» 5 / Mâide  26:

Kuran Sırası: 5
İniş Sırası: 112
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

 » 5 / Mâide  Suresi: 26
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قَالَ (GEL) = ḳāle : (Allah) buyurdu ki
2. فَإِنَّهَا (FÎNHE) = feinnehā : şüphesiz orası
3. مُحَرَّمَةٌ (MḪRMT) = muHarrametun : yasaklandı
4. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : onlara
5. أَرْبَعِينَ (ÊRBAYN) = erbeǐyne : kırk
6. سَنَةً (SNT) = seneten : yıl
7. يَتِيهُونَ (YTYHVN) = yetīhūne : şaşkın şaşkın dolaşacaklar
8. فِي (FY) = fī :
9. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : o yerde
10. فَلَا (FLE) = felā :
11. تَأْسَ (TÊS) = te'se : sen üzülme
12. عَلَى (AL) = ǎlā : üzerine
13. الْقَوْمِ (ELGVM) = l-ḳavmi : toplum
14. الْفَاسِقِينَ (ELFESGYN) = l-fāsiḳīne : yoldan çıkmış
(Allah) buyurdu ki | şüphesiz orası | yasaklandı | onlara | kırk | yıl | şaşkın şaşkın dolaşacaklar | | o yerde | | sen üzülme | üzerine | toplum | yoldan çıkmış |

[GVL] [] [ḪRM] [] [RBA] [SNV] [TYH] [] [ERŽ] [] [ESV] [] [GVM] [FSG]
GEL FÎNHE MḪRMT ALYHM ÊRBAYN SNT YTYHVN FY ELÊRŽ FLE TÊS AL ELGVM ELFESGYN

ḳāle feinnehā muHarrametun ǎleyhim erbeǐyne seneten yetīhūne l-erDi felā te'se ǎlā l-ḳavmi l-fāsiḳīne
قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين

 » 5 / Mâide  Suresi: 26
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle (Allah) buyurdu ki (Allah) said,
فإنها | FÎNHE feinnehā şüphesiz orası """Then indeed it"
محرمة ح ر م | ḪRM MḪRMT muHarrametun yasaklandı (will be) forbidden
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara to them
أربعين ر ب ع | RBA ÊRBAYN erbeǐyne kırk (for) forty
سنة س ن و | SNV SNT seneten yıl years,
يتيهون ت ي ه | TYH YTYHVN yetīhūne şaşkın şaşkın dolaşacaklar they will wander
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi o yerde the earth.
فلا | FLE felā So (do) not
تأس ا س و | ESV TÊS te'se sen üzülme grieve
على | AL ǎlā üzerine over
القوم ق و م | GVM ELGVM l-ḳavmi toplum the people,
الفاسقين ف س ق | FSG ELFESGYN l-fāsiḳīne yoldan çıkmış "the defiantly disobedient."""

5:26 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

(Allah) buyurdu ki | şüphesiz orası | yasaklandı | onlara | kırk | yıl | şaşkın şaşkın dolaşacaklar | | o yerde | | sen üzülme | üzerine | toplum | yoldan çıkmış |

[GVL] [] [ḪRM] [] [RBA] [SNV] [TYH] [] [ERŽ] [] [ESV] [] [GVM] [FSG]
GEL FÎNHE MḪRMT ALYHM ÊRBAYN SNT YTYHVN FY ELÊRŽ FLE TÊS AL ELGVM ELFESGYN

ḳāle feinnehā muHarrametun ǎleyhim erbeǐyne seneten yetīhūne l-erDi felā te'se ǎlā l-ḳavmi l-fāsiḳīne
قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين

[ق و ل] [] [ح ر م] [] [ر ب ع] [س ن و] [ت ي ه] [] [ا ر ض] [] [ا س و] [] [ق و م] [ف س ق]

