» 36 / Yâsîn  46:

Kuran Sırası: 36
İniş Sırası: 41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

 » 36 / Yâsîn  Suresi: 46
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمَا (VME) = ve mā : zaten
2. تَأْتِيهِمْ (TÊTYHM) = te'tīhim : onlara gelmez
3. مِنْ (MN) = min : hiçbir
4. ايَةٍ ( ËYT) = āyetin : ayet
5. مِنْ (MN) = min : -nden
6. ايَاتِ ( ËYET) = āyāti : ayetleri-
7. رَبِّهِمْ (RBHM) = rabbihim : Rabblerinin
8. إِلَّا (ÎLE) = illā :
9. كَانُوا (KENVE) = kānū : olmadıkları
10. عَنْهَا (ANHE) = ǎnhā : ondan
11. مُعْرِضِينَ (MARŽYN) = muǎ'riDīne : yüz çevirmiş
zaten | onlara gelmez | hiçbir | ayet | -nden | ayetleri- | Rabblerinin | | olmadıkları | ondan | yüz çevirmiş |

[] [ETY] [] [EYY] [] [EYY] [RBB] [] [KVN] [] [ARŽ]
VME TÊTYHM MN ËYT MN ËYET RBHM ÎLE KENVE ANHE MARŽYN

ve mā te'tīhim min āyetin min āyāti rabbihim illā kānū ǎnhā muǎ'riDīne
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين

 » 36 / Yâsîn  Suresi: 46
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | VME ve mā zaten And not
تأتيهم ا ت ي | ETY TÊTYHM te'tīhim onlara gelmez comes to them
من | MN min hiçbir of
آية ا ي ي | EYY ËYT āyetin ayet a Sign
من | MN min -nden from
آيات ا ي ي | EYY ËYET āyāti ayetleri- (the) Signs
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbihim Rabblerinin (of) their Lord,
إلا | ÎLE illā but
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū olmadıkları they
عنها | ANHE ǎnhā ondan from it
معرضين ع ر ض | ARŽ MARŽYN muǎ'riDīne yüz çevirmiş turn away.

36:46 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

zaten | onlara gelmez | hiçbir | ayet | -nden | ayetleri- | Rabblerinin | | olmadıkları | ondan | yüz çevirmiş |

[] [ETY] [] [EYY] [] [EYY] [RBB] [] [KVN] [] [ARŽ]
VME TÊTYHM MN ËYT MN ËYET RBHM ÎLE KENVE ANHE MARŽYN

ve mā te'tīhim min āyetin min āyāti rabbihim illā kānū ǎnhā muǎ'riDīne
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين

[] [ا ت ي] [] [ا ي ي] [] [ا ي ي] [ر ب ب] [] [ك و ن] [] [ع ر ض]

