» 30 / Rûm  9:

Kuran Sırası: 30
İniş Sırası: 84
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

 » 30 / Rûm  Suresi: 9
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَوَلَمْ (ÊVLM) = evelem :
2. يَسِيرُوا (YSYRVE) = yesīrū : gezmediler mi?
3. فِي (FY) = fī :
4. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzünde
5. فَيَنْظُرُوا (FYNƵRVE) = fe yenZurū : baksınlar
6. كَيْفَ (KYF) = keyfe : nasıl
7. كَانَ (KEN) = kāne : olduğuna
8. عَاقِبَةُ (AEGBT) = ǎāḳibetu : sonunun
9. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimselerin
10. مِنْ (MN) = min :
11. قَبْلِهِمْ (GBLHM) = ḳablihim : kendilerinden önceki
12. كَانُوا (KENVE) = kānū : idiler
13. أَشَدَّ (ÊŞD̃) = eşedde : daha güçlü
14. مِنْهُمْ (MNHM) = minhum : kendilerinden
15. قُوَّةً (GVT) = ḳuvveten : kuvvet bakımından
16. وَأَثَارُوا (VÊS̃ERVE) = ve eṧārū : alt-üst etmişlerdi
17. الْأَرْضَ (ELÊRŽ) = l-erDe : toprağı
18. وَعَمَرُوهَا (VAMRVHE) = ve ǎmerūhā : ve onu imar etmişlerdi
19. أَكْثَرَ (ÊKS̃R) = ekṧera : daha çok
20. مِمَّا (MME) = mimmā :
21. عَمَرُوهَا (AMRVHE) = ǎmerūhā : bunların imar ettiklerinden
22. وَجَاءَتْهُمْ (VCEÙTHM) = ve cā'ethum : onlara gelmişti
23. رُسُلُهُمْ (RSLHM) = rusuluhum : elçiler
24. بِالْبَيِّنَاتِ (BELBYNET) = bil-beyyināti : delillerle
25. فَمَا (FME) = femā : fakat
26. كَانَ (KEN) = kāne : değildi
27. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
28. لِيَظْلِمَهُمْ (LYƵLMHM) = liyeZlimehum : onlara zulmedecek
29. وَلَٰكِنْ (VLKN) = velākin : fakat
30. كَانُوا (KENVE) = kānū : onlar
31. أَنْفُسَهُمْ (ÊNFSHM) = enfusehum : kendi kendilerine
32. يَظْلِمُونَ (YƵLMVN) = yeZlimūne : zulmediyorlardı
| gezmediler mi? | | yeryüzünde | baksınlar | nasıl | olduğuna | sonunun | kimselerin | | kendilerinden önceki | idiler | daha güçlü | kendilerinden | kuvvet bakımından | alt-üst etmişlerdi | toprağı | ve onu imar etmişlerdi | daha çok | | bunların imar ettiklerinden | onlara gelmişti | elçiler | delillerle | fakat | değildi | Allah | onlara zulmedecek | fakat | onlar | kendi kendilerine | zulmediyorlardı |

[] [SYR] [] [ERŽ] [NƵR] [KYF] [KVN] [AGB] [] [] [GBL] [KVN] [ŞD̃D̃] [] [GVY] [S̃VR] [ERŽ] [AMR] [KS̃R] [] [AMR] [CYE] [RSL] [BYN] [] [KVN] [] [ƵLM] [] [KVN] [NFS] [ƵLM]
ÊVLM YSYRVE FY ELÊRŽ FYNƵRVE KYF KEN AEGBT ELZ̃YN MN GBLHM KENVE ÊŞD̃ MNHM GVT VÊS̃ERVE ELÊRŽ VAMRVHE ÊKS̃R MME AMRVHE VCEÙTHM RSLHM BELBYNET FME KEN ELLH LYƵLMHM VLKN KENVE ÊNFSHM YƵLMVN

evelem yesīrū l-erDi fe yenZurū keyfe kāne ǎāḳibetu elleƶīne min ḳablihim kānū eşedde minhum ḳuvveten ve eṧārū l-erDe ve ǎmerūhā ekṧera mimmā ǎmerūhā ve cā'ethum rusuluhum bil-beyyināti femā kāne llahu liyeZlimehum velākin kānū enfusehum yeZlimūne
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

 » 30 / Rûm  Suresi: 9
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أولم | ÊVLM evelem Have not
يسيروا س ي ر | SYR YSYRVE yesīrū gezmediler mi? they traveled
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
فينظروا ن ظ ر | NƵR FYNƵRVE fe yenZurū baksınlar and observed
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe nasıl how
كان ك و ن | KVN KEN kāne olduğuna was
عاقبة ع ق ب | AGB AEGBT ǎāḳibetu sonunun (the) end
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those
من | MN min before them?
