» 36 / Yâsîn  61:

Kuran Sırası: 36
İniş Sırası: 41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

 » 36 / Yâsîn  Suresi: 61
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَأَنِ (VÊN) = ve eni : ve
2. اعْبُدُونِي (EABD̃VNY) = ǎ'budūnī : bana tapın
3. هَٰذَا (HZ̃E) = hāƶā : budur
4. صِرَاطٌ (ṦREŦ) = SirāTun : yol
5. مُسْتَقِيمٌ (MSTGYM) = musteḳīmun : doğru
ve | bana tapın | budur | yol | doğru |

[] [ABD̃] [] [ṦRŦ] [GVM]
VÊN EABD̃VNY HZ̃E ṦREŦ MSTGYM

ve eni ǎ'budūnī hāƶā SirāTun musteḳīmun
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم

 » 36 / Yâsîn  Suresi: 61
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وأن | VÊN ve eni ve And that
اعبدوني ع ب د | ABD̃ EABD̃VNY ǎ'budūnī bana tapın you worship Me?
هذا | HZ̃E hāƶā budur This
صراط ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦ SirāTun yol (is) a Path
مستقيم ق و م | GVM MSTGYM musteḳīmun doğru Straight.

36:61 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve | bana tapın | budur | yol | doğru |

[] [ABD̃] [] [ṦRŦ] [GVM]
VÊN EABD̃VNY HZ̃E ṦREŦ MSTGYM

ve eni ǎ'budūnī hāƶā SirāTun musteḳīmun
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم

[] [ع ب د] [] [ص ر ط] [ق و م]

