» 5 / Mâide  16:

Kuran Sırası: 5
İniş Sırası: 112
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

 » 5 / Mâide  Suresi: 16
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَهْدِي (YHD̃Y) = yehdī : iletir
2. بِهِ (BH) = bihi : onunla
3. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
4. مَنِ (MN) = meni : kimseleri
5. اتَّبَعَ (ETBA) = ttebeǎ : uyan
6. رِضْوَانَهُ (RŽVENH) = riDvānehu : rızasına
7. سُبُلَ (SBL) = subule : yollarına
8. السَّلَامِ (ELSLEM) = s-selāmi : esenlik
9. وَيُخْرِجُهُمْ (VYḢRCHM) = ve yuḣricuhum : ve onları çıkarır
10. مِنَ (MN) = mine : -dan
11. الظُّلُمَاتِ (ELƵLMET) = Z-Zulumāti : karanlıklar-
12. إِلَى (ÎL) = ilā :
13. النُّورِ (ELNVR) = n-nūri : aydınlığa
14. بِإِذْنِهِ (BÎZ̃NH) = biiƶnihi : kendi izniyle
15. وَيَهْدِيهِمْ (VYHD̃YHM) = ve yehdīhim : ve iletir
16. إِلَىٰ (ÎL) = ilā :
17. صِرَاطٍ (ṦREŦ) = SirāTin : bir yola
18. مُسْتَقِيمٍ (MSTGYM) = musteḳīmin : dosdoğru
iletir | onunla | Allah | kimseleri | uyan | rızasına | yollarına | esenlik | ve onları çıkarır | -dan | karanlıklar- | | aydınlığa | kendi izniyle | ve iletir | | bir yola | dosdoğru |

[HD̃Y] [] [] [] [TBA] [RŽV] [SBL] [SLM] [ḢRC] [] [ƵLM] [] [NVR] [EZ̃N] [HD̃Y] [] [ṦRŦ] [GVM]
YHD̃Y BH ELLH MN ETBA RŽVENH SBL ELSLEM VYḢRCHM MN ELƵLMET ÎL ELNVR BÎZ̃NH VYHD̃YHM ÎL ṦREŦ MSTGYM

yehdī bihi llahu meni ttebeǎ riDvānehu subule s-selāmi ve yuḣricuhum mine Z-Zulumāti ilā n-nūri biiƶnihi ve yehdīhim ilā SirāTin musteḳīmin
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم

 » 5 / Mâide  Suresi: 16
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يهدي ه د ي | HD̃Y YHD̃Y yehdī iletir Guides
به | BH bihi onunla with it
الله | ELLH llahu Allah Allah
من | MN meni kimseleri (those) who
اتبع ت ب ع | TBA ETBA ttebeǎ uyan seek
رضوانه ر ض و | RŽV RŽVENH riDvānehu rızasına His pleasure
سبل س ب ل | SBL SBL subule yollarına (to the) ways
السلام س ل م | SLM ELSLEM s-selāmi esenlik (of) the peace,
ويخرجهم خ ر ج | ḢRC VYḢRCHM ve yuḣricuhum ve onları çıkarır and brings them out
من | MN mine -dan from
الظلمات ظ ل م | ƵLM ELƵLMET Z-Zulumāti karanlıklar- the darknessess
إلى | ÎL ilā to
النور ن و ر | NVR ELNVR n-nūri aydınlığa the light
بإذنه ا ذ ن | EZ̃N BÎZ̃NH biiƶnihi kendi izniyle by His permission,
ويهديهم ه د ي | HD̃Y VYHD̃YHM ve yehdīhim ve iletir and guides them
إلى | ÎL ilā to
صراط ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦ SirāTin bir yola (the) way,
مستقيم ق و م | GVM MSTGYM musteḳīmin dosdoğru (the) straight.

