» 5 / Mâide  56:

Kuran Sırası: 5
İniş Sırası: 112
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

 » 5 / Mâide  Suresi: 56
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمَنْ (VMN) = ve men : ve kim
2. يَتَوَلَّ (YTVL) = yetevelle : dost tutarsa
3. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah'ı
4. وَرَسُولَهُ (VRSVLH) = ve rasūlehu : ve Elçisini
5. وَالَّذِينَ (VELZ̃YN) = velleƶīne : ve kimseleri
6. امَنُوا ( ËMNVE) = āmenū : mü'minleri
7. فَإِنَّ (FÎN) = feinne : yalnız
8. حِزْبَ (ḪZB) = Hizbe : taraftarlarıdır
9. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
10. هُمُ (HM) = humu : onlardır
11. الْغَالِبُونَ (ELĞELBVN) = l-ğālibūne : galib gelecek olanlar
ve kim | dost tutarsa | Allah'ı | ve Elçisini | ve kimseleri | mü'minleri | yalnız | taraftarlarıdır | Allah'ın | onlardır | galib gelecek olanlar |

[] [VLY] [] [RSL] [] [EMN] [] [ḪZB] [] [] [ĞLB]
VMN YTVL ELLH VRSVLH VELZ̃YN ËMNVE FÎN ḪZB ELLH HM ELĞELBVN

ve men yetevelle llahe ve rasūlehu velleƶīne āmenū feinne Hizbe llahi humu l-ğālibūne
ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون

 » 5 / Mâide  Suresi: 56
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | VMN ve men ve kim And whoever
يتول و ل ي | VLY YTVL yetevelle dost tutarsa takes as an ally
الله | ELLH llahe Allah'ı Allah
ورسوله ر س ل | RSL VRSVLH ve rasūlehu ve Elçisini and His Messenger
والذين | VELZ̃YN velleƶīne ve kimseleri and those who
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū mü'minleri believe,
فإن | FÎN feinne yalnız then indeed.
حزب ح ز ب | ḪZB ḪZB Hizbe taraftarlarıdır (the) party
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah -
هم | HM humu onlardır they
الغالبون غ ل ب | ĞLB ELĞELBVN l-ğālibūne galib gelecek olanlar (are) the victorious.

5:56 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve kim | dost tutarsa | Allah'ı | ve Elçisini | ve kimseleri | mü'minleri | yalnız | taraftarlarıdır | Allah'ın | onlardır | galib gelecek olanlar |

[] [VLY] [] [RSL] [] [EMN] [] [ḪZB] [] [] [ĞLB]
VMN YTVL ELLH VRSVLH VELZ̃YN ËMNVE FÎN ḪZB ELLH HM ELĞELBVN

ve men yetevelle llahe ve rasūlehu velleƶīne āmenū feinne Hizbe llahi humu l-ğālibūne
ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون

[] [و ل ي] [] [ر س ل] [] [ا م ن] [] [ح ز ب] [] [] [غ ل ب]

