» 11 / Hûd  85:

Kuran Sırası: 11
İniş Sırası: 52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

 » 11 / Hûd  Suresi: 85
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. ويَا (VYE) = ve yā : ve EY/HEY/AH
2. قَوْمِ (GVM) = ḳavmi : kavmim
3. أَوْفُوا (ÊVFVE) = evfū : tam yapın
4. الْمِكْيَالَ (ELMKYEL) = l-mikyāle : ölçüyü
5. وَالْمِيزَانَ (VELMYZEN) = velmīzāne : ve tartıyı
6. بِالْقِسْطِ (BELGSŦ) = bil-ḳisTi : adaletle
7. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
8. تَبْخَسُوا (TBḢSVE) = tebḣasū : eksik vermeyin
9. النَّاسَ (ELNES) = n-nāse : insanların
10. أَشْيَاءَهُمْ (ÊŞYEÙHM) = eşyā'ehum : eşyalarını
11. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
12. تَعْثَوْا (TAS̃VE) = teǎ'ṧev : karışıklık çıkarmayın
13. فِي (FY) = fī :
14. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzünde
15. مُفْسِدِينَ (MFSD̃YN) = mufsidīne : bozguncular olarak
ve EY/HEY/AH | kavmim | tam yapın | ölçüyü | ve tartıyı | adaletle | ve | eksik vermeyin | insanların | eşyalarını | ve | karışıklık çıkarmayın | | yeryüzünde | bozguncular olarak |

[Y] [GVM] [VFY] [KYL] [VZN] [GSŦ] [] [BḢS] [NVS] [ŞYE] [] [AS̃V] [] [ERŽ] [FSD̃]
VYE GVM ÊVFVE ELMKYEL VELMYZEN BELGSŦ VLE TBḢSVE ELNES ÊŞYEÙHM VLE TAS̃VE FY ELÊRŽ MFSD̃YN

ve yā ḳavmi evfū l-mikyāle velmīzāne bil-ḳisTi ve lā tebḣasū n-nāse eşyā'ehum ve lā teǎ'ṧev l-erDi mufsidīne
ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين

 » 11 / Hûd  Suresi: 85
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ويا ي | Y VYE ve yā ve EY/HEY/AH "and ""O!"
قوم ق و م | GVM GVM ḳavmi kavmim Nation
أوفوا و ف ي | VFY ÊVFVE evfū tam yapın Give full
المكيال ك ي ل | KYL ELMKYEL l-mikyāle ölçüyü measure,
والميزان و ز ن | VZN VELMYZEN velmīzāne ve tartıyı and weight
بالقسط ق س ط | GSŦ BELGSŦ bil-ḳisTi adaletle in justice
ولا | VLE ve lā ve and (do) not
تبخسوا ب خ س | BḢS TBḢSVE tebḣasū eksik vermeyin deprive
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāse insanların the people
أشياءهم ش ي ا | ŞYE ÊŞYEÙHM eşyā'ehum eşyalarını (of) their things,
ولا | VLE ve lā ve and (do) not
تعثوا ع ث و | AS̃V TAS̃VE teǎ'ṧev karışıklık çıkarmayın act wickedly
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
مفسدين ف س د | FSD̃ MFSD̃YN mufsidīne bozguncular olarak spreading corruption.

11:85 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve EY/HEY/AH | kavmim | tam yapın | ölçüyü | ve tartıyı | adaletle | ve | eksik vermeyin | insanların | eşyalarını | ve | karışıklık çıkarmayın | | yeryüzünde | bozguncular olarak |

[Y] [GVM] [VFY] [KYL] [VZN] [GSŦ] [] [BḢS] [NVS] [ŞYE] [] [AS̃V] [] [ERŽ] [FSD̃]
VYE GVM ÊVFVE ELMKYEL VELMYZEN BELGSŦ VLE TBḢSVE ELNES ÊŞYEÙHM VLE TAS̃VE FY ELÊRŽ MFSD̃YN

ve yā ḳavmi evfū l-mikyāle velmīzāne bil-ḳisTi ve lā tebḣasū n-nāse eşyā'ehum ve lā teǎ'ṧev l-erDi mufsidīne
ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين

