» 5 / Mâide  44:

Kuran Sırası: 5
İniş Sırası: 112
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

 » 5 / Mâide  Suresi: 44
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّا (ÎNE) = innā : gerçekten
2. أَنْزَلْنَا (ÊNZLNE) = enzelnā : biz indirdik
3. التَّوْرَاةَ (ELTVRET) = t-tevrāte : Tevrat'ı
4. فِيهَا (FYHE) = fīhā : onda vardır
5. هُدًى (HD̃) = huden : yol gösterme
6. وَنُورٌ (VNVR) = ve nūrun : ve nur
7. يَحْكُمُ (YḪKM) = yeHkumu : hüküm verirlerdi
8. بِهَا (BHE) = bihā : onunla
9. النَّبِيُّونَ (ELNBYVN) = n-nebiyyūne : peygamberler
10. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : öyle ki
11. أَسْلَمُوا (ÊSLMVE) = eslemū : İslam olmuş
12. لِلَّذِينَ (LLZ̃YN) = lilleƶīne : kimselere
13. هَادُوا (HED̃VE) = hādū : yahudi(lere)
14. وَالرَّبَّانِيُّونَ (VELRBENYVN) = ve rrabbāniyyūne : ve Rabbanilere
15. وَالْأَحْبَارُ (VELÊḪBER) = vel'eHbāru : ve alimlere
16. بِمَا (BME) = bimā : dolayı
17. اسْتُحْفِظُوا (ESTḪFƵVE) = stuHfiZū : korumakla görevlendirildiklerinden
18. مِنْ (MN) = min :
19. كِتَابِ (KTEB) = kitābi : Kitabını
20. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
21. وَكَانُوا (VKENVE) = ve kānū : idiler
22. عَلَيْهِ (ALYH) = ǎleyhi : onun üzerine
23. شُهَدَاءَ (ŞHD̃EÙ) = şuhedā'e : şahitler
24. فَلَا (FLE) = felā :
25. تَخْشَوُا (TḢŞVE) = teḣşevu : korkmayın
26. النَّاسَ (ELNES) = n-nāse : insanlardan
27. وَاخْشَوْنِ (VEḢŞVN) = veḣşevni : benden korkun
28. وَلَا (VLE) = ve lā :
29. تَشْتَرُوا (TŞTRVE) = teşterū : ve satmayın
30. بِايَاتِي (B ËYETY) = biāyātī : benim ayetlerimi
31. ثَمَنًا (S̃MNE) = ṧemenen : bir paraya
32. قَلِيلًا (GLYLE) = ḳalīlen : azıcık
33. وَمَنْ (VMN) = ve men : ve kim
34. لَمْ (LM) = lem :
35. يَحْكُمْ (YḪKM) = yeHkum : hükmetmezse
36. بِمَا (BME) = bimā : ile
37. أَنْزَلَ (ÊNZL) = enzele : indirdiği
38. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah'ın
39. فَأُولَٰئِكَ (FÊVLÙK) = feulāike : işte
40. هُمُ (HM) = humu : onlar
41. الْكَافِرُونَ (ELKEFRVN) = l-kāfirūne : kafirlerdir
gerçekten | biz indirdik | Tevrat'ı | onda vardır | yol gösterme | ve nur | hüküm verirlerdi | onunla | peygamberler | öyle ki | İslam olmuş | kimselere | yahudi(lere) | ve Rabbanilere | ve alimlere | dolayı | korumakla görevlendirildiklerinden | | Kitabını | Allah'ın | idiler | onun üzerine | şahitler | | korkmayın | insanlardan | benden korkun | | ve satmayın | benim ayetlerimi | bir paraya | azıcık | ve kim | | hükmetmezse | ile | indirdiği | Allah'ın | işte | onlar | kafirlerdir |

[] [NZL] [] [] [HD̃Y] [NVR] [ḪKM] [] [NBE] [] [SLM] [] [HVD̃] [RBB] [ḪBR] [] [ḪFƵ] [] [KTB] [] [KVN] [] [ŞHD̃] [] [ḢŞY] [NVS] [ḢŞY] [] [ŞRY] [EYY] [S̃MN] [GLL] [] [] [ḪKM] [] [NZL] [] [] [] [KFR]
ÎNE ÊNZLNE ELTVRET FYHE HD̃ VNVR YḪKM BHE ELNBYVN ELZ̃YN ÊSLMVE LLZ̃YN HED̃VE VELRBENYVN VELÊḪBER BME ESTḪFƵVE MN KTEB ELLH VKENVE ALYH ŞHD̃EÙ FLE TḢŞVE ELNES VEḢŞVN VLE TŞTRVE B ËYETY S̃MNE GLYLE VMN LM YḪKM BME ÊNZL ELLH FÊVLÙK HM ELKEFRVN

innā enzelnā t-tevrāte fīhā huden ve nūrun yeHkumu bihā n-nebiyyūne elleƶīne eslemū lilleƶīne hādū ve rrabbāniyyūne vel'eHbāru bimā stuHfiZū min kitābi llahi ve kānū ǎleyhi şuhedā'e felā teḣşevu n-nāse veḣşevni ve lā teşterū biāyātī ṧemenen ḳalīlen ve men lem yeHkum bimā enzele llahu feulāike humu l-kāfirūne
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

 » 5 / Mâide  Suresi: 44
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إنا | ÎNE innā gerçekten Indeed,
أنزلنا ن ز ل | NZL ÊNZLNE enzelnā biz indirdik We revealed
التوراة | ELTVRET t-tevrāte Tevrat'ı the Taurat
فيها | FYHE fīhā onda vardır in it
هدى ه د ي | HD̃Y HD̃ huden yol gösterme (was) Guidance
ونور ن و ر | NVR VNVR ve nūrun ve nur "and light;"
يحكم ح ك م | ḪKM YḪKM yeHkumu hüküm verirlerdi judged
بها | BHE bihā onunla by it
النبيون ن ب ا | NBE ELNBYVN n-nebiyyūne peygamberler the Prophets,
الذين | ELZ̃YN elleƶīne öyle ki those who
أسلموا س ل م | SLM ÊSLMVE eslemū İslam olmuş had submitted (to Allah)
للذين | LLZ̃YN lilleƶīne kimselere for those who
هادوا ه و د | HVD̃ HED̃VE hādū yahudi(lere) were Jews,
