» 11 / Hûd  26:

Kuran Sırası: 11
İniş Sırası: 52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

 » 11 / Hûd  Suresi: 26
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَنْ (ÊN) = en : diye
2. لَا (LE) = lā :
3. تَعْبُدُوا (TABD̃VE) = teǎ'budū : kulluk etmeyin
4. إِلَّا (ÎLE) = illā : başkasına
5. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah'tan
6. إِنِّي (ÎNY) = innī : şüphesiz ben
7. أَخَافُ (ÊḢEF) = eḣāfu : korkuyorum
8. عَلَيْكُمْ (ALYKM) = ǎleykum : sizin hakkınızda
9. عَذَابَ (AZ̃EB) = ǎƶābe : azabından
10. يَوْمٍ (YVM) = yevmin : bir günün
11. أَلِيمٍ (ÊLYM) = elīmin : acıklı
diye | | kulluk etmeyin | başkasına | Allah'tan | şüphesiz ben | korkuyorum | sizin hakkınızda | azabından | bir günün | acıklı |

[] [] [ABD̃] [] [] [] [ḢVF] [] [AZ̃B] [YVM] [ELM]
ÊN LE TABD̃VE ÎLE ELLH ÎNY ÊḢEF ALYKM AZ̃EB YVM ÊLYM

en teǎ'budū illā llahe innī eḣāfu ǎleykum ǎƶābe yevmin elīmin
أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم

 » 11 / Hûd  Suresi: 26
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أن | ÊN en diye That
لا | LE (do) not
تعبدوا ع ب د | ABD̃ TABD̃VE teǎ'budū kulluk etmeyin worship
إلا | ÎLE illā başkasına except
الله | ELLH llahe Allah'tan Allah.
إني | ÎNY innī şüphesiz ben Indeed, I
أخاف خ و ف | ḢVF ÊḢEF eḣāfu korkuyorum [I] fear
عليكم | ALYKM ǎleykum sizin hakkınızda for you
عذاب ع ذ ب | AZ̃B AZ̃EB ǎƶābe azabından (the) punishment
يوم ي و م | YVM YVM yevmin bir günün (of) a Day
أليم ا ل م | ELM ÊLYM elīmin acıklı "painful."""

11:26 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

diye | | kulluk etmeyin | başkasına | Allah'tan | şüphesiz ben | korkuyorum | sizin hakkınızda | azabından | bir günün | acıklı |

[] [] [ABD̃] [] [] [] [ḢVF] [] [AZ̃B] [YVM] [ELM]
ÊN LE TABD̃VE ÎLE ELLH ÎNY ÊḢEF ALYKM AZ̃EB YVM ÊLYM

en teǎ'budū illā llahe innī eḣāfu ǎleykum ǎƶābe yevmin elīmin
أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم

[] [] [ع ب د] [] [] [] [خ و ف] [] [ع ذ ب] [ي و م] [ا ل م]

