» 5 / Mâide  96:

Kuran Sırası: 5
İniş Sırası: 112
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

 » 5 / Mâide  Suresi: 96
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أُحِلَّ (ÊḪL) = uHille : helal kılındı
2. لَكُمْ (LKM) = lekum : size
3. صَيْدُ (ṦYD̃) = Saydu : avı
4. الْبَحْرِ (ELBḪR) = l-beHri : deniz
5. وَطَعَامُهُ (VŦAEMH) = ve Taǎāmuhu : ve yiyeceği
6. مَتَاعًا (MTEAE) = metāǎn : geçimlik olarak
7. لَكُمْ (LKM) = lekum : size
8. وَلِلسَّيَّارَةِ (VLLSYERT) = velisseyyārati : ve yolculara
9. وَحُرِّمَ (VḪRM) = ve Hurrime : ve yasaklandı
10. عَلَيْكُمْ (ALYKM) = ǎleykum : size
11. صَيْدُ (ṦYD̃) = Saydu : avı
12. الْبَرِّ (ELBR) = l-berri : kara
13. مَا (ME) = mā :
14. دُمْتُمْ (D̃MTM) = dumtum : olduğunuz sürece
15. حُرُمًا (ḪRME) = Hurumen : ihramlı
16. وَاتَّقُوا (VETGVE) = vetteḳū : korkun
17. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah'tan
18. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī : o ki
19. إِلَيْهِ (ÎLYH) = ileyhi : huzuruna
20. تُحْشَرُونَ (TḪŞRVN) = tuHşerūne : toplanacaksınız
helal kılındı | size | avı | deniz | ve yiyeceği | geçimlik olarak | size | ve yolculara | ve yasaklandı | size | avı | kara | | olduğunuz sürece | ihramlı | korkun | Allah'tan | o ki | huzuruna | toplanacaksınız |

[ḪLL] [] [ṦYD̃] [BḪR] [ŦAM] [MTA] [] [SYR] [ḪRM] [] [ṦYD̃] [BRR] [] [D̃VM] [ḪRM] [VGY] [] [] [] [ḪŞR]
ÊḪL LKM ṦYD̃ ELBḪR VŦAEMH MTEAE LKM VLLSYERT VḪRM ALYKM ṦYD̃ ELBR ME D̃MTM ḪRME VETGVE ELLH ELZ̃Y ÎLYH TḪŞRVN

uHille lekum Saydu l-beHri ve Taǎāmuhu metāǎn lekum velisseyyārati ve Hurrime ǎleykum Saydu l-berri dumtum Hurumen vetteḳū llahe lleƶī ileyhi tuHşerūne
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون

 » 5 / Mâide  Suresi: 96
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أحل ح ل ل | ḪLL ÊḪL uHille helal kılındı Is made lawful
لكم | LKM lekum size for you
صيد ص ي د | ṦYD̃ ṦYD̃ Saydu avı game
البحر ب ح ر | BḪR ELBḪR l-beHri deniz (of) the sea
وطعامه ط ع م | ŦAM VŦAEMH ve Taǎāmuhu ve yiyeceği and its food
متاعا م ت ع | MTA MTEAE metāǎn geçimlik olarak (as) provision
لكم | LKM lekum size for you
وللسيارة س ي ر | SYR VLLSYERT velisseyyārati ve yolculara and for the travelers,
وحرم ح ر م | ḪRM VḪRM ve Hurrime ve yasaklandı and is made unlawful
عليكم | ALYKM ǎleykum size on you
صيد ص ي د | ṦYD̃ ṦYD̃ Saydu avı game
البر ب ر ر | BRR ELBR l-berri kara (of) the land
ما | ME as
دمتم د و م | D̃VM D̃MTM dumtum olduğunuz sürece long as you
حرما ح ر م | ḪRM ḪRME Hurumen ihramlı (are in) Ihram,
واتقوا و ق ي | VGY VETGVE vetteḳū korkun And be conscious
الله | ELLH llahe Allah'tan (of) Allah
الذي | ELZ̃Y lleƶī o ki the One
إليه | ÎLYH ileyhi huzuruna to Him
تحشرون ح ش ر | ḪŞR TḪŞRVN tuHşerūne toplanacaksınız you will be gathered.

