» 5 / Mâide  84:

Kuran Sırası: 5
İniş Sırası: 112
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

 » 5 / Mâide  Suresi: 84
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمَا (VME) = ve mā : ve neden?
2. لَنَا (LNE) = lenā : biz
3. لَا (LE) = lā :
4. نُؤْمِنُ (NÙMN) = nu'minu : inanmayalım
5. بِاللَّهِ (BELLH) = billahi : Allah'a
6. وَمَا (VME) = ve mā : ve neden?
7. جَاءَنَا (CEÙNE) = cā'enā : bize gelen
8. مِنَ (MN) = mine :
9. الْحَقِّ (ELḪG) = l-Haḳḳi : gerçeğe
10. وَنَطْمَعُ (VNŦMA) = ve neTmeǔ : umarken
11. أَنْ (ÊN) = en :
12. يُدْخِلَنَا (YD̃ḢLNE) = yudḣilenā : bizi katmasını
13. رَبُّنَا (RBNE) = rabbunā : Rabbimizin
14. مَعَ (MA) = meǎ : arasına
15. الْقَوْمِ (ELGVM) = l-ḳavmi : toplumlar
16. الصَّالِحِينَ (ELṦELḪYN) = S-SāliHīne : iyi
ve neden? | biz | | inanmayalım | Allah'a | ve neden? | bize gelen | | gerçeğe | umarken | | bizi katmasını | Rabbimizin | arasına | toplumlar | iyi |

[] [] [] [EMN] [] [] [CYE] [] [ḪGG] [ŦMA] [] [D̃ḢL] [RBB] [] [GVM] [ṦLḪ]
VME LNE LE NÙMN BELLH VME CEÙNE MN ELḪG VNŦMA ÊN YD̃ḢLNE RBNE MA ELGVM ELṦELḪYN

ve mā lenā nu'minu billahi ve mā cā'enā mine l-Haḳḳi ve neTmeǔ en yudḣilenā rabbunā meǎ l-ḳavmi S-SāliHīne
وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين

 » 5 / Mâide  Suresi: 84
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | VME ve mā ve neden? And what
لنا | LNE lenā biz for us (that)
لا | LE not
نؤمن ا م ن | EMN NÙMN nu'minu inanmayalım we believe
بالله | BELLH billahi Allah'a in Allah
وما | VME ve mā ve neden? and what
جاءنا ج ي ا | CYE CEÙNE cā'enā bize gelen came (to) us
من | MN mine from
الحق ح ق ق | ḪGG ELḪG l-Haḳḳi gerçeğe the truth?
ونطمع ط م ع | ŦMA VNŦMA ve neTmeǔ umarken And we hope
أن | ÊN en that
يدخلنا د خ ل | D̃ḢL YD̃ḢLNE yudḣilenā bizi katmasını will admit us
ربنا ر ب ب | RBB RBNE rabbunā Rabbimizin our Lord
مع | MA meǎ arasına with
القوم ق و م | GVM ELGVM l-ḳavmi toplumlar the people,
الصالحين ص ل ح | ṦLḪ ELṦELḪYN S-SāliHīne iyi "the righteous."""

5:84 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve neden? | biz | | inanmayalım | Allah'a | ve neden? | bize gelen | | gerçeğe | umarken | | bizi katmasını | Rabbimizin | arasına | toplumlar | iyi |

[] [] [] [EMN] [] [] [CYE] [] [ḪGG] [ŦMA] [] [D̃ḢL] [RBB] [] [GVM] [ṦLḪ]
VME LNE LE NÙMN BELLH VME CEÙNE MN ELḪG VNŦMA ÊN YD̃ḢLNE RBNE MA ELGVM ELṦELḪYN

ve mā lenā nu'minu billahi ve mā cā'enā mine l-Haḳḳi ve neTmeǔ en yudḣilenā rabbunā meǎ l-ḳavmi S-SāliHīne
وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين

[] [] [] [ا م ن] [] [] [ج ي ا] [] [ح ق ق] [ط م ع] [] [د خ ل] [ر ب ب] [] [ق و م] [ص ل ح]

