» 6 / En’âm  115:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 115
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَتَمَّتْ (VTMT) = ve temmet : ve tamamlanmıştır
2. كَلِمَتُ (KLMT) = kelimetu : sözü
3. رَبِّكَ (RBK) = rabbike : Rabbinin
4. صِدْقًا (ṦD̃GE) = Sidḳan : doğruluk
5. وَعَدْلًا (VAD̃LE) = ve ǎdlen : ve adalet bakımından
6. لَا (LE) = lā : yoktur
7. مُبَدِّلَ (MBD̃L) = mubeddile : değiştirebilecek
8. لِكَلِمَاتِهِ (LKLMETH) = likelimātihi : O'nun sözlerini
9. وَهُوَ (VHV) = ve huve : O
10. السَّمِيعُ (ELSMYA) = s-semīǔ : işitendir
11. الْعَلِيمُ (ELALYM) = l-ǎlīmu : bilendir
ve tamamlanmıştır | sözü | Rabbinin | doğruluk | ve adalet bakımından | yoktur | değiştirebilecek | O'nun sözlerini | O | işitendir | bilendir |

[TMM] [KLM] [RBB] [ṦD̃G] [AD̃L] [] [BD̃L] [KLM] [] [SMA] [ALM]
VTMT KLMT RBK ṦD̃GE VAD̃LE LE MBD̃L LKLMETH VHV ELSMYA ELALYM

ve temmet kelimetu rabbike Sidḳan ve ǎdlen mubeddile likelimātihi ve huve s-semīǔ l-ǎlīmu
وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم

 » 6 / En’âm  Suresi: 115
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وتمت ت م م | TMM VTMT ve temmet ve tamamlanmıştır And (has been) fulfilled
كلمت ك ل م | KLM KLMT kelimetu sözü (the) word
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord
صدقا ص د ق | ṦD̃G ṦD̃GE Sidḳan doğruluk (in) truth
وعدلا ع د ل | AD̃L VAD̃LE ve ǎdlen ve adalet bakımından and justice.
لا | LE yoktur No
مبدل ب د ل | BD̃L MBD̃L mubeddile değiştirebilecek one can change
لكلماته ك ل م | KLM LKLMETH likelimātihi O'nun sözlerini His words,
وهو | VHV ve huve O and He
السميع س م ع | SMA ELSMYA s-semīǔ işitendir (is) the All-Hearer,
العليم ع ل م | ALM ELALYM l-ǎlīmu bilendir the All-Knower.

6:115 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve tamamlanmıştır | sözü | Rabbinin | doğruluk | ve adalet bakımından | yoktur | değiştirebilecek | O'nun sözlerini | O | işitendir | bilendir |

[TMM] [KLM] [RBB] [ṦD̃G] [AD̃L] [] [BD̃L] [KLM] [] [SMA] [ALM]
VTMT KLMT RBK ṦD̃GE VAD̃LE LE MBD̃L LKLMETH VHV ELSMYA ELALYM

ve temmet kelimetu rabbike Sidḳan ve ǎdlen mubeddile likelimātihi ve huve s-semīǔ l-ǎlīmu
وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم

[ت م م] [ك ل م] [ر ب ب] [ص د ق] [ع د ل] [] [ب د ل] [ك ل م] [] [س م ع] [ع ل م]

