"zaman" ifadesi tarandı:
# İçinde "zaman" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|إذÎZ̃zamanwhen37x
| إذ ÎZ̃ hani When 2:131
| إذ ÎZ̃ zaman when 2:133
| إذ ÎZ̃ o zaman when 2:133
| إذ ÎZ̃ zaman when 2:165
| إذ ÎZ̃ işte When 2:166
| إذ ÎZ̃ hani when 2:246
| إذ ÎZ̃ zaman When 2:258
| إذ ÎZ̃ [when] 3:8
| إذ ÎZ̃ hani When 3:35
| إذ ÎZ̃ zaman when 3:44
| إذ ÎZ̃ zaman when 3:44
| إذ ÎZ̃ hani When 3:45
| إذ ÎZ̃ hani When 3:55
| إذ ÎZ̃ olduktan [when] 3:80
| إذ ÎZ̃ hani when 3:103
| إذ ÎZ̃ o vakit When 3:122
| إذ ÎZ̃ O zaman When 3:124
| إذ ÎZ̃ sürece when 3:152
| إذ ÎZ̃ hani When 3:153
| إذ ÎZ̃ as 3:164
| إذ ÎZ̃ zaman when 4:64
| إذ ÎZ̃ [when] 4:72
| إذ ÎZ̃ zaman when 4:108
| إذ ÎZ̃ hani when 5:7
| إذ ÎZ̃ hani when 5:11
| إذ ÎZ̃ zira (O) when 5:20
| إذ ÎZ̃ hani when 5:27
| إذ ÎZ̃ hani When 5:110
| إذ ÎZ̃ hani when 5:110
| إذ ÎZ̃ zaman when 5:110
| إذ ÎZ̃ hani When 5:112
| إذ ÎZ̃ iken when 6:27
| إذ ÎZ̃ iken when 6:30
| إذ ÎZ̃ zaman when 6:43
| إذ ÎZ̃ [when] 6:71
| إذ ÎZ̃ zira when 6:91
| إذ ÎZ̃ iƶi when 6:93
| إذ ÎZ̃ zaman when 6:144
| إذ ÎZ̃ zaman when 7:5
| إذ ÎZ̃ zaman when 7:12
| إذ ÎZ̃ ne zaman ki when 7:69
| إذ ÎZ̃ hani when 7:74
| إذ ÎZ̃ when 7:80
| إذ ÎZ̃ ne zaman ki when 7:86
| إذ ÎZ̃ ne zaman ki [when] 7:89
| إذ ÎZ̃ iƶi zaman when 7:160
| إذ ÎZ̃ hani when 7:163
| إذ ÎZ̃ when 7:163
| إذ ÎZ̃ hani When 8:9
| إذ ÎZ̃ O zaman When 8:11
| إذ ÎZ̃ hani When 8:12
| إذ ÎZ̃ zaman when 8:17
| إذ ÎZ̃ bir zaman when 8:26
| إذ ÎZ̃ o vakit When 8:42
| إذ ÎZ̃ hani When 8:43
| إذ ÎZ̃ iƶi zaman when 8:44
| إذ ÎZ̃ o vakit When 8:49
| إذ ÎZ̃ when 8:50
| إذ ÎZ̃ hani when 9:25
| إذ ÎZ̃ hani when 9:40
| إذ ÎZ̃ iken when 9:40
| إذ ÎZ̃ hani when 9:40
| إذ ÎZ̃ [when] 9:115
| إذ ÎZ̃ zaman when 10:61
| إذ ÎZ̃ hani when 10:71
| إذ ÎZ̃ hani When 12:4
| إذ ÎZ̃ hani When 12:8
| إذ ÎZ̃ zaman when 12:51
| إذ ÎZ̃ iken when 12:89
| إذ ÎZ̃ zira when 12:100
| إذ ÎZ̃ zaman when 12:102
| إذ ÎZ̃ zaman when 14:6
| إذ ÎZ̃ ne zaman ki When 15:52
| إذ ÎZ̃ when 17:47
| إذ ÎZ̃ zaman when 17:47
| إذ ÎZ̃ zaman when 17:94
| إذ ÎZ̃ zaman when 17:101
| إذ ÎZ̃ zaman When 18:10
| إذ ÎZ̃ when 18:14
| إذ ÎZ̃ o sırada When 18:21
| إذ ÎZ̃ zaman when 18:39
| إذ ÎZ̃ zaman when 18:55
| إذ ÎZ̃ vakit when 18:63
| إذ ÎZ̃ hani When 19:3
| إذ ÎZ̃ iƶi bir zaman when 19:16
| إذ ÎZ̃ o zaman when 19:39
| إذ ÎZ̃ hani When 19:42
| إذ ÎZ̃ hani When 20:10
| إذ ÎZ̃ hani When 20:38
| إذ ÎZ̃ hani When 20:40
| إذ ÎZ̃ zaman when 20:92
| إذ ÎZ̃ o zaman when 20:104
| إذ ÎZ̃ hani When 21:52
| إذ ÎZ̃ hani when 21:76
| إذ ÎZ̃ hani when 21:78
| إذ ÎZ̃ zaman when 21:78
| إذ ÎZ̃ hani when 21:83
| إذ ÎZ̃ zira when 21:87
| إذ ÎZ̃ hani when 21:89
| إذ ÎZ̃ zaman when 24:12
| إذ ÎZ̃ çünkü When 24:15
| إذ ÎZ̃ zaman when 24:16
| إذ ÎZ̃ [when] 25:29
| إذ ÎZ̃ hani When 26:70
| إذ ÎZ̃ zaman when 26:72
| إذ ÎZ̃ çünkü When 26:98
| إذ ÎZ̃ hani When 26:106
| إذ ÎZ̃ hani When 26:124
| إذ ÎZ̃ hani When, 26:142
| إذ ÎZ̃ hani When 26:161
| إذ ÎZ̃ hani When, 26:177
| إذ ÎZ̃ hani When 27:7
| إذ ÎZ̃ hani when 27:54
| إذ ÎZ̃ vakit when 28:44
| إذ ÎZ̃ zaman when 28:46
| إذ ÎZ̃ hani When 28:76
| إذ ÎZ̃ [when] 28:87
| إذ ÎZ̃ hani when 29:16
| إذ ÎZ̃ hani when 29:28
| إذ ÎZ̃ iƶi (demekte) iken when 32:12
| إذ ÎZ̃ hani bir zaman when 33:9
| إذ ÎZ̃ hani When 33:10
| إذ ÎZ̃ iƶi olduğunda when 34:31
| إذ ÎZ̃ when 34:32
| إذ ÎZ̃ when 34:33
| إذ ÎZ̃ zaman when 34:51
| إذ ÎZ̃ zaman when 36:13
| إذ ÎZ̃ When 36:14
| إذ ÎZ̃ zira When 37:84
| إذ ÎZ̃ hani When 37:85
| إذ ÎZ̃ hani When 37:124
| إذ ÎZ̃ hani When 37:134
| إذ ÎZ̃ hani When 37:140
| إذ ÎZ̃ hani when 38:21
| إذ ÎZ̃ hani When 38:22
| إذ ÎZ̃ hani When 38:31
| إذ ÎZ̃ hani when 38:41
| إذ ÎZ̃ sırada when 38:69
| إذ ÎZ̃ hani When 38:71
| إذ ÎZ̃ zaman when 39:32
| إذ ÎZ̃ zira when 40:10
| إذ ÎZ̃ iƶi zira when 40:18
| إذ ÎZ̃ iƶi o zaman When 40:71
| إذ ÎZ̃ hani When 41:14
| إذ ÎZ̃ çünkü when 43:39
| إذ ÎZ̃ hani when 46:21
| إذ ÎZ̃ zira when 46:26
| إذ ÎZ̃ zaman when 48:18
| إذ ÎZ̃ o zaman When 48:26
| إذ ÎZ̃ o zaman When 50:17
| إذ ÎZ̃ bir zaman When 51:25
| إذ ÎZ̃ hani when 51:38
| إذ ÎZ̃ hani when 51:41
| إذ ÎZ̃ hani when 51:43
| إذ ÎZ̃ hani When 53:16
| إذ ÎZ̃ zaman when 53:32
| إذ ÎZ̃ hani when 59:16
| إذ ÎZ̃ hani when 60:4
| إذ ÎZ̃ hani when 66:11
| إذ ÎZ̃ hani when 68:17
| إذ ÎZ̃ hani when 68:48
| إذ ÎZ̃ when 74:33
| إذ ÎZ̃ hani When 79:16
| إذ ÎZ̃ hani When 85:6
| إذ ÎZ̃ iƶi zaman When 91:12
|إذاÎZ̃Eiƶāzamanwhen129x
| إذا ÎZ̃E iƶen o takdirde (would) then 2:145
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 2:156
| إذا ÎZ̃E iƶā -zaman when 2:177
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 2:180
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 2:186
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 2:196
| إذا ÎZ̃E iƶā takdirde when 2:232
| إذا ÎZ̃E iƶā sonra when 2:233
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 2:282
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 2:282
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman da when 2:282
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 3:25
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 3:47
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 3:135
| إذا ÎZ̃E iƶā nezaman ki when 3:152
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 3:156
| إذا ÎZ̃E iƶā [when] 4:6
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 4:18
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 4:41
| إذا ÎZ̃E iƶā ne zaman ki when 4:62
| إذا ÎZ̃E iƶā hemen then 4:77
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 4:94
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 4:140
| إذا ÎZ̃E iƶen o zaman then, 4:140
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 5:5
| إذا ÎZ̃E iƶā -zaman When 5:6
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 5:89
| إذا ÎZ̃E iƶā bundan böyle when 5:93
| إذا ÎZ̃E iƶā takdirde when 5:105
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 5:106
| إذا ÎZ̃E iƶen o zaman then 5:106
| إذا ÎZ̃E iƶen o zaman then 5:107
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 6:25
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 6:31
| إذا ÎZ̃E iƶā sırada when 6:44
| إذا ÎZ̃E iƶen o takdirde then, 6:56
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 6:61
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 6:99
| إذا ÎZ̃E iƶā ne zaman when 6:109
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 6:141
