» 5 / Mâide  21:

Kuran Sırası: 5
İniş Sırası: 112
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

 » 5 / Mâide  Suresi: 21
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. قَوْمِ (GVM) = ḳavmi : kavmim
3. ادْخُلُوا (ED̃ḢLVE) = dḣulū : girin
4. الْأَرْضَ (ELÊRŽ) = l-erDe : toprağa
5. الْمُقَدَّسَةَ (ELMGD̃ST) = l-muḳaddesete : Kutsal
6. الَّتِي (ELTY) = lletī : ki
7. كَتَبَ (KTB) = ketebe : yaz(ıp nasibet)diği
8. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah'ın
9. لَكُمْ (LKM) = lekum : size
10. وَلَا (VLE) = ve lā :
11. تَرْتَدُّوا (TRTD̃VE) = terteddū : dönmeyin
12. عَلَىٰ (AL) = ǎlā :
13. أَدْبَارِكُمْ (ÊD̃BERKM) = edbārikum : arkanıza
14. فَتَنْقَلِبُوا (FTNGLBVE) = fetenḳalibū : yoksa dönersiniz
15. خَاسِرِينَ (ḢESRYN) = ḣāsirīne : kaybedenlere
EY/HEY/AH | kavmim | girin | toprağa | Kutsal | ki | yaz(ıp nasibet)diği | Allah'ın | size | | dönmeyin | | arkanıza | yoksa dönersiniz | kaybedenlere |

[Y] [GVM] [D̃ḢL] [ERŽ] [GD̃S] [] [KTB] [] [] [] [RD̃D̃] [] [D̃BR] [GLB] [ḢSR]
YE GVM ED̃ḢLVE ELÊRŽ ELMGD̃ST ELTY KTB ELLH LKM VLE TRTD̃VE AL ÊD̃BERKM FTNGLBVE ḢESRYN

ḳavmi dḣulū l-erDe l-muḳaddesete lletī ketebe llahu lekum ve lā terteddū ǎlā edbārikum fetenḳalibū ḣāsirīne
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين

 » 5 / Mâide  Suresi: 21
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
قوم ق و م | GVM GVM ḳavmi kavmim Nation
ادخلوا د خ ل | D̃ḢL ED̃ḢLVE dḣulū girin Enter
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe toprağa the land,
المقدسة ق د س | GD̃S ELMGD̃ST l-muḳaddesete Kutsal the Holy,
التي | ELTY lletī ki which
كتب ك ت ب | KTB KTB ketebe yaz(ıp nasibet)diği (has been) ordained
الله | ELLH llahu Allah'ın (by) Allah
لكم | LKM lekum size for you
ولا | VLE ve lā and (do) not
ترتدوا ر د د | RD̃D̃ TRTD̃VE terteddū dönmeyin turn
على | AL ǎlā on
أدباركم د ب ر | D̃BR ÊD̃BERKM edbārikum arkanıza your backs,
فتنقلبوا ق ل ب | GLB FTNGLBVE fetenḳalibū yoksa dönersiniz then you will turn back
خاسرين خ س ر | ḢSR ḢESRYN ḣāsirīne kaybedenlere "(as) losers."""

5:21 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | kavmim | girin | toprağa | Kutsal | ki | yaz(ıp nasibet)diği | Allah'ın | size | | dönmeyin | | arkanıza | yoksa dönersiniz | kaybedenlere |

[Y] [GVM] [D̃ḢL] [ERŽ] [GD̃S] [] [KTB] [] [] [] [RD̃D̃] [] [D̃BR] [GLB] [ḢSR]
YE GVM ED̃ḢLVE ELÊRŽ ELMGD̃ST ELTY KTB ELLH LKM VLE TRTD̃VE AL ÊD̃BERKM FTNGLBVE ḢESRYN

ḳavmi dḣulū l-erDe l-muḳaddesete lletī ketebe llahu lekum ve lā terteddū ǎlā edbārikum fetenḳalibū ḣāsirīne
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين

[ي] [ق و م] [د خ ل] [ا ر ض] [ق د س] [] [ك ت ب] [] [] [] [ر د د] [] [د ب ر] [ق ل ب] [خ س ر]

 » 5 / Mâide  Suresi: 21
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

قوم ق و م | GVM GVM ḳavmi kavmim Nation
Gaf,Vav,Mim,
100,6,40,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – accusative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
أداة نداء
اسم منصوب والياء المحذوفة ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ادخلوا د خ ل | D̃ḢL ED̃ḢLVE dḣulū girin Enter
Elif,Dal,Hı,Lam,Vav,Elif,
1,4,600,30,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe toprağa the land,
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
N – accusative feminine noun
اسم منصوب
المقدسة ق د س | GD̃S ELMGD̃ST l-muḳaddesete Kutsal the Holy,
Elif,Lam,Mim,Gaf,Dal,Sin,Te merbuta,
1,30,40,100,4,60,400,
ADJ – accusative feminine (form II) passive participle
صفة منصوبة
التي | ELTY lletī ki which
Elif,Lam,Te,Ye,
1,30,400,10,
REL – feminine singular relative pronoun
اسم موصول
كتب ك ت ب | KTB KTB ketebe yaz(ıp nasibet)diği (has been) ordained
Kef,Te,Be,
20,400,2,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah'ın (by) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
لكم | LKM lekum size for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
ولا | VLE ve lā and (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
REM – prefixed resumption particle
PRO – prohibition particle
الواو استئنافية
حرف نهي
ترتدوا ر د د | RD̃D̃ TRTD̃VE terteddū dönmeyin turn
Te,Re,Te,Dal,Vav,Elif,
400,200,400,4,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
على | AL ǎlā on
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
أدباركم د ب ر | D̃BR ÊD̃BERKM edbārikum arkanıza your backs,
,Dal,Be,Elif,Re,Kef,Mim,
,4,2,1,200,20,40,
N – genitive masculine plural noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فتنقلبوا ق ل ب | GLB FTNGLBVE fetenḳalibū yoksa dönersiniz then you will turn back
Fe,Te,Nun,Gaf,Lam,Be,Vav,Elif,
80,400,50,100,30,2,6,1,
CAUS – prefixed particle of cause
V – 2nd person masculine plural (form VII) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
الفاء سببية
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
خاسرين خ س ر | ḢSR ḢESRYN ḣāsirīne kaybedenlere "(as) losers."""
Hı,Elif,Sin,Re,Ye,Nun,
600,1,60,200,10,50,
N – accusative masculine plural active participle
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا: EY/HEY/AH | قَوْمِ: kavmim | ادْخُلُوا: girin | الْأَرْضَ: toprağa | الْمُقَدَّسَةَ: Kutsal | الَّتِي: ki | كَتَبَ: yaz(ıp nasibet)diği | اللَّهُ: Allah'ın | لَكُمْ: size | وَلَا: | تَرْتَدُّوا: dönmeyin | عَلَىٰ: | أَدْبَارِكُمْ: arkanıza | فَتَنْقَلِبُوا: yoksa dönersiniz | خَاسِرِينَ: kaybedenlere |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | قوم GWM kavmim | ادخلوا ED̃ḢLWE girin | الأرض ELÊRŽ toprağa | المقدسة ELMGD̃ST Kutsal | التي ELTY ki | كتب KTB yaz(ıp nasibet)diği | الله ELLH Allah'ın | لكم LKM size | ولا WLE | ترتدوا TRTD̃WE dönmeyin | على AL | أدباركم ÊD̃BERKM arkanıza | فتنقلبوا FTNGLBWE yoksa dönersiniz | خاسرين ḢESRYN kaybedenlere |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | ḳavmi: kavmim | dḣulū: girin | l-erDe: toprağa | l-muḳaddesete: Kutsal | lletī: ki | ketebe: yaz(ıp nasibet)diği | llahu: Allah'ın | lekum: size | ve lā: | terteddū: dönmeyin | ǎlā: | edbārikum: arkanıza | fetenḳalibū: yoksa dönersiniz | ḣāsirīne: kaybedenlere |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | GVM: kavmim | ED̃ḢLVE: girin | ELÊRŽ: toprağa | ELMGD̃ST: Kutsal | ELTY: ki | KTB: yaz(ıp nasibet)diği | ELLH: Allah'ın | LKM: size | VLE: | TRTD̃VE: dönmeyin | AL: | ÊD̃BERKM: arkanıza | FTNGLBVE: yoksa dönersiniz | ḢESRYN: kaybedenlere |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey kavmim, Allah'ın size vermeyi takdîr ettiği kutlu yere girin ve gerisin-geriye dönmeyin, yoksa ziyankâr olursunuz, ancak ziyana dönersiniz.
Adem Uğur : Ey kavmim! Allah'ın size (vatan olarak) yazdığı mukaddes toprağa girin ve arkanıza dönmeyin, yoksa kaybederek dönmüş olursunuz.
Ahmed Hulusi : "Ey halkım, Allâh'ın sizin için yazdığı (takdir ettiği) Arz-ı Mukaddes'e (kutsal vadi) girin, eskiye dönmeyin; yoksa hüsrana uğrayanlar olarak dönersiniz. "
Ahmet Tekin : 'Ey kavmim, Allah’ın size yazılı olarak tahsis ettiği kutsal topraklara girip yerleşin. Allah’ın emirlerine itaatten, özellikle savaşmaktan vazgeçerek, hezimete uğramış bir halde geriye, eski halinize, günaha, isyana dönmeyin, yoksa hüsran içinde, büyük kayıplarla dönmüş olursunuz.' demişti.
Ahmet Varol : Ey milletim! Allah'ın size yazdığı [4] kutsal toprağa girin, geriye dönmeyin; yoksa zarar edenler olursunuz.'
Ali Bulaç : "Ey kavmim, Allah'ın sizin için yazdığı (girmenizi emrettiği) kutsal yere girin ve gerisin geri arkanıza dönmeyin; yoksa kayba uğrayanlar olarak çevrilirsiniz."
Ali Fikri Yavuz : Ey Kavmim, Allah’ın sizin için (vatan) takdir ettiği mukaddes yere (Beyti Makdis’e veya Şam’a) girin ve düşmandan kaçıp arkanıza dönmeyin ki, hüsrana düşer, zarara uğrarsınız.”
Bekir Sadak : «Ey milletim! Allah'in size yazdigi kutsal yere girin, ardiniza donmeyin, yoksa kaybedenler olarak donersiniz» demisti.
Celal Yıldırım : Ey kavmim I Allah'ın size yazıp takdir ettiği Arz-ı Mukaddes (kutsal yer)e girin ; gerisin geri arkanıza dönmeyin, sonra zarara uğramış olarak dönersiniz.
Diyanet İşleri : “Ey kavmim! Allah’ın size yazdığı kutsal toprağa girin. Sakın ardınıza dönmeyin. Yoksa ziyana uğrayanlar olursunuz.”
Diyanet İşleri (eski) : 'Ey milletim! Allah'ın size yazdığı kutsal yere girin, ardınıza dönmeyin, yoksa kaybedenler olarak dönersiniz' demişti.
Diyanet Vakfi : Ey kavmim! Allah'ın size (vatan olarak) yazdığı mukaddes toprağa girin ve arkanıza dönmeyin, yoksa kaybederek dönmüş olursunuz.
Edip Yüksel : 'Halkım! ALLAH'ın size ayırdığı kutsal toprağa girin. Geri dönmeyin, yoksa kaybedersiniz.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Ey kavmim, Allah'ın size yazdığı kutsal toprağa girin, geriye dönmeyin, yoksa kayba uğrarsınız.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : «Ey kavmim, haydi Allah'ın sizin için yazdığı Mukaddes Yer'e girin ve gerisin geri dönmeyin, yoksa zarara uğramış olarak perişan olursunuz.» demişti.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey kavmim, haydi Allahın sizin için yazdığı Arzı mukaddese girin ve arkanıza dönmeyin ki husrana düşerek berbad olursunuz
