"budur" ifadesi tarandı:
# İçinde "budur" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|ذلكZ̃LKƶālikeBudurThat6x
| ذلك Z̃LK ƶālike Budur That 2:2
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun that, 2:52
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That (was) 2:61
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 2:61
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun that. 2:64
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun "that,""" 2:68
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun that 2:74
| ذلك Z̃LK ƶālike bunu that 2:85
| ذلك Z̃LK ƶālike işte böyle That 2:176
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That (is) 2:178
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that, 2:178
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 2:196
| ذلك Z̃LK ƶālike bu arada that (period) 2:228
| ذلك Z̃LK ƶālike bunu that, 2:231
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 2:232
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun that (of the father). 2:233
| ذلك Z̃LK ƶālike buna- that 2:248
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 2:275
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 3:13
| ذلك Z̃LK ƶālike bunlar (sadece) That 3:14
| ذلك Z̃LK ƶālike bu (hareketleri) That 3:24
| ذلك Z̃LK ƶālike böyle that, 3:28
| ذلك Z̃LK ƶālike bunlar That 3:44
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 3:49
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 3:58
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 3:75
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that, 3:82
| ذلك Z̃LK ƶālike ondan that, 3:89
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that, 3:94
| ذلك Z̃LK ƶālike böyledir That 3:112
| ذلك Z̃LK ƶālike böyledir That 3:112
| ذلك Z̃LK ƶālike bu (düşünce ve sözlerini) that 3:156
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 3:182
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bunlar that 3:186
| ذلك Z̃LK ƶālike budur That 4:3
| ذلك Z̃LK ƶālike bu- that, 4:12
| ذلك Z̃LK ƶālike bu (cariye ile evlenme) That 4:25
| ذلك Z̃LK ƶālike bunu that 4:30
| ذلك Z̃LK ƶālike ve bu that 4:30
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 4:48
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 4:59
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 4:70
| ذلك Z̃LK ƶālike bunu that 4:114
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 4:116
| ذلك Z̃LK ƶālike buna that 4:133
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that, 4:143
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun (ikisinin) that 4:150
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 4:153
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan da that. 4:153
| ذلك Z̃LK ƶālike bu da that 4:169
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 5:12
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu that, 5:32
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 5:32
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 5:33
| ذلك Z̃LK ƶālike ondan that, 5:43
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 5:54
| ذلك Z̃LK ƶālike işte That 5:58
| ذلك Z̃LK ƶālike bu- that 5:60
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that (was) 5:78
| ذلك Z̃LK ƶālike çünkü That (is) 5:82
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 5:89
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that, 5:94
| ذلك Z̃LK ƶālike buna (of) that 5:95
| ذلك Z̃LK ƶālike böylece That (is) 5:97
| ذلك Z̃LK ƶālike budur That 5:108
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 5:119
| ذلك Z̃LK ƶālike İşte bu That 6:88
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 6:96
| ذلك Z̃LK ƶālike bu böyledir That (is because) 6:131
| ذلك Z̃LK ƶālike böylece That 6:146
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that 7:26
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu(nlar) That 7:26
| ذلك Z̃LK ƶālike öyle That 7:146
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that. 7:168
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 7:176
| ذلك Z̃LK ƶālike böyle (olacak) That 8:13
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 8:51
| ذلك Z̃LK ƶālike bu böyledir That 8:53
