» 36 / Yâsîn  80:

Kuran Sırası: 36
İniş Sırası: 41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

 » 36 / Yâsîn  Suresi: 80
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. الَّذِي (ELZ̃Y) = Elleƶī : O ki
2. جَعَلَ (CAL) = ceǎle : yaptı
3. لَكُمْ (LKM) = lekum : size
4. مِنَ (MN) = mine : -tan
5. الشَّجَرِ (ELŞCR) = ş-şeceri : ağaç-
6. الْأَخْضَرِ (ELÊḢŽR) = l-eḣDeri : yeşil
7. نَارًا (NERE) = nāran : ateş
8. فَإِذَا (FÎZ̃E) = fe iƶā : işte
9. أَنْتُمْ (ÊNTM) = entum : siz
10. مِنْهُ (MNH) = minhu : ondan
11. تُوقِدُونَ (TVGD̃VN) = tūḳidūne : yakıyorsunuz
O ki | yaptı | size | -tan | ağaç- | yeşil | ateş | işte | siz | ondan | yakıyorsunuz |

[] [CAL] [] [] [ŞCR] [ḢŽR] [NVR] [] [] [] [VGD̃]
ELZ̃Y CAL LKM MN ELŞCR ELÊḢŽR NERE FÎZ̃E ÊNTM MNH TVGD̃VN

Elleƶī ceǎle lekum mine ş-şeceri l-eḣDeri nāran fe iƶā entum minhu tūḳidūne
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون

 » 36 / Yâsîn  Suresi: 80
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الذي | ELZ̃Y Elleƶī O ki The One Who
جعل ج ع ل | CAL CAL ceǎle yaptı made
لكم | LKM lekum size for you
من | MN mine -tan from
الشجر ش ج ر | ŞCR ELŞCR ş-şeceri ağaç- the tree
الأخضر خ ض ر | ḢŽR ELÊḢŽR l-eḣDeri yeşil [the] green -
نارا ن و ر | NVR NERE nāran ateş fire,
فإذا | FÎZ̃E fe iƶā işte and behold!
أنتم | ÊNTM entum siz You
منه | MNH minhu ondan from it
توقدون و ق د | VGD̃ TVGD̃VN tūḳidūne yakıyorsunuz ignite.

36:80 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

O ki | yaptı | size | -tan | ağaç- | yeşil | ateş | işte | siz | ondan | yakıyorsunuz |

[] [CAL] [] [] [ŞCR] [ḢŽR] [NVR] [] [] [] [VGD̃]
ELZ̃Y CAL LKM MN ELŞCR ELÊḢŽR NERE FÎZ̃E ÊNTM MNH TVGD̃VN

Elleƶī ceǎle lekum mine ş-şeceri l-eḣDeri nāran fe iƶā entum minhu tūḳidūne
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون

[] [ج ع ل] [] [] [ش ج ر] [خ ض ر] [ن و ر] [] [] [] [و ق د]

