"en" ifadesi tarandı:
# İçinde "en" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|أنÊNen"""If"519x
| أن ÊN enne muhakkak that 2:25
| أن ÊN en to 2:26
| أن ÊN en to 2:27
| أن ÊN en ki that 2:67
| أن ÊN en that 2:67
| أن ÊN en ki that 2:75
| أن ÊN enne şüphesiz that 2:77
| أن ÊN en için that 2:90
| أن ÊN en that 2:90
| أن ÊN en oysa that 2:96
| أن ÊN en that 2:105
| أن ÊN enne şüphesiz that 2:106
| أن ÊN enne şüphesiz that, 2:107
| أن ÊN en that 2:108
| أن ÊN en to 2:114
| أن ÊN en that 2:114
| أن ÊN en [that], 2:125
| أن ÊN en that 2:158
| أن ÊN enne gerçekten that 2:165
| أن ÊN enne [that] 2:167
| أن ÊN en that 2:177
| أن ÊN enne gerçekten that 2:194
| أن ÊN enne gerçekten that 2:196
| أن ÊN en that 2:198
| أن ÊN enne şüphesiz that 2:209
| أن ÊN en that 2:210
| أن ÊN en ki that 2:214
| أن ÊN en [that] 2:216
| أن ÊN en [that] 2:216
| أن ÊN en that 2:224
| أن ÊN en that 2:228
| أن ÊN en that 2:229
| أن ÊN en eğer if 2:229
| أن ÊN en if 2:230
| أن ÊN en that 2:230
| أن ÊN enne şüphesiz that 2:231
| أن ÊN en [that] 2:232
| أن ÊN en to 2:233
| أن ÊN en to 2:233
| أن ÊN enne şüphesiz that 2:233
| أن ÊN en that 2:235
| أن ÊN enne şüphesiz that 2:235
| أن ÊN enne şüphesiz that 2:235
| أن ÊN en [that] 2:237
| أن ÊN en [that] 2:237
| أن ÊN enne şüphesiz that 2:244
| أن ÊN en (is) that 2:248
| أن ÊN en that 2:254
| أن ÊN en diye because 2:258
| أن ÊN enne şüphesiz that 2:259
| أن ÊN enne şüphesiz that 2:260
| أن ÊN en that 2:266
| أن ÊN en [that] 2:267
| أن ÊN enne şüphesiz that 2:267
| أن ÊN en that 2:282
| أن ÊN en that 2:282
| أن ÊN en ta ki (so) that (if) 2:282
| أن ÊN en that 2:282
| أن ÊN en that 2:282
| أن ÊN en that 3:28
| أن ÊN enne that 3:30
| أن ÊN enne şüphesiz """Indeed," 3:39
| أن ÊN en lest 3:73
| أن ÊN en that 3:79
| أن ÊN en diye that 3:80
| أن ÊN enne gerçekten that 3:86
| أن ÊN enne gerçekten that 3:87
| أن ÊN en [that] 3:93
| أن ÊN en that 3:122
| أن ÊN en that 3:124
| أن ÊN en that 3:142
| أن ÊN en [that] 3:143
| أن ÊN en that 3:145
| أن ÊN en that 3:147
| أن ÊN en that 3:161
| أن ÊN en that 3:188
| أن ÊN en that 3:193
| أن ÊN en (fearing) that 4:6
| أن ÊN en that 4:19
| أن ÊN en that 4:19
| أن ÊN en that 4:19
| أن ÊN en that 4:24
| أن ÊN en to 4:25
| أن ÊN en to 4:27
| أن ÊN en that 4:27
| أن ÊN en to 4:28
| أن ÊN en that 4:29
| أن ÊN en that 4:44
| أن ÊN en [that] 4:47
| أن ÊN en that 4:48
| أن ÊN en to 4:58
| أن ÊN en to 4:58
| أن ÊN en to 4:60
| أن ÊN en to 4:60
| أن ÊN en to 4:60
| أن ÊN eni that, 4:66
| أن ÊN en will 4:84
| أن ÊN en that 4:88
| أن ÊN en that 4:90
| أن ÊN en that 4:91
| أن ÊN en that 4:92
| أن ÊN en that 4:92
| أن ÊN en will 4:99
| أن ÊN en that 4:101
