» 6 / En’âm  74:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 74
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَإِذْ (VÎZ̃) = ve iƶ : hani
2. قَالَ (GEL) = ḳāle : demişti ki
3. إِبْرَاهِيمُ (ÎBREHYM) = ibrāhīmu : İbrahim
4. لِأَبِيهِ (LÊBYH) = liebīhi : babası
5. ازَرَ ( ËZR) = āzera : Azer'e
6. أَتَتَّخِذُ (ÊTTḢZ̃) = etetteḣiƶu : mi ediniyorsun?
7. أَصْنَامًا (ÊṦNEME) = eSnāmen : putları
8. الِهَةً ( ËLHT) = āliheten : tanrılar
9. إِنِّي (ÎNY) = innī : doğrusu ben
10. أَرَاكَ (ÊREK) = erāke : seni görüyorum
11. وَقَوْمَكَ (VGVMK) = ve ḳavmeke : ve kavmini
12. فِي (FY) = fī : içinde
13. ضَلَالٍ (ŽLEL) = Delālin : bir sapıklık
14. مُبِينٍ (MBYN) = mubīnin : açık
hani | demişti ki | İbrahim | babası | Azer'e | mi ediniyorsun? | putları | tanrılar | doğrusu ben | seni görüyorum | ve kavmini | içinde | bir sapıklık | açık |

[] [GVL] [] [EBV] [] [EḢZ̃] [ṦNM] [ELH] [] [REY] [GVM] [] [ŽLL] [BYN]
VÎZ̃ GEL ÎBREHYM LÊBYH ËZR ÊTTḢZ̃ ÊṦNEME ËLHT ÎNY ÊREK VGVMK FY ŽLEL MBYN

ve iƶ ḳāle ibrāhīmu liebīhi āzera etetteḣiƶu eSnāmen āliheten innī erāke ve ḳavmeke Delālin mubīnin
وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين

 » 6 / En’âm  Suresi: 74
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإذ | VÎZ̃ ve iƶ hani And when
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle demişti ki said
إبراهيم | ÎBREHYM ibrāhīmu İbrahim Ibrahim
لأبيه ا ب و | EBV LÊBYH liebīhi babası to his father
آزر | ËZR āzera Azer'e Azar,
أتتخذ ا خ ذ | EḢZ̃ ÊTTḢZ̃ etetteḣiƶu mi ediniyorsun? """Do you take"
أصناما ص ن م | ṦNM ÊṦNEME eSnāmen putları idols
آلهة ا ل ه | ELH ËLHT āliheten tanrılar (as) gods?
إني | ÎNY innī doğrusu ben Indeed, I
أراك ر ا ي | REY ÊREK erāke seni görüyorum [I] see you
وقومك ق و م | GVM VGVMK ve ḳavmeke ve kavmini and your people
في | FY içinde in
ضلال ض ل ل | ŽLL ŽLEL Delālin bir sapıklık error
مبين ب ي ن | BYN MBYN mubīnin açık "manifest."""

6:74 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

hani | demişti ki | İbrahim | babası | Azer'e | mi ediniyorsun? | putları | tanrılar | doğrusu ben | seni görüyorum | ve kavmini | içinde | bir sapıklık | açık |

[] [GVL] [] [EBV] [] [EḢZ̃] [ṦNM] [ELH] [] [REY] [GVM] [] [ŽLL] [BYN]
VÎZ̃ GEL ÎBREHYM LÊBYH ËZR ÊTTḢZ̃ ÊṦNEME ËLHT ÎNY ÊREK VGVMK FY ŽLEL MBYN

ve iƶ ḳāle ibrāhīmu liebīhi āzera etetteḣiƶu eSnāmen āliheten innī erāke ve ḳavmeke Delālin mubīnin
وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين

[] [ق و ل] [] [ا ب و] [] [ا خ ذ ] [ص ن م] [ا ل ه] [] [ر ا ي] [ق و م] [] [ض ل ل] [ب ي ن]

