"sizden" ifadesi tarandı:
# İçinde "sizden" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|إليكمÎLYKMileykumsizdento you1x
| إليكم ÎLYKM ileykum size to you 2:272
| إليكم ÎLYKM ileykum size to you 3:199
| إليكم ÎLYKM ileykumu sizinle to you 4:90
| إليكم ÎLYKM ileykumu sizinle to you 4:91
| إليكم ÎLYKM ileykumu size to you 4:94
| إليكم ÎLYKM ileykum size to you 4:174
| إليكم ÎLYKM ileykum size towards you 5:11
| إليكم ÎLYKM ileykum size to you 5:68
| إليكم ÎLYKM ileykumu size to you 6:114
| إليكم ÎLYKM ileykum size to you 7:3
| إليكم ÎLYKM ileykum sizin to you 7:158
| إليكم ÎLYKM ileykum size to you, 8:60
| إليكم ÎLYKM ileykum size to you 9:24
| إليكم ÎLYKM ileykum sizden to you 9:94
| إليكم ÎLYKM ileykum size to you. 11:57
| إليكم ÎLYKM ileykum size to you 21:10
| إليكم ÎLYKM ileykum size to you 24:34
| إليكم ÎLYKM ileykum size to you 26:27
| إليكم ÎLYKM ileykum size to you. 29:46
| إليكم ÎLYKM ileykum size to you 36:14
| إليكم ÎLYKM ileykum size to you 36:16
| إليكم ÎLYKM ileykum size upon you 36:60
| إليكم ÎLYKM ileykum size to you 39:55
| إليكم ÎLYKM ileykumu size to you 49:7
| إليكم ÎLYKM ileykumu size to you 49:7
| إليكم ÎLYKM ileykum size to you 50:28
| إليكم ÎLYKM ileykum size against you 60:2
| إليكم ÎLYKM ileykum size "to you?""" 61:5
| إليكم ÎLYKM ileykum size (gönderilen) to you, 61:6
| إليكم ÎLYKM ileykum size "to you;" 65:5
| إليكم ÎLYKM ileykum size to you 65:10
| إليكم ÎLYKM ileykum size to you 73:15
|عليكمALYKMǎleykumsizdentowards you2x
| عليكم ALYKM ǎleykum sizleri upon you 2:40
| عليكم ALYKM ǎleykum sizi upon you 2:47
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin towards you. 2:54
| عليكم ALYKM ǎleykumu üstünüze [over] you 2:57
| عليكم ALYKM ǎleykumu size to you 2:57
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 2:64
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 2:76
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 2:85
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 2:105
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 2:122
| عليكم ALYKM ǎleykum size on you 2:143
| عليكم ALYKM ǎleykum aleyhinizde against you 2:150
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 2:150
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 2:151
| عليكم ALYKM ǎleykumu size to you 2:173
| عليكم ALYKM ǎleykumu size for you 2:178
| عليكم ALYKM ǎleykum size for you 2:180
| عليكم ALYKM ǎleykumu sizin üzerinize de for you 2:183
| عليكم ALYKM ǎleykum sizden towards you 2:187
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 2:194
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you. 2:194
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin için on you 2:198
| عليكم ALYKM ǎleykumu size upon you 2:216
| عليكم ALYKM ǎleykum size olan upon you 2:231
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 2:231
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize on you, 2:233
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 2:234
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 2:235
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 2:236
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin için upon you 2:240
| عليكم ALYKM ǎleykumu size upon you 2:246
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin üzerinize over you 2:247
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize on you 2:282
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you. 3:50
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 3:101
| عليكم ALYKM ǎleykum size olan on you 3:103
| عليكم ALYKM ǎleykumu size karşı at you 3:119
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 3:154
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin üzerinizde over you 4:1
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 4:23
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize on you. 4:23
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you. 4:24
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize on you 4:24
| عليكم ALYKM ǎleykum günahlarınızı from you. 4:26
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin from you, 4:27
| عليكم ALYKM ǎleykum size on you 4:83
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin üstünüze over you, 4:90
| عليكم ALYKM ǎleykum size "upon you;" 4:94
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 4:101
| عليكم ALYKM ǎleykum olsanız [upon] you 4:102
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize upon you 4:102
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 4:127
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 4:140
| عليكم ALYKM ǎleykum size over you 4:141