| إذا ÎZ̃E iƶā when 7:37
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 7:38
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 7:57
| إذا ÎZ̃E iƶen then 7:90
| إذا ÎZ̃E iƶā hemen then, 7:135
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 7:201
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 8:2
| إذا ÎZ̃E iƶā ne zaman ki When 8:15
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 8:24
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 8:45
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 9:38
| إذا ÎZ̃E iƶā hemen then 9:58
| إذا ÎZ̃E iƶā takdirde if 9:91
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 9:92
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 9:94
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 9:95
| إذا ÎZ̃E iƶā when 9:118
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 9:122
| إذا ÎZ̃E iƶā hemen behold! 10:21
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 10:22
| إذا ÎZ̃E iƶā hemen behold! 10:23
| إذا ÎZ̃E iƶā sırada when 10:24
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 10:49
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman ki when 10:51
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 10:90
| إذا ÎZ̃E iƶen o zaman then (will be) 10:106
| إذا ÎZ̃E iƶen o zaman then 11:31
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 11:40
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 11:102
| إذا ÎZ̃E iƶen o zaman then 12:14
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 12:62
| إذا ÎZ̃E iƶen o zaman then 12:79
| إذا ÎZ̃E iƶā ne zaman ki when 12:110
| إذا ÎZ̃E iƶen o zaman da then 15:8
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 16:40
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 16:53
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 16:54
| إذا ÎZ̃E iƶā hemen behold! 16:54
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 16:91
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 17:35
| إذا ÎZ̃E iƶen o zaman then 17:42
| إذا ÎZ̃E iƶen o takdirde Then 17:75
| إذا ÎZ̃E iƶen o zaman then 17:100
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 17:107
| إذا ÎZ̃E iƶen o zaman then, 18:14
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 18:17
| إذا ÎZ̃E iƶen o takdirde then - 18:20
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 18:24
| إذا ÎZ̃E iƶen o halde then 18:57
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 18:71
| إذا ÎZ̃E iƶā when 18:74
| إذا ÎZ̃E iƶā when 18:77
| إذا ÎZ̃E iƶā ne zaman ki when 18:86
| إذا ÎZ̃E iƶā ne zaman ki when 18:90
| إذا ÎZ̃E iƶā ne zaman ki when 18:93
| إذا ÎZ̃E iƶā when 18:96
| إذا ÎZ̃E iƶā when 18:96
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 19:35
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 19:58
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 19:75
| إذا ÎZ̃E iƶā derhal behold, 21:12
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 21:45
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 21:96
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 22:35
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 22:52
| إذا ÎZ̃E iƶen o takdirde then 23:34
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 23:35
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 23:64
| إذا ÎZ̃E iƶā hemen behold! 23:64
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 23:77
| إذا ÎZ̃E iƶā derhal behold! 23:77
| إذا ÎZ̃E iƶen öyle olsaydı Then 23:91
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 23:99
| إذا ÎZ̃E iƶā ne zaman ki when 24:39
| إذا ÎZ̃E iƶā ne zaman ki When 24:40
| إذا ÎZ̃E iƶā hemen behold, 24:48
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 24:51
| إذا ÎZ̃E iƶā ne zaman ki When 25:12
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 25:67
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 25:73
| إذا ÎZ̃E iƶen zaman when 26:20
| إذا ÎZ̃E iƶen o takdirde then 26:42
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 27:18
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 27:34
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 27:62
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 27:80
| إذا ÎZ̃E iƶā when 27:84
| إذا ÎZ̃E iƶen öyle olsaydı in that case 29:48
| إذا ÎZ̃E iƶā hemen behold, 29:65
| إذا ÎZ̃E iƶā bir de bakarsın ki behold! 30:20
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 30:25
| إذا ÎZ̃E iƶā bir de bakarsınız ki behold! 30:25
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 30:33
| إذا ÎZ̃E iƶā hemen behold! 30:33
| إذا ÎZ̃E iƶā derhal behold! 30:36
| إذا ÎZ̃E iƶā hemen behold! 30:48
| إذا ÎZ̃E iƶā when 30:52
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 32:15
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 33:36
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 33:37
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 33:49
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 33:53
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 34:7
| إذا ÎZ̃E iƶā ne zaman ki when 34:23
| إذا ÎZ̃E iƶen o takdirde then 36:24
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 36:82
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 37:35
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 39:8
| إذا ÎZ̃E iƶā hemen behold! 39:45
| إذا ÎZ̃E iƶā vakit when 39:49
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 39:71
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 39:73
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 40:12
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 40:34
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 41:20
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 42:29
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 42:39
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 42:48
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 43:13
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 43:38
| إذا ÎZ̃E iƶā hemen behold! 43:47
| إذا ÎZ̃E iƶā hemen behold! 43:50
| إذا ÎZ̃E iƶā hemen behold! 43:57
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 46:15
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 47:4
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 47:16
| إذا ÎZ̃E iƶā sonra when 47:18
| إذا ÎZ̃E iƶā when 47:27
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 48:15
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 53:1
