» 5 / Mâide  78:

Kuran Sırası: 5
İniş Sırası: 112
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

 » 5 / Mâide  Suresi: 78
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. لُعِنَ (LAN) = luǐne : la'net edilmiştir
2. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimselere
3. كَفَرُوا (KFRVE) = keferū : inkar eden
4. مِنْ (MN) = min : -ndan
5. بَنِي (BNY) = benī : oğulları-
6. إِسْرَائِيلَ (ÎSREÙYL) = isrāīle : İsrail
7. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : ile
8. لِسَانِ (LSEN) = lisāni : dili
9. دَاوُودَ (D̃EVVD̃) = dāvūde : Davud
10. وَعِيسَى (VAYS) = ve ǐysā : ve Îsa
11. ابْنِ (EBN) = bni : oğlu
12. مَرْيَمَ (MRYM) = meryeme : Meryem
13. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : bu
14. بِمَا (BME) = bimā : sebebiyledir
15. عَصَوْا (AṦVE) = ǎSav : isyan etmeleri
16. وَكَانُوا (VKENVE) = ve kānū : ve (sebebiyledir)
17. يَعْتَدُونَ (YATD̃VN) = yeǎ'tedūne : saldırmaları
la'net edilmiştir | kimselere | inkar eden | -ndan | oğulları- | İsrail | ile | dili | Davud | ve Îsa | oğlu | Meryem | bu | sebebiyledir | isyan etmeleri | ve (sebebiyledir) | saldırmaları |

[LAN] [] [KFR] [] [BNY] [] [] [LSN] [] [] [BNY] [] [] [] [AṦY] [KVN] [AD̃V]
LAN ELZ̃YN KFRVE MN BNY ÎSREÙYL AL LSEN D̃EVVD̃ VAYS EBN MRYM Z̃LK BME AṦVE VKENVE YATD̃VN

luǐne elleƶīne keferū min benī isrāīle ǎlā lisāni dāvūde ve ǐysā bni meryeme ƶālike bimā ǎSav ve kānū yeǎ'tedūne
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون

 » 5 / Mâide  Suresi: 78
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لعن ل ع ن | LAN LAN luǐne la'net edilmiştir Were cursed
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar eden disbelieved
من | MN min -ndan from
بني ب ن ي | BNY BNY benī oğulları- (the) Children
إسرائيل | ÎSREÙYL isrāīle İsrail (of) Israel
على | AL ǎlā ile by
لسان ل س ن | LSN LSEN lisāni dili (the) tongue
داوود | D̃EVVD̃ dāvūde Davud (of) Dawood
وعيسى | VAYS ve ǐysā ve Îsa and Isa,
ابن ب ن ي | BNY EBN bni oğlu son
مريم | MRYM meryeme Meryem (of) Maryam,
ذلك | Z̃LK ƶālike bu that (was)
بما | BME bimā sebebiyledir because
عصوا ع ص ي | AṦY AṦVE ǎSav isyan etmeleri they disobeyed
وكانوا ك و ن | KVN VKENVE ve kānū ve (sebebiyledir) and they were
يعتدون ع د و | AD̃V YATD̃VN yeǎ'tedūne saldırmaları transgressing.

5:78 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

la'net edilmiştir | kimselere | inkar eden | -ndan | oğulları- | İsrail | ile | dili | Davud | ve Îsa | oğlu | Meryem | bu | sebebiyledir | isyan etmeleri | ve (sebebiyledir) | saldırmaları |

[LAN] [] [KFR] [] [BNY] [] [] [LSN] [] [] [BNY] [] [] [] [AṦY] [KVN] [AD̃V]
LAN ELZ̃YN KFRVE MN BNY ÎSREÙYL AL LSEN D̃EVVD̃ VAYS EBN MRYM Z̃LK BME AṦVE VKENVE YATD̃VN

luǐne elleƶīne keferū min benī isrāīle ǎlā lisāni dāvūde ve ǐysā bni meryeme ƶālike bimā ǎSav ve kānū yeǎ'tedūne
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون

[ل ع ن] [] [ك ف ر] [] [ب ن ي] [] [] [ل س ن] [] [] [ب ن ي] [] [] [] [ع ص ي] [ك و ن] [ع د و]

