» 5 / Mâide  51:

Kuran Sırası: 5
İniş Sırası: 112
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

 » 5 / Mâide  Suresi: 51
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. أَيُّهَا (ÊYHE) = eyyuhā : SİZ!
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
4. امَنُوا ( ËMNVE) = āmenū : inanan(lar)
5. لَا (LE) = lā :
6. تَتَّخِذُوا (TTḢZ̃VE) = tetteḣiƶū : edinmeyin
7. الْيَهُودَ (ELYHVD̃) = l-yehūde : yahudileri
8. وَالنَّصَارَىٰ (VELNṦER) = ve nneSārā : ve hıristiyanları
9. أَوْلِيَاءَ (ÊVLYEÙ) = evliyā'e : veliler
10. بَعْضُهُمْ (BAŽHM) = beǎ'Duhum : onların bır kısmı
11. أَوْلِيَاءُ (ÊVLYEÙ) = evliyā'u : velileridir
12. بَعْضٍ (BAŽ) = beǎ'Din : bir kısmının
13. وَمَنْ (VMN) = ve men : ve kim
14. يَتَوَلَّهُمْ (YTVLHM) = yetevellehum : onları kendine veli yaparsa
15. مِنْكُمْ (MNKM) = minkum : sizden
16. فَإِنَّهُ (FÎNH) = feinnehu : mukakkak o
17. مِنْهُمْ (MNHM) = minhum : onlardandır
18. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
19. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
20. لَا (LE) = lā :
21. يَهْدِي (YHD̃Y) = yehdī : doğru yola iletmez
22. الْقَوْمَ (ELGVM) = l-ḳavme : toplumu
23. الظَّالِمِينَ (ELƵELMYN) = Z-Zālimīne : zalim
EY/HEY/AH | SİZ! | kimseler | inanan(lar) | | edinmeyin | yahudileri | ve hıristiyanları | veliler | onların bır kısmı | velileridir | bir kısmının | ve kim | onları kendine veli yaparsa | sizden | mukakkak o | onlardandır | şüphesiz | Allah | | doğru yola iletmez | toplumu | zalim |

[Y] [EYH] [] [EMN] [] [EḢZ̃] [] [NṦR] [VLY] [BAŽ] [VLY] [BAŽ] [] [VLY] [] [] [] [] [] [] [HD̃Y] [GVM] [ƵLM]
YE ÊYHE ELZ̃YN ËMNVE LE TTḢZ̃VE ELYHVD̃ VELNṦER ÊVLYEÙ BAŽHM ÊVLYEÙ BAŽ VMN YTVLHM MNKM FÎNH MNHM ÎN ELLH LE YHD̃Y ELGVM ELƵELMYN

eyyuhā elleƶīne āmenū tetteḣiƶū l-yehūde ve nneSārā evliyā'e beǎ'Duhum evliyā'u beǎ'Din ve men yetevellehum minkum feinnehu minhum inne llahe yehdī l-ḳavme Z-Zālimīne
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين

 » 5 / Mâide  Suresi: 51
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler who
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū inanan(lar) believe!
لا | LE (Do) not
تتخذوا ا خ ذ | EḢZ̃ TTḢZ̃VE tetteḣiƶū edinmeyin take
اليهود | ELYHVD̃ l-yehūde yahudileri the Jews
والنصارى ن ص ر | NṦR VELNṦER ve nneSārā ve hıristiyanları and the Christians
أولياء و ل ي | VLY ÊVLYEÙ evliyā'e veliler (as) allies.
بعضهم ب ع ض | BAŽ BAŽHM beǎ'Duhum onların bır kısmı Some of them
أولياء و ل ي | VLY ÊVLYEÙ evliyā'u velileridir (are) allies
بعض ب ع ض | BAŽ BAŽ beǎ'Din bir kısmının (to) others.
ومن | VMN ve men ve kim And whoever
يتولهم و ل ي | VLY YTVLHM yetevellehum onları kendine veli yaparsa takes them as allies
منكم | MNKM minkum sizden among you,
فإنه | FÎNH feinnehu mukakkak o then indeed, he
منهم | MNHM minhum onlardandır (is) of them.
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
لا | LE (does) not
يهدي ه د ي | HD̃Y YHD̃Y yehdī doğru yola iletmez guide
القوم ق و م | GVM ELGVM l-ḳavme toplumu the people,
الظالمين ظ ل م | ƵLM ELƵELMYN Z-Zālimīne zalim the wrongdoing.