| إذا ÎZ̃E iƶen o halde then, 53:22
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 53:46
| إذا ÎZ̃E iƶen o takdirde then 54:24
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 56:1
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 56:4
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 56:83
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 58:9
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 58:11
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 58:12
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 60:10
| إذا ÎZ̃E iƶā takdirde when 60:10
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 60:12
| إذا ÎZ̃E iƶā -zaman When 62:9
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 63:1
| إذا ÎZ̃E iƶā when 63:11
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 65:1
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 67:7
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 68:15
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 70:20
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 71:4
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 72:24
| إذا ÎZ̃E iƶā when 74:34
| إذا ÎZ̃E iƶā ne zaman ki When 75:26
| إذا ÎZ̃E iƶā When 76:19
| إذا ÎZ̃E iƶen öyle ise then 79:12
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 80:22
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 81:1
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 81:17
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 81:18
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 82:1
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 83:2
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 83:13
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 84:1
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 84:18
| إذا ÎZ̃E iƶā when 89:4
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 89:15
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 89:16
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 89:21
| إذا ÎZ̃E iƶā when 91:2
| إذا ÎZ̃E iƶā when 91:3
| إذا ÎZ̃E iƶā when 91:4
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 92:1
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 92:2
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 92:11
| إذا ÎZ̃E iƶā when 93:2
| إذا ÎZ̃E iƶā -zaman when 96:10
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 99:1
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 100:9
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 110:1
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 113:3
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 113:5
ح ي ن|ḪYNحينḪYNHīninzamantime7x
ح ي ن|ḪYN حين ḪYN Hīnin bir süre "a period.""" 2:36
ح ي ن|ḪYN حين ḪYN Hīne vakit when 5:101
ح ي ن|ḪYN حين ḪYN Hīne sırasında (at the) time (of making) 5:106
ح ي ن|ḪYN حين ḪYN Hīnin bir süreye "a time.""" 7:24
ح ي ن|ḪYN حين ḪYN Hīnin belli bir süre- a time. 10:98
ح ي ن|ḪYN حين ḪYN Hīne ne zaman when 11:5
ح ي ن|ḪYN حين ḪYN Hīnin bir süreye a time. 12:35
ح ي ن|ḪYN حين ḪYN Hīnin zaman time 14:25
ح ي ن|ḪYN حين ḪYN Hīne zaman when 16:6
ح ي ن|ḪYN حين ḪYN Hīnin bir süre- a time. 16:80
ح ي ن|ḪYN حين ḪYN Hīne zamanı (the) time 21:39
ح ي ن|ḪYN حين ḪYN Hīnin bir süre- "a time.""" 21:111
ح ي ن|ḪYN حين ḪYN Hīnin bir süreye "a time.""" 23:25
ح ي ن|ḪYN حين ḪYN Hīnin bir süreye a time. 23:54
ح ي ن|ḪYN حين ḪYN Hīne zaman when 25:42
ح ي ن|ḪYN حين ḪYN Hīne zaman when 26:218
ح ي ن|ḪYN حين ḪYN Hīni bir sırada a time 28:15
ح ي ن|ḪYN حين ḪYN Hīne zaman when 30:17
ح ي ن|ḪYN حين ḪYN Hīnin bir süreye a time. 36:44
ح ي ن|ḪYN حين ḪYN Hīnin bir süreye a while. 37:148
ح ي ن|ḪYN حين ḪYN Hīnin bir süreye a time. 37:174
ح ي ن|ḪYN حين ḪYN Hīnin bir süreye a time. 37:178
ح ي ن|ḪYN حين ḪYN Hīne zamanı time 38:3
ح ي ن|ḪYN حين ḪYN Hīnin bir süre "a time.""" 38:88
ح ي ن|ḪYN حين ḪYN Hīne sırasında (at the) time 39:42
ح ي ن|ḪYN حين ḪYN Hīne zaman when 39:58
ح ي ن|ḪYN حين ḪYN Hīnin bir süreye "a time.""" 51:43
ح ي ن|ḪYN حين ḪYN Hīne zaman when 52:48
ح ي ن|ḪYN حين ḪYN Hīnun bir süre a period 76:1
|فإذاFÎZ̃EfeiƶāzamanAnd when38x
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman Then when 2:196
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā zaman And when 2:198
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman Then when 2:200
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman Then when 2:222
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman Then when 2:234
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman da Then when 2:239
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman Then when 3:159
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman da Then when 4:6
| فإذا FÎZ̃E feiƶā iken Then when 4:25
| فإذا FÎZ̃E feiƶen öyle olsaydı Then 4:53
| فإذا FÎZ̃E feiƶā fakat Then when 4:81
| فإذا FÎZ̃E feiƶā Then when 4:102
| فإذا FÎZ̃E feiƶā -zaman Then when 4:103
| فإذا FÎZ̃E feiƶā -zaman But when 4:103
| فإذا FÎZ̃E feiƶā eğer then when 5:23
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā böylece and then 6:44
| فإذا FÎZ̃E feiƶā ne zaman ki So when 7:34
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā birden and suddenly 7:107
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā birden and suddenly 7:108
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā (bir de baktılar ki) and suddenly 7:117
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman But when 7:131
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā ve o zaman and then 7:201
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman Then when 9:5
| فإذا FÎZ̃E feiƶā ne zaman ki So when 10:47
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman So, when 15:29
| فإذا FÎZ̃E feiƶā birden then behold, 16:4
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman Then when 16:61
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman So when 16:98
| فإذا FÎZ̃E feiƶā ne zaman ki So when 17:5
| فإذا FÎZ̃E feiƶā ne zaman ki So when 17:7
| فإذا FÎZ̃E feiƶā then when 17:104
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman But when 18:98
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā (bir de ne görsün) and behold! 20:20
| فإذا FÎZ̃E feiƶā (bir de ne görsün) Then behold! 20:66
| فإذا FÎZ̃E feiƶā derhal behold, 21:18
| فإذا FÎZ̃E feiƶā birden then behold, 21:97
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman then when 22:5
