» 30 / Rûm  19:

Kuran Sırası: 30
İniş Sırası: 84
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

 » 30 / Rûm  Suresi: 19
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يُخْرِجُ (YḢRC) = yuḣricu : çıkarır
2. الْحَيَّ (ELḪY) = l-Hayye : diri
3. مِنَ (MN) = mine : -den
4. الْمَيِّتِ (ELMYT) = l-meyyiti : ölü-
5. وَيُخْرِجُ (VYḢRC) = ve yuḣricu : ve çıkarır
6. الْمَيِّتَ (ELMYT) = l-meyyite : ölü
7. مِنَ (MN) = mine : -den
8. الْحَيِّ (ELḪY) = l-Hayyi : diri-
9. وَيُحْيِي (VYḪYY) = ve yuHyī : ve diriltir
10. الْأَرْضَ (ELÊRŽ) = l-erDe : yeri
11. بَعْدَ (BAD̃) = beǎ'de : sonra
12. مَوْتِهَا (MVTHE) = mevtihā : ölümünden
13. وَكَذَٰلِكَ (VKZ̃LK) = ve keƶālike : işte siz de öyle
14. تُخْرَجُونَ (TḢRCVN) = tuḣracūne : çıkarılacaksınız
çıkarır | diri | -den | ölü- | ve çıkarır | ölü | -den | diri- | ve diriltir | yeri | sonra | ölümünden | işte siz de öyle | çıkarılacaksınız |

[ḢRC] [ḪYY] [] [MVT] [ḢRC] [MVT] [] [ḪYY] [ḪYY] [ERŽ] [BAD̃] [MVT] [] [ḢRC]
YḢRC ELḪY MN ELMYT VYḢRC ELMYT MN ELḪY VYḪYY ELÊRŽ BAD̃ MVTHE VKZ̃LK TḢRCVN

yuḣricu l-Hayye mine l-meyyiti ve yuḣricu l-meyyite mine l-Hayyi ve yuHyī l-erDe beǎ'de mevtihā ve keƶālike tuḣracūne
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون

 » 30 / Rûm  Suresi: 19
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يخرج خ ر ج | ḢRC YḢRC yuḣricu çıkarır He brings forth
الحي ح ي ي | ḪYY ELḪY l-Hayye diri the living
من | MN mine -den from
الميت م و ت | MVT ELMYT l-meyyiti ölü- the dead
ويخرج خ ر ج | ḢRC VYḢRC ve yuḣricu ve çıkarır and He brings forth
الميت م و ت | MVT ELMYT l-meyyite ölü the dead
من | MN mine -den from
الحي ح ي ي | ḪYY ELḪY l-Hayyi diri- the living,
ويحيي ح ي ي | ḪYY VYḪYY ve yuHyī ve diriltir and He gives life
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe yeri (to) the earth
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'de sonra after
موتها م و ت | MVT MVTHE mevtihā ölümünden its death,
وكذلك | VKZ̃LK ve keƶālike işte siz de öyle and thus
تخرجون خ ر ج | ḢRC TḢRCVN tuḣracūne çıkarılacaksınız you will be brought forth.

30:19 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

çıkarır | diri | -den | ölü- | ve çıkarır | ölü | -den | diri- | ve diriltir | yeri | sonra | ölümünden | işte siz de öyle | çıkarılacaksınız |

[ḢRC] [ḪYY] [] [MVT] [ḢRC] [MVT] [] [ḪYY] [ḪYY] [ERŽ] [BAD̃] [MVT] [] [ḢRC]
YḢRC ELḪY MN ELMYT VYḢRC ELMYT MN ELḪY VYḪYY ELÊRŽ BAD̃ MVTHE VKZ̃LK TḢRCVN

yuḣricu l-Hayye mine l-meyyiti ve yuḣricu l-meyyite mine l-Hayyi ve yuHyī l-erDe beǎ'de mevtihā ve keƶālike tuḣracūne
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون

[خ ر ج] [ح ي ي] [] [م و ت] [خ ر ج] [م و ت] [] [ح ي ي] [ح ي ي] [ا ر ض] [ب ع د] [م و ت] [] [خ ر ج]