 » 5 / Mâide  Suresi: 84
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | VME ve mā ve neden? And what
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
REM – prefixed resumption particle
INTG – interrogative noun
الواو استئنافية
اسم استفهام
لنا | LNE lenā biz for us (that)
Lam,Nun,Elif,
30,50,1,
P – prefixed preposition lām
PRON – 1st person plural personal pronoun
جار ومجرور
لا | LE not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
نؤمن ا م ن | EMN NÙMN nu'minu inanmayalım we believe
Nun,,Mim,Nun,
50,,40,50,
V – 1st person plural (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
بالله | BELLH billahi Allah'a in Allah
Be,Elif,Lam,Lam,He,
2,1,30,30,5,
"P – prefixed preposition bi
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
وما | VME ve mā ve neden? and what
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
جاءنا ج ي ا | CYE CEÙNE cā'enā bize gelen came (to) us
Cim,Elif,,Nun,Elif,
3,1,,50,1,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 1st person plural object pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
من | MN mine from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الحق ح ق ق | ḪGG ELḪG l-Haḳḳi gerçeğe the truth?
Elif,Lam,Ha,Gaf,
1,30,8,100,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
ونطمع ط م ع | ŦMA VNŦMA ve neTmeǔ umarken And we hope
Vav,Nun,Tı,Mim,Ayn,
6,50,9,40,70,
CIRC – prefixed circumstantial particle
V – 1st person plural imperfect verb
الواو حالية
فعل مضارع
أن | ÊN en that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يدخلنا د خ ل | D̃ḢL YD̃ḢLNE yudḣilenā bizi katmasını will admit us
Ye,Dal,Hı,Lam,Nun,Elif,
10,4,600,30,50,1,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 1st person plural object pronoun
فعل مضارع منصوب و«نا» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
ربنا ر ب ب | RBB RBNE rabbunā Rabbimizin our Lord
Re,Be,Nun,Elif,
200,2,50,1,
N – nominative masculine noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
مع | MA meǎ arasına with
Mim,Ayn,
40,70,
LOC – accusative location adverb
ظرف مكان منصوب
القوم ق و م | GVM ELGVM l-ḳavmi toplumlar the people,
Elif,Lam,Gaf,Vav,Mim,
1,30,100,6,40,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
الصالحين ص ل ح | ṦLḪ ELṦELḪYN S-SāliHīne iyi "the righteous."""
Elif,Lam,Sad,Elif,Lam,Ha,Ye,Nun,
1,30,90,1,30,8,10,50,
ADJ – genitive masculine plural active participle
صفة مجرورة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمَا: ve neden? | لَنَا: biz | لَا: | نُؤْمِنُ: inanmayalım | بِاللَّهِ: Allah'a | وَمَا: ve neden? | جَاءَنَا: bize gelen | مِنَ: | الْحَقِّ: gerçeğe | وَنَطْمَعُ: umarken | أَنْ: | يُدْخِلَنَا: bizi katmasını | رَبُّنَا: Rabbimizin | مَعَ: arasına | الْقَوْمِ: toplumlar | الصَّالِحِينَ: iyi |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وما WME ve neden? | لنا LNE biz | لا LE | نؤمن NÙMN inanmayalım | بالله BELLH Allah'a | وما WME ve neden? | جاءنا CEÙNE bize gelen | من MN | الحق ELḪG gerçeğe | ونطمع WNŦMA umarken | أن ÊN | يدخلنا YD̃ḢLNE bizi katmasını | ربنا RBNE Rabbimizin | مع MA arasına | القوم ELGWM toplumlar | الصالحين ELṦELḪYN iyi |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve mā: ve neden? | lenā: biz | : | nu'minu: inanmayalım | billahi: Allah'a | ve mā: ve neden? | cā'enā: bize gelen | mine: | l-Haḳḳi: gerçeğe | ve neTmeǔ: umarken | en: | yudḣilenā: bizi katmasını | rabbunā: Rabbimizin | meǎ: arasına | l-ḳavmi: toplumlar | S-SāliHīne: iyi |
