» 11 / Hûd  31:

Kuran Sırası: 11
İniş Sırası: 52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

 » 11 / Hûd  Suresi: 31
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَا (VLE) = ve lā :
2. أَقُولُ (ÊGVL) = eḳūlu : ben demiyorum
3. لَكُمْ (LKM) = lekum : size
4. عِنْدِي (AND̃Y) = ǐndī : benim yanımdadır
5. خَزَائِنُ (ḢZEÙN) = ḣazāinu : hazineleri
6. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
7. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
8. أَعْلَمُ (ÊALM) = eǎ'lemu : bilmiyorum
9. الْغَيْبَ (ELĞYB) = l-ğaybe : gaybı
10. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
11. أَقُولُ (ÊGVL) = eḳūlu : demiyorum
12. إِنِّي (ÎNY) = innī : şüphesiz ben
13. مَلَكٌ (MLK) = melekun : meleğim (diye)
14. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
15. أَقُولُ (ÊGVL) = eḳūlu : diyemem
16. لِلَّذِينَ (LLZ̃YN) = lilleƶīne : kimseler için
17. تَزْدَرِي (TZD̃RY) = tezderī : küçük gördükleri
18. أَعْيُنُكُمْ (ÊAYNKM) = eǎ'yunukum : gözlerinizin
19. لَنْ (LN) = len :
20. يُؤْتِيَهُمُ (YÙTYHM) = yu'tiyehumu : onlara vermeyecektir
21. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
22. خَيْرًا (ḢYRE) = ḣayran : bir hayır
23. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
24. أَعْلَمُ (ÊALM) = eǎ'lemu : daha iyi bilir
25. بِمَا (BME) = bimā : olanı
26. فِي (FY) = fī : içlerinde
27. أَنْفُسِهِمْ (ÊNFSHM) = enfusihim : onların kendi
28. إِنِّي (ÎNY) = innī : ben gerçekten
29. إِذًا (ÎZ̃E) = iƶen : o zaman
30. لَمِنَ (LMN) = lemine : kimselerden olurum
31. الظَّالِمِينَ (ELƵELMYN) = Z-Zālimīne : zulmeden
| ben demiyorum | size | benim yanımdadır | hazineleri | Allah'ın | ve | bilmiyorum | gaybı | ve | demiyorum | şüphesiz ben | meleğim (diye) | ve | diyemem | kimseler için | küçük gördükleri | gözlerinizin | | onlara vermeyecektir | Allah | bir hayır | Allah | daha iyi bilir | olanı | içlerinde | onların kendi | ben gerçekten | o zaman | kimselerden olurum | zulmeden |

[] [GVL] [] [AND̃] [ḢZN] [] [] [ALM] [ĞYB] [] [GVL] [] [MLK] [] [GVL] [] [ZRY] [AYN] [] [ETY] [] [ḢYR] [] [ALM] [] [] [NFS] [] [] [] [ƵLM]
VLE ÊGVL LKM AND̃Y ḢZEÙN ELLH VLE ÊALM ELĞYB VLE ÊGVL ÎNY MLK VLE ÊGVL LLZ̃YN TZD̃RY ÊAYNKM LN YÙTYHM ELLH ḢYRE ELLH ÊALM BME FY ÊNFSHM ÎNY ÎZ̃E LMN ELƵELMYN

ve lā eḳūlu lekum ǐndī ḣazāinu llahi ve lā eǎ'lemu l-ğaybe ve lā eḳūlu innī melekun ve lā eḳūlu lilleƶīne tezderī eǎ'yunukum len yu'tiyehumu llahu ḣayran llahu eǎ'lemu bimā enfusihim innī iƶen lemine Z-Zālimīne
ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين

 » 11 / Hûd  Suresi: 31
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | VLE ve lā And not
أقول ق و ل | GVL ÊGVL eḳūlu ben demiyorum I say
لكم | LKM lekum size to you
عندي ع ن د | AND̃ AND̃Y ǐndī benim yanımdadır (that) with me
خزائن خ ز ن | ḢZN ḢZEÙN ḣazāinu hazineleri (are the) treasures
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah,
ولا | VLE ve lā ve and not
أعلم ع ل م | ALM ÊALM eǎ'lemu bilmiyorum I know
الغيب غ ي ب | ĞYB ELĞYB l-ğaybe gaybı the unseen,
ولا | VLE ve lā ve and not
أقول ق و ل | GVL ÊGVL eḳūlu demiyorum I say
إني | ÎNY innī şüphesiz ben that I am
ملك م ل ك | MLK MLK melekun meleğim (diye) an Angel,
ولا | VLE ve lā ve and not
أقول ق و ل | GVL ÊGVL eḳūlu diyemem I say
للذين | LLZ̃YN lilleƶīne kimseler için for those whom
تزدري ز ر ي | ZRY TZD̃RY tezderī küçük gördükleri look down upon
أعينكم ع ي ن | AYN ÊAYNKM eǎ'yunukum gözlerinizin your eyes,
لن | LN len never
يؤتيهم ا ت ي | ETY YÙTYHM yu'tiyehumu onlara vermeyecektir will Allah give them
الله | ELLH llahu Allah will Allah give them
خيرا خ ي ر | ḢYR ḢYRE ḣayran bir hayır any good.
