» 11 / Hûd  72:

Kuran Sırası: 11
İniş Sırası: 52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

 » 11 / Hûd  Suresi: 72
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قَالَتْ (GELT) = ḳālet : dedi ki
2. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
3. وَيْلَتَىٰ (VYLT) = veyletā : vah bana
4. أَأَلِدُ (ÊÊLD̃) = eelidu : ben doğuracak mıyım?
5. وَأَنَا (VÊNE) = veenā : ben böyle
6. عَجُوزٌ (ACVZ) = ǎcūzun : kocamış bir kadın iken
7. وَهَٰذَا (VHZ̃E) = ve hāƶā : ve şu
8. بَعْلِي (BALY) = beǎ'lī : kocam da
9. شَيْخًا (ŞYḢE) = şeyḣen : bir ihtiyar iken
10. إِنَّ (ÎN) = inne : gerçekten
11. هَٰذَا (HZ̃E) = hāƶā : bu
12. لَشَيْءٌ (LŞYÙ) = leşey'un : bir şeydir
13. عَجِيبٌ (ACYB) = ǎcībun : şaşırtıcı
dedi ki | EY/HEY/AH | vah bana | ben doğuracak mıyım? | ben böyle | kocamış bir kadın iken | ve şu | kocam da | bir ihtiyar iken | gerçekten | bu | bir şeydir | şaşırtıcı |

[GVL] [Y] [?] [VLD̃] [] [ACZ] [] [BAL] [ŞYḢ] [] [] [ŞYE] [ACB]
GELT YE VYLT ÊÊLD̃ VÊNE ACVZ VHZ̃E BALY ŞYḢE ÎN HZ̃E LŞYÙ ACYB

ḳālet veyletā eelidu veenā ǎcūzun ve hāƶā beǎ'lī şeyḣen inne hāƶā leşey'un ǎcībun
قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب

 » 11 / Hûd  Suresi: 72
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قالت ق و ل | GVL GELT ḳālet dedi ki She said,
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
ويلتى ? | ? VYLT veyletā vah bana woe to me
أألد و ل د | VLD̃ ÊÊLD̃ eelidu ben doğuracak mıyım? Shall I bear a child
وأنا | VÊNE veenā ben böyle while I am
عجوز ع ج ز | ACZ ACVZ ǎcūzun kocamış bir kadın iken an old woman
وهذا | VHZ̃E ve hāƶā ve şu and this,
بعلي ب ع ل | BAL BALY beǎ'lī kocam da my husband,
شيخا ش ي خ | ŞYḢ ŞYḢE şeyḣen bir ihtiyar iken (is) an old man?
إن | ÎN inne gerçekten Indeed,
هذا | HZ̃E hāƶā bu this
لشيء ش ي ا | ŞYE LŞYÙ leşey'un bir şeydir (is) surely a thing
عجيب ع ج ب | ACB ACYB ǎcībun şaşırtıcı "amazing."""

11:72 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

dedi ki | EY/HEY/AH | vah bana | ben doğuracak mıyım? | ben böyle | kocamış bir kadın iken | ve şu | kocam da | bir ihtiyar iken | gerçekten | bu | bir şeydir | şaşırtıcı |

[GVL] [Y] [?] [VLD̃] [] [ACZ] [] [BAL] [ŞYḢ] [] [] [ŞYE] [ACB]
GELT YE VYLT ÊÊLD̃ VÊNE ACVZ VHZ̃E BALY ŞYḢE ÎN HZ̃E LŞYÙ ACYB

ḳālet veyletā eelidu veenā ǎcūzun ve hāƶā beǎ'lī şeyḣen inne hāƶā leşey'un ǎcībun
قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب

[ق و ل] [ي] [?] [و ل د] [] [ع ج ز] [] [ب ع ل] [ش ي خ] [] [] [ش ي ا] [ع ج ب]

 » 11 / Hûd  Suresi: 72
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قالت ق و ل | GVL GELT ḳālet dedi ki She said,
Gaf,Elif,Lam,Te,
100,1,30,400,
V – 3rd person feminine singular perfect verb
فعل ماض
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