5:16 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

iletir | onunla | Allah | kimseleri | uyan | rızasına | yollarına | esenlik | ve onları çıkarır | -dan | karanlıklar- | | aydınlığa | kendi izniyle | ve iletir | | bir yola | dosdoğru |

[HD̃Y] [] [] [] [TBA] [RŽV] [SBL] [SLM] [ḢRC] [] [ƵLM] [] [NVR] [EZ̃N] [HD̃Y] [] [ṦRŦ] [GVM]
YHD̃Y BH ELLH MN ETBA RŽVENH SBL ELSLEM VYḢRCHM MN ELƵLMET ÎL ELNVR BÎZ̃NH VYHD̃YHM ÎL ṦREŦ MSTGYM

yehdī bihi llahu meni ttebeǎ riDvānehu subule s-selāmi ve yuḣricuhum mine Z-Zulumāti ilā n-nūri biiƶnihi ve yehdīhim ilā SirāTin musteḳīmin
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم

[ه د ي] [] [] [] [ت ب ع] [ر ض و] [س ب ل] [س ل م] [خ ر ج] [] [ظ ل م] [] [ن و ر] [ا ذ ن] [ه د ي] [] [ص ر ط] [ق و م]

 » 5 / Mâide  Suresi: 16
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يهدي ه د ي | HD̃Y YHD̃Y yehdī iletir Guides
Ye,He,Dal,Ye,
10,5,4,10,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
به | BH bihi onunla with it
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
من | MN meni kimseleri (those) who
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
اتبع ت ب ع | TBA ETBA ttebeǎ uyan seek
Elif,Te,Be,Ayn,
1,400,2,70,
V – 3rd person masculine singular (form VIII) perfect verb
فعل ماض
رضوانه ر ض و | RŽV RŽVENH riDvānehu rızasına His pleasure
Re,Dad,Vav,Elif,Nun,He,
200,800,6,1,50,5,
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
سبل س ب ل | SBL SBL subule yollarına (to the) ways
Sin,Be,Lam,
60,2,30,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
السلام س ل م | SLM ELSLEM s-selāmi esenlik (of) the peace,
Elif,Lam,Sin,Lam,Elif,Mim,
1,30,60,30,1,40,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
ويخرجهم خ ر ج | ḢRC VYḢRCHM ve yuḣricuhum ve onları çıkarır and brings them out
Vav,Ye,Hı,Re,Cim,He,Mim,
6,10,600,200,3,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
من | MN mine -dan from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الظلمات ظ ل م | ƵLM ELƵLMET Z-Zulumāti karanlıklar- the darknessess
Elif,Lam,Zı,Lam,Mim,Elif,Te,
1,30,900,30,40,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
النور ن و ر | NVR ELNVR n-nūri aydınlığa the light
Elif,Lam,Nun,Vav,Re,
1,30,50,6,200,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
بإذنه ا ذ ن | EZ̃N BÎZ̃NH biiƶnihi kendi izniyle by His permission,
Be,,Zel,Nun,He,
2,,700,50,5,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
جار ومجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ويهديهم ه د ي | HD̃Y VYHD̃YHM ve yehdīhim ve iletir and guides them
Vav,Ye,He,Dal,Ye,He,Mim,
6,10,5,4,10,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
صراط ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦ SirāTin bir yola (the) way,
Sad,Re,Elif,Tı,
90,200,1,9,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
مستقيم ق و م | GVM MSTGYM musteḳīmin dosdoğru (the) straight.
Mim,Sin,Te,Gaf,Ye,Mim,
40,60,400,100,10,40,
ADJ – genitive masculine indefinite (form X) active participle
صفة مجرورة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَهْدِي: iletir | بِهِ: onunla | اللَّهُ: Allah | مَنِ: kimseleri | اتَّبَعَ: uyan | رِضْوَانَهُ: rızasına | سُبُلَ: yollarına | السَّلَامِ: esenlik | وَيُخْرِجُهُمْ: ve onları çıkarır | مِنَ: -dan | الظُّلُمَاتِ: karanlıklar- | إِلَى: | النُّورِ: aydınlığa | بِإِذْنِهِ: kendi izniyle | وَيَهْدِيهِمْ: ve iletir | إِلَىٰ: | صِرَاطٍ: bir yola | مُسْتَقِيمٍ: dosdoğru |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يهدي YHD̃Y iletir | به BH onunla | الله ELLH Allah | من MN kimseleri | اتبع ETBA uyan | رضوانه RŽWENH rızasına | سبل SBL yollarına | السلام ELSLEM esenlik | ويخرجهم WYḢRCHM ve onları çıkarır | من MN -dan | الظلمات ELƵLMET karanlıklar- | إلى ÎL | النور ELNWR aydınlığa | بإذنه BÎZ̃NH kendi izniyle | ويهديهم WYHD̃YHM ve iletir | إلى ÎL | صراط ṦREŦ bir yola | مستقيم MSTGYM dosdoğru |
