» 5 / Mâide  109:

Kuran Sırası: 5
İniş Sırası: 112
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

 » 5 / Mâide  Suresi: 109
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَوْمَ (YVM) = yevme : gün
2. يَجْمَعُ (YCMA) = yecmeǔ : toplayacağı
3. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
4. الرُّسُلَ (ELRSL) = r-rusule : Elçileri
5. فَيَقُولُ (FYGVL) = fe yeḳūlu : derler
6. مَاذَا (MEZ̃E) = māƶā : ne?
7. أُجِبْتُمْ (ÊCBTM) = ucibtum : size cevap verildi
8. قَالُوا (GELVE) = ḳālū : derler
9. لَا (LE) = lā :
10. عِلْمَ (ALM) = ǐlme : bilgimiz yok
11. لَنَا (LNE) = lenā : bizim
12. إِنَّكَ (ÎNK) = inneke : yalnız sensin
13. أَنْتَ (ÊNT) = ente : sen
14. عَلَّامُ (ALEM) = ǎllāmu : bilen
15. الْغُيُوبِ (ELĞYVB) = l-ğuyūbi : gizlileri
gün | toplayacağı | Allah | Elçileri | derler | ne? | size cevap verildi | derler | | bilgimiz yok | bizim | yalnız sensin | sen | bilen | gizlileri |

[YVM] [CMA] [] [RSL] [GVL] [] [CVB] [GVL] [] [ALM] [] [] [] [ALM] [ĞYB]
YVM YCMA ELLH ELRSL FYGVL MEZ̃E ÊCBTM GELVE LE ALM LNE ÎNK ÊNT ALEM ELĞYVB

yevme yecmeǔ llahu r-rusule fe yeḳūlu māƶā ucibtum ḳālū ǐlme lenā inneke ente ǎllāmu l-ğuyūbi
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب

 » 5 / Mâide  Suresi: 109
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يوم ي و م | YVM YVM yevme gün (The) day
يجمع ج م ع | CMA YCMA yecmeǔ toplayacağı will (be) gathered
الله | ELLH llahu Allah (by) Allah
الرسل ر س ل | RSL ELRSL r-rusule Elçileri the Messengers
فيقول ق و ل | GVL FYGVL fe yeḳūlu derler and He will say,
ماذا | MEZ̃E māƶā ne? """What"
أجبتم ج و ب | CVB ÊCBTM ucibtum size cevap verildi "was (the) response you received?"""
قالوا ق و ل | GVL GELVE ḳālū derler They said,
لا | LE """(There is) no"
علم ع ل م | ALM ALM ǐlme bilgimiz yok knowledge
لنا | LNE lenā bizim for us.
إنك | ÎNK inneke yalnız sensin Indeed You,
أنت | ÊNT ente sen You
علام ع ل م | ALM ALEM ǎllāmu bilen (are the) Knower
الغيوب غ ي ب | ĞYB ELĞYVB l-ğuyūbi gizlileri "(of) the unseen."""

5:109 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

gün | toplayacağı | Allah | Elçileri | derler | ne? | size cevap verildi | derler | | bilgimiz yok | bizim | yalnız sensin | sen | bilen | gizlileri |

[YVM] [CMA] [] [RSL] [GVL] [] [CVB] [GVL] [] [ALM] [] [] [] [ALM] [ĞYB]
YVM YCMA ELLH ELRSL FYGVL MEZ̃E ÊCBTM GELVE LE ALM LNE ÎNK ÊNT ALEM ELĞYVB

yevme yecmeǔ llahu r-rusule fe yeḳūlu māƶā ucibtum ḳālū ǐlme lenā inneke ente ǎllāmu l-ğuyūbi
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب

[ي و م] [ج م ع] [] [ر س ل] [ق و ل] [] [ج و ب] [ق و ل] [] [ع ل م] [] [] [] [ع ل م] [غ ي ب]

