» 11 / Hûd  57:

Kuran Sırası: 11
İniş Sırası: 52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

 » 11 / Hûd  Suresi: 57
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. فَإِنْ (FÎN) = fein : eğer
2. تَوَلَّوْا (TVLVE) = tevellev : yüz çevirirseniz
3. فَقَدْ (FGD̃) = feḳad : artık
4. أَبْلَغْتُكُمْ (ÊBLĞTKM) = ebleğtukum : size tebliğ ettim
5. مَا (ME) = mā : şeyi
6. أُرْسِلْتُ (ÊRSLT) = ursiltu : benimle gönderilen
7. بِهِ (BH) = bihi :
8. إِلَيْكُمْ (ÎLYKM) = ileykum : size
9. وَيَسْتَخْلِفُ (VYSTḢLF) = ve yesteḣlifu : ve yerinize yerleştirir
10. رَبِّي (RBY) = rabbī : Rabbim
11. قَوْمًا (GVME) = ḳavmen : bir topluluk
12. غَيْرَكُمْ (ĞYRKM) = ğayrakum : sizden başka
13. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
14. تَضُرُّونَهُ (TŽRVNH) = teDurrūnehu : O'na zarar da veremezsiniz
15. شَيْئًا (ŞYÙE) = şey'en : hiçbir
16. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
17. رَبِّي (RBY) = rabbī : Rabbim
18. عَلَىٰ (AL) = ǎlā :
19. كُلِّ (KL) = kulli : her
20. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : şeyi
21. حَفِيظٌ (ḪFYƵ) = HafīZun : koruyandır
eğer | yüz çevirirseniz | artık | size tebliğ ettim | şeyi | benimle gönderilen | | size | ve yerinize yerleştirir | Rabbim | bir topluluk | sizden başka | ve | O'na zarar da veremezsiniz | hiçbir | şüphesiz | Rabbim | | her | şeyi | koruyandır |

[] [VLY] [] [BLĞ] [] [RSL] [] [] [ḢLF] [RBB] [GVM] [ĞYR] [] [ŽRR] [ŞYE] [] [RBB] [] [KLL] [ŞYE] [ḪFƵ]
FÎN TVLVE FGD̃ ÊBLĞTKM ME ÊRSLT BH ÎLYKM VYSTḢLF RBY GVME ĞYRKM VLE TŽRVNH ŞYÙE ÎN RBY AL KL ŞYÙ ḪFYƵ

fein tevellev feḳad ebleğtukum ursiltu bihi ileykum ve yesteḣlifu rabbī ḳavmen ğayrakum ve lā teDurrūnehu şey'en inne rabbī ǎlā kulli şey'in HafīZun
فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ

 » 11 / Hûd  Suresi: 57
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فإن | FÎN fein eğer So if
تولوا و ل ي | VLY TVLVE tevellev yüz çevirirseniz you turn away,
فقد | FGD̃ feḳad artık then verily
أبلغتكم ب ل غ | BLĞ ÊBLĞTKM ebleğtukum size tebliğ ettim I have conveyed to you
ما | ME şeyi what
أرسلت ر س ل | RSL ÊRSLT ursiltu benimle gönderilen I was sent
به | BH bihi with [it]
إليكم | ÎLYKM ileykum size to you.
ويستخلف خ ل ف | ḢLF VYSTḢLF ve yesteḣlifu ve yerinize yerleştirir And my Lord will give succession
ربي ر ب ب | RBB RBY rabbī Rabbim And my Lord will give succession
قوما ق و م | GVM GVME ḳavmen bir topluluk (to) a people
غيركم غ ي ر | ĞYR ĞYRKM ğayrakum sizden başka other than you,
ولا | VLE ve lā ve and not
تضرونه ض ر ر | ŽRR TŽRVNH teDurrūnehu O'na zarar da veremezsiniz you will harm Him
شيئا ش ي ا | ŞYE ŞYÙE şey'en hiçbir (in) anything.
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
ربي ر ب ب | RBB RBY rabbī Rabbim my Lord
على | AL ǎlā (is) on
كل ك ل ل | KLL KL kulli her all
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şeyi things
حفيظ ح ف ظ | ḪFƵ ḪFYƵ HafīZun koruyandır "a Guardian."""

