» 5 / Mâide  108:

Kuran Sırası: 5
İniş Sırası: 112
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

 » 5 / Mâide  Suresi: 108
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : budur
2. أَدْنَىٰ (ÊD̃N) = ednā : en uygun olan
3. أَنْ (ÊN) = en :
4. يَأْتُوا (YÊTVE) = ye'tū : yapmalarına
5. بِالشَّهَادَةِ (BELŞHED̃T) = biş-şehādeti : şahidliği
6. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : üzerine
7. وَجْهِهَا (VCHHE) = vechihā : gereği
8. أَوْ (ÊV) = ev : yahut
9. يَخَافُوا (YḢEFVE) = yeḣāfū : korkmalarına
10. أَنْ (ÊN) = en :
11. تُرَدَّ (TRD̃) = turadde : reddedilmesinden
12. أَيْمَانٌ (ÊYMEN) = eymānun : yeminlerin
13. بَعْدَ (BAD̃) = beǎ'de : sonra
14. أَيْمَانِهِمْ (ÊYMENHM) = eymānihim : yeminlerinden
15. وَاتَّقُوا (VETGVE) = vetteḳū : korkun
16. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah'tan
17. وَاسْمَعُوا (VESMAVE) = vesmeǔ : ve iyi dinleyin
18. وَاللَّهُ (VELLH) = vallahu : Allah
19. لَا (LE) = lā :
20. يَهْدِي (YHD̃Y) = yehdī : doğru yola iletmez
21. الْقَوْمَ (ELGVM) = l-ḳavme : topluluğu
22. الْفَاسِقِينَ (ELFESGYN) = l-fāsiḳīne : yoldan çıkan
budur | en uygun olan | | yapmalarına | şahidliği | üzerine | gereği | yahut | korkmalarına | | reddedilmesinden | yeminlerin | sonra | yeminlerinden | korkun | Allah'tan | ve iyi dinleyin | Allah | | doğru yola iletmez | topluluğu | yoldan çıkan |

[] [D̃NV] [] [ETY] [ŞHD̃] [] [VCH] [] [ḢVF] [] [RD̃D̃] [YMN] [BAD̃] [YMN] [VGY] [] [SMA] [] [] [HD̃Y] [GVM] [FSG]
Z̃LK ÊD̃N ÊN YÊTVE BELŞHED̃T AL VCHHE ÊV YḢEFVE ÊN TRD̃ ÊYMEN BAD̃ ÊYMENHM VETGVE ELLH VESMAVE VELLH LE YHD̃Y ELGVM ELFESGYN

ƶālike ednā en ye'tū biş-şehādeti ǎlā vechihā ev yeḣāfū en turadde eymānun beǎ'de eymānihim vetteḳū llahe vesmeǔ vallahu yehdī l-ḳavme l-fāsiḳīne
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين

 » 5 / Mâide  Suresi: 108
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ذلك | Z̃LK ƶālike budur That
أدنى د ن و | D̃NV ÊD̃N ednā en uygun olan (is) closer
أن | ÊN en that
يأتوا ا ت ي | ETY YÊTVE ye'tū yapmalarına they will give
بالشهادة ش ه د | ŞHD̃ BELŞHED̃T biş-şehādeti şahidliği the testimony
على | AL ǎlā üzerine in
وجهها و ج ه | VCH VCHHE vechihā gereği its (true) form
أو | ÊV ev yahut or
يخافوا خ و ف | ḢVF YḢEFVE yeḣāfū korkmalarına they would fear
أن | ÊN en that
ترد ر د د | RD̃D̃ TRD̃ turadde reddedilmesinden will be refuted
أيمان ي م ن | YMN ÊYMEN eymānun yeminlerin their oaths
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'de sonra after
أيمانهم ي م ن | YMN ÊYMENHM eymānihim yeminlerinden their (others) oaths.
واتقوا و ق ي | VGY VETGVE vetteḳū korkun And fear
الله | ELLH llahe Allah'tan Allah
واسمعوا س م ع | SMA VESMAVE vesmeǔ ve iyi dinleyin "and listen;"
والله | VELLH vallahu Allah and Allah
لا | LE (does) not
يهدي ه د ي | HD̃Y YHD̃Y yehdī doğru yola iletmez guide
القوم ق و م | GVM ELGVM l-ḳavme topluluğu the people.
الفاسقين ف س ق | FSG ELFESGYN l-fāsiḳīne yoldan çıkan the defiantly disobedient.

