» 30 / Rûm  24:

Kuran Sırası: 30
İniş Sırası: 84
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

 » 30 / Rûm  Suresi: 24
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمِنْ (VMN) = ve min : -nden (biri de)
2. ايَاتِهِ ( ËYETH) = āyātihi : O'nun ayetleri-
3. يُرِيكُمُ (YRYKM) = yurīkumu : size göstermesidir
4. الْبَرْقَ (ELBRG) = l-berḳa : şimşeği
5. خَوْفًا (ḢVFE) = ḣavfen : korku
6. وَطَمَعًا (VŦMAE) = ve Tameǎn : ve umut
7. وَيُنَزِّلُ (VYNZL) = ve yunezzilu : ve indirmesidir
8. مِنَ (MN) = mine : -ten
9. السَّمَاءِ (ELSMEÙ) = s-semāi : gök-
10. مَاءً (MEÙ) = māen : bir su
11. فَيُحْيِي (FYḪYY) = fe yuHyī : ve diriltmesidir
12. بِهِ (BH) = bihi : onunla
13. الْأَرْضَ (ELÊRŽ) = l-erDe : yeri
14. بَعْدَ (BAD̃) = beǎ'de : sonra
15. مَوْتِهَا (MVTHE) = mevtihā : ölümünden
16. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
17. فِي (FY) = fī : vardır
18. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : bunda
19. لَايَاتٍ (L ËYET) = lāyātin : ibretler
20. لِقَوْمٍ (LGVM) = liḳavmin : bir toplum için
21. يَعْقِلُونَ (YAGLVN) = yeǎ'ḳilūne : aklını kullanan
-nden (biri de) | O'nun ayetleri- | size göstermesidir | şimşeği | korku | ve umut | ve indirmesidir | -ten | gök- | bir su | ve diriltmesidir | onunla | yeri | sonra | ölümünden | şüphesiz | vardır | bunda | ibretler | bir toplum için | aklını kullanan |

[] [EYY] [REY] [BRG] [ḢVF] [ŦMA] [NZL] [] [SMV] [MVH] [ḪYY] [] [ERŽ] [BAD̃] [MVT] [] [] [] [EYY] [GVM] [AGL]
VMN ËYETH YRYKM ELBRG ḢVFE VŦMAE VYNZL MN ELSMEÙ MEÙ FYḪYY BH ELÊRŽ BAD̃ MVTHE ÎN FY Z̃LK L ËYET LGVM YAGLVN

ve min āyātihi yurīkumu l-berḳa ḣavfen ve Tameǎn ve yunezzilu mine s-semāi māen fe yuHyī bihi l-erDe beǎ'de mevtihā inne ƶālike lāyātin liḳavmin yeǎ'ḳilūne
ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون

 » 30 / Rûm  Suresi: 24
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | VMN ve min -nden (biri de) And among
آياته ا ي ي | EYY ËYETH āyātihi O'nun ayetleri- His Signs
يريكم ر ا ي | REY YRYKM yurīkumu size göstermesidir He shows you
البرق ب ر ق | BRG ELBRG l-berḳa şimşeği the lightning
خوفا خ و ف | ḢVF ḢVFE ḣavfen korku (causing) fear
وطمعا ط م ع | ŦMA VŦMAE ve Tameǎn ve umut and hope,
وينزل ن ز ل | NZL VYNZL ve yunezzilu ve indirmesidir and He sends down
من | MN mine -ten from
السماء س م و | SMV ELSMEÙ s-semāi gök- the sky
ماء م و ه | MVH MEÙ māen bir su water
فيحيي ح ي ي | ḪYY FYḪYY fe yuHyī ve diriltmesidir and gives life
به | BH bihi onunla therewith
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe yeri (to) the earth
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'de sonra after
موتها م و ت | MVT MVTHE mevtihā ölümünden its death.
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
في | FY vardır in
ذلك | Z̃LK ƶālike bunda that
لآيات ا ي ي | EYY L ËYET lāyātin ibretler surely (are) Signs
لقوم ق و م | GVM LGVM liḳavmin bir toplum için for a people
يعقلون ع ق ل | AGL YAGLVN yeǎ'ḳilūne aklını kullanan who use intellect.