 » 5 / Mâide  Suresi: 78
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لعن ل ع ن | LAN LAN luǐne la'net edilmiştir Were cursed
Lam,Ayn,Nun,
30,70,50,
V – 3rd person masculine singular passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar eden disbelieved
Kef,Fe,Re,Vav,Elif,
20,80,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
من | MN min -ndan from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
بني ب ن ي | BNY BNY benī oğulları- (the) Children
Be,Nun,Ye,
2,50,10,
"N – genitive masculine plural noun → Children of Israel"
اسم مجرور
إسرائيل | ÎSREÙYL isrāīle İsrail (of) Israel
,Sin,Re,Elif,,Ye,Lam,
,60,200,1,,10,30,
"PN – genitive proper noun → Israel"
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
على | AL ǎlā ile by
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
لسان ل س ن | LSN LSEN lisāni dili (the) tongue
Lam,Sin,Elif,Nun,
30,60,1,50,
"N – genitive masculine noun → Tongue"
اسم مجرور
داوود | D̃EVVD̃ dāvūde Davud (of) Dawood
Dal,Elif,Vav,Vav,Dal,
4,1,6,6,4,
"PN – genitive proper noun → David"
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
وعيسى | VAYS ve ǐysā ve Îsa and Isa,
Vav,Ayn,Ye,Sin,,
6,70,10,60,,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – genitive proper noun → Jesus"
الواو عاطفة
اسم علم مجرور
ابن ب ن ي | BNY EBN bni oğlu son
Elif,Be,Nun,
1,2,50,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
مريم | MRYM meryeme Meryem (of) Maryam,
Mim,Re,Ye,Mim,
40,200,10,40,
"PN – genitive feminine proper noun → Maryam"
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
ذلك | Z̃LK ƶālike bu that (was)
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
بما | BME bimā sebebiyledir because
Be,Mim,Elif,
2,40,1,
P – prefixed preposition bi
SUB – subordinating conjunction
جار ومجرور
عصوا ع ص ي | AṦY AṦVE ǎSav isyan etmeleri they disobeyed
Ayn,Sad,Vav,Elif,
70,90,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
وكانوا ك و ن | KVN VKENVE ve kānū ve (sebebiyledir) and they were
Vav,Kef,Elif,Nun,Vav,Elif,
6,20,1,50,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
يعتدون ع د و | AD̃V YATD̃VN yeǎ'tedūne saldırmaları transgressing.
Ye,Ayn,Te,Dal,Vav,Nun,
10,70,400,4,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |لُعِنَ: la'net edilmiştir | الَّذِينَ: kimselere | كَفَرُوا: inkar eden | مِنْ: -ndan | بَنِي: oğulları- | إِسْرَائِيلَ: İsrail | عَلَىٰ: ile | لِسَانِ: dili | دَاوُودَ: Davud | وَعِيسَى: ve Îsa | ابْنِ: oğlu | مَرْيَمَ: Meryem | ذَٰلِكَ: bu | بِمَا: sebebiyledir | عَصَوْا: isyan etmeleri | وَكَانُوا: ve (sebebiyledir) | يَعْتَدُونَ: saldırmaları |
Kırık Meal (Harekesiz) : |لعن LAN la'net edilmiştir | الذين ELZ̃YN kimselere | كفروا KFRWE inkar eden | من MN -ndan | بني BNY oğulları- | إسرائيل ÎSREÙYL İsrail | على AL ile | لسان LSEN dili | داوود D̃EWWD̃ Davud | وعيسى WAYS ve Îsa | ابن EBN oğlu | مريم MRYM Meryem | ذلك Z̃LK bu | بما BME sebebiyledir | عصوا AṦWE isyan etmeleri | وكانوا WKENWE ve (sebebiyledir) | يعتدون YATD̃WN saldırmaları |
Kırık Meal (Okunuş) : |luǐne: la'net edilmiştir | elleƶīne: kimselere | keferū: inkar eden | min: -ndan | benī: oğulları- | isrāīle: İsrail | ǎlā: ile | lisāni: dili | dāvūde: Davud | ve ǐysā: ve Îsa | bni: oğlu | meryeme: Meryem | ƶālike: bu | bimā: sebebiyledir | ǎSav: isyan etmeleri | ve kānū: ve (sebebiyledir) | yeǎ'tedūne: saldırmaları |