| أن ÊN en that 4:101
| أن ÊN en that 4:102
| أن ÊN en to 4:113
| أن ÊN en that 4:116
| أن ÊN en to 4:127
| أن ÊN en that 4:128
| أن ÊN en to 4:129
| أن ÊN eni diye that 4:131
| أن ÊN en lest 4:135
| أن ÊN en diye that 4:140
| أن ÊN en that 4:144
| أن ÊN en that 4:150
| أن ÊN en that 4:150
| أن ÊN en that 4:153
| أن ÊN en That 4:171
| أن ÊN en to 4:172
| أن ÊN en diye lest 4:176
| أن ÊN en dolayı as 5:2
| أن ÊN en that 5:2
| أن ÊN en that 5:11
| أن ÊN en to 5:17
| أن ÊN en lest 5:19
| أن ÊN en that 5:29
| أن ÊN en that 5:31
| أن ÊN en (is) that 5:33
| أن ÊN en that 5:34
| أن ÊN enne muhakkak that 5:34
| أن ÊN enne şüphesiz that 5:36
| أن ÊN en that 5:37
| أن ÊN enne şüphesiz that 5:40
| أن ÊN en that 5:41
| أن ÊN enne mukakkak that - 5:45
| أن ÊN en lest 5:49
| أن ÊN en to 5:49
| أن ÊN en that 5:52
| أن ÊN en [that] 5:52
| أن ÊN en diye (mi?) that 5:59
| أن ÊN enne ki that 5:65
| أن ÊN en that 5:80
| أن ÊN en that 5:84
| أن ÊN en to 5:91
| أن ÊN enne şüphesiz that 5:97
| أن ÊN enne şüphesiz that 5:98
| أن ÊN en that 5:108
| أن ÊN en that 5:108
| أن ÊN en to 5:111
| أن ÊN en to 5:112
| أن ÊN en that 5:113
| أن ÊN en that 5:113
| أن ÊN en that 5:116
| أن ÊN eni that 5:117
| أن ÊN en that 6:14
| أن ÊN enne gerçekten that 6:19
| أن ÊN en that 6:23
| أن ÊN en lest 6:25
| أن ÊN en to 6:35
| أن ÊN en to 6:37
| أن ÊN en ki that 6:51
| أن ÊN en that 6:56
| أن ÊN enne elbette that 6:58
| أن ÊN en to 6:65
| أن ÊN en diye lest 6:70
| أن ÊN en [that] 6:80
| أن ÊN en [that] 6:111
| أن ÊN en that 6:125
| أن ÊN en that 6:125
| أن ÊN en çünkü [that] 6:131
| أن ÊN en that 6:145
| أن ÊN enne that 6:150
| أن ÊN en Lest 6:156
| أن ÊN en that 6:158
| أن ÊN en that 7:5
| أن ÊN en that 7:13
| أن ÊN en diye that 7:20
| أن ÊN en [that] 7:43
| أن ÊN en [that] 7:43
| أن ÊN en ki that, 7:44
| أن ÊN en diye [that] 7:44
| أن ÊN en diye that 7:46
| أن ÊN en diye [that], 7:50
| أن ÊN en that 7:63
| أن ÊN en that 7:69
| أن ÊN enne gerçekten that 7:75
| أن ÊN en that 7:82
| أن ÊN en that 7:89
| أن ÊN en that 7:89
| أن ÊN enne elbette [that] 7:96
| أن ÊN en that 7:97
| أن ÊN en that 7:98
| أن ÊN en that 7:100
| أن ÊN en ki that 7:105
| أن ÊN en to 7:110
| أن ÊN en [that] 7:115
| أن ÊN en [that] 7:115
| أن ÊN en diye that, 7:117
| أن ÊN en [that] 7:123
| أن ÊN en that 7:126
| أن ÊN en [that] 7:129
| أن ÊN en [that] 7:129
| أن ÊN eni diye [that] 7:160
| أن ÊN en diye that 7:169
| أن ÊN en Lest 7:172
| أن ÊN en [that] 7:185
| أن ÊN enne gerçekten that 8:7
| أن ÊN en to 8:7
| أن ÊN enne muhakkak that 8:24
| أن ÊN enne muhakkak that 8:25
| أن ÊN en that 8:26
| أن ÊN enne muhakkak that 8:40
| أن ÊN en to 8:62