[ي] [ق و م] [و ف ي] [ك ي ل] [و ز ن] [ق س ط] [] [ب خ س] [ن و س] [ش ي ا] [] [ع ث و] [] [ا ر ض] [ف س د]

 » 11 / Hûd  Suresi: 85
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ويا ي | Y VYE ve yā ve EY/HEY/AH "and ""O!"
Vav,Ye,Elif,
6,10,1,

قوم ق و م | GVM GVM ḳavmi kavmim Nation
Gaf,Vav,Mim,
100,6,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
الواو عاطفة
أداة نداء
اسم مرفوع والياء المحذوفة ضمير متصل في محل جر بالاضافة
أوفوا و ف ي | VFY ÊVFVE evfū tam yapın Give full
,Vav,Fe,Vav,Elif,
,6,80,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
المكيال ك ي ل | KYL ELMKYEL l-mikyāle ölçüyü measure,
Elif,Lam,Mim,Kef,Ye,Elif,Lam,
1,30,40,20,10,1,30,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
والميزان و ز ن | VZN VELMYZEN velmīzāne ve tartıyı and weight
Vav,Elif,Lam,Mim,Ye,Ze,Elif,Nun,
6,1,30,40,10,7,1,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
بالقسط ق س ط | GSŦ BELGSŦ bil-ḳisTi adaletle in justice
Be,Elif,Lam,Gaf,Sin,Tı,
2,1,30,100,60,9,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
ولا | VLE ve lā ve and (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRO – prohibition particle
الواو عاطفة
حرف نهي
تبخسوا ب خ س | BḢS TBḢSVE tebḣasū eksik vermeyin deprive
Te,Be,Hı,Sin,Vav,Elif,
400,2,600,60,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāse insanların the people
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
أشياءهم ش ي ا | ŞYE ÊŞYEÙHM eşyā'ehum eşyalarını (of) their things,
,Şın,Ye,Elif,,He,Mim,
,300,10,1,,5,40,
N – accusative masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ولا | VLE ve lā ve and (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRO – prohibition particle
الواو عاطفة
حرف نهي
تعثوا ع ث و | AS̃V TAS̃VE teǎ'ṧev karışıklık çıkarmayın act wickedly
Te,Ayn,Se,Vav,Elif,
400,70,500,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
مفسدين ف س د | FSD̃ MFSD̃YN mufsidīne bozguncular olarak spreading corruption.
Mim,Fe,Sin,Dal,Ye,Nun,
40,80,60,4,10,50,
N – accusative masculine plural (form IV) active participle
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |ويَا: ve EY/HEY/AH | قَوْمِ: kavmim | أَوْفُوا: tam yapın | الْمِكْيَالَ: ölçüyü | وَالْمِيزَانَ: ve tartıyı | بِالْقِسْطِ: adaletle | وَلَا: ve | تَبْخَسُوا: eksik vermeyin | النَّاسَ: insanların | أَشْيَاءَهُمْ: eşyalarını | وَلَا: ve | تَعْثَوْا: karışıklık çıkarmayın | فِي: | الْأَرْضِ: yeryüzünde | مُفْسِدِينَ: bozguncular olarak |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ويا WYE ve EY/HEY/AH | قوم GWM kavmim | أوفوا ÊWFWE tam yapın | المكيال ELMKYEL ölçüyü | والميزان WELMYZEN ve tartıyı | بالقسط BELGSŦ adaletle | ولا WLE ve | تبخسوا TBḢSWE eksik vermeyin | الناس ELNES insanların | أشياءهم ÊŞYEÙHM eşyalarını | ولا WLE ve | تعثوا TAS̃WE karışıklık çıkarmayın | في FY | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | مفسدين MFSD̃YN bozguncular olarak |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve yā : ve EY/HEY/AH | ḳavmi: kavmim | evfū: tam yapın | l-mikyāle: ölçüyü | velmīzāne: ve tartıyı | bil-ḳisTi: adaletle | ve lā: ve | tebḣasū: eksik vermeyin | n-nāse: insanların | eşyā'ehum: eşyalarını | ve lā: ve | teǎ'ṧev: karışıklık çıkarmayın | : | l-erDi: yeryüzünde | mufsidīne: bozguncular olarak |