 » 5 / Mâide  Suresi: 26
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle (Allah) buyurdu ki (Allah) said,
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
فإنها | FÎNHE feinnehā şüphesiz orası """Then indeed it"
Fe,,Nun,He,Elif,
80,,50,5,1,
SUP – prefixed supplemental particle
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
الفاء زائدة
حرف نصب و«ها» ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
محرمة ح ر م | ḪRM MḪRMT muHarrametun yasaklandı (will be) forbidden
Mim,Ha,Re,Mim,Te merbuta,
40,8,200,40,400,
N – nominative feminine indefinite (form II) passive participle
اسم مرفوع
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara to them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
أربعين ر ب ع | RBA ÊRBAYN erbeǐyne kırk (for) forty
,Re,Be,Ayn,Ye,Nun,
,200,2,70,10,50,
T – accusative masculine plural time adverb
ظرف زمان منصوب
سنة س ن و | SNV SNT seneten yıl years,
Sin,Nun,Te merbuta,
60,50,400,
N – accusative feminine indefinite noun
اسم منصوب
يتيهون ت ي ه | TYH YTYHVN yetīhūne şaşkın şaşkın dolaşacaklar they will wander
Ye,Te,Ye,He,Vav,Nun,
10,400,10,5,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi o yerde the earth.
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
فلا | FLE felā So (do) not
Fe,Lam,Elif,
80,30,1,
SUP – prefixed supplemental particle
NEG – negative particle
الفاء زائدة
حرف نفي
تأس ا س و | ESV TÊS te'se sen üzülme grieve
Te,,Sin,
400,,60,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
على | AL ǎlā üzerine over
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
القوم ق و م | GVM ELGVM l-ḳavmi toplum the people,
Elif,Lam,Gaf,Vav,Mim,
1,30,100,6,40,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
الفاسقين ف س ق | FSG ELFESGYN l-fāsiḳīne yoldan çıkmış "the defiantly disobedient."""
Elif,Lam,Fe,Elif,Sin,Gaf,Ye,Nun,
1,30,80,1,60,100,10,50,
ADJ – genitive masculine plural active participle
صفة مجرورة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قَالَ: (Allah) buyurdu ki | فَإِنَّهَا: şüphesiz orası | مُحَرَّمَةٌ: yasaklandı | عَلَيْهِمْ: onlara | أَرْبَعِينَ: kırk | سَنَةً: yıl | يَتِيهُونَ: şaşkın şaşkın dolaşacaklar | فِي: | الْأَرْضِ: o yerde | فَلَا: | تَأْسَ: sen üzülme | عَلَى: üzerine | الْقَوْمِ: toplum | الْفَاسِقِينَ: yoldan çıkmış |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قال GEL (Allah) buyurdu ki | فإنها FÎNHE şüphesiz orası | محرمة MḪRMT yasaklandı | عليهم ALYHM onlara | أربعين ÊRBAYN kırk | سنة SNT yıl | يتيهون YTYHWN şaşkın şaşkın dolaşacaklar | في FY | الأرض ELÊRŽ o yerde | فلا FLE | تأس TÊS sen üzülme | على AL üzerine | القوم ELGWM toplum | الفاسقين ELFESGYN yoldan çıkmış |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳāle: (Allah) buyurdu ki | feinnehā: şüphesiz orası | muHarrametun: yasaklandı | ǎleyhim: onlara | erbeǐyne: kırk | seneten: yıl | yetīhūne: şaşkın şaşkın dolaşacaklar | : | l-erDi: o yerde | felā: | te'se: sen üzülme | ǎlā: üzerine | l-ḳavmi: toplum | l-fāsiḳīne: yoldan çıkmış |
Kırık Meal (Transcript) : |GEL: (Allah) buyurdu ki | FÎNHE: şüphesiz orası | MḪRMT: yasaklandı | ALYHM: onlara | ÊRBAYN: kırk | SNT: yıl | YTYHVN: şaşkın şaşkın dolaşacaklar | FY: | ELÊRŽ: o yerde | FLE: | TÊS: sen üzülme | AL: üzerine | ELGVM: toplum | ELFESGYN: yoldan çıkmış |
Abdulbaki Gölpınarlı : Tanrı demişti ki: Orası, tam kırk yıl onlara haram edildi. Çölde sersemcesine dolaşacaklar, tasalanma o kötülükte bulunanlar için.
Adem Uğur : Allah, "Öyleyse orası (arz-ı mukaddes) onlara kırk yıl yasaklanmıştır; (bu müddet içinde) yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Artık sen, yoldan çıkmış toplum için üzülme" dedi.
Ahmed Hulusi : Buyurdu ki: "Artık orası onlara kırk sene haram edilmiştir. . . Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklardır. . . Artık sen de o fâsıklar (inancı bozulmuşlar) topluluğu için üzülme. "
Ahmet Tekin : Allah: 'Öyleyse, kırk sene, o kutsal topraklar onlara haram kılınmıştır, yasaklanmıştır. Bu süre içinde, yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Doğru ve mantıklı düşünmenin, hak dinin dışına çıkmış fâsık, âsi, bozguncu bir kavim için üzülmene gerek yok.' buyurdu.
Ahmet Varol : (Allah) 'Orası onlara kırk yıl süreyle haram kılınmıştır. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşıp dururlar. Sen bu yoldan çıkmış topluluk için üzülme!' dedi.
Ali Bulaç : (Allah) Dedi: "Artık orası kendilerine kırk yıl haram kılınmıştır. Onlar yeryüzünde 'şaşkınca dönüp duracaklar.' Sen de o fasıklar topluluğuna üzülme."
Ali Fikri Yavuz : Allah, Mûsa (aleyhisselâma) şöyle buyurdu: “- Artık orası (Mukaddes yer), onlara kırk yıl haram edilmiştir. Oldukları yerde (Tîh sahrasında) başıboş, şaşkın şaşkın dolaşacaklar. O hale, o fâsıklar kavminin hallerine kederlenme.”
