» 5 / Mâide  87:

Kuran Sırası: 5
İniş Sırası: 112
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

 » 5 / Mâide  Suresi: 87
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. أَيُّهَا (ÊYHE) = eyyuhā : SİZ!
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
4. امَنُوا ( ËMNVE) = āmenū : inanan(lar)
5. لَا (LE) = lā :
6. تُحَرِّمُوا (TḪRMVE) = tuHarrimū : haram etmeyin
7. طَيِّبَاتِ (ŦYBET) = Tayyibāti : güzel ve temiz şeyleri
8. مَا (ME) = mā : ne ki
9. أَحَلَّ (ÊḪL) = eHalle : helal kıldı
10. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
11. لَكُمْ (LKM) = lekum : size
12. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
13. تَعْتَدُوا (TATD̃VE) = teǎ'tedū : sınırı aşmayın
14. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
15. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
16. لَا (LE) = lā :
17. يُحِبُّ (YḪB) = yuHibbu : sevmez
18. الْمُعْتَدِينَ (ELMATD̃YN) = l-muǎ'tedīne : sınırı aşanları
EY/HEY/AH | SİZ! | kimseler | inanan(lar) | | haram etmeyin | güzel ve temiz şeyleri | ne ki | helal kıldı | Allah | size | ve | sınırı aşmayın | şüphesiz | Allah | | sevmez | sınırı aşanları |

[Y] [EYH] [] [EMN] [] [ḪRM] [ŦYB] [] [ḪLL] [] [] [] [AD̃V] [] [] [] [ḪBB] [AD̃V]
YE ÊYHE ELZ̃YN ËMNVE LE TḪRMVE ŦYBET ME ÊḪL ELLH LKM VLE TATD̃VE ÎN ELLH LE YḪB ELMATD̃YN

eyyuhā elleƶīne āmenū tuHarrimū Tayyibāti eHalle llahu lekum ve lā teǎ'tedū inne llahe yuHibbu l-muǎ'tedīne
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين

 » 5 / Mâide  Suresi: 87
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler who
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū inanan(lar) believe!
لا | LE (Do) not
تحرموا ح ر م | ḪRM TḪRMVE tuHarrimū haram etmeyin make unlawful
طيبات ط ي ب | ŦYB ŦYBET Tayyibāti güzel ve temiz şeyleri (the) good things
ما | ME ne ki (of) what
أحل ح ل ل | ḪLL ÊḪL eHalle helal kıldı has (been) made lawful
الله | ELLH llahu Allah (by) Allah
لكم | LKM lekum size for you,
ولا | VLE ve lā ve and (do) not
تعتدوا ع د و | AD̃V TATD̃VE teǎ'tedū sınırı aşmayın transgress.
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
لا | LE (does) not
يحب ح ب ب | ḪBB YḪB yuHibbu sevmez love
المعتدين ع د و | AD̃V ELMATD̃YN l-muǎ'tedīne sınırı aşanları the transgressors.

5:87 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | SİZ! | kimseler | inanan(lar) | | haram etmeyin | güzel ve temiz şeyleri | ne ki | helal kıldı | Allah | size | ve | sınırı aşmayın | şüphesiz | Allah | | sevmez | sınırı aşanları |

[Y] [EYH] [] [EMN] [] [ḪRM] [ŦYB] [] [ḪLL] [] [] [] [AD̃V] [] [] [] [ḪBB] [AD̃V]
YE ÊYHE ELZ̃YN ËMNVE LE TḪRMVE ŦYBET ME ÊḪL ELLH LKM VLE TATD̃VE ÎN ELLH LE YḪB ELMATD̃YN

eyyuhā elleƶīne āmenū tuHarrimū Tayyibāti eHalle llahu lekum ve lā teǎ'tedū inne llahe yuHibbu l-muǎ'tedīne
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين

[ي] [أ ي ه] [] [ا م ن] [] [ح ر م] [ط ي ب] [] [ح ل ل] [] [] [] [ع د و] [] [] [] [ح ب ب] [ع د و]

