» 6 / En’âm  136:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 136
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَجَعَلُوا (VCALVE) = ve ceǎlū : ve kıldılar
2. لِلَّهِ (LLH) = lillahi : Allah'ın
3. مِمَّا (MME) = mimmā : şeylerden
4. ذَرَأَ (Z̃RÊ) = ƶerae : yarattığı
5. مِنَ (MN) = mine : -den
6. الْحَرْثِ (ELḪRS̃) = l-Harṧi : ekin(ler)-
7. وَالْأَنْعَامِ (VELÊNAEM) = vel'en'ǎāmi : ve hayvanlar(dan)
8. نَصِيبًا (NṦYBE) = neSīben : bir pay
9. فَقَالُوا (FGELVE) = fe ḳālū : dediler ki
10. هَٰذَا (HZ̃E) = hāƶā : bu
11. لِلَّهِ (LLH) = lillahi : Allah'ındır
12. بِزَعْمِهِمْ (BZAMHM) = bizeǎ'mihim : zanlarınca
13. وَهَٰذَا (VHZ̃E) = ve hāƶā : bu da
14. لِشُرَكَائِنَا (LŞRKEÙNE) = lişurakāinā : ortaklarımızındır
15. فَمَا (FME) = femā : (halbuki)
16. كَانَ (KEN) = kāne : olan
17. لِشُرَكَائِهِمْ (LŞRKEÙHM) = lişurakāihim : ortaklarına ait
18. فَلَا (FLE) = felā :
19. يَصِلُ (YṦL) = yeSilu : ulaşmaz
20. إِلَى (ÎL) = ilā :
21. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'a
22. وَمَا (VME) = vemā :
23. كَانَ (KEN) = kāne : olan (ise)
24. لِلَّهِ (LLH) = lillahi : Allah'a ait
25. فَهُوَ (FHV) = fehuve : o
26. يَصِلُ (YṦL) = yeSilu : ulaşır
27. إِلَىٰ (ÎL) = ilā :
28. شُرَكَائِهِمْ (ŞRKEÙHM) = şurakāihim : ortaklarına
29. سَاءَ (SEÙ) = sā'e : ne kötü
30. مَا (ME) = mā :
31. يَحْكُمُونَ (YḪKMVN) = yeHkumūne : hüküm veriyorlar
ve kıldılar | Allah'ın | şeylerden | yarattığı | -den | ekin(ler)- | ve hayvanlar(dan) | bir pay | dediler ki | bu | Allah'ındır | zanlarınca | bu da | ortaklarımızındır | (halbuki) | olan | ortaklarına ait | | ulaşmaz | | Allah'a | | olan (ise) | Allah'a ait | o | ulaşır | | ortaklarına | ne kötü | | hüküm veriyorlar |

[CAL] [] [] [Z̃RE] [] [ḪRS̃] [NAM] [NṦB] [GVL] [] [] [ZAM] [] [ŞRK] [] [KVN] [ŞRK] [] [VṦL] [] [] [] [KVN] [] [] [VṦL] [] [ŞRK] [SVE] [] [ḪKM]
VCALVE LLH MME Z̃RÊ MN ELḪRS̃ VELÊNAEM NṦYBE FGELVE HZ̃E LLH BZAMHM VHZ̃E LŞRKEÙNE FME KEN LŞRKEÙHM FLE YṦL ÎL ELLH VME KEN LLH FHV YṦL ÎL ŞRKEÙHM SEÙ ME YḪKMVN

ve ceǎlū lillahi mimmā ƶerae mine l-Harṧi vel'en'ǎāmi neSīben fe ḳālū hāƶā lillahi bizeǎ'mihim ve hāƶā lişurakāinā femā kāne lişurakāihim felā yeSilu ilā llahi vemā kāne lillahi fehuve yeSilu ilā şurakāihim sā'e yeHkumūne
وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون

 » 6 / En’âm  Suresi: 136
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وجعلوا ج ع ل | CAL VCALVE ve ceǎlū ve kıldılar And they assign
لله | LLH lillahi Allah'ın to Allah
مما | MME mimmā şeylerden out of what
ذرأ ذ ر ا | Z̃RE Z̃RÊ ƶerae yarattığı He produced
من | MN mine -den of
الحرث ح ر ث | ḪRS̃ ELḪRS̃ l-Harṧi ekin(ler)- the crops
والأنعام ن ع م | NAM VELÊNAEM vel'en'ǎāmi ve hayvanlar(dan) and the cattle
نصيبا ن ص ب | NṦB NṦYBE neSīben bir pay a share
فقالوا ق و ل | GVL FGELVE fe ḳālū dediler ki and they say,
هذا | HZ̃E hāƶā bu """This"
لله | LLH lillahi Allah'ındır "(is) for Allah,"""
بزعمهم ز ع م | ZAM BZAMHM bizeǎ'mihim zanlarınca by their claim,
وهذا | VHZ̃E ve hāƶā bu da """And this"
لشركائنا ش ر ك | ŞRK LŞRKEÙNE lişurakāinā ortaklarımızındır "(is) for our partners."""