قبلهم ق ب ل | GBL GBLHM ḳablihim kendilerinden önceki before them?
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū idiler They were
أشد ش د د | ŞD̃D̃ ÊŞD̃ eşedde daha güçlü mightier
منهم | MNHM minhum kendilerinden than them
قوة ق و ي | GVY GVT ḳuvveten kuvvet bakımından (in) strength,
وأثاروا ث و ر | S̃VR VÊS̃ERVE ve eṧārū alt-üst etmişlerdi and they dug
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe toprağı the earth
وعمروها ع م ر | AMR VAMRVHE ve ǎmerūhā ve onu imar etmişlerdi and built (on) it
أكثر ك ث ر | KS̃R ÊKS̃R ekṧera daha çok more
مما | MME mimmā than what
عمروها ع م ر | AMR AMRVHE ǎmerūhā bunların imar ettiklerinden they have built (on) it.
وجاءتهم ج ي ا | CYE VCEÙTHM ve cā'ethum onlara gelmişti And came (to) them
رسلهم ر س ل | RSL RSLHM rusuluhum elçiler their Messengers
بالبينات ب ي ن | BYN BELBYNET bil-beyyināti delillerle with clear proofs.
فما | FME femā fakat So not
كان ك و ن | KVN KEN kāne değildi was
الله | ELLH llahu Allah Allah
ليظلمهم ظ ل م | ƵLM LYƵLMHM liyeZlimehum onlara zulmedecek to wrong them
ولكن | VLKN velākin fakat but
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū onlar they were
أنفسهم ن ف س | NFS ÊNFSHM enfusehum kendi kendilerine themselves
يظلمون ظ ل م | ƵLM YƵLMVN yeZlimūne zulmediyorlardı (doing) wrong.

30:9 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| gezmediler mi? | | yeryüzünde | baksınlar | nasıl | olduğuna | sonunun | kimselerin | | kendilerinden önceki | idiler | daha güçlü | kendilerinden | kuvvet bakımından | alt-üst etmişlerdi | toprağı | ve onu imar etmişlerdi | daha çok | | bunların imar ettiklerinden | onlara gelmişti | elçiler | delillerle | fakat | değildi | Allah | onlara zulmedecek | fakat | onlar | kendi kendilerine | zulmediyorlardı |

[] [SYR] [] [ERŽ] [NƵR] [KYF] [KVN] [AGB] [] [] [GBL] [KVN] [ŞD̃D̃] [] [GVY] [S̃VR] [ERŽ] [AMR] [KS̃R] [] [AMR] [CYE] [RSL] [BYN] [] [KVN] [] [ƵLM] [] [KVN] [NFS] [ƵLM]
ÊVLM YSYRVE FY ELÊRŽ FYNƵRVE KYF KEN AEGBT ELZ̃YN MN GBLHM KENVE ÊŞD̃ MNHM GVT VÊS̃ERVE ELÊRŽ VAMRVHE ÊKS̃R MME AMRVHE VCEÙTHM RSLHM BELBYNET FME KEN ELLH LYƵLMHM VLKN KENVE ÊNFSHM YƵLMVN

evelem yesīrū l-erDi fe yenZurū keyfe kāne ǎāḳibetu elleƶīne min ḳablihim kānū eşedde minhum ḳuvveten ve eṧārū l-erDe ve ǎmerūhā ekṧera mimmā ǎmerūhā ve cā'ethum rusuluhum bil-beyyināti femā kāne llahu liyeZlimehum velākin kānū enfusehum yeZlimūne
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

[] [س ي ر] [] [ا ر ض] [ن ظ ر] [ك ي ف] [ك و ن] [ع ق ب] [] [] [ق ب ل] [ك و ن] [ش د د] [] [ق و ي] [ث و ر] [ا ر ض] [ع م ر] [ك ث ر] [] [ع م ر] [ج ي ا] [ر س ل] [ب ي ن] [] [ك و ن] [] [ظ ل م] [] [ك و ن] [ن ف س] [ظ ل م]

 » 30 / Rûm  Suresi: 9
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أولم | ÊVLM evelem Have not
,Vav,Lam,Mim,
,6,30,40,
INTG – prefixed interrogative alif
SUP – prefixed supplemental particle
NEG – negative particle
الهمزة همزة استفهام
الواو زائدة
حرف نفي
يسيروا س ي ر | SYR YSYRVE yesīrū gezmediler mi? they traveled
