» 5 / Mâide  13:

Kuran Sırası: 5
İniş Sırası: 112
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

 » 5 / Mâide  Suresi: 13
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. فَبِمَا (FBME) = febimā : sebebiyle
2. نَقْضِهِمْ (NGŽHM) = neḳDihim : bozmaları
3. مِيثَاقَهُمْ (MYS̃EGHM) = mīṧāḳahum : sözlerini
4. لَعَنَّاهُمْ (LANEHM) = leǎnnāhum : onları la'netledik
5. وَجَعَلْنَا (VCALNE) = ve ceǎlnā : ve yaptık
6. قُلُوبَهُمْ (GLVBHM) = ḳulūbehum : kalblerini
7. قَاسِيَةً (GESYT) = ḳāsiyeten : kaskatı
8. يُحَرِّفُونَ (YḪRFVN) = yuHarrifūne : kaydırıyorlar
9. الْكَلِمَ (ELKLM) = l-kelime : kelimeleri
10. عَنْ (AN) = ǎn :
11. مَوَاضِعِهِ (MVEŽAH) = mevāDiǐhi : yerlerinden
12. وَنَسُوا (VNSVE) = ve nesū : ve unuttular
13. حَظًّا (ḪƵE) = HaZZen : pay almayı
14. مِمَّا (MME) = mimmā : şeyden
15. ذُكِّرُوا (Z̃KRVE) = ƶukkirū : öğütlenen
16. بِهِ (BH) = bihi : kendilerine
17. وَلَا (VLE) = ve lā : asla
18. تَزَالُ (TZEL) = tezālu : daima
19. تَطَّلِعُ (TŦLA) = teTTaliǔ : muttali olursun
20. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : üzerinde (olduklarına)
21. خَائِنَةٍ (ḢEÙNT) = ḣāinetin : hainlik
22. مِنْهُمْ (MNHM) = minhum : onlardan
23. إِلَّا (ÎLE) = illā : hariç
24. قَلِيلًا (GLYLE) = ḳalīlen : pek azı
25. مِنْهُمْ (MNHM) = minhum : içlerinden
26. فَاعْفُ (FEAF) = feǎ'fu : yine de affet
27. عَنْهُمْ (ANHM) = ǎnhum : onları
28. وَاصْفَحْ (VEṦFḪ) = veSfeH : ve aldırma
29. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
30. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
31. يُحِبُّ (YḪB) = yuHibbu : sever
32. الْمُحْسِنِينَ (ELMḪSNYN) = l-muHsinīne : güzel davrananları
sebebiyle | bozmaları | sözlerini | onları la'netledik | ve yaptık | kalblerini | kaskatı | kaydırıyorlar | kelimeleri | | yerlerinden | ve unuttular | pay almayı | şeyden | öğütlenen | kendilerine | asla | daima | muttali olursun | üzerinde (olduklarına) | hainlik | onlardan | hariç | pek azı | içlerinden | yine de affet | onları | ve aldırma | şüphesiz | Allah | sever | güzel davrananları |

[] [NGŽ] [VS̃G] [LAN] [CAL] [GLB] [GSV] [ḪRF] [KLM] [] [VŽA] [NSY] [ḪƵƵ] [] [Z̃KR] [] [] [ZYL] [ŦLA] [] [ḢVN] [] [] [GLL] [] [AFV] [] [ṦFḪ] [] [] [ḪBB] [ḪSN]
FBME NGŽHM MYS̃EGHM LANEHM VCALNE GLVBHM GESYT YḪRFVN ELKLM AN MVEŽAH VNSVE ḪƵE MME Z̃KRVE BH VLE TZEL TŦLA AL ḢEÙNT MNHM ÎLE GLYLE MNHM FEAF ANHM VEṦFḪ ÎN ELLH YḪB ELMḪSNYN

febimā neḳDihim mīṧāḳahum leǎnnāhum ve ceǎlnā ḳulūbehum ḳāsiyeten yuHarrifūne l-kelime ǎn mevāDiǐhi ve nesū HaZZen mimmā ƶukkirū bihi ve lā tezālu teTTaliǔ ǎlā ḣāinetin minhum illā ḳalīlen minhum feǎ'fu ǎnhum veSfeH inne llahe yuHibbu l-muHsinīne
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين

 » 5 / Mâide  Suresi: 13
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فبما | FBME febimā sebebiyle So for
نقضهم ن ق ض | NGŽ NGŽHM neḳDihim bozmaları their breaking
ميثاقهم و ث ق | VS̃G MYS̃EGHM mīṧāḳahum sözlerini (of) their covenant
لعناهم ل ع ن | LAN LANEHM leǎnnāhum onları la'netledik We cursed them
وجعلنا ج ع ل | CAL VCALNE ve ceǎlnā ve yaptık and We made
قلوبهم ق ل ب | GLB GLVBHM ḳulūbehum kalblerini their hearts
قاسية ق س و | GSV GESYT ḳāsiyeten kaskatı hard.
