» 30 / Rûm  3:

Kuran Sırası: 30
İniş Sırası: 84
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

 » 30 / Rûm  Suresi: 3
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. فِي (FY) = fī :
2. أَدْنَى (ÊD̃N) = ednā : en yakın
3. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : bir yerde
4. وَهُمْ (VHM) = vehum : ve onlar
5. مِنْ (MN) = min :
6. بَعْدِ (BAD̃) = beǎ'di : sonra
7. غَلَبِهِمْ (ĞLBHM) = ğalebihim : yenilgilerinden
8. سَيَغْلِبُونَ (SYĞLBVN) = seyeğlibūne : yeneceklerdir
| en yakın | bir yerde | ve onlar | | sonra | yenilgilerinden | yeneceklerdir |

[] [D̃NV] [ERŽ] [] [] [BAD̃] [ĞLB] [ĞLB]
FY ÊD̃N ELÊRŽ VHM MN BAD̃ ĞLBHM SYĞLBVN

ednā l-erDi vehum min beǎ'di ğalebihim seyeğlibūne
في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون

 » 30 / Rûm  Suresi: 3
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
في | FY In
أدنى د ن و | D̃NV ÊD̃N ednā en yakın (the) nearest
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi bir yerde land.
وهم | VHM vehum ve onlar But they,
من | MN min after
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'di sonra after
غلبهم غ ل ب | ĞLB ĞLBHM ğalebihim yenilgilerinden their defeat,
سيغلبون غ ل ب | ĞLB SYĞLBVN seyeğlibūne yeneceklerdir will overcome

30:3 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| en yakın | bir yerde | ve onlar | | sonra | yenilgilerinden | yeneceklerdir |

[] [D̃NV] [ERŽ] [] [] [BAD̃] [ĞLB] [ĞLB]
FY ÊD̃N ELÊRŽ VHM MN BAD̃ ĞLBHM SYĞLBVN

ednā l-erDi vehum min beǎ'di ğalebihim seyeğlibūne
في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون

[] [د ن و] [ا ر ض] [] [] [ب ع د] [غ ل ب] [غ ل ب]

