» 6 / En’âm  15:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 15
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
2. إِنِّي (ÎNY) = innī : şüphesiz ben
3. أَخَافُ (ÊḢEF) = eḣāfu : korkarım
4. إِنْ (ÎN) = in : eğer
5. عَصَيْتُ (AṦYT) = ǎSaytu : isyan edersem
6. رَبِّي (RBY) = rabbī : Rabbime
7. عَذَابَ (AZ̃EB) = ǎƶābe : azabından
8. يَوْمٍ (YVM) = yevmin : bir günün
9. عَظِيمٍ (AƵYM) = ǎZīmin : büyük
de ki | şüphesiz ben | korkarım | eğer | isyan edersem | Rabbime | azabından | bir günün | büyük |

[GVL] [] [ḢVF] [] [AṦY] [RBB] [AZ̃B] [YVM] [AƵM]
GL ÎNY ÊḢEF ÎN AṦYT RBY AZ̃EB YVM AƵYM

ḳul innī eḣāfu in ǎSaytu rabbī ǎƶābe yevmin ǎZīmin
قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم

 » 6 / En’âm  Suresi: 15
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
إني | ÎNY innī şüphesiz ben """Indeed, I"
أخاف خ و ف | ḢVF ÊḢEF eḣāfu korkarım [I] fear
إن | ÎN in eğer if
عصيت ع ص ي | AṦY AṦYT ǎSaytu isyan edersem I disobeyed
ربي ر ب ب | RBB RBY rabbī Rabbime my Lord,
عذاب ع ذ ب | AZ̃B AZ̃EB ǎƶābe azabından punishment
يوم ي و م | YVM YVM yevmin bir günün (of) a Day,
عظيم ع ظ م | AƵM AƵYM ǎZīmin büyük "Mighty."""

6:15 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | şüphesiz ben | korkarım | eğer | isyan edersem | Rabbime | azabından | bir günün | büyük |

[GVL] [] [ḢVF] [] [AṦY] [RBB] [AZ̃B] [YVM] [AƵM]
GL ÎNY ÊḢEF ÎN AṦYT RBY AZ̃EB YVM AƵYM

ḳul innī eḣāfu in ǎSaytu rabbī ǎƶābe yevmin ǎZīmin
قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم

[ق و ل] [] [خ و ف] [] [ع ص ي] [ر ب ب] [ع ذ ب] [ي و م] [ع ظ م]

