» 30 / Rûm  6:

Kuran Sırası: 30
İniş Sırası: 84
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

 » 30 / Rûm  Suresi: 6
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَعْدَ (VAD̃) = veǎ'de : va'didir
2. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
3. لَا (LE) = lā :
4. يُخْلِفُ (YḢLF) = yuḣlifu : caymaz
5. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
6. وَعْدَهُ (VAD̃H) = veǎ'dehu : va'dinden
7. وَلَٰكِنَّ (VLKN) = velākinne : fakat
8. أَكْثَرَ (ÊKS̃R) = ekṧera : çoğu
9. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanların
10. لَا (LE) = lā :
11. يَعْلَمُونَ (YALMVN) = yeǎ'lemūne : bilmezler
va'didir | Allah'ın | | caymaz | Allah | va'dinden | fakat | çoğu | insanların | | bilmezler |

[VAD̃] [] [] [ḢLF] [] [VAD̃] [] [KS̃R] [NVS] [] [ALM]
VAD̃ ELLH LE YḢLF ELLH VAD̃H VLKN ÊKS̃R ELNES LE YALMVN

veǎ'de llahi yuḣlifu llahu veǎ'dehu velākinne ekṧera n-nāsi yeǎ'lemūne
وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون

 » 30 / Rûm  Suresi: 6
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وعد و ع د | VAD̃ VAD̃ veǎ'de va'didir (It is the) Promise
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah.
لا | LE (Does) not
يخلف خ ل ف | ḢLF YḢLF yuḣlifu caymaz fail
الله | ELLH llahu Allah Allah
وعده و ع د | VAD̃ VAD̃H veǎ'dehu va'dinden (in) His promise,
ولكن | VLKN velākinne fakat but
أكثر ك ث ر | KS̃R ÊKS̃R ekṧera çoğu most (of)
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanların [the] people
لا | LE (do) not
يعلمون ع ل م | ALM YALMVN yeǎ'lemūne bilmezler know.

30:6 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

va'didir | Allah'ın | | caymaz | Allah | va'dinden | fakat | çoğu | insanların | | bilmezler |

[VAD̃] [] [] [ḢLF] [] [VAD̃] [] [KS̃R] [NVS] [] [ALM]
VAD̃ ELLH LE YḢLF ELLH VAD̃H VLKN ÊKS̃R ELNES LE YALMVN

veǎ'de llahi yuḣlifu llahu veǎ'dehu velākinne ekṧera n-nāsi yeǎ'lemūne
وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون

[و ع د] [] [] [خ ل ف] [] [و ع د] [] [ك ث ر] [ن و س] [] [ع ل م]