| أن ÊN enne that 8:66
| أن ÊN en that 8:67
| أن ÊN enne şüphesiz that 9:3
| أن ÊN en that 9:13
| أن ÊN en that 9:16
| أن ÊN en that 9:17
| أن ÊN en [that] 9:18
| أن ÊN en to 9:32
| أن ÊN en to 9:32
| أن ÊN enne şüphesiz that 9:36
| أن ÊN en that 9:44
| أن ÊN en that 9:52
| أن ÊN en that 9:54
| أن ÊN en that 9:62
| أن ÊN en lest 9:64
| أن ÊN en diye that 9:74
| أن ÊN enne muhakkak that 9:78
| أن ÊN en to 9:81
| أن ÊN en to 9:85
| أن ÊN en diye "that;" 9:86
| أن ÊN en [that] 9:102
| أن ÊN enne şüphesiz that 9:104
| أن ÊN en that 9:108
| أن ÊN en to 9:108
| أن ÊN en that 9:110
| أن ÊN en that 9:113
| أن ÊN en that 9:118
| أن ÊN en that 9:120
| أن ÊN enne şüphesiz that 9:123
| أن ÊN en that 10:2
| أن ÊN en diye that, 10:2
| أن ÊN enne (ki) şüphesiz that 10:2
| أن ÊN eni (will be) [that] 10:10
| أن ÊN en that 10:15
| أن ÊN en that 10:35
| أن ÊN en [that] 10:35
| أن ÊN en that 10:37
| أن ÊN enne şüphesiz that 10:54
| أن ÊN en that 10:72
| أن ÊN en lest 10:83
| أن ÊN en diye that, 10:87
| أن ÊN en to 10:100
| أن ÊN en that 10:104
| أن ÊN en dolayı because 11:12
| أن ÊN en diye That 11:26
| أن ÊN en to 11:34
| أن ÊN en to 11:34
| أن ÊN en lest 11:46
| أن ÊN en that 11:47
| أن ÊN en that 11:62
| أن ÊN en to 11:69
| أن ÊN enne that 11:80
| أن ÊN en that 11:87
| أن ÊN en that 11:87
| أن ÊN en that 11:88
| أن ÊN en lest 11:89
| أن ÊN en that 12:13
| أن ÊN en diye that 12:13
| أن ÊN en that 12:15
| أن ÊN en that 12:21
| أن ÊN en that 12:24
| أن ÊN en that 12:25
| أن ÊN en [that] 12:37
| أن ÊN en that 12:38
| أن ÊN en that 12:66
| أن ÊN en eğer that 12:76
| أن ÊN en that 12:79
| أن ÊN enne ki that 12:80
| أن ÊN en will bring them to me 12:83
| أن ÊN en that 12:94
| أن ÊN en [that] 12:96
| أن ÊN en [that] 12:100
| أن ÊN en (against) that 12:107
| أن ÊN enne that 13:18
| أن ÊN en to 13:21
| أن ÊN en to 13:25
| أن ÊN enne that was 13:31
| أن ÊN en that 13:31
| أن ÊN en that 13:36
| أن ÊN en that 13:38
| أن ÊN en için that 14:5
| أن ÊN en to 14:10
| أن ÊN en that 14:11
| أن ÊN enne şüphesiz that 14:19
| أن ÊN en that 14:22
| أن ÊN en [that] 14:31
| أن ÊN en that 14:35
| أن ÊN en to 15:31
| أن ÊN en although 15:54
| أن ÊN enne mutlaka that 15:66
| أن ÊN en diye that 16:2
| أن ÊN en diye lest 16:15
| أن ÊN enne gerçekten that 16:23
| أن ÊN en that 16:33
| أن ÊN eni diye that, 16:36
| أن ÊN en sadece (is) that 16:40
| أن ÊN en that 16:45
| أن ÊN enne hakkında that 16:62
| أن ÊN enne mutlaka that 16:62
| أن ÊN eni [that] 16:68
| أن ÊN en because 16:92
| أن ÊN eni that, 16:123
| أن ÊN en that your Lord 17:8
| أن ÊN enne that 17:9
| أن ÊN en that 17:16
| أن ÊN en lest 17:46
| أن ÊN en that 17:51
| أن ÊN en that 17:59