11:57 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

eğer | yüz çevirirseniz | artık | size tebliğ ettim | şeyi | benimle gönderilen | | size | ve yerinize yerleştirir | Rabbim | bir topluluk | sizden başka | ve | O'na zarar da veremezsiniz | hiçbir | şüphesiz | Rabbim | | her | şeyi | koruyandır |

[] [VLY] [] [BLĞ] [] [RSL] [] [] [ḢLF] [RBB] [GVM] [ĞYR] [] [ŽRR] [ŞYE] [] [RBB] [] [KLL] [ŞYE] [ḪFƵ]
FÎN TVLVE FGD̃ ÊBLĞTKM ME ÊRSLT BH ÎLYKM VYSTḢLF RBY GVME ĞYRKM VLE TŽRVNH ŞYÙE ÎN RBY AL KL ŞYÙ ḪFYƵ

fein tevellev feḳad ebleğtukum ursiltu bihi ileykum ve yesteḣlifu rabbī ḳavmen ğayrakum ve lā teDurrūnehu şey'en inne rabbī ǎlā kulli şey'in HafīZun
فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ

[] [و ل ي] [] [ب ل غ] [] [ر س ل] [] [] [خ ل ف] [ر ب ب] [ق و م] [غ ي ر] [] [ض ر ر] [ش ي ا] [] [ر ب ب] [] [ك ل ل] [ش ي ا] [ح ف ظ]