 » 30 / Rûm  Suresi: 3
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
في | FY In
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
أدنى د ن و | D̃NV ÊD̃N ednā en yakın (the) nearest
,Dal,Nun,,
,4,50,,
N – genitive masculine singular noun
اسم مجرور
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi bir yerde land.
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
وهم | VHM vehum ve onlar But they,
Vav,He,Mim,
6,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
من | MN min after
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'di sonra after
Be,Ayn,Dal,
2,70,4,
N – genitive noun
اسم مجرور
غلبهم غ ل ب | ĞLB ĞLBHM ğalebihim yenilgilerinden their defeat,
Ğayn,Lam,Be,He,Mim,
1000,30,2,5,40,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
سيغلبون غ ل ب | ĞLB SYĞLBVN seyeğlibūne yeneceklerdir will overcome
Sin,Ye,Ğayn,Lam,Be,Vav,Nun,
60,10,1000,30,2,6,50,
FUT – prefixed future particle sa
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
حرف استقبال
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |فِي: | أَدْنَى: en yakın | الْأَرْضِ: bir yerde | وَهُمْ: ve onlar | مِنْ: | بَعْدِ: sonra | غَلَبِهِمْ: yenilgilerinden | سَيَغْلِبُونَ: yeneceklerdir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |في FY | أدنى ÊD̃N en yakın | الأرض ELÊRŽ bir yerde | وهم WHM ve onlar | من MN | بعد BAD̃ sonra | غلبهم ĞLBHM yenilgilerinden | سيغلبون SYĞLBWN yeneceklerdir |
Kırık Meal (Okunuş) : |: | ednā: en yakın | l-erDi: bir yerde | vehum: ve onlar | min: | beǎ'di: sonra | ğalebihim: yenilgilerinden | seyeğlibūne: yeneceklerdir |
Kırık Meal (Transcript) : |FY: | ÊD̃N: en yakın | ELÊRŽ: bir yerde | VHM: ve onlar | MN: | BAD̃: sonra | ĞLBHM: yenilgilerinden | SYĞLBVN: yeneceklerdir |
Abdulbaki Gölpınarlı : En yakın bir yerde, fakat onlar bu mağlûbiyetten sonra galip olacaklar.
Adem Uğur : Arapların bulunduğu bölgeye en yakın bir yerde onlar, Halbuki onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir.
Ahmed Hulusi : Yakın bir bölgede. . . Onlar (Rum) bu yenilgiden sonra, galip geleceklerdir.
Ahmet Tekin : Bulunduğunuz bölgeye en yakın yerde yenildiler. Bu yenilgilerinin ardından, yakında galip gelecekler.
Ahmet Varol : (Arap yarımadasına) en yakın bir yerde. Ancak onlar bu yenilgilerinden sonra yeneceklerdir.
Ali Bulaç : Yakın bir yerde. Ama onlar, yenilgilerinden sonra yeneceklerdir.
Ali Fikri Yavuz : Arab ülkesine en yakın yerde... Halbuki onlar bu yenilgilerinden sonra muhakkak gâlib gelecekler.
Bekir Sadak : (2-5) Rumlar en yakin bir yerde yenildiler. Onlar bu yenilgilerinden bir kac yil sonra galip geleceklerdir. Is, eninde sonunda Allah'a aittir. Iste o gun, inananlar, istedigine yardim eden Allah'in yardimina sevineceklerdir. O gucludur, merhametlidir.
Celal Yıldırım : (2-3-4-5) Rûm (Romalı)lar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. (Ama) onlar bu yenilgiden sonra birkaç yıl (üç ilâ dokuz veya üç ilâ yedi) içinde üstünlük sağlayacaklardır. Bundan önce de, sonra da buyruk Allah'ındır ve işte o gün mü'minler Allah'ın yardımına sevinecekler. Allah dilediğine yardım eder. O çok üstündür, çok güçlüdür, çok merhamet sahibidir.
Diyanet İşleri : (2-5) Rumlar, yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Önce de, sonra da emir Allah’ındır. O gün Allah’ın (Rumlara) zafer vermesiyle mü’minler sevinecektir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.
Diyanet İşleri (eski) : (2-5) Rumlar en yakın bir yerde yenildiler. Onlar bu yenilgilerinden bir kaç yıl sonra galip geleceklerdir. İş, eninde sonunda Allah'a aittir. İşte o gün, inananlar, istediğine yardım eden Allah'ın yardımına sevineceklerdir. O güçlüdür, merhametlidir.
Diyanet Vakfi : (2-5) Rumlar, (Arapların bulunduğu bölgeye) en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Halbuki onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Eninde sonunda emir Allah'ındır. O gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok esirgeyicidir.
Edip Yüksel : (Arapların yaşadığı) bölgeye en yakın yerde... Yenilgilerinden sonra yeneceklerdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (Arapların bulunduğu bölgeye) en yakın bir yerde onlar, bu yenilgilerinin ardından mutlaka galib geleceklerdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : yeryüzünün yakınında; ama onlar bu yenilgilerinin arkasından muhakkak üstün geleceklerdir,
Elmalılı Hamdi Yazır : Arzın yakınında, maamafih onlar bu mağlûbiyyetlerinin arkasından bir kaç sene içinde muhakkak galebe edecekler
Fizilal-il Kuran : En yakın bir yerde. Onlar bu yenilgilerinden sonra yeneceklerdir.
Gültekin Onan : Yakın bir yerde. Ama onlar, yenilgilerinden sonra yeneceklerdir.
Hakkı Yılmaz : (2-6) Rûmlar/ Bizanslılar, yeryüzünün en alçak/ çukur yerinde yenildiler. Onlar, bu yenilgilerinin ardından da birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Bundan önce ve sonra emir Allah'ındır. Ve o gün mü’minler, Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah, Kendisinin bir vaadi olarak dilediğine yardım eder, galip kılar. Allah, vaadinden dönmez. Ama insanların çoğu bilmezler. O, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olandır, engin merhamet sahibidir.
Hasan Basri Çantay : Yakın bir yerde. Halbuki onlar bu yenilmelerinin ardından gaalib olacaklar,
Hayrat Neşriyat : (2-5) Rum’lar (Arab’ların bulunduğu bölgeye) pek yakın bir yerde (müşrik olan Îranlılara) mağlûb oldu; fakat onlar bu mağlûbiyetlerinden sonra, birkaç sene içinde (üç ile dokuz yıl arasında, Îranlılara) galib geleceklerdir. Önünde de sonunda da emir Allah’ındır; o gün mü’minler de Allah’ın yardımıyla sevinecektir. (O,) dilediğine yardım eder. Çünki O, Azîz (kudreti herşeye üstün gelen)dir, Rahîm (çok merhamet eden)dir.
İbni Kesir : Yakın bir yerde. Ama onlar, bu yenilgilerinden sonra galib geleceklerdir.
İskender Evrenosoğlu : Ve onlar, yakın bir yerde, yenilmelerinden sonra gâlip gelecekler.
Muhammed Esed : yakın bir yerde; ama bu yenilgiye rağmen (yeniden) üstünlük sağlayacaklar
Mustafa İslamoğlu : (üstelik) en yakın yerde; ama onlar, bu yenilgilerinin ardından yeniden galip gelecekler;
Ömer Nasuhi Bilmen : Yerin en yakınında. Maamafih onlar mağlubiyetlerinden sonra muhakkak ki, galip olacaklardır.
Ömer Öngüt : Arzın size en yakın yerinde. Amma onlar bu yenilgilerinden sonra mutlaka gâlip geleceklerdir.
Şaban Piriş : Yenilgiden sonra galip geleceklerdir.
Suat Yıldırım : (2-3) Rumlar yakın bir yerde mağlub oldular. Ama bu yenilgilerinden sonra galip gelecekler.
Süleyman Ateş : (Bölgeye) En yakın bir yerde. Onlar (bu) yenilgilerinden sonra yeneceklerdir;
Tefhim-ul Kuran : Yakın bir yerde. Ama onlar, yenilgilerinden sonra yeneceklerdir.
Ümit Şimşek : Yakın bir yerde, yeryüzünün en aşağısında. Fakat mağlûbiyetlerinden sonra onlar tekrar galip gelecekler:
Yaşar Nuri Öztürk : Yeryüzünün en yakın/en alçak bir yerinde. Ama onlar yengilerinin ardından galip duruma geçecekler,


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}