» 30 / Rûm  48:

Kuran Sırası: 30
İniş Sırası: 84
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

 » 30 / Rûm  Suresi: 48
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. اللَّهُ (ELLH) = Allahu : Allah
2. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī : ki
3. يُرْسِلُ (YRSL) = yursilu : gönderir
4. الرِّيَاحَ (ELRYEḪ) = r-riyāHa : rüzgarları
5. فَتُثِيرُ (FTS̃YR) = fetuṧīru : kaldırır
6. سَحَابًا (SḪEBE) = seHāben : bulutu
7. فَيَبْسُطُهُ (FYBSŦH) = feyebsuTuhu : sonra onu yayar
8. فِي (FY) = fī :
9. السَّمَاءِ (ELSMEÙ) = s-semāi : gökte
10. كَيْفَ (KYF) = keyfe : nasıl
11. يَشَاءُ (YŞEÙ) = yeşā'u : diliyorsa
12. وَيَجْعَلُهُ (VYCALH) = ve yec'ǎluhu : ve eder
13. كِسَفًا (KSFE) = kisefen : parça parça
14. فَتَرَى (FTR) = feterā : ve görürsün
15. الْوَدْقَ (ELVD̃G) = l-vedḳa : yağmurun
16. يَخْرُجُ (YḢRC) = yeḣrucu : çıktığını
17. مِنْ (MN) = min :
18. خِلَالِهِ (ḢLELH) = ḣilālihi : arasından
19. فَإِذَا (FÎZ̃E) = feiƶā : derken
20. أَصَابَ (ÊṦEB) = eSābe : uğratınca
21. بِهِ (BH) = bihi : onu
22. مَنْ (MN) = men :
23. يَشَاءُ (YŞEÙ) = yeşā'u : dilediğine
24. مِنْ (MN) = min : -ndan
25. عِبَادِهِ (ABED̃H) = ǐbādihi : kulları-
26. إِذَا (ÎZ̃E) = iƶā : hemen
27. هُمْ (HM) = hum : onlar
28. يَسْتَبْشِرُونَ (YSTBŞRVN) = yestebşirūne : sevinirler
Allah | ki | gönderir | rüzgarları | kaldırır | bulutu | sonra onu yayar | | gökte | nasıl | diliyorsa | ve eder | parça parça | ve görürsün | yağmurun | çıktığını | | arasından | derken | uğratınca | onu | | dilediğine | -ndan | kulları- | hemen | onlar | sevinirler |

[] [] [RSL] [RVḪ] [S̃VR] [SḪB] [BSŦ] [] [SMV] [KYF] [ŞYE] [CAL] [KSF] [REY] [VD̃G] [ḢRC] [] [ḢLL] [] [ṦVB] [] [] [ŞYE] [] [ABD̃] [] [] [BŞR]
ELLH ELZ̃Y YRSL ELRYEḪ FTS̃YR SḪEBE FYBSŦH FY ELSMEÙ KYF YŞEÙ VYCALH KSFE FTR ELVD̃G YḢRC MN ḢLELH FÎZ̃E ÊṦEB BH MN YŞEÙ MN ABED̃H ÎZ̃E HM YSTBŞRVN

Allahu lleƶī yursilu r-riyāHa fetuṧīru seHāben feyebsuTuhu s-semāi keyfe yeşā'u ve yec'ǎluhu kisefen feterā l-vedḳa yeḣrucu min ḣilālihi feiƶā eSābe bihi men yeşā'u min ǐbādihi iƶā hum yestebşirūne
الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون

 » 30 / Rûm  Suresi: 48
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الله | ELLH Allahu Allah Allah
الذي | ELZ̃Y lleƶī ki (is) the One Who
يرسل ر س ل | RSL YRSL yursilu gönderir sends
الرياح ر و ح | RVḪ ELRYEḪ r-riyāHa rüzgarları the winds,
فتثير ث و ر | S̃VR FTS̃YR fetuṧīru kaldırır so they raise
سحابا س ح ب | SḪB SḪEBE seHāben bulutu (the) clouds,
فيبسطه ب س ط | BSŦ FYBSŦH feyebsuTuhu sonra onu yayar then He spreads them
في | FY in
السماء س م و | SMV ELSMEÙ s-semāi gökte the sky,
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe nasıl how
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u diliyorsa He wills,
ويجعله ج ع ل | CAL VYCALH ve yec'ǎluhu ve eder and He makes them
كسفا ك س ف | KSF KSFE kisefen parça parça fragments
فترى ر ا ي | REY FTR feterā ve görürsün so you see
الودق و د ق | VD̃G ELVD̃G l-vedḳa yağmurun the rain
يخرج خ ر ج | ḢRC YḢRC yeḣrucu çıktığını coming forth
من | MN min from
خلاله خ ل ل | ḢLL ḢLELH ḣilālihi arasından their midst.
فإذا | FÎZ̃E feiƶā derken Then when
أصاب ص و ب | ṦVB ÊṦEB eSābe uğratınca He causes it to fall on
به | BH bihi onu He causes it to fall on
من | MN men whom
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediğine He wills
من | MN min -ndan of
عباده ع ب د | ABD̃ ABED̃H ǐbādihi kulları- His slaves,
إذا | ÎZ̃E iƶā hemen behold!
هم | HM hum onlar They
يستبشرون ب ش ر | BŞR YSTBŞRVN yestebşirūne sevinirler rejoice.

30:48 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

Allah | ki | gönderir | rüzgarları | kaldırır | bulutu | sonra onu yayar | | gökte | nasıl | diliyorsa | ve eder | parça parça | ve görürsün | yağmurun | çıktığını | | arasından | derken | uğratınca | onu | | dilediğine | -ndan | kulları- | hemen | onlar | sevinirler |

[] [] [RSL] [RVḪ] [S̃VR] [SḪB] [BSŦ] [] [SMV] [KYF] [ŞYE] [CAL] [KSF] [REY] [VD̃G] [ḢRC] [] [ḢLL] [] [ṦVB] [] [] [ŞYE] [] [ABD̃] [] [] [BŞR]
ELLH ELZ̃Y YRSL ELRYEḪ FTS̃YR SḪEBE FYBSŦH FY ELSMEÙ KYF YŞEÙ VYCALH KSFE FTR ELVD̃G YḢRC MN ḢLELH FÎZ̃E ÊṦEB BH MN YŞEÙ MN ABED̃H ÎZ̃E HM YSTBŞRVN

Allahu lleƶī yursilu r-riyāHa fetuṧīru seHāben feyebsuTuhu s-semāi keyfe yeşā'u ve yec'ǎluhu kisefen feterā l-vedḳa yeḣrucu min ḣilālihi feiƶā eSābe bihi men yeşā'u min ǐbādihi iƶā hum yestebşirūne
الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون

[] [] [ر س ل] [ر و ح] [ث و ر] [س ح ب] [ب س ط] [] [س م و] [ك ي ف] [ش ي ا] [ج ع ل] [ك س ف] [ر ا ي] [و د ق] [خ ر ج] [] [خ ل ل] [] [ص و ب] [] [] [ش ي ا] [] [ع ب د] [] [] [ب ش ر]