الله | ELLH llahu Allah Allah
أعلم ع ل م | ALM ÊALM eǎ'lemu daha iyi bilir knows best
بما | BME bimā olanı what
في | FY içlerinde (is) in
أنفسهم ن ف س | NFS ÊNFSHM enfusihim onların kendi their souls.
إني | ÎNY innī ben gerçekten Indeed, I
إذا | ÎZ̃E iƶen o zaman then
لمن | LMN lemine kimselerden olurum (will be) surely of
الظالمين ظ ل م | ƵLM ELƵELMYN Z-Zālimīne zulmeden "the wrongdoers."""

11:31 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| ben demiyorum | size | benim yanımdadır | hazineleri | Allah'ın | ve | bilmiyorum | gaybı | ve | demiyorum | şüphesiz ben | meleğim (diye) | ve | diyemem | kimseler için | küçük gördükleri | gözlerinizin | | onlara vermeyecektir | Allah | bir hayır | Allah | daha iyi bilir | olanı | içlerinde | onların kendi | ben gerçekten | o zaman | kimselerden olurum | zulmeden |

[] [GVL] [] [AND̃] [ḢZN] [] [] [ALM] [ĞYB] [] [GVL] [] [MLK] [] [GVL] [] [ZRY] [AYN] [] [ETY] [] [ḢYR] [] [ALM] [] [] [NFS] [] [] [] [ƵLM]
VLE ÊGVL LKM AND̃Y ḢZEÙN ELLH VLE ÊALM ELĞYB VLE ÊGVL ÎNY MLK VLE ÊGVL LLZ̃YN TZD̃RY ÊAYNKM LN YÙTYHM ELLH ḢYRE ELLH ÊALM BME FY ÊNFSHM ÎNY ÎZ̃E LMN ELƵELMYN

ve lā eḳūlu lekum ǐndī ḣazāinu llahi ve lā eǎ'lemu l-ğaybe ve lā eḳūlu innī melekun ve lā eḳūlu lilleƶīne tezderī eǎ'yunukum len yu'tiyehumu llahu ḣayran llahu eǎ'lemu bimā enfusihim innī iƶen lemine Z-Zālimīne
ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين

[] [ق و ل] [] [ع ن د] [خ ز ن] [] [] [ع ل م] [غ ي ب] [] [ق و ل] [] [م ل ك] [] [ق و ل] [] [ز ر ي] [ع ي ن] [] [ا ت ي] [] [خ ي ر] [] [ع ل م] [] [] [ن ف س] [] [] [] [ظ ل م]

 » 11 / Hûd  Suresi: 31
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | VLE ve lā And not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
أقول ق و ل | GVL ÊGVL eḳūlu ben demiyorum I say
,Gaf,Vav,Lam,
,100,6,30,
V – 1st person singular imperfect verb
فعل مضارع
لكم | LKM lekum size to you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
عندي ع ن د | AND̃ AND̃Y ǐndī benim yanımdadır (that) with me
Ayn,Nun,Dal,Ye,
70,50,4,10,
LOC – location adverb
PRON – 1st person singular possessive pronoun
ظرف مكان والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
خزائن خ ز ن | ḢZN ḢZEÙN ḣazāinu hazineleri (are the) treasures
Hı,Ze,Elif,,Nun,
600,7,1,,50,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
ولا | VLE ve lā ve and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
أعلم ع ل م | ALM ÊALM eǎ'lemu bilmiyorum I know
,Ayn,Lam,Mim,
,70,30,40,
V – 1st person singular imperfect verb
فعل مضارع
الغيب غ ي ب | ĞYB ELĞYB l-ğaybe gaybı the unseen,
Elif,Lam,Ğayn,Ye,Be,
1,30,1000,10,2,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
ولا | VLE ve lā ve and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
أقول ق و ل | GVL ÊGVL eḳūlu demiyorum I say
