» 30 / Rûm  42:

Kuran Sırası: 30
İniş Sırası: 84
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

 » 30 / Rûm  Suresi: 42
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
2. سِيرُوا (SYRVE) = sīrū : gezin
3. فِي (FY) = fī :
4. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzünde
5. فَانْظُرُوا (FENƵRVE) = fenZurū : ve bakın
6. كَيْفَ (KYF) = keyfe : nasıl
7. كَانَ (KEN) = kāne : olduğuna
8. عَاقِبَةُ (AEGBT) = ǎāḳibetu : sonunun
9. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimselerin
10. مِنْ (MN) = min :
11. قَبْلُ (GBL) = ḳablu : önceki
12. كَانَ (KEN) = kāne : idi
13. أَكْثَرُهُمْ (ÊKS̃RHM) = ekṧeruhum : onların çoğu
14. مُشْرِكِينَ (MŞRKYN) = muşrikīne : ortak koşanlardan
de ki | gezin | | yeryüzünde | ve bakın | nasıl | olduğuna | sonunun | kimselerin | | önceki | idi | onların çoğu | ortak koşanlardan |

[GVL] [SYR] [] [ERŽ] [NƵR] [KYF] [KVN] [AGB] [] [] [GBL] [KVN] [KS̃R] [ŞRK]
GL SYRVE FY ELÊRŽ FENƵRVE KYF KEN AEGBT ELZ̃YN MN GBL KEN ÊKS̃RHM MŞRKYN

ḳul sīrū l-erDi fenZurū keyfe kāne ǎāḳibetu elleƶīne min ḳablu kāne ekṧeruhum muşrikīne
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين

 » 30 / Rûm  Suresi: 42
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
سيروا س ي ر | SYR SYRVE sīrū gezin """Travel"
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
فانظروا ن ظ ر | NƵR FENƵRVE fenZurū ve bakın and see
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe nasıl how
كان ك و ن | KVN KEN kāne olduğuna was
عاقبة ع ق ب | AGB AEGBT ǎāḳibetu sonunun (the) end
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who
من | MN min (were) before.
قبل ق ب ل | GBL GBL ḳablu önceki (were) before.
كان ك و ن | KVN KEN kāne idi Most of them were
أكثرهم ك ث ر | KS̃R ÊKS̃RHM ekṧeruhum onların çoğu Most of them were
مشركين ش ر ك | ŞRK MŞRKYN muşrikīne ortak koşanlardan "polytheists."""

30:42 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | gezin | | yeryüzünde | ve bakın | nasıl | olduğuna | sonunun | kimselerin | | önceki | idi | onların çoğu | ortak koşanlardan |

[GVL] [SYR] [] [ERŽ] [NƵR] [KYF] [KVN] [AGB] [] [] [GBL] [KVN] [KS̃R] [ŞRK]
GL SYRVE FY ELÊRŽ FENƵRVE KYF KEN AEGBT ELZ̃YN MN GBL KEN ÊKS̃RHM MŞRKYN

ḳul sīrū l-erDi fenZurū keyfe kāne ǎāḳibetu elleƶīne min ḳablu kāne ekṧeruhum muşrikīne
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين

[ق و ل] [س ي ر] [] [ا ر ض] [ن ظ ر] [ك ي ف] [ك و ن] [ع ق ب] [] [] [ق ب ل] [ك و ن] [ك ث ر] [ش ر ك]