5:96 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

helal kılındı | size | avı | deniz | ve yiyeceği | geçimlik olarak | size | ve yolculara | ve yasaklandı | size | avı | kara | | olduğunuz sürece | ihramlı | korkun | Allah'tan | o ki | huzuruna | toplanacaksınız |

[ḪLL] [] [ṦYD̃] [BḪR] [ŦAM] [MTA] [] [SYR] [ḪRM] [] [ṦYD̃] [BRR] [] [D̃VM] [ḪRM] [VGY] [] [] [] [ḪŞR]
ÊḪL LKM ṦYD̃ ELBḪR VŦAEMH MTEAE LKM VLLSYERT VḪRM ALYKM ṦYD̃ ELBR ME D̃MTM ḪRME VETGVE ELLH ELZ̃Y ÎLYH TḪŞRVN

uHille lekum Saydu l-beHri ve Taǎāmuhu metāǎn lekum velisseyyārati ve Hurrime ǎleykum Saydu l-berri dumtum Hurumen vetteḳū llahe lleƶī ileyhi tuHşerūne
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون

[ح ل ل] [] [ص ي د] [ب ح ر] [ط ع م] [م ت ع] [] [س ي ر] [ح ر م] [] [ص ي د] [ب ر ر] [] [د و م] [ح ر م] [و ق ي] [] [] [] [ح ش ر]