| عليكم ALYKM ǎleykum aleyhinizde olacak against you 4:144
| عليكم ALYKM ǎleykum size on you, 5:1
| عليكم ALYKM ǎleykumu size on you 5:3
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 5:3
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin için for you, 5:4
| عليكم ALYKM ǎleykum size for you 5:6
| عليكم ALYKM ǎleykum size olan upon you 5:6
| عليكم ALYKM ǎleykum size olan upon you 5:7
| عليكم ALYKM ǎleykum size olan upon you 5:11
| عليكم ALYKM ǎleykum size olan upon you 5:20
| عليكم ALYKM ǎleykum size on you 5:96
| عليكم ALYKM ǎleykum siz (bakın) Upon you 5:105
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin üzerinize to you, 5:115
| عليكم ALYKM ǎleykum size (be) upon you. 6:54
| عليكم ALYKM ǎleykum size over you 6:61
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin üzerinize upon you 6:65
| عليكم ALYKM ǎleykum size over you 6:66
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 6:81
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin üzerinize over you 6:104
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 6:119
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 6:130
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you. 6:151
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 7:26
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 7:35
| عليكم ALYKM ǎleykum size "(be) upon you.""" 7:46
| عليكم ALYKM ǎleykum artık size upon you 7:49
| عليكم ALYKM ǎleykum size for you 7:59
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 7:71
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin için for you 7:193
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize upon you 8:11
| عليكم ALYKM ǎleykum size karşı against you 9:4
| عليكم ALYKM ǎleykum size over you 9:8
| عليكم ALYKM ǎleykumu başınıza for you 9:25
| عليكم ALYKM ǎleykum size over you, 9:128
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you, 10:16
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin üzerinize over you 10:61
| عليكم ALYKM ǎleykum size on you 10:71
| عليكم ALYKM ǎleykum kendi aranızda for you 10:71
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin üzerinize over you 10:108
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin hakkınızda for you 11:3
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin hakkınızda for you 11:26
| عليكم ALYKM ǎleykum size from you, 11:28
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize upon you 11:52
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin üzerinizedir (be) upon you, 11:73
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin hakkınızda for you 11:84
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin üzerinize over you 11:86
| عليكم ALYKM ǎleykum sizce on you 11:92
| عليكم ALYKM ǎleykum sizden upon you 12:80
| عليكم ALYKM ǎleykumu size upon you 12:92
| عليكم ALYKM ǎleykum size (be) upon you 13:24
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinizdeki upon you, 14:6
| عليكم ALYKM ǎleykum size karşı over you 14:22
| عليكم ALYKM ǎleykumu size (be) upon you. 16:32
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 16:81
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize over you 16:91
| عليكم ALYKM ǎleykumu size to you 16:115
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize against you 17:5
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize against you 17:68
| عليكم ALYKM ǎleykum üstünüze upon you 17:69
| عليكم ALYKM ǎleykum sizi about you, 18:20
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 18:83
| عليكم ALYKM ǎleykumu üzerinize to you 20:80
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize upon you 20:81
| عليكم ALYKM ǎleykumu size to you 20:86
| عليكم ALYKM ǎleykum üstünüze upon you 20:86
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you. 22:30
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 22:78
| عليكم ALYKM ǎleykum size over you 22:78
| عليكم ALYKM ǎleykum size over you, 23:24
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you, 23:66
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you, 23:105
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 24:10
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 24:14
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 24:20
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 24:21
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 24:29
| عليكم ALYKM ǎleykum size on you 24:58
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize- among you, 24:58
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize on you 24:61
| عليكم ALYKM ǎleykum size for you 26:135
