» 36 / Yâsîn  23:

Kuran Sırası: 36
İniş Sırası: 41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

 » 36 / Yâsîn  Suresi: 23
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَأَتَّخِذُ (ÊÊTḢZ̃) = eetteḣiƶu : edinir miyim?
2. مِنْ (MN) = min :
3. دُونِهِ (D̃VNH) = dūnihi : O'ndan başka
4. الِهَةً ( ËLHT) = āliheten : tanrılar
5. إِنْ (ÎN) = in : eğer
6. يُرِدْنِ (YRD̃N) = yuridni : bana dilese
7. الرَّحْمَٰنُ (ELRḪMN) = r-raHmānu : Rahman
8. بِضُرٍّ (BŽR) = biDurrin : bir zarar vermek
9. لَا (LE) = lā :
10. تُغْنِ (TĞN) = tuğni : sağlamaz
11. عَنِّي (ANY) = ǎnnī : bana
12. شَفَاعَتُهُمْ (ŞFEATHM) = şefāǎtuhum : onların şefa'ati
13. شَيْئًا (ŞYÙE) = şey'en : hiçbir (fayda)
14. وَلَا (VLE) = ve lā : ve asla
15. يُنْقِذُونِ (YNGZ̃VN) = yunḳiƶūni : onlar beni kurtaramazlar
edinir miyim? | | O'ndan başka | tanrılar | eğer | bana dilese | Rahman | bir zarar vermek | | sağlamaz | bana | onların şefa'ati | hiçbir (fayda) | ve asla | onlar beni kurtaramazlar |

[EḢZ̃] [] [D̃VN] [ELH] [] [RVD̃] [RḪM] [ŽRR] [] [ĞNY] [] [ŞFA] [ŞYE] [] [NGZ̃]
ÊÊTḢZ̃ MN D̃VNH ËLHT ÎN YRD̃N ELRḪMN BŽR LE TĞN ANY ŞFEATHM ŞYÙE VLE YNGZ̃VN

eetteḣiƶu min dūnihi āliheten in yuridni r-raHmānu biDurrin tuğni ǎnnī şefāǎtuhum şey'en ve lā yunḳiƶūni
أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون

 » 36 / Yâsîn  Suresi: 23
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أأتخذ ا خ ذ | EḢZ̃ ÊÊTḢZ̃ eetteḣiƶu edinir miyim? Should I take
من | MN min besides Him
دونه د و ن | D̃VN D̃VNH dūnihi O'ndan başka besides Him
آلهة ا ل ه | ELH ËLHT āliheten tanrılar gods?
إن | ÎN in eğer If
يردن ر و د | RVD̃ YRD̃N yuridni bana dilese intends for me
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmānu Rahman the Most Gracious
بضر ض ر ر | ŽRR BŽR biDurrin bir zarar vermek any harm
لا | LE not
تغن غ ن ي | ĞNY TĞN tuğni sağlamaz will avail
عني | ANY ǎnnī bana [from] me
شفاعتهم ش ف ع | ŞFA ŞFEATHM şefāǎtuhum onların şefa'ati their intercession
شيئا ش ي ا | ŞYE ŞYÙE şey'en hiçbir (fayda) (in) anything,
ولا | VLE ve lā ve asla and not
ينقذون ن ق ذ | NGZ̃ YNGZ̃VN yunḳiƶūni onlar beni kurtaramazlar they (can) save me.

36:23 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

edinir miyim? | | O'ndan başka | tanrılar | eğer | bana dilese | Rahman | bir zarar vermek | | sağlamaz | bana | onların şefa'ati | hiçbir (fayda) | ve asla | onlar beni kurtaramazlar |

[EḢZ̃] [] [D̃VN] [ELH] [] [RVD̃] [RḪM] [ŽRR] [] [ĞNY] [] [ŞFA] [ŞYE] [] [NGZ̃]
ÊÊTḢZ̃ MN D̃VNH ËLHT ÎN YRD̃N ELRḪMN BŽR LE TĞN ANY ŞFEATHM ŞYÙE VLE YNGZ̃VN

eetteḣiƶu min dūnihi āliheten in yuridni r-raHmānu biDurrin tuğni ǎnnī şefāǎtuhum şey'en ve lā yunḳiƶūni
أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون

[ا خ ذ ] [] [د و ن] [ا ل ه] [] [ر و د] [ر ح م] [ض ر ر] [] [غ ن ي] [] [ش ف ع] [ش ي ا] [] [ن ق ذ ]

 » 36 / Yâsîn  Suresi: 23
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أأتخذ ا خ ذ | EḢZ̃ ÊÊTḢZ̃ eetteḣiƶu edinir miyim? Should I take
,,Te,Hı,Zel,
,,400,600,700,
INTG – prefixed interrogative alif
V – 1st person singular (form VIII) imperfect verb
الهمزة همزة استفهام
فعل مضارع
من | MN min besides Him
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
دونه د و ن | D̃VN D̃VNH dūnihi O'ndan başka besides Him
Dal,Vav,Nun,He,
4,6,50,5,
N – genitive noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
آلهة ا ل ه | ELH ËLHT āliheten tanrılar gods?
,Lam,He,Te merbuta,
,30,5,400,
N – accusative masculine plural indefinite noun
اسم منصوب
إن | ÎN in eğer If
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
يردن ر و د | RVD̃ YRD̃N yuridni bana dilese intends for me
Ye,Re,Dal,Nun,
10,200,4,50,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, jussive mood
PRON – 1st person singular object pronoun
فعل مضارع مجزوم والياء المحذوفة ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmānu Rahman the Most Gracious
Elif,Lam,Re,Ha,Mim,Nun,
1,30,200,8,40,50,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
بضر ض ر ر | ŽRR BŽR biDurrin bir zarar vermek any harm
Be,Dad,Re,
2,800,200,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
لا | LE not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
تغن غ ن ي | ĞNY TĞN tuğni sağlamaz will avail
Te,Ğayn,Nun,
400,1000,50,
V – 3rd person feminine singular (form IV) imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
عني | ANY ǎnnī bana [from] me
Ayn,Nun,Ye,
70,50,10,
P – preposition
PRON – 1st person singular object pronoun
جار ومجرور
شفاعتهم ش ف ع | ŞFA ŞFEATHM şefāǎtuhum onların şefa'ati their intercession
Şın,Fe,Elif,Ayn,Te,He,Mim,
300,80,1,70,400,5,40,
N – nominative feminine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
شيئا ش ي ا | ŞYE ŞYÙE şey'en hiçbir (fayda) (in) anything,
Şın,Ye,,Elif,
300,10,,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
ولا | VLE ve lā ve asla and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
ينقذون ن ق ذ | NGZ̃ YNGZ̃VN yunḳiƶūni onlar beni kurtaramazlar they (can) save me.
Ye,Nun,Gaf,Zel,Vav,Nun,
10,50,100,700,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
PRON – 1st person singular object pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والياء المحذوفة ضمير متصل في محل نصب مفعول به
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَأَتَّخِذُ: edinir miyim? | مِنْ: | دُونِهِ: O'ndan başka | الِهَةً: tanrılar | إِنْ: eğer | يُرِدْنِ: bana dilese | الرَّحْمَٰنُ: Rahman | بِضُرٍّ: bir zarar vermek | لَا: | تُغْنِ: sağlamaz | عَنِّي: bana | شَفَاعَتُهُمْ: onların şefa'ati | شَيْئًا: hiçbir (fayda) | وَلَا: ve asla | يُنْقِذُونِ: onlar beni kurtaramazlar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |أأتخذ ÊÊTḢZ̃ edinir miyim? | من MN | دونه D̃WNH O'ndan başka | آلهة ËLHT tanrılar | إن ÎN eğer | يردن YRD̃N bana dilese | الرحمن ELRḪMN Rahman | بضر BŽR bir zarar vermek | لا LE | تغن TĞN sağlamaz | عني ANY bana | شفاعتهم ŞFEATHM onların şefa'ati | شيئا ŞYÙE hiçbir (fayda) | ولا WLE ve asla | ينقذون YNGZ̃WN onlar beni kurtaramazlar |