30:24 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

-nden (biri de) | O'nun ayetleri- | size göstermesidir | şimşeği | korku | ve umut | ve indirmesidir | -ten | gök- | bir su | ve diriltmesidir | onunla | yeri | sonra | ölümünden | şüphesiz | vardır | bunda | ibretler | bir toplum için | aklını kullanan |

[] [EYY] [REY] [BRG] [ḢVF] [ŦMA] [NZL] [] [SMV] [MVH] [ḪYY] [] [ERŽ] [BAD̃] [MVT] [] [] [] [EYY] [GVM] [AGL]
VMN ËYETH YRYKM ELBRG ḢVFE VŦMAE VYNZL MN ELSMEÙ MEÙ FYḪYY BH ELÊRŽ BAD̃ MVTHE ÎN FY Z̃LK L ËYET LGVM YAGLVN

ve min āyātihi yurīkumu l-berḳa ḣavfen ve Tameǎn ve yunezzilu mine s-semāi māen fe yuHyī bihi l-erDe beǎ'de mevtihā inne ƶālike lāyātin liḳavmin yeǎ'ḳilūne
ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون

[] [ا ي ي] [ر ا ي] [ب ر ق] [خ و ف] [ط م ع] [ن ز ل] [] [س م و] [م و ه] [ح ي ي] [] [ا ر ض] [ب ع د] [م و ت] [] [] [] [ا ي ي] [ق و م] [ع ق ل]