فما | FME femā (halbuki) But what
كان ك و ن | KVN KEN kāne olan is
لشركائهم ش ر ك | ŞRK LŞRKEÙHM lişurakāihim ortaklarına ait for their partners
فلا | FLE felā (does) not
يصل و ص ل | VṦL YṦL yeSilu ulaşmaz reach
إلى | ÎL ilā [to]
الله | ELLH llahi Allah'a Allah,
وما | VME vemā while what
كان ك و ن | KVN KEN kāne olan (ise) is
لله | LLH lillahi Allah'a ait for Allah
فهو | FHV fehuve o then it
يصل و ص ل | VṦL YṦL yeSilu ulaşır reaches
إلى | ÎL ilā [to]
شركائهم ش ر ك | ŞRK ŞRKEÙHM şurakāihim ortaklarına their partners.
ساء س و ا | SVE SEÙ sā'e ne kötü Evil
ما | ME (is) what
يحكمون ح ك م | ḪKM YḪKMVN yeHkumūne hüküm veriyorlar they judge.

6:136 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve kıldılar | Allah'ın | şeylerden | yarattığı | -den | ekin(ler)- | ve hayvanlar(dan) | bir pay | dediler ki | bu | Allah'ındır | zanlarınca | bu da | ortaklarımızındır | (halbuki) | olan | ortaklarına ait | | ulaşmaz | | Allah'a | | olan (ise) | Allah'a ait | o | ulaşır | | ortaklarına | ne kötü | | hüküm veriyorlar |

[CAL] [] [] [Z̃RE] [] [ḪRS̃] [NAM] [NṦB] [GVL] [] [] [ZAM] [] [ŞRK] [] [KVN] [ŞRK] [] [VṦL] [] [] [] [KVN] [] [] [VṦL] [] [ŞRK] [SVE] [] [ḪKM]
VCALVE LLH MME Z̃RÊ MN ELḪRS̃ VELÊNAEM NṦYBE FGELVE HZ̃E LLH BZAMHM VHZ̃E LŞRKEÙNE FME KEN LŞRKEÙHM FLE YṦL ÎL ELLH VME KEN LLH FHV YṦL ÎL ŞRKEÙHM SEÙ ME YḪKMVN

ve ceǎlū lillahi mimmā ƶerae mine l-Harṧi vel'en'ǎāmi neSīben fe ḳālū hāƶā lillahi bizeǎ'mihim ve hāƶā lişurakāinā femā kāne lişurakāihim felā yeSilu ilā llahi vemā kāne lillahi fehuve yeSilu ilā şurakāihim sā'e yeHkumūne
وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون

[ج ع ل] [] [] [ذ ر ا] [] [ح ر ث] [ن ع م] [ن ص ب] [ق و ل] [] [] [ز ع م] [] [ش ر ك] [] [ك و ن] [ش ر ك] [] [و ص ل] [] [] [] [ك و ن] [] [] [و ص ل] [] [ش ر ك] [س و ا] [] [ح ك م]

 » 6 / En’âm  Suresi: 136
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وجعلوا ج ع ل | CAL VCALVE ve ceǎlū ve kıldılar And they assign
Vav,Cim,Ayn,Lam,Vav,Elif,
6,3,70,30,6,1,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو استئنافية
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
لله | LLH lillahi Allah'ın to Allah
Lam,Lam,He,
30,30,5,
"P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
مما | MME mimmā şeylerden out of what
Mim,Mim,Elif,
40,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
ذرأ ذ ر ا | Z̃RE Z̃RÊ ƶerae yarattığı He produced
Zel,Re,,
700,200,,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
من | MN mine -den of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الحرث ح ر ث | ḪRS̃ ELḪRS̃ l-Harṧi ekin(ler)- the crops
Elif,Lam,Ha,Re,Se,
1,30,8,200,500,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
والأنعام ن ع م | NAM VELÊNAEM vel'en'ǎāmi ve hayvanlar(dan) and the cattle
Vav,Elif,Lam,,Nun,Ayn,Elif,Mim,
6,1,30,,50,70,1,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine plural noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
نصيبا ن ص ب | NṦB NṦYBE neSīben bir pay a share
Nun,Sad,Ye,Be,Elif,
50,90,10,2,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