Kırık Meal (Transcript) : |LAN: la'net edilmiştir | ELZ̃YN: kimselere | KFRVE: inkar eden | MN: -ndan | BNY: oğulları- | ÎSREÙYL: İsrail | AL: ile | LSEN: dili | D̃EVVD̃: Davud | VAYS: ve Îsa | EBN: oğlu | MRYM: Meryem | Z̃LK: bu | BME: sebebiyledir | AṦVE: isyan etmeleri | VKENVE: ve (sebebiyledir) | YATD̃VN: saldırmaları |
Abdulbaki Gölpınarlı : İsrailoğullarından kâfir olanlara Dâvûd'un diliyle de lânet edilmişti, Meryemoğlu İsa'nın diliyle de. Bu da isyan ettiklerinden ve aşırı gittiklerindendi.
Adem Uğur : İsrailoğullarından kâfir olanlar, Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lânetlenmişlerdir. Bunun sebebi, söz dinlememeleri ve sınırı aşmalarıdır.
Ahmed Hulusi : İsrailoğullarından Hakk'ı inkâr edenler, Davud'un ve Meryemoğlu İsa'nın lisanı üzere lânetlenmişlerdir (Allâh'tan uzak düşmüşlerdir). . . Bu (sonuç), onların isyan etmeleri ve haddi aşmaları yüzündendir.
Ahmet Tekin : İsrailoğulları’ndan küfre sapanlar, Zebur’da Dâvûd’un, İncil’de Meryem’in oğlu Îsâ’nın diliyle lânetlenmişlerdir. Bu onların, isyankâr olmaları ve devamlı haddi tecavüz etmeleri, aşırı gitmeleri sebebiyledir.
Ahmet Varol : İsrailoğullarından inkar edenler Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Bu, başkaldırmaları ve sınırı aşmaları sebebiyledir.
Ali Bulaç : İsrailoğullarından inkâr edenlere, Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanet edilmiştir. Bu, isyan etmeleri ve haddi aşmaları nedeniyledir.
Ali Fikri Yavuz : İsrailoğullarından kâfir olanlara, hem Dâvûd’un, hem de Meryem oğlu Îsa’nın dili ile lânet olundu. Bunun sebebi, isyan etmeleri ve hakkın sınırını aşmış olmalarıydı.
Bekir Sadak : Israilogullarindan inkar edenler, Davud'un ve Meryem oglu Isa'nin diliyle lanetlenmislerdi. Bu, bas kaldirmalari ve asiri gitmelerindendi.
Celal Yıldırım : İsrail oğulları'ndan küfre sapanlar, Davud'un ve Meryem oğlu isa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Bu, onların isyan etmeleri ve taşkınlık yapıp haddi aşmalarındandır.
Diyanet İşleri : İsrailoğullarından inkâr edenler, Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lânetlendi. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü.
Diyanet İşleri (eski) : İsrailoğullarından inkar edenler, Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdi. Bu, baş kaldırmaları ve aşırı gitmelerindendi.
Diyanet Vakfi : İsrailoğullarından kâfir olanlar, Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lânetlenmişlerdir. Bunun sebebi, söz dinlememeleri ve sınırı aşmalarıdır.
Edip Yüksel : İsrail oğullarının inkarcıları, hem Davud'un hem Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişti. Zira onlar isyan edip sınır tanımıyorlardı.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İsrailoğulları'ndan küfredenler, Davud ve Meryem'in oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Bu, onların isyan etmeleri ve aşırı gitmeleri yüzündendi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İsrailoğullarından o küfredenler, hem Davud'un hem de Meryem'in oğlu İsa'nın dili ile lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri ve hakkın sınırlarını aşmakta olmaları yüzündendi.