5:108 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

budur | en uygun olan | | yapmalarına | şahidliği | üzerine | gereği | yahut | korkmalarına | | reddedilmesinden | yeminlerin | sonra | yeminlerinden | korkun | Allah'tan | ve iyi dinleyin | Allah | | doğru yola iletmez | topluluğu | yoldan çıkan |

[] [D̃NV] [] [ETY] [ŞHD̃] [] [VCH] [] [ḢVF] [] [RD̃D̃] [YMN] [BAD̃] [YMN] [VGY] [] [SMA] [] [] [HD̃Y] [GVM] [FSG]
Z̃LK ÊD̃N ÊN YÊTVE BELŞHED̃T AL VCHHE ÊV YḢEFVE ÊN TRD̃ ÊYMEN BAD̃ ÊYMENHM VETGVE ELLH VESMAVE VELLH LE YHD̃Y ELGVM ELFESGYN

ƶālike ednā en ye'tū biş-şehādeti ǎlā vechihā ev yeḣāfū en turadde eymānun beǎ'de eymānihim vetteḳū llahe vesmeǔ vallahu yehdī l-ḳavme l-fāsiḳīne
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين

[] [د ن و] [] [ا ت ي] [ش ه د] [] [و ج ه] [] [خ و ف] [] [ر د د] [ي م ن] [ب ع د] [ي م ن] [و ق ي] [] [س م ع] [] [] [ه د ي] [ق و م] [ف س ق]

