» 6 / En’âm  131:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 131
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : bu böyledir
2. أَنْ (ÊN) = en : çünkü
3. لَمْ (LM) = lem :
4. يَكُنْ (YKN) = yekun : değildir
5. رَبُّكَ (RBK) = rabbuke : Rabbin
6. مُهْلِكَ (MHLK) = muhlike : helak edici
7. الْقُرَىٰ (ELGR) = l-ḳurā : ülkeleri
8. بِظُلْمٍ (BƵLM) = biZulmin : zulüm ile
9. وَأَهْلُهَا (VÊHLHE) = veehluhā : halkı
10. غَافِلُونَ (ĞEFLVN) = ğāfilūne : habersiz iken
bu böyledir | çünkü | | değildir | Rabbin | helak edici | ülkeleri | zulüm ile | halkı | habersiz iken |

[] [] [] [KVN] [RBB] [HLK] [GRY] [ƵLM] [EHL] [ĞFL]
Z̃LK ÊN LM YKN RBK MHLK ELGR BƵLM VÊHLHE ĞEFLVN

ƶālike en lem yekun rabbuke muhlike l-ḳurā biZulmin veehluhā ğāfilūne
ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون

 » 6 / En’âm  Suresi: 131
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ذلك | Z̃LK ƶālike bu böyledir That (is because)
أن | ÊN en çünkü [that]
لم | LM lem not
يكن ك و ن | KVN YKN yekun değildir is
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbuke Rabbin your Lord
مهلك ه ل ك | HLK MHLK muhlike helak edici one who destroys
القرى ق ر ي | GRY ELGR l-ḳurā ülkeleri the cities
بظلم ظ ل م | ƵLM BƵLM biZulmin zulüm ile for (their) wrongdoing
وأهلها ا ه ل | EHL VÊHLHE veehluhā halkı while their people
غافلون غ ف ل | ĞFL ĞEFLVN ğāfilūne habersiz iken (are) unaware.

6:131 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

bu böyledir | çünkü | | değildir | Rabbin | helak edici | ülkeleri | zulüm ile | halkı | habersiz iken |

[] [] [] [KVN] [RBB] [HLK] [GRY] [ƵLM] [EHL] [ĞFL]
Z̃LK ÊN LM YKN RBK MHLK ELGR BƵLM VÊHLHE ĞEFLVN

ƶālike en lem yekun rabbuke muhlike l-ḳurā biZulmin veehluhā ğāfilūne
ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون

[] [] [] [ك و ن] [ر ب ب] [ه ل ك] [ق ر ي] [ظ ل م] [ا ه ل] [غ ف ل]