Bekir Sadak : Allah: «Orasi onlara kirk yil haram kilindi; yeryuzunde saskin saskin dolasacaklar. Sen, yoldan cikmis millet icin tasalanma» dedi. *
Celal Yıldırım : (Allah ona): Şüphesiz ki, o kutsal yer onlara kırk yıl haram kılınmıştır. (Çöl) yerinde şaşkın perişan dolaşıp duracaklar. Sen artık (Allah) yolundan çıkan bir millet İçini tasalanma, dedi.
Diyanet İşleri : Allah, şöyle dedi: “O hâlde, orası onlara kırk yıl haram kılınmıştır. Bu süre içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dönüp dolaşacaklar. Artık böyle yoldan çıkmış kavme üzülme.”
Diyanet İşleri (eski) : Allah: 'Orası onlara kırk yıl haram kılındı; yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Sen, yoldan çıkmış millet için tasalanma' dedi.
Diyanet Vakfi : Allah, «Öyleyse orası (arz-ı mukaddes) onlara kırk yıl yasaklanmıştır; (bu müddet içinde) yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Artık sen, yoldan çıkmış toplum için üzülme» dedi.
Edip Yüksel : Orası onlara kırk yıl boyunca yasaklanmıştır; yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Yoldan çıkmış bir topluluk için üzme kendini.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah Musa'ya şöyle dedi: «Kırk sene o mukaddes yer onlara haram kılınmıştır. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. O fâsık kavim için üzülme!».
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah şöyle buyurdu: «Artık orası, onlara kırk yıl yasak edildi. Oldukları yerde sersem sersem dönüp duracaklardır. Artık o yoldan çıkmış topluluğa acıma!»
Elmalılı Hamdi Yazır : Buyurdu ki artık orası onlara kırk yıl haram kılındı, oldukları yerde sersem sersem dönüb duracaklar, artık acıma o fasık kavme
Fizilal-il Kuran : Allah dedi ki; «Kırk yıl boyunca orası onlara yasaklandı. Bu süre içinde orada burada şaşkın şaşkın dolaşacaklardır. Yoldan çıkmış bu kavim için sakın üzülme.
Gültekin Onan : (Tanrı) Dedi ki: "Artık orası kendilerine kırk yıl haram kılınmıştır. Onlar yeryüzünde 'şaşkınca dönüp duracaklar.' Sen de o fasıklar kavmine üzülme.
Hakkı Yılmaz : Allah dedi ki: “Artık temizlenmiş topraklar onlara kırk sene haram kılınmıştır. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. O nedenle sen, hak yoldan çıkmış o toplum için tasalanma!”
Hasan Basri Çantay : (Allah) buyurdu ki: «Muhakkak orası kendilerine kırk yıl haram edilmişdir. Onlar (oldukları) yerde sersem sersem dolaşacaklardır. Artık o faasıklar güruhuna karşı tasalanma».
Hayrat Neşriyat : (Allah:) 'Artık şübhesiz orası (arz-ı mukaddes) onlara kırk yıl haram kılınmıştır. O yerde (Tih çölünde) şaşkın şaşkın dolaşacaklardır, bu yüzden o fâsıklar topluluğuna üzülme!' buyurdu.
İbni Kesir : Buyurmuştur ki: Orası onlara kırk yıl haram edildi. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Artık sen fasıklar güruhu için tasalanma.
İskender Evrenosoğlu : Allah (cc.) buyurdu ki; "Artık muhakkak ki orası onlara kırk yıl haram kılınmıştır (yasaklanmıştır). Onlar yeryüzünde şaşkın dolaşacaklar. Sen artık fâsık kavim için üzülme!"
Muhammed Esed : "Öyleyse, bu (topraklar) onlara kırk yıl boyunca yasaklanmıştır, bu süre içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşsınlar; sen artık bu sapkın halk için kendini üzme!" diye cevap verdi Allah.
Ömer Nasuhi Bilmen : Buyurdu ki: «Şüphesiz orası onların üzerine kırk yıl haram kılınmıştır. O yerde mütehayyirane bir halde dolaşıp duracaklardır. Artık o fâsıklar gürûhunun haline acıma.»
Ömer Öngüt : Allah: “Orası onlara kırk yıl haram kılındı. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Sen, yoldan çıkmış fâsıklar güruhu için tasalanma, üzülme. ” buyurdu.
Şaban Piriş : Allah da : - Orası onlara kırk yıl haram kılındı. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Sen, fasık toplum için üzülme! dedi.
Suat Yıldırım : Buyurdu ki: "O kutsal yer onlara kırk yıl boyunca haram kılındı. Oldukları yerde sersem sersem dolaşacaklardır. Sen artık o yoldan çıkmış kimseler için kendini üzme!"
Süleyman Ateş : (Allâh) buyurdu ki: "Orası onlara kırk yıl yasaklandı. O yerde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Sen, yoldan çıkmış o toplum için üzülme."
Tefhim-ul Kuran : (Allah) Dedi: «Artık orası kendilerine kırk yıl haram kılınmıştır. Onlar yeryüzünde 'şaşkınca dönüp dolaşıp duracaklar.' Sen de o fasıklar topluluğuna karşı üzülme.»
Ümit Şimşek : Allah buyurdu ki: 'Kutsal topraklar onlara kırk sene haram kılınmıştır. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşsınlar; sen o fasıklar topluluğu için tasalanma.'
Yaşar Nuri Öztürk : Allah dedi ki: "Orası onlara kırk yıl haram kılınmıştır. Yeryüzünde sersem sersem dolaşacaklar. Sen o sapıklar topluluğu için kederlenme."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}