» 36 / Yâsîn  15:

Kuran Sırası: 36
İniş Sırası: 41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

 » 36 / Yâsîn  Suresi: 15
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قَالُوا (GELVE) = ḳālū : dediler ki
2. مَا (ME) = mā : değilsiniz
3. أَنْتُمْ (ÊNTM) = entum : siz
4. إِلَّا (ÎLE) = illā : başka bir şey
5. بَشَرٌ (BŞR) = beşerun : insandan
6. مِثْلُنَا (MS̃LNE) = miṧlunā : bizim gibi
7. وَمَا (VME) = ve mā : ve
8. أَنْزَلَ (ÊNZL) = enzele : indirmemiştir
9. الرَّحْمَٰنُ (ELRḪMN) = r-raHmānu : Rahman
10. مِنْ (MN) = min : hiçbir
11. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : şey
12. إِنْ (ÎN) = in : hayır!
13. أَنْتُمْ (ÊNTM) = entum : siz
14. إِلَّا (ÎLE) = illā : sadece
15. تَكْذِبُونَ (TKZ̃BVN) = tekƶibūne : yalan söylüyorsunuz
dediler ki | değilsiniz | siz | başka bir şey | insandan | bizim gibi | ve | indirmemiştir | Rahman | hiçbir | şey | hayır! | siz | sadece | yalan söylüyorsunuz |

[GVL] [] [] [] [BŞR] [MS̃L] [] [NZL] [RḪM] [] [ŞYE] [] [] [] [KZ̃B]
GELVE ME ÊNTM ÎLE BŞR MS̃LNE VME ÊNZL ELRḪMN MN ŞYÙ ÎN ÊNTM ÎLE TKZ̃BVN

ḳālū entum illā beşerun miṧlunā ve mā enzele r-raHmānu min şey'in in entum illā tekƶibūne
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون

 » 36 / Yâsîn  Suresi: 15
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قالوا ق و ل | GVL GELVE ḳālū dediler ki They said,
ما | ME değilsiniz """Not"
أنتم | ÊNTM entum siz you
إلا | ÎLE illā başka bir şey (are) but
بشر ب ش ر | BŞR BŞR beşerun insandan human beings
مثلنا م ث ل | MS̃L MS̃LNE miṧlunā bizim gibi like us,
وما | VME ve mā ve and not
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL enzele indirmemiştir has revealed
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmānu Rahman the Most Gracious
من | MN min hiçbir any
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şey thing.
إن | ÎN in hayır! Not
أنتم | ÊNTM entum siz you
إلا | ÎLE illā sadece (are) but
تكذبون ك ذ ب | KZ̃B TKZ̃BVN tekƶibūne yalan söylüyorsunuz "lying."""

36:15 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

dediler ki | değilsiniz | siz | başka bir şey | insandan | bizim gibi | ve | indirmemiştir | Rahman | hiçbir | şey | hayır! | siz | sadece | yalan söylüyorsunuz |

[GVL] [] [] [] [BŞR] [MS̃L] [] [NZL] [RḪM] [] [ŞYE] [] [] [] [KZ̃B]
GELVE ME ÊNTM ÎLE BŞR MS̃LNE VME ÊNZL ELRḪMN MN ŞYÙ ÎN ÊNTM ÎLE TKZ̃BVN

ḳālū entum illā beşerun miṧlunā ve mā enzele r-raHmānu min şey'in in entum illā tekƶibūne
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون

[ق و ل] [] [] [] [ب ش ر] [م ث ل] [] [ن ز ل] [ر ح م] [] [ش ي ا] [] [] [] [ك ذ ب]