 » 5 / Mâide  Suresi: 56
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | VMN ve men ve kim And whoever
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional noun
الواو استئنافية
اسم شرط
يتول و ل ي | VLY YTVL yetevelle dost tutarsa takes as an ally
Ye,Te,Vav,Lam,
10,400,6,30,
V – 3rd person masculine singular (form V) imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
الله | ELLH llahe Allah'ı Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
ورسوله ر س ل | RSL VRSVLH ve rasūlehu ve Elçisini and His Messenger
Vav,Re,Sin,Vav,Lam,He,
6,200,60,6,30,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
والذين | VELZ̃YN velleƶīne ve kimseleri and those who
Vav,Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
6,1,30,700,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – masculine plural relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū mü'minleri believe,
,Mim,Nun,Vav,Elif,
,40,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
فإن | FÎN feinne yalnız then indeed.
Fe,,Nun,
80,,50,
RSLT – prefixed result particle
ACC – accusative particle
الفاء واقعة في جواب الشرط
حرف نصب
حزب ح ز ب | ḪZB ḪZB Hizbe taraftarlarıdır (the) party
Ha,Ze,Be,
8,7,2,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah -
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
هم | HM humu onlardır they
He,Mim,
5,40,
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
الغالبون غ ل ب | ĞLB ELĞELBVN l-ğālibūne galib gelecek olanlar (are) the victorious.
Elif,Lam,Ğayn,Elif,Lam,Be,Vav,Nun,
1,30,1000,1,30,2,6,50,
N – nominative masculine plural active participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمَنْ: ve kim | يَتَوَلَّ: dost tutarsa | اللَّهَ: Allah'ı | وَرَسُولَهُ: ve Elçisini | وَالَّذِينَ: ve kimseleri | امَنُوا: mü'minleri | فَإِنَّ: yalnız | حِزْبَ: taraftarlarıdır | اللَّهِ: Allah'ın | هُمُ: onlardır | الْغَالِبُونَ: galib gelecek olanlar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ومن WMN ve kim | يتول YTWL dost tutarsa | الله ELLH Allah'ı | ورسوله WRSWLH ve Elçisini | والذين WELZ̃YN ve kimseleri | آمنوا ËMNWE mü'minleri | فإن FÎN yalnız | حزب ḪZB taraftarlarıdır | الله ELLH Allah'ın | هم HM onlardır | الغالبون ELĞELBWN galib gelecek olanlar |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve men: ve kim | yetevelle: dost tutarsa | llahe: Allah'ı | ve rasūlehu: ve Elçisini | velleƶīne: ve kimseleri | āmenū: mü'minleri | feinne: yalnız | Hizbe: taraftarlarıdır | llahi: Allah'ın | humu: onlardır | l-ğālibūne: galib gelecek olanlar |
Kırık Meal (Transcript) : |VMN: ve kim | YTVL: dost tutarsa | ELLH: Allah'ı | VRSVLH: ve Elçisini | VELZ̃YN: ve kimseleri | ËMNVE: mü'minleri | FÎN: yalnız | ḪZB: taraftarlarıdır | ELLH: Allah'ın | HM: onlardır | ELĞELBVN: galib gelecek olanlar |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve kim, Allah'tan, Peygamberinden ve inananlardan yüz çevirirse bilsin ki hiç şüphesiz Allah'a mensup olanlardır üst olacak kişiler.
Adem Uğur : Kim Allah'ı, Resûlünü ve iman edenleri dost edinirse (bilsin ki) üstün gelecek olanlar şüphesiz Allah'ın tarafını tutanlardır.
Ahmed Hulusi : Kim Allâh'ı, "HÛ"nun Rasûlünü ve iman edenleri velî edinir ise, (bilsin ki) muhakkak Allâh taraftarları, galip gelecek olanların ta kendileridir!
Ahmet Tekin : Allah’ın, Rasûlünün ve iman edenlerin velâyetini, hâkimiyetini, idaresini, korumasını kabul edenler bilsinler ki, Allah’ın orduları, onun tarafında olanlar, işte onlar galip geleceklerdir.
Ahmet Varol : Kim Allah'ı, Peygamberini ve iman edenleri dost edinirse (bilsin ki) Allah'ın taraftarları üstün geleceklerdir.
Ali Bulaç : Kim Allah'ı, Resûlü'nü ve iman edenleri dost (veli) edinirse, hiç şüphe yok, galip gelecek olanlar, Allah'ın taraftarlarıdır.
Ali Fikri Yavuz : Kim Allah’ı, Peygamberini ve mü’minleri yâr edinir, yardımda bulunursa, şüphesiz ki üstün gelecek olanlar, Allah taraftarlarıdır.