Kırık Meal (Transcript) : |VYE: ve EY/HEY/AH | GVM: kavmim | ÊVFVE: tam yapın | ELMKYEL: ölçüyü | VELMYZEN: ve tartıyı | BELGSŦ: adaletle | VLE: ve | TBḢSVE: eksik vermeyin | ELNES: insanların | ÊŞYEÙHM: eşyalarını | VLE: ve | TAS̃VE: karışıklık çıkarmayın | FY: | ELÊRŽ: yeryüzünde | MFSD̃YN: bozguncular olarak |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey kavmim, ölçeği doğru ölçün, terâziyi doğru tartın, halkın mallarını eksiltmeyin, yeryüzünde bozgunculuk etmeye çalışmayın.
Adem Uğur : Ve ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın; insanlara eşyalarını eksik vermeyin; yeryüzünde bozguncular olarak dolaşmayın.
Ahmed Hulusi : "Ey halkım. . . Ölçmeyi ve tartmayı adaletli olarak tastamam yapın, insanların hakkını vermemezlik etmeyin ve bozguncular olarak arzda taşkınlık yapmayın. "
Ahmet Tekin : 'Ey kavmim, ölçekleri tam doldurun. Ölçmede ve tartıda adâletli olun, sosyal adâleti, sosyal güvenliği temin edip, refah payını artırarak toplumdaki dengeyi sağlayın. İnsanların mallarını eksik teslim etmeyin, değerlerini düşürmeyin, bedellerini eksik ödemeyin, mallarını kötülemeyin, haksız rekabet yapmayın, aldatarak, hile yaparak, fırsat kollayarak, gasp ederek insanların haklarını zayi etmeyin, zayiine sebep olmayın. Ülkede, yeryüzünde bozgunculuk yaparak, karışıklık çıkarmakta ve küfürde ileri gitmeyin.' dedi.
Ahmet Varol : Ölçüyü tartıyı tam yapın ve insanların eşyalarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın.
Ali Bulaç : "Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı -adaleti gözeterek- tam tutun ve insanların eşyasını değerden düşürüp eksiltmeyin ve yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın."
Ali Fikri Yavuz : Ey kavmim! Ölçekte ve tartıda adâleti yerine getirin. İnsanların mallarını eksiltmeyin ve yeryüzünde fesad çıkararak fenalık etmeyin.
Bekir Sadak : «Ey milletim! Olcuyu ve tartiyi tamami tamamina yapin; insanlara esyalarini eksik vermeyin; yeryuzunde bozgunculuk yaparak karisiklik cikarmayin.»
Celal Yıldırım : Ey kavmim, ölçü ve tartıyı adaletle uygulayın, insanların eşyasını (haksız yollardan) eksiltmeyin; yeryüzünde bozgunculuk ederek fenalık yapmayın.
Diyanet İşleri : “Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını (mallarını ve haklarını) eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.”
Diyanet İşleri (eski) : 'Ey milletim! Ölçüyü ve tartıyı tamamı tamamına yapın; insanlara eşyalarını eksik vermeyin; yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.'
Diyanet Vakfi : Ve ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın; insanlara eşyalarını eksik vermeyin; yeryüzünde bozguncular olarak dolaşmayın.
Edip Yüksel : 'Ey halkım, ölçüyü ve tartıyı adaletle tam uygulayın. Halkın hakkını eksik vermeyin ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak kötülük işlemeyin.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Ey kavmim! Ölçerken ve tartarken adaleti yerine getirin. Halkın malına densizlik etmeyin ve yeryüzünde fesatçılık yaparak fenalık etmeyin.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey kavmim, ölçeği ve teraziyi tam dengi dengine tutun. İnsanların eşyasına densizlik etmeyin ve yeryüzünde bozgunculuk ederek fenalık yapmayın!
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey kavmim kileyi, teraziyi dengi dengine tam tutun ve nasın eşyasına densizlik etmeyin ve Yer yüzünde müfsidlik ederek fenalık yapmayın