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā Zira -zaman and when 22:36
| فإذا FÎZ̃E feiƶā ne zaman ki then when 23:27
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā zaman And when 23:28
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman So when 23:101
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman But when 24:61
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman So when 24:62
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā bir de (baktılar ki) and behold! 26:32
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā işte and behold! 26:33
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā birden and behold! 26:45
| فإذا FÎZ̃E feiƶā o zaman Then behold! 27:45
| فإذا FÎZ̃E feiƶā ne zaman ki but when 28:7
| فإذا FÎZ̃E feiƶā bir de baktı ki when behold! 28:18
| فإذا FÎZ̃E feiƶā fakat But when 29:10
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā zaman And when 29:65
| فإذا FÎZ̃E feiƶā derken Then when 30:48
| فإذا FÎZ̃E feiƶā ne zaman ki But when 33:19
| فإذا FÎZ̃E feiƶā ne zaman ki But when 33:19
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā and when 33:53
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā zaman And when 35:45
| فإذا FÎZ̃E feiƶā hemen then behold! 36:29
| فإذا FÎZ̃E feiƶā birden Then behold! 36:37
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā işte and behold! 36:51
| فإذا FÎZ̃E feiƶā hemen so behold! 36:53
| فإذا FÎZ̃E feiƶā şimdi oldu Then behold! 36:77
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā işte and behold! 36:80
| فإذا FÎZ̃E feiƶā hemen then, behold! 37:19
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman But when 37:177
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman So when 38:72
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman So when 39:49
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā birden and behold! 39:68
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā zaman And when 40:68
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman So when 40:78
| فإذا FÎZ̃E feiƶā bir de bakarsın ki then behold! 41:34
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman but when 41:39
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman So when 47:4
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman But when 47:20
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā zaman And when 47:21
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman Then when 55:37
| فإذا FÎZ̃E feiƶā Zira -zaman Then when 62:10
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman Then when 65:2
| فإذا FÎZ̃E feiƶā O zaman when 67:16
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman Then when 69:13
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman Then when 74:8
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman So when 75:7
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā zaman And when 75:18
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman So when 77:8
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā hemen And behold! 79:14
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman But when 79:34
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman But when 80:33
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman So when 94:7
|فإماFÎMEfe immāzamanand when,1x
| فإما FÎME fe immā zaman and when, 2:38
| فإما FÎME feimmā bundan dolayı So if 8:57
| فإما FÎME fe immā eğer And if 19:26
| فإما FÎME feimmā artık Then if 20:123
| فإما FÎME fe immā ya And whether 40:77
| فإما FÎME fe immā bile And whether 43:41
| فإما FÎME feimmā ister then either 47:4
|فلماFLMEfelemmāzamanAnd when10x
| فلما FLME felemmā ne zaman ki then, when 2:17
| فلما FLME fe lemmā ne zaman ki And when 2:33
| فلما FLME felemmā ne zaman then when 2:89
| فلما FLME felemmā fakat Yet, when 2:246
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 2:249
| فلما FLME felemmā nihayet Then when 2:249
| فلما FLME felemmā bu işler Then when 2:259
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 3:36
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 3:52
| فلما FLME felemmā zaman Then when 4:77
| فلما FLME felemmā fakat then when 5:117
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 6:44
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 6:76
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 6:76
| فلما FLME felemmā ne zaman ki When 6:77
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 6:77
| فلما FLME felemmā ne zaman ki When 6:78
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 6:78
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 7:22
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 7:116
| فلما FLME felemmā ne zaman But when 7:135
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 7:143
| فلما FLME fe lemmā ne zaman ki And when 7:143
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 7:155
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 7:165
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 7:166
| فلما FLME fe lemmā ne zaman ki And when 7:189
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 7:189
| فلما FLME felemmā fakat ne zaman But when 7:190
| فلما FLME felemmā fakat ne zaman But when 8:48
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 9:76
| فلما FLME felemmā fakat But when 9:114
| فلما FLME felemmā ancak But when 10:12
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 10:23
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 10:76
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 10:80
| فلما FLME felemmā zaman Then when 10:81
| فلما FLME felemmā nihayet So when 11:66
| فلما FLME felemmā Zira -şey But when 11:70
| فلما FLME fe lemmā ne zaman ki And when 11:74
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 11:82
| فلما FLME felemmā nihayet So when 12:15
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 12:28
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 12:31
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 12:31
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 12:50
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 12:54
| فلما FLME felemmā zaman So when 12:63
| فلما FLME fe lemmā ne zaman ki And when 12:66
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 12:70
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 12:80