,Gaf,Vav,Lam,
,100,6,30,
V – 1st person singular imperfect verb
فعل مضارع
إني | ÎNY innī şüphesiz ben that I am
,Nun,Ye,
,50,10,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person singular object pronoun
حرف نصب والياء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
ملك م ل ك | MLK MLK melekun meleğim (diye) an Angel,
Mim,Lam,Kef,
40,30,20,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
ولا | VLE ve lā ve and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
أقول ق و ل | GVL ÊGVL eḳūlu diyemem I say
,Gaf,Vav,Lam,
,100,6,30,
V – 1st person singular imperfect verb
فعل مضارع
للذين | LLZ̃YN lilleƶīne kimseler için for those whom
Lam,Lam,Zel,Ye,Nun,
30,30,700,10,50,
P – prefixed preposition lām
REL – masculine plural relative pronoun
جار ومجرور
تزدري ز ر ي | ZRY TZD̃RY tezderī küçük gördükleri look down upon
Te,Ze,Dal,Re,Ye,
400,7,4,200,10,
V – 3rd person feminine singular (form VIII) imperfect verb
فعل مضارع
أعينكم ع ي ن | AYN ÊAYNKM eǎ'yunukum gözlerinizin your eyes,
,Ayn,Ye,Nun,Kef,Mim,
,70,10,50,20,40,
"N – nominative feminine plural noun → Eye
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun"
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
لن | LN len never
Lam,Nun,
30,50,
NEG – negative particle
حرف نفي
يؤتيهم ا ت ي | ETY YÙTYHM yu'tiyehumu onlara vermeyecektir will Allah give them
Ye,,Te,Ye,He,Mim,
10,,400,10,5,40,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع منصوب و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الله | ELLH llahu Allah will Allah give them
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
خيرا خ ي ر | ḢYR ḢYRE ḣayran bir hayır any good.
Hı,Ye,Re,Elif,
600,10,200,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
أعلم ع ل م | ALM ÊALM eǎ'lemu daha iyi bilir knows best
,Ayn,Lam,Mim,
,70,30,40,
ADJ – nominative masculine singular adjective
صفة مرفوعة
بما | BME bimā olanı what
Be,Mim,Elif,
2,40,1,
P – prefixed preposition bi
REL – relative pronoun
جار ومجرور
في | FY içlerinde (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
أنفسهم ن ف س | NFS ÊNFSHM enfusihim onların kendi their souls.
,Nun,Fe,Sin,He,Mim,
,50,80,60,5,40,
N – genitive feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إني | ÎNY innī ben gerçekten Indeed, I
,Nun,Ye,
,50,10,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person singular object pronoun
حرف نصب والياء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
إذا | ÎZ̃E iƶen o zaman then
,Zel,Elif,
,700,1,
SUR – surprise particle
حرف فجاءة
لمن | LMN lemine kimselerden olurum (will be) surely of
Lam,Mim,Nun,
30,40,50,
EMPH – emphatic prefix lām
P – preposition
اللام لام التوكيد
حرف جر
الظالمين ظ ل م | ƵLM ELƵELMYN Z-Zālimīne zulmeden "the wrongdoers."""