 » 30 / Rûm  Suresi: 42
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
سيروا س ي ر | SYR SYRVE sīrū gezin """Travel"
Sin,Ye,Re,Vav,Elif,
60,10,200,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
فانظروا ن ظ ر | NƵR FENƵRVE fenZurū ve bakın and see
Fe,Elif,Nun,Zı,Re,Vav,Elif,
80,1,50,900,200,6,1,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
الفاء عاطفة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe nasıl how
Kef,Ye,Fe,
20,10,80,
INTG – interrogative noun
اسم استفهام
كان ك و ن | KVN KEN kāne olduğuna was
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
عاقبة ع ق ب | AGB AEGBT ǎāḳibetu sonunun (the) end
Ayn,Elif,Gaf,Be,Te merbuta,
70,1,100,2,400,
N – nominative feminine noun
اسم مرفوع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
من | MN min (were) before.
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
قبل ق ب ل | GBL GBL ḳablu önceki (were) before.
Gaf,Be,Lam,
100,2,30,
N – genitive noun
اسم مجرور
كان ك و ن | KVN KEN kāne idi Most of them were
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
أكثرهم ك ث ر | KS̃R ÊKS̃RHM ekṧeruhum onların çoğu Most of them were
,Kef,Se,Re,He,Mim,
,20,500,200,5,40,
N – nominative masculine singular noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
مشركين ش ر ك | ŞRK MŞRKYN muşrikīne ortak koşanlardan "polytheists."""
Mim,Şın,Re,Kef,Ye,Nun,
40,300,200,20,10,50,
N – accusative masculine plural (form IV) active participle
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: de ki | سِيرُوا: gezin | فِي: | الْأَرْضِ: yeryüzünde | فَانْظُرُوا: ve bakın | كَيْفَ: nasıl | كَانَ: olduğuna | عَاقِبَةُ: sonunun | الَّذِينَ: kimselerin | مِنْ: | قَبْلُ: önceki | كَانَ: idi | أَكْثَرُهُمْ: onların çoğu | مُشْرِكِينَ: ortak koşanlardan |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | سيروا SYRWE gezin | في FY | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | فانظروا FENƵRWE ve bakın | كيف KYF nasıl | كان KEN olduğuna | عاقبة AEGBT sonunun | الذين ELZ̃YN kimselerin | من MN | قبل GBL önceki | كان KEN idi | أكثرهم ÊKS̃RHM onların çoğu | مشركين MŞRKYN ortak koşanlardan |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: de ki | sīrū: gezin | : | l-erDi: yeryüzünde | fenZurū: ve bakın | keyfe: nasıl | kāne: olduğuna | ǎāḳibetu: sonunun | elleƶīne: kimselerin | min: | ḳablu: önceki | kāne: idi | ekṧeruhum: onların çoğu | muşrikīne: ortak koşanlardan |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | SYRVE: gezin | FY: | ELÊRŽ: yeryüzünde | FENƵRVE: ve bakın | KYF: nasıl | KEN: olduğuna | AEGBT: sonunun | ELZ̃YN: kimselerin | MN: | GBL: önceki | KEN: idi | ÊKS̃RHM: onların çoğu | MŞRKYN: ortak koşanlardan |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: Gezin yeryüzünde de bakın, görün önce gelip geçenlerin sonları neye varmış; onların çoğu müşrikti.
Adem Uğur : (Resûlüm!) De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın da, daha öncekilerin âkıbetleri nice oldu, görün. Onların çoğu müşrik idi.
Ahmed Hulusi : De ki: "Arzda gezip dolaşın da (sizden) öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bir bakın! Onların çoğunluğu şirk koşanlardı!"
Ahmet Tekin : 'Yeryüzünde gezin, dolaşın. Öncekilerin boylarınca, günaha, isyana, küfre batmış milletlerin akıbetlerinin nasıl olduğuna ibret nazarıyla bir bakın, inceleyin. Onların çoğu, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah’a ortak koşan gizli şirki yaşayan, başka otoriteler kabul eden müşrikti.' de.
Ahmet Varol : De ki: 'Yeryüzünde dolaşın da daha öncekilerin sonları nasıl olmuş bir bakın!' Onların çoğu müşriklerdi.
Ali Bulaç : De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın, böylece daha öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görün. Onların çoğu müşrik kimselerdi."
Ali Fikri Yavuz : (Ey Rasûlüm, Mekke’lilere) de ki: Yer yüzünde gezib dolaşın da, bundan evvelkilerin akıbeti nasıl olmuş, bir bakın (ve nasıl helâk edildiklerini bir düşünün). Onların çoğu müşrikler idi.