فقالوا ق و ل | GVL FGELVE fe ḳālū dediler ki and they say,
Fe,Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
80,100,1,30,6,1,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الفاء عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
هذا | HZ̃E hāƶā bu """This"
He,Zel,Elif,
5,700,1,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
لله | LLH lillahi Allah'ındır "(is) for Allah,"""
Lam,Lam,He,
30,30,5,
"P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
بزعمهم ز ع م | ZAM BZAMHM bizeǎ'mihim zanlarınca by their claim,
Be,Ze,Ayn,Mim,He,Mim,
2,7,70,40,5,40,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
جار ومجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وهذا | VHZ̃E ve hāƶā bu da """And this"
Vav,He,Zel,Elif,
6,5,700,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
الواو عاطفة
اسم اشارة
لشركائنا ش ر ك | ŞRK LŞRKEÙNE lişurakāinā ortaklarımızındır "(is) for our partners."""
Lam,Şın,Re,Kef,Elif,,Nun,Elif,
30,300,200,20,1,,50,1,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine plural noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
جار ومجرور و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فما | FME femā (halbuki) But what
Fe,Mim,Elif,
80,40,1,
REM – prefixed resumption particle
REL – relative pronoun
الفاء استئنافية
اسم موصول
كان ك و ن | KVN KEN kāne olan is
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
لشركائهم ش ر ك | ŞRK LŞRKEÙHM lişurakāihim ortaklarına ait for their partners
Lam,Şın,Re,Kef,Elif,,He,Mim,
30,300,200,20,1,,5,40,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
جار ومجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فلا | FLE felā (does) not
Fe,Lam,Elif,
80,30,1,
SUP – prefixed supplemental particle
NEG – negative particle
الفاء زائدة
حرف نفي
يصل و ص ل | VṦL YṦL yeSilu ulaşmaz reach
Ye,Sad,Lam,
10,90,30,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
إلى | ÎL ilā [to]
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah'a Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
وما | VME vemā while what
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
كان ك و ن | KVN KEN kāne olan (ise) is
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
لله | LLH lillahi Allah'a ait for Allah
Lam,Lam,He,
30,30,5,
"P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
فهو | FHV fehuve o then it
Fe,He,Vav,
80,5,6,
SUP – prefixed supplemental particle
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الفاء زائدة
ضمير منفصل
يصل و ص ل | VṦL YṦL yeSilu ulaşır reaches
Ye,Sad,Lam,
10,90,30,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
إلى | ÎL ilā [to]
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
شركائهم ش ر ك | ŞRK ŞRKEÙHM şurakāihim ortaklarına their partners.
Şın,Re,Kef,Elif,,He,Mim,
300,200,20,1,,5,40,
N – genitive masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ساء س و ا | SVE SEÙ sā'e ne kötü Evil
Sin,Elif,,
60,1,,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
ما | ME (is) what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
يحكمون ح ك م | ḪKM YḪKMVN yeHkumūne hüküm veriyorlar they judge.