| ذلك Z̃LK ƶālike böyle (yap) That 9:6
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun that 9:27
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 9:30
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 9:36
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 9:63
| ذلك Z̃LK ƶālike işte That, 9:72
| ذلك Z̃LK ƶālike böyledir That 9:80
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 9:89
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 9:100
| ذلك Z̃LK ƶālike böyledir That is 9:120
| ذلك Z̃LK ƶālike bütün bunları that 10:5
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 10:61
| ذلك Z̃LK ƶālike işte That 10:64
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 10:67
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 11:65
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 11:100
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 11:103
| ذلك Z̃LK ƶālike işte O That 11:103
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 11:114
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 12:38
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 12:40
| ذلك Z̃LK ƶālike onun that 12:48
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun that 12:49
| ذلك Z̃LK ƶālike bu (sözlerim) That 12:52
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 12:65
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 12:102
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 13:3
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 13:4
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 14:5
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 14:14
| ذلك Z̃LK ƶālike işte That, 14:18
| ذلك Z̃LK ƶālike bu (is) that 14:20
| ذلك Z̃LK ƶālike şu [that] 15:66
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 15:75
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 15:77
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 16:11
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 16:12
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 16:13
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 16:65
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 16:67
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 16:69
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 16:79
| ذلك Z̃LK ƶālike bu böyledir That (is) 16:107
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun that, 16:119
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 17:35
| ذلك Z̃LK ƶālike bunların that 17:38
| ذلك Z̃LK ƶālike şunlar That 17:39
| ذلك Z̃LK ƶālike Bu That is 17:58
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 17:98
| ذلك Z̃LK ƶālike Budur that 17:110
| ذلك Z̃LK ƶālike bu (durum) That 18:17
| ذلك Z̃LK ƶālike bunu that 18:23
| ذلك Z̃LK ƶālike işte """That" 18:64
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 18:82
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 18:106
| ذلك Z̃LK ƶālike işte That 19:34
| ذلك Z̃LK ƶālike bunlar that. 19:64
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that, 20:54
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda vardır that 20:128
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that. 21:82
| ذلك Z̃LK ƶālike bu böyledir That 22:6
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 22:10
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 22:11
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 22:12
| ذلك Z̃LK ƶālike işte öyle That 22:30
| ذلك Z̃LK ƶālike işte böyle That, 22:32
| ذلك Z̃LK ƶālike işte böyle That, 22:60
| ذلك Z̃LK ƶālike işte böyle That, 22:61
| ذلك Z̃LK ƶālike işte böyle That (is), 22:62
| ذلك Z̃LK ƶālike bunların hepsi that 22:70
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that 22:70
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun that 23:7
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun that 23:15
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 23:30
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that, 23:63
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that 24:3
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 24:5
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 24:30
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 24:44
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun that. 24:47
