» 5 / Mâide  19:

Kuran Sırası: 5
İniş Sırası: 112
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

 » 5 / Mâide  Suresi: 19
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. أَهْلَ (ÊHL) = ehle : halk
3. الْكِتَابِ (ELKTEB) = l-kitābi : Kitap
4. قَدْ (GD̃) = ḳad : muhakkak
5. جَاءَكُمْ (CEÙKM) = cā'ekum : size geldi
6. رَسُولُنَا (RSVLNE) = rasūlunā : Elçimiz
7. يُبَيِّنُ (YBYN) = yubeyyinu : gerçekleri açıklıyan
8. لَكُمْ (LKM) = lekum : size
9. عَلَىٰ (AL) = ǎlā :
10. فَتْرَةٍ (FTRT) = fetratin : arasının kesildiği sırada
11. مِنَ (MN) = mine :
12. الرُّسُلِ (ELRSL) = r-rusuli : elçilerin
13. أَنْ (ÊN) = en :
14. تَقُولُوا (TGVLVE) = teḳūlū : demeyesiniz
15. مَا (ME) = mā :
16. جَاءَنَا (CEÙNE) = cā'enā : bize gelmedi
17. مِنْ (MN) = min :
18. بَشِيرٍ (BŞYR) = beşīrin : bir müjdeleyici
19. وَلَا (VLE) = ve lā : ve ne de
20. نَذِيرٍ (NZ̃YR) = neƶīrin : bir uyarıcı
21. فَقَدْ (FGD̃) = feḳad : işte
22. جَاءَكُمْ (CEÙKM) = cā'ekum : size geldi
23. بَشِيرٌ (BŞYR) = beşīrun : müjdeleyici
24. وَنَذِيرٌ (VNZ̃YR) = ve neƶīrun : ve uyarıcı
25. وَاللَّهُ (VELLH) = vallahu : Allah
26. عَلَىٰ (AL) = ǎlā :
27. كُلِّ (KL) = kulli : her
28. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : şeye
29. قَدِيرٌ (GD̃YR) = ḳadīrun : kadirdir
EY/HEY/AH | halk | Kitap | muhakkak | size geldi | Elçimiz | gerçekleri açıklıyan | size | | arasının kesildiği sırada | | elçilerin | | demeyesiniz | | bize gelmedi | | bir müjdeleyici | ve ne de | bir uyarıcı | işte | size geldi | müjdeleyici | ve uyarıcı | Allah | | her | şeye | kadirdir |

[Y] [EHL] [KTB] [] [CYE] [RSL] [BYN] [] [] [FTR] [] [RSL] [] [GVL] [] [CYE] [] [BŞR] [] [NZ̃R] [] [CYE] [BŞR] [NZ̃R] [] [] [KLL] [ŞYE] [GD̃R]
YE ÊHL ELKTEB GD̃ CEÙKM RSVLNE YBYN LKM AL FTRT MN ELRSL ÊN TGVLVE ME CEÙNE MN BŞYR VLE NZ̃YR FGD̃ CEÙKM BŞYR VNZ̃YR VELLH AL KL ŞYÙ GD̃YR

ehle l-kitābi ḳad cā'ekum rasūlunā yubeyyinu lekum ǎlā fetratin mine r-rusuli en teḳūlū cā'enā min beşīrin ve lā neƶīrin feḳad cā'ekum beşīrun ve neƶīrun vallahu ǎlā kulli şey'in ḳadīrun
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير

 » 5 / Mâide  Suresi: 19
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
أهل ا ه ل | EHL ÊHL ehle halk People/Folk
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābi Kitap (of) the Book!
قد | GD̃ ḳad muhakkak Surely
جاءكم ج ي ا | CYE CEÙKM cā'ekum size geldi has come to you
رسولنا ر س ل | RSL RSVLNE rasūlunā Elçimiz Our Messenger,
يبين ب ي ن | BYN YBYN yubeyyinu gerçekleri açıklıyan he makes clear
لكم | LKM lekum size to you
على | AL ǎlā [on]
فترة ف ت ر | FTR FTRT fetratin arasının kesildiği sırada (after) an interval (of cessation)
من | MN mine of
الرسل ر س ل | RSL ELRSL r-rusuli elçilerin the Messengers,
أن | ÊN en lest
تقولوا ق و ل | GVL TGVLVE teḳūlū demeyesiniz you say
ما | ME """Not"
جاءنا ج ي ا | CYE CEÙNE cā'enā bize gelmedi (has) come to us
من | MN min any
بشير ب ش ر | BŞR BŞYR beşīrin bir müjdeleyici bearer of glad tidings
ولا | VLE ve lā ve ne de and not
نذير ن ذ ر | NZ̃R NZ̃YR neƶīrin bir uyarıcı "a warner."""
فقد | FGD̃ feḳad işte But surely
جاءكم ج ي ا | CYE CEÙKM cā'ekum size geldi has come to you
بشير ب ش ر | BŞR BŞYR beşīrun müjdeleyici a bearer of glad tidings
ونذير ن ذ ر | NZ̃R VNZ̃YR ve neƶīrun ve uyarıcı and a warner.
والله | VELLH vallahu Allah And Allah
على | AL ǎlā (is) on
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şeye thing
قدير ق د ر | GD̃R GD̃YR ḳadīrun kadirdir All-Powerful.