| فلما FLME felemmā böylece So when 12:88
| فلما FLME felemmā zaman Then when 12:96
| فلما FLME felemmā nihayet Then when 12:99
| فلما FLME fe lemmā ne zaman ki And when 15:61
| فلما FLME felemmā fakat (O) But when 17:67
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 18:61
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 18:62
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 19:49
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 20:11
| فلما FLME felemmā zaman Then when 21:12
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 26:41
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 26:61
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 27:8
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 27:10
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 27:13
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 27:36
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 27:40
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 27:42
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 27:44
| فلما FLME felemmā nihayet Then when 28:19
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 28:25
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 28:29
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 28:30
| فلما FLME felemmā zaman But when 28:31
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 28:36
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 28:48
| فلما FLME felemmā fakat But when 29:65
| فلما FLME felemmā fakat o zaman But when 31:32
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 33:37
| فلما FLME felemmā zaman Then when 34:14
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 34:14
| فلما FLME felemmā fakat But when 35:42
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 37:102
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 37:103
| فلما FLME felemmā (Musa) ne zaman ki Then when 40:25
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 40:83
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 40:84
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 43:47
| فلما FLME felemmā fakat But when 43:50
| فلما FLME felemmā So when 43:55
| فلما FLME felemmā nihayet Then when 46:24
| فلما FLME fe lemmā zaman And when 46:29
| فلما FLME fe lemmā zaman da And when 46:29
| فلما FLME felemmā zaman da But when 59:16
| فلما FLME felemmā zaman Then when 61:5
| فلما FLME felemmā zaman But when 61:6
| فلما FLME fe lemmā ne zaman ki and when 66:3
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 66:3
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 67:27
| فلما FLME felemmā fakat But when 68:26
ك ل ل|KLLكلماKLMEkullemāzamanWhenever1x
ك ل ل|KLL كلما KLME kullemā zaman Whenever 2:20
ك ل ل|KLL كلما KLME kullemā her Every time 2:25
ك ل ل|KLL كلما KLME kullemā her Whenever 3:37
ك ل ل|KLL كلما KLME kullemā her Every time 4:56
ك ل ل|KLL كلما KLME kullemā ne zaman Every time 5:64
ك ل ل|KLL كلما KLME kullemā ne zaman Whenever 5:70
ك ل ل|KLL كلما KLME kullemā her Every time 7:38
ك ل ل|KLL كلما KLME kullemā her seferinde every time 17:97
ك ل ل|KLL كلما KLME kullemā her sefer Every time 22:22
ك ل ل|KLL كلما KLME kullemā her Every time 32:20
ك ل ل|KLL كلما KLME kullemā her biri Every time 67:8
ك ل ل|KLL كلما KLME kullemā her nezaman every time, 71:7
|لماLMElemmāzamanthen9x
| لما LME limā bulunanı that which 2:41
| لما LME limā şey için for those 2:66
| لما LME lemā var ki certainly (there are some) which 2:74
| لما LME lemā var ki certainly (there are some) which 2:74
| لما LME lemā öylesi de var ki certainly (there are some) which 2:74
| لما LME limā şeyi what (was) 2:89
| لما LME limā şeyi what 2:91
| لما LME limā what 2:97
| لما LME limā şeyleri what 2:101
| لما LME limā regarding what 2:213
| لما LME limā that which 3:3
| لما LME limā şeyi that which 3:50
| لما LME lemā elbette """Certainly, whatever" 3:81
| لما LME limā bulunan(Kitap)ı that which 3:81
| لما LME limā şeylerden for what 3:146
| لما LME limā what is 4:47
| لما LME limā olan what 5:46
| لما LME limā olan what 5:46
| لما LME limā bulunan what 5:48
| لما LME lemmā ne zaman ki when 6:5
| لما LME limā şeye to what 6:28
| لما LME lemmā zaman when 7:126
| لما LME limā şeylere to what 8:24
| لما LME lemmā when 10:13
| لما LME lemmā zaman when 10:54
| لما LME limā olanlar için for what 10:57
| لما LME lemmā zaman when 10:77
| لما LME lemmā ne zaman ki When 10:98
| لما LME lemmā ne zaman ki when 11:101
| لما LME limā of what 11:107
| لما LME lemmā to each [when] 11:111
| لما LME limā ötürü because 12:68
| لما LME limā şeyi to what 12:100
| لما LME lemmā ne zaman ki when 14:22
| لما LME limā şeylere to what 16:56
| لما LME limā ötürü for that which 16:116
| لما LME limā for what 18:12
| لما LME lemmā when 18:59
| لما LME limā to what 20:13
| لما LME limā şey is what 23:36
| لما LME lemmā vakit when 25:37
| لما LME limā şeye to what 25:60
| لما LME lemmā when 26:21
| لما LME limā ne varsa of whatever 28:24
| لما LME lemmā when 29:68
| لما LME lemmā zaman when 32:24
| لما LME lemmā when 34:33
| لما LME lemmā when 34:43
| لما LME limā what (was) 35:31
| لما LME lemmā zaman then 36:32
| لما LME lemmā not yet 38:8
| لما LME limā to (one) whom 38:75
| لما LME lemmā zaman when 40:66
| لما LME lemmā zaman when 40:85
| لما LME lemmā when 41:41
| لما LME lemmā zaman when 42:44
| لما LME lemmā sadece but 43:35
| لما LME lemmā when 46:7
| لما LME limā what 46:30
| لما LME lemmā when 50:5
| لما LME limā şeylere on what 58:3
| لما LME limā şeye to what 58:8
| لما LME limā olanı that which 61:6
| لما LME lemmā henüz who have not yet 62:3
| لما LME lemā her şey what 68:38
| لما LME lemā ne (is) what 68:39
| لما LME lemmā zaman when 68:51
| لما LME lemmā when 69:11
| لما LME lemmā ne zaman ki when 72:13
| لما LME lemmā ne zaman ki when 72:19
| لما LME lemmā Not 80:23
| لما LME limā şeyi of what 85:16
| لما LME lemmā olmasın but 86:4
ل م م|LMM لما LME lemmen hırsla altogether, 89:19
|وإذVÎZ̃ve iƶizamanAnd when2x
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ bir zamanlar And when 2:30
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ hani And when 2:34
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ hani And when 2:49
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ hani And when 2:50
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ hani And when 2:51