5:51 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | SİZ! | kimseler | inanan(lar) | | edinmeyin | yahudileri | ve hıristiyanları | veliler | onların bır kısmı | velileridir | bir kısmının | ve kim | onları kendine veli yaparsa | sizden | mukakkak o | onlardandır | şüphesiz | Allah | | doğru yola iletmez | toplumu | zalim |

[Y] [EYH] [] [EMN] [] [EḢZ̃] [] [NṦR] [VLY] [BAŽ] [VLY] [BAŽ] [] [VLY] [] [] [] [] [] [] [HD̃Y] [GVM] [ƵLM]
YE ÊYHE ELZ̃YN ËMNVE LE TTḢZ̃VE ELYHVD̃ VELNṦER ÊVLYEÙ BAŽHM ÊVLYEÙ BAŽ VMN YTVLHM MNKM FÎNH MNHM ÎN ELLH LE YHD̃Y ELGVM ELƵELMYN

eyyuhā elleƶīne āmenū tetteḣiƶū l-yehūde ve nneSārā evliyā'e beǎ'Duhum evliyā'u beǎ'Din ve men yetevellehum minkum feinnehu minhum inne llahe yehdī l-ḳavme Z-Zālimīne
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين

[ي] [أ ي ه] [] [ا م ن] [] [ا خ ذ ] [] [ن ص ر] [و ل ي] [ب ع ض] [و ل ي] [ب ع ض] [] [و ل ي] [] [] [] [] [] [] [ه د ي] [ق و م] [ظ ل م]