والربانيون ر ب ب | RBB VELRBENYVN ve rrabbāniyyūne ve Rabbanilere and the Rabbis,
والأحبار ح ب ر | ḪBR VELÊḪBER vel'eHbāru ve alimlere and the scholars,
بما | BME bimā dolayı with what
استحفظوا ح ف ظ | ḪFƵ ESTḪFƵVE stuHfiZū korumakla görevlendirildiklerinden they were entrusted
من | MN min of
كتاب ك ت ب | KTB KTEB kitābi Kitabını (the) Book
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
وكانوا ك و ن | KVN VKENVE ve kānū idiler and they were
عليه | ALYH ǎleyhi onun üzerine to it
شهداء ش ه د | ŞHD̃ ŞHD̃EÙ şuhedā'e şahitler witnesses.
فلا | FLE felā So (do) not
تخشوا خ ش ي | ḢŞY TḢŞVE teḣşevu korkmayın fear
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāse insanlardan the people
واخشون خ ش ي | ḢŞY VEḢŞVN veḣşevni benden korkun but fear Me,
ولا | VLE ve lā and (do) not
تشتروا ش ر ي | ŞRY TŞTRVE teşterū ve satmayın sell
بآياتي ا ي ي | EYY B ËYETY biāyātī benim ayetlerimi My Verses
ثمنا ث م ن | S̃MN S̃MNE ṧemenen bir paraya (for) a price,
قليلا ق ل ل | GLL GLYLE ḳalīlen azıcık little.
ومن | VMN ve men ve kim And whoever
لم | LM lem (does) not
يحكم ح ك م | ḪKM YḪKM yeHkum hükmetmezse judge
بما | BME bimā ile by what
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL enzele indirdiği has revealed
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah,
فأولئك | FÊVLÙK feulāike işte then those
هم | HM humu onlar [they]
الكافرون ك ف ر | KFR ELKEFRVN l-kāfirūne kafirlerdir (are) the disbelievers.

5:44 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

gerçekten | biz indirdik | Tevrat'ı | onda vardır | yol gösterme | ve nur | hüküm verirlerdi | onunla | peygamberler | öyle ki | İslam olmuş | kimselere | yahudi(lere) | ve Rabbanilere | ve alimlere | dolayı | korumakla görevlendirildiklerinden | | Kitabını | Allah'ın | idiler | onun üzerine | şahitler | | korkmayın | insanlardan | benden korkun | | ve satmayın | benim ayetlerimi | bir paraya | azıcık | ve kim | | hükmetmezse | ile | indirdiği | Allah'ın | işte | onlar | kafirlerdir |

[] [NZL] [] [] [HD̃Y] [NVR] [ḪKM] [] [NBE] [] [SLM] [] [HVD̃] [RBB] [ḪBR] [] [ḪFƵ] [] [KTB] [] [KVN] [] [ŞHD̃] [] [ḢŞY] [NVS] [ḢŞY] [] [ŞRY] [EYY] [S̃MN] [GLL] [] [] [ḪKM] [] [NZL] [] [] [] [KFR]
ÎNE ÊNZLNE ELTVRET FYHE HD̃ VNVR YḪKM BHE ELNBYVN ELZ̃YN ÊSLMVE LLZ̃YN HED̃VE VELRBENYVN VELÊḪBER BME ESTḪFƵVE MN KTEB ELLH VKENVE ALYH ŞHD̃EÙ FLE TḢŞVE ELNES VEḢŞVN VLE TŞTRVE B ËYETY S̃MNE GLYLE VMN LM YḪKM BME ÊNZL ELLH FÊVLÙK HM ELKEFRVN

innā enzelnā t-tevrāte fīhā huden ve nūrun yeHkumu bihā n-nebiyyūne elleƶīne eslemū lilleƶīne hādū ve rrabbāniyyūne vel'eHbāru bimā stuHfiZū min kitābi llahi ve kānū ǎleyhi şuhedā'e felā teḣşevu n-nāse veḣşevni ve lā teşterū biāyātī ṧemenen ḳalīlen ve men lem yeHkum bimā enzele llahu feulāike humu l-kāfirūne
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

[] [ن ز ل] [] [] [ه د ي] [ن و ر] [ح ك م] [] [ن ب ا] [] [س ل م] [] [ه و د] [ر ب ب] [ح ب ر] [] [ح ف ظ] [] [ك ت ب] [] [ك و ن] [] [ش ه د] [] [خ ش ي] [ن و س] [خ ش ي] [] [ش ر ي] [ا ي ي] [ث م ن] [ق ل ل] [] [] [ح ك م] [] [ن ز ل] [] [] [] [ك ف ر]

 » 5 / Mâide  Suresi: 44
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إنا | ÎNE innā gerçekten Indeed,
,Nun,Elif,
,50,1,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person plural object pronoun
حرف نصب و«نا» ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
أنزلنا ن ز ل | NZL ÊNZLNE enzelnā biz indirdik We revealed
,Nun,Ze,Lam,Nun,Elif,
,50,7,30,50,1,
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
التوراة | ELTVRET t-tevrāte Tevrat'ı the Taurat
Elif,Lam,Te,Vav,Re,Elif,Te merbuta,
1,30,400,6,200,1,400,
"PN – accusative proper noun → Torah"
اسم علم منصوب
فيها | FYHE fīhā onda vardır in it
Fe,Ye,He,Elif,
80,10,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
هدى ه د ي | HD̃Y HD̃ huden yol gösterme (was) Guidance
He,Dal,,
5,4,,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
ونور ن و ر | NVR VNVR ve nūrun ve nur "and light;"
Vav,Nun,Vav,Re,
6,50,6,200,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
يحكم ح ك م | ḪKM YḪKM yeHkumu hüküm verirlerdi judged