Kırık Meal (Okunuş) : |yehdī: iletir | bihi: onunla | llahu: Allah | meni: kimseleri | ttebeǎ: uyan | riDvānehu: rızasına | subule: yollarına | s-selāmi: esenlik | ve yuḣricuhum: ve onları çıkarır | mine: -dan | Z-Zulumāti: karanlıklar- | ilā: | n-nūri: aydınlığa | biiƶnihi: kendi izniyle | ve yehdīhim: ve iletir | ilā: | SirāTin: bir yola | musteḳīmin: dosdoğru |
Kırık Meal (Transcript) : |YHD̃Y: iletir | BH: onunla | ELLH: Allah | MN: kimseleri | ETBA: uyan | RŽVENH: rızasına | SBL: yollarına | ELSLEM: esenlik | VYḢRCHM: ve onları çıkarır | MN: -dan | ELƵLMET: karanlıklar- | ÎL: | ELNVR: aydınlığa | BÎZ̃NH: kendi izniyle | VYHD̃YHM: ve iletir | ÎL: | ṦREŦ: bir yola | MSTGYM: dosdoğru |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah, kendi rızasına uyanları, onunla esenlik yollarına götürür ve dileğiyle onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları doğru yola sevk eder.
Abdullah Aydın : Allah, rızasına uyanları o nurla selâmet yollarına eriştirir ve onları, izni ile, karanlıklardan aydınlığa çıkarıp doğru yola (İslâm'a) iletir.
Adem Uğur : Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır, dosdoğru bir yola iletir.
Ahmed Hulusi : Rıdvanına (insandaki Esmâ hakikatiyle tahakkuk kuvvesi - melekesi) tâbi olanları, Allâh hakikatleri olan Esmâ özellikleriyle, hakikate erdirir; onları Esmâ bileşimlerinin elvermesiyle karanlıklardan nura çıkarır ve onları doğru yaşam yoluna yöneltir.
Ahmet Davudoğlu : Onunla Allah, kendi rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir ve izniyle onları, karanlıklardan aydınlığa çıkarıp dosdoğru bir yola ulaştırır.
Ahmet Tekin : Allah, o kitapla, Kur’ân’la, rızasına ulaşma mertebesini gözetenlere, hukukun üstün, hakkın ve adaletin belirleyici güç, barışın hâkim olduğu güvenli bir dünya düzenine, selâmet yurduna, cennete götüren yolları gösterir. Onları iradesiyle bilgilendirerek inkâr ve cehalet karanlıklarından iman ve ilim aydınlığına, nura çıkarır ve onlara doğru, muhkem, güvenli yolu, İslâmî hayatı gösterir.
Ahmet Varol : Allah onunla rızasını gözetenleri selamet yollarına eriştirir ve kendi izniyle onları karanlıklardan aydınlığa çıkarıp dosdoğru yola iletir.
Ali Arslan : Allah rızasına tâbî olanları o kitapla selamet yollanna iletir. Ve izniyle onları karanlıklardan nura (küfürden îmâna) çıkarır. Onlan dosdoğru bir yola (islâm'a) hidayet eder.
Ali Bulaç : Allah, rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır ve onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Onları dosdoğru yola yöneltip iletir.
Ali Fikri Yavuz : Allah, rızasına uyanları o nurla selâmet yollarına iletir ve onları, izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarıp doğru yola (İslâma) götürür.
Arif Pamuk : Allah, o Kitab'la rızasına uygun hareket edenleri selamet yollarına iletir. Onları iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru yola sevkeder.
Ayntabî Mehmet Efendi : Ki Allahû Tealâ, o kitapla rızasına ittiba edenleri selamet yollarına hidayet eder. Onlan iradesiyle (küfür, şekk) karanlıklarından (îmân ve yakîn) nuruna çıkarır, dosdoğru bir yola iletir.