 » 11 / Hûd  Suresi: 26
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أن | ÊN en diye That
,Nun,
,50,
INT – particle of interpretation
حرف تفسير
لا | LE (do) not
Lam,Elif,
30,1,
PRO – prohibition particle
حرف نهي
تعبدوا ع ب د | ABD̃ TABD̃VE teǎ'budū kulluk etmeyin worship
Te,Ayn,Be,Dal,Vav,Elif,
400,70,2,4,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إلا | ÎLE illā başkasına except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
الله | ELLH llahe Allah'tan Allah.
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
إني | ÎNY innī şüphesiz ben Indeed, I
,Nun,Ye,
,50,10,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person singular object pronoun
حرف نصب والياء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
أخاف خ و ف | ḢVF ÊḢEF eḣāfu korkuyorum [I] fear
,Hı,Elif,Fe,
,600,1,80,
V – 1st person singular imperfect verb
فعل مضارع
عليكم | ALYKM ǎleykum sizin hakkınızda for you
Ayn,Lam,Ye,Kef,Mim,
70,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
عذاب ع ذ ب | AZ̃B AZ̃EB ǎƶābe azabından (the) punishment
Ayn,Zel,Elif,Be,
70,700,1,2,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
يوم ي و م | YVM YVM yevmin bir günün (of) a Day
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
أليم ا ل م | ELM ÊLYM elīmin acıklı "painful."""
,Lam,Ye,Mim,
,30,10,40,
ADJ – genitive masculine singular indefinite adjective
صفة مجرورة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَنْ: diye | لَا: | تَعْبُدُوا: kulluk etmeyin | إِلَّا: başkasına | اللَّهَ: Allah'tan | إِنِّي: şüphesiz ben | أَخَافُ: korkuyorum | عَلَيْكُمْ: sizin hakkınızda | عَذَابَ: azabından | يَوْمٍ: bir günün | أَلِيمٍ: acıklı |
Kırık Meal (Harekesiz) : |أن ÊN diye | لا LE | تعبدوا TABD̃WE kulluk etmeyin | إلا ÎLE başkasına | الله ELLH Allah'tan | إني ÎNY şüphesiz ben | أخاف ÊḢEF korkuyorum | عليكم ALYKM sizin hakkınızda | عذاب AZ̃EB azabından | يوم YWM bir günün | أليم ÊLYM acıklı |
Kırık Meal (Okunuş) : |en: diye | : | teǎ'budū: kulluk etmeyin | illā: başkasına | llahe: Allah'tan | innī: şüphesiz ben | eḣāfu: korkuyorum | ǎleykum: sizin hakkınızda | ǎƶābe: azabından | yevmin: bir günün | elīmin: acıklı |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊN: diye | LE: | TABD̃VE: kulluk etmeyin | ÎLE: başkasına | ELLH: Allah'tan | ÎNY: şüphesiz ben | ÊḢEF: korkuyorum | ALYKM: sizin hakkınızda | AZ̃EB: azabından | YVM: bir günün | ÊLYM: acıklı |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ancak Allah'a kulluk edin, çünkü gerçekten de elemli bir günün azâbı gelip çatacak size, bundan korkuyorum ben.
Adem Uğur : Allah'tan başkasına tapmayın! Ben, size (gelecek) elem verici bir günün azabından korkuyorum."
Ahmed Hulusi : "Allâh'tan başkasına tapınmayın. . . Gerçekten ben ulaşacağınız acı bir günün azabından korkarım" (dedi).
Ahmet Tekin : 'Yalnızca Allah’ı ilâh tanıyın, candan müslümanlar olarak Allah’ın hükmüne teslim olun, saygıyla Allah’a kulluk ve ibadet edin. Yalnız Allah’ın şeriatına bağlanın, Allah’a boyun eğin. Ben, sizin adınıza, can yakıp inleten müthiş bir azaptan korkuyorum.' dedi.
Ahmet Varol : Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben sizin hakkınızda acıklı bir günün azabından korkuyorum.'
Ali Bulaç : "Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben size (gelecek olan) acı bir günün azabından korkarım" (dedi).
Ali Fikri Yavuz : Allah’dan başkasına ibadet etmeyin. Doğrusu ben, size acıklı bir günün azabından (başınıza çöküvermesinden) korkuyorum.”
Bekir Sadak : (25-26) And olsun ki biz Nuh'u kendi milletine gonderdik; «Ben sizin icin apacik bir uyariciyim; Allah'tan baskasina kulluk etmeyin; dogrusu ben hakkinizda can yakici bir gunun azabindan korkuyorum.» dedi.
Celal Yıldırım : Allah'tan başkasına tapmayın. Doğrusu ben, hakkınızda elîm bir günün azabından korkuyorum,» demişti.