5:19 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | halk | Kitap | muhakkak | size geldi | Elçimiz | gerçekleri açıklıyan | size | | arasının kesildiği sırada | | elçilerin | | demeyesiniz | | bize gelmedi | | bir müjdeleyici | ve ne de | bir uyarıcı | işte | size geldi | müjdeleyici | ve uyarıcı | Allah | | her | şeye | kadirdir |

[Y] [EHL] [KTB] [] [CYE] [RSL] [BYN] [] [] [FTR] [] [RSL] [] [GVL] [] [CYE] [] [BŞR] [] [NZ̃R] [] [CYE] [BŞR] [NZ̃R] [] [] [KLL] [ŞYE] [GD̃R]
YE ÊHL ELKTEB GD̃ CEÙKM RSVLNE YBYN LKM AL FTRT MN ELRSL ÊN TGVLVE ME CEÙNE MN BŞYR VLE NZ̃YR FGD̃ CEÙKM BŞYR VNZ̃YR VELLH AL KL ŞYÙ GD̃YR

ehle l-kitābi ḳad cā'ekum rasūlunā yubeyyinu lekum ǎlā fetratin mine r-rusuli en teḳūlū cā'enā min beşīrin ve lā neƶīrin feḳad cā'ekum beşīrun ve neƶīrun vallahu ǎlā kulli şey'in ḳadīrun
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير

[ي] [ا ه ل] [ك ت ب] [] [ج ي ا] [ر س ل] [ب ي ن] [] [] [ف ت ر] [] [ر س ل] [] [ق و ل] [] [ج ي ا] [] [ب ش ر] [] [ن ذ ر] [] [ج ي ا] [ب ش ر] [ن ذ ر] [] [] [ك ل ل] [ش ي ا] [ق د ر]