 » 5 / Mâide  Suresi: 51
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
,Ye,He,Elif,
,10,5,1,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative noun
أداة نداء
اسم مرفوع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū inanan(lar) believe!
,Mim,Nun,Vav,Elif,
,40,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
لا | LE (Do) not
Lam,Elif,
30,1,
PRO – prohibition particle
حرف نهي
تتخذوا ا خ ذ | EḢZ̃ TTḢZ̃VE tetteḣiƶū edinmeyin take
Te,Te,Hı,Zel,Vav,Elif,
400,400,600,700,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
اليهود | ELYHVD̃ l-yehūde yahudileri the Jews
Elif,Lam,Ye,He,Vav,Dal,
1,30,10,5,6,4,
"PN – accusative masculine plural proper noun → Judaism"
اسم علم منصوب
والنصارى ن ص ر | NṦR VELNṦER ve nneSārā ve hıristiyanları and the Christians
Vav,Elif,Lam,Nun,Sad,Elif,Re,,
6,1,30,50,90,1,200,,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – accusative plural proper noun → Christianity"
الواو عاطفة
اسم علم منصوب
أولياء و ل ي | VLY ÊVLYEÙ evliyā'e veliler (as) allies.
,Vav,Lam,Ye,Elif,,
,6,30,10,1,,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
بعضهم ب ع ض | BAŽ BAŽHM beǎ'Duhum onların bır kısmı Some of them
Be,Ayn,Dad,He,Mim,
2,70,800,5,40,
N – nominative masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
أولياء و ل ي | VLY ÊVLYEÙ evliyā'u velileridir (are) allies
,Vav,Lam,Ye,Elif,,
,6,30,10,1,,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
بعض ب ع ض | BAŽ BAŽ beǎ'Din bir kısmının (to) others.
Be,Ayn,Dad,
2,70,800,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
ومن | VMN ve men ve kim And whoever
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional noun
الواو استئنافية
اسم شرط
يتولهم و ل ي | VLY YTVLHM yetevellehum onları kendine veli yaparsa takes them as allies
Ye,Te,Vav,Lam,He,Mim,
10,400,6,30,5,40,
V – 3rd person masculine singular (form V) imperfect verb, jussive mood
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع مجزوم و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
منكم | MNKM minkum sizden among you,
Mim,Nun,Kef,Mim,
40,50,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
فإنه | FÎNH feinnehu mukakkak o then indeed, he
Fe,,Nun,He,
80,,50,5,
RSLT – prefixed result particle
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الفاء واقعة في جواب الشرط
حرف نصب والهاء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
منهم | MNHM minhum onlardandır (is) of them.
Mim,Nun,He,Mim,
40,50,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
لا | LE (does) not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يهدي ه د ي | HD̃Y YHD̃Y yehdī doğru yola iletmez guide
Ye,He,Dal,Ye,
10,5,4,10,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
القوم ق و م | GVM ELGVM l-ḳavme toplumu the people,
Elif,Lam,Gaf,Vav,Mim,
1,30,100,6,40,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
الظالمين ظ ل م | ƵLM ELƵELMYN Z-Zālimīne zalim the wrongdoing.
Elif,Lam,Zı,Elif,Lam,Mim,Ye,Nun,
1,30,900,1,30,40,10,50,
ADJ – accusative masculine plural active participle
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا: EY/HEY/AH | أَيُّهَا: SİZ! | الَّذِينَ: kimseler | امَنُوا: inanan(lar) | لَا: | تَتَّخِذُوا: edinmeyin | الْيَهُودَ: yahudileri | وَالنَّصَارَىٰ: ve hıristiyanları | أَوْلِيَاءَ: veliler | بَعْضُهُمْ: onların bır kısmı | أَوْلِيَاءُ: velileridir | بَعْضٍ: bir kısmının | وَمَنْ: ve kim | يَتَوَلَّهُمْ: onları kendine veli yaparsa | مِنْكُمْ: sizden | فَإِنَّهُ: mukakkak o | مِنْهُمْ: onlardandır | إِنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | لَا: | يَهْدِي: doğru yola iletmez | الْقَوْمَ: toplumu | الظَّالِمِينَ: zalim |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | الذين ELZ̃YN kimseler | آمنوا ËMNWE inanan(lar) | لا LE | تتخذوا TTḢZ̃WE edinmeyin | اليهود ELYHWD̃ yahudileri | والنصارى WELNṦER ve hıristiyanları | أولياء ÊWLYEÙ veliler | بعضهم BAŽHM onların bır kısmı | أولياء ÊWLYEÙ velileridir | بعض BAŽ bir kısmının | ومن WMN ve kim | يتولهم YTWLHM onları kendine veli yaparsa | منكم MNKM sizden | فإنه FÎNH mukakkak o | منهم MNHM onlardandır | إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | لا LE | يهدي YHD̃Y doğru yola iletmez | القوم ELGWM toplumu | الظالمين ELƵELMYN zalim |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | eyyuhā: SİZ! | elleƶīne: kimseler | āmenū: inanan(lar) | : | tetteḣiƶū: edinmeyin | l-yehūde: yahudileri | ve nneSārā: ve hıristiyanları | evliyā'e: veliler | beǎ'Duhum: onların bır kısmı | evliyā'u: velileridir | beǎ'Din: bir kısmının | ve men: ve kim | yetevellehum: onları kendine veli yaparsa | minkum: sizden | feinnehu: mukakkak o | minhum: onlardandır | inne: şüphesiz | llahe: Allah | : | yehdī: doğru yola iletmez | l-ḳavme: toplumu | Z-Zālimīne: zalim |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | ÊYHE: SİZ! | ELZ̃YN: kimseler | ËMNVE: inanan(lar) | LE: | TTḢZ̃VE: edinmeyin | ELYHVD̃: yahudileri | VELNṦER: ve hıristiyanları | ÊVLYEÙ: veliler | BAŽHM: onların bır kısmı | ÊVLYEÙ: velileridir | BAŽ: bir kısmının | VMN: ve kim | YTVLHM: onları kendine veli yaparsa | MNKM: sizden | FÎNH: mukakkak o | MNHM: onlardandır | ÎN: şüphesiz | ELLH: Allah | LE: | YHD̃Y: doğru yola iletmez | ELGVM: toplumu | ELƵELMYN: zalim |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey inananlar, Yahûdilerle Nasrânîleri dost edinmeyin. Onlar, birbirlerinin dostudur ve sizden kim onları dost edinirse şüphe yok ki o da, onlardandır. Şüphe yok ki Allah, zâlim olan kavmi doğru yola sevk etmez.
Adem Uğur : Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostudurlar (birbirinin tarafını tutarlar). İçinizden onları dost tutanlar, onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna yol göstermez.
Ahmed Hulusi : Ey iman edenler. . . Yahudileri ve Hristiyanları hâmi - dostlar edinmeyin. . . Onlar birbirlerinin dostu - hâmisidirler. . . Sizden kim onları hâmi - dost edinirse, muhakkak ki o da, onlardandır. . . Muhakkak ki Allâh zâlimler topluluğuna hidâyet etmez (nefsine zulmedenlere hakikati yaşatmaz)!
Ahmet Tekin : Ey iman nimetine kavuşanlar, yahudileri ve hristiyanları, kamu görevlerini icraya yetkili kılmayın. Candan dost, müttefik, veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostu, müttefikidirler, birbirlerinin tarafını tutarlar. Sizden kim onların hâkimiyetini kabul eder, dost edinirse, o onlardandır. Allah, düşmanlarını dost edinen, başlarına otorite yapan zâlim bir kavmi doğru yola sevketme lütfunda bulunmayacak.
Ahmet Varol : Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse o onlardandır. Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez.
Ali Bulaç : Ey iman edenler, yahudi ve hristiyanları dostlar (veliler) edinmeyin; onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden onları kim dost edinirse, kuşkusuz onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna hidayet vermez.
Ali Fikri Yavuz : Ey imân edenler! Yahudî’lerle Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar, birbirlerinin dostlarıdır. İçinizden kim onları dost ve yardımcı edinirse, o da onlardandır. Allah, düşmana dostluk etmekle nefislerine zulmedenleri hak yoluna eriştirmez.
Bekir Sadak : Ey Inananlar! Yahudileri ve hiristiyanlari dost olarak benimsemeyin, onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onlara dost olursa o da onlardandir. Allah zulmeden kimseleri dogru yola eristirmez.
Celal Yıldırım : Ey imân edenler! Yahudî ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar (gerektiğinde) birbirlerinin dostlarıdır. Sizden kim onları dost edinirse, doğrusu o da onlardandır. Şüphesiz ki Allah zâlim topluluğu doğru yola eriştirmez.
Diyanet İşleri : Ey inananlar! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğruya iletmez.
Diyanet İşleri (eski) : Ey İnananlar! Yahudileri ve hıristiyanları dost olarak benimsemeyin, onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onlara dost olursa o da onlardandır. Allah zulmeden kimseleri doğru yola eriştirmez.
Diyanet Vakfi : Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostudurlar (birbirinin tarafını tutarlar). İçinizden onları dost tutanlar, onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna yol göstermez.
Edip Yüksel : İnananlar, Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudur. Sizden kim onlarla dost olursa onlardan sayılır. ALLAH zalim toplumu doğru yola iletmez.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o onlardan olur. Şüphesiz Allah, zalim kavmi doğru yola iletmez.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey iman edenler, yahudilerle hıristiyanları dost edinmeyin! Onlar, birbirlerinin dostlarıdırlar. İçinizden her kim onlara yardaklık ederse, muhakkak o da onlardandır. Allah ise zulmedenleri doğru yola çıkarmaz.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey o bütün iyman edenler! Yehud ile Nesârâyı yar tutmayın, onlar ancak birbirlerinin yaranıdırlar, içinizden her kim onlara yardaklık ederse muhakkak onlardan ma'duddur, Allah ise zulm edenleri doğru yola çıkarmaz