 » 5 / Mâide  Suresi: 108
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ذلك | Z̃LK ƶālike budur That
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
أدنى د ن و | D̃NV ÊD̃N ednā en uygun olan (is) closer
,Dal,Nun,,
,4,50,,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
أن | ÊN en that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يأتوا ا ت ي | ETY YÊTVE ye'tū yapmalarına they will give
Ye,,Te,Vav,Elif,
10,,400,6,1,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بالشهادة ش ه د | ŞHD̃ BELŞHED̃T biş-şehādeti şahidliği the testimony
Be,Elif,Lam,Şın,He,Elif,Dal,Te merbuta,
2,1,30,300,5,1,4,400,
P – prefixed preposition bi
N – genitive feminine noun
جار ومجرور
على | AL ǎlā üzerine in
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
وجهها و ج ه | VCH VCHHE vechihā gereği its (true) form
Vav,Cim,He,He,Elif,
6,3,5,5,1,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم مجرور و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
أو | ÊV ev yahut or
,Vav,
,6,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
يخافوا خ و ف | ḢVF YḢEFVE yeḣāfū korkmalarına they would fear
Ye,Hı,Elif,Fe,Vav,Elif,
10,600,1,80,6,1,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أن | ÊN en that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
ترد ر د د | RD̃D̃ TRD̃ turadde reddedilmesinden will be refuted
Te,Re,Dal,
400,200,4,
V – 3rd person feminine singular passive imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع مبني للمجهول منصوب
أيمان ي م ن | YMN ÊYMEN eymānun yeminlerin their oaths
,Ye,Mim,Elif,Nun,
,10,40,1,50,
N – nominative masculine plural indefinite noun
اسم مرفوع
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'de sonra after
Be,Ayn,Dal,
2,70,4,
T – accusative time adverb
ظرف زمان منصوب
أيمانهم ي م ن | YMN ÊYMENHM eymānihim yeminlerinden their (others) oaths.
,Ye,Mim,Elif,Nun,He,Mim,
,10,40,1,50,5,40,
N – genitive masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
واتقوا و ق ي | VGY VETGVE vetteḳū korkun And fear
Vav,Elif,Te,Gaf,Vav,Elif,
6,1,400,100,6,1,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperative verb
PRON – subject pronoun
الواو استئنافية
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الله | ELLH llahe Allah'tan Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
واسمعوا س م ع | SMA VESMAVE vesmeǔ ve iyi dinleyin "and listen;"
Vav,Elif,Sin,Mim,Ayn,Vav,Elif,
6,1,60,40,70,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
والله | VELLH vallahu Allah and Allah
Vav,Elif,Lam,Lam,He,
6,1,30,30,5,
"REM – prefixed resumption particle
PN – nominative proper noun → Allah"
الواو استئنافية
لفظ الجلالة مرفوع
لا | LE (does) not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يهدي ه د ي | HD̃Y YHD̃Y yehdī doğru yola iletmez guide
Ye,He,Dal,Ye,
10,5,4,10,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
القوم ق و م | GVM ELGVM l-ḳavme topluluğu the people.
Elif,Lam,Gaf,Vav,Mim,
1,30,100,6,40,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
الفاسقين ف س ق | FSG ELFESGYN l-fāsiḳīne yoldan çıkan the defiantly disobedient.
Elif,Lam,Fe,Elif,Sin,Gaf,Ye,Nun,
1,30,80,1,60,100,10,50,
ADJ – accusative masculine plural active participle