 » 36 / Yâsîn  Suresi: 80
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الذي | ELZ̃Y Elleƶī O ki The One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
جعل ج ع ل | CAL CAL ceǎle yaptı made
Cim,Ayn,Lam,
3,70,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
لكم | LKM lekum size for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
من | MN mine -tan from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الشجر ش ج ر | ŞCR ELŞCR ş-şeceri ağaç- the tree
Elif,Lam,Şın,Cim,Re,
1,30,300,3,200,
"N – genitive masculine noun → Tree"
اسم مجرور
الأخضر خ ض ر | ḢŽR ELÊḢŽR l-eḣDeri yeşil [the] green -
Elif,Lam,,Hı,Dad,Re,
1,30,,600,800,200,
"ADJ – genitive masculine singular adjective → Green"
صفة مجرورة
نارا ن و ر | NVR NERE nāran ateş fire,
Nun,Elif,Re,Elif,
50,1,200,1,
N – accusative feminine indefinite noun
اسم منصوب
فإذا | FÎZ̃E fe iƶā işte and behold!
Fe,,Zel,Elif,
80,,700,1,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
T – time adverb
الفاء عاطفة
ظرف زمان
أنتم | ÊNTM entum siz You
,Nun,Te,Mim,
,50,400,40,
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
منه | MNH minhu ondan from it
Mim,Nun,He,
40,50,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
توقدون و ق د | VGD̃ TVGD̃VN tūḳidūne yakıyorsunuz ignite.
Te,Vav,Gaf,Dal,Vav,Nun,
400,6,100,4,6,50,
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |الَّذِي: O ki | جَعَلَ: yaptı | لَكُمْ: size | مِنَ: -tan | الشَّجَرِ: ağaç- | الْأَخْضَرِ: yeşil | نَارًا: ateş | فَإِذَا: işte | أَنْتُمْ: siz | مِنْهُ: ondan | تُوقِدُونَ: yakıyorsunuz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |الذي ELZ̃Y O ki | جعل CAL yaptı | لكم LKM size | من MN -tan | الشجر ELŞCR ağaç- | الأخضر ELÊḢŽR yeşil | نارا NERE ateş | فإذا FÎZ̃E işte | أنتم ÊNTM siz | منه MNH ondan | توقدون TWGD̃WN yakıyorsunuz |
Kırık Meal (Okunuş) : |Elleƶī: O ki | ceǎle: yaptı | lekum: size | mine: -tan | ş-şeceri: ağaç- | l-eḣDeri: yeşil | nāran: ateş | fe iƶā: işte | entum: siz | minhu: ondan | tūḳidūne: yakıyorsunuz |
Kırık Meal (Transcript) : |ELZ̃Y: O ki | CAL: yaptı | LKM: size | MN: -tan | ELŞCR: ağaç- | ELÊḢŽR: yeşil | NERE: ateş | FÎZ̃E: işte | ÊNTM: siz | MNH: ondan | TVGD̃VN: yakıyorsunuz |
Abdulbaki Gölpınarlı : Öyle bir mâbuttur ki size, yemyeşil ağaçtan ateş halketmiştir de ateşlerinizi onunla yakarsınız.
Adem Uğur : Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran O'dur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz.
Ahmed Hulusi : O ki, sizin için yeşil ağaçtan bir ateş oluşturdu. . . İşte bak ondan yakıyorsunuz!
Ahmet Tekin : O, sizin faydalanmanız için, şu yakmakta olduğunuz ateşi yeşil ağaçtan meydana getirendir..
Ahmet Varol : O, size yeşil ağaçtan bir ateş çıkarandır. Siz de ondan yakıyorsunuz.
Ali Bulaç : Ki O, size yeşil ağaçtan bir ateş kılandır; siz de ondan yakıyorsunuz.
Ali Fikri Yavuz : O (Allah) ki, size yeşil ağaçtan bir ateş yaptı da şimdi siz ondan yakıb duruyorsunuz.
Bekir Sadak : Yas agactan size ates cikarandir. Ondan ates yakarsiniz.
Celal Yıldırım : O ki, size yeşil ağaçtan ateş meydana getirdi. Siz de o ateşten yakıp duruyorsunuz.
Diyanet İşleri : O, sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz.
Diyanet İşleri (eski) : Yaş ağaçtan size ateş çıkarandır. Ondan ateş yakarsınız.
Diyanet Vakfi : Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran O'dur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz.
Edip Yüksel : O ki, size yeşil (klorofilli) ağaçtan ateş çıkarandır. Nitekim onu yakıyorsunuz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Size o yeşil ağaçtan bir ateş yapan O'dur. Şimdi siz ondan tutuşturmaktasınız.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O ki size yeşil ağaçtan bir ateş çıkarmasını sağladı da şimdi siz ondan tutuşturup duruyorsunuz.
Elmalılı Hamdi Yazır : O ki size yeşil ağaçtan bir ateş yaptı da şimdi siz ondan tutuşturup duruyorsunuz
Fizilal-il Kuran : O size yeşil ağaçtan ateş yaptı da siz ondan yakıyorsunuz.
Gültekin Onan : Ki O, size yeşil ağaçtan bir ateş kılandır siz de ondan yakıyorsunuz.
Hakkı Yılmaz : (79,80) De ki: “Onları ilk defa oluşturan onları diriltecektir. Ve O, her oluşturmayı çok iyi bilendir. O, size o yemyeşil ağaçtan bir ateş/oksijen yapandır. Şimdi de siz oksijenden yakıp duruyorsunuz.
Hasan Basri Çantay : O, yemyeşil ağaçdan sizin için bir ateş çıkarandır. İşte bakın (ateşi) ondan (çakıb) alıyorsunuz.
Hayrat Neşriyat : O ki, size yeşil ağaçtan bir ateş yaptı da, işte siz ondan yakıp duruyorsunuz.
İbni Kesir : Yemyeşil ağaçtan size ateş çıkartan O'dur. Siz ondan hemen yakıverirsiniz.
İskender Evrenosoğlu : Yeşil ağaçtan sizin için ateş (oksijen) kılan (çıkaran), O'dur. Böylece siz, ondan yakarsınız.
Muhammed Esed : O, yemyeşil ağaçtan sizin için bir ateş çıkarır ve onunla (kendi ateşinizi) yakarsınız".
Ömer Nasuhi Bilmen : «O (Hâlık-ı Azîm) ki, sizin için yemyeşil ağaçtan bir ateş vücuda getirmiştir de şimdi siz ondan yakıveriyorsunuz.»
Ömer Öngüt : O ki, sizin için yeşil ağaçtan ateş çıkardı. Siz de ondan ateş yakıyorsunuz.
Şaban Piriş : Sizin için yeşil ağaçtan ateş çıkaran O’dur. Nitekim siz onunla ateş yakıyorsunuz.
Suat Yıldırım : O’dur ki sizin için yeşil ağaçtan bir ateş yaratır, siz de onu tutuşturup durursunuz.
Süleyman Ateş : O size yeşil ağaçtan ateş yaptı da siz ondan yakıyorsunuz.
Tefhim-ul Kuran : Ki O, size yeşil ağaçtan bir ateş kılandır; siz de ondan yakıyorsunuz.
Ümit Şimşek : Size yeşil ağaçtan ateş çıkaran Odur; siz de bu sayede ateşinizi tutuşturursunuz.
Yaşar Nuri Öztürk : O size, o yeşil ağaçtan bir ateş oluşturdu da siz ondan tutuşturup duruyorsunuz.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}