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that, 24:55
| ذلك Z̃LK ƶālike bu- that - 25:10
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun that 25:38
| ذلك Z̃LK ƶālike bu (ikisinin) that - 25:67
| ذلك Z̃LK ƶālike bunları that 25:68
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 26:8
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 26:67
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 26:103
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 26:121
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 26:139
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 26:158
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 26:174
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 26:190
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 27:52
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 27:86
| ذلك Z̃LK ƶālike bu """That" 28:28
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that 29:19
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that, 29:24
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 29:44
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that, 29:51
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 30:21
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 30:22
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 30:23
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 30:24
| ذلك Z̃LK ƶālike işte odur That 30:30
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 30:37
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 30:38
| ذلك Z̃LK ƶālike böylece that 30:50
| ذلك Z̃LK ƶālike bunlar that 31:17
| ذلك Z̃LK ƶālike böyledir That 31:30
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 31:31
| ذلك Z̃LK ƶālike işte O'dur That 32:6
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 32:26
| ذلك Z̃LK ƶālike bunlar That is 33:6
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that 33:19
| ذلك Z̃LK ƶālike bu And that is 33:30
| ذلك Z̃LK ƶālike budur That 33:51
| ذلك Z̃LK ƶālike budur That 33:59
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 34:3
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 34:9
| ذلك Z̃LK ƶālike böyle That 34:17
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 34:19
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that 35:11
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that 35:17
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 35:32
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 36:38
| ذلك Z̃LK ƶālike bunu that. 38:25
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 38:27
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that 38:64
| ذلك Z̃LK ƶālike işte that - 39:15
| ذلك Z̃LK ƶālike işte (With) that 39:16
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 39:21
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 39:23
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 39:34
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 39:42
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 39:52
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 40:22
| ذلك Z̃LK ƶālike O That 41:9
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 41:12
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 41:28
| ذلك Z̃LK ƶālike işte That - 42:22
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 42:23
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 42:33
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that 42:43
| ذلك Z̃LK ƶālike bunlar that 43:35
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That - 44:57
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 45:13
| ذلك Z̃LK ƶālike işte That 45:30
| ذلك Z̃LK ƶālike bu böyledir That 47:3
| ذلك Z̃LK ƶālike işte That. 47:4
| ذلك Z̃LK ƶālike böyledir That 47:9
| ذلك Z̃LK ƶālike bu böyledir That 47:11
| ذلك Z̃LK ƶālike bu böyledir That 47:26
| ذلك Z̃LK ƶālike bu böyledir That 47:28
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that 48:5
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that was made fair-seeming 48:12
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 48:27
| ذلك Z̃LK ƶālike şöyledir That 48:29
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 50:3