Diyanet İşleri : “Allah’tan başkasına ibadet ve kulluk etmeyin. Doğrusu ben sizin adınıza elem dolu bir günün azabından korkuyorum.”
Diyanet İşleri (eski) : (25-26) And olsun ki biz Nuh'u kendi milletine gönderdik; 'Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım; Allah'tan başkasına kulluk etmeyin; doğrusu ben hakkınızda can yakıcı bir günün azabından korkuyorum' dedi.
Diyanet Vakfi : Allah'tan başkasına tapmayın! Ben, size (gelecek) elem verici bir günün azabından korkuyorum.»
Edip Yüksel : 'ALLAH'tan başkasına kulluk etmeyin. Acı bir günün azabına uğramanızdan korkarım.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Allah'dan başkasına ibadet etmeyin! Ben, size gelecek acı bir günün azabından korkarım.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah'tan başkasına kulluk etmeyin! Gerçekten ben acı bir günün azabının başınıza gelmesinden korkuyorum!» dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır : Allahdan başkasına ıbadet etmeyin, cidden ben size elîm bir günün azâbından korkuyorum
Fizilal-il Kuran : Sırf Allah'a kulluk sununuz. Yoksa sizin hesabınıza acıklı bir günün azabından korkarım.
Gültekin Onan : "Tanrı'dan başkasına kulluk etmeyin. Ben size (gelecek olan) acı bir günün azabından korkarım" (dedi).
Hakkı Yılmaz : (25,26) Ve andolsun ki Nûh'u da toplumuna elçi olarak gönderdik: “Gerçekten ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyiniz! Ben, sizin hakkınızda acı bir günün azabından korkarım.”
Hasan Basri Çantay : (25-26) Andolsun ki biz Nuhu kavmine (peygamber olarak) göndermişizdir. (O, öyle demişdi:) «Şübhesiz ki ben sizi Allahın azabından apaçık korkutanım. Allahdan başkasına ibâdet etmeyin. Hakıykat, ben sizi başınıza acıklı bir günün azabı (gelib çatması) ndan endîyşe ediyorum».
Hayrat Neşriyat : (25-26) And olsun ki (biz), Nûh’u kavmine (peygamber olarak) gönderdik. (Onlaradedi ki:) 'Şübhesiz ben, sizin için Allah’dan başkasına ibâdet etmeyesiniz diye(gönderilmiş) apaçık bir korkutucuyum. Doğrusu ben, sizin üzerinize (pek) elemli bir günün azâbından korkuyorum.'
İbni Kesir : Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Doğrusu ben, hakkınızda acıklı bir günün azabından korkuyorum.
İskender Evrenosoğlu : Allah'tan başkasına kul olmamanız için (açıkça uyaran bir uyarıcıyım.) Muhakkak ki ben, elîm (acı) günün azabının sizin üzerinize olmasından korkuyorum.
Muhammed Esed : ki Allahtan başkasına kulluk etmeyesiniz, çünkü sizin için çok acıklı bir Günün azabından korkuyorum!"
Ömer Nasuhi Bilmen : «Allah Teâlâ'dan başkasına ibadet etmeyin, muhakkak ki, ben sizin üzerinize elîm bir günün azabından korkuyorum.»
Ömer Öngüt : “Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Doğrusu ben hakkınızda acıklı bir günün azabından korkuyorum. ”
Şaban Piriş : (25-26) Nuh’u halkına göndermiştik: -Ben, Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye size, açık bir uyarıcıyım. Ben, acı bir günün azabına uğramanızdan korkuyorum.
Suat Yıldırım : (25-26) Gerçekten Biz vaktiyle, Nuh’u kendi halkına gönderdik, şunu ilan etsin diye: "Bilesiniz ki ben sizi açıkça uyarmaya geldim. Sakın Allah’tan başkasına ibadet etmeyin. Doğrusu, bu gidişle, ben sizin canınızı yakacak, gayet acı bir günün azabına uğramanızdan endişe ederim."
Süleyman Ateş : "Allah'tan başkasına tapmayın. Gerçekten ben, sizin, acı bir günün azâbına uğramanızdan korkuyorum." (dedi).
Tefhim-ul Kuran : «Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben size (gelecek olan) acıklı bir günün azabından korkmaktayım» (dedi) .
Ümit Şimşek : 'Allah'tan başkasına kulluk etmemeniz için gönderildim. Ben sizin hakkınızda acı bir günün azabından kaygılanıyorum.'
Yaşar Nuri Öztürk : "Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Korkunç bir günün azabına uğramanızdan korkuyorum." demişti de,


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}