يحرفون ح ر ف | ḪRF YḪRFVN yuHarrifūne kaydırıyorlar They distort
الكلم ك ل م | KLM ELKLM l-kelime kelimeleri the words
عن | AN ǎn from
مواضعه و ض ع | VŽA MVEŽAH mevāDiǐhi yerlerinden their places,
ونسوا ن س ي | NSY VNSVE ve nesū ve unuttular and forgot
حظا ح ظ ظ | ḪƵƵ ḪƵE HaZZen pay almayı a part
مما | MME mimmā şeyden of what
ذكروا ذ ك ر | Z̃KR Z̃KRVE ƶukkirū öğütlenen they were reminded
به | BH bihi kendilerine of [it].
ولا | VLE ve lā asla And not
تزال ز ي ل | ZYL TZEL tezālu daima will you cease
تطلع ط ل ع | ŦLA TŦLA teTTaliǔ muttali olursun to discover
على | AL ǎlā üzerinde (olduklarına) of
خائنة خ و ن | ḢVN ḢEÙNT ḣāinetin hainlik treachery
منهم | MNHM minhum onlardan from them
إلا | ÎLE illā hariç except
قليلا ق ل ل | GLL GLYLE ḳalīlen pek azı a few
منهم | MNHM minhum içlerinden of them.
فاعف ع ف و | AFV FEAF feǎ'fu yine de affet But forgive
عنهم | ANHM ǎnhum onları them
واصفح ص ف ح | ṦFḪ VEṦFḪ veSfeH ve aldırma and overlook.
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
يحب ح ب ب | ḪBB YḪB yuHibbu sever loves
المحسنين ح س ن | ḪSN ELMḪSNYN l-muHsinīne güzel davrananları the good-doers.

5:13 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

sebebiyle | bozmaları | sözlerini | onları la'netledik | ve yaptık | kalblerini | kaskatı | kaydırıyorlar | kelimeleri | | yerlerinden | ve unuttular | pay almayı | şeyden | öğütlenen | kendilerine | asla | daima | muttali olursun | üzerinde (olduklarına) | hainlik | onlardan | hariç | pek azı | içlerinden | yine de affet | onları | ve aldırma | şüphesiz | Allah | sever | güzel davrananları |

[] [NGŽ] [VS̃G] [LAN] [CAL] [GLB] [GSV] [ḪRF] [KLM] [] [VŽA] [NSY] [ḪƵƵ] [] [Z̃KR] [] [] [ZYL] [ŦLA] [] [ḢVN] [] [] [GLL] [] [AFV] [] [ṦFḪ] [] [] [ḪBB] [ḪSN]
FBME NGŽHM MYS̃EGHM LANEHM VCALNE GLVBHM GESYT YḪRFVN ELKLM AN MVEŽAH VNSVE ḪƵE MME Z̃KRVE BH VLE TZEL TŦLA AL ḢEÙNT MNHM ÎLE GLYLE MNHM FEAF ANHM VEṦFḪ ÎN ELLH YḪB ELMḪSNYN

febimā neḳDihim mīṧāḳahum leǎnnāhum ve ceǎlnā ḳulūbehum ḳāsiyeten yuHarrifūne l-kelime ǎn mevāDiǐhi ve nesū HaZZen mimmā ƶukkirū bihi ve lā tezālu teTTaliǔ ǎlā ḣāinetin minhum illā ḳalīlen minhum feǎ'fu ǎnhum veSfeH inne llahe yuHibbu l-muHsinīne
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين

[] [ن ق ض] [و ث ق] [ل ع ن] [ج ع ل] [ق ل ب] [ق س و] [ح ر ف] [ك ل م] [] [و ض ع] [ن س ي] [ح ظ ظ] [] [ذ ك ر] [] [] [ز ي ل] [ط ل ع] [] [خ و ن] [] [] [ق ل ل] [] [ع ف و] [] [ص ف ح] [] [] [ح ب ب] [ح س ن]

 » 5 / Mâide  Suresi: 13
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فبما | FBME febimā sebebiyle So for
Fe,Be,Mim,Elif,
80,2,40,1,
REM – prefixed resumption particle
P – prefixed preposition bi
SUP – supplemental particle
الفاء استئنافية
حرف جر
حرف زائد
نقضهم ن ق ض | NGŽ NGŽHM neḳDihim bozmaları their breaking
Nun,Gaf,Dad,He,Mim,
50,100,800,5,40,
N – genitive masculine verbal noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ميثاقهم و ث ق | VS̃G MYS̃EGHM mīṧāḳahum sözlerini (of) their covenant
Mim,Ye,Se,Elif,Gaf,He,Mim,
40,10,500,1,100,5,40,
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
لعناهم ل ع ن | LAN LANEHM leǎnnāhum onları la'netledik We cursed them