Ye,Ha,Kef,Mim,
10,8,20,40,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
بها | BHE bihā onunla by it
Be,He,Elif,
2,5,1,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person feminine singular personal pronoun
جار ومجرور
النبيون ن ب ا | NBE ELNBYVN n-nebiyyūne peygamberler the Prophets,
Elif,Lam,Nun,Be,Ye,Vav,Nun,
1,30,50,2,10,6,50,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne öyle ki those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
أسلموا س ل م | SLM ÊSLMVE eslemū İslam olmuş had submitted (to Allah)
,Sin,Lam,Mim,Vav,Elif,
,60,30,40,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
للذين | LLZ̃YN lilleƶīne kimselere for those who
Lam,Lam,Zel,Ye,Nun,
30,30,700,10,50,
P – prefixed preposition lām
REL – masculine plural relative pronoun
جار ومجرور
هادوا ه و د | HVD̃ HED̃VE hādū yahudi(lere) were Jews,
He,Elif,Dal,Vav,Elif,
5,1,4,6,1,
"V – 3rd person masculine plural perfect verb → Judaism
PRON – subject pronoun"
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
والربانيون ر ب ب | RBB VELRBENYVN ve rrabbāniyyūne ve Rabbanilere and the Rabbis,
Vav,Elif,Lam,Re,Be,Elif,Nun,Ye,Vav,Nun,
6,1,30,200,2,1,50,10,6,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine plural noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
والأحبار ح ب ر | ḪBR VELÊḪBER vel'eHbāru ve alimlere and the scholars,
Vav,Elif,Lam,,Ha,Be,Elif,Re,
6,1,30,,8,2,1,200,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine plural noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
بما | BME bimā dolayı with what
Be,Mim,Elif,
2,40,1,
P – prefixed preposition bi
REL – relative pronoun
جار ومجرور
استحفظوا ح ف ظ | ḪFƵ ESTḪFƵVE stuHfiZū korumakla görevlendirildiklerinden they were entrusted
Elif,Sin,Te,Ha,Fe,Zı,Vav,Elif,
1,60,400,8,80,900,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form X) passive perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
من | MN min of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
كتاب ك ت ب | KTB KTEB kitābi Kitabını (the) Book
Kef,Te,Elif,Be,
20,400,1,2,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
وكانوا ك و ن | KVN VKENVE ve kānū idiler and they were
Vav,Kef,Elif,Nun,Vav,Elif,
6,20,1,50,6,1,
CIRC – prefixed circumstantial particle
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو حالية
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
عليه | ALYH ǎleyhi onun üzerine to it
Ayn,Lam,Ye,He,
70,30,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
شهداء ش ه د | ŞHD̃ ŞHD̃EÙ şuhedā'e şahitler witnesses.
Şın,He,Dal,Elif,,
300,5,4,1,,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
فلا | FLE felā So (do) not
Fe,Lam,Elif,
80,30,1,
REM – prefixed resumption particle
PRO – prohibition particle
الفاء استئنافية
حرف نهي
تخشوا خ ش ي | ḢŞY TḢŞVE teḣşevu korkmayın fear
Te,Hı,Şın,Vav,Elif,
400,600,300,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāse insanlardan the people
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
واخشون خ ش ي | ḢŞY VEḢŞVN veḣşevni benden korkun but fear Me,
Vav,Elif,Hı,Şın,Vav,Nun,
6,1,600,300,6,50,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
PRON – 1st person singular object pronoun
الواو استئنافية
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والياء المحذوفة ضمير متصل في محل نصب مفعول به
ولا | VLE ve lā and (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRO – prohibition particle
الواو عاطفة
حرف نهي
تشتروا ش ر ي | ŞRY TŞTRVE teşterū ve satmayın sell
Te,Şın,Te,Re,Vav,Elif,
400,300,400,200,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بآياتي ا ي ي | EYY B ËYETY biāyātī benim ayetlerimi My Verses
Be,,Ye,Elif,Te,Ye,
2,,10,1,400,10,
P – prefixed preposition bi
N – genitive feminine plural noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
جار ومجرور والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ثمنا ث م ن | S̃MN S̃MNE ṧemenen bir paraya (for) a price,
Se,Mim,Nun,Elif,
500,40,50,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
قليلا ق ل ل | GLL GLYLE ḳalīlen azıcık little.