Kırık Meal (Transcript) : |VME: ve neden? | LNE: biz | LE: | NÙMN: inanmayalım | BELLH: Allah'a | VME: ve neden? | CEÙNE: bize gelen | MN: | ELḪG: gerçeğe | VNŦMA: umarken | ÊN: | YD̃ḢLNE: bizi katmasını | RBNE: Rabbimizin | MA: arasına | ELGVM: toplumlar | ELṦELḪYN: iyi |
Abdulbaki Gölpınarlı : Zâten Rabbimizin bizi de iyi insanlara katmasını umup dururken ne oluyor bize ki Allah'a ve bize gelen gerçeğe inanmayalım?
Adem Uğur : Rabbimizin bizi iyiler arasına katmasını umup dururken niçin Allah'a ve bize gelen gerçeğe iman etmeyelim?
Ahmed Hulusi : "Rabbimizin bizi, sâlihler topluluğuna katmasını umarken, ne diye Esmâ'sıyla hakikatimiz olan Allâh'a ve Hak'tan bize gelmiş olana iman etmeyelim!"
Ahmet Tekin : 'Niçin, Allah’a ve bize gelen hak kitaba, doğru bilgilere, hakça düzeni getiren Kur’ân’a iman etmeyelim? Rabbimizin bizi dindar, ahlâklı, hayır-hasenat sahibi müslümanlarla, sâlih kullarla birlikte cennete koymasını arzu etmiyor muyduk?'
Ahmet Varol : Rabbimizin bizi salihler topluluğunun arasına katmasını umarken, Allah'a ve bize gelen gerçeğe niçin iman etmeyelim!'
Ali Bulaç : "Hem Rabbimizin bizi salihler topluluğuna katmasını umarken ne diye Allah'a ve bize haktan gelene inanmayalım?"
Ali Fikri Yavuz : Bütün emelimiz Rabbimizin bizi sâlih kimseler arasına koyması iken, neye biz Allah’a ve bu bize gelen Peygamberle Kur’an’a iman etmiyelim?”
Bekir Sadak : (83-84) Peygambere indirilen Kur'an'i isittiklerinde, gercegi ogrenmelerinden gozlerinin yasla dolarak, «Rabbimiz! Inandik, bizi de sahidlerden yaz. Rabbimizin bizi iyi milletle birlikte bulundurmasini umarken nicin Allah'a ve bize gelen gercege inanmayalim?» dediklerini gorursun.
Celal Yıldırım : Bize ne oluyor da Allah'a ve bize gelen hakka (ilâhî çağrıya) inanmayalım ? Halbuki Rabbimizin bizi iyi kişiler topluluğuna katmasını umup durmaktayız.
Diyanet İşleri : “Rabbimizin, bizi salihler topluluğuyla beraber (cennete) koymasını umarken, Allah’a ve bize gelen gerçeğe ne diye inanmayalım?”
Diyanet İşleri (eski) : (83-84) Peygambere indirilen Kuran'ı işittiklerinde, gerçeği öğrenmelerinden gözlerinin yaşla dolarak, 'Rabbimiz! İnandık, bizi de şahidlerden yaz. Rabbimizin bizi iyi milletle birlikte bulundurmasını umarken niçin Allah'a ve bize gelen gerçeğe inanmayalım?' dediklerini görürsün.
Diyanet Vakfi : «Rabbimizin bizi iyiler arasına katmasını umup dururken niçin Allah'a ve bize gelen gerçeğe iman etmeyelim?»
Edip Yüksel : 'Rabbimizin bizi iyiler arasına katmasını umduğumuz halde neden ALLAH'a ve bize ulaşan gerçeklere inanmıyalım?'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Hem biz Rabb'imizin bizi iyi kişilerle birlikte (cennete) sokmasını arzulayıp dururken, neden Allah'a ve hak olarak bize gelen şeylere inanmayalım!».
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Rabbimizin bizi iyilerle birlikte bulundurmasını gönülden arzu ederken, biz ne diye Allah'a ve bize gelen gerçeğe inanmayalım.» derler.