| عليكم ALYKM ǎleykum size olsun "on you;" 28:55
| عليكم ALYKM ǎleykumu üzerinize for you 28:71
| عليكم ALYKM ǎleykumu üzerinize for you 28:72
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 31:20
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 33:5
| عليكم ALYKM ǎleykum size olan upon you 33:9
| عليكم ALYKM ǎleykum size karşı towards you. 33:19
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize upon you 33:43
| عليكم ALYKM ǎleykum size olan upon you. 35:3
| عليكم ALYKM ǎleykum sizi zorlayacak over you 37:30
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 39:71
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you, 39:73
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize for you 40:30
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin için for you 40:32
| عليكم ALYKM ǎleykum aleyhinize against you 41:22
| عليكم ALYKM ǎleykumu size on you 43:68
| عليكم ALYKM ǎleykum aleyhinize about you 45:29
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 45:31
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin for you 46:21
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 49:17
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin için for you. 52:16
| عليكم ALYKM ǎleykum sizi you, 58:13
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin için upon you 60:10
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 65:11
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerine against you 67:17
| عليكم ALYKM ǎleykum yanınıza upon you 68:24
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize upon you 71:11
| عليكم ALYKM ǎleykum aleyhinize upon you, 73:15
| عليكم ALYKM ǎleykum sizi to you, 73:20
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinizde vardır over you 82:10
|عليهALYHǎleyhisizdenfor it1x
| عليه ALYH ǎleyhi onun towards him. 2:37
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine on him 2:158
| عليه ALYH ǎleyhi üzerinde [on it] 2:170
| عليه ALYH ǎleyhi ona on him. 2:173
| عليه ALYH ǎleyhi ona on him. 2:182
| عليه ALYH ǎleyhi ona on him 2:194
| عليه ALYH ǎleyhi ona upon him, 2:203
| عليه ALYH ǎleyhi ona da upon him 2:203
| عليه ALYH ǎleyhi üzerinde bulunan upon it 2:264
| عليه ALYH ǎleyhi üzerinde on whom 2:282
| عليه ALYH ǎleyhi on him 2:282
| عليه ALYH ǎleyhi ona from Him 3:5
| عليه ALYH ǎleyhi başına over him 3:75
| عليه ALYH ǎleyhi (hal) üzere in [it] 3:179
| عليه ALYH ǎleyhi ona on him 4:93
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine on it, 5:4
| عليه ALYH ǎleyhi onun to him. 5:39
| عليه ALYH ǎleyhi onun üzerine to it 5:44
| عليه ALYH ǎleyhi onu over it. 5:48
| عليه ALYH ǎleyhi onlara with him 5:60
| عليه ALYH ǎleyhi ona for him 5:72
| عليه ALYH ǎleyhi üzerinde upon it 5:104
| عليه ALYH ǎleyhi O'na to him 6:8
| عليه ALYH ǎleyhi ona to him 6:37
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine over him 6:76
| عليه ALYH ǎleyhi ona karşılık for it 6:90
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine on it, 6:118
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine on it, 6:119
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine on it, 6:121
| عليه ALYH ǎleyhi O'na (Allah'a) against Him. 6:138
| عليه ALYH ǎleyhi [in it] 6:143
| عليه ALYH ǎleyhi [in it] 6:144
| عليه ALYH ǎleyhi üstüne [on] him, 7:176
| عليه ALYH ǎleyhi onun üzerine upon him, 9:40
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine on [it]. 9:92
| عليه ALYH ǎleyhi üstlendiği upon Him 9:111
| عليه ALYH ǎleyhi ona to him 9:128
| عليه ALYH ǎleyhi O'na On Him 9:129
| عليه ALYH ǎleyhi ona to him 10:20
| عليه ALYH ǎleyhi üzerinde on it 10:78
| عليه ALYH ǎleyhi ona for him 11:12
| عليه ALYH ǎleyhi bunun karşılığında for it 11:29
| عليه ALYH ǎleyhi onun by him 11:38
| عليه ALYH ǎleyhi başına on him 11:39
| عليه ALYH ǎleyhi aleyhlerine against him 11:40
| عليه ALYH ǎleyhi bunun için for it 11:51
| عليه ALYH ǎleyhi O'na Upon Him 11:88
| عليه ALYH ǎleyhi O'na upon Him. 11:123
| عليه ALYH ǎleyhi onun about him 12:51
| عليه ALYH ǎleyhi onun yanına "upon him;" 12:58
| عليه ALYH ǎleyhi onun hakkında with him 12:64
| عليه ALYH ǎleyhi O'na upon Him 12:67
| عليه ALYH ǎleyhi onun huzuruna upon him 12:88
| عليه ALYH ǎleyhi buna karşılık for it 12:104
| عليه ALYH ǎleyhi ona to him 13:7
| عليه ALYH ǎleyhi onların [on] it 13:17
| عليه ALYH ǎleyhi ona upon him 13:27
| عليه ALYH ǎleyhi O'na Upon Him 13:30
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine [on him] 15:6
| عليه ALYH ǎleyhi onun yanına upon him 15:52
| عليه ALYH ǎleyhi üzerlerine on them 16:36
| عليه ALYH ǎleyhi O'nun onlara upon Him 16:38
| عليه ALYH ǎleyhi buna karşılık for it 18:77