Ye,Sin,Ye,Re,Vav,Elif,
10,60,10,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
فينظروا ن ظ ر | NƵR FYNƵRVE fe yenZurū baksınlar and observed
Fe,Ye,Nun,Zı,Re,Vav,Elif,
80,10,50,900,200,6,1,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 3rd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
الفاء عاطفة
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe nasıl how
Kef,Ye,Fe,
20,10,80,
INTG – interrogative noun
اسم استفهام
كان ك و ن | KVN KEN kāne olduğuna was
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
عاقبة ع ق ب | AGB AEGBT ǎāḳibetu sonunun (the) end
Ayn,Elif,Gaf,Be,Te merbuta,
70,1,100,2,400,
N – nominative feminine noun
اسم مرفوع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
من | MN min before them?
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
قبلهم ق ب ل | GBL GBLHM ḳablihim kendilerinden önceki before them?
Gaf,Be,Lam,He,Mim,
100,2,30,5,40,
N – genitive noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū idiler They were
Kef,Elif,Nun,Vav,Elif,
20,1,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
أشد ش د د | ŞD̃D̃ ÊŞD̃ eşedde daha güçlü mightier
,Şın,Dal,
,300,4,
N – accusative masculine singular noun
اسم منصوب
منهم | MNHM minhum kendilerinden than them
Mim,Nun,He,Mim,
40,50,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
قوة ق و ي | GVY GVT ḳuvveten kuvvet bakımından (in) strength,
Gaf,Vav,Te merbuta,
100,6,400,
N – accusative feminine indefinite noun
اسم منصوب
وأثاروا ث و ر | S̃VR VÊS̃ERVE ve eṧārū alt-üst etmişlerdi and they dug
Vav,,Se,Elif,Re,Vav,Elif,
6,,500,1,200,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe toprağı the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – accusative feminine noun → Earth"
اسم منصوب
وعمروها ع م ر | AMR VAMRVHE ve ǎmerūhā ve onu imar etmişlerdi and built (on) it
Vav,Ayn,Mim,Re,Vav,He,Elif,
6,70,40,200,6,5,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و«ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
أكثر ك ث ر | KS̃R ÊKS̃R ekṧera daha çok more
,Kef,Se,Re,
,20,500,200,
N – accusative masculine singular noun
اسم منصوب
مما | MME mimmā than what
Mim,Mim,Elif,
40,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
عمروها ع م ر | AMR AMRVHE ǎmerūhā bunların imar ettiklerinden they have built (on) it.
Ayn,Mim,Re,Vav,He,Elif,
70,40,200,6,5,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و«ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
وجاءتهم ج ي ا | CYE VCEÙTHM ve cā'ethum onlara gelmişti And came (to) them
Vav,Cim,Elif,,Te,He,Mim,
6,3,1,,400,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person feminine singular perfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
رسلهم ر س ل | RSL RSLHM rusuluhum elçiler their Messengers
Re,Sin,Lam,He,Mim,
200,60,30,5,40,
N – nominative masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
بالبينات ب ي ن | BYN BELBYNET bil-beyyināti delillerle with clear proofs.
