» 30 / Rûm  50:

Kuran Sırası: 30
İniş Sırası: 84
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

 » 30 / Rûm  Suresi: 50
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. فَانْظُرْ (FENƵR) = fenZur : bir bak
2. إِلَىٰ (ÎL) = ilā :
3. اثَارِ ( ËS̃ER) = āṧāri : eserlerine
4. رَحْمَتِ (RḪMT) = raHmeti : rahmetinin
5. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
6. كَيْفَ (KYF) = keyfe : nasıl
7. يُحْيِي (YḪYY) = yuHyī : diriltiyor
8. الْأَرْضَ (ELÊRŽ) = l-erDe : yeri
9. بَعْدَ (BAD̃) = beǎ'de : -nden sonra
10. مَوْتِهَا (MVTHE) = mevtihā : ölümü-
11. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphe yok ki
12. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : böylece
13. لَمُحْيِي (LMḪYY) = lemuHyī : diriltecektir
14. الْمَوْتَىٰ (ELMVT) = l-mevtā : ölüleri
15. وَهُوَ (VHV) = ve huve : ve O
16. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : üzerine
17. كُلِّ (KL) = kulli : her
18. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : şey
19. قَدِيرٌ (GD̃YR) = ḳadīrun : kadirdir
bir bak | | eserlerine | rahmetinin | Allah'ın | nasıl | diriltiyor | yeri | -nden sonra | ölümü- | şüphe yok ki | böylece | diriltecektir | ölüleri | ve O | üzerine | her | şey | kadirdir |

[NƵR] [] [ES̃R] [RḪM] [] [KYF] [ḪYY] [ERŽ] [BAD̃] [MVT] [] [] [ḪYY] [MVT] [] [] [KLL] [ŞYE] [GD̃R]
FENƵR ÎL ËS̃ER RḪMT ELLH KYF YḪYY ELÊRŽ BAD̃ MVTHE ÎN Z̃LK LMḪYY ELMVT VHV AL KL ŞYÙ GD̃YR

fenZur ilā āṧāri raHmeti llahi keyfe yuHyī l-erDe beǎ'de mevtihā inne ƶālike lemuHyī l-mevtā ve huve ǎlā kulli şey'in ḳadīrun
فانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير

 » 30 / Rûm  Suresi: 50
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فانظر ن ظ ر | NƵR FENƵR fenZur bir bak So look
إلى | ÎL ilā at
آثار ا ث ر | ES̃R ËS̃ER āṧāri eserlerine (the) effects
رحمت ر ح م | RḪM RḪMT raHmeti rahmetinin (of the) Mercy
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah,
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe nasıl how
يحيي ح ي ي | ḪYY YḪYY yuHyī diriltiyor He gives life
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe yeri (to) the earth
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'de -nden sonra after
موتها م و ت | MVT MVTHE mevtihā ölümü- its death.
إن | ÎN inne şüphe yok ki Indeed,
ذلك | Z̃LK ƶālike böylece that
لمحيي ح ي ي | ḪYY LMḪYY lemuHyī diriltecektir surely He (will) give life
الموتى م و ت | MVT ELMVT l-mevtā ölüleri (to) the dead.
وهو | VHV ve huve ve O And He
على | AL ǎlā üzerine (is) on
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şey thing
قدير ق د ر | GD̃R GD̃YR ḳadīrun kadirdir All-Powerful.

30:50 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

bir bak | | eserlerine | rahmetinin | Allah'ın | nasıl | diriltiyor | yeri | -nden sonra | ölümü- | şüphe yok ki | böylece | diriltecektir | ölüleri | ve O | üzerine | her | şey | kadirdir |

[NƵR] [] [ES̃R] [RḪM] [] [KYF] [ḪYY] [ERŽ] [BAD̃] [MVT] [] [] [ḪYY] [MVT] [] [] [KLL] [ŞYE] [GD̃R]
FENƵR ÎL ËS̃ER RḪMT ELLH KYF YḪYY ELÊRŽ BAD̃ MVTHE ÎN Z̃LK LMḪYY ELMVT VHV AL KL ŞYÙ GD̃YR

fenZur ilā āṧāri raHmeti llahi keyfe yuHyī l-erDe beǎ'de mevtihā inne ƶālike lemuHyī l-mevtā ve huve ǎlā kulli şey'in ḳadīrun
فانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير

[ن ظ ر] [] [ا ث ر] [ر ح م] [] [ك ي ف] [ح ي ي] [ا ر ض] [ب ع د] [م و ت] [] [] [ح ي ي] [م و ت] [] [] [ك ل ل] [ش ي ا] [ق د ر]

 » 30 / Rûm  Suresi: 50
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فانظر ن ظ ر | NƵR FENƵR fenZur bir bak So look
Fe,Elif,Nun,Zı,Re,
80,1,50,900,200,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine singular imperative verb
الفاء استئنافية
فعل أمر
إلى | ÎL ilā at
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
آثار ا ث ر | ES̃R ËS̃ER āṧāri eserlerine (the) effects
,Se,Elif,Re,
,500,1,200,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
رحمت ر ح م | RḪM RḪMT raHmeti rahmetinin (of the) Mercy
Re,Ha,Mim,Te,
200,8,40,400,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe nasıl how
Kef,Ye,Fe,
20,10,80,
INTG – interrogative noun
اسم استفهام
يحيي ح ي ي | ḪYY YḪYY yuHyī diriltiyor He gives life
Ye,Ha,Ye,Ye,
10,8,10,10,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe yeri (to) the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – accusative feminine noun → Earth"
اسم منصوب
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'de -nden sonra after
Be,Ayn,Dal,
2,70,4,
T – accusative time adverb
ظرف زمان منصوب
موتها م و ت | MVT MVTHE mevtihā ölümü- its death.
Mim,Vav,Te,He,Elif,
40,6,400,5,1,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم مجرور و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إن | ÎN inne şüphe yok ki Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
ذلك | Z̃LK ƶālike böylece that
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
لمحيي ح ي ي | ḪYY LMḪYY lemuHyī diriltecektir surely He (will) give life
Lam,Mim,Ha,Ye,Ye,
30,40,8,10,10,
EMPH – emphatic prefix lām
N – genitive masculine (form IV) active participle
اللام لام التوكيد
اسم مجرور
الموتى م و ت | MVT ELMVT l-mevtā ölüleri (to) the dead.
Elif,Lam,Mim,Vav,Te,,
1,30,40,6,400,,
ADJ – nominative plural adjective
صفة مرفوعة
وهو | VHV ve huve ve O And He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
على | AL ǎlā üzerine (is) on
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
Kef,Lam,
20,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şey thing
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
قدير ق د ر | GD̃R GD̃YR ḳadīrun kadirdir All-Powerful.
Gaf,Dal,Ye,Re,
100,4,10,200,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |فَانْظُرْ: bir bak | إِلَىٰ: | اثَارِ: eserlerine | رَحْمَتِ: rahmetinin | اللَّهِ: Allah'ın | كَيْفَ: nasıl | يُحْيِي: diriltiyor | الْأَرْضَ: yeri | بَعْدَ: -nden sonra | مَوْتِهَا: ölümü- | إِنَّ: şüphe yok ki | ذَٰلِكَ: böylece | لَمُحْيِي: diriltecektir | الْمَوْتَىٰ: ölüleri | وَهُوَ: ve O | عَلَىٰ: üzerine | كُلِّ: her | شَيْءٍ: şey | قَدِيرٌ: kadirdir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |فانظر FENƵR bir bak | إلى ÎL | آثار ËS̃ER eserlerine | رحمت RḪMT rahmetinin | الله ELLH Allah'ın | كيف KYF nasıl | يحيي YḪYY diriltiyor | الأرض ELÊRŽ yeri | بعد BAD̃ -nden sonra | موتها MWTHE ölümü- | إن ÎN şüphe yok ki | ذلك Z̃LK böylece | لمحيي LMḪYY diriltecektir | الموتى ELMWT ölüleri | وهو WHW ve O | على AL üzerine | كل KL her | شيء ŞYÙ şey | قدير GD̃YR kadirdir |
Kırık Meal (Okunuş) : |fenZur: bir bak | ilā: | āṧāri: eserlerine | raHmeti: rahmetinin | llahi: Allah'ın | keyfe: nasıl | yuHyī: diriltiyor | l-erDe: yeri | beǎ'de: -nden sonra | mevtihā: ölümü- | inne: şüphe yok ki | ƶālike: böylece | lemuHyī: diriltecektir | l-mevtā: ölüleri | ve huve: ve O | ǎlā: üzerine | kulli: her | şey'in: şey | ḳadīrun: kadirdir |