 » 5 / Mâide  Suresi: 19
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

أهل ا ه ل | EHL ÊHL ehle halk People/Folk
,He,Lam,
,5,30,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – accusative masculine noun
أداة نداء
اسم منصوب
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābi Kitap (of) the Book!
Elif,Lam,Kef,Te,Elif,Be,
1,30,20,400,1,2,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
قد | GD̃ ḳad muhakkak Surely
Gaf,Dal,
100,4,
CERT – particle of certainty
حرف تحقيق
جاءكم ج ي ا | CYE CEÙKM cā'ekum size geldi has come to you
Cim,Elif,,Kef,Mim,
3,1,,20,40,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
رسولنا ر س ل | RSL RSVLNE rasūlunā Elçimiz Our Messenger,
Re,Sin,Vav,Lam,Nun,Elif,
200,60,6,30,50,1,
N – nominative masculine noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
يبين ب ي ن | BYN YBYN yubeyyinu gerçekleri açıklıyan he makes clear
Ye,Be,Ye,Nun,
10,2,10,50,
V – 3rd person masculine singular (form II) imperfect verb
فعل مضارع
لكم | LKM lekum size to you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
على | AL ǎlā [on]
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
فترة ف ت ر | FTR FTRT fetratin arasının kesildiği sırada (after) an interval (of cessation)
Fe,Te,Re,Te merbuta,
80,400,200,400,
N – genitive feminine indefinite noun
اسم مجرور
من | MN mine of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الرسل ر س ل | RSL ELRSL r-rusuli elçilerin the Messengers,
Elif,Lam,Re,Sin,Lam,
1,30,200,60,30,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
أن | ÊN en lest
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
تقولوا ق و ل | GVL TGVLVE teḳūlū demeyesiniz you say
Te,Gaf,Vav,Lam,Vav,Elif,
400,100,6,30,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ما | ME """Not"
Mim,Elif,
40,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
جاءنا ج ي ا | CYE CEÙNE cā'enā bize gelmedi (has) come to us
Cim,Elif,,Nun,Elif,
3,1,,50,1,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 1st person plural object pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
من | MN min any
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
بشير ب ش ر | BŞR BŞYR beşīrin bir müjdeleyici bearer of glad tidings
Be,Şın,Ye,Re,
2,300,10,200,
N – genitive masculine singular indefinite noun
اسم مجرور
ولا | VLE ve lā ve ne de and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
نذير ن ذ ر | NZ̃R NZ̃YR neƶīrin bir uyarıcı "a warner."""
Nun,Zel,Ye,Re,
50,700,10,200,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
فقد | FGD̃ feḳad işte But surely
Fe,Gaf,Dal,
80,100,4,
REM – prefixed resumption particle
CERT – particle of certainty
الفاء استئنافية
حرف تحقيق
جاءكم ج ي ا | CYE CEÙKM cā'ekum size geldi has come to you
Cim,Elif,,Kef,Mim,
3,1,,20,40,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
بشير ب ش ر | BŞR BŞYR beşīrun müjdeleyici a bearer of glad tidings
Be,Şın,Ye,Re,
2,300,10,200,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
ونذير ن ذ ر | NZ̃R VNZ̃YR ve neƶīrun ve uyarıcı and a warner.
Vav,Nun,Zel,Ye,Re,
6,50,700,10,200,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
والله | VELLH vallahu Allah And Allah
Vav,Elif,Lam,Lam,He,
6,1,30,30,5,
"REM – prefixed resumption particle
PN – nominative proper noun → Allah"
الواو استئنافية
لفظ الجلالة مرفوع
على | AL ǎlā (is) on
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
Kef,Lam,
20,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şeye thing
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
قدير ق د ر | GD̃R GD̃YR ḳadīrun kadirdir All-Powerful.
Gaf,Dal,Ye,Re,