 » 6 / En’âm  Suresi: 115
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وتمت ت م م | TMM VTMT ve temmet ve tamamlanmıştır And (has been) fulfilled
Vav,Te,Mim,Te,
6,400,40,400,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person feminine singular perfect verb
الواو استئنافية
فعل ماض
كلمت ك ل م | KLM KLMT kelimetu sözü (the) word
Kef,Lam,Mim,Te,
20,30,40,400,
N – nominative feminine noun
اسم مرفوع
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord
Re,Be,Kef,
200,2,20,
N – genitive masculine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
صدقا ص د ق | ṦD̃G ṦD̃GE Sidḳan doğruluk (in) truth
Sad,Dal,Gaf,Elif,
90,4,100,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
وعدلا ع د ل | AD̃L VAD̃LE ve ǎdlen ve adalet bakımından and justice.
Vav,Ayn,Dal,Lam,Elif,
6,70,4,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
لا | LE yoktur No
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
نافية تعمل عمل «أن»
مبدل ب د ل | BD̃L MBD̃L mubeddile değiştirebilecek one can change
Mim,Be,Dal,Lam,
40,2,4,30,
N – accusative masculine (form II) active participle
اسم منصوب
لكلماته ك ل م | KLM LKLMETH likelimātihi O'nun sözlerini His words,
Lam,Kef,Lam,Mim,Elif,Te,He,
30,20,30,40,1,400,5,
P – prefixed preposition lām
N – genitive feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
جار ومجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وهو | VHV ve huve O and He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
REM – prefixed resumption particle
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو استئنافية
ضمير منفصل
السميع س م ع | SMA ELSMYA s-semīǔ işitendir (is) the All-Hearer,
Elif,Lam,Sin,Mim,Ye,Ayn,
1,30,60,40,10,70,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
العليم ع ل م | ALM ELALYM l-ǎlīmu bilendir the All-Knower.
Elif,Lam,Ayn,Lam,Ye,Mim,
1,30,70,30,10,40,
ADJ – nominative masculine singular adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَتَمَّتْ: ve tamamlanmıştır | كَلِمَتُ: sözü | رَبِّكَ: Rabbinin | صِدْقًا: doğruluk | وَعَدْلًا: ve adalet bakımından | لَا: yoktur | مُبَدِّلَ: değiştirebilecek | لِكَلِمَاتِهِ: O'nun sözlerini | وَهُوَ: O | السَّمِيعُ: işitendir | الْعَلِيمُ: bilendir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وتمت WTMT ve tamamlanmıştır | كلمت KLMT sözü | ربك RBK Rabbinin | صدقا ṦD̃GE doğruluk | وعدلا WAD̃LE ve adalet bakımından | لا LE yoktur | مبدل MBD̃L değiştirebilecek | لكلماته LKLMETH O'nun sözlerini | وهو WHW O | السميع ELSMYA işitendir | العليم ELALYM bilendir |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve temmet: ve tamamlanmıştır | kelimetu: sözü | rabbike: Rabbinin | Sidḳan: doğruluk | ve ǎdlen: ve adalet bakımından | : yoktur | mubeddile: değiştirebilecek | likelimātihi: O'nun sözlerini | ve huve: O | s-semīǔ: işitendir | l-ǎlīmu: bilendir |
Kırık Meal (Transcript) : |VTMT: ve tamamlanmıştır | KLMT: sözü | RBK: Rabbinin | ṦD̃GE: doğruluk | VAD̃LE: ve adalet bakımından | LE: yoktur | MBD̃L: değiştirebilecek | LKLMETH: O'nun sözlerini | VHV: O | ELSMYA: işitendir | ELALYM: bilendir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Rabbinin sözleri, gerçek olarak ve adâlet üzere tamdır, tekemmül etmiştir, sözlerini değiştirecek yoktur ve odur duyan, bilen.
Adem Uğur : Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O işitendir, bilendir.
Ahmed Hulusi : Rabbinin sözü doğrulanmış ve hak edilen şekilde sonuçlanmıştır! O'nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. . . Semi', Aliym "HÛ"dur!
Ahmet Tekin : Rabbinin sözü, Kur’ân, şeriatın kuralları, Allah’ın koyduğu, sosyal, siyasî, ekonomik ve idarî düzen, haklar ve sorumluluklar, Allah’ın peygamberine yardımı ve zaferler, mükâfat ve ceza ile ilgili bilgiler, ibret verici kıssalar doğru ve adâlet ölçüleri içinde tamamlandı. Onun sözlerini düzeltmeye, değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Onların yerini tutacak sözleri, kanunları da kimse koyamaz. O her şeyi duyurur, ilmi her şeyi kucaklar.
Ahmet Varol : Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tastamamdır. [12] O'nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O, duyandır, bilendir.
Ali Bulaç : Rabbinin sözü, doğruluk bakımından da, adalet bakımından da tastamamdır. O'nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O, işitendir, bilendir.