 » 30 / Rûm  Suresi: 24
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | VMN ve min -nden (biri de) And among
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
آياته ا ي ي | EYY ËYETH āyātihi O'nun ayetleri- His Signs
,Ye,Elif,Te,He,
,10,1,400,5,
N – genitive feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
يريكم ر ا ي | REY YRYKM yurīkumu size göstermesidir He shows you
Ye,Re,Ye,Kef,Mim,
10,200,10,20,40,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
البرق ب ر ق | BRG ELBRG l-berḳa şimşeği the lightning
Elif,Lam,Be,Re,Gaf,
1,30,2,200,100,
"N – accusative masculine noun → Lightning"
اسم منصوب
خوفا خ و ف | ḢVF ḢVFE ḣavfen korku (causing) fear
Hı,Vav,Fe,Elif,
600,6,80,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
وطمعا ط م ع | ŦMA VŦMAE ve Tameǎn ve umut and hope,
Vav,Tı,Mim,Ayn,Elif,
6,9,40,70,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
وينزل ن ز ل | NZL VYNZL ve yunezzilu ve indirmesidir and He sends down
Vav,Ye,Nun,Ze,Lam,
6,10,50,7,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form II) imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع
من | MN mine -ten from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
السماء س م و | SMV ELSMEÙ s-semāi gök- the sky
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,,
1,30,60,40,1,,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
ماء م و ه | MVH MEÙ māen bir su water
Mim,Elif,,
40,1,,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
فيحيي ح ي ي | ḪYY FYḪYY fe yuHyī ve diriltmesidir and gives life
Fe,Ye,Ha,Ye,Ye,
80,10,8,10,10,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
الفاء عاطفة
فعل مضارع
به | BH bihi onunla therewith
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe yeri (to) the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – accusative feminine noun → Earth"
اسم منصوب
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'de sonra after
Be,Ayn,Dal,
2,70,4,
T – accusative time adverb
ظرف زمان منصوب
موتها م و ت | MVT MVTHE mevtihā ölümünden its death.
Mim,Vav,Te,He,Elif,
40,6,400,5,1,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم مجرور و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
في | FY vardır in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
ذلك | Z̃LK ƶālike bunda that
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
لآيات ا ي ي | EYY L ËYET lāyātin ibretler surely (are) Signs
Lam,,Ye,Elif,Te,
30,,10,1,400,
EMPH – emphatic prefix lām
N – genitive feminine plural indefinite noun
اللام لام التوكيد
اسم مجرور
لقوم ق و م | GVM LGVM liḳavmin bir toplum için for a people
Lam,Gaf,Vav,Mim,
30,100,6,40,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
يعقلون ع ق ل | AGL YAGLVN yeǎ'ḳilūne aklını kullanan who use intellect.
Ye,Ayn,Gaf,Lam,Vav,Nun,
10,70,100,30,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمِنْ: -nden (biri de) | ايَاتِهِ: O'nun ayetleri- | يُرِيكُمُ: size göstermesidir | الْبَرْقَ: şimşeği | خَوْفًا: korku | وَطَمَعًا: ve umut | وَيُنَزِّلُ: ve indirmesidir | مِنَ: -ten | السَّمَاءِ: gök- | مَاءً: bir su | فَيُحْيِي: ve diriltmesidir | بِهِ: onunla | الْأَرْضَ: yeri | بَعْدَ: sonra | مَوْتِهَا: ölümünden | إِنَّ: şüphesiz | فِي: vardır | ذَٰلِكَ: bunda | لَايَاتٍ: ibretler | لِقَوْمٍ: bir toplum için | يَعْقِلُونَ: aklını kullanan |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ومن WMN -nden (biri de) | آياته ËYETH O'nun ayetleri- | يريكم YRYKM size göstermesidir | البرق ELBRG şimşeği | خوفا ḢWFE korku | وطمعا WŦMAE ve umut | وينزل WYNZL ve indirmesidir | من MN -ten | السماء ELSMEÙ gök- | ماء MEÙ bir su | فيحيي FYḪYY ve diriltmesidir | به BH onunla | الأرض ELÊRŽ yeri | بعد BAD̃ sonra | موتها MWTHE ölümünden | إن ÎN şüphesiz | في FY vardır | ذلك Z̃LK bunda | لآيات L ËYET ibretler | لقوم LGWM bir toplum için | يعقلون YAGLWN aklını kullanan |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve min: -nden (biri de) | āyātihi: O'nun ayetleri- | yurīkumu: size göstermesidir | l-berḳa: şimşeği | ḣavfen: korku | ve Tameǎn: ve umut | ve yunezzilu: ve indirmesidir | mine: -ten | s-semāi: gök- | māen: bir su | fe yuHyī: ve diriltmesidir | bihi: onunla | l-erDe: yeri | beǎ'de: sonra | mevtihā: ölümünden | inne: şüphesiz | : vardır | ƶālike: bunda | lāyātin: ibretler | liḳavmin: bir toplum için | yeǎ'ḳilūne: aklını kullanan |