 » 36 / Yâsîn  Suresi: 15
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قالوا ق و ل | GVL GELVE ḳālū dediler ki They said,
Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
100,1,30,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ما | ME değilsiniz """Not"
Mim,Elif,
40,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
أنتم | ÊNTM entum siz you
,Nun,Te,Mim,
,50,400,40,
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
إلا | ÎLE illā başka bir şey (are) but
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
بشر ب ش ر | BŞR BŞR beşerun insandan human beings
Be,Şın,Re,
2,300,200,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
مثلنا م ث ل | MS̃L MS̃LNE miṧlunā bizim gibi like us,
Mim,Se,Lam,Nun,Elif,
40,500,30,50,1,
N – nominative masculine noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وما | VME ve mā ve and not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL enzele indirmemiştir has revealed
,Nun,Ze,Lam,
,50,7,30,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmānu Rahman the Most Gracious
Elif,Lam,Re,Ha,Mim,Nun,
1,30,200,8,40,50,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
من | MN min hiçbir any
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şey thing.
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
إن | ÎN in hayır! Not
,Nun,
,50,
NEG – negative particle
حرف نفي
أنتم | ÊNTM entum siz you
,Nun,Te,Mim,
,50,400,40,
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
إلا | ÎLE illā sadece (are) but
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
تكذبون ك ذ ب | KZ̃B TKZ̃BVN tekƶibūne yalan söylüyorsunuz "lying."""
Te,Kef,Zel,Be,Vav,Nun,
400,20,700,2,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قَالُوا: dediler ki | مَا: değilsiniz | أَنْتُمْ: siz | إِلَّا: başka bir şey | بَشَرٌ: insandan | مِثْلُنَا: bizim gibi | وَمَا: ve | أَنْزَلَ: indirmemiştir | الرَّحْمَٰنُ: Rahman | مِنْ: hiçbir | شَيْءٍ: şey | إِنْ: hayır! | أَنْتُمْ: siz | إِلَّا: sadece | تَكْذِبُونَ: yalan söylüyorsunuz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قالوا GELWE dediler ki | ما ME değilsiniz | أنتم ÊNTM siz | إلا ÎLE başka bir şey | بشر BŞR insandan | مثلنا MS̃LNE bizim gibi | وما WME ve | أنزل ÊNZL indirmemiştir | الرحمن ELRḪMN Rahman | من MN hiçbir | شيء ŞYÙ şey | إن ÎN hayır! | أنتم ÊNTM siz | إلا ÎLE sadece | تكذبون TKZ̃BWN yalan söylüyorsunuz |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳālū: dediler ki | : değilsiniz | entum: siz | illā: başka bir şey | beşerun: insandan | miṧlunā: bizim gibi | ve mā: ve | enzele: indirmemiştir | r-raHmānu: Rahman | min: hiçbir | şey'in: şey | in: hayır! | entum: siz | illā: sadece | tekƶibūne: yalan söylüyorsunuz |
Kırık Meal (Transcript) : |GELVE: dediler ki | ME: değilsiniz | ÊNTM: siz | ÎLE: başka bir şey | BŞR: insandan | MS̃LNE: bizim gibi | VME: ve | ÊNZL: indirmemiştir | ELRḪMN: Rahman | MN: hiçbir | ŞYÙ: şey | ÎN: hayır! | ÊNTM: siz | ÎLE: sadece | TKZ̃BVN: yalan söylüyorsunuz |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onlar, siz demişlerdi, ancak bizim gibi insansınız ve rahman da hiçbir şey indirmemiştir, siz, ancak yalan söylemektesiniz.
Adem Uğur : Elçilere dediler ki: Siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Rahmân, herhangi bir şey indirmedi. Siz ancak yalan söylüyorsunuz.
Ahmed Hulusi : Dediler ki: "Siz bizim gibi bir beşerden başka bir şey değilsiniz. . . Rahman da hiçbir şey inzâl etmedi. . . Siz ancak yalan söylüyorsunuz. "
Ahmet Tekin : Onlar da: 'Siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Rahman olan Allah bir şey indirmedi. Siz sırf yalan söylüyorsunuz.' dediler.
Ahmet Varol : Dediler ki: 'Siz de bizim gibi birer insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman da bir şey indirmemiştir. Siz ancak yalan söylüyorsunuz.'
Ali Bulaç : Dediler ki: "Siz, bizim benzerimiz olan bir beşerden başkası değilsiniz, Rahman (olan Allah) da herhangi bir şey indirmiş değildir. Siz, yalnızca yalan söylüyorsunuz."
Ali Fikri Yavuz : Onlar dediler ki: “- Siz, ancak bizim gibi bir insansınız (bize bir üstünlüğünüz yok), hem Rahmân= Allah bir şey (kitap) indirmemiştir. Siz, sırf yalan söylüyorsunuz.”