 » 11 / Hûd  Suresi: 57
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فإن | FÎN fein eğer So if
Fe,,Nun,
80,,50,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional particle
الفاء استئنافية
حرف شرط
تولوا و ل ي | VLY TVLVE tevellev yüz çevirirseniz you turn away,
Te,Vav,Lam,Vav,Elif,
400,6,30,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form V) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
فقد | FGD̃ feḳad artık then verily
Fe,Gaf,Dal,
80,100,4,
REM – prefixed resumption particle
CERT – particle of certainty
الفاء استئنافية
حرف تحقيق
أبلغتكم ب ل غ | BLĞ ÊBLĞTKM ebleğtukum size tebliğ ettim I have conveyed to you
,Be,Lam,Ğayn,Te,Kef,Mim,
,2,30,1000,400,20,40,
V – 1st person singular (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
ما | ME şeyi what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
أرسلت ر س ل | RSL ÊRSLT ursiltu benimle gönderilen I was sent
,Re,Sin,Lam,Te,
,200,60,30,400,
V – 1st person singular (form IV) passive perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض مبني للمجهول والتاء ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
به | BH bihi with [it]
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
إليكم | ÎLYKM ileykum size to you.
,Lam,Ye,Kef,Mim,
,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
ويستخلف خ ل ف | ḢLF VYSTḢLF ve yesteḣlifu ve yerinize yerleştirir And my Lord will give succession
Vav,Ye,Sin,Te,Hı,Lam,Fe,
6,10,60,400,600,30,80,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form X) imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع
ربي ر ب ب | RBB RBY rabbī Rabbim And my Lord will give succession
Re,Be,Ye,
200,2,10,
N – nominative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم مرفوع والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
قوما ق و م | GVM GVME ḳavmen bir topluluk (to) a people
Gaf,Vav,Mim,Elif,
100,6,40,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
غيركم غ ي ر | ĞYR ĞYRKM ğayrakum sizden başka other than you,
Ğayn,Ye,Re,Kef,Mim,
1000,10,200,20,40,
N – accusative masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ولا | VLE ve lā ve and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
تضرونه ض ر ر | ŽRR TŽRVNH teDurrūnehu O'na zarar da veremezsiniz you will harm Him
Te,Dad,Re,Vav,Nun,He,
400,800,200,6,50,5,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
شيئا ش ي ا | ŞYE ŞYÙE şey'en hiçbir (in) anything.
Şın,Ye,,Elif,
300,10,,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
ربي ر ب ب | RBB RBY rabbī Rabbim my Lord
Re,Be,Ye,
200,2,10,
N – nominative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم مرفوع والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
على | AL ǎlā (is) on
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
كل ك ل ل | KLL KL kulli her all
Kef,Lam,
20,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şeyi things
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
حفيظ ح ف ظ | ḪFƵ ḪFYƵ HafīZun koruyandır "a Guardian."""
Ha,Fe,Ye,Zı,
8,80,10,900,
ADJ – nominative masculine singular indefinite active participle
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |فَإِنْ: eğer | تَوَلَّوْا: yüz çevirirseniz | فَقَدْ: artık | أَبْلَغْتُكُمْ: size tebliğ ettim | مَا: şeyi | أُرْسِلْتُ: benimle gönderilen | بِهِ: | إِلَيْكُمْ: size | وَيَسْتَخْلِفُ: ve yerinize yerleştirir | رَبِّي: Rabbim | قَوْمًا: bir topluluk | غَيْرَكُمْ: sizden başka | وَلَا: ve | تَضُرُّونَهُ: O'na zarar da veremezsiniz | شَيْئًا: hiçbir | إِنَّ: şüphesiz | رَبِّي: Rabbim | عَلَىٰ: | كُلِّ: her | شَيْءٍ: şeyi | حَفِيظٌ: koruyandır |