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 2:53
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 2:54
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 2:55
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ hani And when 2:58
| وإذ VÎZ̃ ve iƶi hani And when 2:60
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ hani And when 2:61
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ hani And when 2:63
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ hani And when 2:67
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ hani And when 2:72
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 2:83
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ hani And when 2:84
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ hani bir zaman And when 2:93
| وإذ VÎZ̃ ve iƶi zaman And when 2:124
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ hani And when 2:125
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 2:126
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve zaman And when 2:127
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve bir zaman And when 2:260
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ bir zaman And when 3:42
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve ne zaman And when 3:81
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ hani And when 3:121
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ hani And when 3:187
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 5:20
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ hani And when 5:110
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ hani and when 5:110
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani and when 5:110
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 5:110
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 5:111
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve yine And when 5:116
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ hani And when 6:74
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 7:141
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ zaman And when 7:161
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ artık And when 7:164
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ o vakit And when 7:167
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ hani And when 7:171
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 7:172
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ o zaman And when 8:7
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 8:30
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 8:32
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ta ki And when 8:44
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ O zaman And when 8:48
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 14:6
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 14:7
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ bir zaman And when 14:35
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve bir zaman And when 15:28
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve zaman and when 17:47
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ bir zaman And when 17:60
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ bir zaman And when 17:61
| وإذ VÎZ̃ ve iƶi madem ki And when 18:16
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 18:50
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 18:60
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 20:116
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ bir zamanlar And when 22:26
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ hani And when 26:10
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 31:13
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 33:7
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani and when 33:10
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 33:12
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 33:13
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 33:37
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve And when 40:47
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ bir zaman And when 43:26
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ zaman ise And when 46:11
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ bir zaman And when 46:29
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve zaman and when 53:32
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ bir zaman And when 61:5
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 61:6
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 66:3
|وإذاVÎZ̃Eve iƶāzamanAnd when29x
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā zaman And when 2:11
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā zaman And when 2:13
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā zaman And when 2:14
| وإذا VÎZ̃E veiƶā ve zaman But when 2:14
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā zaman and when 2:20
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā zaman And when 2:76
| وإذا VÎZ̃E veiƶā zaman But when 2:76
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā zaman And when 2:91
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā zaman And when 2:117
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā zaman And when 2:170
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve ne zaman And when 2:186
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā zaman And when 2:205
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 2:206
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā zaman And when 2:231
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 2:232
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā zaman And when 3:119
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 3:119
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ne zaman And when 4:8
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman and when 4:58
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 4:61
| وإذا VÎZ̃E ve iƶen ve o zaman And then 4:67
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ne zaman ki And when 4:83
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 4:86
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 4:101
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve -zaman And when 4:102