 » 6 / En’âm  Suresi: 131
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ذلك | Z̃LK ƶālike bu böyledir That (is because)
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
أن | ÊN en çünkü [that]
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
لم | LM lem not
Lam,Mim,
30,40,
NEG – negative particle
حرف نفي
يكن ك و ن | KVN YKN yekun değildir is
Ye,Kef,Nun,
10,20,50,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbuke Rabbin your Lord
Re,Be,Kef,
200,2,20,
N – nominative masculine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
مهلك ه ل ك | HLK MHLK muhlike helak edici one who destroys
Mim,He,Lam,Kef,
40,5,30,20,
N – accusative masculine (form IV) active participle
اسم منصوب
القرى ق ر ي | GRY ELGR l-ḳurā ülkeleri the cities
Elif,Lam,Gaf,Re,,
1,30,100,200,,
N – genitive plural noun
اسم مجرور
بظلم ظ ل م | ƵLM BƵLM biZulmin zulüm ile for (their) wrongdoing
Be,Zı,Lam,Mim,
2,900,30,40,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
وأهلها ا ه ل | EHL VÊHLHE veehluhā halkı while their people
Vav,,He,Lam,He,Elif,
6,,5,30,5,1,
CIRC – prefixed circumstantial particle
N – nominative masculine noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
الواو حالية
اسم مرفوع و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
غافلون غ ف ل | ĞFL ĞEFLVN ğāfilūne habersiz iken (are) unaware.
Ğayn,Elif,Fe,Lam,Vav,Nun,
1000,1,80,30,6,50,
N – nominative masculine plural active participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |ذَٰلِكَ: bu böyledir | أَنْ: çünkü | لَمْ: | يَكُنْ: değildir | رَبُّكَ: Rabbin | مُهْلِكَ: helak edici | الْقُرَىٰ: ülkeleri | بِظُلْمٍ: zulüm ile | وَأَهْلُهَا: halkı | غَافِلُونَ: habersiz iken |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ذلك Z̃LK bu böyledir | أن ÊN çünkü | لم LM | يكن YKN değildir | ربك RBK Rabbin | مهلك MHLK helak edici | القرى ELGR ülkeleri | بظلم BƵLM zulüm ile | وأهلها WÊHLHE halkı | غافلون ĞEFLWN habersiz iken |
Kırık Meal (Okunuş) : |ƶālike: bu böyledir | en: çünkü | lem: | yekun: değildir | rabbuke: Rabbin | muhlike: helak edici | l-ḳurā: ülkeleri | biZulmin: zulüm ile | veehluhā: halkı | ğāfilūne: habersiz iken |
Kırık Meal (Transcript) : |Z̃LK: bu böyledir | ÊN: çünkü | LM: | YKN: değildir | RBK: Rabbin | MHLK: helak edici | ELGR: ülkeleri | BƵLM: zulüm ile | VÊHLHE: halkı | ĞEFLVN: habersiz iken |
Abdulbaki Gölpınarlı : Bu da, halkının hiçbir şeyden haberi olmayan şehirleri, Rabbinin zulümle helâk etmeyeceğinden dolayıdır.
Adem Uğur : Gerçek şu ki: Halkı habersizken, Rabbin haksızlık ile ülkeleri helâk edici değildir.
Ahmed Hulusi : Şu sebepledir ki: Rabbin, Rasûllerle uyarılmamış zâlim toplulukları helâk edici değildir.
Ahmet Tekin : Allah’ın Rasuller göndermesi ve kitaplar indirmesi, halkı aydınlatılmadan, gaflet içinde iken, Rabbinin zulm ile memleketleri, ülkeleri helâk etmemesi içindir.
Ahmet Varol : Böyle olması, halkı habersizken Rabbinin kasabaları (ülkeleri) haksızlıkla helak etmeyeceğindendir.
Ali Bulaç : Bu, halkı habersizken, Rabbinin ülkeleri zulüm ve helak edici olmadığındandır.
Ali Fikri Yavuz : Bu peygamberleri göndermek şundandır: Rabbin, memleketler halkını gafil haldelerken (peygamber tebliğinden habersizlerken) onları zulm ile helâk edici olmadığından...
Bekir Sadak : Bu, haberleri yokken kasabalar halkini Allah'in haksiz yere yok etmeyeceginden dolayidir.
Celal Yıldırım : İşte bu, (peygamberler gönderilmesinin, onların uyarıda bulunmasının sebebi), haberleri yokken, zulümleri yüzünden Rabbinin kasabaları yok edici olmadığı (hikmetine dayanmakta)dır.
Diyanet İşleri : Bu (peygamberlerin gönderilmesi), Allah’ın, halkları habersizken ülkeleri haksız yere helâk etmeyeceği içindir.
Diyanet İşleri (eski) : Bu, haberleri yokken kasabalar halkını Allah'ın haksız yere yok etmeyeceğinden dolayıdır.
Diyanet Vakfi : Gerçek şu ki: Halkı habersizken, Rabbin haksızlık ile ülkeleri helâk edici değildir.
Edip Yüksel : Bu böyledir. Rabbin, halkı habersiz bir durumda iken ülkeleri zulüm ile helak etmez.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bu (şundan dolayıdır ki) Rabbin, halkı habersiz iken ülkeleri zulüm ile helak edici değildir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bu, Rabbinin ülkeleri onların halkı habersiz iken, yani onları uyarmadan haksız yere helak edici olmamasından ileri gelmektedir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bu şundan ki: Rabbın memleketleri ahâlisi gâfil haldeler iken zulm ile helâk edici değildir
Fizilal-il Kuran : Bu, şunu kanıtlar ki, Rabbin, gerçeklerden habersiz olan bir kentin halkını haksız yere asla helâk etmez.
Gültekin Onan : Bu, ehli (halkı) habersizken, rabbinin ülkeleri zulüm ve helak edici olmadığındandır.
Hakkı Yılmaz : "İşte bu; Rabbinin, halkı ilgisiz, bilgisiz iken, ülkeleri haksız yere değiştiren/yıkıma uğratan biri olmayışıdır. "
Hasan Basri Çantay : Bu (vech ile peygamberler gönderilmesi ve onların feci akıbetlerini vaktiyle haber vermeleri) memleketleri — halkı gaafil bulunurlarken — zulüm (leri) yüzünden Rabbinin (mahv-ü) helak edici olmadığındandır.
Hayrat Neşriyat : Bu (peygamberlerin gönderilmesi) şundandır ki, Rabbin, ahâlisi (yaptıkları işin mes’ûliyetinden) habersiz kimseler iken (bir peygamber göndermeden) şehirleri (halkın işledikleri) zulüm sebebiyle helâk edici değildir!
İbni Kesir : Bu; Rabbının, haberleri yokken, kasabalar halkını haksız yere helak edici olmadığından dolayıdır.
İskender Evrenosoğlu : İşte bu, senin Rabbinin, ülke halkı gaflet içindeyken (uyarılmadan), ülkeleri zulümle helâk edici olmamasındandır.
Muhammed Esed : Gerçek şu ki, bir toplumun fertleri (doğru ile eğrinin anlamından) habersiz olduğu sürece Rabbin o toplumu yaptığı yanlışlıklardan dolayı asla yok etmez:
Ömer Nasuhi Bilmen : İşte bu, Rabbin, ülkelerin ahalisini gâfil bir halde bulunurlarken zulümleri sebebiyle helâk edici olmadığından dolayıdır.
Ömer Öngüt : Bu böyledir. Çünkü Rabbin bir memleketi, halkının haberi yokken zulümleri sebebiyle helâk edici değildir.
Şaban Piriş : Bu, halkı habersizken, Allah’ın haksız yere ülkeleri helak etmemesinden dolayıdır.
Suat Yıldırım : İşte bu (şekilde resullerin gönderilmesi, onların uyarmaları), haberleri olmaksızın zulümleri sebebiyle, senin Rabbinin ülkeleri imha etmediği gerçeğinden ileri gelmektedir.
Süleyman Ateş : Bu böyledir, çünkü Rabbin, halkı habersiz iken ülkeleri zulüm ile helâk edici değildir.
Tefhim-ul Kuran : Bu, halkı habersizken, Rabbinin ülkeleri zulüm ile helak edici olmadığındandır.
Ümit Şimşek : Size peygamberler gönderilmesinin sebebi şudur: Rabbin, ahalisi habersiz bulunan bir beldeyi haksızlıkla helâk etmez.
Yaşar Nuri Öztürk : Sebep şudur: Rabbin, halkı habersiz bir haldeyken kentleri helâk edici değildir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}