Kırık Meal (Transcript) : |FENƵR: bir bak | ÎL: | ËS̃ER: eserlerine | RḪMT: rahmetinin | ELLH: Allah'ın | KYF: nasıl | YḪYY: diriltiyor | ELÊRŽ: yeri | BAD̃: -nden sonra | MVTHE: ölümü- | ÎN: şüphe yok ki | Z̃LK: böylece | LMḪYY: diriltecektir | ELMVT: ölüleri | VHV: ve O | AL: üzerine | KL: her | ŞYÙ: şey | GD̃YR: kadirdir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Artık Allah'ın rahmet eserlerine bak da gör, ölümünden sonra nasıl diriltir yeryüzünü; şüphe yok ki o, elbette ölüyü de diriltir ve onun, her şeye gücü yeter.
Adem Uğur : Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bak: Arzı, ölümünün ardından nasıl diriltiyor! Şüphesiz O, ölüleri de mutlaka diriltecektir. O, her şeye kadirdir.
Ahmed Hulusi : Allâh'ın rahmetinin eserlerine bak, (ahseni takvim - halife olarak yaratılıp ölümsüz kılınan kendini, beden - madde kabul ederek) ölümünden sonra, arzı (ilimle) nasıl diriltiyor? Muhakkak ki işte O, ölüleri elbette hayata (ölümsüzlüğe) kavuşturandır! "HÛ" her şeye Kaadir'dir.
Ahmet Tekin : Allah’ın rahmetinin eserlerine ibret nazarıyla bir bak. Arzı, toprağı ölümünün ardından nasıl canlandırıyor. İşte, ölüleri de kesinlikle, genetik şifreleri harekete geçirilerek hayat verilen toprak gibi diriltecek. O’nun her şeye gücü kudreti yeter.
Ahmet Varol : Allah'ın rahmetinin eserlerine bak ki, yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphesiz o ölüleri de diriltecektir. O her şeye güç yetirendir.
Ali Bulaç : Şimdi Allah'ın rahmetinin eserlerine bak; ölümünden sonra yeryüzünü nasıl diriltmektedir? Şüphesiz O, ölüleri de gerçekten diriltecektir. O, her şeye güç yetirendir.
Ali Fikri Yavuz : Şimdi bak, Allah’ın rahmet eserlerine: Yeryüzünü ölümünden (kuruduktan) sonra nasıl diriltiyor (yeşertiyor)? Şübhe yok ki yeryüzünü kuruduktan sonra dirilten, elbette ölüleri (kabirlerinden) diriltir. O, her şeye kadirdir.
Bekir Sadak : Allah'in rahmetinin belirtilerine bir bak, yeryuzunu olumunden sonra nasil diriltiyor? suphesiz oluleri O diriltir. O her seye Kadir'dir.
Celal Yıldırım : Artık sen Allah'ın rahmet eserlerine bak! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor?! Şüphesiz ki O, ölüleri de elbette diriltecektir. O'nun kudreti her şeye yeter.
Diyanet İşleri : Allah’ın rahmetinin eserlerine bak! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor. Şüphe yok ki O, ölüleri de elbette diriltecektir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
Diyanet İşleri (eski) : Allah'ın rahmetinin belirtilerine bir bak, yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphesiz ölüleri O diriltir. O her şeye Kadir'dir.
Diyanet Vakfi : Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bak: Arzı, ölümünün ardından nasıl diriltiyor! Şüphesiz O, ölüleri de mutlaka diriltecektir. O, her şeye kadirdir.
Edip Yüksel : ALLAH'ın rahmetinin ürünlerine bak; ölümünden sonra toprağı nasıl da diriltiyor. Bunun gibi ölüleri de diriltecektir. O her şeye gücü yetendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Şimdi bak Allah'ın rahmetinin eserlerine! yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki O, mutlaka ölüleri diriltir. O her şeye kâdirdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Şimdi bak Allah'ın rahmetinin eserlerine! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki, O mutlaka ölüleri diriltir. Daha da her şeye gücü yetendir O!