 » 5 / Mâide  Suresi: 109
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يوم ي و م | YVM YVM yevme gün (The) day
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
T – accusative masculine time adverb
ظرف زمان منصوب
يجمع ج م ع | CMA YCMA yecmeǔ toplayacağı will (be) gathered
Ye,Cim,Mim,Ayn,
10,3,40,70,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
الله | ELLH llahu Allah (by) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
الرسل ر س ل | RSL ELRSL r-rusule Elçileri the Messengers
Elif,Lam,Re,Sin,Lam,
1,30,200,60,30,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
فيقول ق و ل | GVL FYGVL fe yeḳūlu derler and He will say,
Fe,Ye,Gaf,Vav,Lam,
80,10,100,6,30,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
الفاء عاطفة
فعل مضارع
ماذا | MEZ̃E māƶā ne? """What"
Mim,Elif,Zel,Elif,
40,1,700,1,
INTG – interrogative noun
اسم استفهام
أجبتم ج و ب | CVB ÊCBTM ucibtum size cevap verildi "was (the) response you received?"""
,Cim,Be,Te,Mim,
,3,2,400,40,
V – 2nd person masculine plural (form IV) passive perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض مبني للمجهول والتاء ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
قالوا ق و ل | GVL GELVE ḳālū derler They said,
Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
100,1,30,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
لا | LE """(There is) no"
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
نافية بمنزلة «ليس»
علم ع ل م | ALM ALM ǐlme bilgimiz yok knowledge
Ayn,Lam,Mim,
70,30,40,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
لنا | LNE lenā bizim for us.
Lam,Nun,Elif,
30,50,1,
P – prefixed preposition lām
PRON – 1st person plural personal pronoun
جار ومجرور
إنك | ÎNK inneke yalnız sensin Indeed You,
,Nun,Kef,
,50,20,
ACC – accusative particle
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
حرف نصب والكاف ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
أنت | ÊNT ente sen You
,Nun,Te,
,50,400,
PRON – 2nd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
علام ع ل م | ALM ALEM ǎllāmu bilen (are the) Knower
Ayn,Lam,Elif,Mim,
70,30,1,40,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
الغيوب غ ي ب | ĞYB ELĞYVB l-ğuyūbi gizlileri "(of) the unseen."""
Elif,Lam,Ğayn,Ye,Vav,Be,
1,30,1000,10,6,2,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَوْمَ: gün | يَجْمَعُ: toplayacağı | اللَّهُ: Allah | الرُّسُلَ: Elçileri | فَيَقُولُ: derler | مَاذَا: ne? | أُجِبْتُمْ: size cevap verildi | قَالُوا: derler | لَا: | عِلْمَ: bilgimiz yok | لَنَا: bizim | إِنَّكَ: yalnız sensin | أَنْتَ: sen | عَلَّامُ: bilen | الْغُيُوبِ: gizlileri |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يوم YWM gün | يجمع YCMA toplayacağı | الله ELLH Allah | الرسل ELRSL Elçileri | فيقول FYGWL derler | ماذا MEZ̃E ne? | أجبتم ÊCBTM size cevap verildi | قالوا GELWE derler | لا LE | علم ALM bilgimiz yok | لنا LNE bizim | إنك ÎNK yalnız sensin | أنت ÊNT sen | علام ALEM bilen | الغيوب ELĞYWB gizlileri |
Kırık Meal (Okunuş) : |yevme: gün | yecmeǔ: toplayacağı | llahu: Allah | r-rusule: Elçileri | fe yeḳūlu: derler | māƶā: ne? | ucibtum: size cevap verildi | ḳālū: derler | : | ǐlme: bilgimiz yok | lenā: bizim | inneke: yalnız sensin | ente: sen | ǎllāmu: bilen | l-ğuyūbi: gizlileri |