 » 36 / Yâsîn  Suresi: 46
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | VME ve mā zaten And not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
تأتيهم ا ت ي | ETY TÊTYHM te'tīhim onlara gelmez comes to them
Te,,Te,Ye,He,Mim,
400,,400,10,5,40,
V – 3rd person feminine singular imperfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
من | MN min hiçbir of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
آية ا ي ي | EYY ËYT āyetin ayet a Sign
,Ye,Te merbuta,
,10,400,
N – genitive feminine singular indefinite noun
اسم مجرور
من | MN min -nden from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
آيات ا ي ي | EYY ËYET āyāti ayetleri- (the) Signs
,Ye,Elif,Te,
,10,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbihim Rabblerinin (of) their Lord,
Re,Be,He,Mim,
200,2,5,40,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إلا | ÎLE illā but
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū olmadıkları they
Kef,Elif,Nun,Vav,Elif,
20,1,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
عنها | ANHE ǎnhā ondan from it
Ayn,Nun,He,Elif,
70,50,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
معرضين ع ر ض | ARŽ MARŽYN muǎ'riDīne yüz çevirmiş turn away.
Mim,Ayn,Re,Dad,Ye,Nun,
40,70,200,800,10,50,
N – accusative masculine plural (form IV) active participle
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمَا: zaten | تَأْتِيهِمْ: onlara gelmez | مِنْ: hiçbir | ايَةٍ: ayet | مِنْ: -nden | ايَاتِ: ayetleri- | رَبِّهِمْ: Rabblerinin | إِلَّا: | كَانُوا: olmadıkları | عَنْهَا: ondan | مُعْرِضِينَ: yüz çevirmiş |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وما WME zaten | تأتيهم TÊTYHM onlara gelmez | من MN hiçbir | آية ËYT ayet | من MN -nden | آيات ËYET ayetleri- | ربهم RBHM Rabblerinin | إلا ÎLE | كانوا KENWE olmadıkları | عنها ANHE ondan | معرضين MARŽYN yüz çevirmiş |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve mā: zaten | te'tīhim: onlara gelmez | min: hiçbir | āyetin: ayet | min: -nden | āyāti: ayetleri- | rabbihim: Rabblerinin | illā: | kānū: olmadıkları | ǎnhā: ondan | muǎ'riDīne: yüz çevirmiş |
Kırık Meal (Transcript) : |VME: zaten | TÊTYHM: onlara gelmez | MN: hiçbir | ËYT: ayet | MN: -nden | ËYET: ayetleri- | RBHM: Rabblerinin | ÎLE: | KENVE: olmadıkları | ANHE: ondan | MARŽYN: yüz çevirmiş |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve onlara, Rablerinin delillerinden bir delil geldi mi ancak yüz çevirirler ondan.
Adem Uğur : Onlara Rablerinin âyetlerinden bir âyet gelmeyedursun, ille de ondan yüz çevirmişlerdir.
Ahmed Hulusi : Onlara Rablerinin işaretlerinden bir delil gelmez ki, ondan yüz çevirmesinler.
Ahmet Tekin : Onlara Rablerinin âyetlerinden bir âyet geldiği, Allah’ın birliği ve Rasulünü tasdiki ile ilgili bir mûcize gösterildiği zaman mutlaka ondan yüz çevirirler, tebliği engelleyen tedbirler alırlar.
Ahmet Varol : Onlara ne zaman Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelse mutlaka ondan yüz çevirirler.
Ali Bulaç : Onlara, Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye görsün, mutlaka ondan yüz çevirirler.
Ali Fikri Yavuz : Kendilerine Rablerinin âyetlerinden herhangi bir âyet (mucize) gelse, muhakkak ondan yüz çeviregeldiler.
Bekir Sadak : Zaten Rabbinin ayetlerinden herhangi biri kendilerine geldiginde ondan hep yuz ceviregelmislerdi.
Celal Yıldırım : Kendilerine ne kadar Rabbın âyetlerinden bir âyet geldiyse, mutlaka ondan yüzçevirdiler. '
Diyanet İşleri : Onlara Rablerinin âyetlerinden bir âyet gelmez ki ondan yüz çeviriyor olmasınlar.
Diyanet İşleri (eski) : Zaten Rabbinin ayetlerinden herhangi biri kendilerine geldiğinde ondan hep yüz çeviregelmişlerdi.
Diyanet Vakfi : Onlara Rablerinin âyetlerinden bir âyet gelmeyedursun, ille de ondan yüz çevirmişlerdir.
Edip Yüksel : Rab'lerinin ayetlerinden bir ayet kendilerine geldiğinde, ondan yüz çevirmeyi adet edinmişlerdi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ve kendilerine Rablerinin âyetlerinden herhangi bir âyet geldiği zaman mutlaka ondan yüz çevirirler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : kendilerine Rablerinin ayetlerinden her hangi bir ayet de gelse, mutlaka ondan yüz çevire geldiler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Kendilerine rablarının âyetlerinden her hangi bir âyet de gelse mutlaka ondan yüz çevire geldiler.
Fizilal-il Kuran : Zaten Rabb'inin ayetlerinden herhangi biri kendilerine geldiğinde onlardan hep yüz çevire gelmişlerdir.
Gültekin Onan : Onlara, rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye görsün, mutlaka ondan yüz çevirirler.
Hakkı Yılmaz : (45,46) Ve onlara: “Rahmet olunmanız için, geçmişte yaptığınız ve gelecekte yapacağınız işlerde/ geçmiş ve gelecek kusurlarınızdan/ geçmiş toplumların başına gelenlerin sizin başınıza gelmemesi için, âhirette başınıza gelecek felaketlere karşı, “Allah'ın koruması altına girin” denildiği zaman ve kendilerine Rablerinin âyetlerinden herhangi bir âyet geldiğinde, onlar sadece ondan yüz çevirenler oldular.
Hasan Basri Çantay : Onlara Rablerinin âyetlerinden herhangi bir âyet gelmeye dursun, ille ondan yüz çeviricidirler.
Hayrat Neşriyat : Ve onlara ne zaman Rablerinin âyetlerinden bir âyet gelse, mutlaka ondan yüz çevirici kimseler olmuşlardır.
İbni Kesir : Kendilerine Rabblarının ayetlerinden bir ayet geldiğinde sadece yüz çevirenler olmuşlardır.
İskender Evrenosoğlu : Ve Rab'lerinin âyetlerinden hiçbir âyet gelmez ki, ondan yüz çevirenler olmasınlar.
Muhammed Esed : ve onlara Rablerinden hiçbir mesaj ulaşmamıştır ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve onlara Rablerinin âyetlerinden bir âyet gelmez ki, illâ ondan yüz çeviriciler olmuşlardır.
Ömer Öngüt : Onlara Rablerinin âyetlerinden bir âyet geldiği zaman mutlaka ondan yüz çevirirler.
Şaban Piriş : Ve onlara Rab’lerinin ayetlerinden bir ayet geldiği zaman ancak, ondan yüz çevirenler oldular.
Suat Yıldırım : Ne zaman Rab’lerinin âyetlerinden bir âyet, gelse, yüz çevirirler...
Süleyman Ateş : Zaten, onlara Rabblerinin âyetlerinden hiçbir âyet gelmez ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar.
Tefhim-ul Kuran : Onlara, Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye görsün, mutlaka ondan yüz çeviricidirler.
Ümit Şimşek : Zaten Rablerinin âyetlerinden onlara gelmiş hiçbir âyet yoktur ki, yüz çevirmiş olmasınlar.
Yaşar Nuri Öztürk : Çünkü Rablerinin ayetlerinden kendilerine bir ayet gelince, ondan mutlaka yüz çevirmişlerdir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}