Elmalılı Hamdi Yazır : Benî Israîlden o küfr edenler hem Davudun hem Meryemin oğlu Isânın lisaniyle tel'ın edildiler, bu onların ısyan etmeleri ve hakkın hududunu tecavüz eder olmaları sebebiyle idi
Fizilal-il Kuran : İsrailoğullarının kafirleri, Davud'un ve Meryemoğlu İsa'nın dilinden lanetlenmiştir. Bu lânetlenmelerinin sebebi, onların Allah'a karşı gelmeleri ve O'nun sınırlarını çiğnemeleri idi.
Gültekin Onan : İsrailoğullarından küfredenlere, Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanet edilmiştir. Bu, isyan etmeleri ve haddi aşmaları nedeniyledir.
Hakkı Yılmaz : "İsrâîloğulları'ndan şu kâfirler; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden şu kimseler, Dâvûd ve Meryem'in oğlu Îsâ diliyle dışlanmışlardır. Bu, onların isyan etmeleri ve aşırı gitmeleri sebebiyledir. "
Hasan Basri Çantay : İsrâîl oğullarından olub da küfredenlere Dâvudun da, Meryem oğlu İsânın da diliyle lâ'net olunmuşdur. Bunun sebebi isyan etmeleri ve ifrata sapmaları idi.
Hayrat Neşriyat : İsrâiloğullarından inkâr edenler, Dâvûd’un ve Meryemoğlu Îsâ’nın diliyle lâ'netedildiler. Bu (lâ'net, onların) isyân etmeleri ve haddi aşıyor olmaları yüzündendir.
İbni Kesir : İsrailoğullarından küfredenler; Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle la'netlenmişlerdi. Bu; isyan etmeleri ve aşırı gitmelerindendi.
İskender Evrenosoğlu : İsrailoğulları'ndan inkâr edenler, Hz. Dâvud (a.s) ve Meryem oğlu Îsâ'nın diliyle lânetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri, taşkınlık yapıp haddi aşmaları sebebiyledir.
Muhammed Esed : Hakikati inkara şartlanmış bulunan şu İsrailoğulları (zaten) Davudun ve Meryem oğlu İsanın diliyle lanetlenmişlerdir: Böyledir, çünkü onlar (Allaha) isyan ettiler; hak ve adalet sınırlarını ihlalde ısrarcı davrandılar.
Ömer Nasuhi Bilmen : İsrailoğullarından kâfir olanlar, Dâvud'un da, Meryem'in oğlu İsâ'nın da lisanıyla lânet olunmuşlardır. Bu da onların isyan etmeleri ve haddi tecavüz eylemeleri sebebiyledir.
Ömer Öngüt : İsrailoğullarından küfre sapanlar hem Davut'un hem de Meryem oğlu İsâ'nın diliyle lânetlenmişlerdir. Çünkü onlar isyan etmişler, sınırı aşmışlardı.
Şaban Piriş : İsrailoğullarından kafir olanlar, Davud’un ve Meryem oğlu İsa’nın dili ile lanetlenmiştir. Bu lanet, isyan etmeleri ve haddi aşmalarındandı.
Suat Yıldırım : İsrailoğullarından küfre sapanlar hem Davud’un, hem de Meryem oğlu Îsâ’nın lisanı ile lânetlendiler. Bunun sebebi onların isyan etmeleri ve taşkınlık edip haddi aşmaları idi.
Süleyman Ateş : İsrâil oğullarının nankörlerine, Dâvûd ve Meryem oğlu Îsâ diliyle la'net edilmiştir. Çünkü (onlar) isyân etmişlerdi ve saldırıyorlardı.
Tefhim-ul Kuran : İsrailoğullarından küfredenlere, Davud ve Meryem Oğlu İsa diliyle lanet edilmiştir. Bu, isyan etmeleri ve haddi aşmaları nedeniyledir.
Ümit Şimşek : İsrailoğullarından kâfir olanlar, hem Davud'un, hem de Meryem oğlu İsa'nın diliyle lânetlendiler. Bunun sebebi de onların isyan etmiş olmaları ve hadlerini aşıp durmalarıydı.
Yaşar Nuri Öztürk : İsrailoğullarının küfre sapanları, Meryem'in oğlu İsa'nın ve Dâvud'un diliyle lanetlendiler. Bu böyledir; çünkü onlar sınır tanımazlık, haksızlık, düşmanlık ediyorlardı.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}