» 5 / Mâide  11:

Kuran Sırası: 5
İniş Sırası: 112
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

 » 5 / Mâide  Suresi: 11
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. أَيُّهَا (ÊYHE) = eyyuhā : SİZ!
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
4. امَنُوا ( ËMNVE) = āmenū : inanan(lar)
5. اذْكُرُوا (EZ̃KRVE) = ƶkurū : hatırlayın
6. نِعْمَتَ (NAMT) = niǎ'mete : ni'metini
7. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
8. عَلَيْكُمْ (ALYKM) = ǎleykum : size olan
9. إِذْ (ÎZ̃) = iƶ : hani
10. هَمَّ (HM) = hemme : yeltenmişti
11. قَوْمٌ (GVM) = ḳavmun : bir topluluk
12. أَنْ (ÊN) = en :
13. يَبْسُطُوا (YBSŦVE) = yebsuTū : uzatmağa (saldırmaya)
14. إِلَيْكُمْ (ÎLYKM) = ileykum : size
15. أَيْدِيَهُمْ (ÊYD̃YHM) = eydiyehum : ellerini
16. فَكَفَّ (FKF) = fekeffe : (Allah) çekmişti
17. أَيْدِيَهُمْ (ÊYD̃YHM) = eydiyehum : onların ellerini
18. عَنْكُمْ (ANKM) = ǎnkum : sizden
19. وَاتَّقُوا (VETGVE) = vetteḳū : korkun
20. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Alah'tan
21. وَعَلَى (VAL) = ve ǎlā : ve
22. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'a
23. فَلْيَتَوَكَّلِ (FLYTVKL) = felyetevekkeli : dayansınlar
24. الْمُؤْمِنُونَ (ELMÙMNVN) = l-mu'minūne : Mü'minler
EY/HEY/AH | SİZ! | kimseler | inanan(lar) | hatırlayın | ni'metini | Allah'ın | size olan | hani | yeltenmişti | bir topluluk | | uzatmağa (saldırmaya) | size | ellerini | (Allah) çekmişti | onların ellerini | sizden | korkun | Alah'tan | ve | Allah'a | dayansınlar | Mü'minler |

[Y] [EYH] [] [EMN] [Z̃KR] [NAM] [] [] [] [HMM] [GVM] [] [BSŦ] [] [YD̃Y] [KFF] [YD̃Y] [] [VGY] [] [] [] [VKL] [EMN]
YE ÊYHE ELZ̃YN ËMNVE EZ̃KRVE NAMT ELLH ALYKM ÎZ̃ HM GVM ÊN YBSŦVE ÎLYKM ÊYD̃YHM FKF ÊYD̃YHM ANKM VETGVE ELLH VAL ELLH FLYTVKL ELMÙMNVN

eyyuhā elleƶīne āmenū ƶkurū niǎ'mete llahi ǎleykum hemme ḳavmun en yebsuTū ileykum eydiyehum fekeffe eydiyehum ǎnkum vetteḳū llahe ve ǎlā llahi felyetevekkeli l-mu'minūne
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون

 » 5 / Mâide  Suresi: 11
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler who
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū inanan(lar) believe!
اذكروا ذ ك ر | Z̃KR EZ̃KRVE ƶkurū hatırlayın Remember
نعمت ن ع م | NAM NAMT niǎ'mete ni'metini (the) Favor
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
عليكم | ALYKM ǎleykum size olan upon you
إذ | ÎZ̃ hani when
هم ه م م | HMM HM hemme yeltenmişti determined
قوم ق و م | GVM GVM ḳavmun bir topluluk a people
أن | ÊN en that
يبسطوا ب س ط | BSŦ YBSŦVE yebsuTū uzatmağa (saldırmaya) they stretch
إليكم | ÎLYKM ileykum size towards you
أيديهم ي د ي | YD̃Y ÊYD̃YHM eydiyehum ellerini their hands,
فكف ك ف ف | KFF FKF fekeffe (Allah) çekmişti but He restrained
أيديهم ي د ي | YD̃Y ÊYD̃YHM eydiyehum onların ellerini their hands
عنكم | ANKM ǎnkum sizden from you.
واتقوا و ق ي | VGY VETGVE vetteḳū korkun And fear
الله | ELLH llahe Alah'tan Allah.
وعلى | VAL ve ǎlā ve And upon
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
فليتوكل و ك ل | VKL FLYTVKL felyetevekkeli dayansınlar so let put the trust
المؤمنون ا م ن | EMN ELMÙMNVN l-mu'minūne Mü'minler the believers.