Gaf,Lam,Ye,Lam,Elif,
100,30,10,30,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
ومن | VMN ve men ve kim And whoever
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional noun
الواو استئنافية
اسم شرط
لم | LM lem (does) not
Lam,Mim,
30,40,
NEG – negative particle
حرف نفي
يحكم ح ك م | ḪKM YḪKM yeHkum hükmetmezse judge
Ye,Ha,Kef,Mim,
10,8,20,40,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
بما | BME bimā ile by what
Be,Mim,Elif,
2,40,1,
P – prefixed preposition bi
REL – relative pronoun
جار ومجرور
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL enzele indirdiği has revealed
,Nun,Ze,Lam,
,50,7,30,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
فأولئك | FÊVLÙK feulāike işte then those
Fe,,Vav,Lam,,Kef,
80,,6,30,,20,
RSLT – prefixed result particle
DEM – plural demonstrative pronoun
الفاء واقعة في جواب الشرط
اسم اشارة
هم | HM humu onlar [they]
He,Mim,
5,40,
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
الكافرون ك ف ر | KFR ELKEFRVN l-kāfirūne kafirlerdir (are) the disbelievers.
Elif,Lam,Kef,Elif,Fe,Re,Vav,Nun,
1,30,20,1,80,200,6,50,
N – nominative masculine plural active participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّا: gerçekten | أَنْزَلْنَا: biz indirdik | التَّوْرَاةَ: Tevrat'ı | فِيهَا: onda vardır | هُدًى: yol gösterme | وَنُورٌ: ve nur | يَحْكُمُ: hüküm verirlerdi | بِهَا: onunla | النَّبِيُّونَ: peygamberler | الَّذِينَ: öyle ki | أَسْلَمُوا: İslam olmuş | لِلَّذِينَ: kimselere | هَادُوا: yahudi(lere) | وَالرَّبَّانِيُّونَ: ve Rabbanilere | وَالْأَحْبَارُ: ve alimlere | بِمَا: dolayı | اسْتُحْفِظُوا: korumakla görevlendirildiklerinden | مِنْ: | كِتَابِ: Kitabını | اللَّهِ: Allah'ın | وَكَانُوا: idiler | عَلَيْهِ: onun üzerine | شُهَدَاءَ: şahitler | فَلَا: | تَخْشَوُا: korkmayın | النَّاسَ: insanlardan | وَاخْشَوْنِ: benden korkun | وَلَا: | تَشْتَرُوا: ve satmayın | بِايَاتِي: benim ayetlerimi | ثَمَنًا: bir paraya | قَلِيلًا: azıcık | وَمَنْ: ve kim | لَمْ: | يَحْكُمْ: hükmetmezse | بِمَا: ile | أَنْزَلَ: indirdiği | اللَّهُ: Allah'ın | فَأُولَٰئِكَ: işte | هُمُ: onlar | الْكَافِرُونَ: kafirlerdir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إنا ÎNE gerçekten | أنزلنا ÊNZLNE biz indirdik | التوراة ELTWRET Tevrat'ı | فيها FYHE onda vardır | هدى HD̃ yol gösterme | ونور WNWR ve nur | يحكم YḪKM hüküm verirlerdi | بها BHE onunla | النبيون ELNBYWN peygamberler | الذين ELZ̃YN öyle ki | أسلموا ÊSLMWE İslam olmuş | للذين LLZ̃YN kimselere | هادوا HED̃WE yahudi(lere) | والربانيون WELRBENYWN ve Rabbanilere | والأحبار WELÊḪBER ve alimlere | بما BME dolayı | استحفظوا ESTḪFƵWE korumakla görevlendirildiklerinden | من MN | كتاب KTEB Kitabını | الله ELLH Allah'ın | وكانوا WKENWE idiler | عليه ALYH onun üzerine | شهداء ŞHD̃EÙ şahitler | فلا FLE | تخشوا TḢŞWE korkmayın | الناس ELNES insanlardan | واخشون WEḢŞWN benden korkun | ولا WLE | تشتروا TŞTRWE ve satmayın | بآياتي B ËYETY benim ayetlerimi | ثمنا S̃MNE bir paraya | قليلا GLYLE azıcık | ومن WMN ve kim | لم LM | يحكم YḪKM hükmetmezse | بما BME ile | أنزل ÊNZL indirdiği | الله ELLH Allah'ın | فأولئك FÊWLÙK işte | هم HM onlar | الكافرون ELKEFRWN kafirlerdir |
Kırık Meal (Okunuş) : |innā: gerçekten | enzelnā: biz indirdik | t-tevrāte: Tevrat'ı | fīhā: onda vardır | huden: yol gösterme | ve nūrun: ve nur | yeHkumu: hüküm verirlerdi | bihā: onunla | n-nebiyyūne: peygamberler | elleƶīne: öyle ki | eslemū: İslam olmuş | lilleƶīne: kimselere | hādū: yahudi(lere) | ve rrabbāniyyūne: ve Rabbanilere | vel'eHbāru: ve alimlere | bimā: dolayı | stuHfiZū: korumakla görevlendirildiklerinden | min: | kitābi: Kitabını | llahi: Allah'ın | ve kānū: idiler | ǎleyhi: onun üzerine | şuhedā'e: şahitler | felā: | teḣşevu: korkmayın | n-nāse: insanlardan | veḣşevni: benden korkun | ve lā: | teşterū: ve satmayın | biāyātī: benim ayetlerimi | ṧemenen: bir paraya | ḳalīlen: azıcık | ve men: ve kim | lem: | yeHkum: hükmetmezse | bimā: ile | enzele: indirdiği | llahu: Allah'ın | feulāike: işte | humu: onlar | l-kāfirūne: kafirlerdir |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎNE: gerçekten | ÊNZLNE: biz indirdik | ELTVRET: Tevrat'ı | FYHE: onda vardır | HD̃: yol