 » 5 / Mâide  Suresi: 96
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أحل ح ل ل | ḪLL ÊḪL uHille helal kılındı Is made lawful
,Ha,Lam,
,8,30,
V – 3rd person masculine singular (form IV) passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
لكم | LKM lekum size for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
صيد ص ي د | ṦYD̃ ṦYD̃ Saydu avı game
Sad,Ye,Dal,
90,10,4,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
البحر ب ح ر | BḪR ELBḪR l-beHri deniz (of) the sea
Elif,Lam,Be,Ha,Re,
1,30,2,8,200,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
وطعامه ط ع م | ŦAM VŦAEMH ve Taǎāmuhu ve yiyeceği and its food
Vav,Tı,Ayn,Elif,Mim,He,
6,9,70,1,40,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مرفوع والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
متاعا م ت ع | MTA MTEAE metāǎn geçimlik olarak (as) provision
Mim,Te,Elif,Ayn,Elif,
40,400,1,70,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
لكم | LKM lekum size for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
وللسيارة س ي ر | SYR VLLSYERT velisseyyārati ve yolculara and for the travelers,
Vav,Lam,Lam,Sin,Ye,Elif,Re,Te merbuta,
6,30,30,60,10,1,200,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – prefixed preposition lām
N – genitive feminine noun
الواو عاطفة
جار ومجرور
وحرم ح ر م | ḪRM VḪRM ve Hurrime ve yasaklandı and is made unlawful
Vav,Ha,Re,Mim,
6,8,200,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form II) passive perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض مبني للمجهول
عليكم | ALYKM ǎleykum size on you
Ayn,Lam,Ye,Kef,Mim,
70,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
صيد ص ي د | ṦYD̃ ṦYD̃ Saydu avı game
Sad,Ye,Dal,
90,10,4,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
البر ب ر ر | BRR ELBR l-berri kara (of) the land
Elif,Lam,Be,Re,
1,30,2,200,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
ما | ME as
Mim,Elif,
40,1,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
دمتم د و م | D̃VM D̃MTM dumtum olduğunuz sürece long as you
Dal,Mim,Te,Mim,
4,40,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض من اخوات «كان» والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «دم»
حرما ح ر م | ḪRM ḪRME Hurumen ihramlı (are in) Ihram,
Ha,Re,Mim,Elif,
8,200,40,1,
N – accusative masculine plural indefinite noun
اسم منصوب
واتقوا و ق ي | VGY VETGVE vetteḳū korkun And be conscious
Vav,Elif,Te,Gaf,Vav,Elif,
6,1,400,100,6,1,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperative verb
PRON – subject pronoun
الواو استئنافية
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الله | ELLH llahe Allah'tan (of) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
الذي | ELZ̃Y lleƶī o ki the One
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
إليه | ÎLYH ileyhi huzuruna to Him
,Lam,Ye,He,
,30,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
تحشرون ح ش ر | ḪŞR TḪŞRVN tuHşerūne toplanacaksınız you will be gathered.
Te,Ha,Şın,Re,Vav,Nun,
400,8,300,200,6,50,
V – 2nd person masculine plural passive imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أُحِلَّ: helal kılındı | لَكُمْ: size | صَيْدُ: avı | الْبَحْرِ: deniz | وَطَعَامُهُ: ve yiyeceği | مَتَاعًا: geçimlik olarak | لَكُمْ: size | وَلِلسَّيَّارَةِ: ve yolculara | وَحُرِّمَ: ve yasaklandı | عَلَيْكُمْ: size | صَيْدُ: avı | الْبَرِّ: kara | مَا: | دُمْتُمْ: olduğunuz sürece | حُرُمًا: ihramlı | وَاتَّقُوا: korkun | اللَّهَ: Allah'tan | الَّذِي: o ki | إِلَيْهِ: huzuruna | تُحْشَرُونَ: toplanacaksınız |
Kırık Meal (Harekesiz) : |أحل ÊḪL helal kılındı | لكم LKM size | صيد ṦYD̃ avı | البحر ELBḪR deniz | وطعامه WŦAEMH ve yiyeceği | متاعا MTEAE geçimlik olarak | لكم LKM size | وللسيارة WLLSYERT ve yolculara | وحرم WḪRM ve yasaklandı | عليكم ALYKM size | صيد ṦYD̃ avı | البر ELBR kara | ما ME | دمتم D̃MTM olduğunuz sürece | حرما ḪRME ihramlı | واتقوا WETGWE korkun | الله ELLH Allah'tan | الذي ELZ̃Y o ki | إليه ÎLYH huzuruna | تحشرون TḪŞRWN toplanacaksınız |