Be,Elif,Lam,Be,Ye,Nun,Elif,Te,
2,1,30,2,10,50,1,400,
P – prefixed preposition bi
N – genitive feminine plural noun
جار ومجرور
فما | FME femā fakat So not
Fe,Mim,Elif,
80,40,1,
REM – prefixed resumption particle
NEG – negative particle
الفاء استئنافية
حرف نفي
كان ك و ن | KVN KEN kāne değildi was
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
ليظلمهم ظ ل م | ƵLM LYƵLMHM liyeZlimehum onlara zulmedecek to wrong them
Lam,Ye,Zı,Lam,Mim,He,Mim,
30,10,900,30,40,5,40,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
ولكن | VLKN velākin fakat but
Vav,Lam,Kef,Nun,
6,30,20,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
AMD – amendment particle
الواو عاطفة
حرف استدراك
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū onlar they were
Kef,Elif,Nun,Vav,Elif,
20,1,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
أنفسهم ن ف س | NFS ÊNFSHM enfusehum kendi kendilerine themselves
,Nun,Fe,Sin,He,Mim,
,50,80,60,5,40,
N – accusative feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
يظلمون ظ ل م | ƵLM YƵLMVN yeZlimūne zulmediyorlardı (doing) wrong.
Ye,Zı,Lam,Mim,Vav,Nun,
10,900,30,40,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَوَلَمْ: | يَسِيرُوا: gezmediler mi? | فِي: | الْأَرْضِ: yeryüzünde | فَيَنْظُرُوا: baksınlar | كَيْفَ: nasıl | كَانَ: olduğuna | عَاقِبَةُ: sonunun | الَّذِينَ: kimselerin | مِنْ: | قَبْلِهِمْ: kendilerinden önceki | كَانُوا: idiler | أَشَدَّ: daha güçlü | مِنْهُمْ: kendilerinden | قُوَّةً: kuvvet bakımından | وَأَثَارُوا: alt-üst etmişlerdi | الْأَرْضَ: toprağı | وَعَمَرُوهَا: ve onu imar etmişlerdi | أَكْثَرَ: daha çok | مِمَّا: | عَمَرُوهَا: bunların imar ettiklerinden | وَجَاءَتْهُمْ: onlara gelmişti | رُسُلُهُمْ: elçiler | بِالْبَيِّنَاتِ: delillerle | فَمَا: fakat | كَانَ: değildi | اللَّهُ: Allah | لِيَظْلِمَهُمْ: onlara zulmedecek | وَلَٰكِنْ: fakat | كَانُوا: onlar | أَنْفُسَهُمْ: kendi kendilerine | يَظْلِمُونَ: zulmediyorlardı |
Kırık Meal (Harekesiz) : |أولم ÊWLM | يسيروا YSYRWE gezmediler mi? | في FY | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | فينظروا FYNƵRWE baksınlar | كيف KYF nasıl | كان KEN olduğuna | عاقبة AEGBT sonunun | الذين ELZ̃YN kimselerin | من MN | قبلهم GBLHM kendilerinden önceki | كانوا KENWE idiler | أشد ÊŞD̃ daha güçlü | منهم MNHM kendilerinden | قوة GWT kuvvet bakımından | وأثاروا WÊS̃ERWE alt-üst etmişlerdi | الأرض ELÊRŽ toprağı | وعمروها WAMRWHE ve onu imar etmişlerdi | أكثر ÊKS̃R daha çok | مما MME | عمروها AMRWHE bunların imar ettiklerinden | وجاءتهم WCEÙTHM onlara gelmişti | رسلهم RSLHM elçiler | بالبينات BELBYNET delillerle | فما FME fakat | كان KEN değildi | الله ELLH Allah | ليظلمهم LYƵLMHM onlara zulmedecek | ولكن WLKN fakat | كانوا KENWE onlar | أنفسهم ÊNFSHM kendi kendilerine | يظلمون YƵLMWN zulmediyorlardı |