Kırık Meal (Harekesiz) : |فإن FÎN eğer | تولوا TWLWE yüz çevirirseniz | فقد FGD̃ artık | أبلغتكم ÊBLĞTKM size tebliğ ettim | ما ME şeyi | أرسلت ÊRSLT benimle gönderilen | به BH | إليكم ÎLYKM size | ويستخلف WYSTḢLF ve yerinize yerleştirir | ربي RBY Rabbim | قوما GWME bir topluluk | غيركم ĞYRKM sizden başka | ولا WLE ve | تضرونه TŽRWNH O'na zarar da veremezsiniz | شيئا ŞYÙE hiçbir | إن ÎN şüphesiz | ربي RBY Rabbim | على AL | كل KL her | شيء ŞYÙ şeyi | حفيظ ḪFYƵ koruyandır |
Kırık Meal (Okunuş) : |fein: eğer | tevellev: yüz çevirirseniz | feḳad: artık | ebleğtukum: size tebliğ ettim | : şeyi | ursiltu: benimle gönderilen | bihi: | ileykum: size | ve yesteḣlifu: ve yerinize yerleştirir | rabbī: Rabbim | ḳavmen: bir topluluk | ğayrakum: sizden başka | ve lā: ve | teDurrūnehu: O'na zarar da veremezsiniz | şey'en: hiçbir | inne: şüphesiz | rabbī: Rabbim | ǎlā: | kulli: her | şey'in: şeyi | HafīZun: koruyandır |
Kırık Meal (Transcript) : |FÎN: eğer | TVLVE: yüz çevirirseniz | FGD̃: artık | ÊBLĞTKM: size tebliğ ettim | ME: şeyi | ÊRSLT: benimle gönderilen | BH: | ÎLYKM: size | VYSTḢLF: ve yerinize yerleştirir | RBY: Rabbim | GVME: bir topluluk | ĞYRKM: sizden başka | VLE: ve | TŽRVNH: O'na zarar da veremezsiniz | ŞYÙE: hiçbir | ÎN: şüphesiz | RBY: Rabbim | AL: | KL: her | ŞYÙ: şeyi | ḪFYƵ: koruyandır |
Abdulbaki Gölpınarlı : Yüz çevirirseniz bilin ki ben, size neyi tebliğ etmek için gönderildiysem onu tamamıyla tebliğ ettim ve Rabbim, sizin yerinize, sizden başka bir topluluğu geçirecek ve siz ona hiçbir sûretle zarar veremezsiniz. Şüphe yok ki Rabbim her şeyi korur.
Adem Uğur : Eğer yüz çevirirseniz şüphesiz ki benimle size gönderileni size bildirdim. Rabbim (dilerse) sizden başka bir kavmi yerinize getirir de O'na hiçbir zarar veremezsiniz. Çünkü benim Rabbim her şeyi gözetendir.
Ahmed Hulusi : "Eğer yüz çevirirseniz, ben gerçekten kendisiyle irsâl olunduğum şeyi (Hakikat bilgisini) size tebliğ ettim. . . Sizden başka bir halkı yerinize getirir Rabbim; siz O'na bir zarar veremezsiniz. . . Muhakkak ki benim Rabbim her şey üzerinde Hafiyz'dir. "
Ahmet Tekin : 'Söylediklerime aldırmaz, güç ve iktidarınızı kullanarak halkı istediğiniz istikamette yönlendirirseniz Allah’ın azâbından kurtulamazsınız. Ben size özgürce tebliğe memur olduğum dini tebliğ ettim. Rabbim dilerse sizin yerinize başka bir kavmi getirir. Ona hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. Rabbim her şeyi denetlemekte, kaydetmekte, koruyup kollamaktadır.' dedi.
Ahmet Varol : Eğer yüz çevirirseniz, artık benimle gönderileni size ulaştırdım. Rabbim yerinize sizden başka bir topluluk yerleştirir. O'na bir zarar da veremezsiniz. Şüphesiz Rabbim her şeyi koruyandır.
Ali Bulaç : "Buna rağmen yüz çevirirseniz, artık size kendisiyle gönderildiğim şeyi tebliğ ettim. Rabbim de sizden başka bir kavmi yerinize geçirir. Siz O'na hiç bir şeyle zarar veremezsiniz. Doğrusu benim Rabbim, her şeyi gözetleyip koruyandır."
Ali Fikri Yavuz : Şimdi imandan yüz çevirirseniz, tebliğde ileri gitmem. Ben size gönderilmiş olduğum tebliğ vazifemi işte yaptım. Rabbim, sizin yerinize diğer bir kavmi getirir de, siz O’na zerrece zarar edemezsiniz. Muhakkak ki Rabbim, her şey üzerinde, koruyucu ve gözetleyicidir.”
Bekir Sadak : (54-57) Bir kisim tanrilarimiz seni carpmistir, demekten baska birsey demeyiz» dediler. Hud: «Dogrusu ben Allah'i sahit tutuyorum; siz de sahit olun ki ben O'nu birakip kostugunuz ortaklardan uzagim. Hepiniz bana tuzak kurun sonra da ertelemeyin. Ben, ancak benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a guvenirim. Hicbir canlÙ yoktur ki Allah ona el koymamÙs bulunsun. Rabbim elbette dogru yoldadÙr. Eger yuz cevirirseniz, suphesiz ben size benimle gonderileni bildirdim. Rabbim sizden baska bir milleti yerinize getirebilir, O'na bir sey de yapamazsÙnÙz. Dogrusu Rabbim herseyi koruyandÙr» dedi.