 » 30 / Rûm  Suresi: 6
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وعد و ع د | VAD̃ VAD̃ veǎ'de va'didir (It is the) Promise
Vav,Ayn,Dal,
6,70,4,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah.
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
لا | LE (Does) not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يخلف خ ل ف | ḢLF YḢLF yuḣlifu caymaz fail
Ye,Hı,Lam,Fe,
10,600,30,80,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
وعده و ع د | VAD̃ VAD̃H veǎ'dehu va'dinden (in) His promise,
Vav,Ayn,Dal,He,
6,70,4,5,
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ولكن | VLKN velākinne fakat but
Vav,Lam,Kef,Nun,
6,30,20,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
ACC – accusative particle
الواو عاطفة
حرف نصب من اخوات «ان»
أكثر ك ث ر | KS̃R ÊKS̃R ekṧera çoğu most (of)
,Kef,Se,Re,
,20,500,200,
N – accusative masculine singular noun
اسم منصوب
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanların [the] people
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
لا | LE (do) not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يعلمون ع ل م | ALM YALMVN yeǎ'lemūne bilmezler know.
Ye,Ayn,Lam,Mim,Vav,Nun,
10,70,30,40,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَعْدَ: va'didir | اللَّهِ: Allah'ın | لَا: | يُخْلِفُ: caymaz | اللَّهُ: Allah | وَعْدَهُ: va'dinden | وَلَٰكِنَّ: fakat | أَكْثَرَ: çoğu | النَّاسِ: insanların | لَا: | يَعْلَمُونَ: bilmezler |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وعد WAD̃ va'didir | الله ELLH Allah'ın | لا LE | يخلف YḢLF caymaz | الله ELLH Allah | وعده WAD̃H va'dinden | ولكن WLKN fakat | أكثر ÊKS̃R çoğu | الناس ELNES insanların | لا LE | يعلمون YALMWN bilmezler |
Kırık Meal (Okunuş) : |veǎ'de: va'didir | llahi: Allah'ın | : | yuḣlifu: caymaz | llahu: Allah | veǎ'dehu: va'dinden | velākinne: fakat | ekṧera: çoğu | n-nāsi: insanların | : | yeǎ'lemūne: bilmezler |
Kırık Meal (Transcript) : |VAD̃: va'didir | ELLH: Allah'ın | LE: | YḢLF: caymaz | ELLH: Allah | VAD̃H: va'dinden | VLKN: fakat | ÊKS̃R: çoğu | ELNES: insanların | LE: | YALMVN: bilmezler |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah'ın vaadidir; Allah vaadinden caymaz ve fakat insanların çoğu bilmez.
Adem Uğur : (Bu) Allah'ın vâdettiğidir. Allah vâdinden caymaz; fakat insanların çoğu bilmezler.
Ahmed Hulusi : Allâh'ın vaadi (bu)! Allâh, vaadinden dönmez! Ne var ki insanların ekseriyeti bilmezler.
Ahmet Tekin : Bu Allah’ın va’didir. Allah va’dinden dönmez. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
Ahmet Varol : (Bu) Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez. Fakat insanların çoğu bilmezler.
Ali Bulaç : (Bu,) Allah'ın va'didir; Allah, vadinden geri dönmez. Ancak insanların çoğu bilmezler.
Ali Fikri Yavuz : (Bu zaferi) Allah va’detti. Allah vaadinden caymaz, fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
Bekir Sadak : Bu, Allah'in vaadidir; Allah verdigi sozden caymaz, fakat insanlarin cogu bilmezler.
Celal Yıldırım : Bu, Allah'ın verdiği bir sözdür. Allah verdiği sözünden caymaz. Ama ne var ki insanların çoğu (bu gerçeği) bilmezler.
Diyanet İşleri : Allah, (onlara zafer konusunda) bir vaadde bulunmuştur. Allah, vaadinden dönmez. Fakat insanların çoğu bilmezler.
Diyanet İşleri (eski) : Bu, Allah'ın vaadidir; Allah verdiği sözden caymaz, fakat insanların çoğu bilmezler.
Diyanet Vakfi : (Bu) Allah'ın vâdettiğidir. Allah vâdinden caymaz; fakat insanların çoğu bilmezler.
Edip Yüksel : ALLAH'ın vermiş olduğu sözdür. ALLAH sözünü bozmaz; fakat insanların çoğu bilmez.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah'ın vaadi budur. Allah, vaadinden caymaz. Fakat insanların çoğu bilmezler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bu Allah'ın va'didir. Allah sözünden caymaz. Fakat insanların çoğu bilmezler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Allahın va'di bu, Allah, va'dine hulf etmez ve lâkin nasın ekserisi bilmezler
Fizilal-il Kuran : Bu, Allah'ın vaadidir. Allah verdiği sözden caymaz: fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
Gültekin Onan : (Bu,) Tanrı'nın vaadidir. Tanrı, vaadinden geri dönmez. Ancak insanların çoğu bilmezler.
Hakkı Yılmaz : (2-6) Rûmlar/ Bizanslılar, yeryüzünün en alçak/ çukur yerinde yenildiler. Onlar, bu yenilgilerinin ardından da birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Bundan önce ve sonra emir Allah'ındır. Ve o gün mü’minler, Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah, Kendisinin bir vaadi olarak dilediğine yardım eder, galip kılar. Allah, vaadinden dönmez. Ama insanların çoğu bilmezler. O, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olandır, engin merhamet sahibidir.
Hasan Basri Çantay : (Bu) Allahın va'di. Allah va'dinden caymaz. Fakat insanların çoğu (Onun va'dini) bilmezler.
Hayrat Neşriyat : (Bu zafer) Allah’ın va'didir. Allah, va'dinden dönmez; fakat insanların çoğu bilmezler.
İbni Kesir : Allah'ın vaadi. Allah vaadinden asla caymaz, ama insanların çoğu bilmezler.
İskender Evrenosoğlu : (Bu), Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez. Ve lâkin insanların çoğu bilmezler.
Muhammed Esed : Allah'ın vaadi(dir bu). Allah vaadinden asla dönmez. Ama insanların çoğu (bunu) bilmezler:
Mustafa İslamoğlu : (Bu) Allah'ın kesin vaadidir. Allah vaadinden dönmez; ne var ki insanların çoğu (bunu) bilmezler:
Ömer Nasuhi Bilmen : (Bu) Allah'ın vaadi. Allah vaadinde hulf etmez. Velâkin insanların çoğu bilmezler.
Ömer Öngüt : Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden aslâ caymaz. Amma insanların çoğu bilmezler.
Şaban Piriş : Bu Allah’ın sözüdür. Allah, sözünden asla dönmez. Fakat, insanların çoğu bunu bilmez.
Suat Yıldırım : Bu, Allah’ın vâdidir. Allah verdiği sözden caymaz, fakat insanların ekserisi bunu bilmezler.
Süleyman Ateş : (Bu,) Allâh'ın va'didir. Allâh va'dinden caymaz; fakat insanların çoğu bilmezler.
Tefhim-ul Kuran : (Bu,) Allah'ın vâdidir; Allah vâdinden geri dönmez. Ancak insanların çoğu bilmezler.
Ümit Şimşek : Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez; ama insanların çoğu da bunu bilmez.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah'ın vaadi bu! Allah kendi vaadine ters düşmez. Ne var ki, insanların çokları bilmiyorlar.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}