Kırık Meal (Transcript) : |YVM: gün | YCMA: toplayacağı | ELLH: Allah | ELRSL: Elçileri | FYGVL: derler | MEZ̃E: ne? | ÊCBTM: size cevap verildi | GELVE: derler | LE: | ALM: bilgimiz yok | LNE: bizim | ÎNK: yalnız sensin | ÊNT: sen | ALEM: bilen | ELĞYVB: gizlileri |
Abdulbaki Gölpınarlı : O gün Allah, bütün peygamberleri toplayacak da ne cevap verildi size diyecek. Diyecekler ki: Bilgimiz yok bizim, şüphe yok ki sensin gizli şeyleri hakkıyla bilen.
Adem Uğur : Allah'ın peygamberleri toplayıp da "Size ne cevap verildi" dediği gün, "Bizim hiçbir bilgimiz yok, şüphesiz gizlilikleri hakkıyle bilen ancak sensin" diyeceklerdir.
Ahmed Hulusi : Allâh, Rasûlleri cem edeceği süreçte (Onlara sorar): "Size nasıl icabet edildi?", "Hiçbir bilgimiz yok! Kesinlikle gaybları bilen yalnız sensin" derler.
Ahmet Tekin : Allah Rasulleri toplayıp: 'Kendilerine görevle gönderildiğiniz kavimler, milletler tarafından, davetlerinize nasıl icabet edildiği konusunda ne diyorsunuz?' buyurduğu gün, 'Bizim hiçbir bilgimiz yok. Şüphesiz duyu ve bilgi alanı ötesini, gayb âlemini bilen ancak Sensin, Sen' diyeceklerdir.
Ahmet Varol : Allah peygamberlerini topladığı gün: 'Size ne cevap verildi?' der. Onlar da: 'Bizim bir bildiğimiz yok. Gizlilikleri bilen ancak sensin' derler.
Ali Bulaç : Allah, elçileri toplayacağı gün, şöyle diyecek: "Size verilen cevap nedir?" Onlar da: "Bizim bilgimiz yoktur; şüphesiz görünmeyenleri (gaybleri) bilen Sen'sin Sen."
Ali Fikri Yavuz : Allah kıyamet gününde peygamberleri toplayıp şöyle buyurur: “- Ümmetinizi dâvet ettiğinizde, size ne cevap verildi?” Onlar da: “- Bizde hiç bir bilgi yok. Şüphesiz ki, sen bütün gaybları kemal üzere bilensin.” derler.
Bekir Sadak : Allah peygamberleri topladigi gun, «Size ne cevap verildi?» der; onlar, «Bizim bir bildigimiz yoktur, dogrusu gorulmeyenleri bilen ancak Sen'sin» derler.
Celal Yıldırım : Allah, peygamberleri biraraya getireceği günde, «size ne cevap verildi ?» diyecek. Onlar da «bizim hiç bir bilgimiz yok, gayıbları bilen şüphesiz ki sensin sen!» diyecekler.
Diyanet İşleri : Allah’ın, peygamberleri toplayıp “siz(den sonra davetiniz)e ne derece uyuldu?” diyeceği, onların da, “Bizim hiçbir bilgimiz yok. Gaybleri hakkıyla bilen ancak sensin” diyecekleri günü hatırlayın.
Diyanet İşleri (eski) : Allah peygamberleri topladığı gün, 'Size ne cevap verildi?' der; onlar, 'Bizim bir bildiğimiz yoktur, doğrusu görülmeyenleri bilen ancak Sen'sin' derler.
Diyanet Vakfi : Allah'ın peygamberleri toplayıp da «Size ne cevap verildi» dediği gün, «Bizim hiçbir bilgimiz yok, şüphesiz gizlilikleri hakkıyle bilen ancak sensin» diyeceklerdir.
Edip Yüksel : ALLAH elçileri topladığı gün: 'Size ne cevap verildi,' der. 'Bir bilgimiz yok. Gizemleri sen bilirsin,' derler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah, Resulleri topladığı gün: «Size ne cevap verildi?» der. «Bizim bilgimiz yok» derler, «gizlileri bilen yalnız sensin, sen!».
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah bütün Resulleri toplayacağı o günde: «Size ne cevap verildi.» diye soracak. Onlar da: «Bizim bir bilgimiz yok, gizli olanları bilen ancak Sensin Sen!» diyecekler.
Elmalılı Hamdi Yazır : O gün ki Allah bütün Resulleri toplayacak da «size ne cevab verildi?» buyuracak; «bizde ilim yok, sensin allâmülguyûb sen» diyecekler
