» 30 / Rûm  5:

Kuran Sırası: 30
İniş Sırası: 84
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

 » 30 / Rûm  Suresi: 5
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. بِنَصْرِ (BNṦR) = bineSri : yardımıyle
2. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
3. يَنْصُرُ (YNṦR) = yenSuru : yardım eder
4. مَنْ (MN) = men : kimseye
5. يَشَاءُ (YŞEÙ) = yeşā'u : dilediği
6. وَهُوَ (VHV) = ve huve : ve O
7. الْعَزِيزُ (ELAZYZ) = l-ǎzīzu : galiptir
8. الرَّحِيمُ (ELRḪYM) = r-raHīmu : esirgeyendir
yardımıyle | Allah'ın | yardım eder | kimseye | dilediği | ve O | galiptir | esirgeyendir |

[NṦR] [] [NṦR] [] [ŞYE] [] [AZZ] [RḪM]
BNṦR ELLH YNṦR MN YŞEÙ VHV ELAZYZ ELRḪYM

bineSri llahi yenSuru men yeşā'u ve huve l-ǎzīzu r-raHīmu
بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم

 » 30 / Rûm  Suresi: 5
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
بنصر ن ص ر | NṦR BNṦR bineSri yardımıyle With (the) help
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah.
ينصر ن ص ر | NṦR YNṦR yenSuru yardım eder He helps
من | MN men kimseye whom
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills.
وهو | VHV ve huve ve O And He
العزيز ع ز ز | AZZ ELAZYZ l-ǎzīzu galiptir (is) the All-Mighty,
الرحيم ر ح م | RḪM ELRḪYM r-raHīmu esirgeyendir the Most Merciful.

30:5 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

yardımıyle | Allah'ın | yardım eder | kimseye | dilediği | ve O | galiptir | esirgeyendir |

[NṦR] [] [NṦR] [] [ŞYE] [] [AZZ] [RḪM]
BNṦR ELLH YNṦR MN YŞEÙ VHV ELAZYZ ELRḪYM

bineSri llahi yenSuru men yeşā'u ve huve l-ǎzīzu r-raHīmu
بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم

[ن ص ر] [] [ن ص ر] [] [ش ي ا] [] [ع ز ز] [ر ح م]