Elmalılı Hamdi Yazır : Şimdi bak Allahın rahmeti asârına, Arzı ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şübhe yok ki o her halde ölüleri diriltir, daha da her şey'e kadirdir o
Gültekin Onan : Şimdi Tanrı'nın rahmetinin eserlerine bak; ölümünden sonra yeryüzünü nasıl diriltmektedir? Şüphesiz O, ölüleri de gerçekten diriltecektir. O, her şeye güç yetirendir.
Hakkı Yılmaz : "Öyleyse Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bak; yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki O, kesinlikle ölüleri diriltir ve O, her şeye gücü yetendir. "
Hasan Basri Çantay : Şimdi bak Allahın rahmet eserlerine: Arzı, ölümünün ardından, nasıl diriltiyor. Şübhe yok ki O, ölüleri de herhalde (tekrar) dirilticidir. O, her şey'e hakkıyle kaadirdir.
Hayrat Neşriyat : Şimdi Allah’ın rahmetinin eserlerine bak! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şübhesiz ki O, ölüleri elbette dirilticidir. Çünki O, herşeye hakkıyla gücü yetendir.
İbni Kesir : Allah'ın rahmetinin belirtilerine bir baksana. Toprağı öldükten sonra nasıl diriltiyor? İşte O; bütün ölüleri de muhakkak diriltecek. O; her şeye kadirdir.
İskender Evrenosoğlu : Öyleyse Allah’ın rahmetinin eserlerine bak. Ölümünden sonra arzı (yeryüzünü) nasıl diriltiyor? Muhakkak ki (O), ölüleri işte böyle gerçekten diriltendir ve O, herşeye kaadirdir.
Muhammed Esed : İşte (ey insanoğlu,) bunlar Allah'ın rahmetinin işaretleridir; (bak,) ölü toprağa nasıl can veriyor! İşte ölüye tekrar can veren de (Allah)tır; zaten O, her şeyi yapmaya kadirdir!
Mustafa İslamoğlu : Haydi (ey insan)! Dön de bir bak Allah'ın rahmetinin sonuçlarına: ölü toprağa nasıl da can veriyor! İşte bunu yapan ölüleri diriltenin ta kendisidir: zira O'nun güç ve kudreti her şeye yeter.
Ömer Nasuhi Bilmen : Artık Allah'ın rahmetinin eserlerine bak ki, yeri ölümünden sonra nasıl hayata kavuşturuyor? Şüphe yok ki O, ölüleri elbette ihya edicidir ve O, her şey üzerine ziyâdesiyle kâdirdir.
Ömer Öngüt : Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bak! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphesiz ki O, ölüleri de mutlaka diriltecektir. O, her şeye kâdirdir.
Şaban Piriş : Allah’ın rahmetinin eserine bir bak, yeryüzünü kuruduktan sonra nasıl canlandırıyor. İşte ölüleri de böyle diriltecektir. O’nun herşeye gücü yeter.
Suat Yıldırım : İşte bak, Allah’ın rahmetinin eserlerine! Ölmüş toprağa nasıl hayat veriyor! İşte bunları yapan kim ise, ölüleri de O diriltecektir. O, her şeye hakkıyla kadirdir.
Süleyman Ateş : Allâh'ın rahmetinin eserlerine bak ki, nasıl yeri ölümünden sonra diriltiyor? Şüphe yok ki, O, ölüleri de diriltecektir, O her şeye kâdirdir.
Tefhim-ul Kuran : Şimdi Allah'ın rahmetinin eserlerine bak; ölümünden sonra yeryüzünü nasıl diriltmektedir? Hiç şüphesiz O, ölüleri de gerçekten diriltecektir. O, her şeye güç yetirendir.
Ümit Şimşek : Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine: Ölümünün ardından yeryüzünü nasıl diriltiyor. İşte bu, ölüleri dirilten Allah'tır. Onun gücü herşeye yeter.
Yaşar Nuri Öztürk : Artık Allah'ın rahmetinin eserlerine bak, nasıl diriltiyor toprağı ölümü ardından! İşte bu Muhyî, ölüleri elbette diriltir. O, herşeye Kadîr'dir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}