Kırık Meal (Okunuş) : |uHille: helal kılındı | lekum: size | Saydu: avı | l-beHri: deniz | ve Taǎāmuhu: ve yiyeceği | metāǎn: geçimlik olarak | lekum: size | velisseyyārati: ve yolculara | ve Hurrime: ve yasaklandı | ǎleykum: size | Saydu: avı | l-berri: kara | : | dumtum: olduğunuz sürece | Hurumen: ihramlı | vetteḳū: korkun | llahe: Allah'tan | lleƶī: o ki | ileyhi: huzuruna | tuHşerūne: toplanacaksınız |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊḪL: helal kılındı | LKM: size | ṦYD̃: avı | ELBḪR: deniz | VŦAEMH: ve yiyeceği | MTEAE: geçimlik olarak | LKM: size | VLLSYERT: ve yolculara | VḪRM: ve yasaklandı | ALYKM: size | ṦYD̃: avı | ELBR: kara | ME: | D̃MTM: olduğunuz sürece | ḪRME: ihramlı | VETGVE: korkun | ELLH: Allah'tan | ELZ̃Y: o ki | ÎLYH: huzuruna | TḪŞRVN: toplanacaksınız |
Abdulbaki Gölpınarlı : Denizde avlanmak ve avladığını yemek, geçiminiz için size de, misafirlerinize de helâl edilmiştir de ihramda bulunduğunuz müddetçe kara avı haram edilmiştir size. Çekinin o Allah'tan ki onun tapısında toplanacaksınız.
Adem Uğur : Hem size hem de yolculara fayda olmak üzere (faydalanmanız için) deniz avı yapmak ve onu yemek size helâl kılındı. İhramlı olduğunuz müddetçe kara avı size haram kılındı. Huzuruna toplanacağınız Allah'tan korkun.
Ahmed Hulusi : Hem sizin hem de yolcuların faydalanması için, denizde avlanmak ve onun yemeğini yemek helal kılınmıştır. . . Fakat ihramlı olduğunuz sürece karada avlanmak size haramdır! Allâh'tan korunun ki, O'na haşrolunacaksınız.
Ahmet Tekin : Hem sizin, hem de yolcuların, gezginlerin faydalanması için denizde, sularda avlanmak ve avlarınızı yemek size helâl kılındı. İhramlı olduğunuz müddetçe de karada avlanmak size haram kılındı. Toplanarak huzuruna getirileceğiniz Allah’a sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azaptan korunun.
Ahmet Varol : Size, kendiniz ve yolcular için bir geçimlik olarak deniz avı ve onu yemek helal kılındı. Kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının.
Ali Bulaç : Deniz avı ve onu yemek size ve (yeryüzünde) dolaşanlara bir yarar olarak helal kılındı. İhramlı olduğunuz sürece kara avı ise size haram kılınmıştır. O'na (götürülüp) toplanacağınız Allah'tan korkup sakının.
Ali Fikri Yavuz : Deniz avı yapmak ve onu yemek size helâl kılındı ki, hem size, hem de yolcu olanlarınıza faydalı olsun. Kara avı ise, ihrâmda bulunduğunuz müddet içerisinde, size haram edildi. Huzuruna varıp toplanacağınız Allah’dan korkun.
Bekir Sadak : Deniz avi ve onu yemek size de, yolculara da, gecimlik olarak helal kilinmistir. Ihramli bulundugunuz surece kara avi size haram kilinmistir. Huzuruna toplanacaginiz Allah'tan sakinin.
Celal Yıldırım : Deniz avı ve onu yemek size de, gelen misafir kafilelere de helâl kılındı. Ve ihrâmlı bulunduğunuz sürece kara avı size haram kılınmıştır. (Kabirlerinizden kalkıp hesap alanına) toplanacağınız, (huzurunda yer alacağınız) Allah'tan korkun.
Diyanet İşleri : Sizin için de yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek sizlere helâl kılındı. Kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah’a karşı gelmekten sakının.
Diyanet İşleri (eski) : Deniz avı ve onu yemek size de, yolculara da, geçimlik olarak helal kılınmıştır. İhramlı bulunduğunuz sürece kara avı size haram kılınmıştır. Huzuruna toplanacağınız Allah'tan sakının.
Diyanet Vakfi : Hem size hem de yolculara fayda olmak üzere (faydalanmanız için) deniz avı yapmak ve onu yemek size helâl kılındı. İhramlı olduğunuz müddetçe kara avı size haram kılındı. Huzuruna toplanacağınız Allah'tan korkun.
Edip Yüksel : Deniz hayvanlarını avlamak ve onları yemek size helal kılındı. Size ve yolculara geçimlik olmak üzere... İhramlı bulunduğunuz sürece kara avı size yasaklandı. Huzuruna toplanacağınız ALLAH'ı dinleyin.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Size ve yolculara yiyecek olmak üzere, deniz avı ve onu yemek helal kılındı. Kara avı ise, ihramlı olduğunuz müddetçe size haram edilmiştir. Huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Deniz avı ve onu yemek, size ve yolculukta olanlarınıza yiyecek olmak üzere helal kılındı. Kara avı ise, ihramlı bulunduğunuz sürece size haram kılındı. Huzuruna varıp toplanacağınız Allah'tan korkun!