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu """That" 50:19
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 50:20
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 50:34
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 50:37
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 50:42
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 50:44
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 51:16
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that, 52:47
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 53:30
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 56:45
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 57:12
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 57:21
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that 57:22
| ذلك Z̃LK ƶālike bunlar That - 58:4
| ذلك Z̃LK ƶālike bu- that 58:7
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 58:12
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 59:4
| ذلك Z̃LK ƶālike böyledir That 59:13
| ذلك Z̃LK ƶālike öyledir That 59:14
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 61:12
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 62:4
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 63:3
| ذلك Z̃LK ƶālike bunu that, 63:9
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 64:6
| ذلك Z̃LK ƶālike işte o that 64:9
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 64:9
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that, 65:1
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 65:5
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 66:4
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan (all) that 68:13
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that, 70:31
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 70:44
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that. 72:11
| ذلك Z̃LK ƶālike buna [that] 75:40
| ذلك Z̃LK ƶālike o (of) that 76:11
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 78:39
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 79:26
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 79:30
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bunun için that 83:26
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 85:11
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 89:5
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 98:8
| ذلك Z̃LK ƶālike buna that 100:7
|ذلكمZ̃LKMƶālikumbudurThat1x
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bunda sizin için that 2:49
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bu That 2:54
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bu that 2:232
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bu That 2:282
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bunlardan that. 3:15
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bu hususta that (condition) 3:81
| ذلكم Z̃LKM ƶālikumu işte o that 3:175
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bunlardan "that;" 4:24
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bunlar that 5:3
| ذلكم Z̃LKM ƶālikumu işte budur That 6:95
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bunda that 6:99
| ذلكم Z̃LKM ƶālikumu işte budur That 6:102
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum işte That 6:151
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum işte That 6:152
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum böylece That 6:153
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum böylesi That 7:85
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bunda size that 7:141
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum işte siz That - 8:14
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum işte size böyle yaptı That (is the case) 8:18
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bu That 9:41
| ذلكم Z̃LKM ƶālikumu işte budur That 10:3
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bunda size that 14:6
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bunun that 21:56
| ذلكم Z̃LKM ƶālikumu bundan that? 22:72
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum herhalde bu That 24:27
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bu That 29:16