 » 30 / Rûm  Suresi: 48
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الله | ELLH Allahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
الذي | ELZ̃Y lleƶī ki (is) the One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
يرسل ر س ل | RSL YRSL yursilu gönderir sends
Ye,Re,Sin,Lam,
10,200,60,30,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
الرياح ر و ح | RVḪ ELRYEḪ r-riyāHa rüzgarları the winds,
Elif,Lam,Re,Ye,Elif,Ha,
1,30,200,10,1,8,
N – accusative feminine plural noun
اسم منصوب
فتثير ث و ر | S̃VR FTS̃YR fetuṧīru kaldırır so they raise
Fe,Te,Se,Ye,Re,
80,400,500,10,200,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person feminine singular (form IV) imperfect verb
الفاء استئنافية
فعل مضارع
سحابا س ح ب | SḪB SḪEBE seHāben bulutu (the) clouds,
Sin,Ha,Elif,Be,Elif,
60,8,1,2,1,
"N – accusative masculine indefinite noun → Cloud"
اسم منصوب
فيبسطه ب س ط | BSŦ FYBSŦH feyebsuTuhu sonra onu yayar then He spreads them
Fe,Ye,Be,Sin,Tı,He,
80,10,2,60,9,5,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الفاء استئنافية
فعل مضارع والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
السماء س م و | SMV ELSMEÙ s-semāi gökte the sky,
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,,
1,30,60,40,1,,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe nasıl how
Kef,Ye,Fe,
20,10,80,
INTG – interrogative noun
اسم استفهام
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u diliyorsa He wills,
Ye,Şın,Elif,,
10,300,1,,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
ويجعله ج ع ل | CAL VYCALH ve yec'ǎluhu ve eder and He makes them
Vav,Ye,Cim,Ayn,Lam,He,
6,10,3,70,30,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
كسفا ك س ف | KSF KSFE kisefen parça parça fragments
Kef,Sin,Fe,Elif,
20,60,80,1,
N – accusative masculine plural indefinite noun
اسم منصوب
فترى ر ا ي | REY FTR feterā ve görürsün so you see
Fe,Te,Re,,
80,400,200,,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine singular imperfect verb
الفاء استئنافية
فعل مضارع
الودق و د ق | VD̃G ELVD̃G l-vedḳa yağmurun the rain
Elif,Lam,Vav,Dal,Gaf,
1,30,6,4,100,
"N – accusative masculine noun → Rain"
اسم منصوب
يخرج خ ر ج | ḢRC YḢRC yeḣrucu çıktığını coming forth
Ye,Hı,Re,Cim,
10,600,200,3,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
خلاله خ ل ل | ḢLL ḢLELH ḣilālihi arasından their midst.
Hı,Lam,Elif,Lam,He,
600,30,1,30,5,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فإذا | FÎZ̃E feiƶā derken Then when
Fe,,Zel,Elif,
80,,700,1,
REM – prefixed resumption particle
T – time adverb
الفاء استئنافية
ظرف زمان
أصاب ص و ب | ṦVB ÊṦEB eSābe uğratınca He causes it to fall on
,Sad,Elif,Be,
,90,1,2,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
به | BH bihi onu He causes it to fall on
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
من | MN men whom
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediğine He wills
Ye,Şın,Elif,,
10,300,1,,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
من | MN min -ndan of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
عباده ع ب د | ABD̃ ABED̃H ǐbādihi kulları- His slaves,
Ayn,Be,Elif,Dal,He,
70,2,1,4,5,
N – genitive masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إذا | ÎZ̃E iƶā hemen behold!
,Zel,Elif,
,700,1,
T – time adverb
ظرف زمان
هم | HM hum onlar They
He,Mim,
5,40,
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
يستبشرون ب ش ر | BŞR YSTBŞRVN yestebşirūne sevinirler rejoice.
Ye,Sin,Te,Be,Şın,Re,Vav,Nun,
10,60,400,2,300,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form X) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |اللَّهُ: Allah | الَّذِي: ki | يُرْسِلُ: gönderir | الرِّيَاحَ: rüzgarları | فَتُثِيرُ: kaldırır | سَحَابًا: bulutu | فَيَبْسُطُهُ: sonra onu yayar | فِي: | السَّمَاءِ: gökte | كَيْفَ: nasıl | يَشَاءُ: diliyorsa | وَيَجْعَلُهُ: ve eder | كِسَفًا: parça parça | فَتَرَى: ve görürsün | الْوَدْقَ: yağmurun | يَخْرُجُ: çıktığını | مِنْ: | خِلَالِهِ: arasından | فَإِذَا: derken | أَصَابَ: uğratınca | بِهِ: onu | مَنْ: | يَشَاءُ: dilediğine | مِنْ: -ndan | عِبَادِهِ: kulları- | إِذَا: hemen | هُمْ: onlar | يَسْتَبْشِرُونَ: sevinirler |