 » 30 / Rûm  Suresi: 19
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يخرج خ ر ج | ḢRC YḢRC yuḣricu çıkarır He brings forth
Ye,Hı,Re,Cim,
10,600,200,3,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
الحي ح ي ي | ḪYY ELḪY l-Hayye diri the living
Elif,Lam,Ha,Ye,
1,30,8,10,
N – accusative masculine singular noun
اسم منصوب
من | MN mine -den from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الميت م و ت | MVT ELMYT l-meyyiti ölü- the dead
Elif,Lam,Mim,Ye,Te,
1,30,40,10,400,
N – genitive masculine singular noun
اسم مجرور
ويخرج خ ر ج | ḢRC VYḢRC ve yuḣricu ve çıkarır and He brings forth
Vav,Ye,Hı,Re,Cim,
6,10,600,200,3,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع
الميت م و ت | MVT ELMYT l-meyyite ölü the dead
Elif,Lam,Mim,Ye,Te,
1,30,40,10,400,
N – accusative masculine singular noun
اسم منصوب
من | MN mine -den from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الحي ح ي ي | ḪYY ELḪY l-Hayyi diri- the living,
Elif,Lam,Ha,Ye,
1,30,8,10,
N – genitive masculine singular noun
اسم مجرور
ويحيي ح ي ي | ḪYY VYḪYY ve yuHyī ve diriltir and He gives life
Vav,Ye,Ha,Ye,Ye,
6,10,8,10,10,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe yeri (to) the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – accusative feminine noun → Earth"
اسم منصوب
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'de sonra after
Be,Ayn,Dal,
2,70,4,
T – accusative time adverb
ظرف زمان منصوب
موتها م و ت | MVT MVTHE mevtihā ölümünden its death,
Mim,Vav,Te,He,Elif,
40,6,400,5,1,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم مجرور و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وكذلك | VKZ̃LK ve keƶālike işte siz de öyle and thus
Vav,Kef,Zel,Lam,Kef,
6,20,700,30,20,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – prefixed preposition ka
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
الواو عاطفة
جار ومجرور
تخرجون خ ر ج | ḢRC TḢRCVN tuḣracūne çıkarılacaksınız you will be brought forth.
Te,Hı,Re,Cim,Vav,Nun,
400,600,200,3,6,50,
V – 2nd person masculine plural (form IV) passive imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يُخْرِجُ: çıkarır | الْحَيَّ: diri | مِنَ: -den | الْمَيِّتِ: ölü- | وَيُخْرِجُ: ve çıkarır | الْمَيِّتَ: ölü | مِنَ: -den | الْحَيِّ: diri- | وَيُحْيِي: ve diriltir | الْأَرْضَ: yeri | بَعْدَ: sonra | مَوْتِهَا: ölümünden | وَكَذَٰلِكَ: işte siz de öyle | تُخْرَجُونَ: çıkarılacaksınız |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يخرج YḢRC çıkarır | الحي ELḪY diri | من MN -den | الميت ELMYT ölü- | ويخرج WYḢRC ve çıkarır | الميت ELMYT ölü | من MN -den | الحي ELḪY diri- | ويحيي WYḪYY ve diriltir | الأرض ELÊRŽ yeri | بعد BAD̃ sonra | موتها MWTHE ölümünden | وكذلك WKZ̃LK işte siz de öyle | تخرجون TḢRCWN çıkarılacaksınız |
Kırık Meal (Okunuş) : |yuḣricu: çıkarır | l-Hayye: diri | mine: -den | l-meyyiti: ölü- | ve yuḣricu: ve çıkarır | l-meyyite: ölü | mine: -den | l-Hayyi: diri- | ve yuHyī: ve diriltir | l-erDe: yeri | beǎ'de: sonra | mevtihā: ölümünden | ve keƶālike: işte siz de öyle | tuḣracūne: çıkarılacaksınız |
Kırık Meal (Transcript) : |YḢRC: çıkarır | ELḪY: diri | MN: -den | ELMYT: ölü- | VYḢRC: ve çıkarır | ELMYT: ölü | MN: -den | ELḪY: diri- | VYḪYY: ve diriltir | ELÊRŽ: yeri | BAD̃: sonra | MVTHE: ölümünden | VKZ̃LK: işte siz de öyle | TḢRCVN: çıkarılacaksınız |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ölüden diri izhâr eder, diriden ölü izhâr eder ve yeryüzünü diriltir ölümünden sonra ve böylece çıkarır mezarlarınızdan sizi de.
Adem Uğur : Ölüden diriyi, diriden de ölüyü O çıkarıyor; yeryüzünü ölümünün ardından O canlandırıyor. İşte siz de (kabirlerinizden) böyle çıkarılacaksınız.
Ahmed Hulusi : Diriyi ölüden çıkarır, ölüyü diriden çıkarır ve ölümünden sonra arzı diriltir. . . Siz de böylece çıkarılacaksınız.
Ahmet Tekin : Ölüden diriyi, tohum ve yumurtadan canlıyı Allah çıkarır. Diriden ölüyü, canlıdan tohum ve yumurtayı da o çıkarır. Yeryüzünü, ölümünün ardından o canlandırıyor. İşte siz de, genetik şifreleri harekete geçirilerek hayat verilen bitkiler gibi, kabirlerinizden çıkarılacaksınız.
Ahmet Varol : O ölüden diriyi çıkarır; diriden de ölüyü çıkarır ve yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız.
Ali Bulaç : O ölüden diriyi çıkarır ve diriden ölüyü çıkarır, ölümünden sonra da yeri diriltir. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız.