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |ذَٰلِكَ: budur | أَدْنَىٰ: en uygun olan | أَنْ: | يَأْتُوا: yapmalarına | بِالشَّهَادَةِ: şahidliği | عَلَىٰ: üzerine | وَجْهِهَا: gereği | أَوْ: yahut | يَخَافُوا: korkmalarına | أَنْ: | تُرَدَّ: reddedilmesinden | أَيْمَانٌ: yeminlerin | بَعْدَ: sonra | أَيْمَانِهِمْ: yeminlerinden | وَاتَّقُوا: korkun | اللَّهَ: Allah'tan | وَاسْمَعُوا: ve iyi dinleyin | وَاللَّهُ: Allah | لَا: | يَهْدِي: doğru yola iletmez | الْقَوْمَ: topluluğu | الْفَاسِقِينَ: yoldan çıkan |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ذلك Z̃LK budur | أدنى ÊD̃N en uygun olan | أن ÊN | يأتوا YÊTWE yapmalarına | بالشهادة BELŞHED̃T şahidliği | على AL üzerine | وجهها WCHHE gereği | أو ÊW yahut | يخافوا YḢEFWE korkmalarına | أن ÊN | ترد TRD̃ reddedilmesinden | أيمان ÊYMEN yeminlerin | بعد BAD̃ sonra | أيمانهم ÊYMENHM yeminlerinden | واتقوا WETGWE korkun | الله ELLH Allah'tan | واسمعوا WESMAWE ve iyi dinleyin | والله WELLH Allah | لا LE | يهدي YHD̃Y doğru yola iletmez | القوم ELGWM topluluğu | الفاسقين ELFESGYN yoldan çıkan |
Kırık Meal (Okunuş) : |ƶālike: budur | ednā: en uygun olan | en: | ye'tū: yapmalarına | biş-şehādeti: şahidliği | ǎlā: üzerine | vechihā: gereği | ev: yahut | yeḣāfū: korkmalarına | en: | turadde: reddedilmesinden | eymānun: yeminlerin | beǎ'de: sonra | eymānihim: yeminlerinden | vetteḳū: korkun | llahe: Allah'tan | vesmeǔ: ve iyi dinleyin | vallahu: Allah | : | yehdī: doğru yola iletmez | l-ḳavme: topluluğu | l-fāsiḳīne: yoldan çıkan |
Kırık Meal (Transcript) : |Z̃LK: budur | ÊD̃N: en uygun olan | ÊN: | YÊTVE: yapmalarına | BELŞHED̃T: şahidliği | AL: üzerine | VCHHE: gereği | ÊV: yahut | YḢEFVE: korkmalarına | ÊN: | TRD̃: reddedilmesinden | ÊYMEN: yeminlerin | BAD̃: sonra | ÊYMENHM: yeminlerinden | VETGVE: korkun | ELLH: Allah'tan | VESMAVE: ve iyi dinleyin | VELLH: Allah | LE: | YHD̃Y: doğru yola iletmez | ELGVM: topluluğu | ELFESGYN: yoldan çıkan |
Abdulbaki Gölpınarlı : Bu, hakkıyla tanıklık etmelerini, yahut yeminden sonra tanıklıklarının, yeminlerinin reddedilmesinden korkmamalarını sağlamaya daha yakındır. Ve çekinin Allah'tan ve dinleyin. Allah kötülükte, taşkınlıkta bulunan kavmi doğru yola sevk etmez.
Adem Uğur : Bu (usul), şahitliği gerektiği şekilde yapmaya, yahut yeminlerinden sonra, yeminlerin (mirasçılar tarafından) reddedilmesinden korkmalarına (çekinmelerine çare olarak) daha uygundur. Allah'tan korkun ve (O'nu) dinleyin. Allah, yoldan çıkmışlar topluluğuna rehberlik etmez.
Ahmed Hulusi : İşte bu, şehâdetlerini onun vechi üzere getirmeleri (Allâh adına yapmaları) için yahut da (yalancı şahitlerin) yeminlerinden sonra, yeminlerinin reddolmasından korkmalarına çözümdür. . . Allâh'tan korunun ve algılayın! Allâh fâsıklar (bozuk - asılsız inançlılar) topluluğunu hakikate erdirmez!
Ahmet Tekin : İşte bu usul, şâhitlerin şâhitliği gerektiği şekilde ifâ etmelerine veya mirasçıların yeminlerinden sonra kendi yeminlerinin reddedilmesinden korkmalarına iyi bir vesiledir. Allah’a sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azaptan korunun. Emirlerini dinleyin. Allah, doğru ve mantıklı düşünmenin, hakça bir düzenin dışına çıkmış, fâsık, âsi, bozguncu bir toplumu doğru yola sevketmeyecek, başarı nasib etmeyecektir.
Ahmet Varol : Bu, şahitliği gereği gibi yapmaları ve yeminlerinden sonra yeminlerin kabul edilmemesinden korkmaları açısından daha uygundur. [21] Allah'a karşı gelmekten sakının ve duyun. Allah fasıklar topluluğunu doğru yola eriştirmez.
Ali Bulaç : Bu, gerektiği gibi şahidliği yapmalarına veya yeminlerinden sonra yeminlerin reddedilmesinden korkmalarına daha yakındır. Allah'tan korkup sakının ve dinleyin. Allah, fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez.