 » 36 / Yâsîn  Suresi: 61
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وأن | VÊN ve eni ve And that
Vav,,Nun,
6,,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
INT – particle of interpretation
الواو عاطفة
حرف تفسير
اعبدوني ع ب د | ABD̃ EABD̃VNY ǎ'budūnī bana tapın you worship Me?
Elif,Ayn,Be,Dal,Vav,Nun,Ye,
1,70,2,4,6,50,10,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
PRON – 1st person singular object pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
هذا | HZ̃E hāƶā budur This
He,Zel,Elif,
5,700,1,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
صراط ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦ SirāTun yol (is) a Path
Sad,Re,Elif,Tı,
90,200,1,9,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
مستقيم ق و م | GVM MSTGYM musteḳīmun doğru Straight.
Mim,Sin,Te,Gaf,Ye,Mim,
40,60,400,100,10,40,
N – nominative masculine indefinite (form X) active participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَأَنِ: ve | اعْبُدُونِي: bana tapın | هَٰذَا: budur | صِرَاطٌ: yol | مُسْتَقِيمٌ: doğru |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وأن WÊN ve | اعبدوني EABD̃WNY bana tapın | هذا HZ̃E budur | صراط ṦREŦ yol | مستقيم MSTGYM doğru |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve eni: ve | ǎ'budūnī: bana tapın | hāƶā: budur | SirāTun: yol | musteḳīmun: doğru |
Kırık Meal (Transcript) : |VÊN: ve | EABD̃VNY: bana tapın | HZ̃E: budur | ṦREŦ: yol | MSTGYM: doğru |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve bana kulluk edin ancak, budur doğru yol.
Adem Uğur : Ve bana kulluk ediniz, doğru yol budur demedim mi?
Ahmed Hulusi : "Bana kulluk edin (hakikatin gereğini hissedip yaşayın)! Sırat-ı müstakim budur" (diye?).
Ahmet Tekin : 'Beni ilâh tanıyın, candan müslümanlar olarak bana teslim olan, saygıyla bana kulluk ve ibadet edin, benim şeriatıma bağlanın, bana boyun eğin. İşte doğru, muhkem ve güvenli yol, İslâmî hayat budur.' diye emretmedim mi?
Ahmet Varol : Bana kulluk edin, doğru yol budur.
Ali Bulaç : "Bana kulluk edin, doğru yol budur."
Ali Fikri Yavuz : Bir de bana ibadet edin, doğru yol budur (diye emretmedim mi)?”
Bekir Sadak : (59-61) Allah soyle buyurur: «Ey suclular! Bugun muminlerden ayrilin. Ey insanogullari! Ben size, seytana tapmayin, o sizin icin apacik bir dusmandir, Bana kulluk edin, bu dogru yoldur, diye bildirmedim mi?»
Celal Yıldırım : Bana tapın. İşte en doğru yol budur, diye size buyurmadım mı ?
Diyanet İşleri : (60-61) “Ey Âdemoğulları! Ben, size, şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur, diye emretmedim mi?”
Diyanet İşleri (eski) : (59-61) Allah şöyle buyurur: Ey suçlular! Bugün müminlerden ayrılın. Ey insanoğulları! Ben size, şeytana tapmayın, o sizin için apaçık bir düşmandır, Bana kulluk edin, bu doğru yoldur, diye bildirmedim mi?
Diyanet Vakfi : «Ve bana kulluk ediniz, doğru yol budur» demedim mi?
Edip Yüksel : Bana kulluk edin. Bu en doğru yoldur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (60-61) «Ey Âdemoğulları! Şeytana tapmayın, o size apaçık bir düşmandır ve bana kulluk edin, doğru yol budur, diye size and vermedim mi?» (buyurulacak)
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bana kulluk edin, doğru yol budur, diye.
Elmalılı Hamdi Yazır : «Ve bana kulluk edin doğru yol budur» diye
Fizilal-il Kuran : Bana tapın doğru yol budur.
Gültekin Onan : "Bana kulluk edin, doğru yol budur."
Hakkı Yılmaz : (60-62) "Ben; “Ey Âdemoğulları! Şeytana kulluk etmeyin, kesinlikle o size apaçık bir düşmandır ve Bana kulluk edin, işte bu dosdoğru yoldur ve andolsun ki şeytan sizden birçok kuşakları saptırdı” diye size ahit vermedim mi? Hâlâ aklını kullananlar değil miydiniz? "
Hasan Basri Çantay : (60-61) Ey Âdem oğulları, «Şeytana tapmayın. Çünkü o, sizin için (Rabbinizden) ayıran bir düşmandır, Bana ibâdet edin. işte dosdoğru yo! budur» diye size emr etmedim mi? (buyuracak).
Hayrat Neşriyat : (60-61) 'Ey Âdemoğulları! (Ben) size: 'Şeytana kulluk etmeyin! Çünki o size apaçık bir düşmandır ve bana kulluk edin! Bu dosdoğru bir yoldur’ diye (tavsiye ederek) ahdetmedim mi?'
İbni Kesir : Ve; Bana kulluk edersiniz, işte bu, dosdoğru yoldur, diye.
İskender Evrenosoğlu : Ve Ben, sizden Bana kul olmanıza (dair ahd almadım mı?) Bu da Sıratı Mustakîm (üzerinde bulunmak)tır.
Muhammed Esed : Ve (yalnız Bana ibadet edin!) Dosdoğru yol budur!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve bana ibadet ediniz. İşte doğru yol budur.
Ömer Öngüt : "Ve bana kulluk edin, bu dosdoğru bir yoldur!" diye.
Şaban Piriş : (60-61) -Ey Adem oğulları! Size, şeytana kulluk etmeyin, çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Bana kulluk edin. Dosdoğru yol budur, diye buyurmamış mıydım?
Suat Yıldırım : Lâkin Bana tapın: işte sırat-ı müstakim!"
Süleyman Ateş : Bana tapın doğru yol budur diye?"
Tefhim-ul Kuran : «Bana kulluk edin, doğru olan yol budur.»
Ümit Şimşek : 'Yalnız Bana kulluk edin; dosdoğru yol işte budur' diye?
Yaşar Nuri Öztürk : "Bana ibadet edin, dosdoğru yol budur!" demedim mi?


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}