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā -zaman And when 4:142
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 5:2
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve -zaman And when 5:58
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 5:61
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 5:83
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 5:104
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 6:54
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 6:68
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 6:124
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 6:152
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 7:28
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā zaman And when 7:47
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā zaman And when 7:203
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā zaman And when 7:204
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman and when 8:2
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā zaman And when 8:31
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā zaman And when 9:86
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve ne zaman And whenever 9:124
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve ne zaman ki And whenever 9:127
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve ne zaman ki And when 10:12
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ne zaman ki And when 10:15
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 10:21
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā zaman And when 13:11
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve ne zaman ki And when 16:24
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā zaman And when 16:58
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 16:85
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 16:86
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 16:101
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 17:16
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 17:45
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 17:46
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā zaman And when 17:67
| وإذا VÎZ̃E ve iƶen işte o zaman And then 17:73
| وإذا VÎZ̃E veiƶen o takdirde But then 17:76
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ne zaman And when 17:83
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve ne zaman ki And when 17:83
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman and when 18:17
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 19:73
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā zaman And when 21:36
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 22:72
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā zaman And when 24:48
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā zaman And when 24:59
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve ne zaman ki and when 24:62
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 25:13
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 25:41
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve ne zaman ki And when 25:60
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ne zaman ki and when 25:63
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve ne zaman ki and when 25:72
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 26:80
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 26:130
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 27:82
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā zaman And when 28:53
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 28:55
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 30:33
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 30:36
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 31:7
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ne zaman ki And when 31:21
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 31:32
| وإذا VÎZ̃E ve iƶen o zaman bile and then 33:16
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā zaman And when 33:53
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 34:43
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 36:45
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 36:47
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve ne zaman And when 37:13
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve ne zaman And when 37:14
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā zaman And when 39:8
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 39:45
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman and when 39:45
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ne zaman ki And when 41:51
| وإذا VÎZ̃E veiƶā ve ne zaman ki but when 41:51
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman and when 42:37
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve ne zaman ki And when 43:17
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā zaman And when 45:9
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 45:25
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 45:32
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 46:6
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 46:7
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 58:8
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā zaman da And when 58:11
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā zaman And when 62:11
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 63:4
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 63:5
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā zaman And when 70:21
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 76:20
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman and when 76:28
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 77:9
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 77:10
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 77:11
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 77:48
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 81:2
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 81:3
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 81:4
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 81:5
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 81:6