gösterme | VNVR: ve nur | YḪKM: hüküm verirlerdi | BHE: onunla | ELNBYVN: peygamberler | ELZ̃YN: öyle ki | ÊSLMVE: İslam olmuş | LLZ̃YN: kimselere | HED̃VE: yahudi(lere) | VELRBENYVN: ve Rabbanilere | VELÊḪBER: ve alimlere | BME: dolayı | ESTḪFƵVE: korumakla görevlendirildiklerinden | MN: | KTEB: Kitabını | ELLH: Allah'ın | VKENVE: idiler | ALYH: onun üzerine | ŞHD̃EÙ: şahitler | FLE: | TḢŞVE: korkmayın | ELNES: insanlardan | VEḢŞVN: benden korkun | VLE: | TŞTRVE: ve satmayın | B ËYETY: benim ayetlerimi | S̃MNE: bir paraya | GLYLE: azıcık | VMN: ve kim | LM: | YḪKM: hükmetmezse | BME: ile | ÊNZL: indirdiği | ELLH: Allah'ın | FÊVLÙK: işte | HM: onlar | ELKEFRVN: kafirlerdir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Şüphe yok ki biz, Tevrat'ı indirdik, onda doğru yola sevk ediş ve nûr var. Tanrıya teslîm olan peygamberlerle hükümleri bilenler ve Allah kitabını korumaya memûr olan bilginler, Yahûdilere, hep ona göre hüküm verirlerdi ve hepsi de o kitabın doğruluğuna tanıktı. Artık insanlardan korkmayın, benden korkun ve âyetlerimi, az bir menfaat karşılığında satmayın ve kimler, Allah'ın indirdiği hükme uygun olarak hüküm vermezlerse onlardır kâfirlerin ta kendileri
Adem Uğur : Biz, içinde doğruya rehberlik ve nur olduğu halde Tevrat'ı indirdik. Kendilerini (Allah'a) vermiş peygamberler onunla yahudilere hükmederlerdi. Allah'ın Kitab'ını korumaları kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş zâhidler ve bilginler de (onunla hükmederlerdi). Hepsi ona (hak olduğuna) şahitlerdi. Şu halde (Ey yahudiler ve hakimler!) İnsanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiği (hükümler) ile hükmetmezse işte onlar kâfirlerin ta kendileridir.
Ahmed Hulusi : Gerçek ki, içinde nur ve hakikat bilgisi olan Tevrat'ı biz inzâl ettik. . . Teslim olmuş Nebiler, onunla Yahudilere hükmederdi; Rabbanîler (Tevrat'a göre Yahudilerin terbiyesiyle ilgilenenler) ve Ahbar (ilim ve hikmet sahipleri) da onun üzerine şahitler olarak hakikat bilgisini korumakla görevliydiler. . . O hâlde insanlardan korkmayın, Ben'den korkun! Benim bildirdiğim gerçekleri az bir menfaate satmayın! Kim Allâh'ın inzâl ettiği (hüküm) ile hükmetmezse, işte onlar hakikati inkâr edenlerin ta kendisidir!
Ahmet Tekin : Biz içinde hak yolu aydınlatıcı bilgiler ve nur olan Tevrat’ı indirdik. Varlıklarını Allah’a teslim eden, İslâm’ı yaşayan müslüman olan peygamberler, yahudiliğin takipçilerine, Tevrat’taki kuralları esas alarak hüküm verirler, icraat yaparlardı. Allah’ın kitabını korumakla görevlendirilmeleri sebebiyle, kendilerini Rablerine adamış olan zâhitler ve âlimler de, Allah’ın kitabından, korumaya memur edildikleri, muhafaza edebildikleri kurallarla hüküm verirler, icraat yaparlardı. Hepsi de Tevrat’ı bilen ve tebliğ eden, çözüm getiren, güvenilir örnek önderler ve doğruları konuşan şâhitlerdi. O halde insanlardan korkmayın, benden korkun. Âyetlerimi servet, makam, mevki gibi geçici dünya menfaatlerine, birkaç pula satmayın. Kimler Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezler, icraat yapmazlarsa onlar, işte onlar kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirlerin ta kendileridir.
Ahmet Varol : Gerçekten Tevrat'ı içinde hidayet ve nur bulunduğu halde indirdik. Allah'a teslim olmuş peygamberler yahudilerin arasında onunla hükmederlerdi. Yine Allah'ın kitabını korumakla görevlendirilmiş olmaları itibariyle alimler ve fakihler de onunla hükmederlerdi. Bunlar onun üzerine şahittiler. [6] Artık insanlardan korkmayın benden korkun ve ayetlerimi az bir değer karşılığında satmayın. Kimler Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezlerse işte onlar kâfirdirler.
Ali Bulaç : Gerçek şu ki, biz Tevratı, içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik. Teslim olmuş peygamberler, yahudilere onunla hükmederlerdi. Bilgin-yöneticiler (Rabbaniyun) ve yüksek bilginler de (Ahbar), Allah'ın kitabını korumakla görevli kılındıklarından ve onun üzerine şahidler olduklarından (onunla hükmederlerdi.) Öyleyse insanlardan korkmayın, benden korkun ve ayetlerimi az bir değere karşılık satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, kafir olanlardır.