100,4,10,200,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا: EY/HEY/AH | أَهْلَ: halk | الْكِتَابِ: Kitap | قَدْ: muhakkak | جَاءَكُمْ: size geldi | رَسُولُنَا: Elçimiz | يُبَيِّنُ: gerçekleri açıklıyan | لَكُمْ: size | عَلَىٰ: | فَتْرَةٍ: arasının kesildiği sırada | مِنَ: | الرُّسُلِ: elçilerin | أَنْ: | تَقُولُوا: demeyesiniz | مَا: | جَاءَنَا: bize gelmedi | مِنْ: | بَشِيرٍ: bir müjdeleyici | وَلَا: ve ne de | نَذِيرٍ: bir uyarıcı | فَقَدْ: işte | جَاءَكُمْ: size geldi | بَشِيرٌ: müjdeleyici | وَنَذِيرٌ: ve uyarıcı | وَاللَّهُ: Allah | عَلَىٰ: | كُلِّ: her | شَيْءٍ: şeye | قَدِيرٌ: kadirdir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | أهل ÊHL halk | الكتاب ELKTEB Kitap | قد GD̃ muhakkak | جاءكم CEÙKM size geldi | رسولنا RSWLNE Elçimiz | يبين YBYN gerçekleri açıklıyan | لكم LKM size | على AL | فترة FTRT arasının kesildiği sırada | من MN | الرسل ELRSL elçilerin | أن ÊN | تقولوا TGWLWE demeyesiniz | ما ME | جاءنا CEÙNE bize gelmedi | من MN | بشير BŞYR bir müjdeleyici | ولا WLE ve ne de | نذير NZ̃YR bir uyarıcı | فقد FGD̃ işte | جاءكم CEÙKM size geldi | بشير BŞYR müjdeleyici | ونذير WNZ̃YR ve uyarıcı | والله WELLH Allah | على AL | كل KL her | شيء ŞYÙ şeye | قدير GD̃YR kadirdir |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | ehle: halk | l-kitābi: Kitap | ḳad: muhakkak | cā'ekum: size geldi | rasūlunā: Elçimiz | yubeyyinu: gerçekleri açıklıyan | lekum: size | ǎlā: | fetratin: arasının kesildiği sırada | mine: | r-rusuli: elçilerin | en: | teḳūlū: demeyesiniz | : | cā'enā: bize gelmedi | min: | beşīrin: bir müjdeleyici | ve lā: ve ne de | neƶīrin: bir uyarıcı | feḳad: işte | cā'ekum: size geldi | beşīrun: müjdeleyici | ve neƶīrun: ve uyarıcı | vallahu: Allah | ǎlā: | kulli: her | şey'in: şeye | ḳadīrun: kadirdir |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | ÊHL: halk | ELKTEB: Kitap | GD̃: muhakkak | CEÙKM: size geldi | RSVLNE: Elçimiz | YBYN: gerçekleri açıklıyan | LKM: size | AL: | FTRT: arasının kesildiği sırada | MN: | ELRSL: elçilerin | ÊN: | TGVLVE: demeyesiniz | ME: | CEÙNE: bize gelmedi | MN: | BŞYR: bir müjdeleyici | VLE: ve ne de | NZ̃YR: bir uyarıcı | FGD̃: işte | CEÙKM: size geldi | BŞYR: müjdeleyici | VNZ̃YR: ve uyarıcı | VELLH: Allah | AL: | KL: her | ŞYÙ: şeye | GD̃YR: kadirdir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey kitap ehli, bize ne bir müjdeci geldi, ne bir korkutucu dememeniz için peygamberlerin arasının kesildiği bir devirde size, her şeyi açıklayan Peygamberimiz geldi. İşte size şüphesiz olarak bir müjdeci, bir korkutucu geldi ve Allah'ın, her şeye gücü yeter.
Adem Uğur : Ey ehl-i kitap! Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada size elçimiz geldi. Gerçekleri size açıklıyor ki (kıyamette): "Bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi" demiyesiniz. İşte size müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye hakkıyle kadirdir.
Ahmed Hulusi : Ey kendilerine hakikat bilgisi verilmiş olanlar. . . Rasûllerin arasının kesildiği bir süreçte, size gerçekleri açıklayan Rasûlümüz gelmiştir. . . "Bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi" demeyesiniz (diye). . . İşte size müjdeleyici ve uyarıcı (Rasûl) geldi. . . Allâh her şey üzerine Kaadir'dir.
Ahmet Tekin : Ey geçmiş kitapları sahiplenenler, Rasullerden sonraki fetret devrini, insanlığın peygambersiz kaldığı devri takiben hak dini açıkça anlatan Rasulümüz tebliğ göreviyle size de geldi. Kıyamet gününde: 'Bize rahmetini, merhametini, ihsanını, sevgini müjdeleyici ve sorumluluk, hesap ve cezayı hatırlatan, uyarıcı gelmedi' şeklinde itiraz edemeyesiniz diye size de geldi. İşte size müjdeci ve uyarıcı gelmiştir. Allah’ın her şeye gücü kudreti yeter.
Ahmet Varol : Ey kitap ehli! 'Bize herhangi bir müjdeleyici veya korkutucu gelmedi' demeyesiniz diye peygamberlerin arasının kesildiği bir dönemde size (doğruyu) açıklayan peygamberimiz geldi. İşte size müjdeleyici ve korkutucu geldi. Allah her şeye güç yetirendir.
Ali Bulaç : Ey Kitap Ehli, elçilerin arası kesildiği dönemde: "Bize müjdeci de, bir uyarıcı da gelmedi" demenize (fırsat kalmasın) diye size apaçık anlatan elçimiz geldi. Böylece müjdeci de, uyarıcı da gelmiştir artık. Allah her şeye güç yetirendir.