Kırık Meal (Harekesiz) : |الله ELLH Allah | الذي ELZ̃Y ki | يرسل YRSL gönderir | الرياح ELRYEḪ rüzgarları | فتثير FTS̃YR kaldırır | سحابا SḪEBE bulutu | فيبسطه FYBSŦH sonra onu yayar | في FY | السماء ELSMEÙ gökte | كيف KYF nasıl | يشاء YŞEÙ diliyorsa | ويجعله WYCALH ve eder | كسفا KSFE parça parça | فترى FTR ve görürsün | الودق ELWD̃G yağmurun | يخرج YḢRC çıktığını | من MN | خلاله ḢLELH arasından | فإذا FÎZ̃E derken | أصاب ÊṦEB uğratınca | به BH onu | من MN | يشاء YŞEÙ dilediğine | من MN -ndan | عباده ABED̃H kulları- | إذا ÎZ̃E hemen | هم HM onlar | يستبشرون YSTBŞRWN sevinirler |
Kırık Meal (Okunuş) : |Allahu: Allah | lleƶī: ki | yursilu: gönderir | r-riyāHa: rüzgarları | fetuṧīru: kaldırır | seHāben: bulutu | feyebsuTuhu: sonra onu yayar | : | s-semāi: gökte | keyfe: nasıl | yeşā'u: diliyorsa | ve yec'ǎluhu: ve eder | kisefen: parça parça | feterā: ve görürsün | l-vedḳa: yağmurun | yeḣrucu: çıktığını | min: | ḣilālihi: arasından | feiƶā: derken | eSābe: uğratınca | bihi: onu | men: | yeşā'u: dilediğine | min: -ndan | ǐbādihi: kulları- | iƶā: hemen | hum: onlar | yestebşirūne: sevinirler |
Kırık Meal (Transcript) : |ELLH: Allah | ELZ̃Y: ki | YRSL: gönderir | ELRYEḪ: rüzgarları | FTS̃YR: kaldırır | SḪEBE: bulutu | FYBSŦH: sonra onu yayar | FY: | ELSMEÙ: gökte | KYF: nasıl | YŞEÙ: diliyorsa | VYCALH: ve eder | KSFE: parça parça | FTR: ve görürsün | ELVD̃G: yağmurun | YḢRC: çıktığını | MN: | ḢLELH: arasından | FÎZ̃E: derken | ÊṦEB: uğratınca | BH: onu | MN: | YŞEÙ: dilediğine | MN: -ndan | ABED̃H: kulları- | ÎZ̃E: hemen | HM: onlar | YSTBŞRVN: sevinirler |
Abdulbaki Gölpınarlı : Öyle bir Allah'tır ki rüzgârları yollar da bulutları sürer onlar, gökyüzünde bulutu yayar dilediği gibi ve dağınık, parça parça bir hale de koyar onları, derken bakarsın ki bulutlardan yağmur yağmaya başlar da kullarından dilediğine nasîp eder o yağmuru ve onlar da müjdelerler birbirlerini, sevinirler.
Adem Uğur : Allah O'dur ki, rüzgârları gönderir, bunlar da bulutu kaldırır. Derken, Allah onu gökte dilediği gibi yayar ve parça parça eder; nihayet arasından yağmurun çıktığını görürsün. Allah dilediği kullarına yağmuru nasip edince, onlar seviniverirler.
Ahmed Hulusi : Allâh'tır ki, rüzgârları (ilham yollu fikirleri) irsâl eder de bulutları (veri tabanındaki düşünceleri) sürer; onu (o düşünceleri) nasıl isterse öylece semâda (bilinçte) yayar ve onu parça parça kılar (analizler yaptırır); böylece yağmurun (keşfedilen ilmin) onun aralarından çıktığını görürsün. . . Onu kullarından dilediğine isâbet ettirince, bir de bakarsın ki onlar müjde edilen ile neşelenip seviniyorlar.
Ahmet Tekin : Allah rüzgârları estirendir. Rüzgârlar bulutları sürükler. Bulutları gökte sünneti, düzeninin yasaları içinde, iradesinin tecellisine uygun şekilde yayar, parçalı bulutlu hale getirir. Nihayet, arasından yağmurun çıktığını görürsün. Allah sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kullarından bazılarına yağmuru nasip edince, hemen onların yüzleri güler, sevinirler.
Ahmet Varol : Allah O'dur ki rüzgarları gönderir, onlar bir bulutu kaldırırlar, ardından onu gökte dilediği gibi yayar ve onu parça parça eder. Böylece yağmurun onların arasından çıktığını görürsün. Sonunda onu kullarından dilediğine uğrattığında onlar hemen sevinirler.
Ali Bulaç : Allah, rüzgarları gönderir, böylece bir bulut kaldırır da onu nasıl dilerse gökte yayıp dağıtır ve onu parça parça kılar; nihayet onun arasından yağmurun akıp çıktığını görürsün. Sonunda kendi kullarından dilediğine verince, hemen sevince kapılıverirler.