Ali Fikri Yavuz : O, ölüden diri (nutfeden insan ve yumurtadan hayvan) çıkarır ve diriden de ölü (insandan nutfe, kuştan yumurta, yahud hayattan sonra ölüm) çıkarır. Toprağa, ölümünden (kuruduktan) sonra hayat verir; (onda nebatlar bitirir). Siz de kabirlerinizden böyle (öldükten sonra diriltilip) çıkarılacaksınız.
Bekir Sadak : O, oluden diri cikarir, diriden olu cikarir; yeryuzunu olumunden sonra O canlandirir. Ey insanlar! Iste siz de boylece diriltileceksiniz. *
Celal Yıldırım : O, diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Yeryüzüne (kuruyup) ölgünleştikten sonra hayat verir ve işte siz de böylece (kabirlerinizden) çıkarılacaksınız.
Diyanet İşleri : Allah, diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de (mezarlarınızdan) işte böyle çıkarılacaksınız.
Diyanet İşleri (eski) : O, ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır; yeryüzünü ölümünden sonra O canlandırır. Ey insanlar! İşte siz de böylece diriltileceksiniz.
Diyanet Vakfi : Ölüden diriyi, diriden de ölüyü O çıkarıyor; yeryüzünü ölümünün ardından O canlandırıyor. İşte siz de (kabirlerinizden) böyle çıkarılacaksınız.
Edip Yüksel : Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarır ve ölümünden sonra yeryüzünü diriltir; siz işte böyle çıkarılacaksınız.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O, ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır ve toprağa ölümünden sonra hayat verir. Sizler de işte öyle çıkarılacaksınız.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O ölüden diri çıkarır diriden de ölü çıkarır ve toprağa ölümünden sonra hayat verir. Sizler de işte öyle çıkarılacaksınız.
Elmalılı Hamdi Yazır : O ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır ve toprağa ölümünden sonra hayat verir, sizler de işte öyle çıkarılacaksınız
Fizilal-il Kuran : O ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır. Yeryüzünü ölümden sonra o canlandırır.
Gültekin Onan : O ölüden diriyi çıkarır ve diriden ölüyü çıkarır, ölümünden sonra da yeri diriltir. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız.
Hakkı Yılmaz : O, ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarır ve yeryüzüne ölümünden sonra hayat verir. Sizler de işte öyle çıkarılacaksınız.
Hasan Basri Çantay : Ölüden diriyi, diriden ölüyü O çıkarıyor. Arzı, ölümünün ardından, O canlandırıyor. İşte siz de (kabirlerinizden) böylece çıkarılacaksınız.
Hayrat Neşriyat : (O,) ölüden diriyi çıkarır; diriden de ölüyü çıkarır; ve yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. İşte (siz de kabirlerinizden) böyle çıkarılacaksınız.
İbni Kesir : Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarır. Yeryüzünü ölümünden sonra canlandırır. İşte böyle çıkarılacaksınız.
İskender Evrenosoğlu : O, ölüden diriyi çıkarır ve diriden ölüyü çıkarır. Ve arzı (toprağı), ölümünden sonra diriltir. Ve işte (tıpkı) bunun gibi (topraktan) çıkarılacaksınız.
Muhammed Esed : O, ölüden diriyi meydana getiren(dir), diriden de ölüyü; ve toprağı öldükten sonra yeniden canlandıran O'dur, işte siz de (ölümden hayata) böylece döndürüleceksiniz.
Mustafa İslamoğlu : Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarır ve ölümünden sonra yeryüzünü diriltir; siz işte böyle çıkarılacaksınız.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ölüden diriyi çıkarır ve diriden ölüyü çıkarır ve yeri ölümünden sonra diriltir ve işte siz de öylece çıkarılacaksınız.
Ömer Öngüt : O, ölüden diri çıkarır, diriden de ölü çıkarır. Yeryüzünü ölümünden sonra O canlandırır. (Ey insanlar!) İşte siz de kabirlerinizden böylece çıkarılacaksınız.
Şaban Piriş : O, cansızdan canlıyı çıkarır. Canlıdan da cansızı çıkarır. Ölümünden sonra toprağa hayat verir. İşte siz de böyle çıkartılacaksınız.
Suat Yıldırım : O, ölüden diriyi çıkarır, diriden ölüyü çıkarır ve ölmüş toprağa hayat verir. İşte siz de öldükten sonra böylece diriltileceksiniz.
Süleyman Ateş : (Allâh), ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır; yeri ölümünden sonra diriltir. İşte siz de (bedensel hayâta) öyle çıkarılacaksınız.
Tefhim-ul Kuran : O ölüden diriyi çıkarır ve diriden de ölüyü çıkarır, ölümünden sonra da yeri diriltir. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız.
Ümit Şimşek : O, ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarır; yeryüzünü ölümünün ardından diriltir. Siz de kabirlerinizden böyle çıkarılırsınız.
Yaşar Nuri Öztürk : Diriyi ölüden çıkarır O, ölüyü diriden çıkarır. Ölümünün ardından toprağa hayat verir. Siz de işte böyle çıkarılacaksınız.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}