Elif,Lam,Zı,Elif,Lam,Mim,Ye,Nun,
1,30,900,1,30,40,10,50,
N – genitive masculine plural active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَا: | أَقُولُ: ben demiyorum | لَكُمْ: size | عِنْدِي: benim yanımdadır | خَزَائِنُ: hazineleri | اللَّهِ: Allah'ın | وَلَا: ve | أَعْلَمُ: bilmiyorum | الْغَيْبَ: gaybı | وَلَا: ve | أَقُولُ: demiyorum | إِنِّي: şüphesiz ben | مَلَكٌ: meleğim (diye) | وَلَا: ve | أَقُولُ: diyemem | لِلَّذِينَ: kimseler için | تَزْدَرِي: küçük gördükleri | أَعْيُنُكُمْ: gözlerinizin | لَنْ: | يُؤْتِيَهُمُ: onlara vermeyecektir | اللَّهُ: Allah | خَيْرًا: bir hayır | اللَّهُ: Allah | أَعْلَمُ: daha iyi bilir | بِمَا: olanı | فِي: içlerinde | أَنْفُسِهِمْ: onların kendi | إِنِّي: ben gerçekten | إِذًا: o zaman | لَمِنَ: kimselerden olurum | الظَّالِمِينَ: zulmeden |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولا WLE | أقول ÊGWL ben demiyorum | لكم LKM size | عندي AND̃Y benim yanımdadır | خزائن ḢZEÙN hazineleri | الله ELLH Allah'ın | ولا WLE ve | أعلم ÊALM bilmiyorum | الغيب ELĞYB gaybı | ولا WLE ve | أقول ÊGWL demiyorum | إني ÎNY şüphesiz ben | ملك MLK meleğim (diye) | ولا WLE ve | أقول ÊGWL diyemem | للذين LLZ̃YN kimseler için | تزدري TZD̃RY küçük gördükleri | أعينكم ÊAYNKM gözlerinizin | لن LN | يؤتيهم YÙTYHM onlara vermeyecektir | الله ELLH Allah | خيرا ḢYRE bir hayır | الله ELLH Allah | أعلم ÊALM daha iyi bilir | بما BME olanı | في FY içlerinde | أنفسهم ÊNFSHM onların kendi | إني ÎNY ben gerçekten | إذا ÎZ̃E o zaman | لمن LMN kimselerden olurum | الظالمين ELƵELMYN zulmeden |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve lā: | eḳūlu: ben demiyorum | lekum: size | ǐndī: benim yanımdadır | ḣazāinu: hazineleri | llahi: Allah'ın | ve lā: ve | eǎ'lemu: bilmiyorum | l-ğaybe: gaybı | ve lā: ve | eḳūlu: demiyorum | innī: şüphesiz ben | melekun: meleğim (diye) | ve lā: ve | eḳūlu: diyemem | lilleƶīne: kimseler için | tezderī: küçük gördükleri | eǎ'yunukum: gözlerinizin | len: | yu'tiyehumu: onlara vermeyecektir | llahu: Allah | ḣayran: bir hayır | llahu: Allah | eǎ'lemu: daha iyi bilir | bimā: olanı | : içlerinde | enfusihim: onların kendi | innī: ben gerçekten | iƶen: o zaman | lemine: kimselerden olurum | Z-Zālimīne: zulmeden |
Kırık Meal (Transcript) : |VLE: | ÊGVL: ben demiyorum | LKM: size | AND̃Y: benim yanımdadır | ḢZEÙN: hazineleri | ELLH: Allah'ın | VLE: ve | ÊALM: bilmiyorum | ELĞYB: gaybı | VLE: ve | ÊGVL: demiyorum | ÎNY: şüphesiz ben | MLK: meleğim (diye) | VLE: ve | ÊGVL: diyemem | LLZ̃YN: kimseler için | TZD̃RY: küçük gördükleri | ÊAYNKM: gözlerinizin | LN: | YÙTYHM: onlara vermeyecektir | ELLH: Allah | ḢYRE: bir hayır | ELLH: Allah | ÊALM: daha iyi bilir | BME: olanı | FY: içlerinde | ÊNFSHM: onların kendi | ÎNY: ben gerçekten | ÎZ̃E: o zaman | LMN: kimselerden olurum | ELƵELMYN: zulmeden |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve ben, Allah'ın hazîneleri yanımda demediğim gibi gaybı bilirim de demiyorum ve ben bir meleğim gibi bir söz de etmiyorum, fakat sizin gözünüze hor görünenler hakkında, Allah onlara hiçbir sûretle ve kesin olarak bir hayır vermez de diyemem. İçlerinde ne var, Allah daha iyi bilir. Ancak onları kovar, haklarında bu çeşit sözler söylersem mutlaka zulmedenlerden olurum.