Ali Fikri Yavuz : Allah O’dur ki, rüzgârları gönderir de (yağmurla yüklü) bir bulut kaldırır. Sonra onu gökte dilediği gibi yayar ve onu parça parça yapar. Derken yağmuru görürsün, (bulutların) aralarından çıkar. Nihayet onu, kullarından dilediği kimselere döküverdi mi, hemen (yağmur sebebiyle yüzleri güler) sevinirler.
Bekir Sadak : (48-49) Ruzgarlari gonderip bulutlari yuruten, onlari gokte diledigi gibi yayan ve kisim kisim yigan Allah'tir. Artik sen de aralarindan yagmurun ciktigini gorursun. Allah'in kullarindan diledigine verdigi yagmurla, daha onceden kendilerine yagmur inidirilmesinden umidlerini kesmis olduklari icin onlar seviniverirler.
Celal Yıldırım : Öyle Allah ki rüzgârları gönderir de bir bulut kaldırır. Böylece onu nasıl dilerse öyle yayar ve parça parça eder, katlayıp üstüste getirir, derken yağmurun, onun arasından çıktığını görürsün. Kullarından onu dilediğine verince, bir de bakarsın ki seviniverirler.
Diyanet İşleri : Allah, rüzgârları gönderendir. Onlar da bulutları harekete geçirir. Allah, onları dilediği gibi, (bazen) yayar ve (bazen) yoğunlaştırır. Nihayet yağmurun onların arasından çıktığını görürsün. Onu kullarından dilediklerine uğrattığı zaman bir de bakarsın sevinirler.
Diyanet İşleri (eski) : (48-49) Rüzgarları gönderip bulutları yürüten, onları gökte dilediği gibi yayan ve küme küme yığan Allah'tır. Artık sen de aralarından yağmurun çıktığını görürsün. Allah'ın kullarından dilediğine verdiği yağmurla, daha önceden kendilerine yağmur indirilmesinden ümidlerini kesmiş oldukları için onlar seviniverirler.
Diyanet Vakfi : Allah O'dur ki, rüzgârları gönderir, bunlar da bulutu kaldırır. Derken, Allah onu gökte dilediği gibi yayar ve parça parça eder; nihayet arasından yağmurun çıktığını görürsün. Allah dilediği kullarına yağmuru nasip edince, onlar seviniverirler.
Edip Yüksel : ALLAH rüzgarları göndererek bulutları sürer, onları dilediği gibi gökte yayıp üstüste yığar ve sen de onların arasından yağmurun çıktığını görürsün. Kullarından dilediğinin üzerine onu yağdırınca hemen sevinirler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah O'dur ki, rüzgarları gönderir de bir bulut savururlar. Derken onu gökyüzünde nasıl dilerse öyle serer, parça parça da eder. Derken yağmuru görürsün, aralarından çıkar. Derken onu kullarından kimlere diliyorsa döküverdi mi derhal yüzleri güler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah O'dur ki, rüzgarları gönderir de bir bulut savururlar. Derken onu gökyüzünde nasıl dilerse öyle serer, parça parça da eder. Derken aralarından yağmurun çıktığını görürsün. Derken onu kullarından kimlere diliyorsa döküverdi mi derhal yüzleri gülüverir,
Elmalılı Hamdi Yazır : Allah odur ki rüzgârları gönderir de bir bulut savururlar, derken onu Semâda nasıl dilerse öyle serer, parça parça da eder, derken yağmuru görürsün aralarından çıkar, derken onu kullarından kimlere dileyorsa döküverdi mi derhal yüzleri gülüverir
Gültekin Onan : Tanrı, rüzgarları gönderir, böylece bir bulut kaldırır da onu nasıl dilerse gökte yayıp dağıtır ve onu parça parça kılar; nihayet onun arasından yağmurun akıp çıktığını görürsün. Sonunda kendi kullarından dilediğine verince, hemen sevince kapılıverirler.
Hakkı Yılmaz : Allah, rüzgârları gönderendir. Sonra rüzgârlar, bir bulutu savururlar. Sonra Allah, onu gökyüzünde nasıl dilerse öyle yayar ve onu parça parça yapar. Sonra da sen, onun derinliklerinde yağmur çıkar görürsün. İşte Allah, onu kullarından dilediği kimselere isabet ettirdiği vakit, onlar müjdelenirler, mutlu olurlar.
Hasan Basri Çantay : Allah Odur ki rüzgârları gönderir de onlar bir bulut kaldırırlar), derken (Allah) bunu gökde nasıl dilerse öylece serer. Onu parça parça da eder. Nihayet görürsün ki aralarından yağmur çıkıb durmakdadır. Artık onu kullarından kimi dilerse onlara nasıyb eder de onlar da hemen sevinirler.