Kırık Meal (Okunuş) : |evelem: | yesīrū: gezmediler mi? | : | l-erDi: yeryüzünde | fe yenZurū: baksınlar | keyfe: nasıl | kāne: olduğuna | ǎāḳibetu: sonunun | elleƶīne: kimselerin | min: | ḳablihim: kendilerinden önceki | kānū: idiler | eşedde: daha güçlü | minhum: kendilerinden | ḳuvveten: kuvvet bakımından | ve eṧārū: alt-üst etmişlerdi | l-erDe: toprağı | ve ǎmerūhā: ve onu imar etmişlerdi | ekṧera: daha çok | mimmā: | ǎmerūhā: bunların imar ettiklerinden | ve cā'ethum: onlara gelmişti | rusuluhum: elçiler | bil-beyyināti: delillerle | femā: fakat | kāne: değildi | llahu: Allah | liyeZlimehum: onlara zulmedecek | velākin: fakat | kānū: onlar | enfusehum: kendi kendilerine | yeZlimūne: zulmediyorlardı |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊVLM: | YSYRVE: gezmediler mi? | FY: | ELÊRŽ: yeryüzünde | FYNƵRVE: baksınlar | KYF: nasıl | KEN: olduğuna | AEGBT: sonunun | ELZ̃YN: kimselerin | MN: | GBLHM: kendilerinden önceki | KENVE: idiler | ÊŞD̃: daha güçlü | MNHM: kendilerinden | GVT: kuvvet bakımından | VÊS̃ERVE: alt-üst etmişlerdi | ELÊRŽ: toprağı | VAMRVHE: ve onu imar etmişlerdi | ÊKS̃R: daha çok | MME: | AMRVHE: bunların imar ettiklerinden | VCEÙTHM: onlara gelmişti | RSLHM: elçiler | BELBYNET: delillerle | FME: fakat | KEN: değildi | ELLH: Allah | LYƵLMHM: onlara zulmedecek | VLKN: fakat | KENVE: onlar | ÊNFSHM: kendi kendilerine | YƵLMVN: zulmediyorlardı |
Abdulbaki Gölpınarlı : Yeryüzünü gezip de görmezler mi kendilerinden öncekilerin sonları ne olmuş; onlar, kuvvet bakımından daha üstündü bunlardan ve yeryüzünün altını üstüne getirerek ekmişler ve orasını, bunların îmâr ettiğinden daha da fazla îmâr etmişlerdi ve onlara da apaçık delillerle gelmişti peygamberleri; derken Allah zulmetmemişti onlara ve fakat onlar, kendilerine zulmetmişlerdi.
Adem Uğur : Onlar, yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin âkıbetlerinin nice olduğuna bakmadılar mı? Ki onlar, kendilerinden daha güçlü idiler; yeryüzünü kazıp altüst etmişler, onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri, onlara da nice açık deliller getirmişlerdi. Zaten Allah onlara zulmedecek değildi; fakat onlar kendi kendilerine zulmetmekteydiler.
Ahmed Hulusi : Yeryüzünde gezip dolaşıp bakmazlar mı ki, onlardan öncekilerin sonu nasıl oldu? Onlar (öncekiler), kuvvet itibarıyla bunlardan (şimdikilerden) daha şiddetli idiler. . . Arzı sürüp alt-üst etmişler ve onu (yeryüzünü), bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. . . Onların Rasûlleri onlara açık deliller olarak gelmişti. (Demek ki) Allâh onlara zulmetmiyordu; ne var ki onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı.
Ahmet Tekin : Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Kendilerinden öncekilerin âkıbetlerinin nasıl olduğuna ibret nazarıyla bakmıyorlar mı? İncelemiyorlar mı? Onlar kendilerinden daha güçlü idiler. Toprağı sürmüşler, maden ocakları açmışlar, bacalar tüttürmüşler, kendilerinin imar ettiklerinden daha çok imar faaliyeti yapmışlardı. Rasulleri onlara açık seçik delillerle, mûcizelerle gelmişlerdi. Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar kendilerine, birbirlerine zulmetmekteydiler.
Ahmet Varol : Yeryüzünde dolaşıp da, kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlü idiler, toprağı kazıp alt üst etmişler ve onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri de onlara açık delillerle gelmişlerdi. Demek ki Allah onlara haksızlık etmiyordu; ama onlar kendi kendilerine haksızlık ediyorlardı.