ويلتى ? | ? VYLT veyletā vah bana woe to me
Vav,Ye,Lam,Te,,
6,10,30,400,,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative noun
أداة نداء
اسم مرفوع
أألد و ل د | VLD̃ ÊÊLD̃ eelidu ben doğuracak mıyım? Shall I bear a child
,,Lam,Dal,
,,30,4,
INTG – prefixed interrogative alif
V – 1st person singular imperfect verb
الهمزة همزة استفهام
فعل مضارع
وأنا | VÊNE veenā ben böyle while I am
Vav,,Nun,Elif,
6,,50,1,
CIRC – prefixed circumstantial particle
PRON – 1st person singular personal pronoun
الواو حالية
ضمير منفصل
عجوز ع ج ز | ACZ ACVZ ǎcūzun kocamış bir kadın iken an old woman
Ayn,Cim,Vav,Ze,
70,3,6,7,
N – nominative feminine indefinite noun
اسم مرفوع
وهذا | VHZ̃E ve hāƶā ve şu and this,
Vav,He,Zel,Elif,
6,5,700,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
الواو عاطفة
اسم اشارة
بعلي ب ع ل | BAL BALY beǎ'lī kocam da my husband,
Be,Ayn,Lam,Ye,
2,70,30,10,
N – nominative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم مرفوع والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
شيخا ش ي خ | ŞYḢ ŞYḢE şeyḣen bir ihtiyar iken (is) an old man?
Şın,Ye,Hı,Elif,
300,10,600,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
إن | ÎN inne gerçekten Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
هذا | HZ̃E hāƶā bu this
He,Zel,Elif,
5,700,1,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
لشيء ش ي ا | ŞYE LŞYÙ leşey'un bir şeydir (is) surely a thing
Lam,Şın,Ye,,
30,300,10,,
EMPH – emphatic prefix lām
N – nominative masculine indefinite noun
اللام لام التوكيد
اسم مرفوع
عجيب ع ج ب | ACB ACYB ǎcībun şaşırtıcı "amazing."""
Ayn,Cim,Ye,Be,
70,3,10,2,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قَالَتْ: dedi ki | يَا: EY/HEY/AH | وَيْلَتَىٰ: vah bana | أَأَلِدُ: ben doğuracak mıyım? | وَأَنَا: ben böyle | عَجُوزٌ: kocamış bir kadın iken | وَهَٰذَا: ve şu | بَعْلِي: kocam da | شَيْخًا: bir ihtiyar iken | إِنَّ: gerçekten | هَٰذَا: bu | لَشَيْءٌ: bir şeydir | عَجِيبٌ: şaşırtıcı |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قالت GELT dedi ki | يا YE EY/HEY/AH | ويلتى WYLT vah bana | أألد ÊÊLD̃ ben doğuracak mıyım? | وأنا WÊNE ben böyle | عجوز ACWZ kocamış bir kadın iken | وهذا WHZ̃E ve şu | بعلي BALY kocam da | شيخا ŞYḢE bir ihtiyar iken | إن ÎN gerçekten | هذا HZ̃E bu | لشيء LŞYÙ bir şeydir | عجيب ACYB şaşırtıcı |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳālet: dedi ki | : EY/HEY/AH | veyletā: vah bana | eelidu: ben doğuracak mıyım? | veenā: ben böyle | ǎcūzun: kocamış bir kadın iken | ve hāƶā: ve şu | beǎ'lī: kocam da | şeyḣen: bir ihtiyar iken | inne: gerçekten | hāƶā: bu | leşey'un: bir şeydir | ǎcībun: şaşırtıcı |
Kırık Meal (Transcript) : |GELT: dedi ki | YE: EY/HEY/AH | VYLT: vah bana | ÊÊLD̃: ben doğuracak mıyım? | VÊNE: ben böyle | ACVZ: kocamış bir kadın iken | VHZ̃E: ve şu | BALY: kocam da | ŞYḢE: bir ihtiyar iken | ÎN: gerçekten | HZ̃E: bu | LŞYÙ: bir şeydir | ACYB: şaşırtıcı |
Abdulbaki Gölpınarlı : O, eyvahlar olsun dedi, ben mi doğuracağım? Ben bir kocakarıyım, şu kocam da ihtiyar. Şüphe yok ki bu, pek şaşılacak bir şey.
Adem Uğur : (İbrahim'in karısı:) Olacak şey değil! Ben bir kocakarı, bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Bu gerçekten şaşılacak bir şey! dedi.
Ahmed Hulusi : (İbrahim'in karısı) dedi ki: "Vay bana! Ben bir yaşlı (âdetten kesilmiş) kadın ve şu kocam da ihtiyar iken doğuracak mıyım? Muhakkak ki bu şaşılacak bir şeydir!"
Ahmet Tekin : İbrâhim’in karısı: 'Vay başıma gelenlere! Ben bir kocakarı, kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım. Bu tuhaf bir şey.' dedi.
Ahmet Varol : 'Vay halime! Ben böyle kocamış bir kadın kocam da bir ihtiyar iken ben doğuracak mıyım? Bu gerçekten şaşırtıcı bir şey!' dedi.
Ali Bulaç : "Vay bana" dedi (kadın). "Ben kocamış bir kadın iken ve şu kocam da bir ihtiyar iken doğuracak mıyım? Gerçekten bu, şaşırtıcı bir şey!.."