Bekir Sadak : Kasabalilar: «Siz de ancak bizim gibi birer insansiniz. Rahman da bir sey indirmemistir. Sadece yalan soyluyorsunuz» demislerdi.
Celal Yıldırım : Onlar ise, hayır, dediler, siz de ancak bizim gibi insansınız. Rahman bir şey indirmemiştir. Siz ancak yalan söylüyorsunuz.
Diyanet İşleri : Onlar şöyle dediler: “Siz de ancak bizim gibi insansınız. Rahmân, hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz.”
Diyanet İşleri (eski) : 'Siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Rahman da bir şey indirmemiştir. Sadece yalan söylüyorsunuz' dediler.
Diyanet Vakfi : Elçilere dediler ki: Siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Rahmân, herhangi bir şey indirmedi. Siz ancak yalan söylüyorsunuz.
Edip Yüksel : Dediler ki, 'Siz de bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman ise hiçbir şey indirmemiştir. Siz yalan söylüyorsunuz.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onlar da: «Siz bizim gibi insandan başka birşey değilsiniz, hem Rahman olan Allah, hiçbir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz.» dediler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : «Siz bizim gibi insandan başka birşey değilsiniz, hem Rahman hiç birşey indirmedi; siz sırf yalan söylüyorsunuz!» dediler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Siz, dediler: bizim gibi bir beşerden başka bir şey değilsiniz, hem Rahman hiç bir şey indirmedi, siz sırf yalan söylüyorsunuz
Fizilal-il Kuran : Kentliler dediler ki; «siz de bizim gibi insansınız. Rahman'da bir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz.»
Gültekin Onan : Dediler ki: "Siz, bizim benzerimiz olan bir beşerden başkası değilsiniz, Rahman da herhangi bir şey indirmiş değildir. Siz, yalnızca yalan söylüyorsunuz."
Hakkı Yılmaz : Onlar da: “Siz ancak bizim gibi bir beşersiniz. Rahmân [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah], hiçbir şey indirmedi de. Siz sadece yalan söylüyorsunuz” dediler.
Hasan Basri Çantay : Onlar: «Siz, dediler, bizim gibi insandan başka (kimseler) değilsiniz. Hem Rahman hiçbir şey indirmemişdir?. Siz yalan söyler (kimse) lerden başkası değilsiniz.
Hayrat Neşriyat : (Şehir halkı:) 'Siz de ancak bizim gibi bir(er) insansınız; hem Rahmân hiçbir şey indirmemiştir; siz ancak yalan söylüyorsunuz' dediler.
İbni Kesir : Onlar da; siz, ancak bizim gibi birer insansınız. Rahman, size hiç bir şey indirmemiştir. Siz, sadece yalan söylüyorsunuz, demişlerdi.
İskender Evrenosoğlu : Dediler ki: "Siz, bizim gibi beşerden başka bir şey değilsiniz. Ve Rahmân bir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz."
Muhammed Esed : (Berikiler): "Siz de bizim gibi ölümlü insanlarsınız!" diye cevap verdiler, "Ayrıca Rahman, herhangi bir (vahiy) de göndermiş değil. Siz sadece yalan söylüyorsunuz!"
Ömer Nasuhi Bilmen : (O münkirler de) Dediler ki: «Siz bizim gibi bir insandan başka değilsiniz. Ve Rahmân hiçbir şey indirmedi. Siz, ancak yalan söyleyenlersiniz.»
Ömer Öngüt : Onlar dediler ki: "Siz de bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman herhangi bir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz!"
Şaban Piriş : -Siz de bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz, Rahman, hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz, diye cevap vermişlerdi.
Suat Yıldırım : Ahali dedi ki: "Doğrusu Rahman’ın indirdiği bir şey yok! Siz de bizim gibi bir beşersiniz, evet evet... siz sadece yalancısınız!"
Süleyman Ateş : (Kentliler) Dediler ki: "Siz de bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahmân bir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz."
Tefhim-ul Kuran : Dediler ki: «Siz, bizim benzerimiz olan bir beşerden başkası değilsiniz, Rahman (olan Allah) da herhangi bir şey indirmiş değildir. Siz, yalnızca yalan söylemektesiniz.»
Ümit Şimşek : Onlar 'Siz de bizim gibi birer beşersiniz,' dediler. 'Rahmân'ın birşey indirdiği yok; siz yalan söylüyorsunuz.'
Yaşar Nuri Öztürk : Kent halkı dedi ki: "Siz, bizim gibi birer insandan başka şey değilsiniz. Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}