Ali Bulaç : Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Böylece kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler. Onlar, güç bakımından kendilerinden daha üstün idiler, toprağı alt üst etmişler (ekmişler, madenler, sular arayıp çıkarmışlar) ve onu, kendilerinin imar ettiğinden daha çok imar etmişlerdi. Elçileri de, onlara açık delillerle gelmişti. Demek ki Allah onlara zulmetmiyordu, ancak onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı.
Ali Fikri Yavuz : Onlar (Mekke kâfirleri), yeryüzünde gezib de kendilerinden öncekilerin akıbetinin ne olduğuna bakmadılar mı? Onlar (daha evvel gelen Âd ve Semûd gibi kavimler), kuvvetçe kendilerinden daha şiddetli idiler. Toprağı ekib aktarmışlar ve onu kendilerinin imarından daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri de onlara mucizelerle ve açık ayetlerle gelmişlerdi. Öyle ise, Allah onlara zulmetmiyordu, fakat kendileri nefislerine (inkâr yapmakla) zulüm yapıyorlardı.
Bekir Sadak : Yeryuzunde dolasip, kendilerinden once gecmis kimselerin sonlarinin nasil olduguna bakmazlar mi? Ki onlar kendilerinden daha kuvvetli idiler, yeryuzunu kazip alt ust ederek onlardan cok imar etmis kimseydiler ve onlara belgelerle peygamberler gelmisti. Bylece Allah onlara zulmetmiyor, onlar kendilerine zulmediyorlardi.
Celal Yıldırım : Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden önceki (millet)lerin sonlarının ne olduğuna bakmıyorlar mı ? Ki onlar kuvvetçe bunlardan üstün idiler, üstelik yeryüzünü kazıp sürmüşler, toprağı alt-üst etmişler ve (bulundukları) yeri bunlardan daha çok bayındır hale getirmişlerdi. Peygamberleri onlara açık belgelerle, mu'cizelerle gelmişlerdi. Allah onlara haksızlık eder olmadı; ama onlar kendilerine zulmettiler.
Diyanet İşleri : (Yine) onlar, yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha kuvvetli idiler. Yeryüzünü sürüp işlemişler ve orayı kendilerinin imar ettiğinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri apaçık deliller getirmişlerdi. Allah, onlara asla zulmediyor değildi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.
Diyanet İşleri (eski) : Yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden önce geçmiş kimselerin sonlarının nasıl olduğuna bakmazlar mı? Ki onlar kendilerinden daha kuvvetli idiler, yeryüzünü kazıp alt üst ederek onlardan çok imar etmiş kimseydiler ve onlara belgelerle peygamberler gelmişti. Böylece Allah onlara zulmetmiyor, onlar kendilerine zulmediyorlardı.
Diyanet Vakfi : Onlar, yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin âkıbetlerinin nice olduğuna bakmadılar mı? Ki onlar, kendilerinden daha güçlü idiler; yeryüzünü kazıp alt üst etmişler, onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri, onlara da nice açık deliller getirmişlerdi. Zaten Allah onlara zulmedecek değildi; fakat onlar kendi kendilerine zulmetmekteydiler.
Edip Yüksel : Yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı? Onlardan daha güçlü idiler, toprağı işlediler ve onlardan daha fazla üretimde bulundular. Elçileri onlara apaçık delillerle gitmişlerdi. Onlara zulmeden ALLAH değildi; onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onlar, yeryüzünde gezmediler mi ki, kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuş baksınlar? Onlar, kendilerinden daha güçlüydüler. Toprağı sürmüşler ve onu, bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri delillerle gelmişlerdi. Demek Allah onlara zulmetmiyordu. Fakat onlar, kendilerine zulmediyorlardı.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yeryüzünde gezip bir bakmadılar mı ki kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuştur. Onlar kendilerinden daha güçlü idiler, yeri aktarmışlar ve onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri de onlara açık deliller ile gelmişlerdi. Demek Allah onlara zulmetmiyordu. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ya Yer yüzünde gezib bir bakmadılar da mı? Nasıl olmuş akıbeti kendilerinden evvelkilerin? Kuvvetçe kendilerinden daha şiddetli idiler, Arzı aktarmışlar ve onu kendilerinin ı'marından ziyade ı'mar etmişlerdi, Peygamberleri de onlara beyyinat ile gelmişlerdi, demek Allah onlara zulmetmiyordu velâkin kendileri nefislerine zulmediyorlardı
Fizilal-il Kuran : Yeryüzünde gezip, kendilerinden önceki insanların sonlarının nasıl olduğuna bakmazlar mı? Onlar kendilerinden daha güçlü idiler. Yeryüzünü kazıp altüst etmişler ve onu, bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdir. Onlara da elçileri, delillerle gelmişti. Böylece Allah onlara zulmetmiyor, onlar kendilerine zulmediyorlardı.