 » 5 / Mâide  Suresi: 87
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
,Ye,He,Elif,
,10,5,1,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative noun
أداة نداء
اسم مرفوع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū inanan(lar) believe!
,Mim,Nun,Vav,Elif,
,40,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
لا | LE (Do) not
Lam,Elif,
30,1,
PRO – prohibition particle
حرف نهي
تحرموا ح ر م | ḪRM TḪRMVE tuHarrimū haram etmeyin make unlawful
Te,Ha,Re,Mim,Vav,Elif,
400,8,200,40,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form II) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
طيبات ط ي ب | ŦYB ŦYBET Tayyibāti güzel ve temiz şeyleri (the) good things
Tı,Ye,Be,Elif,Te,
9,10,2,1,400,
N – accusative feminine plural noun
اسم منصوب
ما | ME ne ki (of) what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
أحل ح ل ل | ḪLL ÊḪL eHalle helal kıldı has (been) made lawful
,Ha,Lam,
,8,30,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah (by) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
لكم | LKM lekum size for you,
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
ولا | VLE ve lā ve and (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRO – prohibition particle
الواو عاطفة
حرف نهي
تعتدوا ع د و | AD̃V TATD̃VE teǎ'tedū sınırı aşmayın transgress.
Te,Ayn,Te,Dal,Vav,Elif,
400,70,400,4,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
لا | LE (does) not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يحب ح ب ب | ḪBB YḪB yuHibbu sevmez love
Ye,Ha,Be,
10,8,2,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
المعتدين ع د و | AD̃V ELMATD̃YN l-muǎ'tedīne sınırı aşanları the transgressors.
Elif,Lam,Mim,Ayn,Te,Dal,Ye,Nun,
1,30,40,70,400,4,10,50,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا: EY/HEY/AH | أَيُّهَا: SİZ! | الَّذِينَ: kimseler | امَنُوا: inanan(lar) | لَا: | تُحَرِّمُوا: haram etmeyin | طَيِّبَاتِ: güzel ve temiz şeyleri | مَا: ne ki | أَحَلَّ: helal kıldı | اللَّهُ: Allah | لَكُمْ: size | وَلَا: ve | تَعْتَدُوا: sınırı aşmayın | إِنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | لَا: | يُحِبُّ: sevmez | الْمُعْتَدِينَ: sınırı aşanları |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | الذين ELZ̃YN kimseler | آمنوا ËMNWE inanan(lar) | لا LE | تحرموا TḪRMWE haram etmeyin | طيبات ŦYBET güzel ve temiz şeyleri | ما ME ne ki | أحل ÊḪL helal kıldı | الله ELLH Allah | لكم LKM size | ولا WLE ve | تعتدوا TATD̃WE sınırı aşmayın | إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | لا LE | يحب YḪB sevmez | المعتدين ELMATD̃YN sınırı aşanları |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | eyyuhā: SİZ! | elleƶīne: kimseler | āmenū: inanan(lar) | : | tuHarrimū: haram etmeyin | Tayyibāti: güzel ve temiz şeyleri | : ne ki | eHalle: helal kıldı | llahu: Allah | lekum: size | ve lā: ve | teǎ'tedū: sınırı aşmayın | inne: şüphesiz | llahe: Allah | : | yuHibbu: sevmez | l-muǎ'tedīne: sınırı aşanları |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | ÊYHE: SİZ! | ELZ̃YN: kimseler | ËMNVE: inanan(lar) | LE: | TḪRMVE: haram etmeyin | ŦYBET: güzel ve temiz şeyleri | ME: ne ki | ÊḪL: helal kıldı | ELLH: Allah | LKM: size | VLE: ve | TATD̃VE: sınırı aşmayın | ÎN: şüphesiz | ELLH: Allah | LE: | YḪB: sevmez | ELMATD̃YN: sınırı aşanları |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey inananlar, Allah'ın size helâl ettiği tertemiz şeyleri haram etmeyin kendinize ve aşırı gitmeyin. Şüphe yok ki Allah, aşırı gidenleri sevmez.
Adem Uğur : Ey iman edenler! Allah'ın size helâl kıldığı iyi ve temiz şeyleri (siz kendinize) haram kılmayın ve sınırı aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez.
Ahmed Hulusi : Ey iman edenler!. . Allâh'ın sizin için helal ettiği pak rızıkları haram kılmayın ve haddi aşmayın (Allâh'ın helal kıldığını haram kabul ederek)! Muhakkak ki Allâh haddi aşanları sevmez.
Ahmet Tekin : Ey iman edenler, Allah’ın size helâl kıldığı şeylerin temizini, iyisini, sağlıklısını haram saymayın. Sınırı aşmayın, haddi tecavüz etmeyin. Allah haddi tecavüz edenleri sevmez.
Ahmet Varol : Ey iman edenler! Allah'ın size helal ettiği temiz şeyleri haram kılmayın ve sınırı aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez.
Ali Bulaç : Ey iman edenler, Allah'ın sizin için helal kıldığı güzel şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın. Şüphesiz Allah, haddi aşanları sevmez.