Adem Uğur : Ben size: "Allah'ın hazineleri benim yanımdadır" demiyorum, gaybı da bilmem. "Ben bir meleğim" de demiyorum, sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için, "Allah onlara asla bir hayır vermeyecektir" diyemem. Onların kalplerinde olanı, Allah daha iyi bilir. Onları kovduğum takdirde ben gerçekten zalimlerden olurum."
Ahmed Hulusi : "Size, Allâh'ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. . . Gaybı da bilmem. . . Ben bir meleğim de demiyorum. . . Hor-hakir gördüğünüz kimseler için, Allâh asla onlara bir hayır vermez de demiyorum. . . Onların içlerinde ne olduğunu Allâh daha iyi bilir. . . (Bunların aksini söylersem) ben kesinlikle zâlimlerden olurum. "
Ahmet Tekin : 'Size, benim yanımda Allah’ın hazineleri var, demiyorum. Duyu ve bilgi alanı ötesini, gayb âlemini de bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum. O hor gördüğünüz kimseler için, Allah onlara, asla, hiçbir hayır vermeyecektir de, diyemem. Onların gönüllerindekini Allah bilir. Bunların aksini söyleseydim, mutlaka zâlimlerden, hakikatı ortaya koymayanlardan, hakka riayet etmeyenlerden olurdum.' dedi.
Ahmet Varol : Ben size: 'Allah'ın hazineleri benim yanımdadır' demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. 'Ben meleğim' de demiyorum. Sizin gözlerinizin küçük gördüğü şahıslar hakkında: 'Allah onlara bir hayır vermeyecektir' de diyemem. Allah onların içlerinde olanı daha iyi bilir. O takdirde ben, zalimlerden olurum.'
Ali Bulaç : "Ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da bilmiyorum. Melek olduğumu söylemiyorum ve gözlerinizin aşağılık gördüklerine, Allah kesin olarak bir hayır vermez de demiyorum. Nefislerinde olanı Allah daha iyi bilir. Bu durumda (bunun aksini yaparsam) gerçekten o zaman zalimlerdenim (demek)dir."
Ali Fikri Yavuz : Ben size, Allah’ın hazineleri yanımdadır ve gaybı da bilirim, demiyorum. Ben bir meleğim de demiyorum. Gözlerinizin hor gördüğü mümin kimseler hakkında, Allah onlara, hiç bir hayır vermez , de demem. Onların içlerindekini en iyi bilen Allah’dır. Ben, bunları söylediğim takdirde, zalimlerden olmuş olurum.”
Bekir Sadak : «ize, Allah'in hazineleri yanimdadir demiyorum; gaybi da bilmem; dogrusu melek oldugumu da soylemiyorum; kucuk gorduklerinize Allah iyilik vermeyecektir diyemem; iclerinde olani Allah daha iyi bilir. Yoksa suphesiz haksizlik edenlerden olurum.»
Celal Yıldırım : Ben size, Allah'ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size, ben bir meleğim de demiyorum. Gözlerinizin, küçük görüp hafife aldığı kişilere Allah hiç hayır vermeyecek de demem. Onların içyüzünü Allah daha iyi bilir. Aksi halde şüphe etmeyin ki zâlimlerden olurum.
Diyanet İşleri : Size ben, “Allah’ın hazineleri yanımdadır”, demiyorum; gaybı da bilmem. “Ben bir meleğim” de demiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için, “Allah, onlara asla hiçbir hayır vermez” de diyemem. Allah, onların içlerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem, o zaman ben gerçekten zâlimlerden olurum.
Diyanet İşleri (eski) : 'Size, Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum; gaybı da bilmem; doğrusu melek olduğumu da söylemiyorum; küçük gördüklerinize Allah iyilik vermeyecektir diyemem; içlerinde olanı Allah daha iyi bilir. Yoksa şüphesiz haksızlık edenlerden olurum.'
Diyanet Vakfi : Ben size: «Allah'ın hazineleri benim yanımdadır» demiyorum, gaybı da bilmem. «Ben bir meleğim» de demiyorum. Sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için, «Allah onlara asla bir hayır vermeyecektir» diyemem. Onların kalplerinde olanı, Allah daha iyi bilir. Onları kovduğum takdirde ben gerçekten zalimlerden olurum.»