5:11 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | SİZ! | kimseler | inanan(lar) | hatırlayın | ni'metini | Allah'ın | size olan | hani | yeltenmişti | bir topluluk | | uzatmağa (saldırmaya) | size | ellerini | (Allah) çekmişti | onların ellerini | sizden | korkun | Alah'tan | ve | Allah'a | dayansınlar | Mü'minler |

[Y] [EYH] [] [EMN] [Z̃KR] [NAM] [] [] [] [HMM] [GVM] [] [BSŦ] [] [YD̃Y] [KFF] [YD̃Y] [] [VGY] [] [] [] [VKL] [EMN]
YE ÊYHE ELZ̃YN ËMNVE EZ̃KRVE NAMT ELLH ALYKM ÎZ̃ HM GVM ÊN YBSŦVE ÎLYKM ÊYD̃YHM FKF ÊYD̃YHM ANKM VETGVE ELLH VAL ELLH FLYTVKL ELMÙMNVN

eyyuhā elleƶīne āmenū ƶkurū niǎ'mete llahi ǎleykum hemme ḳavmun en yebsuTū ileykum eydiyehum fekeffe eydiyehum ǎnkum vetteḳū llahe ve ǎlā llahi felyetevekkeli l-mu'minūne
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون

[ي] [أ ي ه] [] [ا م ن] [ذ ك ر] [ن ع م] [] [] [] [ه م م] [ق و م] [] [ب س ط] [] [ي د ي] [ك ف ف] [ي د ي] [] [و ق ي] [] [] [] [و ك ل] [ا م ن]