Ali Fikri Yavuz : Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı nimetlerin temiz ve hoşlarını kendinize haram etmeyin, aşırı da gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez.
Bekir Sadak : Ey Inananlar! Allah'in size helal ettigi temiz seyleri haram kilmayin, hududu da asmayin, dogrusu Allah asiri gidenleri sevmez.
Celal Yıldırım : Ey imân edenler! Allah'ın size helâl kıldığı temiz ve yararlı şeyleri haram kılmayın ; aşırı da gitmeyin. Şüphesiz ki Allah aşırı gidenleri sevmez.
Diyanet İşleri : Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı iyi ve temiz nimetleri (kendinize) haram etmeyin ve (Allah’ın koyduğu) sınırları aşmayın. Çünkü Allah, haddi aşanları sevmez.
Diyanet İşleri (eski) : Ey İnananlar! Allah'ın size helal ettiği temiz şeyleri haram kılmayın, hududu da aşmayın, doğrusu Allah aşırı gidenleri sevmez.
Diyanet Vakfi : Ey iman edenler! Allah'ın size helâl kıldığı iyi ve temiz şeyleri (siz kendinize) haram kılmayın ve sınırı aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez.
Edip Yüksel : İnananlar, ALLAH'ın size helal yaptığı iyi şeyleri haram etmeyin. Sınırı aşmayın. ALLAH sınırı aşanları sevmez
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı temiz şeyleri haram saymayın. Ve aşırı da gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey iman edenler, Allah'ın size helal kıldığı nimetlerin hoşlarını kendinize haram kılmayın, aşırı da gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey o bütün iyman edenler, Allahın size halâl kıldığı ni'metlerin hoşlarını kendinize haram etmeyin, aşırı da gitmeyin, çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez
Fizilal-il Kuran : Ey müminler, Allah'ın size helal kıldığı tertemiz nimetleri haram saymayın, sınırları aşmayın. Hiç kuşkusuz Allah sınırları aşanları sevmez.
Gültekin Onan : Ey inananlar, Tanrı'nın sizin için helal kıldığı güzel şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın. Kuşkusuz Tanrı haddi aşanları sevmez.
Hakkı Yılmaz : Ey iman eden kimseler! Allah'ın size helal kıldığı temiz-nefis-güzel şeyleri haram saymayın. Ve aşırı gitmeyin. Şüphesiz Allah, aşırı gidenleri sevmez.
Hasan Basri Çantay : Ey îman edenler, Allahın size helâl etdiği o en temiz ve güzel şeyleri (nefsinize) haram kılmayın. Haddi aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez.
Hayrat Neşriyat : Ey îmân edenler! Allah’ın size helâl kıldığı temiz şeyleri (kendinize) haramkılmayın ve haddi aşmayın! Şübhesiz ki Allah, haddi aşanları sevmez.
İbni Kesir : Ey iman edenler; Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri kendinize haram kılmayın ve haddi aşmayın. Doğrusu Allah, haddi aşanları sevmez.
İskender Evrenosoğlu : Ey âmenû olanlar! Allah'ın size helâl kıldığı güzel ve temiz şeyleri haram etmeyin. Aşırı gitmeyin. Muhakkak ki Allah haddi aşanları sevmez.
Muhammed Esed : Siz ey imana ermiş olanlar! Allahın size helal kıldığı hayatın güzelliklerinden kendinizi yoksun bırakmayın, ama hakkın sınırlarını da aşmayın: Allah, sınırları aşanları asla sevmez.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey imân edenler! Allah Teâlâ'nın sizin için helâl kılmış olduğu temiz şeyleri haram kılmayınız, haddi de aşmayınız. Şüphe yok ki Allah Teâlâ haddi aşanları sevmez.
Ömer Öngüt : Ey iman edenler! Allah'ın size helâl kıldığı temiz şeyleri haram kılmayın, hududu da aşmayın. Çünkü Allah hududu aşanları sevmez.
Şaban Piriş : -Ey iman edenler, Allah’ın size helal kıldığı temiz şeyleri haram kılmayın. Ve sınırı da aşmayın. Allah, sınırı aşanları sevmez.
Suat Yıldırım : Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı o güzel ve temiz nimetleri kendinize haram kılmayın, haddi aşmayın. Çünkü Allah haddini aşanları asla sevmez.
Süleyman Ateş : Ey inananlar, Allâh'ın size helâl kıldığı güzel ve temiz şeyleri harâm etmeyin, sınırı aşmayın. Çünkü Allâh, sınırı aşanları sevmez.
Tefhim-ul Kuran : Ey iman edenler, Allah'ın sizin için helal kıldığı güzel şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın. Şüphesiz Allah, haddi aşanları sevmez.
Ümit Şimşek : Ey iman edenler! Allah'ın size helâl kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram ederek haddi aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey iman sahipleri! Allah'ın size helal kıldığı şeylerin temiz ve güzel olanlarını haramlaştırmayın; azıp sınırı aşmayın; Allah azıp sınırı aşanları sevmez.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}