Lam,Ayn,Nun,Elif,He,Mim,
30,70,50,1,5,40,
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
وجعلنا ج ع ل | CAL VCALNE ve ceǎlnā ve yaptık and We made
Vav,Cim,Ayn,Lam,Nun,Elif,
6,3,70,30,50,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
قلوبهم ق ل ب | GLB GLVBHM ḳulūbehum kalblerini their hearts
Gaf,Lam,Vav,Be,He,Mim,
100,30,6,2,5,40,
"N – accusative feminine plural noun → Heart
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun"
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
قاسية ق س و | GSV GESYT ḳāsiyeten kaskatı hard.
Gaf,Elif,Sin,Ye,Te merbuta,
100,1,60,10,400,
N – accusative feminine indefinite active participle
اسم منصوب
يحرفون ح ر ف | ḪRF YḪRFVN yuHarrifūne kaydırıyorlar They distort
Ye,Ha,Re,Fe,Vav,Nun,
10,8,200,80,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form II) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الكلم ك ل م | KLM ELKLM l-kelime kelimeleri the words
Elif,Lam,Kef,Lam,Mim,
1,30,20,30,40,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
عن | AN ǎn from
Ayn,Nun,
70,50,
P – preposition
حرف جر
مواضعه و ض ع | VŽA MVEŽAH mevāDiǐhi yerlerinden their places,
Mim,Vav,Elif,Dad,Ayn,He,
40,6,1,800,70,5,
N – genitive masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ونسوا ن س ي | NSY VNSVE ve nesū ve unuttular and forgot
Vav,Nun,Sin,Vav,Elif,
6,50,60,6,1,
CIRC – prefixed circumstantial particle
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو حالية
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
حظا ح ظ ظ | ḪƵƵ ḪƵE HaZZen pay almayı a part
Ha,Zı,Elif,
8,900,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
مما | MME mimmā şeyden of what
Mim,Mim,Elif,
40,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
ذكروا ذ ك ر | Z̃KR Z̃KRVE ƶukkirū öğütlenen they were reminded
Zel,Kef,Re,Vav,Elif,
700,20,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form II) passive perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
به | BH bihi kendilerine of [it].
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
ولا | VLE ve lā asla And not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
REM – prefixed resumption particle
NEG – negative particle
الواو استئنافية
حرف نفي
تزال ز ي ل | ZYL TZEL tezālu daima will you cease
Te,Ze,Elif,Lam,
400,7,1,30,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
تطلع ط ل ع | ŦLA TŦLA teTTaliǔ muttali olursun to discover
Te,Tı,Lam,Ayn,
400,9,30,70,
V – 2nd person masculine singular (form VIII) imperfect verb
فعل مضارع
على | AL ǎlā üzerinde (olduklarına) of
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
خائنة خ و ن | ḢVN ḢEÙNT ḣāinetin hainlik treachery
Hı,Elif,,Nun,Te merbuta,
600,1,,50,400,
N – genitive feminine indefinite active participle
اسم مجرور
منهم | MNHM minhum onlardan from them
Mim,Nun,He,Mim,
40,50,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
إلا | ÎLE illā hariç except
,Lam,Elif,
,30,1,
EXP – exceptive particle
أداة استثناء
قليلا ق ل ل | GLL GLYLE ḳalīlen pek azı a few
Gaf,Lam,Ye,Lam,Elif,
100,30,10,30,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
منهم | MNHM minhum içlerinden of them.