Ali Fikri Yavuz : Ey ehl-i kitap! Peygamberlerin arası kesildiği bir boşluk zamanında size İslâm dinini açıklayan Peygamberimiz (Hz. Muhammed Aleyhisselâm) gelmiştir. Tâ ki, bize, müjdeleyici ve korkutucu bir elçi gelmedi, demiyesiniz. Gerçekten size, cennet müjdecisi ve cehennem habercisi gelmiştir. Allah, her şeye kadirdir.
Bekir Sadak : Ey Kitab ehli! Peygamberlerin arasi kesildiginde, «Bize mujdeci ve uyarici gelmedi» dersiniz diye, size acikca anlatacak peygamberimiz geldi. Suphesiz O, size mujdeci ve uyarici olarak gelmistir. Allah her seye Kadir'dir. *
Celal Yıldırım : Ey Kitap Ehli! Peygamberlerin ardı arkası kesildiği bir zamanda, «biz3 (saadet va'deden) bir müjdeci ve uyarıcı gelmedi» demiyesiniz diye size (en doğruyu, güzeli ve iyiyi ve her yönüyle hakkı) açıklayan Peygamberimiz gelmiştir. Şüphe yok ki, size hem müjdeci, hem uyarıcı gelmiştir. Allah'ın kudreti her şeye yeter.
Diyanet İşleri : Ey kitap ehli! Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada, “Bize ne müjdeleyici bir peygamber geldi, ne de bir uyarıcı” demeyesiniz diye, işte size (hakikatı) açıklayan elçimiz (Muhammed) geldi. (Evet,) size bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
Diyanet İşleri (eski) : Ey Kitap ehli! Peygamberlerin arası kesildiğinde, 'Bize müjdeci ve uyarıcı gelmedi' dersiniz diye, size açıkça anlatacak peygamberimiz geldi. Şüphesiz O, size müjdeci ve uyarıcı olarak gelmiştir. Allah her şeye Kadir'dir.
Diyanet Vakfi : Ey ehl-i kitap! Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada size elçimiz geldi. Gerçekleri size açıklıyor ki (kıyamette): «Bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi» demiyesiniz. İşte size müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye hakkıyle kadirdir.
Edip Yüksel : Kitap halkı! Elçiler arasındaki bir boşluk döneminden sonra size elçimiz gelmiş bulunuyor ve size gerçekleri anlatıyor ki 'Bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi,' demeyesiniz. ALLAH her şeye Gücü Yetendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey kitap ehli! Peygamberlerin arasının kesildiği bir sırada size Resulümüz geldi, gerçekleri açıklıyor ki, (yarın kıyamet gününde): «Bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi» demeyiniz. İşte müjdeleyici ve uyarıcı geldi. Allah, her şeye kadirdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey kitap verilenler, bakınız size, peygamberlerin gelişinin kesintiye uğradığı bir zamanda: «Bize ne müjdeyle sevindirecek bir müjdeci ne de ihtar ile gocunduracak bir uyarıcı gelmedi!» demeyesiniz diye, tatlı ve acı gerçekleri açıklayan elçimiz geldi! İşte size hem müjdeci hem de uyarıcı bir peygamber geldi! Allah, her şeye gücü yetendir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey Ehli kitab! Peygamberlerin arası kesildiği, bilinemez hale geldiği bir fetret zamanında bakınız size Resulümüz geldi, tatlı ve acı hakıkatleri size beyan ediyor, bize ne beşaretle sevindirecek bir müjdeci, ne ıhtar ile kocunduracak bir inzarcı gelmedi demeyesiniz, işte size hem beşîr, hem nezîr bir Peygamber geldi, ve Allah her şey'e kadîrdir
Fizilal-il Kuran : Ey Kitap Ehli, «Bize bir müjdeci, bir uyarıcı gelmedi» demeyesiniz diye peygambersiz geçen bir ara dönemin arkasından size gerçekleri açıklayan peygamberimiz geldi. İşte size müjdeleyici, uyarıcı geldi. Allah'ın gücü her şeye yeter.
Gültekin Onan : Ey kitap ehli, elçilerin arası kesildiği dönemde: "Bize müjdeci de, uyarıcı da gelmedi" demenize (fırsat kalmasın) diye size apaçık anlatan elçimiz geldi. Böylece müjdeci de, uyarıcı da gelmiştir artık. Tanrı herşeye güç yetirendir.
Hakkı Yılmaz : Ey Kitap Ehli! Elçilerin arasının kesildiği bir sırada, “Bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi” demeyiniz diye, size tebyîn yapan/ açıkça ortaya koyan Elçimiz geldi. İşte kesinlikle müjdeleyici ve uyarıcı size geldi. Allah, her şeye en çok gücü yetendir.