Fizilal-il Kuran : Ey müminler yahudileri ve hristiyanları dost edinmeyiniz. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse o onlardan olur. Hiç kuşkusuz Allah, zalimleri doğru yola iletmez.
Gültekin Onan : Ey inananlar, Yahudi ve Hristiyanları dostlar (veliler) edinmeyin; onlar birbirinin dostudur. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz onlardandır. Kuşkusuz Tanrı zalimler topluluğuna hidayet vermez.
Hakkı Yılmaz : "Ey iman etmiş kimseler! Yahudileri ve Nasara'yı/Hristiyanları yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar edinmeyin. Onlar birbirlerinin koruyucu, yol gösterici yakınıdırlar. Sizden kim onları mütevelli [koruyucu, gözetici, yönetici] yaparsa, artık o, şüphesiz onlardandır. Şüphesiz Allah, şirk koşarak, küfrederek yanlış; kendi zararlarına iş yapanlar topluluğunu kılavuzlamaz. "
Hasan Basri Çantay : Ey îman edenler, Yahudileri de, Nasrânîleri de kendinize yâr (ve üstünüze haakim) edinmeyin. Onlar (ancak) birbirinin yaranıdırlar içinizden kim onları dost (ve haakim) edinirse o da onlardandır. Şübhesiz Allah o zaalimler güruhuna muvaffakıyyet vermez.
Hayrat Neşriyat : Ey îmân edenler! Yahudileri ve hristiyanları dostlar edinmeyin! Onlar birbirinin yârânıdırlar. Buna rağmen içinizden kim onları dost edinirse, artık şübhesiz o, onlardandır. Muhakkak ki Allah, zâlimler topluluğunu (inkârlarındaki ısrarları sebebiyle) hidâyeteerdirmez.
İbni Kesir : Ey iman edenler, yahudi ve hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden her kim ki, onları dost edinirse; o da, onlardandır. Şüphesiz ki Allah, zalimler güruhunu hidayete erdirmez.
İskender Evrenosoğlu : Ey âmenû olanlar (Allah'a ulaşmayı dileyenler), Yahudi ve Hristiyanları dostlar edinmeyin! Onlar birbirinin dostlarıdır. Ve sizden kim onlara dönerse (onları dost edinirse) artık o, mutlaka onlardandır. Muhakkak ki Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez.
Muhammed Esed : Siz ey imana ermiş olanlar! Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin: Onlar yalnızca birbirlerinin dostlarıdır. Ve hanginiz onları dost edinirse kesinlikle onlardan olur: Bilin ki Allah böyle zalimlere doğru yolu göstermez!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey imân edenler! Yehûd ile Nasâra'yı dost tutmayınız. Onların bazıları bazılarının dostudur. Ve sizden her kim onları dost edinirse muhakkak o da onlardandır. Şüphe yok ki Allah Teâlâ o zalimler olan kavme hidâyet etmez.
Ömer Öngüt : Ey iman edenler! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, o onlardandır. Şüphesiz ki Allah zâlimler gürûhunu hidayete erdirmez.
Şaban Piriş : - Ey İman edenler! Yahudi ve Hıristiyanları veli / dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları veli kabul ederse o da onlardandır. Allah, zalim topluma hidayet vermez.
Suat Yıldırım : Ey iman edenler! Yahudi ve Hıristiyanları velî edinmeyin. Onlar ancak birbirlerinin velisidirler. Sizden kim onları velî edinirse o da onlardandır. Allah böylesi zalimleri doğru yola iletmez.
Süleyman Ateş : Ey inananlar, yahûdileri ve hıristiyanları veliler edinmeyin! Onlar, birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları kendine veli yaparsa, o onlardandır. Şüphesiz Allâh, zâlim toplumu doğru yola iletmez.
Tefhim-ul Kuran : Ey iman edenler, Yahudi ve Hıristiyanları dostlar (veliler) edinmeyin; onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden onları kim dost edinirse, kuşkusuz onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna hidayet vermez.
Ümit Şimşek : Ey iman edenler! Yahudi ve Hıristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirinin velisidir. Sizden onları veli edinen, onlardan olur. Allah ise zalimler güruhuna yol göstermez.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları gönül dostları edinmeyin. Onlar birbirlerinin gönül dostlarıdır. Sizden kim onları gönül dostu edinirse o, onlardandır. Allah, zalimler toplumunu doğruya ve güzele kılavuzlamaz.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}