Bahaeddin Sağlam : Allah o nur ile nzasına tâbî olanları selâmet yollarına iletir. Ve onlan kendi izniyle karanlıklardan nura çıkartır ve doğru yolu (İslâm dininin gerçeğini) onlara gösterir.
Bekir Sadak : Allah, rizasini gozetenleri onunla, selamet yollarina eristirir ve onlari, izni ile, karanliklardan aydinliga cikarir. Onlari dogru yola iletir.
Bir Heyet : Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürüyor ve onları iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarıyor, dosdoğru bir yola iletiyor.
Celal Yıldırım : Allah kendi hoşnutluğuna uyanları onunla selâmet yollarına eriştirir; kendi izniyle onları karanlıklardan çıkarıp aydınlığa ulaştırır ve doğru yola koyar.
Diyanet İşleri : Allah, onunla rızası peşinde olanları selâmet yollarına iletir ve onları izniyle, karanlıklardan aydınlığa çıkarıp kendilerini dosdoğru bir yola iletir.
Diyanet İşleri (eski) : Allah, rızasını gözetenleri onunla, selamet yollarına eriştirir ve onları, izni ile, karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Onları doğru yola iletir.
Diyanet Vakfi : Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır, dosdoğru bir yola iletir.
Diyanet Vakfı (1993) : Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır, dosdoğru bir yola götürür.
Edip Yüksel : Onunla ALLAH, rızasını gözetenleri barış ve huzur yollarına ulaştırır, izniyle onları karanlıklardan aydınlığa çıkararak onları dosdoğru yola iletir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah o kitabla rızasına uygun hareket edenleri selamet yollarına iletir. Onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru yola sevk eder.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah, rızası ardınca gidenleri onunla kurtuluş yollarına yöneltecek ve izni ile onları karanlıklardan aydınlığa çıkarıp doğru bir yola koyacak.
Elmalılı Hamdi Yazır : Allah bununla rıdvanı ardınca gideni selâmet yollarına doğrultacak ve iznile onları zulmetlerden nura çıkarıb doğru bir yola koyacak
Fizilal-il Kuran : Allah, rızası peşinde koşanları, bu kitap sayesinde selamet yollarına erdirir, onları, kendi izni ile, karanlıklardan aydınlığa çıkarır, doğru yola iletir.
Gültekin Onan : Tanrı, rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır ve onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Onları dosdoğru yola yöneltip iletir.
Hakkı Yılmaz : (15,16) Ey Kitap Ehli! Kesinlikle, Kitap'tan gizlemiş olduğunuz şeylerin çoğunu açığa koyan, çoğundan da vazgeçen Bizim Elçimiz size geldi. Kesinlikle size, Allah'tan bir ışık ve apaçık bir Kitap geldi. Allah, o Kitabla kendi rızasına uyanları selâmet yollarına kılavuzlar. Onları Kendi bilgisi ile karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru yola kılavuzlar.
Hasan Basri Çantay : Ki Allah, rızaasına uyanları onun sebebiyle selâmet yollarına doğrultur, onları, iradesiyle, karanlıklardan aydınlığa çıkarıb kendilerini dosdoğru bir yola iletir.
Hasan Tahsin Feyizli : Onunla Allah nzasına uyanları, selâmet yollarına eriştirir; onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru bir yola iletir.
Hayrat Neşriyat : Rızâsına uyanları Allah onunla selâmet yollarına eriştirir, onları izni ile zulümâttan (küfür karanlıklarından) nûra (îmâna) çıkarır ve onları dosdoğru bir yola hidâyet eder.
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay : Allah rızasını gözetenleri onunla selâmet yollarına eriştirir ve onlan izni ile karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Onlan doğru yola iletir.