Kırık Meal (Transcript) : |VMN: -nden (biri de) | ËYETH: O'nun ayetleri- | YRYKM: size göstermesidir | ELBRG: şimşeği | ḢVFE: korku | VŦMAE: ve umut | VYNZL: ve indirmesidir | MN: -ten | ELSMEÙ: gök- | MEÙ: bir su | FYḪYY: ve diriltmesidir | BH: onunla | ELÊRŽ: yeri | BAD̃: sonra | MVTHE: ölümünden | ÎN: şüphesiz | FY: vardır | Z̃LK: bunda | L ËYET: ibretler | LGVM: bir toplum için | YAGLVN: aklını kullanan |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve delillerindendir ki sizi hem korkutan, hem umduran şimşeği göstermede ve gökten yağmur yağdırmada da o sûretle ölümünden sonra yeryüzünü diriltmede. Şüphe yok ki bunda, akıl eden topluluğa deliller var.
Adem Uğur : Yine O'nun delillerindendir ki, size korku ve ümit vermek üzere şimşeği gösteriyor, gökten su indirip ölümünün ardından arzı onunla diriltiyor. Doğrusu bunda, aklını kullanan bir kavim için (alınacak) dersler vardır.
Ahmed Hulusi : O'nun işaretlerindendir ki, korku ve umutlanmanız için size şimşeği (hakikat fikrini şimşek çakması gibi bir an hissettirir) gösterir. . . Semâdan (beyninizin hakikati olan Esmâ boyutundan - datadan) bir su (ilim) inzâl eder de onun (ilim) ile ölümünden sonra (hakikati yaşamazken) arzı (kendini beden kabullenmiş bilinci) diriltir. . . Muhakkak ki bunda aklını kullanabilen bir topluluk için elbette işaretler - dersler vardır.
Ahmet Tekin : Yine O’nun varlığının, kudretinin delillerindendir: size korku ve ümit vermek üzere, şimşeği gösterir, gökten su indirip, suyla, ölümünün ardından arzı, toprağı diriltir. Aklını kullanan, eşyanın hakikatini kavrayan toplumlar için, elbette bunlarda Allah’ın kudretini gösteren deliller vardır.
Ahmet Varol : Size korku ve ümit içinde şimşeği göstermesi ve gökten su indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesi de O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda akıl eden bir topluluk için ibretler vardır.
Ali Bulaç : Size bir korku ve umut (unsuru) olarak şimşeği göstermesi ile gökten su indirmek suretiyle ölümünden sonra yeri onunla diriltmesi de, O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda, aklını kullanabilecek bir kavim için gerçekten ayetler vardır.
Ali Fikri Yavuz : Yine O’nun (kudretinin) alâmetlerindendir ki, size (ıslanır veya şimşeğe çarpılırsınız endişesiyle) hem korku, (ekinleriniz sulanır diye) hem arzu vermek için şimşeği gösteriyor. Gökten bir yağmur indiriyor da onunla arza, ölümünden (kuruduktan) sonra can veriyor (yeşertiyor). Şüphesiz bunda, aklını gereği üzre kullanacak bir kavim için ibretler var...
Bekir Sadak : Size korku ve umit veren simsegi gostermesi, gokten su indirip olumunden sonra yeri onunla diriltmesi O'nun varliginin belgelerindendir. Bunlarda, dusunen millet icin dersler vardir.
Celal Yıldırım : O'nun açık belgelerinden biri de, size korku ve umut vermek için şimşeği göstermesi ve gökten su indirip öldükten sonra yeryüzüne hayat vermesidir. Doğrusu bunda aklını kullanan bir millet için deliller ve ibretler vardır.
Diyanet İşleri : Korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göstermesi, gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesi, O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için elbette ibretler vardır.
Diyanet İşleri (eski) : Size korku ve ümit veren şimşeği göstermesi, gökten su indirip ölümünden sonra yeri onunla diriltmesi O'nun varlığının belgelerindendir. Bunlarda, düşünen millet için dersler vardır.
Diyanet Vakfi : Yine O'nun delillerindendir ki, size korku ve ümit vermek üzere şimşeği gösteriyor, gökten su indirip ölümünün ardından arzı onunla diriltiyor. Doğrusu bunda, aklını kullanan bir kavim için (alınacak) dersler vardır.
Edip Yüksel : Korku ve umut kaynağı olarak size şimşeği göstermesi ve gökten bir su indirerek ölümünden sonra onunla yeri diriltmesi de O'nun ayetlerindendir. Aklını kullanan bir toplum için bunda işaretler vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Yine O'nun âyetlerindendir ki, size hem korku ve hem de umut vermek için şimşeği gösteriyor. Ve gökten bir su indiriyor da onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat veriyor. Şüphesiz ki bunda aklını kullanacak bir kavim için nice ibretler vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yine size hem korku ve hem de ümit için şimşeği göstermesi ve gökten bir su indirip de onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat vermesi, O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz ki bunda aklını çalıştıran bir toplum için ayetler vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Yine onun âyetlerindendir; size hem korku ve hem tama' için şimşek gösteriyor ve Semâdan bir su indiriyor da onunla Arza ölümünden sonra hayat veriyor, şübhesiz ki bunda akledecek bir kavm için âyetler var