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bunlardan that 30:40
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bunlar That 33:4
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bu that 33:53
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bu That 33:53
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bu that 33:53
| ذلكم Z̃LKM ƶālikumu işte budur That (is) 35:13
| ذلكم Z̃LKM ƶālikumu işte budur That 39:6
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bu """That" 40:12
| ذلكم Z̃LKM ƶālikumu işte budur That 40:62
| ذلكم Z̃LKM ƶālikumu işte budur That 40:64
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bu durum """That was" 40:75
| ذلكم Z̃LKM ƶālikumu işte budur That 42:10
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum böyledir That 45:35
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum budur That 58:3
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bu size That 60:10
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum işte budur That 61:11
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bu That 62:9
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum işte budur That 65:2
|هذاHZ̃Ehāƶābudur"""This (is)"9x
| هذا HZ̃E hāƶā Bu """This (is)" 2:25
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 2:79
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 2:126
| هذا HZ̃E hāƶā bu "(is) this?""" 3:37
| هذا HZ̃E hāƶā budur This 3:51
| هذا HZ̃E hāƶā budur this, 3:62
| هذا HZ̃E hāƶā şu (anda) [this] 3:125
| هذا HZ̃E hāƶā bu This 3:138
| هذا HZ̃E hāƶā bu "(is) this?""" 3:165
| هذا HZ̃E hāƶā bunu this 3:191
| هذا HZ̃E hāƶā şu this 5:31
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 5:41
| هذا HZ̃E hāƶā bu (is) this 5:110
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 5:119
| هذا HZ̃E hāƶā bu (is) this 6:7
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 6:19
| هذا HZ̃E hāƶā bu (is) this 6:25
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 6:30
| هذا HZ̃E hāƶā budur """This" 6:76
| هذا HZ̃E hāƶā budur """This" 6:77
| هذا HZ̃E hāƶā budur """This (is)" 6:78
| هذا HZ̃E hāƶā bu this (is) 6:78
| هذا HZ̃E hāƶā bu "this?""" 6:130
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 6:136
| هذا HZ̃E hāƶā bunu "this.""" 6:150
| هذا HZ̃E hāƶā budur this 6:153
| هذا HZ̃E hāƶā bu this, 7:51
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 7:109
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 7:123
| هذا HZ̃E hāƶā şu (of) this 7:169
| هذا HZ̃E hāƶā bu- this 7:172
| هذا HZ̃E hāƶā bu (Kur'an) This (is) 7:203
| هذا HZ̃E hāƶā bunun this. 8:31
| هذا HZ̃E hāƶā bu is this 8:31
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 8:32
| هذا HZ̃E hāƶā bu this, their (final) year. 9:28
| هذا HZ̃E hāƶā (işte) budur """This" 9:35
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 10:2
| هذا HZ̃E hāƶā bundan this 10:15
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 10:37
| هذا HZ̃E hāƶā bu (will) this, 10:48
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 10:76
| هذا HZ̃E hāƶā bu Is this magic? 10:77
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This is not" 11:7
| هذا HZ̃E hāƶā bundan this. 11:49
| هذا HZ̃E hāƶā bundan this. 11:62
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 11:72
| هذا HZ̃E hāƶā bundan this. 11:76
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 11:77
| هذا HZ̃E hāƶā bu (of) this 12:3
| هذا HZ̃E hāƶā bu about this affair, 12:15
| هذا HZ̃E hāƶā bu This 12:19
| هذا HZ̃E hāƶā bundan this. 12:29
| هذا HZ̃E hāƶā bu (is) this 12:31
| هذا HZ̃E hāƶā bu (is) this 12:31
| هذا HZ̃E hāƶā şu with this shirt of mine 12:93
| هذا HZ̃E hāƶā işte bu This 12:100
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 14:35
| هذا HZ̃E hāƶā bu This 14:52
| هذا HZ̃E hāƶā işte budur """This" 15:41
| هذا HZ̃E hāƶā şu """This" 16:116
| هذا HZ̃E hāƶā bu this, 17:9
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 17:41
| هذا HZ̃E hāƶā şu this 17:62
| هذا HZ̃E hāƶā bu (of) this 17:88
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 17:89
| هذا HZ̃E hāƶā bundan this 18:24
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 18:49
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 18:54
| هذا HZ̃E hāƶā şu this, 18:62