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine on it 18:78
| عليه ALYH ǎleyhi hakkında on it 18:82
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine over it 18:96
| عليه ALYH ǎleyhi ona upon him 19:15
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine on it 20:73
| عليه ALYH ǎleyhi üstüne on whom descends 20:81
| عليه ALYH ǎleyhi buna being devoted to it 20:91
| عليه ALYH ǎleyhi ona to it 20:97
| عليه ALYH ǎleyhi onun to him 20:122
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine upon him. 21:87
| عليه ALYH ǎleyhi onun hakkında for him 22:4
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine on him 22:18
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine [on him], 22:60
| عليه ALYH ǎleyhi alehylerine against whom 23:27
| عليه ALYH ǎleyhi kendisi against Him, 23:88
| عليه ALYH ǎleyhi kendi üzerine olmasını diler (be) upon him 24:7
| عليه ALYH ǎleyhi ona for it 24:13
| عليه ALYH ǎleyhi onun sorumluluğu upon him 24:54
| عليه ALYH ǎleyhi üzerinde olduğunuzu (are) on [it], 24:64
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine at it 25:4
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine to him 25:5
| عليه ALYH ǎleyhi ona to him 25:32
| عليه ALYH ǎleyhi onun üstüne over him 25:43
| عليه ALYH ǎleyhi ona for it 25:45
| عليه ALYH ǎleyhi sizden for it 25:57
| عليه ALYH ǎleyhi buna karşı for it 26:109
| عليه ALYH ǎleyhi buna karşı for it 26:127
| عليه ALYH ǎleyhi buna karşı for it 26:145
| عليه ALYH ǎleyhi buna karşı for it 26:164
| عليه ALYH ǎleyhi buna karşı for it 26:180
| عليه ALYH ǎleyhi buna for it 27:39
| عليه ALYH ǎleyhi başına bir şey gelmesinden for him, 28:7
| عليه ALYH ǎleyhi ona for him 28:12
| عليه ALYH ǎleyhi onun and killed him. 28:15
| عليه ALYH ǎleyhi onun başında on it 28:23
| عليه ALYH ǎleyhi ona to him 28:25
| عليه ALYH ǎleyhi üstüne on him 29:40
| عليه ALYH ǎleyhi ona to him 29:50
| عليه ALYH ǎleyhi O'na for Him. 30:27
| عليه ALYH ǎleyhi ona to him 31:7
| عليه ALYH ǎleyhi üzerinde on it 31:21
| عليه ALYH ǎleyhi onların üstüne faints 33:19
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine [on it]. 33:23
| عليه ALYH ǎleyhi ona on him 33:37
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine on him, 33:37
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine(ona)- on him 33:56
| عليه ALYH ǎleyhi onun for him 34:14
| عليه ALYH ǎleyhi ona for him 37:78
| عليه ALYH ǎleyhi ona for him 37:108
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine him 37:113
| عليه ALYH ǎleyhi ona for him 37:129
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine over him 37:146
| عليه ALYH ǎleyhi O'na karşı from Him 37:162
| عليه ALYH ǎleyhi ona to him 38:8
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine to him 38:31
| عليه ALYH ǎleyhi buna karşı for it 38:86
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine on him 39:19
| عليه ALYH ǎleyhi O'na upon Him 39:38
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine on him 39:40
| عليه ALYH ǎleyhi O'na upon Him 42:10
| عليه ALYH ǎleyhi bunu karşılık for it 42:23
| عليه ALYH ǎleyhi onlara on them 43:13
| عليه ALYH ǎleyhi üzerinde on it 43:24
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine on him 43:53
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine on him 43:59
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine to him, 45:8
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine (of) one fainting 47:20
| عليه ALYH ǎleyhu O'na (with) 48:10
| عليه ALYH ǎleyhi onun yanına upon him 51:25
| عليه ALYH ǎleyhi üzerinden upon it, 51:42
| عليه ALYH ǎleyhi O'nun işidir upon Him 53:47
| عليه ALYH ǎleyhi ona- to him 54:25
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine over it 56:54
| عليه ALYH ǎleyhi onun üzerine for it 59:6
| عليه ALYH ǎleyhi aleyhine on him 65:7
| عليه ALYH ǎleyhi ona (peypambere) to him, 66:3
| عليه ALYH ǎleyhi ona karşı against him, 66:4
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine to him 68:15
| عليه ALYH ǎleyhi onun üzerine around him 72:19
| عليه ALYH ǎleyhi bunu to it, 73:4
| عليه ALYH ǎleyhi ona to him 83:13
| عليه ALYH ǎleyhi ona for him 89:16
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine over him 90:5
|عنكمANKMǎnkumsizden"for you;"14x
| عنكم ANKM ǎnkum sizi you 2:52
| عنكم ANKM ǎnkum sizi [on] you. 2:187
| عنكم ANKM ǎnkum sizden from you 2:271
| عنكم ANKM ǎnkum sizi you. 3:152
| عنكم ANKM ǎnkum sizden "for you;" 4:28
| عنكم ANKM ǎnkum sizin from you 4:31
| عنكم ANKM ǎnkum sizden from you. 5:11
| عنكم ANKM ǎnkum sizin from you 5:12
| عنكم ANKM ǎnkum sizden from you 6:94
| عنكم ANKM ǎnkum size [to] you 7:48