Mim,Nun,He,Mim,
40,50,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
فاعف ع ف و | AFV FEAF feǎ'fu yine de affet But forgive
Fe,Elif,Ayn,Fe,
80,1,70,80,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine singular imperative verb
الفاء استئنافية
فعل أمر
عنهم | ANHM ǎnhum onları them
Ayn,Nun,He,Mim,
70,50,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
واصفح ص ف ح | ṦFḪ VEṦFḪ veSfeH ve aldırma and overlook.
Vav,Elif,Sad,Fe,Ha,
6,1,90,80,8,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine singular imperative verb
الواو عاطفة
فعل أمر
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
يحب ح ب ب | ḪBB YḪB yuHibbu sever loves
Ye,Ha,Be,
10,8,2,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
المحسنين ح س ن | ḪSN ELMḪSNYN l-muHsinīne güzel davrananları the good-doers.
Elif,Lam,Mim,Ha,Sin,Nun,Ye,Nun,
1,30,40,8,60,50,10,50,
N – accusative masculine plural (form IV) active participle
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |فَبِمَا: sebebiyle | نَقْضِهِمْ: bozmaları | مِيثَاقَهُمْ: sözlerini | لَعَنَّاهُمْ: onları la'netledik | وَجَعَلْنَا: ve yaptık | قُلُوبَهُمْ: kalblerini | قَاسِيَةً: kaskatı | يُحَرِّفُونَ: kaydırıyorlar | الْكَلِمَ: kelimeleri | عَنْ: | مَوَاضِعِهِ: yerlerinden | وَنَسُوا: ve unuttular | حَظًّا: pay almayı | مِمَّا: şeyden | ذُكِّرُوا: öğütlenen | بِهِ: kendilerine | وَلَا: asla | تَزَالُ: daima | تَطَّلِعُ: muttali olursun | عَلَىٰ: üzerinde (olduklarına) | خَائِنَةٍ: hainlik | مِنْهُمْ: onlardan | إِلَّا: hariç | قَلِيلًا: pek azı | مِنْهُمْ: içlerinden | فَاعْفُ: yine de affet | عَنْهُمْ: onları | وَاصْفَحْ: ve aldırma | إِنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | يُحِبُّ: sever | الْمُحْسِنِينَ: güzel davrananları |
Kırık Meal (Harekesiz) : |فبما FBME sebebiyle | نقضهم NGŽHM bozmaları | ميثاقهم MYS̃EGHM sözlerini | لعناهم LANEHM onları la'netledik | وجعلنا WCALNE ve yaptık | قلوبهم GLWBHM kalblerini | قاسية GESYT kaskatı | يحرفون YḪRFWN kaydırıyorlar | الكلم ELKLM kelimeleri | عن AN | مواضعه MWEŽAH yerlerinden | ونسوا WNSWE ve unuttular | حظا ḪƵE pay almayı | مما MME şeyden | ذكروا Z̃KRWE öğütlenen | به BH kendilerine | ولا WLE asla | تزال TZEL daima | تطلع TŦLA muttali olursun | على AL üzerinde (olduklarına) | خائنة ḢEÙNT hainlik | منهم MNHM onlardan | إلا ÎLE hariç | قليلا GLYLE pek azı | منهم MNHM içlerinden | فاعف FEAF yine de affet | عنهم ANHM onları | واصفح WEṦFḪ ve aldırma | إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | يحب YḪB sever | المحسنين ELMḪSNYN güzel davrananları |
Kırık Meal (Okunuş) : |febimā: sebebiyle | neḳDihim: bozmaları | mīṧāḳahum: sözlerini | leǎnnāhum: onları la'netledik | ve ceǎlnā: ve yaptık | ḳulūbehum: kalblerini | ḳāsiyeten: kaskatı | yuHarrifūne: kaydırıyorlar | l-kelime: kelimeleri | ǎn: | mevāDiǐhi: yerlerinden | ve nesū: ve unuttular | HaZZen: pay almayı | mimmā: şeyden | ƶukkirū: öğütlenen | bihi: kendilerine | ve lā: asla | tezālu: daima | teTTaliǔ: muttali olursun | ǎlā: üzerinde (olduklarına) | ḣāinetin: hainlik | minhum: onlardan | illā: hariç | ḳalīlen: pek azı | minhum: içlerinden | feǎ'fu: yine de affet | ǎnhum: onları | veSfeH: ve aldırma | inne: şüphesiz | llahe: Allah | yuHibbu: sever | l-muHsinīne: güzel davrananları |