Gültekin Onan : Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Böylece kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler. Onlar, güç bakımından kendilerinden daha üstün idiler, toprağı alt üst etmişler (ekmişler, madenler, sular arayıp çıkarmışlar) ve onu, kendilerinin imar ettiğinden daha çok imar etmişlerdi. Elçileri de, onlara açık delillerle gelmişti. Demek ki Tanrı onlara zulmetmiyordu, ancak onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı.
Hakkı Yılmaz : "Onlar, yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin âkıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar, kendilerinden daha güçlü idiler; yeryüzünü kazıp altüst etmişler, onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Elçileri de onlara nice açık delilleri getirmişlerdi. O hâlde Allah onlara haksızlık edecek değildi, fakat onlar şirk koşarak kendilerine haksızlık etmekteydiler. "
Hasan Basri Çantay : Onlar yer (yüzün) de gezib de kendilerinden evvelkilerin aakıbetinin nice olduğuna bakmadılar mı? Onlar kuvvetçe kendilerinden daha şiddetli idiler. Toprağı ekmişler, alt üst etmişler, onu bunların i'maar etdiklerinden daha çok i'maar eylemişlerdi. Peygamberleri onlara da nice açık hüccetler getirmişlerdi. Demek, onlara Allah zulm etmiyordu, fakat kendilerine bizzat kendileri zulm ediyorlardı.
Hayrat Neşriyat : (Onlar) yeryüzünde (hiç) dolaşmadılar mı ki, kendilerinden öncekilerin âkıbeti nasıl olmuştur, baksınlar! (Onlar) kendilerinden kuvvetçe daha şiddetliydiler; hem yeryüzünü işlemişler ve onu bunların i'mârından daha çok i'mâr etmişlerdi; peygamberleri de onlara mu'cizeler getirmişti. Demek Allah onlara zulmetmiyordu, fakat (onlar, bu isyanlarıyla) kendi nefislerine zulmediyorlardı.
İbni Kesir : Onlar; yeryüzünde dolaşıp gezmezler mi ki, kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğunu görsünler. Onlat, kendilerinden daha kuvvetliydiler. Toprağı altüst etmişler ve onu kendilerinden daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri onlara nice açık deliller getirmişti. Demek Allah onlara zulmetmiyordu. Ama onlar kendilerine zulmediyorlardı.
İskender Evrenosoğlu : Onlar, yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki onlardan öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna baksınlar? Kuvvet bakımından onlardan daha güçlüydüler ve yeri (toprağı) altüst etmişlerdi. Onların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onların resûlleri onlara beyyinelerle (ispat vasıtaları ve delillerle) gelmişti. Allah, onlara zulmetmiyordu ve lâkin onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı.
Muhammed Esed : Onlar, hiç yeryüzünü dolaşıp kendilerinden önce yaşamış olan (hakikati inkar edenler)in sonlarının ne olduğunu görmediler mi? Onlar ki daha kudretliydiler, yeryüzünde daha derin izler bırakmışlardı ve dünyayı daha iyi imar etmişlerdi; onlara (da) peygamberleri hakikatin bütün kanıtlarıyla gelmişti; ama (hakikati reddettikleri ve sonuçta yok olup gittiklerinde) Allah onlara haksızlık yapmış değildi, ama onlar kendi kendilerine haksızlık yapmışlardı.
