"FME" ifadesi tarandı:
# "F-" öntakısı olmadan "ME" ifadesini tara (1:1). {F: böylece/ ohalde/ sonra/ artık ... için}
# İçinde "FME" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|فماFMEfemā"""Then not"86x
| فما FME femā etmedi So not 2:16
| فما FME fe mā hatta olanı and (even) something 2:26
| فما FME femā nedir? Then what 2:85
| فما FME femā ne kadar So what (is) 2:175
| فما FME femā şeyi (kesin) then (offer) whatever 2:196
| فما FME femā şeyi (kessin) then (offer) whatever 2:196
| فما FME femā But not 3:146
| فما FME femā So what 4:24
| فما FME femā then not 4:80
| فما FME femā ne oldu ki So what 4:88
| فما FME femā then not 4:90
| فما FME femā then not 5:67
| فما FME femā (halbuki) But what 6:136
| فما FME femā kalmadı Then not 7:5
| فما FME femā değildir for not 7:13
| فما FME femā yoktur """Then not" 7:39
| فما FME femā fakat hayır but not 7:101
| فما FME femā değiliz then not 7:132
| فما FME femā So long as 9:7
| فما FME femā ama But what 9:38
| فما FME fe mā And not 9:70
| فما FME femā ne oluyor Then what 10:35
| فما FME femā then not 10:72
| فما FME femā ancak But not 10:74
| فما FME femā olmadı But none 10:83
| فما FME fe mā and not 10:93
| فما FME femā olmaz So not 11:63
| فما FME fe mā Zira -şey and not he delayed 11:69
| فما FME femā So not 11:101
| فما FME fe mā ne ki and that which 12:47
| فما FME femā nedir? """Then what" 12:74
| فما FME femā artık olmaz! then not 13:33
| فما FME femā nedir? """Then what" 15:57
| فما FME fe mā And not 15:84
| فما FME femā değillerdir then not 16:46
| فما FME femā değildir But not 16:71
| فما FME femā fakat but not 17:60
| فما FME femā artık So not 18:97
| فما FME femā ne olacak? """Then what" 20:51
| فما FME femā nedir? """Then what" 20:95
| فما FME femā Then not 21:15
| فما FME femā artık olmaz then not 22:18
| فما FME femā ama yine but not 23:76
| فما FME femā artık olmaz then not 24:40
| فما FME femā artık so not 25:19
| فما FME femā artık yoktur So (now) not 26:100
| فما FME femā oysa ne ki But what 27:36
| فما FME femā fakat But not 27:56
| فما FME femā Then not 28:81
| فما FME fe mā ve And not 29:24
| فما FME fe mā fakat And not 29:29
| فما FME femā fakat So not 30:9
| فما FME femā yoktur then not 33:49
| فما FME femā artık yoktur then not 35:37
| فما FME femā artık then not 36:67
| فما FME femā nedir? Then what 37:87
| فما FME femā artık olmaz then not 39:23
| فما FME femā artık olmaz then not 39:36
| فما FME femā artık olmaz then not 39:37
| فما FME femā ama olmadı but (did) not 39:50
| فما FME femā artık olmaz then not 40:33
| فما FME femā fakat but not 40:34
| فما FME femā ama hiçbir but not 40:82
| فما FME femā değildir then not 41:24
| فما FME femā So whatever 42:36
| فما FME femā artık yoktur then not 42:44
| فما FME femā artık yoktur then not 42:46
| فما FME femā then not 42:48
| فما FME fe mā And not 44:29
| فما FME fe mā And not 45:17
| فما FME femā fakat But not 46:26
| فما FME femā o halde nedir? """Then what" 51:31
| فما FME femā zaten But not 51:36
| فما FME femā Then not 51:45
| فما FME femā değilsin for not 51:54
| فما FME femā değilsin for not 52:29
| فما FME femā so not 53:51
| فما FME femā ama but not 54:5
| فما FME femā ama but not 57:27
| فما FME femā then not 59:6
| فما FME fe mā olamazdı And not 69:47
| فما FME femā artık Then not 74:48
| فما FME femā ne oluyor ki? Then what 74:49
| فما FME femā nesi var? So what 84:20
| فما FME femā yoktur Then not 86:10
| فما FME femā nedir? Then what 95:7


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}