Edip Yüksel : 'ALLAH'ın hazinelerinin yanımda olduğunu söylemiyorum, gizliyi bilmiyorum, melek olduğumu da ileri sürmüyorum. Gözlerinizin horladığı kimselere ALLAH'ın bir iyilik bağışlamıyacağını da söylemiyorum. Onların gizli düşüncelerini ALLAH daha iyi bilir. Aksi taktirde zalimlerden olurum.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ben size «Allah'ın hazineleri benim yanımdadır.» demiyorum ki. Ben size «Ben bir meleğim.» de demiyorum. O sizin kendinize göre, hor gördükleriniz hakkında «Allah onlara hiçbir hayır vermez.» de demiyorum. Onların içlerindeki niyeti, en iyi Allah bilir. (Bu söylediklerimin aksini iddia etseydim) asıl o zaman zalimlerden olurdum.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ben size, «Allah'ın hazineleri benim yanımdadır.» demiyorum. Ne gaybı bilirim, ne de « Ben bir meleğim.» diyorum. O sizin gözlerinizin horladığı kişiler hakkında: «Allah, onlara hiçbir hayır vermez.» de demem. Onların içlerindekini en iyi bilen Allah'tır. O takdirde zalimlerden olmuş olurum!» dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ben size ne Allahın hazîneleri benim yanımda, ne de gaybı bilirim demiyorum, ben bir Meleğim de demiyorum, o sizin gözlerinizin horladıkları hakkında Allah, onlara hiç bir hayır vermez de demem, onların içlerindekini en iyi bilen, Allahdır, ben o halde zalimlerden olmuş olurum.
Fizilal-il Kuran : Size 'Allah'ın hazineleri benim elimin altında da' demiyorum, gayp alemini de bilemem, 'Ben bir meleğim' de demiyorum. Sizin gözlerinize hor görünen kimselere Allah'ın hiçbir hayır vermediğini de söyleyemem, kalplerinde neler olduğunu herkesten iyi bilen Allah'dır. Yoksa zalimlerden biri olurum.
Gültekin Onan : "Ben size Tanrı'nın hazineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da bilmiyorum. Melek olduğumu söylemiyorum ve gözlerinizin aşağılık gördüklerine Tanrı kesin olarak bir hayır vermez de demiyorum. Nefslerinde olanı Tanrı daha iyi bilir. Bu durumda (bunun aksini yaparsam) gerçekten o zaman zalimlerdenim (demek)dir."
Hasan Basri Çantay : «Ben size: Allahın hazîneleri benim nezdimdedir demiyorum. Ben ğaybı bilmem. Ben hakıykatde bir melek'im de demiyorum. Bununla beraber gözlerinizin hor gördüğü kimseler (mü'minler) hakkında Allah onlara asla bir hayr vermeyecekdir dahi diyemem. Allah, onların özlerindekini ençok bilendir. (Eğer bunları tard edersem) o takdirde şübhesiz ki ben zaalimlerdenimdir».
Hayrat Neşriyat : 'Ve (ben) size: 'Allah’ın hazîneleri yanımdadır’ demiyorum; hem gaybı (ben de)bilmem; 'Ben şübhesiz bir meleğim’ de demiyorum; sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için: 'Allah onlara aslâ bir hayır vermeyecek’ de demem! Allah, onların içlerinde olanı en iyibilendir. (Eğer o mü’minleri kovar ve böyle dersem) o takdirde doğrusu ben mutlaka zâlimlerden olurum!'
İbni Kesir : Ben, size: Allah'ın hazineleri yanımdadır, demiyorum. Gaybı da bilmem. Meleğim de demiyorum. Hor gördüklerinize Allah iyilik vermeyecektir de demiyorum. İçlerinde olanı en iyi bilen Allah'tır. Yoksa ben de zalimlerden olurum.
İskender Evrenosoğlu : Ve size: “Allah'ın hazineleri yanımdadır.” demiyorum. Ve gaybı bilmiyorum ve: “Muhakkak ki; ben bir meleğim.” demiyorum. Ve gözlerinizin hakir gördüğü kimselere (Allah'a ulaşmayı dileyenlere): “Allah asla bir hayır vermeyecek.” demiyorum. Onların nefslerindekileri Allah bilir. O taktirde (doğruyu söylemezsem) muhakkak ki; ben, elbette zalimlerden olurum.