| هذا HZ̃E hāƶā işte bu """This" 18:78
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 18:98
| هذا HZ̃E hāƶā bundan this 19:23
| هذا HZ̃E hāƶā işte budur This 19:36
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 20:88
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 20:117
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 21:3
| هذا HZ̃E hāƶā işte budur This 21:24
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 21:38
| هذا HZ̃E hāƶā bunu this 21:59
| هذا HZ̃E hāƶā bunu this 21:62
| هذا HZ̃E hāƶā işte şu (is) this. 21:63
| هذا HZ̃E hāƶā bundan "this;" 21:97
| هذا HZ̃E hāƶā işte bu """This" 21:103
| هذا HZ̃E hāƶā bunda this 21:106
| هذا HZ̃E hāƶā bu(Kur'a)nda this, 22:78
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This is not" 23:24
| هذا HZ̃E hāƶā bu (is) this 23:33
| هذا HZ̃E hāƶā bu- this, 23:63
| هذا HZ̃E hāƶā bu (tehdid) this 23:83
| هذا HZ̃E hāƶā bu (is) this 23:83
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 24:12
| هذا HZ̃E hāƶā bu This 24:16
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 25:4
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 25:7
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 25:30
| هذا HZ̃E hāƶā bu [this] (one) 25:53
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 26:34
| هذا HZ̃E hāƶā bu (davranışımız) (is) this 26:137
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 27:13
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 27:16
| هذا HZ̃E hāƶā bu this, 27:28
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 27:40
| هذا HZ̃E hāƶā bu (tehdid) this, 27:68
| هذا HZ̃E hāƶā bu (is) this 27:68
| هذا HZ̃E hāƶā bu (will) this 27:71
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 27:76
| هذا HZ̃E hāƶā biri this 28:15
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This (is)" 28:15
| هذا HZ̃E hāƶā bu (is) this 28:36
| هذا HZ̃E hāƶā bu this - 30:58
| هذا HZ̃E hāƶā işte bunlar This 31:11
| هذا HZ̃E hāƶā bu (of) this Day of yours. 32:14
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 32:28
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 33:22
| هذا HZ̃E hāƶā bu (is) this 34:29
| هذا HZ̃E hāƶā bu (is) this 34:43
| هذا HZ̃E hāƶā bu (is) this 34:43
| هذا HZ̃E hāƶā bu (is) this 34:43
| هذا HZ̃E hāƶā şu This 35:12
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 36:48
| هذا HZ̃E hāƶā işte budur """This (is)" 36:52
| هذا HZ̃E hāƶā budur This 36:61
| هذا HZ̃E hāƶā bu (is) this 37:15
| هذا HZ̃E hāƶā bu This 37:20
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 37:21
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 37:60
| هذا HZ̃E hāƶā bunun (of) this, 37:61
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 37:106
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 38:4
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 38:5
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 38:6
| هذا HZ̃E hāƶā bu (is) this 38:7
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 38:23
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 38:39
| هذا HZ̃E hāƶā (işte) bu This 38:42
| هذا HZ̃E hāƶā bu This 38:49
| هذا HZ̃E hāƶā işte budur This 38:53
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 38:54
| هذا HZ̃E hāƶā bu böyledir This (is so)! 38:55
| هذا HZ̃E hāƶā işte This (is so)! 38:57
| هذا HZ̃E hāƶā işte şunlar This 38:59
| هذا HZ̃E hāƶā bunu "this;" 38:61
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 39:27
| هذا HZ̃E hāƶā bu "this?""" 39:71
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This (is)" 41:50
| هذا HZ̃E hāƶā bunu this, 43:13
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 43:30
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 43:31
| هذا HZ̃E hāƶā şu- this, 43:52
| هذا HZ̃E hāƶā budur This 43:61
| هذا HZ̃E hāƶā budur This 43:64
| هذا HZ̃E hāƶā bu This 44:11
| هذا HZ̃E hāƶā o this 44:50
| هذا HZ̃E hāƶā işte budur This 45:11
| هذا HZ̃E hāƶā bu (Kur'an) This 45:20
| هذا HZ̃E hāƶā işte This, 45:29
| هذا HZ̃E hāƶā bu (of) this Day of yours, 45:34
| هذا HZ̃E hāƶā bundan this 46:4
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 46:7
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 46:11
| هذا HZ̃E hāƶā bu (is) this 46:17