Elmalılı Hamdi Yazır : Deniz avı ve yemesi size halâl kılındı ki size ve seyyar olanlarınıza medar olsun, kara avı ise ihramda bulunduğunuz müddetçe üzerinize haram kılındı, hep huzuruna haşrolunacağınız Allahdan korkun
Fizilal-il Kuran : Deniz hayvanlarını avlamak ve hem kendiniz hem de yoksullar için besin maddesi olarak yemek size helâl kılındı. Huzurunda bir araya getirileceğiniz Allah'tan korkunuz.
Gültekin Onan : Deniz avı ve onu yemek size ve (yeryüzünde) dolaşanlara bir yarar olarak helal kılındı. İhramlı olduğunuz sürece kara avı ise size haram kılınmıştır. O'na (götürülüp) toplanacağınız Tanrı'dan korkup sakının.
Hakkı Yılmaz : Su avı ve onun yenilmesi, size ve yolculara yarar olmak üzere size helal kılındı. Kara avı ise, siz hac görevi sürdürür olduğunuz müddetçe size haram edilmiştir. Ve Kendisine toplanacağınız Allah'ın koruması altına girin.
Hasan Basri Çantay : Deniz avı yapmak ve onu yemek — kendinize de, müsâfire de fâide olmak üzere — sizin için halâl edildi. İhramda bulunduğunuz müddetçe ise kara avı haram kılındı. Huzuruna varıp toplanacağınız Allahdan korkun.
Hayrat Neşriyat : Size ve yolculara bir fayda olmak üzere, deniz avı ve onu yemek sizin için helâl kılındı. Kara avı ise, ihramlı olduğunuz müddetçe size haram kılındı! O hâlde huzûruna toplanacağınız Allah’dan sakının!
İbni Kesir : Deniz avı ve onu yemek; size de, yolculara da geçimlik olmak üzere helal kılınmıştır. İhramlı bulunduğunuz sürece, kara avı haram kılınmıştır. Hem, huzuruna varıp toplanacağınız Allah'tan korkun.
İskender Evrenosoğlu : Sizin için ve yolcular için, deniz avı ve onun yenmesi bir meta olarak (fayda sağlamak üzere) helâl kılındı. Ve kara avı ise, ihramda olduğunuz süre içerisinde size haram kılındı (yasaklandı). Ve huzurunda haşrolunacağınız Allah'a karşı takva sahibi olun.
Muhammed Esed : Sularda yapılan her türlü avlanma ve denizin hem (yerleşik olan) sizler için hem de gezginler için rızık olarak su yüzüne çıkardıkları sizin için meşrudur; ama hacda iken karada avlanmanız size yasaklanmıştır. Ve hepinizin varıp toplanacağı Allaha karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun.
Ömer Nasuhi Bilmen : Size deniz avı ve onun yenilmesi bir faide olmak için helâl kılındı ve sizin üzerinize ihramda bulunduğunuz müddetce kara avı haram kılınmıştır. Huzuruna haşrolunacak olduğunuz Allah Teâlâ'dan korkunuz.
Ömer Öngüt : Deniz avı yapmak ve onu yemek hem kendinize hem de yolculara bir geçimlik olarak helâl kılınmıştır. İhramlı olduğunuz müddetçe kara avı size haram kılındı. Huzurunda haşrolacağınız Allah'tan korkun.
Şaban Piriş : Sizin için ve yolculuk yapanlar için bir geçimlik olarak, size deniz avı ve yiyeceği helal kılınmıştır. İhramlı olduğunuz müddetçe de kara avı haram kılınmıştır. Huzurunda toplanacağınız Allah’tan korkun.
Suat Yıldırım : Ey ihramlılar! Deniz avı ve deniz yiyeceği size helâl kılındı ki size ve yolculara bir rızık vesilesi olsun. Kara avı ise, ihramlı olduğunuz müddetçe size haram kılındı. Öyleyse huzurunda varıp toplanacağınız Allah’a karşı gelmekten sakının.
Süleyman Ateş : Hem kendinize, hem de yolculara bir geçimlik olmak üzere deniz avı ve yiyeceği, size helâl kılındı. İhrâmda olduğunuz sürece size kara avı yasaklandı. Huzûruna toplanacağınız Allah'tan korkun!
Tefhim-ul Kuran : Deniz avı ve onu yemek size ve (yeryüzünde) dolaşanlara bir yarar olarak helal kılındı. İhramlı olduğunuz sürece kara avı ise size haram kılınmıştır. O'na (götürülüp) toplanacağınız Allah'tan korkup sakının.
Ümit Şimşek : Deniz avı ve yiyeceği, hem sizin, hem de yolcuların yararlanması için, size helâl kılındı. Kara avı ise, ihramlı olduğunuz sürece size haram kılınmıştır. Huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının.
Yaşar Nuri Öztürk : Hem size hem de yolculara bir geçimlik olarak deniz avı yapmak ve onu yemek size helal kılındı. Fakat ihramlı olduğunuz sürece karada avlanmak size haram edilmiştir. Huzurunda haşredileceğiniz Allah'tan korkun.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}