 » 6 / En’âm  Suresi: 74
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإذ | VÎZ̃ ve iƶ hani And when
Vav,,Zel,
6,,700,
REM – prefixed resumption particle
T – time adverb
الواو استئنافية
ظرف زمان
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle demişti ki said
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
إبراهيم | ÎBREHYM ibrāhīmu İbrahim Ibrahim
,Be,Re,Elif,He,Ye,Mim,
,2,200,1,5,10,40,
"PN – nominative masculine proper noun → Ibrahim"
اسم علم مرفوع
لأبيه ا ب و | EBV LÊBYH liebīhi babası to his father
Lam,,Be,Ye,He,
30,,2,10,5,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine singular noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
جار ومجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
آزر | ËZR āzera Azer'e Azar,
,Ze,Re,
,7,200,
"PN – genitive masculine proper noun → Azar"
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
أتتخذ ا خ ذ | EḢZ̃ ÊTTḢZ̃ etetteḣiƶu mi ediniyorsun? """Do you take"
,Te,Te,Hı,Zel,
,400,400,600,700,
INTG – prefixed interrogative alif
V – 2nd person masculine singular (form VIII) imperfect verb
الهمزة همزة استفهام
فعل مضارع
أصناما ص ن م | ṦNM ÊṦNEME eSnāmen putları idols
,Sad,Nun,Elif,Mim,Elif,
,90,50,1,40,1,
"N – accusative masculine plural indefinite noun → Idol"
اسم منصوب
آلهة ا ل ه | ELH ËLHT āliheten tanrılar (as) gods?
,Lam,He,Te merbuta,
,30,5,400,
N – accusative masculine plural indefinite noun
اسم منصوب
إني | ÎNY innī doğrusu ben Indeed, I
,Nun,Ye,
,50,10,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person singular object pronoun
حرف نصب والياء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
أراك ر ا ي | REY ÊREK erāke seni görüyorum [I] see you
,Re,Elif,Kef,
,200,1,20,
V – 1st person singular imperfect verb
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
وقومك ق و م | GVM VGVMK ve ḳavmeke ve kavmini and your people
Vav,Gaf,Vav,Mim,Kef,
6,100,6,40,20,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
في | FY içinde in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
ضلال ض ل ل | ŽLL ŽLEL Delālin bir sapıklık error
Dad,Lam,Elif,Lam,
800,30,1,30,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
مبين ب ي ن | BYN MBYN mubīnin açık "manifest."""
Mim,Be,Ye,Nun,
40,2,10,50,
ADJ – genitive masculine indefinite (form IV) active participle
صفة مجرورة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَإِذْ: hani | قَالَ: demişti ki | إِبْرَاهِيمُ: İbrahim | لِأَبِيهِ: babası | ازَرَ: Azer'e | أَتَتَّخِذُ: mi ediniyorsun? | أَصْنَامًا: putları | الِهَةً: tanrılar | إِنِّي: doğrusu ben | أَرَاكَ: seni görüyorum | وَقَوْمَكَ: ve kavmini | فِي: içinde | ضَلَالٍ: bir sapıklık | مُبِينٍ: açık |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وإذ WÎZ̃ hani | قال GEL demişti ki | إبراهيم ÎBREHYM İbrahim | لأبيه LÊBYH babası | آزر ËZR Azer'e | أتتخذ ÊTTḢZ̃ mi ediniyorsun? | أصناما ÊṦNEME putları | آلهة ËLHT tanrılar | إني ÎNY doğrusu ben | أراك ÊREK seni görüyorum | وقومك WGWMK ve kavmini | في FY içinde | ضلال ŽLEL bir sapıklık | مبين MBYN açık |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve iƶ: hani | ḳāle: demişti ki | ibrāhīmu: İbrahim | liebīhi: babası | āzera: Azer'e | etetteḣiƶu: mi ediniyorsun? | eSnāmen: putları | āliheten: tanrılar | innī: doğrusu ben | erāke: seni görüyorum | ve ḳavmeke: ve kavmini | : içinde | Delālin: bir sapıklık | mubīnin: açık |
Kırık Meal (Transcript) : |VÎZ̃: hani | GEL: demişti ki | ÎBREHYM: İbrahim | LÊBYH: babası | ËZR: Azer'e | ÊTTḢZ̃: mi ediniyorsun? | ÊṦNEME: putları | ËLHT: tanrılar | ÎNY: doğrusu ben | ÊREK: seni görüyorum | VGVMK: ve kavmini | FY: içinde | ŽLEL: bir sapıklık | MBYN: açık |
Abdulbaki Gölpınarlı : Hani İbrahîm, atası Âzer'e, putları mabut mu tanıyorsun demişti, şüphe yok ben, seni de, kavmini de apaçık bir sapıklığa düşmüş görmedeyim.
Adem Uğur : İbrahim, babası Âzer'e: Birtakım putları tanrılar mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum, demişti.
Ahmed Hulusi : Hani İbrahim, babası Azer'e: "Putları ilâhlar mı ediniyorsun? Doğrusu ben, seni ve topluluğunu apaçık bir sapıklık içinde görüyorum" demişti.
Ahmet Tekin : Hani İbrahim babası Âzer’e: 'Sen, ağaçtan yontularak, metalden dökülerek yapılan heykelleri, putları tanrı haline mi getiriyorsun? Ben seni ve kavmini, başına buyruk bir hayat, koyu bir cehalet, dalâlet ve bozuk düzen içinde görüyorum.' demişti.
Ahmet Varol : Bir zamanlar İbrahim babası Azer'e: 'Sen putları kendine ilah mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve toplumunu açık bir sapıklık üzere görüyorum' demişti.
Ali Bulaç : Hani İbrahim, babası Azer'e (şöyle) demişti: "Sen putları ilahlar mı ediniyorsun? Doğrusu, ben seni ve kavmini apaçık bir sapıklık içinde görüyorum."