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 46:24
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 46:34
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 50:2
| هذا HZ̃E hāƶā bu- this. 50:22
| هذا HZ̃E hāƶā işte """This" 50:23
| هذا HZ̃E hāƶā işte budur """This" 50:32
| هذا HZ̃E hāƶā budur işte This 51:14
| هذا HZ̃E hāƶā bu Then is this magic, 52:15
| هذا HZ̃E hāƶā bu This 53:56
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 53:59
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 54:8
| هذا HZ̃E hāƶā işte böyledir This 56:56
| هذا HZ̃E hāƶā budur işte this 56:95
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 59:21
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 61:6
| هذا HZ̃E hāƶā bunu "this?""" 66:3
| هذا HZ̃E hāƶā şu this, 67:20
| هذا HZ̃E hāƶā o this, 67:21
| هذا HZ̃E hāƶā bu (is) this 67:25
| هذا HZ̃E hāƶā işte budur """This" 67:27
| هذا HZ̃E hāƶā bu (is) this 74:24
| هذا HZ̃E hāƶā bu (is) this 74:25
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 76:22
| هذا HZ̃E hāƶā bu This 77:35
| هذا HZ̃E hāƶā işte bu This 77:38
| هذا HZ̃E hāƶā işte budur """This" 83:17
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 87:18
| هذا HZ̃E hāƶā bu (of) this 106:3
|هوHVhuvebudurit3x
| هو HV huve O He 2:29
| هو HV huve O He 2:37
| هو HV huve O He 2:54
| هو HV huve o [it] 2:61
| هو HV huve o [it] 2:61
| هو HV huve o it 2:96
| هو HV huve odur it 2:120
| هو HV huve o(nun) he 2:148
| هو HV huve O'ndan Him, 2:163
| هو HV huve o """It" 2:222
| هو HV huve o (Talut) he 2:249
| هو HV huve O'ndan Him, 2:255
| هو HV huve o he, 2:282
| هو HV huve O'ndan Him, 3:2
| هو HV huve O'dur He 3:6
| هو HV huve O'ndan Him, 3:6
| هو HV huve O He 3:7
| هو HV huve O'ndan Him, 3:18
| هو HV huve O'ndan Him 3:18
| هو HV huve Bu """This" 3:37
| هو HV huve o it 3:78
| هو HV huve o """It" 3:78
| هو HV huve o it 3:78
| هو HV huve O (bela) """It" 3:165
| هو HV huve o (that) it 3:180
| هو HV huve o it 3:180
| هو HV huve O'ndan Him, 4:87
| هو HV huve bu it 5:8
| هو HV huve o He 5:17
| هو HV huve o He 5:72
| هو HV huve odur ki He 5:76
| هو HV huve O He 6:2
| هو HV huve kendisinden Him. 6:17
| هو HV huve O He 6:19
| هو HV huve O'ndan Him. 6:59
| هو HV huve O """He" 6:65
| هو HV huve ancak it 6:71
| هو HV huve O (is) it 6:90
| هو HV huve O'ndan Him, 6:102
| هو HV huve O'ndan Him, 6:106
| هو HV huve O He 6:117
| هو HV huve O He 6:119
| هو HV huve o he 7:27
| هو HV huve kendisinden Him, 7:158
| هو HV huve o he 7:184
| هو HV huve O'ndan Him. 7:187
| هو HV huve O'dur He 7:189
| هو HV huve (kişi) [it] 8:32
| هو HV huve O He 8:61
| هو HV huve O He 8:62
| هو HV huve O'ndan Him. 9:31
| هو HV huve O He 9:33
| هو HV huve O'dur He 9:51
| هو HV huve O """He is" 9:61
| هو HV huve budur it 9:72
| هو HV huve O (is) He 9:104
| هو HV huve O He 9:104
| هو HV huve o it 9:111
| هو HV huve O He 9:118
| هو HV huve O'ndan Him. 9:129
| هو HV huve O'dur He 10:5
| هو HV huve O'dur He 10:22
| هو HV huve O """Is it true?""" 10:53
| هو HV huve O He 10:56
| هو HV huve bu It 10:58
| هو HV huve bu is 10:64
| هو HV huve O He 10:65
| هو HV huve O'dur He 10:67
| هو HV huve O He 10:68
| هو HV huve O'ndan Him, 10:107
| هو HV huve O'ndan Him. 11:14
| هو HV huve O He (is) 11:34
| هو HV huve O'nun (Allah) He 11:56
| هو HV huve O He 11:61
| هو HV huve O He 11:66
| هو HV huve o [he] 11:93
| هو HV huve o (Yusuf) he (was) 12:23
| هو HV huve O He 12:34
| هو HV huve O He 12:83
| هو HV huve O He 12:98
| هو HV huve O He 12:100
| هو HV huve O (is) it 12:104
| هو HV huve o [he] 13:10
| هو HV huve O'dur He 13:12
| هو HV huve o it 13:14
| هو HV huve o (kendisi) [he] 13:19
| هو HV huve O """He" 13:30
| هو HV huve O'ndan Him. 13:30
| هو HV huve o (He) 13:33
| هو HV huve o he 14:17
| هو HV huve o [it] 14:18
| هو HV huve O He 14:52
| هو HV huve O He 15:25
| هو HV huve o it 15:50
| هو HV huve O He 15:86
| هو HV huve o (insan) he 16:4
| هو HV huve O'dur He 16:10
| هو HV huve O He 16:51
| هو HV huve o he 16:76
| هو HV huve o it 16:77
| هو HV huve o it 16:95
| هو HV huve işte O'dur He 16:125
| هو HV huve O He 17:1
| هو HV huve o "it (be)?""" 17:51
| هو HV huve o it 17:82
| هو HV huve o [he] 17:84
| هو HV huve O He 18:38
| هو HV huve O'dur He 18:44
| هو HV huve O 'It 19:9
| هو HV huve O 'It 19:21