Fizilal-il Kuran : «Ey soydaşlarım, bir şey ölçer ya da tartarken adalete uyarak ölçüyü ve tartıyı tam tutunuz. Halkın mallarına düşük değer biçmeyiniz. Yeryüzünde kargaşa çıkarıp dirliği bozmayınız.
Gültekin Onan : "Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı -adaleti gözeterek- tam tutun ve insanların eşyasını değerden düşürüp eksiltmeyin ve yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın."
Hakkı Yılmaz : (84-86) Medyen'e de kardeşleri Şu‘ayb'ı elçi gönderdik. Şu‘ayb: “Ey toplumum! Allah'a kulluk edin. Sizin için O'ndan başka ilâh yoktur. Ölçeği ve teraziyi eksik tutmayın. Şüphesiz ben sizi hayır ile görüyorum. Ve ben kuşatacak bir günün azabından sizin için korkuyorum. Ve ey toplumum! Ölçerken ve tartarken adaleti yerine getirin. İnsanların eşyalarını eksiltmeyin ve yeryüzünde kargaşacılar olarak fenalık etmeyin. Eğer mü’min iseniz, Allah'ın bıraktığı/helâlinden size ihsan ettiği kâr, sizin için daha hayırlıdır. Ve ben sizin üzerinize bir koruyucu değilim” dedi.
Hasan Basri Çantay : «Ey kavmim ölçekde ve tartıda adaleti yerine getirin. Nâsin eşyasını (mallarını, hakkını) eksiltmeyin. Yer yüzünde fesadcılar olarak fenalık yapmayın».
Hayrat Neşriyat : 'Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adâletle tutun! İnsanlara eşyâlarını eksik vermeyin ve yeryüzünde ifsâd edici kimseler olarak bozgunculuk yapmayın!'
İbni Kesir : Ey kavmim; ölçüyü ve tartıyı yerine getirin. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.
İskender Evrenosoğlu : Ve ey kavmim, ölçeği ve tartıyı adaletle ölçün (yerine getirin)! İnsanların eşyalarını (haklarını) eksiltmeyin. Ve fesat çıkaranlar (olarak) yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
Muhammed Esed : Bunun içindir ki, ey kavmim, ölçüyle tartıyla yaptığınız alışverişte dürüst ve duyarlı olun; insanları kendi hakları olan şeylerden yoksun bırakmayın; ve kötülüğü yayarak yeryüzünde karışıklık çıkarmayın.
Ömer Nasuhi Bilmen : «Ve ey kavmim! Ölçeği de, teraziyi de adâlet ile ifâ edin ve nâsa eşyalarını eksiltmeyin ve yeryüzünde müfsidler olarak fesad çıkarmayın.»
Ömer Öngüt : “Ey Kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam dengeli yapın. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. ”
Şaban Piriş : -Ey Halkım, ölçü ve tartıyı hakkıyla yapın. Kimsenin malını eksik vermeyin. Yeryüzünde fesatçı olup karışıklık çıkarmayın.
Suat Yıldırım : Ey halkım! Ölçü ve tartıyı dengi dengine tam tutun, halkın hakkını yemeyin ve ülkede müfsitlik ederek fenalık yapmayın!
Süleyman Ateş : "Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı tam dengeli yapın, insanların eşyasını eksik vermeyin ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak kötülük etmeyin!"
Tefhim-ul Kuran : «Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı -adaleti gözeterek- tam tutun ve insanların eşyasını değerden düşürüp eksiltmeyin ve yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın.»
Ümit Şimşek : 'Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı, adaletle, tam olarak yapın. Halkın malını çalıp çırpmayın. Fesat çıkarıp da memleketi birbirine katmayın.
Yaşar Nuri Öztürk : "Ey toplumum! Ölçüyü ve tartıyı tam bir dürüstlükle yapın. İnsanların eşyalarını tırtıklamayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak dolaşmayın."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}