Hayrat Neşriyat : Allah, bulut(lar)ı hemen harekete geçiren, rüzgârları gönderen; sonra onu (o bulutları) gökte dilediği gibi yayan ve onu parça parça edendir. Derken aralarından yağmurun çıktığını görürsün! Nihâyet onu kullarından dilediğine isâbet ettirince, onlar hemen sevinirler.
İbni Kesir : Allah, O'dur ki; rüzgarları gönderip bulutları yürütür ve onları dilediği gibi gökte yayar ve kısım kısım yığar. Nihayet sen de aralarından yağmurun çıktığını görürsün. Allah'ın kullarından dilediğine verdiği yağmurla onlar hemen seviniverirler.
İskender Evrenosoğlu : O Allah’tır ki, rüzgârları gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra semada onu dilediği gibi yayar. Ve onu kısımlara ayırır, bundan sonra onun arasından yağmurun çıktığını görürsün. Böylece kullarından dilediğine onu (yağmuru) isabet ettirdiği zaman onlar sevinirler.
Muhammed Esed : Bulutları yükseğe kaldırsın diye (umut) rüzgarlarını estiren O'dur! O, bulutları göklerin üzerine dilediği gibi yayar ve onları yarıp parçalar, böylece bulutların içinden yağmurların boşaldığını görürsün ve kullarından dilediğinin üzerine yağdırıp onları sevince boğar,
Mustafa İslamoğlu : Allah O'dur ki, rüzgarları elçi (gibi) göndererek bulutları tetikler; artık onları semada nasıl isterse öyle yayacak, dahası parça parça edecektir. Derken sen (ey insan), bulutların bağrından yağmurun boşaldığını görürsün: bir de onu kullarından dilediği kimselerin üzerine yağdırmaya görsün; işte o an değme onların sevincine!
Ömer Nasuhi Bilmen : Allah, o (Hâlık-ı kerîm) dir ki, rüzgârları gönderir de bir bulut kaldırır, sonra onu gökte dilediği gibi yayar ve onu parça parça da eder. Artık görürsün ki, aralarından yağmur çıkıyor, nihâyet onu kullarından dilediğine kavuşturunca onlar hemen seviniverirler.
Ömer Öngüt : Allah O'dur ki rüzgârları gönderip bulutları yürütür, onları dilediği gibi gökte yayar ve parça parça eder. Sonra da bulutların arasından yağmurun çıktığını görürsün. Kullarından dilediğine yağmuru verdiğinde, onlar hemen sevinirler.
Şaban Piriş : Rüzgarları gönderip, bulutları hareket ettiren, onu gökte istediği gibi yayan ve küme küme eden Allah’tır. Sonunda sen aralarından yağmurun çıktığını görürsün; kullarından dilediğine yağmuru indirdiği zaman onlar hemen sevinirler.
Suat Yıldırım : Allah o azamet sahibidir ki rüzgârları gönderir, rüzgârlar bulutları kaldırır. Sonra o bulutları gökte dilediği gibi yayar ve parça parça dağıtır. Bir de bakarsın ki aralarından yağmur akıp duruyor! Derken onu kullarından dilediklerine ulaştırınca, derhal yüzleri gülüverir.
Süleyman Ateş : Allâh, rüzgârları gönderir, bulutu kaldırır; sonra onu gökte dilediği gibi yayar ve parça parça eder; arasından yağmurun çıktığını görürsün. Derken, onu kullarından dilediğine uğratınca hemen sevinirler.
Tefhim-ul Kuran : Allah, rüzgârları gönderir, böylece bir bulut kaldırır da onu nasıl dilerse gökte yayıp dağıtır ve onu parça parça kılar; nihayet onun arasından yağmurun akıp çıktığını görürsün. Sonunda kendi kullarından dilediğine verince, hemen sevince kapılıverirler.
Ümit Şimşek : O Allah ki, bulutları kaldırsın diye rüzgârları gönderir; sonra o bulutları gökte dilediği gibi yayar ve parçalara ayırır. Derken aralarından yağmur tanelerinin çıktığını görürsün. O yağmuru dilediği kuluna gönderdiğinde, birden seviniverirler.
Yaşar Nuri Öztürk : O Allah'tır ki, rüzgârları gönderir de onlar, bulutu savurur. Sonra Allah o bulutu gökte dilediği gibi yayıp döşer, onu parça parça eder. Nihayet sen onun arasından yağmurun çıktığını görürsün. Sonra onu kullarından dilediğine ulaştırdığında onlar, müjde almış gibi sevinirler.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}