Kırık Meal (Transcript) : |FBME: sebebiyle | NGŽHM: bozmaları | MYS̃EGHM: sözlerini | LANEHM: onları la'netledik | VCALNE: ve yaptık | GLVBHM: kalblerini | GESYT: kaskatı | YḪRFVN: kaydırıyorlar | ELKLM: kelimeleri | AN: | MVEŽAH: yerlerinden | VNSVE: ve unuttular | ḪƵE: pay almayı | MME: şeyden | Z̃KRVE: öğütlenen | BH: kendilerine | VLE: asla | TZEL: daima | TŦLA: muttali olursun | AL: üzerinde (olduklarına) | ḢEÙNT: hainlik | MNHM: onlardan | ÎLE: hariç | GLYLE: pek azı | MNHM: içlerinden | FEAF: yine de affet | ANHM: onları | VEṦFḪ: ve aldırma | ÎN: şüphesiz | ELLH: Allah | YḪB: sever | ELMḪSNYN: güzel davrananları |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ahitlerini bozdukları, verdikleri sözden döndükleri için lânet ettik onlara ve kalplerini katılaştırdık. Onlar, sözlerin yerini değiştirirler, kendilerine verilen öğütten bir hisse de almazlar. Pek azı müstesna daima hainliklerini duyarsın, gene de bağışla onları, geç suçlarından. Şüphe yok ki Allah, iyilik edenleri sever.
Adem Uğur : Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lânetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştirirler (kitaplarını tahrif ederler). Kendilerine öğretilen ahkâmın (Tevrat'ın) önemli bir bölümünü de unuttular. İçlerinden pek azı hariç, onlardan daima bir hainlik görürsün. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.
Ahmed Hulusi : Ahdlerini bozmaları ile onları lânetledik ve kalplerini katılaştırdık (anlayışlarını kilitledik)! Kelimelerdeki mânâları asıl anlamlarından saptırırlar. Uyarıldıkları hakikatlerden haz almayı unuttular. . . Pek azı hariç, onlardan daima hainlik görürsün. . . Onları affet, aldırma! Muhakkak ki Allâh ihsan sahiplerini sever.
Ahmet Tekin : Kesin sözlerini, taahhütlerini bozmaları sebebiyle onları lânetledik, kafalarını kalınlaştırdık ve kalplerini katılaştırdık. Kelimeleri, ifadeleri, aslî manalarından uzaklaştırarak tahrif ediyorlar, değiştiriyorlar, maksadının dışında tefsir ediyorlar, gayesine aykırı te’viller yapıyorlar. Kendilerine öğretilen, tebliğ edilen Tevrat’ın hükümlerinin önemli bir bölümünü de unuttular. İçlerinden pek azı hariç, onları taahhütlerini bozarak, daima hâinlik ederlerken görürsün. Yine de sen onları sorgusuz sualsiz affet. Azarlamadan, kınamadan hoşgörülü davran. Allah iyiliği, iyi niyetleri, dinin, ahlâkın ve kamu vicdanının emirlerini, devamlı davranışlarına, ilişkilerine, görevlerine, hayatlarına yansıtan, samimiyetle ibadet eden, aktif olarak iyiliğe, iyi uygulamaya, iyileştirmeye örnek olan, işlerinde mükemmellik, dürüstlük ve başarı için dikkat harcayan, hayırlı icraatlar, kalıcı hizmetler yapan müslüman idarecileri, müslümanları sever.