Ali Fikri Yavuz : Şüphesiz ki Tevrat’ı biz indirdik. Onda bir hidâyet, bir nûr vardır. Allah’ın emrine boyun eğen peygamberler, onunla Yahudi’ler arasında hüküm verirlerdi. Âlimler ve fakîhler de, Allah’ın kitabını korumaya memur olmaları ve üzerine şâhid bulunmaları itibariyle hükmederlerdi. O halde ey Yahudiler, Tevrat’daki âhir zaman peygamberine ait vasıfları açıklamak hususunda, insanlardan korkmayın; benden korkun. Benim âyetlerimi birkaç para menfaat karşılığında değişmeyin. Kim Allah’ın indirdiği hükümlerle hüküm vermezse, işte onlar kâfirdirler.
Bekir Sadak : Dogrusu Biz yol gosterici olarak Tevrat'i indirdik. Kendisini Allah'a teslim etmis peygamberler, yahudi olanlara onunla ve Rabbe kul olanlar, bilginler de Allah'in Kitab'indan elde mahfuz kalanla hukmederlerdi. Tevrat'a sahiddiler. O halde insanlardan korkmayin, benden korkun, ayetlerimi hic bir degerle degistirmeyin; Allah'in indirdigi ile hukmetmeyenler, iste onlar kafirlerdir.
Celal Yıldırım : Şüphesiz ki, biz, içinde hidâyet (doğru yolu gösterici ve ona iletici) ve (kafa ile gönülleri) aydınlatıcı (belgeler) bulunan Tevrat'ı indirdik. Kendilerini (hakka) teslim eden peygamberler, Yahudiler arasında onunla hükmederlerdi; yine onlardan Rabb için yol gösterenleri de, bilginleri de Allah'ın kitabından muhafazasıyla emrolundukları hususlarla hükmederlerdi. Ve onlar buna şahitlerdi de.. (Ey hükmetme durumunda olanlar !) artık insanlardan korkmayın benden korkun ; âyetlerimizi az bir değere satmayın. Kim Allah'ın Indlrdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kâfirlerdir.
Diyanet İşleri : Şüphesiz Tevrat’ı biz indirdik. İçinde bir hidayet, bir nur vardır. (Allah’a) teslim olmuş nebiler, onunla yahudilere hüküm verirlerdi. Kendilerini Rabb’e adamış kimseler ile âlimler de öylece hükmederlerdi. Çünkü bunlar Allah’ın kitabını korumakla görevlendirilmişlerdi. Onlar Tevrat’ın hak olduğuna da şahit idiler. Şu hâlde, siz de insanlardan korkmayın, benden korkun ve âyetlerimi az bir karşılığa değişmeyin. Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir.
Diyanet İşleri (eski) : Doğrusu Biz yol gösterici olarak Tevrat'ı indirdik. Kendisini Allah'a teslim etmiş peygamberler, yahudi olanlara onunla ve Rabbe kul olanlar, bilginler de Allah'ın Kitap'ından elde mahfuz kalanla hükmederlerdi. Tevrat'a şahiddiler. O halde insanlardan korkmayın, benden korkun, ayetlerimi hiçbir değerle değiştirmeyin; Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler, işte onlar kafirlerdir.
Diyanet Vakfi : Biz, içinde doğruya rehberlik ve nur olduğu halde Tevrat'ı indirdik. Kendilerini (Allah'a) vermiş peygamberler onunla yahudilere hükmederlerdi. Allah'ın Kitab'ını korumaları kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş zâhidler ve bilginler de (onunla hükmederlerdi). Hepsi ona (hak olduğuna) şahitlerdi. Şu halde (Ey yahudiler ve hakimler!) İnsanlardan korkmayın, benden korkun. Âyetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiği (hükümler) ile hükmetmezse işte onlar kâfirlerin ta kendileridir.
Edip Yüksel : İçinde hidayet ve ışık bulunan Tevrat'ı biz indirdik. müslüman peygamberler onunla Yahudiler arasında hüküm veriyorlardı. Hahamlar ve din bilginleri de ALLAH'ın kitabından emredildikleri şeylerle hüküm verirler ve onun üzerine tanık olurlardı. Halkıululamayın, beni ululayın ve ayetlerimi ucuz bir fiyata satmayın. ALLAH'ın indirdiği ile hüküm vermeyenler inkarcıdır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İçinde hidayet ve nûr bulunan Tevrat'ı, elbette biz indirdik. Müslüman olan peygamberler, yahudiler hakkında hükmederler, kendilerini Tanrıya adamış zâhitler, âlimler de, Allah'ın kitabını korumakla görevlendirildiklerinden (onunla hüküm verirler) ve onun Allah'ın kitabı olduğuna şahitlik ederlerdi. İnsanlardan korkmayın, benden korkun, âyetlerimi az bir paraya satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kâfirlerin ta kendileridir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Gerçekten Biz, içinde bir hidayet, bir nur bulunan Tevrat'ı indirdik. Kendilerini Allah'a teslim etmiş peygamberler, yahudilere onunla hükmederlerdi. Bir de Allah dostları ve ilim adamları da Allah'ın kitabını muhafaza etmekle görevli olmaları ve üzerine şahit olmaları dolayısıyla onunla hüküm verirlerdi. Artık insanlardan korkmayın, Benden korkun ve Benim ayetlerimi birkaç paraya değişmeyin! Ey hakimler, her kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hüküm vermezse, onlar hep kafirlerdir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Filvakı' biz Tevratı indirdik, onda bir hidayet, bir nur vardı, müslim olan nebiyyûn, Yehudîlere onunla hukmederlerdi, rabbaniyyun ve ahbar da, kitabullahın muhafazâsına me'mur edilmiş olmaları ve üzerine nâzır ve murakıb bulunmaları hasebile hukmederlerdi, artık insanlardan korkmayın benden korkun, benim âyetlerimi bir kaç paraya değişmeyin, ey hâkimler! Her kim Allahın indirdiği ahkâm ile hukmetmezse onlar hep kâfirlerdir
Fizilal-il Kuran : Doğrusu biz yol gösterici ve nurlandırıcı olarak Tevrat’ı indirdik. Kendisini Allah’a teslim etmiş Peygamberler, yahudilere onunla hükmederlerdi. Alimler ve fakihler de Allah’ın kitabını hıfza memur oldukları için yine hükümlerini onunla verirlerdi. Hepsi de Tevrat’a şahittiler. İnsanlardan korkmayın, benden korkun, ayetlerimi hiç bir değerle değiştirmeyin; Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, işte onlar kafirlerdir.