Celal Yıldırım : Eğer yüzçevirirseniz, gerçekten ben size benimle gönderilen (ilâhî buyrukları) teblîğ ettim. Rabbim, sizden başka bir kavmi yerinize getirir de siz ona hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. Şüphesiz ki Rabbim, her şeyi gözetip koruyandır,» dedi.
Diyanet İşleri : “Eğer yüz çevirirseniz; bilin ki ben, benimle gönderileni size tebliğ ettim. Rabbim (dilerse) sizden başka bir kavmi sizin yerinize getirir ve siz O’na bir zarar veremezsiniz. Şüphesiz Rabbim, her şeyi koruyup gözetendir.”
Diyanet İşleri (eski) : (54-57) Bir kısım tanrılarımız seni çarpmıştır, demekten başka birşey demeyiz' dediler. Hud: 'Doğrusu ben Allah'ı şahit tutuyorum; siz de şahit olun ki ben O'nu bırakıp koştuğunuz ortaklardan uzağım. Hepiniz bana tuzak kurun sonra da ertelemeyin. Ben, ancak benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenirim. Hiçbir canlı yoktur ki Allah ona el koymamış bulunsun. Rabbim elbette doğru yoldadır. Eğer yüz çevirirseniz, şüphesiz ben size benimle gönderileni bildirdim. Rabbim sizden başka bir milleti yerinize getirebilir, O'na bir şey de yapamazsınız. Doğrusu Rabbim herşeyi koruyandır' dedi.
Diyanet Vakfi : «Eğer yüz çevirirseniz şüphesiz ki benimle size gönderileni size bildirdim. Rabbim (dilerse) sizden başka bir kavmi yerinize getirir de O'na hiçbir zarar veremezsiniz. Çünkü benim Rabbim her şeyi gözetendir.»
Edip Yüksel : 'Yüz çevirirseniz, artık ben, kendisiyle gönderildiğim mesajı size bildirdim. Rabbim yerinize başka bir halk geçirecek ve siz O'na hiç bir zarar veremezsiniz. Benim Rabbim her şeyi Gözetip Kontrol Edendir.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Eğer, yine de yüz çevirirseniz, ben size ne ile gönderilmişsem, işte onu tebliğ ettim. Ayrıca Rabbim, sizin yerinize başka bir kavmi getirir de siz O'na zerrece zarar veremezsiniz. Hiç şüphesiz O, herşeyi koruyup gözetendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Eğer siz yüz çevirirseniz, ben işte size gönderilmiş olduğum vazifemi size tebliğ ettim. Rabbim sizin yerinize başka bir topluluk da getirir ve siz O'na zerrece zarar veremezsiniz. Rabbim, kesinlikle herşeyi gözetip koruyandır.» dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır : Şimdi siz yüz çevirirseniz ben işte size gönderilmiş olduğum vazifemi tebliğ ettim, hem rabbım sizin yerinize başka bir kavmi getirir de siz ona zerrece zarar edemezsiniz, her halde rabbım her şey'e karşı hafîzdır.
Fizilal-il Kuran : Eğer benim çağrıma sırt dönecek olursanız, ben size gönderilen mesajı duyurdum. Rabbim, sizin yerinize başka bir toplum getirir. Siz O'na hiçbir zarar dokunduramazsınız. Hiç kuşkusuz, her şey Rabbimin gözetimi ve denetimi altındadır.
Gültekin Onan : "Buna rağmen yüz çevirirseniz artık size kendisiyle gönderildiğim şeyi tebliğ ettim. Rabbim de sizden başka bir kavmi yerinize geçirir. Siz O'na hiç bir şeyle zarar veremezsiniz. Doğrusu benim rabbim, her şeyi gözetleyip koruyandır."
Hakkı Yılmaz : (53-57) Onlar dediler ki: “Ey Hûd! Bize bir açık kanıt ile gelmedin. Ve biz, senin sözünle ilâhlarımızı terk edecek değiliz. Biz, sana inananlar da değiliz. Ancak ‘Tanrılarımızdan bazısı seni fena çarpmış’ diyebiliriz.” Hûd dedi ki: “Şüphesiz ben Allah'ı şâhit tutuyorum, siz de şâhit olun ki, ben, Allah'ın astlarından O'na ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Hadi öyleyse hepiniz bana tuzak kurun, sonra beni hiç bekletmeyin. Şüphesiz ben gerçekten, benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a işin sonucunu havale ettim. Onun, perçeminden yakalayıp denetlemediği hiçbir irili-ufaklı hareket eden canlı yoktur. Şüphesiz ki benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerinedir. Buna rağmen yine de sırt çevirirseniz, ben size ne ile gönderilmiş isem, işte onu tebliğ ettim. Ve benim Rabbim, başka bir toplumu sizin yerinize getirir. Ve siz O'na hiçbir şekil ve yolla zarar veremezsiniz. Hiç şüphesiz Rabbim, her şeyi koruyup gözetendir.”