| أن ÊN en that 17:59
| أن ÊN en that (not) 17:68
| أن ÊN en that (not) 17:69
| أن ÊN en [that] 17:74
| أن ÊN en that 17:79
| أن ÊN en [that] 17:88
| أن ÊN en that 17:94
| أن ÊN en that 17:94
| أن ÊN enne şüphesiz that 17:99
| أن ÊN en to 17:99
| أن ÊN en to 17:103
| أن ÊN enne that 18:2
| أن ÊN enne sadece that 18:9
| أن ÊN enne şüphesiz that 18:21
| أن ÊN en """If" 18:24
| أن ÊN en [that] 18:24
| أن ÊN en that 18:35
| أن ÊN en that my Lord 18:40
| أن ÊN en that 18:55
| أن ÊN en that 18:55
| أن ÊN en lest 18:57
| أن ÊN en that 18:63
| أن ÊN en that 18:66
| أن ÊN en to 18:77
| أن ÊN en to 18:77
| أن ÊN en ki that 18:79
| أن ÊN en that 18:80
| أن ÊN en that 18:81
| أن ÊN en that 18:82
| أن ÊN en [that] 18:86
| أن ÊN en [that] 18:86
| أن ÊN en that 18:94
| أن ÊN en to 18:97
| أن ÊN en that 18:102
| أن ÊN en [that] 18:109
| أن ÊN en diye to 19:11
| أن ÊN en that 19:35
| أن ÊN en diye that 19:45
| أن ÊN en That 19:91
| أن ÊN en that 19:92
| أن ÊN eni ki """That" 20:39
| أن ÊN en diye that 20:45
| أن ÊN en diye that 20:45
| أن ÊN enne muhakkak that 20:48
| أن ÊN en ki that 20:63
| أن ÊN en (ki) [that] 20:65
| أن ÊN en (ki) [that] 20:65
| أن ÊN en ki [that] 20:71
| أن ÊN en diye that, 20:77
| أن ÊN en diye that 20:86
| أن ÊN en diye that 20:94
| أن ÊN en that 20:97
| أن ÊN en diye [that] 20:114
| أن ÊN en [that] 20:134
| أن ÊN en that 21:17
| أن ÊN enne şüphesiz that 21:30
| أن ÊN en diye lest 21:31
| أن ÊN en [that] 21:57
| أن ÊN en diye that 21:87
| أن ÊN en diye that, 21:87
| أن ÊN enne mutlaka that 21:105
| أن ÊN en diye that 22:15
| أن ÊN enne kuşkusuz that 22:18
| أن ÊN en to 22:22
| أن ÊN en """That" 22:26
| أن ÊN en diye that 22:40
| أن ÊN enne kesinlikle that 22:63
| أن ÊN enne ki that 22:65
| أن ÊN en diye lest 22:65
| أن ÊN enne kuşkusuz that 22:70
| أن ÊN en to 23:24
| أن ÊN eni ki """That" 23:27
| أن ÊN eni diye [that] 23:32
| أن ÊN en that 23:95
| أن ÊN en Lest 23:98
| أن ÊN enne kuşkusuz that 24:7
| أن ÊN en that 24:8
| أن ÊN enne kuşkusuz that 24:9
| أن ÊN en that 24:16
| أن ÊN en that 24:17
| أن ÊN en that 24:19
| أن ÊN en that 24:22
| أن ÊN en that 24:22
| أن ÊN enne şüphesiz that 24:25
| أن ÊN en -den dolayı that 24:29
| أن ÊN en that 24:36
| أن ÊN enne that 24:41
| أن ÊN enne şüphesiz ki that 24:43
| أن ÊN en diye that 24:50
| أن ÊN en (is) that 24:51
| أن ÊN en that 24:60
| أن ÊN en that 24:61
| أن ÊN en that 24:61
| أن ÊN en lest 24:63
| أن ÊN en that 25:18
| أن ÊN en that 25:42
| أن ÊN enne gerçekten that 25:44
| أن ÊN en to 25:57
| أن ÊN en to 25:62
| أن ÊN eni diye [that], 26:10
| أن ÊN en diye that 26:12
| أن ÊN en diye that 26:14
| أن ÊN en [That] 26:17