Fizilal-il Kuran : O'nun delillerinden biri de, size korku ve ümit veren şimşeği göstermesi, gökten su indirip ölümden sonra yeri diriltmesidir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır.
Gültekin Onan : Size bir korku ve umut (unsuru) olarak şimşeği göstermesi ile gökten su indirmek suretiyle ölümünden sonra yeri onunla diriltmesi de, O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda, akleden bir kavim için gerçekten ayetler vardır.
Hakkı Yılmaz : Yine O'nun âyetlerindendir ki, size hem korku ve hem de umut vermek için şimşeği gösteriyor. Ve gökten bir su indiriyor da onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat veriyor. Şüphesiz ki bunda aklını kullanacak bir toplum için nice alâmetler/ göstergeler vardır.
Hasan Basri Çantay : Yine Onun âyetlerindendir ki O, size hem korku, hem tama (vermek) için şimşeği gösteriyor, yukarıdan bir su indiriyor da onunla arza, ölümünden sonra, can veriyor. Hakıykat, bunda da aklını kullanacak bir kavm için elbette âyetler vardır.
Hayrat Neşriyat : Hem O’nun delillerinden biridir ki, size korku ve ümid içinde şimşeği gösteriyor ve gökten bir su indiriyor da onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltiyor. Gerçekten bunda, akıl erdirecek olan bir kavim için kat'î deliller vardır.
İbni Kesir : Size korku ve ümit vermek için şimşeği göstermesi, gökten su indirip ölümden sonra yeri onunla diriltmesi de O'nun ayetlerindendir. Doğrusu bunlarda, akleden bir kavim için ayetler vardır.
İskender Evrenosoğlu : Ve O'nun âyetlerindendir ki, korku ve ümit olarak size şimşeği gösterir. Ve gökten su indirir, böylece onunla, ölümünden sonra arzı (toprağı) diriltir. Muhakkak ki bunda, akıl eden bir kavim için mutlaka âyetler (deliller) vardır.
Muhammed Esed : Gözünüzün önünde size korku ve ümit veren şimşekler çaktırması ve gökten yağmur yağdırıp bununla ölü toprağa can vermesi (de) O'nun mucizevi işaretlerinden biridir; akıllarını kullananlar için bundan alınacak dersler vardır!
Mustafa İslamoğlu : Sizlere korkuyla ümidi bir arada yaşatmak için çakan şimşeği de göstermesi de, gökten bir su indirip onunla ölü toprağa hayat vermesi de O'nun mucizevi işaretlerinden biridir: Şüphesiz bunda da akleden bir topluluk için alınacak bir ders mutlaka vardır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve O'nun âyetlerindendir, size bir korku ve bir ümit olmak üzere şimşeği gösterir ve gökten bir su indirir de onunla yeri ölümünden sonra diriltir. Muhakkak ki, bunda da âkilâne düşünenler olan bir kavim için elbette âyetler vardır.
Ömer Öngüt : O'nun âyetlerinden (varlığının delillerinden) birisi de, size hem korku hem de ümit vermek için şimşeği göstermesi, gökten su indirip onunla ölümünden sonra yeryüzüne hayat vermesidir. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir topluluk için âyetler (ibretler) vardır.
Şaban Piriş : Size korku ve ümit veren şimşeği göstermesi, gökten su indirmesi, onunla yeryüzünü kuruduktan sonra tekrar canlandırması da onun işaretlerindendir. Bunda da aklını kullanan bir toplum için işaretler vardır.
Suat Yıldırım : O’nun delillerinden biri de: Gâh korku, gâh ümit vermek için size şimşeği göstermesi, gökten bir su indirip ölmüş toprağa onun sayesinde hayat vermesidir. Elbette bunda aklını çalıştıran kimseler için ibretler vardır.
Süleyman Ateş : O'nun âyetlerinden biri de, size, korku ve umut vermek için şimşeği göstermesi, gökten bir su indirip onunla ölümünden sonra yeri diriltmesidir. Şüphesiz bunda, aklını kullanan bir toplum için ibretler vardır.
Tefhim-ul Kuran : Size bir korku ve umut (unsuru) olarak şimşeği göstermesi ile gökten su indirmek suretiyle ölümünden sonra yeri onunla diriltmesi de, O'nun ayetlerindendir. Hiç şüphe yok bunda, aklını kullanabilecek bir kavim için gerçekten ayetler vardır.
Ümit Şimşek : Size ümit ve korku içinde şimşeği göstermesi ve gökten bir su indirerek onunla ölmüş yeryüzünü diriltmesi de Onun âyetlerindendir. Aklını kullanan bir topluluk için bunda ibretler vardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Yine O'nun ayetlerindendir ki O size, korku ve ümit olmak üzere şimşeği gösteriyor; gökten bir su indiriyor da ölümünden sonra toprağı onunla canlandırıyor. Bunda, aklını işleten bir topluluk için elbette mucizeler vardır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}