Hasan Basri Çantay : Ey ehl-i kitâb, peygamberlerin arası kesildiği zamanda size (hakıykatleri) apaçık söyleyip duran elçimiz (Muhammed) gelmişdir. Tâki «Bize ne bir rahmet müjdecisi, ne de bir azâb habercisi gelmedi» demenize (meydan kalmasın), İşte size rahmet müjdecisi de, azab habercisi de geldi artık. Allah, her şey'e hakkıyle kaadirdir.
Hayrat Neşriyat : Ey ehl-i kitab! Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada (fetret devrinden sonra)şübhesiz size Resû lü müz (Muhammed) geldi, (dînin hükümlerini) size açık lıyor; tâ ki(hesab gününde): 'Bize ne bir müj deleyici, ne de bir korkutucu geldi!' demeyesiniz! İşte gerçekten size bir müjdeleyici ve (aynı zamanda) bir korkutucu gelmiştir.Ve Allah, herşe ye hakkıyla gücü yetendir.
İbni Kesir : Ey Ehl-i Kitab, Peygamberlerin arası kesildiği bir dönemde, gerçekten size peygamberimiz gelmiştir. Gerçekleri açıklıyor ki; bize müjdeci ve uyarıcı gelmedi, demeyesiniz ve o, size gerçekten müjdeci ve uyarıcı olarak gelmiştir. Ve Allah; her şeye Kadir'dir.
İskender Evrenosoğlu : Ey Kitap ehli! Resûllerin (peygamberlerin) fetret devrinde (aralarının kesildiği zamanda), sizlere gerçekleri açıklayan Resûl'ümüz (elçimiz) gelmişti. "Bize bir müjdeleyici ve de uyarıcı gelmedi" dersiniz diye (dememeniz için). Oysa size "müjdeleyici ve uyarıcı" bir Resûl gelmişti. Allah herşeye kaadirdir.
Muhammed Esed : Ey Kitab-ı Mukaddesin izleyicileri! Hiçbir peygamberin gelmediği uzun bir aradan sonra, size (hakikati) bildiren bu Elçimiz gönderildi ki "Bize ne bir müjdeci, ne de uyarıcı gelmedi" demeyesiniz: işte size bir müjdeci ve uyarıcı geldi, çünkü Allah dilediğini yapmaya kadirdir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey ehl-i kitab! Peygamberlerin arası kesilmiş olduğu bir zamanda size apaçık beyanda bulunur olarak resûlümüz geldi. Tâ ki, «Bize ne müjdeleyici ve ne de azab ile korkutucu gelmedi,» demeyesiniz. İşte size müjdeleyici ve korkutucu geldi. Ve Allah Teâlâ her şeye tamamıyla kâdirdir.
Ömer Öngüt : Ey ehl-i kitap! Peygamberlerin ardı arkası kesildiği, bir boşluk meydana geldiği sırada size Peygamber'imiz gelmiştir. Gerçekleri size açıklıyor ki, “Bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi. ” demeyesiniz. İşte size müjdeleyici ve uyarıcı geldi. Allah'ın her şeye gücü yeter.
Şaban Piriş : -Ey Kitap ehli! Peygamberlerin gelmediği dönemde “Bize, müjdeci ve uyarıcı gelmedi.” demeyesiniz diye, size gerçekleri açıkça anlatan Peygamberimiz geldi. O, müjdeci ve uyarıcı olarak gelmiştir. Allah’ın her şeye gücü yeter.
Suat Yıldırım : Ey Ehl-i kitap! Resullerin gelmesinin kesintiye uğradığı bir sırada,ileride "bize ne müjdeleyen ne de uyaran hiçbir Peygamber gelmedi" demeyesiniz diye size, müjdeleyici ve uyarıcı elçimiz, her şeyi beyan etmek üzere geldi. Allah her şeye hakkıyla kadirdir.
Süleyman Ateş : Ey Kitap ehli, elçilerin arasının kesildiği sırada size Elçimiz geldi, size gerçekleri açıklıyor ki, (yarın kıyâmette); "Bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi" demeyesiniz. İşte size müjdeleyici ve uyarıcı geldi. Allâh, herşeyi yapabilendir.
Tefhim-ul Kuran : Ey Kitap Ehli, peygamberlerin arası kesildiği dönemde: «Bize müjdeci de bir uyarıcı da gelmedi» demenize (fırsat kalmasın) diye size apaçık anlatan peygamber geldi. Böylece müjdeci de, uyarıcı da gelmiştir artık. Allah her şeye güç yetirendir.
Ümit Şimşek : Ey Kitap Ehli! Peygamberlerin arasının kesildiği bir fetret döneminde size hakkı açıklayan elçimiz geldi-tâ ki 'Bize ne müjdeleyen, ne de uyaran birisi gelmedi' demeyesiniz. İşte size müjdeleyen de, uyaran da gelmiştir. Allah'ın ise herşeye gücü yeter.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey Ehlikitap! Resullerin arası kesildiği bir sırada resulümüz size geldi; ayan-beyan açıklamalarda bulunuyor. "Bize ne müjdeci geldi ne uyarıcı" demeyesiniz. İşte müjdeci de geldi size, uyarıcı da. Allah her şeye kadirdir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}