| عنكم ANKM ǎnkum sizden from you 8:11
| عنكم ANKM ǎnkum size you 8:19
| عنكم ANKM ǎnkum sizin from you 8:29
| عنكم ANKM ǎnkum sizden for you, 8:66
| عنكم ANKM ǎnkum size you 9:25
| عنكم ANKM ǎnkum sizden you 12:67
| عنكم ANKM ǎnkum sizden from you, 16:54
| عنكم ANKM ǎnkum sizden from you 17:56
| عنكم ANKM ǎnkumu sizden from you 33:33
| عنكم ANKM ǎnkum sizden of you. 39:7
| عنكم ANKM ǎnkumu sizi from you 43:5
| عنكم ANKM ǎnkum sizden from you - 48:20
| عنكم ANKM ǎnkum sizden from you 48:24
| عنكم ANKM ǎnkum sizden from you 66:8
|لكمLKMlekumsizdento you.1x
| لكم LKM lekumu sizin için for you 2:22
| لكم LKM lekum sizin için for you. 2:22
| لكم LKM lekum sizin için for you 2:29
| لكم LKM lekum size to you, 2:33
| لكم LKM lekum sizin için for you 2:54
| لكم LKM lekum sizin for you 2:58
| لكم LKM lekum sizin için vardır for you 2:61
| لكم LKM lekum size [for] you 2:75
| لكم LKM lekumu size ait for you 2:94
| لكم LKM lekum size (is) for you 2:107
| لكم LKM lekumu sizin için for you 2:132
| لكم LKM lekum sizin (is) to you 2:168
| لكم LKM lekum sizin için for you, 2:184
| لكم LKM lekum size for you 2:187
| لكم LKM lekum sizin for you 2:187
| لكم LKM lekum sizin için for you. 2:187
| لكم LKM lekumu sizce to you 2:187
| لكم LKM lekum size (is) for you 2:208
| لكم LKM lekum sizin to you. 2:216
| لكم LKM lekum sizin için "for you;" 2:216
| لكم LKM lekum sizin için for you. 2:216
| لكم LKM lekumu size to you 2:219
| لكم LKM lekum sizin için for you, 2:223
| لكم LKM lekum size for you 2:229
| لكم LKM lekum sizin için for you 2:232
| لكم LKM lekum size for you 2:242
| لكم LKM lekum size for you 2:247
| لكم LKM lekum size for you 2:248
| لكم LKM lekumu size for you 2:266
| لكم LKM lekum sizin için for you 2:267
| لكم LKM lekum sizin için for you. 2:271
| لكم LKM lekum sizin için for you. 2:280
| لكم LKM lekum sizin için vardır for you 3:13
| لكم LKM lekum sizin for you 3:31
| لكم LKM lekum sizin için for you 3:49
| لكم LKM lekum sizin için for you, 3:49
| لكم LKM lekum size for you 3:50
| لكم LKM lekum sizin [for] you 3:66
| لكم LKM lekum sizin for you 3:66
| لكم LKM lekum size for you 3:103
| لكم LKM lekumu size for you 3:118
| لكم LKM lekum size for you 3:126
| لكم LKM lekum sizi [for] you, 3:160
| لكم LKM lekum size karşı against you, 3:173
| لكم LKM lekum size to you 4:3
| لكم LKM lekum size to you 4:4
| لكم LKM lekum sizin için for you 4:5
| لكم LKM lekum size to you 4:11
| لكم LKM lekum sizin de for you 4:12
| لكم LKM lekum sizin for you 4:12
| لكم LKM lekum size for you 4:19
| لكم LKM lekum size to you 4:24
| لكم LKM lekum sizin için for you. 4:25
| لكم LKM lekum size to you 4:26
| لكم LKM lekum size for you 4:75
| لكم LKM lekum size (is the matter) with you 4:88
| لكم LKM lekum size for you 4:90
| لكم LKM lekum size for you 4:91
| لكم LKM lekum sizin to you 4:92
| لكم LKM lekum sizin for you 4:101
| لكم LKM lekum size for you 4:141
| لكم LKM lekum kendi for you. 4:170
| لكم LKM lekum kendi for you. 4:171
| لكم LKM lekum size to you 4:176
| لكم LKM lekum sizin için for you 5:1
| لكم LKM lekum sizin için for you 5:3
| لكم LKM lekumu sizin için for you 5:3
| لكم LKM lekumu size for you 5:4
| لكم LKM lekumu size for you 5:5
| لكم LKM lekum size for you, 5:5
| لكم LKM lekum size to you 5:15
| لكم LKM lekum size to you 5:19
| لكم LKM lekum size for you 5:21
| لكم LKM lekum size to (cause) you 5:76
| لكم LKM lekum size for you, 5:87
| لكم LKM lekum size to you 5:89
| لكم LKM lekum size for you 5:96
| لكم LKM lekum size for you 5:96
| لكم LKM lekum size to you, 5:101
| لكم LKM lekum size to you. 5:101
| لكم LKM lekum size for you? 6:6
| لكم LKM lekum size to you 6:50
| لكم LKM lekum size to you 6:50
| لكم LKM lekumu sizin için for you 6:97
| لكم LKM lekum size for you 6:119
| لكم LKM lekum size to you 6:119
| لكم LKM lekum sizin için (is) to you 6:142
| لكم LKM lekum size for you 7:10
| لكم LKM lekum sizin for you 7:39
| لكم LKM lekum sizin for you 7:59
| لكم LKM lekum size [to] you, 7:62
| لكم LKM lekum sizin for you 7:65
| لكم LKM lekum sizin için to you 7:68
| لكم LKM lekum sizin for you 7:73
| لكم LKM lekum size (it is) for you 7:73
| لكم LKM lekum size [to] you 7:79
| لكم LKM lekum sizin for you 7:85
| لكم LKM lekum sizin için for you 7:85
| لكم LKM lekum size [to] you. 7:93
| لكم LKM lekum size to you. 7:123
| لكم LKM lekum sizin for you 7:161
| لكم LKM lekum size to you, 7:194
| لكم LKM lekum sizin olduğunu for you - 8:7
| لكم LKM lekum sizin for you. 8:7
| لكم LKM lekum size [to] you, 8:9
| لكم LKM lekum sizin için for you, 8:19
| لكم LKM lekum size you 8:29
| لكم LKM lekum sizi you. 8:29
| لكم LKM lekumu sizi [to] you 8:48