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 81:7
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 81:8
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 81:10
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 81:11
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 81:12
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 81:13
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 82:2
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 82:3
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 82:4
| وإذا VÎZ̃E veiƶā ve zaman But when 83:3
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 83:30
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā zaman da And when 83:31
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 83:32
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 84:3
| وإذا VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when 84:21
|ولماVLMEvelemmāzamanAnd when3x
| ولما VLME velemmā Ne zaman ki And when 2:89
| ولما VLME velemmā ne zaman And when 2:101
| ولما VLME velemmā while not 2:214
| ولما VLME velemmā ne zaman And when 2:250
| ولما VLME velemmā while has not yet 3:142
| ولما VLME velemmā ne zaman ki And when 7:134
| ولما VLME velemmā ne zaman ki And when 7:143
| ولما VLME velemmā ne zaman ki And when 7:149
| ولما VLME velemmā zaman And when 7:150
| ولما VLME velemmā ve ne zaman ki And when 7:154
| ولما VLME velemmā while not 9:16
| ولما VLME velemmā ve and not 10:39
| ولما VLME velemmā ve ne zaman ki And when 11:58
| ولما VLME velemmā ve ne zaman ki And when 11:77
| ولما VLME velemmā ne zaman ki And when 11:94
| ولما VLME velemmā ne zaman ki And when 12:22
| ولما VLME velemmā ve ne zaman ki And when 12:59
| ولما VLME velemmā ne zaman ki And when 12:65
| ولما VLME velemmā ne zaman ki And when 12:68
| ولما VLME velemmā ne zaman ki And when 12:69
| ولما VLME velemmā ne zaman ki And when 12:94
| ولما VLME velimā ve and to what 21:67
| ولما VLME velemmā ne zaman ki And when 28:14
| ولما VLME velemmā ne zaman ki And when 28:22
| ولما VLME velemmā ne zaman ki And when 28:23
| ولما VLME velemmā zaman And when 29:31
| ولما VLME velemmā ne zaman ki And when 29:33
| ولما VLME velemmā zaman And when 33:22
| ولما VLME velemmā fakat And when 43:30
| ولما VLME velemmā ve ne zaman ki And when 43:57
| ولما VLME velemmā ne zaman ki And when 43:63
| ولما VLME velemmā henüz and has not yet 49:14
ا م ن|EMNيؤمنونYÙMNVNyu'minūnezamanbelieve.1x
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne Doğrularlar believe 2:3
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne Doğrularlar believe 2:4
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne inanmazlar they believe. 2:6
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne inanırlar they believe. 2:88
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne inanmazlar believe. 2:100
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne inananlardır believe 2:121
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne inanırlar They believe 3:114
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne inanmazlar they believe 4:38
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne inanmazlar they believe 4:46
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne inanıyorlar They believe 4:51
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne DOĞRULAYAMAZLAR will they believe 4:65
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne artık inanmazlar they believe 4:155
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne inanırlar believe 4:162
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne inanıyor believed 5:81
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne inanmazlar believe. 6:12
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne inanmazlar believe. 6:20
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne inanan(lar) believe 6:54
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne inananU(lar) believe 6:92
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne inanırlar they believe 6:92
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne inananlar (who) believe. 6:99
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne onlar inanmazlar they will believe. 6:109
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne inanmayan(ların) believe 6:113
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne inanmayan(ların) believe. 6:125
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne ve inanmayanların believe 6:150
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne inanırlar believe. 6:154
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne zaman believe. 7:27
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne inanan who believe. 7:52
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne inanıyorlar they believe. 7:156
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne inanacaklar will they believe? 7:185
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne inanan "who believe.""" 7:188
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne inanan "who believe.""" 7:203
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne inanmazlar believe. 8:55
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne inanmayan believe 9:29
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne inanan(lar) believe 9:44
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne inanmayan believe 9:45
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne iman etmezler believe. 10:33
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne iman etmezler believe. 10:96
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne iman etmeyen believe. 10:101
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne iman ederler believe 11:17
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne iman etmezler believe. 11:17
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne iman etmeyen(lere) believe, 11:121
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne inanmıyorlar they believe 12:37
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne inanan who believe. 12:111
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne inanmazlar believe. 13:1
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne inanmazlar they believe 15:13
ا م ن|EMN يؤمنون YÙMNVN yu'minūne inanmayanların believe 16:22