Fizilal-il Kuran : Allah, bütün peygamberleri bir araya getireceği gün insanlar çağrılarınıza ne cevap verdi? diye sorar, Peygamberler de; bizim birşey bildiğimiz yok. Hiç şüphesiz sen gaybleri bilensin derler.
Gültekin Onan : Tanrı, elçileri toplayacağı gün şöyle diyecek: "Size verilen cevap nedir?" Onlar da: "Bizim bilgimiz yoktur; şüphesiz gaybleri bilen sensin, sen" derler.
Hakkı Yılmaz : "Allah, elçileri toplayacağı gün şöyle diyecek: “Size verilen cevap nedir?” Onlar: “Bizim hiçbir bilgimiz yoktur; şüphesiz ki Sen, görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği en iyi bilenin ta kendisisin” dediler. "
Hasan Basri Çantay : O günde ki Allah bütün peygamberleri toplayıb da: «Size verilen o cevab nedir?» diyecek, onlar da: «Bizim hiç bir bilgimiz yok. Şübhesiz ğaybları hakkıyle bilen Sensin Sen» diyeceklerdir.
Hayrat Neşriyat : Allah, o gün (kıyâmet günü) peygamberleri toplayacak da: '(Ümmetinizi da'vet ettiğiniz zaman) size ne cevab verildi?' buyuracak! (Onlar:) 'Bizim için (bu hususta) bir ilim yoktur. Şübhesiz ki gizlilikleri hakkıyla bilen, ancak sensin!' diyecekler.
İbni Kesir : Allah, Rasulleri topladığı gün şöyle buyurur; Size ne cevab verildi? Onlar da: Bizim bir bildiğimiz yoktur, doğrusu gaybları bilen Sensin Sen, derler.
İskender Evrenosoğlu : Allah'ın, Resûl'leri bir araya toplayacağı, sonra “Size ne cevap verildi?” diye buyuracağı gün, (onlar); “Bizim bir bilgimiz yok. Muhakkak ki Sen, gaybdekileri en iyi bilen Sen'sin!”derler.
Muhammed Esed : Allah'ın bütün peygamberleri toplayıp onlara, "Size ne cevap verildi?" diye soracağı gün onlar, "Bizim bir bilgimiz yok: Yalnız Sensin yaratılmışların idrakini aşan her şeyi tümüyle bilen!" diyecekler.
Ömer Nasuhi Bilmen : O günü ki, Allah Teâlâ peygamberleri toplayacak da «Size verilen cevap ne idi?» diyecek, onlar da «Bizim için bilgi yoktur, şüphe yok ki, gaybleri hakkıyla bilen ancak Sen'sin, Sen» diyeceklerdir.
Ömer Öngüt : Allah'ın, peygamberleri toplayıp da: “Size ne cevap verildi?” dediği gün onlar: “Bizim hiçbir bilgimiz yok, şüphesiz ki gizlilikleri hakkıyla bilen ancak sensin!” diyeceklerdir.
Şaban Piriş : Bir gün Allah, Resulleri bir araya getirir ve Onlara: -Size ne cevap verildi der. Onlar da derler ki: -Bizim bir bilgimiz yoktur, gaybları en iyi bilen sadece sensin!
Suat Yıldırım : Gün gelecek, Allah peygamberleri bir araya toplayıp: "Sizin tebliğleriniz ümmetleriniz tarafından nasıl karşılandı, nasıl bir cevap aldınız?" buyuracak. Onlar da: "Senin, her şeyi hakkiyle bilen ilminin yanında bizim bilgimiz yok. Zira gayblara vakıf olan, yalnız Sen’sin" diyecekler.
Süleyman Ateş : Allâh, Elçileri toplayacağı gün: "Size ne cevap verildi?" der. "Bizim bilgimiz yok, derler, gizlileri bilen yalnız sensin, sen!"
Tefhim-ul Kuran : Allah, peygamberleri toplayacağı gün, şöyle diyecek: «Size verilen cevap nedir?» Onlar da: «Bizim bilgimiz yoktur; şüphesiz görünmeyenleri (gaybleri) bilen Sen'sin Sen.»
Ümit Şimşek : Peygamberleri huzurunda topladığı gün, Allah onlara 'Ne cevap aldınız?' diye sorar. Onlar 'Biz bilmiyoruz,' derler. 'Görünmeyenleri ve gizlilikleri bilen ancak Sensin.'
Yaşar Nuri Öztürk : Allah, resulleri bir araya getireceği gün şöyle der: "Size ne cevap verildi?" Şöyle derler: "Hiçbir bilgimiz yok. Gaybları en iyi biçimde bilen sensin, sen!"


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}