Ahmet Varol : Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar sözleri yerlerinden alıp değiştirirler. Kendilerine hatırlatılanların bir kısmını unuttular. Çok azı dışında onlardan sürekli hıyanet görürsün. Sen onları affet ve geç. Allah iyilik sahiplerini sever.
Ali Bulaç : Sözleşmelerini bozmaları nedeniyle, onları lanetledik ve kalplerini kaskatı kıldık. Onlar, kelimeleri konuldukları yerlerden saptırırlar. (Sık sık) Kendilerine hatırlatılan şeyden (yararlanıp) pay almayı unuttular. İçlerinden birazı dışında, onlardan sürekli ihanet görür durursun. Yine de onları affet, aldırış etme. Şüphesiz Allah, iyilik yapanları sever.
Ali Fikri Yavuz : Sonra bu misâklarını (ahd ve sözlerini) bozdukları içindir ki, biz, onları lânetledik (rahmetimizden kovduk) ve kalblerini kaskatı ettik. Onlar, kelimeleri (Tevrat’taki Peygambere ait vasıfları ve bazı âyetleri) yerlerinden oynatarak değiştirir tahrif ederler; ve onlar, emredildikleri hakikatlerden nasîp almayı da (Peygambere iman etmeyi) terk ettiler. İçlerinden pek azı müstesna, sen, onlardan daima bir hâinliğin farkına varıp duracaksın. Böyleyken yine onlardan suçları bağışla ve aldırma; çünkü Allah, iyilik edenleri sever.
Bekir Sadak : Sozlerini bozduklari icin onlara lanet ettik, kalblerini katilastirdik. Onlar sozleri yerlerinden degistirirler. Kendilerine belletilenin bir kismini unuttular. Iclerinden pek azindan baskasinin daima hainliklerini gorursun, onlari affet ve gec. Allah iyilik yapanlari suphesiz sever.
Celal Yıldırım : Verdikleri kesin sözü bozmaları sebebiyle onları lanetledik, kalblerini de kaskatı yaptık. Kelimeleri (asıl konuldukları) yerlerinden oynatıp değiştirirler. Uyarıldıkları hususlardan nasiplerini unuttular. İçlerinden pek azı müstesna, onlardan sürekli olarak hainlik görürsün. (Bununla beraber) sen onları affet ve (geçmiş kusurlarından) geç.. Şüphesiz ki Allah iyilikte bulunan yararlı kişileri sever.
Diyanet İşleri : İşte, verdikleri sözlerini bozmaları sebebiyledir ki onları lânetledik, kalplerini de kaskatı kıldık. Kelimeleri yerlerinden kaydırarak (tahrif edip) değiştiriyorlar. Akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını da unuttular. (Ey Muhammed!) İçlerinden pek azı hariç, onların daima bir hainliğini görüyorsun. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Çünkü Allah, iyilik yapanları sever.
Diyanet İşleri (eski) : Sözlerini bozdukları için onlara lanet ettik, kalblerini katılaştırdık. Onlar sözleri yerlerinden değiştirirler. Kendilerine belletilenin bir kısmını unuttular. İçlerinden pek azından başkasının daima hainliklerini görürsün, onları affet ve geç. Allah iyilik yapanları şüphesiz sever.
Diyanet Vakfi : Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lânetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştirirler (kitaplarını tahrif ederler). Kendilerine öğretilen ahkâmın (Tevrat'ın) önemli bir bölümünü de unuttular. İçlerinden pek azı hariç, onlardan daima bir hainlik görürsün. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.
Edip Yüksel : Sözlerini bozdukları için onları lanetledik, kalplerini katılaştırdık. Sözlerin anlamını bağlamından kaydırırlar. Uyarıldıkları şeylerin bir kısmını unuttular. Onların çoğundan sürekli ihanet göreceksin. Onları affet ve aldırma. ALLAH güzel davrananları sever.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Sözlerini bozdukları için onları lanetledik ve kalblerini katılaştırdık. Kelimeleri yerlerinden değiştiriyorlar. Uyarıldıkları şeyden pay almayı unuttular. İçlerinden pek azı hariç, daima onlardan hainlik görürsün. Yine de onları affet, aldırma. Çünkü Allah güzel davrananları sever.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Sonra bu sözleşmelerini bozmaları yüzünden, Biz onları lanetledik ve kalplerini kaskatı ettik. Onlar, kelimeleri yerlerinden oynatarak değiştirirler, uyarıldıkları gerçeklerden paylarını almayı unuttular. İçlerinden pek azı dışında, onlardan sürekli bir hainlik görürsün, yine de sen, onları affet ve aldırma! Çünkü Allah, iyilik yapanları sever.