Muhammed Esed : "Öte yandan, size Allahın hazineleri benim yanımdadır demiyorum, insanın duyu ve algı alanının ötesini bilirim de (demiyorum), bir melek olduğumu da söylemiyorum; sizin o hor gördüğünüz kimselere Allahın bir hayır ulaştırmayacağını ise zaten söyleyemem, çünkü onların kalplerinde olanı Allah daha iyi bilir. (Ve eğer bu kabil şeyler söyleyecek olsaydım) kuşkusuz, zalimlerden olurdum."
Mustafa İslamoğlu : Dahası ben size, "Allah'ın hazineleri benim gözetimimdedir" demiyorum; görünmezin bilgisine sahip de değilim. Üstelik asla "Ben meleğim" de demiyorum. Sizin küçük görüp tahkir ettiğiniz kimseler için "Allah onlara gelecekte bir hayır vermeyecek" demeye ise zaten yanaşmam: Allan onların içlerindekini çok daha iyi bilir; eğer böyle davranırsam o zaman ben de kendisine zulmeden biri olup çıkarım."
Ömer Nasuhi Bilmen : «Ve ben size, 'Benim yanımda Allah Teâlâ'nın hazineleri vardır' demiyorum. Ve ben gaybı bilmem. Ve ben demem ki, 'Ben muhakkak bir meleğim', veya demem ki, 'Sizin gözlerinizin hor gördüğü kimselere Allah Teâlâ elbette hayır vermeyecektir.' Allah Teâlâ onların nefislerinde olanı da bihakkın bilendir. Şüphe yok ki, ben o vakit zalimlerden olmuş olurum.»
Ömer Öngüt : “Ben size: 'Allah'ın hazineleri benim yanımdadır. ' demiyorum, gaybı da bilmem. 'Ben bir meleğim. ' de demiyorum. Gözlerinizin hor ve hakir gördüğü mümin kimseler için: 'Allah onlara hiçbir hayır vermeyecektir. ' diyemem. Özlerinde olanı daha iyi bilen Allah'tır. Bunu söylediğim takdirde mutlaka ben de zâlimlerden olurum. ”
Şaban Piriş : Ben, size, “Allah’ın hazineleri yanımdadır” demiyorum. Gaybı bilmem. Ben, bir meleğim de demiyorum. Gözlerinizin hor gördüklerine “Allah kesinlikle iyilik vermez” de demiyorum. Onların kalplerinde olanı en iyi Allah bilir. Eğer bunları söylersem zalimlerden olurum.
Suat Yıldırım : Ben size: "Yok Allah’ın hazineleri benim elimdedir!" yok: "Ben gaybı bilirim!"yok: "Ben bir meleğim!" demiyorum. Hor gördüğünüz müminlere "Allah hiçbir hayır, hiçbir meziyet vermez!" de demem. Allah onların içlerinde olanı pek iyi bilir. Böyle bir şey yaptığım takdirde ben elbette zalimlerden olurum."
Süleyman Ateş : Ben size: "Allâh'ın hazineleri benim yanımdadır." demiyorum. Gaybı da bilmem. "Ben meleğim," de demiyorum. Sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için "Allâh onlara bir hayır vermeyecek" de demem. Allâh, onların içlerinde olanı daha iyi bilir. Böyle bir şey yaptığım takdirde ben, mutlaka zâlimlerden olurum."
Tefhim-ul Kuran : «Ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da bilmiyorum. Melek olduğumu söylemiyorum ve gözlerinizin aşağılık gördüklerine, Allah kesin olarak onlara bir hayır vermez de demiyorum. Nefislerinde olanı Allah daha iyi bilir. Bu durumda (bunun aksini yaparsam) gerçekten o zaman zalimlerdenim (demek) dir.»
Ümit Şimşek : 'Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımda demiyorum. Ben gaybı bilirim de demiyorum. Ben meleğim de demiyorum. Sizin gözünüzde horlanan insanlar için 'Allah bunlara bir hayır nasip etmez' de demiyorum. Onların içlerinde olanı Allah bilir. Böyle birşey diyecek olsam, işte o zaman zalimlerden biri olurum.'
Yaşar Nuri Öztürk : "Ben size demiyorum ki, Allah'ın hazineleri benim yanımdadır. Ben gaybı bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum. Ama gözlerinizin horlayarak baktığı kişiler için, 'Allah bunlara hiçbir hayır vermeyecek' diyemem. Onların benliklerinde neyin saklı olduğunu Allah daha iyi bilir. Başka türlü davranırsam kesinlikle zalimlerden olurum."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}