Gültekin Onan : İçinde hidayet ve ışık bulunan Tevrat'ı biz indirdik. Müslüman peygamberler onunla Yahudiler arasında hüküm veriyorlardı. Hahamlar ve din bilginleri de Tanrı'nın kitabından emredildikleri şeylerle hüküm verirler ve onun üzerine tanık olurlardı. Halkı ululamayın, beni ululayın ve ayetlerimi ucuz bir fiyata satmayın. Tanrı'nın indirdiği ile hüküm vermeyenler kafirlerdir.
Hakkı Yılmaz : "İçinde doğru yol rehberi ve ışık bulunan Tevrât'ı, şüphesiz Biz indirdik. Müslümanlaşmış kişiler olan peygamberler onunla Yahudilere hükmederler, kendilerini Allah'a adamış kişiler ve hahamlar da, Allah'ın kitabından kendilerinden korumaları istenilen ve kendilerinin de üzerine tanıklık ettikleri şeylerle hükmederler. İnsanlara saygı duyup ürpermeyin, Bana saygı duyup ürperin. Benim âyetlerimi de az bir paraya satmayın. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kâfirlerin; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden kimselerin ta kendileridir. "
Hasan Basri Çantay : Şübhesiz ki Tevrâtı biz indirdik ki Onda bir hidâyet, bir nur vardır. Kendisini (Allaha) teslim etmiş olan (İsrâîl) peygamberler (i), Yahudiler (e âid da'valarda) onunla hükmeder (ler) di. Âlimler, fakıyhler de Allahın (o) kitabını hıfza me'mur oldukları için (yine hükümlerini onunla verirlerdi). Hepsi de onun (Allah tarafından gönderilmiş olduğu) üzerinde (bil'ittifak) şâhid idiler. O halde (ey Yahudiler) siz insanlardan korkmayın, benden korkun. Benim âyetlerimi az bir bahaya (hasîs menfaatlere) satmayın. Kim Allahın indirdiği (hükümler) le hükmetmezse işte onlar kâfirlerin ta kendileridir.
Hayrat Neşriyat : İçinde bir hidâyet ve bir nûr bulunan Tevrât’ı muhakkak ki biz indirdik. (Allah’a)teslîm olmuş peygamberler, yahudi olanlara onunla (Tevrât’la) hüküm verirlerdi; Allah’ın Kitâbı’nı muhâfazaya me’mur edilmeleri sebebiyle Rabbânîler (ilim ve ihlâsla kulluk ederek Rabb’e mensub olan kimseler) ve ahbâr (ilim sâhibi zâtlar) da (onunla hüküm verirlerdi); çünki (onlar,) ona gözcülük eden (tahriften koruyan) kimseler idiler.(Ey yahudiler!) O hâlde insanlardan korkmayın; ancak benden korkun ve âyetlerimi az bir fiyata (geçici dünya menfaatleri mukabilinde) satmayın! (Tevrât’ı tahrîf etmeyin!)Artık kim Allah’ın indirdiğiyle (inkâr ederek) hükmetmezse, işte onlar kâfirlerin ta kendileridir.
İbni Kesir : Doğrusu Tevrat'ı Biz indirdik. Onda hidayet ve nur vardır. Kendilerini Allah'a teslim etmiş peygamberler, yahudi olanlara onunla, Rabb'a kul olanlarla bilginler de Allah'ın kitabından elde mahfuz kalanla hükmederlerdi. Ve ona şahid idiler. İnsanlardan korkmayın da Ben'den korkun. Ve ayetlerimi az bir değerle değiştirmeyin. Kim de Allah'In indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, kafirlerin kendileridir.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki Tevrat'ı Biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. Kendileri (Hakk'a) teslim olmuş peygamberler, yahudilere, onunla hükmeder. Rabbanîler (kendilerini Rabb'lerine adamış olanlar) ve Ahbar olanlar da (zahidler, yahudi âlimler, hahamlar) Allah'ın Kitab'ından korumakla görevli oldukları ile hüküm verirler ve onlar, onun üzerine şahitler oldular. Artık insanlardan korkmayın, Ben'den korkun ve Benim âyetlerimi az bir değere satmayın. Ve kim, Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse, o taktirde işte onlar, onlar kâfirlerdir.