Ye,Ha,Kef,Mim,Vav,Nun,
10,8,20,40,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَجَعَلُوا: ve kıldılar | لِلَّهِ: Allah'ın | مِمَّا: şeylerden | ذَرَأَ: yarattığı | مِنَ: -den | الْحَرْثِ: ekin(ler)- | وَالْأَنْعَامِ: ve hayvanlar(dan) | نَصِيبًا: bir pay | فَقَالُوا: dediler ki | هَٰذَا: bu | لِلَّهِ: Allah'ındır | بِزَعْمِهِمْ: zanlarınca | وَهَٰذَا: bu da | لِشُرَكَائِنَا: ortaklarımızındır | فَمَا: (halbuki) | كَانَ: olan | لِشُرَكَائِهِمْ: ortaklarına ait | فَلَا: | يَصِلُ: ulaşmaz | إِلَى: | اللَّهِ: Allah'a | وَمَا: | كَانَ: olan (ise) | لِلَّهِ: Allah'a ait | فَهُوَ: o | يَصِلُ: ulaşır | إِلَىٰ: | شُرَكَائِهِمْ: ortaklarına | سَاءَ: ne kötü | مَا: | يَحْكُمُونَ: hüküm veriyorlar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وجعلوا WCALWE ve kıldılar | لله LLH Allah'ın | مما MME şeylerden | ذرأ Z̃RÊ yarattığı | من MN -den | الحرث ELḪRS̃ ekin(ler)- | والأنعام WELÊNAEM ve hayvanlar(dan) | نصيبا NṦYBE bir pay | فقالوا FGELWE dediler ki | هذا HZ̃E bu | لله LLH Allah'ındır | بزعمهم BZAMHM zanlarınca | وهذا WHZ̃E bu da | لشركائنا LŞRKEÙNE ortaklarımızındır | فما FME (halbuki) | كان KEN olan | لشركائهم LŞRKEÙHM ortaklarına ait | فلا FLE | يصل YṦL ulaşmaz | إلى ÎL | الله ELLH Allah'a | وما WME | كان KEN olan (ise) | لله LLH Allah'a ait | فهو FHW o | يصل YṦL ulaşır | إلى ÎL | شركائهم ŞRKEÙHM ortaklarına | ساء SEÙ ne kötü | ما ME | يحكمون YḪKMWN hüküm veriyorlar |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve ceǎlū: ve kıldılar | lillahi: Allah'ın | mimmā: şeylerden | ƶerae: yarattığı | mine: -den | l-Harṧi: ekin(ler)- | vel'en'ǎāmi: ve hayvanlar(dan) | neSīben: bir pay | fe ḳālū: dediler ki | hāƶā: bu | lillahi: Allah'ındır | bizeǎ'mihim: zanlarınca | ve hāƶā: bu da | lişurakāinā: ortaklarımızındır | femā: (halbuki) | kāne: olan | lişurakāihim: ortaklarına ait | felā: | yeSilu: ulaşmaz | ilā: | llahi: Allah'a | vemā: | kāne: olan (ise) | lillahi: Allah'a ait | fehuve: o | yeSilu: ulaşır | ilā: | şurakāihim: ortaklarına | sā'e: ne kötü | : | yeHkumūne: hüküm veriyorlar |
Kırık Meal (Transcript) : |VCALVE: ve kıldılar | LLH: Allah'ın | MME: şeylerden | Z̃RÊ: yarattığı | MN: -den | ELḪRS̃: ekin(ler)- | VELÊNAEM: ve hayvanlar(dan) | NṦYBE: bir pay | FGELVE: dediler ki | HZ̃E: bu | LLH: Allah'ındır | BZAMHM: zanlarınca | VHZ̃E: bu da | LŞRKEÙNE: ortaklarımızındır | FME: (halbuki) | KEN: olan | LŞRKEÙHM: ortaklarına ait | FLE: | YṦL: ulaşmaz | ÎL: | ELLH: Allah'a | VME: | KEN: olan (ise) | LLH: Allah'a ait | FHV: o | YṦL: ulaşır | ÎL: | ŞRKEÙHM: ortaklarına | SEÙ: ne kötü | ME: | YḪKMVN: hüküm veriyorlar |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah'ın yarattığı ekinlerle hayvanlardan Allah'a bir hisse ayırıp boş düşüncelerine göre bu Allah'ın diyorlardı, bu da ortaklarımız olan putların. Putlara ait olanlar, Allah'a ulaşmıyordu ama Allah'a ait olanlar, ortaklarına, putlara kavuşuyordu, hükmettikleri şey ne de kötüydü.
Adem Uğur : Allah'ın yarattığı ekinlerle hayvanlardan Allah'a pay ayırıp zanlarınca, bu Allah'a, bu da ortaklarımıza (putlarımıza) dediler. Ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor, fakat Allah için ayrılan ortaklarına ulaşıyor! Ne kötü hüküm veriyorlar?