Ali Fikri Yavuz : Rabbinin emir ve yasakları, doğruluk ve adalet yönünden tamam oldu. Onun kelimelerini değiştirebilecek hiç bir şey yoktur. Allah, onların dediklerini hakkıyla işiticidir, gizlediklerini de kemâliyle bilicidir.
Bekir Sadak : Rabbinin sozu, dogruluk ve adaletle tamamlandi. O'nun sozlerini degistirebilecek yoktur. O, isitir ve bilir.
Celal Yıldırım : Rabbin sözü doğruluk bakımından da, adalet bakımından da tamamlanmıştır. O'nun sözünü değiştirecek yoktur. O, işiten ve bilendir.
Diyanet İşleri : Rabbinin kelimesi (Kur’an) doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
Diyanet İşleri (eski) : Rabbinin sözü, doğruluk ve adaletle tamamlandı. O'nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O, işitir ve bilir.
Diyanet Vakfi : Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O işitendir, bilendir.
Edip Yüksel : Rabbinin kelimeleri doğruluk ve adaletle tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O, İşitendir, Bilendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Rabbinin sözü hem doğrulukça, hem de adaletçe tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O, işitendir, bilendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Rabbinin sözü, doğrulukça da adaletçe de tam kemalindedir. O'nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O, işitendir, bilendir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Rabbının kelimesi doğrulukça da, adaletçe de tam kemalindedir, onun kelimelerini değiştirebilecek yok, semi' o, alîm o
Fizilal-il Kuran : Rabbinin sözü doğruluğun ve adaletin doruğuna erdi. O'nun sözlerini hiçbir güç değiştiremez. O her şeyi işitir ve bilir.
Gültekin Onan : rabbinin sözü, doğruluk bakımından da, adalet bakımından da tastamamdır. O'nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O işitendir, bilendir.
Hakkı Yılmaz : Ve Rabbinin sözü hem doğrulukça, hem de adaletçe tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirebilecek biri yoktur. O, en iyi işitendir, en iyi bilendir.
Hasan Basri Çantay : Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tam kemâlindedir. Onun kelimelerini değişdirici (hiç bir şey ve hiç bir kuvvet) yokdur. O, (dedikoduları) hakkıyle işiden (küfr edenlerin içlerini) kemâliyle bilendir.
Hayrat Neşriyat : Ve Rabbinin sözü (emir ve yasakları) doğruluk ve adâlet cihetiyle tamamlandı. O’nun kelimelerini değiştirebilecek kimse yoktur! Çünki O, Semî' (herşeyi hakkıylaişiten)dir, Alîm (herşeyi hakkıyla bilen)dir.
İbni Kesir : Rabbının sözü; doğruluk ve adalet yönünden tam kemalindedir. O'nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O; Semi'dir, Alim'dir.
İskender Evrenosoğlu : Ve Rabbinin sözü sadakatle ve adaletle tamamlandı. O'nun kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. O, en iyi işiten ve en iyi bilendir.
Muhammed Esed : zira, Rabbinin vaadi doğruluk ve adaletle yerine getirilmiştir. Onun vaatlerini(n gerçekleşmesini) engelleyebilecek hiçbir güç yoktur: ve yalnızca Odur her şeyi duyan, her şeyi bilen.
Ömer Nasuhi Bilmen : Rabbinin kelimesi, doğruluk ve adaletce tamamlanmıştır. Onun kelimelerini tebdîl edecek yoktur. O semîdir, alîmdir.
Ömer Öngüt : Rabbinin sözü doğruluk bakımından da adalet bakımından da tamamlanmıştır, tam kemalindedir. O'nun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O işitendir, bilendir.
Şaban Piriş : Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamdır. O’nun sözlerini değiştirebilecek hiç bir şey yoktur. O, işitendir, bilendir.
Suat Yıldırım : Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tam kemalindedir. O’nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitir ve bilir.
Süleyman Ateş : Rabbinin sözü hem doğruluk, hem de adâlet bakımından tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O, işitendir, bilendir.
Tefhim-ul Kuran : Rabbinin sözü, doğruluk bakımından da, adalet bakımından da tastamamdır. O'nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O, işitendir, bilendir.
Ümit Şimşek : Rabbinin sözü doğruluk yönüyle de, adalet yönüyle de tamdır. Onun sözlerini değiştirebilecek kimse yoktur. O herşeyi işiten, herşeyi bilendir.
Yaşar Nuri Öztürk : Rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirecek hiçbir kuvvet yoktur. En iyi işiten, en iyi bilendir O.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}