 » 5 / Mâide  Suresi: 11
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
,Ye,He,Elif,
,10,5,1,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative noun
أداة نداء
اسم مرفوع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū inanan(lar) believe!
,Mim,Nun,Vav,Elif,
,40,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
اذكروا ذ ك ر | Z̃KR EZ̃KRVE ƶkurū hatırlayın Remember
Elif,Zel,Kef,Re,Vav,Elif,
1,700,20,200,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
نعمت ن ع م | NAM NAMT niǎ'mete ni'metini (the) Favor
Nun,Ayn,Mim,Te,
50,70,40,400,
N – accusative feminine noun
اسم منصوب
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
عليكم | ALYKM ǎleykum size olan upon you
Ayn,Lam,Ye,Kef,Mim,
70,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
إذ | ÎZ̃ hani when
,Zel,
,700,
T – time adverb
ظرف زمان
هم ه م م | HMM HM hemme yeltenmişti determined
He,Mim,
5,40,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
قوم ق و م | GVM GVM ḳavmun bir topluluk a people
Gaf,Vav,Mim,
100,6,40,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
أن | ÊN en that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يبسطوا ب س ط | BSŦ YBSŦVE yebsuTū uzatmağa (saldırmaya) they stretch
Ye,Be,Sin,Tı,Vav,Elif,
10,2,60,9,6,1,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إليكم | ÎLYKM ileykum size towards you
,Lam,Ye,Kef,Mim,
,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
أيديهم ي د ي | YD̃Y ÊYD̃YHM eydiyehum ellerini their hands,
,Ye,Dal,Ye,He,Mim,
,10,4,10,5,40,
N – accusative feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فكف ك ف ف | KFF FKF fekeffe (Allah) çekmişti but He restrained
Fe,Kef,Fe,
80,20,80,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الفاء عاطفة
فعل ماض
أيديهم ي د ي | YD̃Y ÊYD̃YHM eydiyehum onların ellerini their hands
,Ye,Dal,Ye,He,Mim,
,10,4,10,5,40,
N – accusative feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
عنكم | ANKM ǎnkum sizden from you.
Ayn,Nun,Kef,Mim,
70,50,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
واتقوا و ق ي | VGY VETGVE vetteḳū korkun And fear
Vav,Elif,Te,Gaf,Vav,Elif,
6,1,400,100,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperative verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الله | ELLH llahe Alah'tan Allah.
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
وعلى | VAL ve ǎlā ve And upon
Vav,Ayn,Lam,,
6,70,30,,
REM – prefixed resumption particle
P – preposition
الواو استئنافية
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
فليتوكل و ك ل | VKL FLYTVKL felyetevekkeli dayansınlar so let put the trust
Fe,Lam,Ye,Te,Vav,Kef,Lam,
80,30,10,400,6,20,30,
SUP – prefixed supplemental particle
IMPV – prefixed imperative particle lām
V – 3rd person masculine singular (form V) imperfect verb, jussive mood
الفاء زائدة
اللام لام الامر
فعل مضارع مجزوم
المؤمنون ا م ن | EMN ELMÙMNVN l-mu'minūne Mü'minler the believers.
Elif,Lam,Mim,,Mim,Nun,Vav,Nun,
1,30,40,,40,50,6,50,
N – nominative masculine plural (form IV) active participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا: EY/HEY/AH | أَيُّهَا: SİZ! | الَّذِينَ: kimseler | امَنُوا: inanan(lar) | اذْكُرُوا: hatırlayın | نِعْمَتَ: ni'metini | اللَّهِ: Allah'ın | عَلَيْكُمْ: size olan | إِذْ: hani | هَمَّ: yeltenmişti | قَوْمٌ: bir topluluk | أَنْ: | يَبْسُطُوا: uzatmağa (saldırmaya) | إِلَيْكُمْ: size | أَيْدِيَهُمْ: ellerini | فَكَفَّ: (Allah) çekmişti | أَيْدِيَهُمْ: onların ellerini | عَنْكُمْ: sizden | وَاتَّقُوا: korkun | اللَّهَ: Alah'tan | وَعَلَى: ve | اللَّهِ: Allah'a | فَلْيَتَوَكَّلِ: dayansınlar | الْمُؤْمِنُونَ: Mü'minler |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | الذين ELZ̃YN kimseler | آمنوا ËMNWE inanan(lar) | اذكروا EZ̃KRWE hatırlayın | نعمت NAMT ni'metini | الله ELLH Allah'ın | عليكم ALYKM size olan | إذ ÎZ̃ hani | هم HM yeltenmişti | قوم GWM bir topluluk | أن ÊN | يبسطوا YBSŦWE uzatmağa (saldırmaya) | إليكم ÎLYKM size | أيديهم ÊYD̃YHM ellerini | فكف FKF (Allah) çekmişti | أيديهم ÊYD̃YHM onların ellerini | عنكم ANKM sizden | واتقوا WETGWE korkun | الله ELLH Alah'tan | وعلى WAL ve | الله ELLH Allah'a | فليتوكل FLYTWKL dayansınlar | المؤمنون ELMÙMNWN Mü'minler |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | eyyuhā: SİZ! | elleƶīne: kimseler | āmenū: inanan(lar) | ƶkurū: hatırlayın | niǎ'mete: ni'metini | llahi: Allah'ın | ǎleykum: size olan | : hani | hemme: yeltenmişti | ḳavmun: bir topluluk | en: | yebsuTū: uzatmağa (saldırmaya) | ileykum: size | eydiyehum: ellerini | fekeffe: (Allah) çekmişti | eydiyehum: onların ellerini | ǎnkum: sizden | vetteḳū: korkun | llahe: Alah'tan | ve ǎlā: ve | llahi: Allah'a | felyetevekkeli: dayansınlar | l-mu'minūne: Mü'minler |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | ÊYHE: SİZ! | ELZ̃YN: kimseler | ËMNVE: inanan(lar) | EZ̃KRVE: hatırlayın | NAMT: ni'metini | ELLH: Allah'ın | ALYKM: size olan | ÎZ̃: hani | HM: yeltenmişti | GVM: bir topluluk | ÊN: | YBSŦVE: uzatmağa (saldırmaya) | ÎLYKM: size | ÊYD̃YHM: ellerini | FKF: (Allah) çekmişti | ÊYD̃YHM: onların ellerini | ANKM: sizden | VETGVE: korkun | ELLH: Alah'tan | VAL: ve | ELLH: Allah'a | FLYTVKL: dayansınlar | ELMÙMNVN: Mü'minler |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey inananlar, anın Allah'ın nîmetini size, hani bir kavim, size el uzatmaya niyetlenmişti de onların ellerini çektirmişti sizden ve çekinin Allah'tan ve inananların, ancak Allah'a dayanmaları gerek.
Adem Uğur : Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini unutmayın; hani bir topluluk size el uzatmaya yeltenmişti de Allah, onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun ve müminler yalnızca Allah'a güvensinler.
Ahmed Hulusi : Ey iman edenler. . . Üzerinizdeki Allâh nimetini hatırlayın. . . Hani bir topluluk ellerini size uzatmaya (zarar vermeye) niyetlenmişti de, onların ellerini sizden çekmişti. . . Allâh'tan korunun! İman edenler, Allâh'a tevekkül etsinler (hakikatlerindeki El Vekiyl isminin, gereğini yerine getireceğine iman etsinler).
Ahmet Tekin : Ey iman edenler, Allah’ın üzerinizdeki nimetini, kâfirlerden gelecek tecavüzü önlediğini hatırlayarak şükredin. Hani bir kavim size karşı güç kullanmaya, peygamberi ve yanında bulunan eshabı öldürmeye yeltenmişti de, Allah onların ellerini sizin üzerinizden çektirmişti. Allah’a sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azaptan korunun. Mü’minler yalnızca Allah’a dayanıp güvensinler, işlerini O’na havale etsinler.
Ahmet Varol : Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. Bir topluluk size ellerini uzatmaya yeltenmişti de Allah onların ellerini sizden alıkoymuştu [2]. Allah'a karşı gelmekten sakının. Mü'minler yalnız Allah'a güvensinler.
Ali Bulaç : Ey iman edenler, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın; hani bir topluluk, size ellerini uzatmaya yeltenmişti de, (Allah,) onların ellerini sizlerden geri püskürtmüştü. Allah'tan korkup sakının. Mü'minler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler.
Ali Fikri Yavuz : Ey mü’minler! Allah’ın üzerinizdeki ni’metini hatırlayın. Hani bir kavim (Kureyş) size ellerini uzatmayı (sizi öldürmeyi) kurmuştu da Allah, bunların ellerini sizden menetmişti. Allah’dan korkun. Müminler yalnız Allah’a tevekkül etsinler.
Bekir Sadak : Ey Inananlar! Allah'in uzerinize olan nimetini anin: Hani bir topluluk size tecavuze kalkismisti da Allah onlara mani olmustu. Allah'tan sakinin, inananlar Allah'a guvensinler.*
Celal Yıldırım : Ey imân edenler! Allah'ın üzerinizdeki nîmetini hatırlayın; hani bir kavim ellerini size uzatmayı (sizi öldürüp yok etmeyi) kasdetmişti de Allah onların ellerini sizden men'etmişti. Allah'tan korkup (kötülüklerden, haklara tecâvüzden) sakının. Mü'minler ancak Allah'a güvenip dayansınlar.
Diyanet İşleri : Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya (tecavüze) kalkışmıştı da, Allah (buna engel olmuş) onların ellerini sizden çekmişti. Allah’a karşı gelmekten sakının. Mü’minler yalnız Allah’a tevekkül etsinler.
Diyanet İşleri (eski) : Ey İnananlar! Allah'ın üzerinize olan nimetini anın: Hani bir topluluk size tecavüze kalkışmıştı da Allah onlara mani olmuştu. Allah'tan sakının, inananlar Allah'a güvensinler.
Diyanet Vakfi : Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini unutmayın; hani bir topluluk size el uzatmaya yeltenmişti de Allah, onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun ve müminler yalnızca Allah'a güvensinler.
Edip Yüksel : İnananlar! ALLAH'ın size olan nimetini hatırlayın: Hani bir topluluk size el uzatmağa yeltenmişti de onların ellerini sizden çekmişti. ALLAH'ı dinleyin. İnananlar ALLAH'a güvensin.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya (tecavüze) yeltenmişti de, O (Allah) onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey iman edenler, Allah'ın üzerinizdeki o nimetini anın! Hani bir vakit bir topluluk size el uzatmayı kurmuştu da O, bunların ellerini size dokundurmalarını engellemişti. Siz, hep Allah'tan korkun ve mü'minler yalnız Allah'a dayansınlar!