Ahmed Hulusi : (O'nun) yarattığı ekinden ve hayvandan Allâh'a bir pay ayırdılar! Kendi zanlarınca şöyle dediler: "Bu Allâh'ın, bu da ortak koştuklarımızındır. " (Oysa) ortak koştukları için olan Allâh'a vâsıl olmaz! (Ama) Allâh için olan, onların ortak koştuklarına ulaşır. . . Ne kötü hüküm veriyorlar!
Ahmet Tekin : Allah’ın üretip çoğalttığı ekin ve hayvanlardan Allah’a bir hisse ayırıyorlar ve kendi düşüncelerine göre: 'Bu Allah’ın, şu da ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah’a ortak saydığımız varlıkların' diyorlardı. Ortak saydıklarına ayrılan hisse Allah’ın rızasını gerektirecek yerlere dağıtılmadığı için Allah’a ulaşmamakta, fakat Allah’a ayrılan hisseden, rızasına uygun olmayan yere dağıtıldığı için ortak saydıklarına ulaşmaktadır. Verdikleri hüküm ne kötüdür.
Ahmet Varol : Kendi zanlarıyla: 'Bu Allah'ın, bu da ortak koştuklarımızındır' diyerek Allah'ın yarattığı ekinden ve hayvanlardan Allah'a pay ayırdılar. Ortak koştukları için ayırdıkları Allah'a ulaşmaz. Allah'a ayırdıkları ise işte o ortak koştuklarına ulaşır. [14] Ne kadar da kötü hüküm veriyorlar!
Ali Bulaç : O'nun üretip türettiği ekin ve hayvanlardan Allah için bir pay ayırdılar, sonra kendi zanlarınca: "Bu Allah'ındır, bu da ortaklarımızındır" dediler. Kendi ortakları için olan (pay), Allah tarafına geçmez, ama Allah'a aid olan kendi ortaklarının tarafına (payına) geçer. Ne kötü hüküm veriyorlar?
Ali Fikri Yavuz : Tuttular Allah’ın yarattığı ekinden ve davardan, müşrikler, hisseler ayırdılar ve inançlarınca: “- Bu Allah’ın ve bu da Allah’a ortak koştuğumuz putların” dediler. Putlar için olan hisse çoğalsa, ondan Allah için harcamazlar. Fakat Allah için ayırdıkları hisse çoğalınca, Allah’ın ihtiyacı yoktur diye, putları yolunda harcarlar. Ne kötü hüküm vermektedirler!...
Bekir Sadak : Kendi zanlarina gore, «Bu Allah'indir, bu da putlarimizindir» diyerek, Allah'in yarattigi hayvanlar ve ekinlerden pay ayirdilar. Putlari icin ayirdiklari Allah icin verilmez, ama Allah icin ayirdiklari putlarina verilirdi; ne kotu hukum veriyorlardÙ!
Celal Yıldırım : Bir de kalkıp Allah'a, yarattığı ekin ve davarlardan bir pay ayırdılar da kendi Zanlarınca, «bu Allah için, şu da ortaklarımız (olan putlarımız) içindir» dediler. Ortakları için olanı Allah tarafına geçmezdi, (ama) Allah için olanı ortaklarına (aktarılarak) geçip ulaşırdı. Hükmettikleri şey ne kötü!
Diyanet İşleri : Allah’ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan O’na bir pay ayırdılar ve akıllarınca, “Şu, Allah için, şu da bizim ortaklarımız (putlarımız) için” dediler. Ortakları için olan Allah’ınkine eklenmiyor. Allah için olan ise ortaklarınkine ekleniyor.. Ne kötü hükmediyorlar!
Diyanet İşleri (eski) : Kendi zanlarına göre, 'Bu Allah'ındır, bu da putlarımızındır' diyerek, Allah'ın yarattığı hayvanlar ve ekinlerden pay ayırdılar. Putları için ayırdıkları Allah için verilmez, ama Allah için ayırdıkları putlarına verilirdi; ne kötü hüküm veriyorlardı!
