerinde, seni şu şekilde alaya almaktan başka birşey yapmazlar: "İlahlarınızı diline dolayan bu mu?" Ama Rahman'ın zikrini/Kur'an'ı bizzat onlar örtüp inkâr ediyorlar.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}