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey o bütün iyman edenler! Anın Allahın üzerinizdeki o ni'metini ki bir vakıt size bir kavm el uzatmayı kurmuştu da o bunların ellerini size dokunmaktan men'etmişti, siz hep Allaha korunun ve mü'minler yalnız Allaha dayansınlar
Fizilal-il Kuran : Ey müminler, Allah'ın size yönelik nimetini hatırlayınız. Hani bir grup size el uzatmaya yeltenmişti de Allah onların size el uzatmalarına engel olmuştu. Allah'tan korkunuz. Müminler Allah'a dayansınlar.
Gültekin Onan : Ey inananlar Tanrı'nın üzerinizdeki nimetini hatırlayın; hani bir topluluk size ellerini uzatmaya yeltenmişti de (Tanrı) onların ellerini sizlerden geri püskürtmüştü. Tanrı'dan korkup sakının. İnançlılar yalnızca Tanrı'ya tevekkül etsinler.
Hakkı Yılmaz : Ey iman etmiş kimseler! Allah'ın sizin üzerinizde olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya yeltenmişti de, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Ve Allah'ın koruması altına girin. Artık mü’minler de yalnızca Allah'a işin sonunu havale etsinler.
Hasan Basri Çantay : Ey îman edenler, Allahın, üzerinizdeki ni'metini düşünün. Hani bir gurüh size ellerini uzatmayı kurmuşdu da o, bunların ellerini sizden itib çekmişdi. Allahdan korkun. Mü'minler ancak Allaha güvenib dayanmalıdır.
Hayrat Neşriyat : Ey îmân edenler! Allah’ın üzerinize olan ni'metini hatırlayın; hani bir kavim size(sû’-i kasd yapmak için) ellerini uzatmaya yeltenmişti de (Allah) onların ellerini sizdençekmişti. O hâlde Allah’dan sakının! Hem mü’minler, böylece ancak Allah’a tevekkül etsinler!
İbni Kesir : Ey iman edenler; Allah'ın üzerinize olan nimetini hatırlayın. Hani bir kavim, size el uzatmağa kalkmıştı da, onların ellerini üzerinizden geri çekmişti. Allah'tan sakının. Ve mü'minler, Allah'a tevekkül etsinler.
İskender Evrenosoğlu : Ey âmenû olanlar (Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler)! Allah'ın sizin üzerinizdeki ni'metini hatırlayın; bir kavim size ellerini uzatmaya kalktığı zaman (Allah) onların ellerini sizden çekmişti. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun (ruhunuzu, vechinizi (fizik vücudunuzu), nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin)! Mü'minler artık Allah'a tevekkül etsinler (güvensinler).
Muhammed Esed : Siz ey imana ermiş olanlar! Hatırlayın (düşman) toplumun sizi alt etmek üzere olduğu ve Allahın sizi onların elinden kurtardığı zaman bahşettiği nimetleri. O halde Allaha karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun: ve iman edenler yalnız Allaha güvensinler.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey imân edenler! Sizin üzerinize olan nîmet-i ilâhiyeyi yâd ediniz ki bir vakit bir kavim size ellerini uzatmayı kurmuştu, onların ellerini Cenâb-ı Hak sizden menetti. Ve Allah Teâlâ'dan korkunuz ve mü'minler artık Allah Teâlâ'ya tevekkül etsinler.
Ömer Öngüt : Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir kavim size ellerini uzatmak istemişti de, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun ve müminler yalnız Allah'a güvensinler.
Şaban Piriş : -Ey iman edenler! Allah’ın üzerinizdeki nimetini düşünün, hani bir topluluk size saldırmaya kalkışmıştı da Allah onlara mani olmuştu. Allah’tan korkun. Müminler Allah’a güvensinler.
Suat Yıldırım : Ey iman edenler! Allah’ın size olan şu nimetini hatırlayın: Hani bir topluluk size el uzatmaya, sizi öldürüp yok etmeye teşebbüs etmişti de O, bunların ellerini size zarar vermekten menetmişti. Allah’ın hukukuna haksızlık etmekten sakının! Müminler yalnız Allah’a dayansınlar.
Süleyman Ateş : Ey inananlar, Allâh'ın size olan ni'metini hatırlayın: Hani bir topluluk size ellerini uzatmağa (saldırmaya) yeltenmişti de (Allâh) Onların ellerini sizden çekmişti. Alah'tan korkun. Mü'minler Allah'a dayansınlar.
Tefhim-ul Kuran : Ey iman edenler, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın; hani bir topluluk, size ellerini uzatmaya yeltenmişti de, (Allah,) onların ellerini sizlerden geri püskürtmüştü. Allah'tan korkup sakının. Mü'minler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler.
Ümit Şimşek : Ey iman edenler! Hatırlayın Allah'ın size olan nimetini ki, bir topluluk size sataşmaya niyetlenmişti de Allah onların elini sizden çekmişti. Allah'tan sakının. Mü'minler de ancak Allah'a tevekkül etsinler.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey iman edenler! Allah'ın, üzerinizdeki nimetini hatırlayın! Hani bir topluluk ellerini size uzatmaya niyet etmişti de Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan sakının! Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}