Diyanet Vakfi : Allah'ın yarattığı ekinlerle hayvanlardan Allah'a pay ayırıp zanlarınca, bu Allah'a, bu da ortaklarımıza (putlarımıza) dediler. Ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor, fakat Allah için ayrılan ortaklarına ulaşıyor! Ne kötü hüküm veriyorlar?
Edip Yüksel : ALLAH'ın ürettiğı ekinlerden ve çiftlik hayvanlarından O'na bir pay ayırarak, kafalarına göre, 'Bu ALLAH'ın, bu da ortaklarımızındır,' dediler. Ortaklarının payı ALLAH'a ulaşmıyor; ancak ALLAH'ın payı ortaklarına ulaşıyor! Ne de kötü hüküm veriyorlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah'ın yarattığı ekin ve hayvanlardan Allah'a bir hisse ayırmakta ve kendilerince: «Bu, Allah'a ait; şu da ortaklarımıza ait» demektedirler. Ortakları için olan hisse Allah'a ulaşmamakta, fakat Allah'a ayrılan hisse ortaklarına ulaşmaktadır. Verdikleri hüküm ne kötüdür.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Tutup Allah'ın yarattığı ekin ve davardan ona bir pay ayırdılar ve kendi yanlış kanaatlerince: «Bu Allah için, bu da ortaklarımız için.» dediler. Fakat ortakları için olanlar Allah tarafına geçmez, Allah için ayrılmış olan ise, ortaklarının tarafına geçer. Ne kötü hüküm yürütüyorlar!
Elmalılı Hamdi Yazır : Tuttular Allâh için onun yarattıklarından: Hars ve en'amdan bir hıssa ayırdılar, zuumlarınca şu, dediler: Allâh için, şu da şeriklerimiz için, amma şerikleri için olan Allah tarafına geçmez, Allah için olana gelince o şerikleri tarafına geçer, ne fenâ hukûmet yapıyorlar
Fizilal-il Kuran : Onlar Allah'a, O'nun yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan sınırlı bir pay ayırdılar. Asılsız saplantıları uyarınca «Bu Allah'ın bu da O'na koştuğumuz ortakların payıdır» derler. Fakat koştukları ortakların payı Allah'a geçmezken, Allah'ın payı bu ortaklara geçebiliyor. Ne kötü hüküm veriyorlar.
Gültekin Onan : O'nun üretip türettiği ekin ve hayvanlardan Tanrı için bir pay ayırdılar, sonra kendi zanlarınca; "Bu Tanrı'nındır, bu da ortaklarımızındır" dediler. Kendi ortakları için olan (pay) Tanrı tarafına geçmez, ama Tanrı'ya ait olan kendi ortaklarının tarafına (payına) geçer. Ne kötü hüküm veriyorlar?
Hakkı Yılmaz : "Ve onlar, Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah'a bir pay ayırdılar da kendi sapık inançlarına göre, “Bu, Allah için; şu da ortaklarımız içindir” dediler. İşte, ortakları için olan pay Allah'a ulaşmaz, Allah için olan şey ortaklarına ulaşır. Verdikleri hüküm ne kötüdür! "
Hasan Basri Çantay : Onlar Allah için, onun yaratdığı ekin ve meyvelerle hayvanlardan, bir hisse ayırdılar da kendi boş zanlarınca «Şu Allahın, dediler, şu da ortaklarımız (olan putlar) ın. Ortaklarına âid olanlar Allaha ulaşmaz amma, Allaha âid olanlar, (evet) onlar ortaklarına gider! Hükm edegeldikleri bu şeyler ne kötüdür!
Hayrat Neşriyat : Allah’a, (kendi) yarattığı ekinler ve en'amdan (sağmal hayvanlardan, güyâ) bir hisse (ve putlarına da bir hisse) ayırdılar da, zanlarınca: 'Bu Allah’ındır, bu da (O’na şirk koştuğumuz) ortaklarımızındır!' dediler. Hâlbuki ortaklarına âid olan, Allah’a hiç ulaşmaz; Allah’a âid olana gelince, o hemen ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar!
İbni Kesir : Onlar; Allah için, O'nun yarattığı ekin ve davarlardan bir pay ayırdılar ve kendi zanlarına göre; bu, Allah'ındır, bu da koştuğumuz ortaklarımızındır, dediler. Ortaklarına ait olanlar Allah'a ulaşamaz dı da, Allah'a ait olanlar ortaklarına giderdi. Ne kötüdür hükmedegeldikleri şeyler.