 » 30 / Rûm  Suresi: 5
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
بنصر ن ص ر | NṦR BNṦR bineSri yardımıyle With (the) help
Be,Nun,Sad,Re,
2,50,90,200,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah.
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
ينصر ن ص ر | NṦR YNṦR yenSuru yardım eder He helps
Ye,Nun,Sad,Re,
10,50,90,200,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
من | MN men kimseye whom
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills.
Ye,Şın,Elif,,
10,300,1,,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
وهو | VHV ve huve ve O And He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
العزيز ع ز ز | AZZ ELAZYZ l-ǎzīzu galiptir (is) the All-Mighty,
Elif,Lam,Ayn,Ze,Ye,Ze,
1,30,70,7,10,7,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
الرحيم ر ح م | RḪM ELRḪYM r-raHīmu esirgeyendir the Most Merciful.
Elif,Lam,Re,Ha,Ye,Mim,
1,30,200,8,10,40,
ADJ – nominative masculine singular adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |بِنَصْرِ: yardımıyle | اللَّهِ: Allah'ın | يَنْصُرُ: yardım eder | مَنْ: kimseye | يَشَاءُ: dilediği | وَهُوَ: ve O | الْعَزِيزُ: galiptir | الرَّحِيمُ: esirgeyendir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |بنصر BNṦR yardımıyle | الله ELLH Allah'ın | ينصر YNṦR yardım eder | من MN kimseye | يشاء YŞEÙ dilediği | وهو WHW ve O | العزيز ELAZYZ galiptir | الرحيم ELRḪYM esirgeyendir |
Kırık Meal (Okunuş) : |bineSri: yardımıyle | llahi: Allah'ın | yenSuru: yardım eder | men: kimseye | yeşā'u: dilediği | ve huve: ve O | l-ǎzīzu: galiptir | r-raHīmu: esirgeyendir |
Kırık Meal (Transcript) : |BNṦR: yardımıyle | ELLH: Allah'ın | YNṦR: yardım eder | MN: kimseye | YŞEÙ: dilediği | VHV: ve O | ELAZYZ: galiptir | ELRḪYM: esirgeyendir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah'ın yardımıyla; o, dilediğine yardım eder ve odur üstün ve rahîm.
Adem Uğur : Allah, dilediğine yardım eder, galip kılar. O, mutlak güç sahibidir, çok esirgeyicidir.
Ahmed Hulusi : Allâh yardımıyla. . . Dilediğine zafer verir! "HÛ"; Aziyz'dir, Rahıym'dir.
Ahmet Tekin : Allah’ın yardımıyla sevinecekler. Allah sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu varlıklara yardım eder. Kudretli, hükümran ve engin merhamet sahibi olan O’dur.
Ahmet Varol : Allah'ın yardımıyla. O, dilediğine yardım eder. O güçlüdür, merhamet sahibidir.
Ali Bulaç : Allah'ın yardımıyla. O, dilediğine yardım eder. O, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir.
Ali Fikri Yavuz : Allah’ın (Bedir’de) zafer vermesiyle... O, dilediğine zafer verir; O, Azîz’dir= her şeye galibdir, Rahîm’dir= çok merhametlidir.
Bekir Sadak : (2-5) Rumlar en yakin bir yerde yenildiler. Onlar bu yenilgilerinden bir kac yil sonra galip geleceklerdir. Is, eninde sonunda Allah'a aittir. Iste o gun, inananlar, istedigine yardim eden Allah'in yardimina sevineceklerdir. O gucludur, merhametlidir.
Celal Yıldırım : (2-3-4-5) Rûm (Romalı)lar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. (Ama) onlar bu yenilgiden sonra birkaç yıl (üç ilâ dokuz veya üç ilâ yedi) içinde üstünlük sağlayacaklardır. Bundan önce de, sonra da buyruk Allah'ındır ve işte o gün mü'minler Allah'ın yardımına sevinecekler. Allah dilediğine yardım eder. O çok üstündür, çok güçlüdür, çok merhamet sahibidir.
Diyanet İşleri : (2-5) Rumlar, yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Önce de, sonra da emir Allah’ındır. O gün Allah’ın (Rumlara) zafer vermesiyle mü’minler sevinecektir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.
Diyanet İşleri (eski) : (2-5) Rumlar en yakın bir yerde yenildiler. Onlar bu yenilgilerinden bir kaç yıl sonra galip geleceklerdir. İş, eninde sonunda Allah'a aittir. İşte o gün, inananlar, istediğine yardım eden Allah'ın yardımına sevineceklerdir. O güçlüdür, merhametlidir.
Diyanet Vakfi : (2-5) Rumlar, (Arapların bulunduğu bölgeye) en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Halbuki onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Eninde sonunda emir Allah'ındır. O gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok esirgeyicidir.
Edip Yüksel : ALLAH'ın zaferiyle... O dilediğini zafere ulaştırır. O Üstündür, Rahimdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (Bu da) Allah'ın yardımıyla (olacaktır). Allah dilediğine yardım eder, galip kılar. O çok güçlüdür, çok merhamet edicidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O kimi dilerse muzaffer kılar ve güçlü O'dur, merhametli O'dur.
Elmalılı Hamdi Yazır : o kimi dilerse muzaffer kılar ve azîz odur, rahîm o
Fizilal-il Kuran : Allah dilediğine yardım eder. O güçlüdür (galibdir) esirgeyendir.
Gültekin Onan : Tanrı'nın yardımıyla. O, dilediğine yardım eder. O, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir.
Hakkı Yılmaz : (2-6) Rûmlar/ Bizanslılar, yeryüzünün en alçak/ çukur yerinde yenildiler. Onlar, bu yenilgilerinin ardından da birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Bundan önce ve sonra emir Allah'ındır. Ve o gün mü’minler, Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah, Kendisinin bir vaadi olarak dilediğine yardım eder, galip kılar. Allah, vaadinden dönmez. Ama insanların çoğu bilmezler. O, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olandır, engin merhamet sahibidir.
Hasan Basri Çantay : Allahın nusratıyle. O, kimi dilerse ona yardım eder. O, yegâne gaalibdir, (mü'minleri) çok esirgeyicidir.
Hayrat Neşriyat : (2-5) Rum’lar (Arab’ların bulunduğu bölgeye) pek yakın bir yerde (müşrik olan Îranlılara) mağlûb oldu; fakat onlar bu mağlûbiyetlerinden sonra, birkaç sene içinde (üç ile dokuz yıl arasında, Îranlılara) galib geleceklerdir. Önünde de sonunda da emir Allah’ındır; o gün mü’minler de Allah’ın yardımıyla sevinecektir. (O,) dilediğine yardım eder. Çünki O, Azîz (kudreti herşeye üstün gelen)dir, Rahîm (çok merhamet eden)dir.
İbni Kesir : Allah'ın yardımı ile. O dilediğine yardım eder ve O; Aziz'dir, Rahim'dir.
İskender Evrenosoğlu : Allah'ın yardımı ile (Allah), dilediğine yardım eder. Ve O; Azîz'dir (yüce, üstün), Rahîm'dir (Rahîm esması ile tecelli eden, esirgeyen, rahmet nuru gönderen).
Muhammed Esed : Allah'ın yardımına: (çünkü) O, dilediğine yardım eder. O kudret ve merhamet Sahibidir.
Mustafa İslamoğlu : Allah'ın yardımı sayesinde... O dilediğine yardım eder: zira O her işinde mükemmel olan, sonsuz merhamet sahibidir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Allah'ın nusretiyle. Dilediğine yardım eder ve O azîzdir, rahîmdir.
Ömer Öngüt : Allah'ın yardımı ile. O, dilediğine yardım eder ve O Azîz'dir, çok merhametlidir.
Şaban Piriş : Allah’ın yardımıyla... Allah, dilediğine yardım eder. O, güçlüdür, merhametlidir.
Suat Yıldırım : (4-5) Birkaç yıl içinde. Çünkü işleri karara bağlama yetkisi, başında da sonunda da Allah’a aittir. O gün, müminler de, Allah’ın verdiği zafer sayesinde sevinecekler. Allah dilediğini muzaffer kılar. Zira O, azîzdir, rahîmdir (mutlak galiptir, sınırsız merhamet ve ihsan sahibidir).
Süleyman Ateş : Allâh'ın yardımıyle. (Allâh) Dilediğine yardım eder. O, gâliptir, esirgeyendir.
Tefhim-ul Kuran : Allah'ın yardımıyla. O, dilediğine yardım eder. O, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir.
Ümit Şimşek : (4-5) Üç ile dokuz yıl içinde. Evvelce de, bundan sonra da hüküm tümüyle Allah'a aittir. O gün mü'minler Allah'ın yardımıyla sevinecekler. Allah dilediğine zafer nasip eder. Çünkü O herşeyin mutlak galibi, herşeyi kuşatan rahmet sahibidir.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah'ın yardımıyla. Dilediğine yardım eder O! Azîz'dir, Rahîm'dir O.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}