| أن ÊN en (yüzündendir) that 26:22
| أن ÊN en to 26:35
| أن ÊN en [that] 26:49
| أن ÊN en that 26:51
| أن ÊN en için because 26:51
| أن ÊN en diye [that] 26:52
| أن ÊN eni [that] 26:63
| أن ÊN en that 26:82
| أن ÊN enne that 26:102
| أن ÊN en that 26:197
| أن ÊN en diye [that] 27:8
| أن ÊN en diye that 27:19
| أن ÊN en that 27:38
| أن ÊN en [that] 27:39
| أن ÊN en [that] 27:40
| أن ÊN eni diye that, 27:45
| أن ÊN en şöyle that 27:56
| أن ÊN en that 27:60
| أن ÊN en that 27:72
| أن ÊN enne elbetteki that 27:82
| أن ÊN en that 27:91
| أن ÊN en that 27:91
| أن ÊN en to 28:5
| أن ÊN en diye that, 28:7
| أن ÊN en diye (that) 28:9
| أن ÊN en that 28:10
| أن ÊN enne şüphesiz ki that 28:13
| أن ÊN en [that] 28:19
| أن ÊN en to 28:19
| أن ÊN en to 28:19
| أن ÊN en that 28:19
| أن ÊN en that 28:19
| أن ÊN en [that] 28:22
| أن ÊN en to 28:27
| أن ÊN en that 28:27
| أن ÊN en to 28:27
| أن ÊN en diye that, 28:30
| أن ÊN en diye that 28:33
| أن ÊN en diye that 28:34
| أن ÊN en [that] 28:47
| أن ÊN en ki [that] 28:67
| أن ÊN enne kesinlikle that 28:75
| أن ÊN enne şüphesiz that 28:78
| أن ÊN en that 28:82
| أن ÊN en that 28:86
| أن ÊN en that 29:2
| أن ÊN en because 29:2
| أن ÊN en that 29:4
| أن ÊN en that 29:24
| أن ÊN en that 29:29
| أن ÊN en [that] 29:33
| أن ÊN en çünkü because 30:10
| أن ÊN en (is) that 30:20
| أن ÊN en (is) that 30:21
| أن ÊN en (is) that 30:25
| أن ÊN enne gerçekten that 30:37
| أن ÊN en [that] 30:43
| أن ÊN en (is) that 30:46
| أن ÊN en [that] 30:49
| أن ÊN en diye lest 31:10
| أن ÊN eni için that, 31:12
| أن ÊN eni ki that 31:14
| أن ÊN en that 31:15
| أن ÊN enne elbette that 31:20
| أن ÊN enne şüphesiz that 31:29
| أن ÊN enne ki that 31:31
| أن ÊN en to 32:20
| أن ÊN en that 33:6
| أن ÊN en that 33:36
| أن ÊN en that 33:37
| أن ÊN en [that] 33:49
| أن ÊN en to 33:50
| أن ÊN en that 33:51
| أن ÊN en to 33:52
| أن ÊN en when 33:53
| أن ÊN en that 33:53
| أن ÊN en that 33:53
| أن ÊN en that 33:59
| أن ÊN en to 33:72
| أن ÊN eni That 34:11
| أن ÊN en that 34:14
| أن ÊN en that 34:33
| أن ÊN en to 34:43
| أن ÊN en "(şu ki;)" that 34:46
| أن ÊN enne elbette that 35:27
| أن ÊN en lest 35:41
| أن ÊN en that 36:40
| أن ÊN en diye That 36:60
| أن ÊN en [that] 36:81
| أن ÊN en that 36:82
| أن ÊN en diye that 37:104
| أن ÊN enne kuşkusuz that 37:168
| أن ÊN en that 38:4
| أن ÊN eni that, 38:6
| أن ÊN en that 38:75
| أن ÊN en to 39:4
| أن ÊN en that 39:11
| أن ÊN en lest 39:17
| أن ÊN enne şüphesiz that 39:21
| أن ÊN enne ve eğer olsaydı And if 39:47
| أن ÊN enne elbette that 39:52
| أن ÊN en [that] 39:54
| أن ÊN en [that] 39:55
| أن ÊN en Lest 39:56
| أن ÊN enne elbette """If that" 39:57