Kırık Meal (Okunuş) : |eetteḣiƶu: edinir miyim? | min: | dūnihi: O'ndan başka | āliheten: tanrılar | in: eğer | yuridni: bana dilese | r-raHmānu: Rahman | biDurrin: bir zarar vermek | : | tuğni: sağlamaz | ǎnnī: bana | şefāǎtuhum: onların şefa'ati | şey'en: hiçbir (fayda) | ve lā: ve asla | yunḳiƶūni: onlar beni kurtaramazlar |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊÊTḢZ̃: edinir miyim? | MN: | D̃VNH: O'ndan başka | ËLHT: tanrılar | ÎN: eğer | YRD̃N: bana dilese | ELRḪMN: Rahman | BŽR: bir zarar vermek | LE: | TĞN: sağlamaz | ANY: bana | ŞFEATHM: onların şefa'ati | ŞYÙE: hiçbir (fayda) | VLE: ve asla | YNGZ̃VN: onlar beni kurtaramazlar |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onu bırakıp da başka mâbutlar mı kabul edeyim? Rahman, bana bir zarar vermeyi isterse onların şefâatleri, bana hiçbir fayda veremeyeceği gibi onlar, beni kurtaramazlar da.
Adem Uğur : O'ndan başka tanrılar mı edineyim? O çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse onların (putların) şefâati bana hiçbir fayda vermez, beni kurtaramazlar.
Ahmed Hulusi : "O'nun dûnunda tanrılar mı edineyim! Eğer Rahman bir zarar açığa çıkarmayı irade ederse, onların şefaati bana ne yarar sağlar ne de bir şeyden korur. . . "
Ahmet Tekin : 'Ben, hiç O’nu bırakıp, kulları durumundakilerden tanrı edinir miyim? Eğer Rahman olan Allah, bana zarar vermeyi isteyecek olsa, ötekilerin şefaati, aracılığı, bana gelecek zararı engelleyemez. Onlar beni kurtaramazlar.'
Ahmet Varol : Ben O'ndan başka ilâhlar edinir miyim? Rahman bana bir zarar dokundurmak istese onların şefaatleri bana bir yarar sağlamaz ve beni kurtaramazlar da.
Ali Bulaç : "Ben, O'ndan başka ilahlar edinir miyim ki, Rahman (olan Allah), bana bir zarar dileyecek olsa, ne onların şefaati bana bir şeyle yarar sağlar, ne de onlar beni kurtarabilirler."
Ali Fikri Yavuz : Hiç ben O’ndan başka tanrılar edinir miyim? Eğer O Rahmân (Allah) bana bir keder murad ederse, o tanrıların şefaatı bana hiç bir fayda vermez; ve onlar beni kurtaramazlar.
Bekir Sadak : «'nu birakip da tanrilar edinir miyim? Eger Rahman olan Allah bana bir zarar vermek isterse, o tanrilarin sefaati bana fayda vermez, beni kurtaramazlar.»
Celal Yıldırım : Artık ben, O'ndan başka tanrılar edinir miyim ? Eğer Rahman, bana bir zarar vermeyi dilese, onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve beni kurtaramazlar da.
Diyanet İşleri : “O’nu bırakıp da başka ilâhlar mı edineyim? Eğer Rahmân bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve beni kurtaramazlar.”
Diyanet İşleri (eski) : 'O'nu bırakıp da tanrılar edinir miyim? Eğer Rahman olan Allah bana bir zarar vermek isterse, o tanrıların şefaati bana fayda vermez, beni kurtaramazlar.'
Diyanet Vakfi : «O'ndan başka tanrılar mı edineyim? O çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse onların (putların) şefâati bana hiçbir fayda vermez, beni kurtaramazlar.»
Edip Yüksel : 'O'nun dışında tanrılar mı edineyim? Eğer Rahman bana zarar vermek dilese, ne onların şefaati bana bir yarar sağlayabilir ne de beni kurtarabilirler.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Hiç ben O'ndan başka ilâhlar edinir miyim? Eğer O Rahman, bana bir zarar dileyecek olsa, onların şefaati benden yana hiçbir şeye yaramaz ve onlar beni kurtaramazlar.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ben hiç O'ndan başka tanrılar mı edinirim? Eğer o Rahman, bana bir keder irade buyurursa, onların şefaati benden yana hiçbir şeye yaramaz ve beni kurtaramazlar.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hiç, ben ondan başka ma'budlar mı tutarım? Eğer o Rahman bana bir keder irâde buyurursa onların şefaati benden yana hiç bir şeye yaramaz ve beni kurtaramazlar