Fizilal-il Kuran : Ey kavmim, Allah'ın sizin için yurt olarak belirlediği kutsal topraklara giriniz, sakın geri dönmeyiniz, yoksa hüsrana uğrayanlardan olursunuz.
Gültekin Onan : "Ey kavmim, Tanrı'nın sizin için yazdığı (girmenizi emrettiği) kutsal yere girin ve gerisin geri arkanıza dönmeyin (fetenkalibu); yoksa kayba uğrayanlar olarak haşredilirsiniz.
Hakkı Yılmaz : (20,21) Ve hani Mûsâ, toplumuna: “Ey toplumum! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani Allah, içinizden peygamberler gönderdi. Sizi de hükümdarlar kıldı. Ve âlemlerden hiçbir kimseye vermediğini size verdi. Ey toplumum! Allah'ın size yazdığı temizlenmiş toprağa girin, geriye dönmeyin, yoksa kayba uğrayanlar olarak dönersiniz” dedi.
Hasan Basri Çantay : (Şöyle de söylemişdi:) «Ey kavmim, Allahın size takdir etdiği mukaddes yere girin, arkalarınıza dönmeyin. Sonra nice zararlara uğrayanlar (ın haalin) e dönmüş olursunuz».
Hayrat Neşriyat : Ey kavmim! Allah’ın size (vatan olarak) yazdığı Arz-ı Mukaddes’e (Kudüs’e)girin ve (düşmandan korkarak) arkanıza dönmeyin; yoksa (dünya ve âhirette) zarara uğramış kimseler olursunuz.'
İbni Kesir : Ey kavmim; Allah'ın size yazdığı mukaddes yere girin ve ardınıza dönmeyin, yoksa hüsrana uğrayanlardan olursunuz.
İskender Evrenosoğlu : Ey kavmim! Allah'ın sizin için farz kıldığı kutsal yere girin ve (düşmandan kaçıp) arkanıza dönmeyin.İşte o zaman hüsrana uğrayanların haline dönersiniz.
Muhammed Esed : "Ey halkım! Allahın size vaat ettiği kutsal topraklara girin: ama (inancınızdan) vazgeçmeyin, yoksa kaybedenlerden olursunuz!"
Ömer Nasuhi Bilmen : «Ey kavmim! Allah Teâlâ'nın sizin için yaratmış olduğu Arz-ı Mukaddes'e giriniz. Ve atlarınız üzerine geri dönmeyiniz. Sonra ziyana uğramışlar olduğunuz halde geri dönmüş olursunuz.»
Ömer Öngüt : “Ey kavmim! Allah'ın size takdir ettiği Arz-ı mukaddes'e girin, ardınıza dönmeyin. Yoksa zarara uğrar, kaybedersiniz. ”
Şaban Piriş : Ey kavmim, Allah’ın yazdığı kutsal yere girin. Ardınıza dönmeyin yoksa hüsrana uğrayanlar olarak alaşağı edilirsiniz, demişti.
Suat Yıldırım : "Ey kavmim! Haydi Allah’ın size nasib ettiği kutsal ülkeye girin, sakın geri dönüp kaçmayın. Yoksa hüsrana düşerek perişan olursunuz."
Süleyman Ateş : "Ey kavmim, Allâh'ın size yaz(ıp nasibet)diği Kutsal Toprağa girin, arkanıza dönmeyin, yoksa kaybedersiniz!"
Tefhim-ul Kuran : «Ey kavmim, Allah'ın sizin için yazdığı kutsal yere girin ve gerisin geri arkanıza dönmeyin; yoksa kayba uğrayanlar olarak çevrilirsiniz.»
Ümit Şimşek : 'Ey kavmim! Allah'ın size yazdığı kutsal topraklara girin. Sakın dönüp kaçmayın; sonra hüsrana düşersiniz.'
Yaşar Nuri Öztürk : "Ey toplumum! Allah'ın sizin için yazdığı kutsal toprağa girin, arkanıza dönmeyin; yoksa hüsrana uğramışlar durumuna düşersiniz."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}