Ali Fikri Yavuz : Bu yeminin mirasçılara bırakılması, şahitliği, olduğu gibi yerine getirmelerine veya yaptıkları yeminden sonra yeminlerinin reddedilmesinden korkmalarına en yakın bir çaredir. Allah’dan korkun ve emirlerini dinleyin. Çünkü Allah, fasıklar (ilâhi emirleri çiğniyenler) topluluğunu selâmet yoluna çıkarmaz.
Bekir Sadak : Bu, sahidligi gerektigi gibi yapmalarini veya yeminlerinden sonra yeminlerin kabul edilmemesinden korkmalarini daha iyi saglar. Allah'tan sakinin, dinleyin. Allah fasik kimselere yol gostermez. *
Celal Yıldırım : Bu, şâhidliği yerine getirmelerine veya yeminlerinden sonra yeminlerinin reddolunmasından korkmalarına daha yakın (bir çare)dir. Allah'tan korkup (şahitliği yerine getirmemekten) sakının ve (iyice) dinleyin. Allah, ilâhî sınırları aşıp günah işleyenleri sevmez.
Diyanet İşleri : Bu (usul), şahitliği lâyıkıyla yerine getirmeleri ve yeminlerinden sonra başka yeminlere başvurulacağından endişe etmelerini sağlamak için en uygun çaredir. Allah’a karşı gelmekten sakının ve dinleyin. Allah, fasık toplumu doğruya iletmez.
Diyanet İşleri (eski) : Bu, şahidliği gerektiği gibi yapmalarını veya yeminlerinden sonra yeminlerin kabul edilmemesinden korkmalarını daha iyi sağlar. Allah'tan sakının, dinleyin. Allah fasık kimselere yol göstermez.
Diyanet Vakfi : Bu (usul), şahitliği gerektiği şekilde yapmaya, yahut yeminlerinden sonra, yeminlerin (mirasçılar tarafından) reddedilmesinden korkmalarına (çekinmelerine çare olarak) daha uygundur. Allah'tan korkun ve (O'nu) dinleyin. Allah, yoldan çıkmışlar topluluğuna rehberlik etmez.
Edip Yüksel : Bu uygulama, tanıklığı gereği gibi yapmalarını ve yemin ettikten sonra yeminlerinin reddedilmesinden korkmalarını sağlamak içindir. ALLAH'ı sayın ve dinleyin. ALLAH yoldan iyice çıkmış topluluğu doğru yola iletmez.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İşte bu, şahitliklerini gerektiği gibi yapmaları, yahut yeminlerinden sonra yeminlerinin kabul edilmemesinden korkmaları için en iyi yoldur. Allah'tan korkun ve emirlerini dinleyin. Allah, doğru yoldan çıkan bir topluluğu hidayete erdirmez.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İşte bu, şahitliği gerektiği gibi yapmalarına veya yeminlerinden sonra, yeminlerinin kabul edilmemesinden korkmalarına en yakın bir çaredir. Allah'tan korkun ve söyleneni iyi dinleyin! Çünkü Allah fasıklar topluluğunu doğru yola çıkarmaz.
Elmalılı Hamdi Yazır : bu işte şehadeti olduğu gibi eda etmelerine veya yeminlerinden sonra yeminlerinin reddedilmesinden korkmalarına en yakın bir çaredir, Allahdan korkun ve eyi dinleyin, çünkü Allah fasıklar güruhunu doğru yola çıkarmaz
Fizilal-il Kuran : Bu, şahidliği gerektiği gibi yapmalarını veya yeminlerinden sonra yeminlerin kabul edilmemesinden korkmalarını daha iyi sağlar. Allah’dan korkun ve iyi dinleyin. Allah fasık kimselere yol göstermez.
Gültekin Onan : Bu, gerektiği gibi şahidliği yapmalarına veya yeminlerinden sonra yeminlerin reddedilmesinden korkmalarına daha yakındır. Tanrı'dan korkup sakının ve dinleyin. Tanrı, fasıklar kavmini hidayete erdirmez.
Hakkı Yılmaz : İşte böyle bir yemin, şâhitliklerini usulüne göre yapmaları yahut yeminlerinden sonra yeminlerinin kabul edilmemesinden korkmaları için en yakın/en iyi yoldur. Allah'ın koruması altına girin ve kulak verin. Ve Allah, hak yoldan çıkanlar topluluğuna kılavuzluk etmez.
Hasan Basri Çantay : (Yemînin mirasçılara reddi hakkındaki) bu (huküm) şahidliği (üstünüze aldığınız) vech ile (dosdoğru) îfâ etmelerine, yahud yeminlerinden sonra yeminlerin (mirasçılara tevcih ve) reddedileceğinden korkmalarına daha yakındır. Allahdan korkun, (emirlerini) dinleyin. Allah, faasıklar güruhunu muvaffak etmez.