Fizilal-il Kuran : Onu bırakıp da tanrılar edinir miyim? Eğer rahman olan Allah bana bir zarar vermek isterse, o tanrıların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar.
Gültekin Onan : "Ben, O'ndan başka tanrılar edinir miyim ki, Rahman bana bir zarar dileyecek olsa, ne onların şefaati bana bir şeyle yarar sağlar, ne de onlar beni kurtarabilirler."
Hakkı Yılmaz : (20-25) O sırada o kentin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi. Dedi ki: “Ey toplumum! Uyun elçilere! Uyun sizden hiçbir ücret istemeyen o kişilere ki, onlar “kılavuzlanan doğru yol”u bulmuşlardır. Bana ne oluyor da kulluk etmeyecekmişim O beni yoktan yaratana? Siz de sadece O'na döndürüleceksiniz. Ben, hiç O'nun astlarından ilâhlar edinir miyim? Eğer Rahmân [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden], Kendisinden bana bir zarar dileyecek olsa, ilâhların yardımı, torpili benden yana hiçbir yarar sağlamaz ve o ilâhlar beni kurtaramazlar. Şüphesiz ki ben, ilâhlar edindiğim takdirde apaçık bir sapıklık içindeyim. Şüphesiz ki ben, Rabbinize iman ettim. Haydi, kulak verin bana!”
Hasan Basri Çantay : «Ben Ondan başka Tanrılar edinir miyim? Eğer O çok esirgeyici (Allah) bana bir zarar (yapmak) dilerse onların (iddia etdiğiniz) şefaati bana hiçbir şeyle fâide vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar».
Hayrat Neşriyat : 'Hiç (ben), O’ndan başka ilâhlar edinir miyim? Eğer Rahmân (olan Allah), bana bir zarar (vermek) istese, onların şefâati bana bir fayda vermez ve beni kurtaramazlar.'
İbni Kesir : Ben, O'ndan başka tanrılar mı edinirim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek isterse; onların şefaatı bana hiç bir fayda sağlamaz ve beni kurtarmaz da.
İskender Evrenosoğlu : Ben, O'ndan başka ilâhlar edinir miyim? Eğer Rahmân bana bir zarar dilerse, onların şefaati bana bir (şey) fayda vermez (sağlamaz). Ve onlar beni kurtaramazlar.
Muhammed Esed : (Neden) O'ndan başka ilahlar edineyim? (O zaman) Rahman bana bir zarar vermek isterse ne onların şefaati zerre kadar fayda getirir, ne de (bizzat kendileri) beni koruyabilirler:
Ömer Nasuhi Bilmen : «Ben hiç O'ndan başka tanrılar ittihaz eder miyim ki, eğer o Rahmân benim için bir fenalık irâde buyursa onların şefaatleri benim için bir fâidebahş olamaz ve onlar beni asla (O fenalıktan) kurtaramazlar.»
Ömer Öngüt : "Ben, O'ndan başka ilâhlar edinir miyim hiç? Eğer Rahman olan Allah bana bir zarar vermek dilerse, o putların şefaatı bana hiçbir fayda sağlamaz ve beni kurtaramazlar. "
Şaban Piriş : O’ndan başkasını ilahlar edinir miyim? Rahman bana bir zarar istese, onların şefaati bana hiçbir yarar sağlamaz ve beni kurtaramazlar.
Suat Yıldırım : "Hiç O’ndan başka tanrı edinir miyim! Zirâ Rahman bana zarar vermek dilerse, onların şefaati fayda etmez, hem kurtaramazlar da..."
Süleyman Ateş : "O'ndan başka tanrılar edinir miyim hiç? Eğer O çok esirgeyen, bana bir zarar vermek dilese, onların şefâ'ati bana hiçbir yarar sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar."
Tefhim-ul Kuran : «Ben, O'ndan başka ilahlar edinir miyim ki, Rahman (olan Allah), bana bir zarar dileyecek olsa, ne onların şefaati bana bir şeyle yarar sağlar, ne de onlar beni kurtarabilirler.»
Ümit Şimşek : 'Ben Ondan başka tanrı edinir miyim? Eğer Rahmân bana bir zarar vermeyi murad etse, onların aracılığı bana hiçbir yarar sağlamaz; hiçbiri beni kurtaramaz.
Yaşar Nuri Öztürk : "O'ndan başka tanrılar mı edineyim ben? Eğer Rahman bana bir zorluk/zarar dilerse onların şefaati benden hiçbir şeyi savamaz; beni kurtaramazlar."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}