| لكم LKM lekum sizin "for you.""" 8:48
| لكم LKM lekum sizi you. 8:70
| لكم LKM lekum size for you 8:72
| لكم LKM lekum sizin için for you. 9:3
| لكم LKM lekum size to you 9:7
| لكم LKM lekum size (is the matter) with you 9:38
| لكم LKM lekumu size to you 9:38
| لكم LKM lekum sizin için for you, 9:41
| لكم LKM lekum sizin için for you, 9:61
| لكم LKM lekum size (gelip) to you 9:62
| لكم LKM lekum size you. 9:94
| لكم LKM lekum siz to you 9:95
| لكم LKM lekum size to you 9:96
| لكم LKM lekum sizin for you 9:116
| لكم LKM lekum size (is) for you, 10:35
| لكم LKM lekum size for you 10:59
| لكم LKM lekum size [to] you, 10:59
| لكم LKM lekumu sizin için for you 10:67
| لكم LKM lekum size to you 11:2
| لكم LKM lekum size to you 11:14
| لكم LKM lekum sizin için to you 11:25
| لكم LKM lekum sizin in you 11:27
| لكم LKM lekum size to you 11:31
| لكم LKM lekum size [to] you, 11:34
| لكم LKM lekum sizin için (is) for you 11:50
| لكم LKM lekum sizin you have 11:61
| لكم LKM lekum sizin için (is) for you 11:64
| لكم LKM lekum sizin için for you. 11:78
| لكم LKM lekum size (is) for you 11:84
| لكم LKM lekum sizin için for you, 11:86
| لكم LKM lekum sizin için (is) for you 11:113
| لكم LKM lekum yalnız size for you 12:9
| لكم LKM lekum sizi has enticed you 12:18
| لكم LKM lekum sizin of yours, 12:59
| لكم LKM lekum size for you 12:60
| لكم LKM lekum size you 12:83
| لكم LKM lekum sizi you, 12:92
| لكم LKM lekum size to you, 12:96
| لكم LKM lekum sizin için for you 12:98
| لكم LKM lekum sizin for you 14:10
| لكم LKM lekum size your 14:21
| لكم LKM lekum size for you, 14:32
| لكم LKM lekumu sizin for you 14:32
| لكم LKM lekumu sizin for you 14:32
| لكم LKM lekumu sizin for you 14:33
| لكم LKM lekumu sizin for you 14:33
| لكم LKM lekum sizin için for you 14:44
| لكم LKM lekum size to you 14:45
| لكم LKM lekumu size for you 14:45
| لكم LKM lekum sizin için for you 15:20
| لكم LKM lekum sizin için vardır for you, 16:5
| لكم LKM lekum sizin için for you 16:10
| لكم LKM lekum size for you 16:11
| لكم LKM lekumu sizin for you 16:12
| لكم LKM lekum sizin için for you 16:13
| لكم LKM lekum sizin için for you 16:66
| لكم LKM lekum size for you 16:72
| لكم LKM lekum size for you 16:72
| لكم LKM lekumu size for you 16:78
| لكم LKM lekum sizin için for you 16:80
| لكم LKM lekum sizin için for you 16:80
| لكم LKM lekum sizin için for you 16:81
| لكم LKM lekum sizin için for you 16:81
| لكم LKM lekum sizin için for you 16:81
| لكم LKM lekum size to you 16:92
| لكم LKM lekum sizin için for you 16:95
| لكم LKM lekumu size to you 17:6
| لكم LKM lekumu size for you 17:66
| لكم LKM lekum kendinize for you 17:68
| لكم LKM lekum kendinize for you 17:69
| لكم LKM lekum size for you 18:16
| لكم LKM lekum size for you 18:16
| لكم LKM lekum size for you 18:48
| لكم LKM lekum sizin (are) to you 18:50
| لكم LKM lekumu size for you 20:53
| لكم LKM lekum sizin için for you 20:53
| لكم LKM lekum size to you. 20:71
| لكم LKM lekum size to you 21:67
| لكم LKM lekum sizin için for you 21:80
| لكم LKM lekum sizi for you, 21:111
| لكم LKM lekum size to you. 22:5
| لكم LKM lekumu sizin için to you 22:30
| لكم LKM lekum sizin için vardır For you 22:33
| لكم LKM lekum size/sizin için for you 22:36
| لكم LKM lekum size/sizin için for you 22:36
| لكم LKM lekum size to you 22:36
| لكم LKM lekum size to you 22:37
| لكم LKM lekum sizin için to you 22:49
| لكم LKM lekum sizin to you 22:65
| لكم LKM lekum size for you 23:19
| لكم LKM lekum sizin için for you, 23:19
| لكم LKM lekum sizin için vardır for you 23:21
| لكم LKM lekum sizin için for you 23:23
| لكم LKM lekum sizin için for you 23:32
| لكم LKM lekumu sizin için for you 23:78
| لكم LKM lekum sizin için "for you;" 24:11
| لكم LKM lekum sizin için for you. 24:11
| لكم LKM lekum sizin for you 24:15
| لكم LKM lekumu size to you 24:18
| لكم LKM lekum sizi you? 24:22
| لكم LKM lekum sizin için for you 24:27
| لكم LKM lekum size to you. 24:28
| لكم LKM lekumu size to you 24:28
| لكم LKM lekum sizin için for you. 24:28
| لكم LKM lekum sizin for you. 24:29
| لكم LKM lekum size/sizin için for you. 24:58
| لكم LKM lekumu size for you 24:58
| لكم LKM lekum size for you 24:59
| لكم LKM lekumu size for you 24:61
| لكم LKM lekumu sizin için for you 25:47
| لكم LKM lekum size to you. 26:49
| لكم LKM lekum sizin için to you 26:107
| لكم LKM lekum sizin için to you 26:125
| لكم LKM lekum sizin için to you 26:143
| لكم LKM lekum sizin için to you 26:162
| لكم LKM lekum sizin için for you 26:166
| لكم LKM lekum sizin için to you 26:178
| لكم LKM lekum size for you 27:60
| لكم LKM lekum sizin için for you 27:60