Elmalılı Hamdi Yazır : Sonra bu misaklarını nakzettikleri içindir ki biz onları lâ'netledik ve kalblerini kas katı ettik, kelimeleri yerlerinden oynatarak tahrif ederler, ıhtar edildikleri hakikatlerden hazz almayı unuttular, içlerinden pek azı müstesna olmak üzere onlardan daima bir hainliğe muttali' olur durursun, yine sen onlardan afvet ve aldırma, çünkü Allah ihsan edenleri sever
Fizilal-il Kuran : Verdikleri sözlerden caydıkları için onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin anlamlarını değiştirirler, kendilerine verilen öğütlerin başlıcalarını unuturlar. Pek azı dışında, onlardan sürekli ihanet görürsün. Yine de onları bağışla, yaptıklarına aldırış etme. Hiç şüphesiz Allah iyi davrananları sever.
Gültekin Onan : Sözleşmelerini bozmaları nedeniyle onları lanetledik ve kalplerini kaskatı kıldık. Onlar, kelimeleri konuldukları yerden saptırırlar. (Sık sık) Kendilerine hatırlatılan şeyden (yararlanıp) pay almayı unuttular. İçlerinden birazı dışında, onlardan sürekli ihanet görürsün. Yine de onları affet, aldırış etme. Kuşkusuz Tanrı iyilik yapanları sever.
Hakkı Yılmaz : Sonra da sözlerini bozmaları sebebiyle onları dışladık ve kalplerine katılık koyduk. Onlar kelimeyi/ sözcüğü yerlerinden/ öz anlamlarından değiştirirler. Öğütlendiklerinin önemli bir bölümünü de terk ettiler. İçlerinden pek azı hariç, onlardan daima bir hainlik görürsün. Yine de sen, onları affet ve aldırış etme. Şüphesiz Allah, iyilik-güzellik üretenleri sever. “
Hasan Basri Çantay : (Buna rağmen) onlar (verdikleri) o kat'î te'mînâtı çözüb bozmuş oldukları içindir ki biz kendilerini rahmetimizden koğduk, kalblerini kaskatı yapdık. Onlar kelimeleri (Allah tarafından) konulan yerlerinden (kaldırıb) değişdirirler. Onlar nasıyhat ve ihtaar edildikleri şeylerden (hakıykatlerden) bir nasıyb almayı da unutdular. İçlerinden birazı müstesna olmak üzere sen, onlardan dâima bir haainliğe muttali olub duracaksın. Sen yine onların suçundan geç, aldırış etme. Şübhe yok ki Allah, iyilik edenleri sever.
Hayrat Neşriyat : Sonra o sağlam sözlerini bozmaları sebebiyle onlara lâ'net ettik ve kalblerini kaskatı yaptık. (Onlar Tevrât’taki) kelimeleri yerlerinden değiştirirler, kendisiyle nasîhat edildikleri (o kitapları)ndan bir nasîb (almay)ı da unuttular. İçlerinden pek azı müstesnâ, onlardan dâimâ bir hâinliğe muttali' olursun; yine de (sen) onları affet ve aldırma! Muhakkak ki Allah, iyilik edenleri sever.
İbni Kesir : Ahidlerini bozmalarından ötürü onlara la'net ettik, kalblerini de katılaştırdık. Onlar, kelimeleri yerlerinden değiştiriyorlar. Kendilerine öğretilenlerin bir kısmını unuttular. İçlerinden pek azı müstesna daima hainliklerini görürsün. Sen; onları affet ve geç. Muhakkak Allah; ihsan edenleri sever.
İskender Evrenosoğlu : Misaklarını bozmaları sebebiyle biz de onları lânetledik, kalplerini de (kapkaranlık) yaptık. Onlar, kelimeleri yerlerinden tahrif ederler (değiştirirler). Nasihat olundukları şeylerden nasiplerini almayı unuttular. Onlardan pek azı hariç, devamlı onların hainliklerine maruz kalırsın.Yine de onları affet ve hoşgör.Muhakkak ki Allah muhsinleri sever.