| أن ÊN enne gerçekten only 39:58
| أن ÊN en diye that 40:26
| أن ÊN en diye that 40:26
| أن ÊN en diye because 40:28
| أن ÊN en to 40:66
| أن ÊN en to 40:66
| أن ÊN en that 40:78
| أن ÊN enne elbette that 41:15
| أن ÊN en lest 41:22
| أن ÊN enne elbette that 41:22
| أن ÊN en To 42:13
| أن ÊN en [that] 42:47
| أن ÊN en that 42:51
| أن ÊN en diye because 43:5
| أن ÊN en that 43:33
| أن ÊN en that 43:66
| أن ÊN en diye That, 44:18
| أن ÊN en lest 44:20
| أن ÊN enne ki gerçekten """That" 44:22
| أن ÊN en that 45:21
| أن ÊN en that 45:25
| أن ÊN en that 46:15
| أن ÊN en that 46:17
| أن ÊN enne gerçekten that 46:33
| أن ÊN en to give life 46:33
| أن ÊN en that 47:18
| أن ÊN en that 47:22
| أن ÊN en that 47:29
| أن ÊN en ki that 48:12
| أن ÊN en to 48:15
| أن ÊN en that 48:24
| أن ÊN en from 48:25
| أن ÊN en that 48:25
| أن ÊN en lest 49:2
| أن ÊN en lest 49:6
| أن ÊN enne elbette that 49:7
| أن ÊN en that 49:11
| أن ÊN en that 49:11
| أن ÊN en to 49:12
| أن ÊN en that 49:17
| أن ÊN en that 49:17
| أن ÊN en that 50:2
| أن ÊN en that 51:57
| أن ÊN en [that] 53:26
| أن ÊN enne muhakkak that 54:28
| أن ÊN en to 55:33
| أن ÊN en diye that 56:61
| أن ÊN en that 57:16
| أن ÊN enne şüphesiz that 57:17
| أن ÊN en that 57:22
| أن ÊN en [that] 58:3
| أن ÊN en [that] 58:4
| أن ÊN enne şüphesiz that 58:7
| أن ÊN en to 58:13
| أن ÊN en that 59:2
| أن ÊN en [that] 59:3
| أن ÊN en dolayı because 60:1
| أن ÊN en [that] 60:7
| أن ÊN en that 60:8
| أن ÊN en that 60:9
| أن ÊN en if 60:10
| أن ÊN en that 60:12
| أن ÊN en that 61:3
| أن ÊN en [that] 63:10
| أن ÊN en that 64:7
| أن ÊN en that 65:1
| أن ÊN en until 65:4
| أن ÊN enne şüphesiz that 65:12
| أن ÊN en [that] 66:5
| أن ÊN en will 66:8
| أن ÊN en not 67:16
| أن ÊN en that 67:17
| أن ÊN en diye Because 68:14
| أن ÊN eni diye That 68:22
| أن ÊN en diye That 68:24
| أن ÊN en [that] 68:32
| أن ÊN en that 68:49
| أن ÊN enne muhakkak that 69:49
| أن ÊN en that 70:38
| أن ÊN en to 70:41
| أن ÊN en diye that 71:1
| أن ÊN en [that] 71:1
| أن ÊN eni ki That 71:3
| أن ÊN en that 72:5
| أن ÊN en that 72:7
| أن ÊN en that 72:12
| أن ÊN en that 72:28
| أن ÊN en that 73:20
| أن ÊN en that 73:20
| أن ÊN en that 74:15
| أن ÊN en to 74:37
| أن ÊN en that 74:52
| أن ÊN en that 74:56
| أن ÊN en that 75:4
| أن ÊN en that 75:25
| أن ÊN en that 75:36
| أن ÊN en to 75:40
| أن ÊN en that 76:30
| أن ÊN en [that] 79:18
| أن ÊN en diye Because 80:2
| أن ÊN en to 81:28
| أن ÊN en that 81:29
| أن ÊN en that 84:14
| أن ÊN en that 85:8
| أن ÊN en that 90:5
| أن ÊN en that 90:7
| أن ÊN en için That 96:7
| أن ÊN enne muhakkak that 104:3


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}