 » 6 / En’âm  Suresi: 15
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
إني | ÎNY innī şüphesiz ben """Indeed, I"
,Nun,Ye,
,50,10,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person singular object pronoun
حرف نصب والياء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
أخاف خ و ف | ḢVF ÊḢEF eḣāfu korkarım [I] fear
,Hı,Elif,Fe,
,600,1,80,
V – 1st person singular imperfect verb
فعل مضارع
إن | ÎN in eğer if
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
عصيت ع ص ي | AṦY AṦYT ǎSaytu isyan edersem I disobeyed
Ayn,Sad,Ye,Te,
70,90,10,400,
V – 1st person singular perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
ربي ر ب ب | RBB RBY rabbī Rabbime my Lord,
Re,Be,Ye,
200,2,10,
N – accusative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم منصوب والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
عذاب ع ذ ب | AZ̃B AZ̃EB ǎƶābe azabından punishment
Ayn,Zel,Elif,Be,
70,700,1,2,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
يوم ي و م | YVM YVM yevmin bir günün (of) a Day,
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
عظيم ع ظ م | AƵM AƵYM ǎZīmin büyük "Mighty."""
Ayn,Zı,Ye,Mim,
70,900,10,40,
ADJ – genitive masculine singular indefinite adjective
صفة مجرورة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: de ki | إِنِّي: şüphesiz ben | أَخَافُ: korkarım | إِنْ: eğer | عَصَيْتُ: isyan edersem | رَبِّي: Rabbime | عَذَابَ: azabından | يَوْمٍ: bir günün | عَظِيمٍ: büyük |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | إني ÎNY şüphesiz ben | أخاف ÊḢEF korkarım | إن ÎN eğer | عصيت AṦYT isyan edersem | ربي RBY Rabbime | عذاب AZ̃EB azabından | يوم YWM bir günün | عظيم AƵYM büyük |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: de ki | innī: şüphesiz ben | eḣāfu: korkarım | in: eğer | ǎSaytu: isyan edersem | rabbī: Rabbime | ǎƶābe: azabından | yevmin: bir günün | ǎZīmin: büyük |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | ÎNY: şüphesiz ben | ÊḢEF: korkarım | ÎN: eğer | AṦYT: isyan edersem | RBY: Rabbime | AZ̃EB: azabından | YVM: bir günün | AƵYM: büyük |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: Ben, Rabbime isyan edersem pek büyük günün azâbından korkarım.
Adem Uğur : De ki: Ben, Rabbim'e isyan edersem gerçekten büyük bir günün (kıyametin) azabından korkarım.
Ahmed Hulusi : De ki: "Ben Rabbime isyan edersem, kesinlikle, aziym sürecin azabından korkarım!"
Ahmet Tekin : 'Ben Rabbime isyan edersem, büyük bir günün azabından korkarım' de.
Ahmet Varol : De ki: 'Ben Rabbime karşı gelirsem büyük bir günün azabından korkarım.'
Ali Bulaç : De ki: "Şüphesiz ben, Rabbime isyan edersem o büyük günün azabından korkarım."
Ali Fikri Yavuz : De ki: “- Eğer ben, Rabbime isyan edersem, cidden büyük bir günün azabından korkarım.
Bekir Sadak : «Ben Rabbime karsi gelirsem, buyuk gunun azabindan korkarim» de.
Celal Yıldırım : De ki: Eğer Rabbime karşı gelirsem, elbette büyük günün azabından korkarım.
Diyanet İşleri : De ki: “Ben Rabbime isyan edersem gerçekten, büyük bir günün (kıyamet gününün) azabından korkarım.”
Diyanet İşleri (eski) : 'Ben Rabbime karşı gelirsem, büyük günün azabından korkarım' de.
Diyanet Vakfi : De ki: Ben, Rabbim'e isyan edersem gerçekten büyük bir günün (kıyametin) azabından korkarım.
Edip Yüksel : 'Rabbime isyan ettiğim taktirde büyük günün azabından korkarım,' de.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki: «Eğer Rabbime isyan edersem, büyük bir günün azabından korkarım».
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «Ben Rabbime isyan edecek olursam, büyük bir günün azabından korkarım.»
Elmalılı Hamdi Yazır : Ben, de: rabbime ısyan edecek olursam cidden büyük bir günün azabından korkarım
Fizilal-il Kuran : De ki; «Eğer Rabbimin buyruklarına karşı gelirsem büyük günün azabından korkarım.»
Gültekin Onan : De ki: "Kuşkusuz ben, rabbime isyan edersem o büyük günün azabından korkarım."
Hakkı Yılmaz : De ki: “Ben kesinlikle, eğer Rabbime isyan edersem, büyük bir günün azabından korkarım.”
Hasan Basri Çantay : De ki: «Eğer ben Rabbime isyan edersem o büyük günün azabından elbette korkarım».
Hayrat Neşriyat : De ki: 'Şübhesiz ben eğer Rabbime isyân edersem, büyük bir günün (kıyâmet gününün) azâbından korkarım!'
İbni Kesir : De ki: Ben, Rabbıma karşı gelirsem, büyük günün azabından korkarım.
İskender Evrenosoğlu : De ki: “Muhakkak ki ben, eğer Rabbime isyan edersem, büyük günün azabından korkarım.”
Muhammed Esed : De ki: "Bakın, (bu şekilde) Rabbime isyan etseydim, o çetin (Hesap) Gün(ün)de (başıma gelecek olan) azaptan korkardım".
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «Eğer ben Rabbime isyan edersem elbette büyük günün azabından korkarım.»
Ömer Öngüt : De ki: “Ben Rabbime isyan edersem, gerçekten büyük bir günün azabından korkarım. ”
Şaban Piriş : De ki: -Ben, Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabından korkarım.
Suat Yıldırım : De ki: "Ben Rabbime isyan etmem halinde, ileride gelecek büyük bir günün azabından korkarım."
Süleyman Ateş : De ki: "Eğer Rabbime isyân edersem, büyük bir günün azâbından korkarım!"
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Şüphesiz ben, Rabbime isyan edersem o büyük günün azabından korkarım.»
Ümit Şimşek : De ki: Rabbime isyan edecek olursam, büyük bir günün azabından korkarım.
Yaşar Nuri Öztürk : Şunu da söyle: "Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabından korkarım ben."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}