Hayrat Neşriyat : Bu (hüküm), şâhidliği lâyıkıyla yapmalarına veya yeminlerinden sonra (vârisler tarafından) yeminler(in)in reddedilmesinden korkmalarına en yakın bir çâredir. Artık Allah’dan sakının ve (emirlerini) dinleyin! Çünki Allah, (isyanlarındaki ısrarları yüzünden) fâsıklar topluluğunu hidâyete erdirmez.
İbni Kesir : Bu, şehadeti gereği gibi yapmalarına veya yeminden sonra yeminlerinin reddedileceğinden korkmalarına daha yakındır. Allah'tan korkun ve dinleyin. Allah fasıklar güruhunu hidayete erdirmez.
İskender Evrenosoğlu : Bu (şekildeki yemin), şehadet ile yüzyüze gelmelerinde (şahitlere mirasçıların güvenmemesinden) veya yeminlerinden sonra yeminlerin reddedilmesinden korkmalarından daha iyidir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun ve dinleyin. Ve Allah, fâsıklar kavmini (topluluğunu) hidayete erdirmez.
Muhammed Esed : Böylece insanların hakikat gereğince şahitlik yapmaları mümkün olur; yoksa onlar, yeminlerinin başkalarının yeminleri ile tekzip edileceği korkusuna kapılacaklardır. Öyleyse Allaha karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ve (Ona) kulak verin: Zira Allah sapkın bir halka doğru yolu göstermez.
Ömer Nasuhi Bilmen : Bu veçhile şehâdet, şehâdeti layık-ı veçhile eda etmelerine veya yeminlerinden sonra yeminlerinin reddedilmesinden korkmalarına en yakın bir çaredir. Allah Teâlâ'dan korkunuz ve dinleyiniz. Allah Teâlâ fâsıklar gürûhunu hidâyete erdirmez.
Ömer Öngüt : Bu, şâhitliği gereği gibi yapmalarına veya yeminden sonra yeminlerin reddedilmemesinden korkmalarına daha yakındır. Allah'tan korkun ve dinleyin! Allah fâsıklar gürûhunu hidayete erdirmez.
Şaban Piriş : Bu, (hüküm) şahitliği doğru bir şekilde ifa etmeleri ya da yeminlerinden sonra yeminlerinin kabul edilmemesinden korkmalarını daha iyi sağlar. Allah’tan korkun ve dinleyin. Allah, fasık topluma yol göstermez.
Suat Yıldırım : Bu usul, şahitliği tam gerektiği şekilde yapmaları, yahut yeminlerinden sonra başka şahitlerin şahitliklerine başvurma sonucunda, yalan söylediklerinin ortaya çıkması sebebiyle, yeminlerinin reddedileceğinden korkmalarını sağlama bakımından en uygun çaredir. Allah’a karşı gelmekten sakının ve Allah’ın hükmünü dinleyip itaat edin. Allah, din yolundan çıkan fasıklar gürûhunu, emellerine kavuşturmaz.
Süleyman Ateş : Şâhidliği gereği gibi yapmalarına, yâhut yemin(etme)lerinden sonra yeminlerin(in) reddedilmesinden korkmalarına en uygun olan budur. Allah'tan korkun ve iyi dinleyin: Allâh, yoldan çıkan topluluğu doğru yola iletmez.
Tefhim-ul Kuran : Bu, gerektiği gibi şahidliği yapmalarına veya yeminlerinden sonra yeminlerin reddedilmesinden korkmalarına daha yakındır. Allah'tan korkup sakının ve dinleyin. Allah, fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez.
Ümit Şimşek : Bu usul, onların şahitliği hakkıyla yapmaları veya kendi yeminlerinden sonra başkalarının yeminlerine başvurulacağından korkmaları için daha uygundur. Allah'tan korkun ve kulak verin. Çünkü Allah fasıklar güruhuna yol göstermez.
Yaşar Nuri Öztürk : İşte bu yol, tanıklığı gereğince yerine getirmelerine, yemin etmelerinden sonra yeminlerinin reddedileceğinden korkmalarına en yarayışlı olandır. Allah'tan korkun ve söylenene kulak verin. Allah, sapıklar topluluğunu doğruya ve güzele kılavuzlamaz.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}