İskender Evrenosoğlu : O'nun (Allah'ın) yaratıp, çoğalttığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah için pay ayırdılar. Ve böylece kendi zanlarınca: “Bu Allah için ve bu da ortaklarımız için.” dediler. Fakat ortakları için olan; Allah'a ulaşmaz ama Allah için olan; o, onların ortaklarına ulaşır. Hükmettikleri şey ne kötü.
Muhammed Esed : Onlar, Allahın yarattığı tarlalar ile hayvanların mahsullerinden Ona bir pay ayırırlar ve "Bu Allaha aittir!" derler; yahut (haksız şekilde), "Ve bu (da), eminiz ki, Allahın uluhiyetinde pay sahibi olan varlıklar içindir!" diye iddia ederler. Ama zihinlerinde Allaha ortak saydıkları varlıklar için ayırdıkları şey, (onları) Allaha yakınlaştırmaz, Allah için ayırdıkları da (onları ancak) Allahın uluhiyetine ortak koştukları o varlıklara yakınlaştırır. Gerçekten de ne kötüdür onların yanılgıları!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve (o müşrikler) Allah için O'nun yarattığından, ekinden ve hayvanlardan bir pay ayırdılar, sonra zûmlarınca, «Bu Allah içindir, bu da ortaklarımız (putlarımız) içindir,» dediler. Artık ortakları için olan Allah'a ulaşmaz, Allah için olan ise o ortaklarına ulaşır. Hükmeder oldukları şey ne fena!
Ömer Öngüt : Allah'ın yarattığı ekinlerle hayvanlardan O'na pay ayırdılar ve kendi zanlarınca: “Bu Allah'ındır, şu da O'na koştuğumuz ortaklarımızındır. ” dediler. Ortakları için ayırdıkları Allah'a ulaşmıyor, fakat Allah için ayırdıkları ortaklarına ulaşıyor! Ne kötü hüküm veriyorlar?
Şaban Piriş : Allah’ın yarattığı ekin ve hayvandan Allah’a bir hisse ayırıyorlar, akıllarınca: -Bu, Allah’ındır, bu da ortak (koştuk)larımızındır, diyorlar. Ortakları için ayırdıkları Allah’a verilmez; ama Allah için ayırdıkları ise ortak (koştuk)larına verilirdi. Ne kötü hüküm veriyorlar!
Suat Yıldırım : Allah’ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan kendilerince Allah’a bir hisse ayırdılar da kendi batıl iddialarınca: "Şu, Allah’ın" dediler, "Şu da uluhiyette ortakları olan putlarımızın."Ortakları için ayırdıkları, Allah’ın hissesine konulmaz, ama Allah’a ait olanlar ortaklarının hissesine aktarılır. Bunlar ne kötü hüküm veriyorlar!
Süleyman Ateş : Allâh'ın yarattığı, ekin(ler)den ve hayvanlardan Allah'a pay ayırdılar. Zanlarınca: "Bu Allah'a, bu da ortaklarımıza" dediler. Ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor, fakat Allâh için ayrılan, ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar!
Tefhim-ul Kuran : O'nun üretip türettiği ekin ve hayvanlardan Allah için de bir pay ayırdılar, sonra kendi zanlarınca: «Bu Allah'ındır, bu da ortaklarımızındır» dediler. Kendi ortakları için olan (pay), Allah tarafına geçmez, ama Allah'a aid olan kendi ortaklarının tarafına (payına) geçer. Ne kötü hüküm veriyorlar?
Ümit Şimşek : Bir de, Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan, Allah'a da bir pay ayırdılar ve akıllarınca 'Bu Allah'ın, bu da şeriklerimizin' dediler. Şeriklerinin payını Allah için ayırdıklarına katmazlar; ama Allah için ayırdıklarını şeriklerinin payına katarlar. Ne kötü birşeydir o hükmettikleri!
Yaşar Nuri Öztürk : Kendi döllendirip yaydığı ekinden ve hayvanlardan Allah'a bir pay ayırdılar da kendi zanlarınca şöyle dediler: "Bu Allah için, bu da ortaklarımız için." ortakları için olan Allah'a ulaşmaz. Ama Allah için olan, ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}