Bekir Sadak : Kim Allah'i, Peygamberini ve inananlari dost edinirse bilsin ki, suphesiz Allah'tan yana olanlar ustun gelirler. *
Celal Yıldırım : Kim Allah'ı, Peygamberini ve imân edenleri dost edinirse, şüphesiz ki ancak Allah'tan yana olanlar üstündürler.
Diyanet İşleri : Kim Allah’ı, O‘nun peygamberini ve inananları dost edinirse, bilsin ki şüphesiz Allah taraftarları galiplerin ta kendileridir.
Diyanet İşleri (eski) : Kim Allah'ı, Peygamberini ve inananları dost edinirse bilsin ki, şüphesiz Allah'tan yana olanlar üstün gelirler.
Diyanet Vakfi : Kim Allah'ı, Resûlünü ve iman edenleri dost edinirse (bilsin ki) üstün gelecek olanlar şüphesiz Allah'ın tarafını tutanlardır.
Edip Yüksel : Kim ALLAH'ı, elçisini ve inananları dost edinirse bilsin ki ALLAH'ın partisi üstün gelecek.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kim Allah'ı, O'nun Resulünü ve müminleri dost edinirse, (iyi bilsin ki) Allah'ın taraftarları galip geleceklerdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ve her kim Allah'a, peygamberine ve iman edenlere dost olursa, şüphe yok ki, ancak Allah'tan yana olanlar üstün geleceklerdir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve her kim Allah ve Resulüne iyman edenlere yar olursa şübhe yok ki Allah hizbidir ancak galib olacaklar
Fizilal-il Kuran : kim Allah'ı, Peygamberi ve müminleri dost edinirse bilsin ki, galip gelecek olanlar, yalnız Allah'ın tarafını tutanların grubudur.
Gültekin Onan : Kim Tanrı'yı, elçisini ve inananları veli edinirse, hiç kuşku yok, galip gelecek olanlar Tanrı'nın taraftarlarıdır.
Hakkı Yılmaz : Allah'ı, O'nun Elçisi'ni ve iman edenleri kendine yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakın kabul edenler bilsinler ki, kesinlikle Allah'ın taraftarları, galip olanların ta kendileridir.
Hasan Basri Çantay : Kim Allahdan, peygamberinden ve îman edenlerden yüz çevirirse. Hiç şüphe yok ki galebeyi kazanacak olanlar Allahın yardımcılarının ta kendileridir.
Hayrat Neşriyat : Böylece kim Allah’ı, peygamberini ve îmân edenleri dost edinirse, artık şübhesiz ki galib gelecek olanlar, ancak Allah’ın tarafdarlarıdır.
İbni Kesir : Her kim ki Allah'ı, peygamberini ve mü'minleri dost edinirse; muhakkak ki galig gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır.
İskender Evrenosoğlu : Ve, Allah'a ve O'nun Resûlü'ne ve âmenû olanlara dönen kimseler, artık muhakkak ki Allah'ın taraftarlarıdır, onlar gâlip olanlardır.
Muhammed Esed : Çünkü Allah ve Elçisi ve imana erenler ile dost olanlar; işte onlar, Allahın taraftarlarıdır, onlardır zafere ulaşanlar!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve her kim Allah Teâlâyı ve O'nun Resûlünü ve imân edenleri velî ittihaz ederse şüphe yok ki galip olanlar Allah Teâlâ'nın o fırkasıdır.
Ömer Öngüt : Kim Allah'ı, onun Peygamber'ini ve müminleri dost edinirse, bilsin ki galip gelecek olanlar Allah'tan yana olanlardır.
Şaban Piriş : Kim, Allah’ı ve Peygamberini ve iman edenleri veli edinirse (bilsin ki) elbette Allah’ın grubu galip gelecektir.
Suat Yıldırım : Kim Allah’ı, Resulünü ve iman edenleri dost edinirse bilsin ki, bunların teşkil ettiği Allah tarafı, mutlaka galip gelecektir.
Süleyman Ateş : Kim Allâh'ı, Elçisini ve mü'minleri dost tutarsa (bilsin ki) gâlib gelecek olanlar, yalnız Allâh'ın taraftarlarıdır.
Tefhim-ul Kuran : Kim Allah'ı, O'nun Resulünü ve iman edenleri dost (veli) edinirse, hiç şüphe yok, galib gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır.
Ümit Şimşek : Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri veli edinirse, hiç kuşkusuz üstün gelecek olan, Allah'ın taraftarlarıdır.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah'ı, O'nun resulünü ve iman edenleri dost edinen/Allah'tan, O'nun resulünden ve iman edenlerden yüz çeviren bilsin ki, galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}