| لكم LKM lekum sizin you, 27:72
| لكم LKM lekum sizin için for you 28:12
| لكم LKM lekum sizin için for you 28:38
| لكم LKM lekumu sizin için for you 28:73
| لكم LKM lekum sizin için for you 29:16
| لكم LKM lekum size for you 29:17
| لكم LKM lekum sizin için for you 29:22
| لكم LKM lekum sizin için for you 29:25
| لكم LKM lekum size to you 29:38
| لكم LKM lekum sizin için for you 30:21
| لكم LKM lekum size to you 30:28
| لكم LKM lekum sizin için var- for you 30:28
| لكم LKM lekum size to you 31:20
| لكم LKM lekum sizin for you 32:4
| لكم LKM lekumu sizin için for you 32:9
| لكم LKM lekum size for you, 33:13
| لكم LKM lekum sizin için for you 33:21
| لكم LKM lekum size for you 33:49
| لكم LKM lekum size to you 33:53
| لكم LKM lekum sizin for you 33:53
| لكم LKM lekum sizin for you 33:71
| لكم LKM lekum sizin for you 33:71
| لكم LKM lekum sizin için vardır """For you" 34:30
| لكم LKM lekum sizin için for you 34:46
| لكم LKM lekum sizindir for you. 34:47
| لكم LKM lekum size (is) to you 35:6
| لكم LKM lekum size to you. 35:14
| لكم LKM lekum sizin (is) for you 36:60
| لكم LKM lekum size for you 36:80
| لكم LKM lekum size ne oldu ki? (is) for you? 37:25
| لكم LKM lekum neyiniz var? for you 37:92
| لكم LKM lekum size (ne) oldu? What is with you? 37:154
| لكم LKM lekum sizin (is) for you 37:156
| لكم LKM lekum sizin için for you 39:6
| لكم LKM lekum sizin için in you. 39:7
| لكم LKM lekum sizin için for you 40:13
| لكم LKM lekumu sizindir For you 40:29
| لكم LKM lekum sizin için for you 40:33
| لكم LKM lekum size to you, 40:44
| لكم LKM lekum size for you 40:47
| لكم LKM lekum sizden to you. 40:60
| لكم LKM lekumu size for you 40:61
| لكم LKM lekumu size for you 40:64
| لكم LKM lekumu size for you 40:79
| لكم LKM lekum size for you 42:11
| لكم LKM lekum size for you 42:13
| لكم LKM lekum sizin for you 42:31
| لكم LKM lekum sizin için (is) for you 42:47
| لكم LKM lekum sizin için for you 42:47
| لكم LKM lekumu sizin için for you 43:10
| لكم LKM lekum size for you 43:10
| لكم LKM lekum size for you 43:12
| لكم LKM lekum sizin için (is) for you 43:62
| لكم LKM lekum size to you 43:63
| لكم LKM lekum sizin için vardır For you 43:73
| لكم LKM lekum sizin için to you 44:18
| لكم LKM lekumu size to you 45:12
| لكم LKM lekum size to you 45:13
| لكم LKM lekum sizin için for you 45:34
| لكم LKM lekum sizi for you 46:31
| لكم LKM lekum sizin için for you 48:11
| لكم LKM lekum size for you 48:20
| لكم LKM lekum size to you 51:50
| لكم LKM lekum size to you 51:51
| لكم LKM lekum sizin için (var mı?) for you 54:43
| لكم LKM lekum sizin için to you, 55:31
| لكم LKM lekum oluyor size (is) for you 57:8
| لكم LKM lekum oluyor size (is) for you 57:10
| لكم LKM lekumu size to you 57:17
| لكم LKM lekum sizin için for you 57:28
| لكم LKM lekum sizi you. 57:28
| لكم LKM lekum size to you 58:11
| لكم LKM lekum size for you. 58:11
| لكم LKM lekum sizin için for you 58:12
| لكم LKM lekum size to you. 58:18
| لكم LKM lekum size to you 60:2
| لكم LKM lekum sizin için for you 60:4
| لكم LKM lekum sizin için for you 60:6
| لكم LKM lekum sizin için for you 61:11
| لكم LKM lekum sizin for you 61:12
| لكم LKM lekum sizin için for you, 62:9
| لكم LKM lekum sizin için for you 63:5
| لكم LKM lekum size to you, 64:14
| لكم LKM lekum sizin için for you 64:17
| لكم LKM lekum sizi you. 64:17
| لكم LKM lekum sizin için for you, 65:6
| لكم LKM lekum size for you 66:2
| لكم LKM lekumu size for you 67:15
| لكم LKM lekum sizin for you 67:20
| لكم LKM lekumu size for you 67:23
| لكم LKM lekum size you, 68:28
| لكم LKM lekum neyiniz var? (is) for you? 68:36
| لكم LKM lekum sizin var mı? (is) for you 68:37
| لكم LKM lekum sizin için var for you 68:38
| لكم LKM lekum sizin -mı var? for you 68:39
| لكم LKM lekum sizindir for you 68:39
| لكم LKM lekum size for you 69:12
| لكم LKM lekum sizin için to you 71:2
| لكم LKM lekum sizin için for you 71:4
| لكم LKM lekum size for you 71:12
| لكم LKM lekum size for you 71:12
| لكم LKM lekum oluyor size (is) for you, 71:13
| لكم LKM lekumu sizin için for you 71:19
| لكم LKM lekum size (vermeye) for you 72:21
| لكم LKM lekum sizin for you 76:22
| لكم LKM lekum sizin for you 77:39
| لكم LKM lekum sizin için for you 79:33
| لكم LKM lekum sizin için for you 80:32
| لكم LKM lekum sizindir For you 109:6
|منكمMNKMminkumsizden"among you."""56x
| منكم MNKM minkum içinizden among you 2:65
| منكم MNKM minkum sizden olan of you, 2:83
| منكم MNKM minkum sizden of you 2:85
| منكم MNKM minkum sizden among you, 2:85
| منكم MNKM minkum sizden olan from you 2:151
| منكم MNKM minkum sizden among you 2:184
| منكم MNKM minkumu içinizden among you 2:185