Ali Fikri Yavuz : Vaktiyle İbrahim, atası Âzer’e: “- Sen putları kendine tanrılar mı ediniyorsun? Gerçekten ben seni ve kavmini açık bir sapıklık içinde görüyorum” demişti.
Bekir Sadak : Ibrahim, babasi Azer'e, «Putlari tanri olarak mi benimsiyorsun? Dogrusu ben seni ve milletini acik bir sapiklik icinde goruyorum» demisti.
Celal Yıldırım : Bir zaman İbrahim, babası Âzer'e: Putları tanrılar mı ediniyorsun ? demiş ve doğrusu ben seni ve kavmini açık bir sapıklık içinde görüyorum (diye ilâve etmişti).
Diyanet İşleri : Hani İbrahim, babası Âzer’e, “Sen putları ilâh mı ediniyorsun? Şüphesiz, ben seni de, kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum” demişti.
Diyanet İşleri (eski) : İbrahim, babası Azer'e, 'Putları tanrı olarak mı benimsiyorsun? Doğrusu ben seni ve milletini açık bir sapıklık içinde görüyorum' demişti.
Diyanet Vakfi : İbrahim, babası Âzer'e: Birtakım putları tanrılar mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum, demişti.
Edip Yüksel : İbrahim, babası Azer'e şöyle demişti: 'Heykelleri mi tanrı ediniyorsun? Seni ve halkını tümüyle apaçık bir sapıklık içinde görüyorum.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İbrahim, babası Âzer'e demişti ki: «sen putları tanrı mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve kavmini açık bir sapıklık içinde görüyorum».
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Vaktiyle İbrahim babası Azer'e: «Sen putları bir sürü tanrılar ediniyorsun öyle mi? Doğrusu ben seni ve kavmini açık bir sapıklık içinde görüyorum.» demişti.
Elmalılı Hamdi Yazır : Vaktiyle İbrâhîm babası Azere ne demişti? Sen putları kendine bir sürü ilâh ediniyorsun öyle mi? Doğrusu ben seni ve kavmini açık bir dalâl içinde görüyorum
Fizilal-il Kuran : Hani İbrahim, babası Azer'e dedi ki; «Sen putları ilâh mı ediniyorsun? Ben gerçekten gerek senin ve gerekse kavminin açık bir sapıklık içinde olduğunuzu görüyorum.»
Gültekin Onan : Hani İbrahim babası Azer'e (şöyle) demişti: "Sen putları tanrılar mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve kavmini apaçık bir sapıklık içinde görüyorum."
Hakkı Yılmaz : Ve hani İbrâhîm, babası Azer'e, “Sen putları tanrılar mı ediniyorsun? Şüphesiz ben seni ve toplumunu apaçık bir sapıklık içinde görüyorum” demişti.
Hasan Basri Çantay : Bir zaman İbrâhîm, atası Âzere: «Sen putları tanrı mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de, kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum» demişdi.
Hayrat Neşriyat : Bir zaman da İbrâhîm, babası Âzer’e şöyle demişti: 'Birtakım putları ilâhlar mı ediniyorsun? Şübhesiz ki ben, seni ve kavmini apaçık bir dalâlet içinde görüyorum.'
İbni Kesir : Hani İbrahim, babası Azer'e demişti ki: Sen, putları tanrı mı ediniyorsun? Doğrusu ben, seni ve kavmini apaçık bir sapıklık içinde görüyorum.
İskender Evrenosoğlu : Ve İbrâhîm, babası Azer'e şöyle demişti: “Sen putları ilâhlar mı ediniyorsun? Muhakkak ki ben, seni ve kavmini apaçık dalâlette görüyorum.”
Muhammed Esed : Ve bir zaman İbrahim babası Azere (şöyle) demişti: "Sen putları ilah mı ediniyorsun? Görüyorum ki sen ve halkın açık bir sapıklık içindesiniz!"
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve bir vakit ki, İbrahim babası Azer'e demişti ki: «Sen putları ilâhlar mı ittihaz ediyorsun! Ben şüphe yok seni ve kavmini apaçık bir dalâlet içinde görüyorum»
Ömer Öngüt : İbrahim, babası Âzer'e demişti ki: “Sen bir takım putları kendine ilâhlar mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum. ”
Şaban Piriş : İbrahim, babası Azer’e şöyle demişti: -Putları ilah mı ediniyorsun? Ben, seni ve kavmini apaçık bir sapıklık içinde görüyorum.
Suat Yıldırım : Bir zaman İbrâhim, atası Azer’e: "Ne! Sen putları tanrı mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de halkını da besbelli bir sapıklık içinde görüyorum!" demişti.
Süleyman Ateş : İbrâhim, babası Âzer'e demişti ki: "Sen putları tanrılar mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve kavmini açık bir sapıklık içinde görüyorum."
Tefhim-ul Kuran : Hani İbrahim, babası Âzer'e (şöyle) demişti: «Sen putları ilahlar mı ediniyorsun? Doğrusu, ben seni ve kavmini apaçık bir sapıklık içinde görüyorum.»
Ümit Şimşek : Bir zaman İbrahim babası Âzer'e 'Sen gerçekten putları tanrı mı ediniyorsun?' demişti. 'Ben seni de, kavmini de düpedüz sapıklıkta görüyorum.'
Yaşar Nuri Öztürk : İbrahim, babası Âzer'e şöyle demişti: "Putları tanrılar mı ediniyorsun? Seni de toplumunu da açık bir sapıklık içinde görüyorum."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}