| هو HV huve o [he] 19:75
| هو HV huve O'ndan Him. 20:8
| هو HV huve O'ndan He. 20:98
| هو HV huve o he 21:5
| هو HV huve o it (is) 21:18
| هو HV huve O He 22:6
| هو HV huve o [it] 22:11
| هو HV huve o [it] 22:12
| هو HV huve o He 22:62
| هو HV huve o it 22:62
| هو HV huve O He 22:62
| هو HV huve O He 22:78
| هو HV huve O He 22:78
| هو HV huve O'dur He 22:78
| هو HV huve O he 23:25
| هو HV huve O (is) he 23:38
| هو HV huve o he 23:100
| هو HV huve O'ndan Him, 23:116
| هو HV huve o it 24:11
| هو HV huve O He 24:25
| هو HV huve o it 24:28
| هو HV huve O'dur [He] 26:79
| هو HV huve onu [He] 26:220
| هو HV huve O'ndan He, 27:26
| هو HV huve o "it.""" 27:42
| هو HV huve O He (is) 28:16
| هو HV huve o [he] (was) 28:19
| هو HV huve o he 28:34
| هو HV huve O (Fir'avn) And he was arrogant, 28:39
| هو HV huve o which 28:49
| هو HV huve o he 28:61
| هو HV huve O'ndan He. 28:70
| هو HV huve o [they] 28:78
| هو HV huve O he 28:85
| هو HV huve O'ndan Him. 28:88
| هو HV huve O [He] (is) 29:26
| هو HV huve o it 29:49
| هو HV huve işte O'dur He 31:26
| هو HV huve O He 31:30
| هو HV huve O He 31:30
| هو HV huve o he 31:33
| هو HV huve o it 32:3
| هو HV huve O [He] 32:25
| هو HV huve bu it 33:5
| هو HV huve O He 33:43
| هو HV huve [it] 34:6
| هو HV huve o [he] 34:21
| هو HV huve O He 34:27
| هو HV huve O he 34:46
| هو HV huve O'ndan He. 35:3
| هو HV huve o it 35:10
| هو HV huve O'dur He 35:15
| هو HV huve O it 35:31
| هو HV huve O is 35:32
| هو HV huve O'dur He 35:39
| هو HV huve O it 36:69
| هو HV huve o He 36:77
| هو HV huve O he 37:163
| هو HV huve O """It (is)" 38:67
| هو HV huve O (Kur'an) it (is) 38:87
| هو HV huve o [he] 39:3
| هو HV huve O He 39:4
| هو HV huve O He 39:5
| هو HV huve O'nun He. 39:6
| هو HV huve o [he] 39:9
| هو HV huve bu it 39:15
| هو HV huve O He 39:53
| هو HV huve O'ndan "Him;" 40:3
| هو HV huve o [it] 40:9
| هو HV huve O'dur He 40:13
| هو HV huve O He 40:20
| هو HV huve o [he] 40:28
| هو HV huve o [he] 40:34
| هو HV huve O'dur He 40:56
| هو HV huve O'ndan Him. 40:62
| هو HV huve O He 40:65
| هو HV huve O'ndan He, 40:65
| هو HV huve O'dur He 40:67
| هو HV huve O'dur He 40:68
| هو HV huve O He 41:15
| هو HV huve O [He] 41:36
| هو HV huve o """It (is)" 41:44
| هو HV huve o he 41:52
| هو HV huve O'dur He 42:5
| هو HV huve O He 42:9
| هو HV huve budur it 42:22
| هو HV huve o he 43:52
| هو HV huve o mu? "he?""" 43:58
| هو HV huve O he 43:59
| هو HV huve O'dur He 43:64
| هو HV huve O [He] 44:6
| هو HV huve O'ndan "Him;" 44:8
| هو HV huve O [He] 44:42
| هو HV huve o it 44:57
| هو HV huve budur [it] 45:30
| هو HV huve O He 46:8
| هو HV huve o it 46:24
| هو HV huve o like he who 47:15
| هو HV huve O He 48:4
| هو HV huve O He 48:28
| هو HV huve O [He] 51:30
| هو HV huve O He 51:58
| هو HV huve O'dur [He] 52:28
| هو HV huve O it 53:4
| هو HV huve O (is) He (Who) 53:30
| هو HV huve O He 53:32
| هو HV huve O He 53:32
| هو HV huve O'dur [He] 53:43
| هو HV huve O'dur [He] 53:44
| هو HV huve O'dur [He] 53:48
| هو HV huve O'dur [He] 53:49
| هو HV huve o he 54:25
| هو HV huve O He 55:29
| هو HV huve O He 57:3
| هو HV huve O'dur He 57:4
| هو HV huve O'dur He 57:9
| هو HV huve o [it] (is) 57:12
| هو HV huve O He 57:24
| هو HV huve O'dur He (is) 58:7
| هو HV huve O'dur He (is) 58:7
| هو HV huve O He 58:7
| هو HV huve O'dur He 59:2
| هو HV huve O He 59:22
| هو HV huve O'ndan He, 59:22
| هو HV huve O He 59:22
| هو HV huve O He 59:23
| هو HV huve O'ndan He, 59:23
| هو HV huve O He 59:24
| هو HV huve O'dur He, 60:6
| هو HV huve O He 61:9
| هو HV huve O He 62:2
| هو HV huve O'dur He 64:2
| هو HV huve O'ndan Him. 64:13
| هو HV huve O He 66:4
| هو HV huve O He 67:15
| هو HV huve o he 67:20
| هو HV huve O'dur """He" 67:23
| هو HV huve O'dur """He" 67:24
| هو HV huve O """He" 67:29
| هو HV huve O (is) it 67:29
| هو HV huve O'dur He 68:7
| هو HV huve o it (is) 68:52
| هو HV huve O it 69:41
| هو HV huve O'ndan Him, 73:9
| هو HV huve o It 73:20
| هو HV huve O'ndan Him. 74:31
| هو HV huve O'dur He 74:56
| هو HV huve O he (is) 81:24
| هو HV huve O it 81:25
| هو HV huve O it 81:27
| هو HV huve O'dur He 85:13
| هو HV huve o It 85:21
| هو HV huve O it 86:14
| هو HV huve o he (is) 108:3
| هو HV huve O """He" 112:1


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}