| منكم MNKM minkum içinizden among you 2:196
| منكم MNKM minkum sizden among you 2:217
| منكم MNKM minkum içinizden among you 2:232
| منكم MNKM minkum içinizden among you 2:234
| منكم MNKM minkum içinizden among you 2:240
| منكم MNKM minkum içinizden among you 3:104
| منكم MNKM minkum sizden among you 3:122
| منكم MNKM minkum sizden from you 3:140
| منكم MNKM minkum içinizden among you 3:142
| منكم MNKM minkum sizden Among you 3:152
| منكم MNKM minkum sizden of you, 3:154
| منكم MNKM minkum içinizden among you 3:155
| منكم MNKM minkum sizden among you 3:195
| منكم MNKM minkum içinizden among you. 4:15
| منكم MNKM minkum içinizden among you, 4:16
| منكم MNKM minkum sizden from you 4:21
| منكم MNKM minkum içinizden among you 4:25
| منكم MNKM minkum içinizden among you 4:25
| منكم MNKM minkum kendi among you. 4:29
| منكم MNKM minkum sizden of you 4:43
| منكم MNKM minkum sizden olan among you. 4:59
| منكم MNKM minkum içinizden among you 4:72
| منكم MNKM minkum sizden of you 5:6
| منكم MNKM minkum sizden among you, 5:12
| منكم MNKM minkum sizden for you 5:48
| منكم MNKM minkum sizden among you, 5:51
| منكم MNKM minkum sizden among you 5:54
| منكم MNKM minkum sizden among you 5:95
| منكم MNKM minkum içinizden among you 5:95
| منكم MNKM minkum içinizden among you, 5:106
| منكم MNKM minkum sizden among you, 5:115
| منكم MNKM minkum sizden among you 6:54
| منكم MNKM minkum içinizden from (among) you, 6:130
| منكم MNKM minkum sizin with you 7:18
| منكم MNKM minkum kendi içinizden from you 7:35
| منكم MNKM minkum içinizden among you, 7:63
| منكم MNKM minkum içinizden among you 7:69
| منكم MNKM minkum içinizden among you 7:87
| منكم MNKM minkum aranızdan among you 8:25
| منكم MNKM minkum sizden than you. 8:42
| منكم MNKM minkum sizden of you. 8:48
| منكم MNKM minkum sizden among you 8:65
| منكم MNKM minkum sizden among you 8:65
| منكم MNKM minkum sizden among you 8:66
| منكم MNKM minkum sizden among you 8:66
| منكم MNKM minkum sizden from you, 8:70
| منكم MNKM minkum sizdendir (are) of you. 8:75
| منكم MNKM minkum içinizden among you, 9:16
| منكم MNKM minkum sizden among you, 9:23
| منكم MNKM minkum sizden from you. 9:53
| منكم MNKM minkum sizden (are) of you, 9:56
| منكم MNKM minkum sizden "among you.""" 9:61
| منكم MNKM minkum sizden of you 9:66
| منكم MNKM minkum sizden than you 9:69
| منكم MNKM minkum sizinle you 11:38
| منكم MNKM minkum içinizde among you 11:78
| منكم MNKM minkum sizden anyone of you, 11:81
| منكم MNKM minkum sizden from you 11:89
| منكم MNKM minkum aranızdan [of you] 13:10
| منكم MNKM minkum sizden among you 15:24
| منكم MNKM minkum sizden (are) of you 15:52
| منكم MNKM minkum içinizden among you 15:65
| منكم MNKM minkum içinizden of you 16:54
| منكم MNKM minkum içinizden (any) of you 19:71
| منكم MNKM minkum sizin from you. 22:37
| منكم MNKM minkum içinizden among you. 24:11
| منكم MNKM minkum sizden among you 24:21
| منكم MNKM minkum sizden among you 24:22
| منكم MNKM minkum içinizden among you 24:32
| منكم MNKM minkum sizden among you 24:55
| منكم MNKM minkum sizden among you 24:58
| منكم MNKM minkumu sizin among you 24:59
| منكم MNKM minkum içinizden among you 24:63
| منكم MNKM minkum sizden among you, 25:19
| منكم MNKM minkum aranızdan from you 26:21
| منكم MNKM minkum sizin you, 33:10
| منكم MNKM minkum içinizden among you 33:18
| منكم MNKM minkum sizden of (dismissing) you. 33:53
| منكم MNKM minkum sizden from you 36:62
| منكم MNKM minkum kendi aranızdan from you 39:71
| منكم MNKM minkum sizden among you 43:60
| منكم MNKM minkum içinizden among you 47:31
| منكم MNKM minkum sizden than you 56:85
| منكم MNKM minkum sizden among you 57:7
| منكم MNKM minkum içinizden among you 57:10
| منكم MNKM minkum sizden from you 57:15
| منكم MNKM minkum sizden among you 58:2
| منكم MNKM minkum sizden among you 58:11
| منكم MNKM minkum sizden of you 58:14
| منكم MNKM minkum içinizden among you. 59:7
| منكم MNKM minkum sizden among you 60:1
| منكم MNKM minkum sizden from you 60:4
| منكم MNKM minkum içinizden among you 65:2
| منكم MNKM minkum sizden among you 69:18
| منكم MNKM minkum sizden from you 69:47
| منكم MNKM minkum içinizdeki among you 69:49
| منكم MNKM minkum içinizden among you 73:20
| منكم MNKM minkum sizden among you 74:37
| منكم MNKM minkum sizden from you 76:9
| منكم MNKM minkum aranızdan among you 81:28
|منكنMNKNminkunnesizdenamong you4x
| منكن MNKN minkunne sizden among you 33:29
| منكن MNKN minkunne sizden from you 33:30
| منكن MNKN minkunne sizden among you 33:31
| منكن MNKN minkunne sizden than you 66:5


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}