Hasan Basri Çantay : «Eğer şimdi yüz çevirirseniz (ne diyeyim). Ben size ne ile gönderilmişsem işte size onu tebliğ etdim. Rabbim size yerinize diğer bir kavmi getirir de Ona hiç bir şeyle zarar yapamazsınız. Şübhesiz ki benim Rabbim her şey'in üstünde bir nigehbandır».
Hayrat Neşriyat : 'Eğer şimdi yüz çevirirseniz, artık size kendisi ile gönderilmiş olduğum şeyi (emir ve yasakları) size gerçekten teblîğ ettim. Hem Rabbim (isterse), sizden başka bir kavmi yerinize getirir. O’na hiçbir zarar da veremezsiniz. Şübhe yok ki Rabbim, herşeyi hakkıyla gözetendir.'
İbni Kesir : Yüz çevirirseniz; bilin ki: Ben, size neyi bildirmek için gönderildimse onları bildirdim. Rabbım, yerinize sizden başka bir kavim de getirebilir. Ve siz, O'na bir şey yapamazsınız. Doğrusu Rabbım, her şeye Hafiz'dir.
İskender Evrenosoğlu : Eğer hâlâ dönerseniz (yüz çevirirseniz) böylece ben, bana gönderileni (vahyi, kitabı); onu size tebliğ etmiş oldum. Ve Rabbim, sizden başka bir kavmi sizin yerinize getirir (halife kılar). Ve siz, ona (hiç) bir şeyle zarar veremezsiniz. Muhakkak ki benim Rabbim, herşeyi muhafaza edendir (en iyi koruyan).
Muhammed Esed : (Bu yoldan) dönüp gitmeyi seçerseniz, o zaman, (bilin ki) ben, size ulaştırmakla görevlendirildiğim mesajı size duyurdum; (artık bundan sonra, dilerse) Rabbim başka bir kavmi sizin yerinize getirir; bu konuda O'na hiçbir şekilde engel olamazsınız. Çünkü, muhakkak ki her şeyin gözetimi O'nun elindedir!"
Ömer Nasuhi Bilmen : «Artık siz yüz çevirir iseniz, ben size kendisiyle gönderilmiş olduğum şeyi muhakkak ki tebliğ ettim. Ve Rabbim sizden başka bir kavmi sizin yerinize getirir ve siz O'nu hiç bir şey ile mutazarrır edemezsiniz. Şüphe yok ki, Rabbim herbir şey üzerine muhafızdır.»
Ömer Öngüt : “Eğer yüz çevirirseniz, şüphesiz ben size benimle gönderileni tebliğ ettim. Rabbim sizden başka bir kavmi de sizin yerinize getirebilir. Siz O'na hiçbir zarar veremezsiniz. Çünkü benim Rabbim her şeyi gözetip koruyandır. ”
Şaban Piriş : Ben size elçisi olduğum şeyi açıkladım. Eğer yüz çevirirseniz, Rabbim, yerinize sizden başka bir toplum getirir. Ona hiç bir şekilde zarar veremezsiniz. Kuşkusuz Rabbim, herşeyi koruyandır, dedi.
Suat Yıldırım : Eğer haktan yüz çevirirseniz, ben müsterihim, zira size ulaştırmakla görevli olduğum buyrukları size tebliğ ettim. Rabbim dilerse, sizi gönderip yerinize başka bir topluluk getirir. Ama siz O’na hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. Muhakkak ki Rabbim her şeyi denetlemektedir.
Süleyman Ateş : "Eğer yüz çevirirseniz, artık ben size sunmakla görevlendirildiğim mesajı size duyurdum. Rabbim, sizin yerinize başka bir kavim de getirebilir. Siz O'na hiçbir zarar veremezsiniz. Şüphesiz Rabbim, herşeyi koruy(up gözet)endir."
Tefhim-ul Kuran : «Buna rağmen yüz çevirirsiniz, artık size kendisiyle gönderildiğim şeyi tebliğ ettim. Rabbim de sizden başka bir kavmi yerinize geçirir. Siz O'na hiç bir şeyle zarar veremezsiniz. Doğrusu benim Rabbim, her şeyi gözetleyip koruyandır.»
Ümit Şimşek : 'Yüz çevirirseniz, benimle gönderilmiş olanı ben size tebliğ etmiş bulunuyorum. O zaman Rabbim sizin yerinize başka bir kavim getirir; siz ise Ona hiçbir zarar vermiş olmazsınız. Şüphesiz ki Rabbim herşeyi görüp gözetlemekte, her işinizi kaydetmektedir.'
Yaşar Nuri Öztürk : "Eğer yüz çevirirseniz ben, bana gönderilen şeyi size tebliğ etmiş bulunuyorum. Rabbim, yerinize başka bir topluluk getirir ve siz O'na hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. Kuşkusuz benim Rabbim herşey üzerinde bir Hafîz'dir; kollar, gözetir."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}