Ali Fikri Yavuz : (İbrâhim’in hanımı) şöyle dedi: “- Ay! Ben doğuracak mıyım? Ben ihtiyar bir kadın ve bu kocam da bir ihtiyar iken!... Doğrusu bu, çok şaşılacak bir şey!...
Bekir Sadak : «Vay basima gelenler! Ben bir kocakari, kocam da ihtiyar olmusken nasil dogurabilirim? Dogrusu bu sasilacak bir sey» dedi.
Celal Yıldırım : Vay, dedi, doğuracak mıyım ? Oysa ben bir kocakarı, şu kocam da bir ihtiyar. Doğrusu bu şaşılacak şey !
Diyanet İşleri : Karısı, “Vay başıma gelenler! Ben bir kocakarı ve bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Gerçekten bu, çok şaşılacak bir şey!” dedi.
Diyanet İşleri (eski) : 'Vay başıma gelenler! Ben bir kocakarı, kocam da ihtiyar olmuşken nasıl doğurabilirim? Doğrusu bu şaşılacak bir şey' dedi.
Diyanet Vakfi : (İbrahim'in karısı:) Olacak şey değil! Ben bir kocakarı, bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Bu gerçekten şaşılacak bir şey! dedi.
Edip Yüksel : 'Vay başıma gelenler,' dedi, 'Ben bir yaşlı kadın ve kocam da ihtiyar bir adam iken çocuk mu doğuracağım? Bu çok garip bir şey!'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Vay başıma gelene!» dedi, «Ben bir kocakarıyım, kocam da yaşlı bir adam. Bu gerçekten çok tuhaf bir şey!»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Vay dedi zevcesi, «Ben bir kocakarı, kocam da bir ihtiyar iken doğurabilir miyim? Gerçekten bu çok şaşılacak bir şey !
Elmalılı Hamdi Yazır : Vay, dedi, doğuracak mıyım? Ben bir acuz, kocam da bu bir pir iken, her halde bu çok acîb bir şey
Fizilal-il Kuran : Aman Allah'ım! Doğum mu yapacağım? Oysa ben yaşlı bir kadınım, şu eşim de ihtiyar bir adamdır. Bu şaşılacak bir şey!
Gültekin Onan : "Vay bana" dedi (kadın). "Ben kocamış bir kadın iken ve şu kocam da bir ihtiyar iken doğuracak mıyım? Gerçekten bu, şaşırtıcı bir şey!.."
Hakkı Yılmaz : İbrâhîm'in karısı dedi ki: “Vay be! Ben mi doğuracağım! Ben kocası işe yaramaz bir zavallıyım, bahtsız, mutsuz bir kadınım. Şu kocam da yaşlı bir adam! Şüphesiz bu, çok tuhaf bir şey!”
Hasan Basri Çantay : «(Kadın) vay, dedi, kendim bir koca karı, şu zevcim de bir ihtiyar iken ben mi doğuracak mışım? Bu, cidden pek şaşılacak bir şey»!
Hayrat Neşriyat : (İbrâhîm’in hanımı Sâre:) 'Vay bana! Ben ihtiyar bir kadın, bu kocam da yaşlı bir kimse iken mi doğuracağım? Doğrusu bu gerçekten şaşılacak bir şey!' dedi.
İbni Kesir : Vay başıma gelenler, ben mi doğuracağım? Ben kocamış biri, şu erim de bir ihtiyar iken. Doğrusu bu, şaşılacak bir şey, dedi.
İskender Evrenosoğlu : “Hayret, ben ihtiyar (aciz) iken mi doğuracağım? Ve (işte) bu eşim de ihtiyar. Muhakkak ki bu, elbette şaşılacak bir şeydir.” dedi.
Muhammed Esed : "Vah bana!" dedi, "Ben yaşlı bir kadın, kocam da yaşlı bir adam iken, hala çocuk mu doğuracağım? Doğrusu, yadırganacak bir şey bu!"
Ömer Nasuhi Bilmen : Dedi ki: «Vay halime! Ben çocuk doğurabilir miyim? Ben bir koca kadınım, kocam da bir ihtiyardır. Şüphe yok ki bu acaip bir şeydir.»
Ömer Öngüt : “Vay hâlime! Ben bir kocakarı, bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Bu gerçekten şaşılacak bir şey!” dedi.
Şaban Piriş : -Vay başıma gelenler, Ben ihtiyar bir kadınım, kocam da yaşlı olduğu halde nasıl doğurabilirim? Bu şaşılacak bir şey! dedi.
Suat Yıldırım : İbrâhim’in hanımı: "Ay! dedi, ben bir kocakarı, kocam da bir pir iken ben mi doğuracağım! Doğrusu bu çok şaşılacak bir şey!"
Süleyman Ateş : "Vay, dedi, ben bir kocakarı, bu kocam da bir pir iken doğuracak mıyım? Bu, cidden şaşılacak bir şey!"
Tefhim-ul Kuran : «Vay bana» dedi (kadın) . «Ben kocamış bir kadın iken ve şu kocam da bir ihtiyar iken doğuracak mıyım? Gerçekten bu, şaşırtıcı bir şey!..»
Ümit Şimşek : 'Eyvahlar olsun!' dedi. 'Bu kocamış halimle mi doğuracağım? Üstelik kocam da bir pir-i fani iken! Bu çok tuhaf birşey!'
Yaşar Nuri Öztürk : "Vay başıma, dedi. Doğuracak mıyım ben? Kendim bir kocakarı, kocam bir ihtiyar. Gerçekten şaşılacak şey bu."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}