Hüseyin Kaleli : “Allâh onunla, rızasına tabi olan kimseleri selâmet yollarına iletir. Hem de onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru bir yola yöneltir.”
İbni Kesir : Allah onunla, rızasını gözetenleri selamet yollarına iletir. İzniyle onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve doğru yola iletir.
İskender Evrenosoğlu : Allah (c.c.), rızasına tâbî olan kişiyi onunla (Resûlü ile) teslim yollarına hidayet eder. Kendi izniyle onları karanlıktan aydınlığa (zulmetten nura) çıkarıp Sırât-ı Mustakîm'e hidayet eder (ulaştırır).
İsmail Mutlu, Şaban Döğen : Allah, Kendi rızasına uyan kimseleri o kitap vasitasiyla selam yollarına eriştirir. İlahi izin ve iradesiyle onları inkar karanlıklarından çıkartıp iman nuruna kavuşturur ve dos doğru bir yola iletir.
Muhammed Esed : ki onunla Allah, kendi rızasını arayan herkese kurtuluşa götüren yolları gösterir, rahmetiyle onları karanlığın derinliklerinden aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola yöneltir.
Mustafa İslamoğlu : Allah, kendi rehberliğinde rızasını gözetenleri ebedi kurtuluş yollarına ulaştırır, rahmetiyle onları karanlıktan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola yönlendirir.
Nedim Yılmaz : Allah bu kitapla rızasını arayanı kurtuluş yollarına götürür. Kendi irade ve yardımıyla onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola iletir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Allah Teâlâ, rızasına tâbi olanları onunla selâmet yollarına götürür ve onları izniyle zulmetlerden nûra çıkarır ve onları dosdoğru yola hidâyet eder.
Ömer Öngüt : Allah, rızasını arayanları onunla kurtuluş yollarına eriştirir ve onları izni ile karanlıklardan aydınlığa çıkarır, onları dosdoğru bir yola iletir.
Ömer Rıza Doğrul : Allah, onunla (îmân edip) rızasını kazananları selâmet yollarına iletir. İradesiyle karanlıktan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru yola götürür.
Şaban Piriş : Allah, onunla hoşnut olduğu şeyleri isteyenleri kurtuluş yollarına iletip karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru bir yola hidayet eder.
Suat Yıldırım : Allah onunla, rızasını izleyenleri selâmet yollarına iletir, Onları izni ile karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru yola iletir.
Süleyman Ateş : Allâh, onunla rızâsına uyanları esenlik yollarına iletir ve onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarıp dosdoğru bir yola iletir.
Talat Koçyiğit : Allah o kitapla rızasına uygun hareket edenleri, selâmet yollanna iletir; onlan kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru yola sevkeder.
Tefhim-ul Kuran : Allah, rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştır ve onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Onları dosdoğru yola yöneltip iletir.
Ümit Şimşek : Onunla Allah, kendi rızasını izleyenleri selâmet yollarına iletir, onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola iletir.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah, rızasına uyanları o Kitap'la esenlik ve barış yollarına iletir ve onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarıp şaşmayan ve sapmayan dosdoğru yola kılavuzlar.
Ziya Kazıcı, Necip Taylan : Kitap ile Allah rızasına uyanlan selâmet yollanna hidayet eyler ve onlan izni ile karanlıktan aydınlığa çıkarır. Doğru yola ve dine götürür.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}