Muhammed Esed : Şüphe yok ki, içinde rehberlik ve aydınlık bulunan Tevratı indiren Biziz. Kendilerini Allaha teslim eden peygamberler, ona dayanarak yahudi itikadına uyanlar arasında hüküm verirlerdi; (eski) din adamları ve hahamları da öyle yaptılar, çünkü Allahın kelamının bir kısmı onların himayesine emanet edilmişti; ve hepsi onun doğruluğuna şahitlik yaptılar. Bu nedenle, (ey İsrailoğulları,) insanlardan korku duymayın , yalnız Benden korkun; ve Benim mesajlarımı önemsiz bir kazanç karşılığı değiştirmeyin: Çünkü Allahın indirdiklerine göre hüküm vermeyenler, gerçekten hakikati inkar edenlerdir!
Ömer Nasuhi Bilmen : Muhakkak Tevrat'ı Biz indirdik, onda bir hidâyet ve bir nûr vardır. Müslim olan nebiler onun ile Yahudilere hükmederlerdi. Din alîmleri, fakihler de Allah Teâlâ'nın kitabını muhafazaya memur olmaları sebebiyle onunla hükümde bulunurlardı. Ve onlar o kitap üzerine şahitler idiler. Artık nâstan korkmayın, Benden korkunuz ve Benim âyetlerim ile az bir bedel satın almayınız ve her kim Allah Teâlâ'nın indirmiş olduğu ile hükmetmez ise işte onlar kâfirdirler.
Ömer Öngüt : Doğrusu biz yol gösterici ve nurlandırıcı olarak Tevrat'ı indirdik. Kendilerini Allah'a teslim etmiş peygamberler, yahudi olanlara onunla hükmederlerdi. Rabbânîler (Rabbe kul olanlar) ve Ahbar (bilginler) de Allah'ın kitabını korumaları kendilerinden istendiği için onunla (hükmederlerdi). Hepsi de ona (Tevrat'a) şâhit idiler. O halde insanlardan korkmayın, benden korkun. Âyetlerimi değersiz olan şeylerle değiştirmeyin. Kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse, işte onlar kâfirlerdir.
Şaban Piriş : Tevrat’ı yol gösterici ve aydınlatıcı olarak biz indirdik. Kendisini Allah’a teslim etmiş peygamberler, Yahudilere Tevrat ile ve Rabbin yolunda yürüyenler, bilginler de Allah’ın kitabından elde kalmış olan kısmı ile hükmederlerdi. Tevrat’ı gözetiyorlardı. O halde insanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimi az bir bedelle değiştirmeyin. Allah’ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, işte onlar kafirlerdir.
Suat Yıldırım : İçinde hidâyet ve nûr olan Tevrat’ı biz indirdik. Kendilerini Hakka teslim eden nebîler, Yahudilerle ilgili meselelerde onunla hükmederlerdi. Alimler ve mürşitler de Allah’ın kitabını koruma ile görevlendirilmeleri sebebiyle yine onunla hüküm verirlerdi. Hepsi de kitabın hak olduğunun şahitleri idiler. O halde ey hakimler, insanlardan korkmayın, Benden korkun.Âyetlerimi az bir menfaat karşılığında satmayın. Kim Allah’ın indirdiği ahkâm ile hükmetmezse işte onlar tam kâfirdirler.
Süleyman Ateş : Gerçekten Tevrât'ı biz indirdik, onda yol gösterme ve nur vardır. İslâm olmuş peygamberler, onunla yahûdilere hüküm verirlerdi, kendilerini Tanrıya vermiş zâhidler ve âlimler de "Allâh'ın Kitabını korumakla görevlendirildiklerinden onunla (hüküm verirlerdi) ve onu gözetip kollarlardı. (Ey hakimler), insanlardan korkmayın, benden korkun ve benim âyetlerimi az bir paraya satmayın! Kim Allâh'ın indirdiği ile hükmetmezse işte kâfirler onlardır!
Tefhim-ul Kuran : Gerçek şu ki, biz Tevratı, içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik. Teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hümederlerdi. Bilgin-yöneticiler (Rabbaniyyun) ve yüksek bilginler de (Ahbar), Allah'ın kitabını korumakla görevli kılındıklarından ve onun üzerine şahidler olduklarından (onunla hükmederlerdi.) Öyleyse insanlardan korkmayın, benden korkun ve ayetlerimi az bir değere karşılık satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, kâfir olanlardır.
Ümit Şimşek : İçinde hidayet ve nur olan Tevrat'ı da Biz indirdik. Hakka teslim olmuş peygamberler, Yahudiler hakkında onunla hükmederlerdi. Allah erleri ile âlimler de onunla hükmederlerdi; çünkü onlar da Allah'ın kitabını korumakla görevliydiler ve onun hak kitap olduğuna şahit idiler. Siz de insanlardan korkmayın, Benden korkun; üç beş kuruş için Benim âyetlerimi satıvermeyin. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kâfirlerin tâ kendileridir.
Yaşar Nuri Öztürk : Biz indirdik Tevrat'ı, biz. İyiye ve güzele kılavuz var onda, ışık var. Allah'a teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hakemlik yaparlardı. Kendini Rabb'e adayanlarla ilim ve hikmette derinleşmiş olanlar da Allah'ın Kitabı'ndan korumakla görevli olduklarıyla hükmederlerdi. Zaten onlar Allah'ın Kitabı'na tanıklardı. Artık insanlardan korkmayın, benden korkun da ayetlerimi basit bir ücret karşılığı satmayın. Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler, kâfirlerin ta kendileridir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}