Mustafa İslamoğlu : Onlar yeryüzünde dolaşmıyorlar mı? Artık kendilerinden öncekilerin nasıl bir akıbete uğradıklarını görselerdi bari: Onlar kendilerinden daha güçlüydü ve yeryüzünde daha derin izler bırakmışlardı; dahası onlar orayı, berikilerden çok daha fazla mamur ve müreffeh hale getirmişlerdi; üstelik, onlara da elçileri hakikatin apaçık belgeleriyle gelmişti: neticede onlara zulmeden Allah değildi, ama asıl onlar kendi kendilerine zulmettiler.
Ömer Nasuhi Bilmen : Yeryüzünde gezip de bakmadılar mı ki, onlardan evvelkilerin akibetleri nasıl olmuştur? Onlardan kuvvetce daha şiddetli idiler ve onların imar ettiklerinden daha ziyâde yeri altüst etmiş ve imarda bulunmuşlardı ve onlara peygamberleri zahir hüccetler ile gelmişlerdi. Artık Allah onlara zulmeder olmadı, velâkin onlar kendi nefislerine zulmeder oldular.
Ömer Öngüt : Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin âkibetlerinin nasıl olduğunu görmediler mi? Onlar kendilerinden daha güçlü idiler. Yeryüzünü kazıp alt-üst etmişler ve onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri onlara da nice açık deliller getirmişlerdi. Allah onlara zulmetmiyordu, fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.
Şaban Piriş : Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki, kendilerinden önceki kimselerin akibetinin nasıl olduğuna bir baksınlar? Onlardan daha güçlü idiler, toprağı sürmüşler, onu, bunların imar ettiğinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara peygamberleri belgelerle gelmişlerdi. Allah, onlara zulmetmiş değildi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.
Suat Yıldırım : Onlar dünyayı hiç dolaşmıyorlar mı ki, kendilerinden önce yaşayanların âkıbetlerinin nasıl olduğunu görsünler? Onlar, kendilerinden daha güçlü idiler. Toprağı altüst etmiş, sular, maden, ekin gibi nimetlerden yararlanmış ve şimdikilerin yeri imar edişlerinden daha fazlasıyla imar etmişler, resulleri de kendilerine aşikâr, parlak deliller getirmişlerdi. Ama hakikati reddettiler ve sonuçta yok olup gittiler. Allah onlara asla zulmetmedi, lâkin onlar kendi öz canlarına zulmettiler.
Süleyman Ateş : Yeryüzünde gezmediler mi ki, kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna baksınlar. Onlar, kendilerinden daha güçlü idiler; (sular, madenler çıkarmak, ekin ekmek, ağaç dikmek için) toprağı (kazmış), alt üst etmişler ve onu, bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara da elçileri, deliller getirmişti. Allâh onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar, kendi kendilerine zulmediyorlardı.
Tefhim-ul Kuran : Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Böylece kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler. Onlar, güç bakımından kendilerinden daha üstün idiler, toprağı alt üst etmişler (ekmişler, madenler, sular arayıp çıkarmışlar) ve onu, kendilerinin imar ettiğinden daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri de, onlara açık delillerle gelmişti. Demek ki Allah onlara zulmetmiyordu, ancak onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı.
Ümit Şimşek : Onlar hiç yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin âkıbetlerine bakmadılar mı? Oysa onlar kendilerinden daha güçlüydüler; toprağın altını üstüne getirmişler ve yeryüzünü bunlardan daha fazla imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri apaçık deliller getirmişti. Allah elbette ki onlara bir haksızlık edecek değildi; fakat onlar kendilerine zulmedip duruyorlardı.
Yaşar Nuri Öztürk : Yeryüzünde dolaşıp bir bakmıyorlar mı ki, nasıl oldu kendilerinden öncekilerin sonu? Onlar kuvvet yönünden bunlardan daha ağır ve baskındılar. Toprağı eşip deşip didik didik etmişlerdi. Ve yeryüzünü, bunların imar ettiklerinden çok daha fazla imar etmişlerdi. Ve resulleri onlara açık seçik deliller getirmişti. O halde, Allah onlara zulmediyor değildi. Doğrusu, onlardı öz benliklerine zulmedip duranlar.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}