Bekir Sadak : De ki: «Yeryuzunde dolasin da daha oncekilerden cogu putperest olanlarin sonunun nasil olduguna bir bakin.»
Celal Yıldırım : De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın da önce gelip geçenlerin sonunun ne olduğunu bir görün ! Onların çoğu Allah'a eş-ortak koşanlardı.
Diyanet İşleri : De ki: “Yeryüzünde dolaşın da önceki milletlerin sonlarının nasıl olduğuna bakın.” Onların çoğu Allah’a ortak koşan kimselerdi.
Diyanet İşleri (eski) : De ki: 'Yeryüzünde dolaşın da daha öncekilerden çoğu ortak koşan (müşrik) olanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.'
Diyanet Vakfi : (Resûlüm!) De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın da, daha öncekilerin âkıbetleri nice oldu, görün. Onların çoğu müşrik idi.
Edip Yüksel : De ki, 'Yeryüzünde dolaşın da öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakın.' Çokları ortak koşanlardı.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki: «Yeryüzünde bir gezin de bakın, bundan öncekilerin sonu nasıl olmuş! Onların pek çoğu müşrik idiler.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «Yeryüzünde bir gezin de bakın, bundan öncekilerin akibeti nasıl olmuş? Onların çoğu (Allah'a) ortak koşarlardı.»
Elmalılı Hamdi Yazır : De ki: Arzda bir gezin de bakın, bundan evvelkilerin akıbeti nasıl olmuş? Onların ekserisi müşrik idiler
Gültekin Onan : De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın, böylece daha öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görün. Onların çoğu müşrik kimselerdi."
Hakkı Yılmaz : De ki: “Yeryüzünde gezin de bundan öncekilerin âkıbeti nasıl olmuş bir bakın. Onların çoğu ortak koşanlar idiler.”
Hasan Basri Çantay : De ki: «Arzda gezib dolaşın da daha evvel (geçen) lerin aakıbeti nice oldu, görün. Onların çoğu müşriklerdi.
Hayrat Neşriyat : (Ey Resûlüm!) De ki: Yeryüzünde dolaşın da, öncekilerin âkıbeti nasıl olmuş, bakın! Onların çoğu müşrik kimseler idi.
İbni Kesir : De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın da daha önce geçenlerin akıbetinin nasıl olduğunu görün. Onların çoğu müşrik idiler.
İskender Evrenosoğlu : De ki: "Yeryüzünde dolaşın. Böylece daha öncekilerin akıbetinin (sonlarının) nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu müşrik idiler."
Muhammed Esed : De ki: "Yeryüzünü dolaşın ve (sizden) önce yaşamış olan (günahkar)ların sonlarının ne olduğunu görün: onların çoğu Allah'tan başka varlıklara veya güçlere ilahi sıfatlar yakıştırmışlardı."
Mustafa İslamoğlu : De ki: "Dolaşın yeryüzünü! Bu sayede daha önce yaşamış (günahkarların) akıbetı nasılmış görün! Zaten onların çoğu, Allah'tan başkasına ilahi vasıflar yakıştırmışlardı."
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «Yeryüzünde gezip dolaşın da bakınız ki, bundan evvelkilerin akibeti nasıl olmuştur? Onların ekserisi müşrik kimseler idi.»
Ömer Öngüt : De ki: “Yeryüzünde gezip dolaşın da, daha önce geçenlerin âkıbetinin nasıl olduğunu görün. Çünkü onların çoğu müşrik idi. ”
Şaban Piriş : De ki: -Yeryüzünde gezin de daha öncekilerin akibeti nasıl olmuş, bir bakın! Onların çoğu müşrik idi.
Suat Yıldırım : De ki: "Dünyayı gezin de daha önce geçmiş toplumların âkıbetlerinin nasıl olduğuna bakıp anlayın. Onların da ekserisi müşrik idiler."
Süleyman Ateş : De ki: "Yeryüzünde gezin, öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakın." Onların da çoğu ortak koşanlardan idi.
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Yeryüzünde gezip dolaşın, böylece daha öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görün. Onların çoğu müşrik olanlardır.»
Ümit Şimşek : De ki: Yeryüzünde gezin de, daha öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bir bakın. Onların çoğu Allah'a ortak koşan kimselerdi.
Yaşar Nuri Öztürk : De ki: "Yeryüzünde dolaşın da öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bir bakın! Onların çoğu şirke sapan insanlardı."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}