Muhammed Esed : Daha sonra, kesin taahhütlerinden caydıkları için onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık; (öyle ki, şimdi) onlar, (vahyedilmiş) sözleri, asıl bağlamlarından kopararak çarpıtıyorlar; ve onlar, akıllarından çıkarmamaları emredilen şeylerin çoğunu unutmuşlar; birkaçı dışında onların hepsinden daima ihanet göreceksin. Ama onları bağışla ve (yaptıklarına) katlan: şüphe yok ki Allah iyilik yapanları sever.
Ömer Nasuhi Bilmen : Sonra ahdlerini bozmaları sebebiyle onlara lânet ettik, ve kalblerini kaskatı yaptık, onlar kelimeleri mevzilerinden tağyir ederler. Ve tezkir olundukları şeylerden bir nâsib almayı da unutmuş bulunurlar. Ve onlardan birazı müstesna olmak üzere daima bir hainliğe muttali olursun. Maahaza onlardan affet, iğrazda bulun, şüphe yok ki, Allah Teâlâ muhsin olanları sever.
Ömer Öngüt : Verdikleri kesin sözü bozmaları sebebiyle onları lânetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştirirler ve kendilerine belletilenlerin bir kısmını unuttular. İçlerinden pek azı hariç, onlardan daima hâinlik görürsün. Onları affet ve aldırma. Şüphesiz ki Allah iyilik yapanları sever.
Şaban Piriş : Sözlerini bozdukları için onları lanetledik, kalplerini katılaştırdık. Kelimelerin anlamlarını kaydırıyorlar, kendilerine hatırlatılandan ders almayı unuttular. İçlerinden çok azı dışında onların daima hainliklerini görürsün. Yine de onları bırak ve önemseme, Allah, iyilik yapanları sever.
Suat Yıldırım : İşte o Yahudileri, verdikleri kesin sözü bozduklarındandır ki lânetledik, onların kalplerini katılaştırdık. Böylece onlar kelimeleri yerlerinden oynatarak tahrif ederler. Kendilerine tebliğ edilen hususlardan pek çoğunu unuttular. Onların pek azı hariç olmak üzere, onlar tarafından devamlı olarak hainlik görürsün. Yine de sen onları affet, aldırma. Çünkü Allah iyilik edenleri sever.
Süleyman Ateş : Sözlerini bozdukları için onları la'netledik ve kalblerini katılaştırdık. Kelimeleri yerlerinden kaydırıyorlar. Kendilerine öğütlenen şeyden pay almayı unuttular. İçlerinden pek azı hariç, dâimâ onlardan hâinlik görürsün. Yine de onları affet, aldırma, çünkü Allâh güzel davrananları sever.
Tefhim-ul Kuran : Sözlerini bozmaları nedeniyle, onları lanetledik ve kalplerini kaskatı kıldık. Onlar, kelimeleri konuldukları yerlerden saptırırlar. (Sık sık) Kendilerine hatırlatılan şeyden (yararlanıp) pay almayı unuttular. İçlerinden birazı dışında, onlardan sürekli ihanet görür durursun. Yine de onları affet, aldırış etme. Şüphesiz Allah, iyilik yapanları sever.
Ümit Şimşek : Onları, sözlerinden dönmeleri yüzünden lânetledik ve kalplerini de katılaştırdık. Onlar, kelimeleri yerlerinden saptırırlar; kendilerine verilen öğütten paylarını da unutmuşlardır. Pek azı müstesna, onlardan hep hainlik görürsün. Yine de sen onları bağışla ve aldırış etme. Muhakkak ki Allah iyilik yapanları sever.
Yaşar Nuri Öztürk : Sonunda, verdikleri mîsakı bozdukları için onları lanetledik de kalplerini kaskatı yaptık. Kelimeleri yerlerinden kaydırıyorlar. Öğütlenmek üzere çağırıldıkları şeyden nasiplenmeyi unuttular. İçlerinden çok azı hariç, sen onlardan hep hainlik görürsün. Bununla birlikte onları affet, ellerini tut. Çünkü Allah güzellik sergileyenleri sever.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}