Elmalılı Hamdi Yazır : hem biz neye iyman etmiyelim Allaha ve bu bize gelen hakka: bütün emelimiz, Rabbimizin bizi salihîn zümresinin maıyyetine koyması iken
Fizilal-il Kuran : Rabbimizin bizi iyi kulları arasına katacağını umarken neden Allah'a ve bize gelen gerçeğe inanmayalım?
Gültekin Onan : "Hem rabbimizin bizi salihler topluluğuna katmasını umarken ne diye Tanrı'ya ve bize haktan gelene inanmayalım?"
Hakkı Yılmaz : (83,84) Ve onlar, Elçi'ye indirilen Kur’ânı dinledikleri zaman, onun hak olduğunu öğrendiklerinden dolayı gözlerinin yaşla dolduğunu görürsün. Onlar: “Rabbimiz! Biz iman ettik, bizi şâhitler ile birlikte yaz!” ve “Biz, Rabb'imizin bizi sâlihler toplumu ile birlikte girdirmesini umarken, Allah'a ve haktan bize gelen şeylere neden inanmayalım!” derler.
Hasan Basri Çantay : «Zâten biz, Rabbimizin bizi de saalihler katarına katıb koymasını unutub dururken ne diye Allaha ve bize gelen hakıykata îman etmeyelim?».
Hayrat Neşriyat : 'Zâten biz, Rabbimizin bizi sâlihler zümresiyle berâber (Cennete) koymasınıümîd ederken, neden Allah’a ve bize gelen hakka îmân etmeyelim?'
İbni Kesir : Hem, Rabbımızın bizi salihler topluluğuyla beraber bulundurmasını umarken niçin Allah'a ve bize gelen hakikate iman etmeyelim.
İskender Evrenosoğlu : Ve Rabb'imizin bizi, salihler kavmi ile beraber (cennete) dahil etmesini isterken, niçin biz, Allah'a ve Hak'tan bize gelene (Kur'ân'a ve Resûl'e) îmân etmeyelim?"
Muhammed Esed : Ve Rabbimizin bizi dürüst ve erdemliler arasına katmasını o kadar şiddetle arzuladığımız halde nasıl Allaha ve bize indirilen hakikate inanmakta zaaf gösterebilirdik?
Ömer Nasuhi Bilmen : «Ve biz ne için Allah Teâlâ'ya ve bize Hak'tan gelene imân etmeyelim? Halbuki, biz ümit ederiz ki, Rabbimiz bizi sâlihler olan kavim ile beraber (cennete) idhal buyursun.»
Ömer Öngüt : “Rabbimizin bizi sâlihler zümresi arasına katmasını umarken, neden Allah'a ve bize gelen hakikate inanmayalım?”
Şaban Piriş : -Rabbimizin bizi salih toplumla birlikte (cennete) girdirmesini beklerken ne diye Allah’a ve bize gelen gerçeklere iman etmeyelim ki?
Suat Yıldırım : (83-84) Peygambere indirilen Kur’ân’ı dinledikleri vakit, onda âşinaları olan hakikate kavuşmaları sebebiyle gözlerinin yaşla dolup taştığını görür ve şöyle dediklerini işitirsin: "İman ettik ya Rabbena! Bizi de hakka şahitlik edenlerle beraber yaz! Bütün isteğimiz ve umudumuz, Rabbimizin bizi hayırlı insanlar arasına dahil etmesi iken, ne diye Allah’a ve bize gelen bu hakikate iman etmeyelim ki?"
Süleyman Ateş : "Biz, Rabbimizin bizi iyiler arasına katmasını umarken neden Allah'a ve bize gelen gerçeğe inanmayalım?"
Tefhim-ul Kuran : «Hem Rabbimizin bizi salihler topluluğuna katmasını umarken ne diye Allah'a ve bize haktan gelene inanmayalım?»
Ümit Şimşek : 'Rabbimizin bizi iyi ve hayırlı kullar arasına katması için can atarken, Allah'a ve haktan bize gelene niçin iman etmeyelim?'
Yaşar Nuri Öztürk : "Rabbimizin bizi barışseverler arasına koymasını umup dururken, Allah'a ve Hak'tan bize gelene neden inanmayacakmışız?"


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}