» 11 / Hûd  113:

Kuran Sırası: 11
İniş Sırası: 52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

 » 11 / Hûd  Suresi: 113
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
2. تَرْكَنُوا (TRKNVE) = terkenū : meyletmeyin
3. إِلَى (ÎL) = ilā :
4. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimselere
5. ظَلَمُوا (ƵLMVE) = Zelemū : zulmeden(lere)
6. فَتَمَسَّكُمُ (FTMSKM) = fetemessekumu : yoksa size dokunur
7. النَّارُ (ELNER) = n-nāru : ateş
8. وَمَا (VME) = ve mā : ve yoktur
9. لَكُمْ (LKM) = lekum : sizin için
10. مِنْ (MN) = min :
11. دُونِ (D̃VN) = dūni : başka
12. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'tan
13. مِنْ (MN) = min : hiçbir
14. أَوْلِيَاءَ (ÊVLYEÙ) = evliyā'e : dost(lar)
15. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
16. لَا (LE) = lā : asla
17. تُنْصَرُونَ (TNṦRVN) = tunSarūne : yardım göremezsiniz
ve | meyletmeyin | | kimselere | zulmeden(lere) | yoksa size dokunur | ateş | ve yoktur | sizin için | | başka | Allah'tan | hiçbir | dost(lar) | sonra | asla | yardım göremezsiniz |

[] [RKN] [] [] [ƵLM] [MSS] [NVR] [] [] [] [D̃VN] [] [] [VLY] [] [] [NṦR]
VLE TRKNVE ÎL ELZ̃YN ƵLMVE FTMSKM ELNER VME LKM MN D̃VN ELLH MN ÊVLYEÙ S̃M LE TNṦRVN

ve lā terkenū ilā elleƶīne Zelemū fetemessekumu n-nāru ve mā lekum min dūni llahi min evliyā'e ṧumme tunSarūne
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون

 » 11 / Hûd  Suresi: 113
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | VLE ve lā ve And (do) not
تركنوا ر ك ن | RKN TRKNVE terkenū meyletmeyin incline
إلى | ÎL ilā to
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who
ظلموا ظ ل م | ƵLM ƵLMVE Zelemū zulmeden(lere) do wrong
فتمسكم م س س | MSS FTMSKM fetemessekumu yoksa size dokunur lest touches you
النار ن و ر | NVR ELNER n-nāru ateş the Fire,
وما | VME ve mā ve yoktur and not
لكم | LKM lekum sizin için (is) for you
من | MN min besides Allah
دون د و ن | D̃VN D̃VN dūni başka besides Allah
الله | ELLH llahi Allah'tan besides Allah
من | MN min hiçbir any
أولياء و ل ي | VLY ÊVLYEÙ evliyā'e dost(lar) "protectors;"
ثم | S̃M ṧumme sonra then
لا | LE asla not
تنصرون ن ص ر | NṦR TNṦRVN tunSarūne yardım göremezsiniz you will be helped.

11:113 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve | meyletmeyin | | kimselere | zulmeden(lere) | yoksa size dokunur | ateş | ve yoktur | sizin için | | başka | Allah'tan | hiçbir | dost(lar) | sonra | asla | yardım göremezsiniz |

[] [RKN] [] [] [ƵLM] [MSS] [NVR] [] [] [] [D̃VN] [] [] [VLY] [] [] [NṦR]
VLE TRKNVE ÎL ELZ̃YN ƵLMVE FTMSKM ELNER VME LKM MN D̃VN ELLH MN ÊVLYEÙ S̃M LE TNṦRVN

ve lā terkenū ilā elleƶīne Zelemū fetemessekumu n-nāru ve mā lekum min dūni llahi min evliyā'e ṧumme tunSarūne
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون

[] [ر ك ن] [] [] [ظ ل م] [م س س] [ن و ر] [] [] [] [د و ن] [] [] [و ل ي] [] [] [ن ص ر]

 » 11 / Hûd  Suresi: 113
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | VLE ve lā ve And (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRO – prohibition particle
الواو عاطفة
حرف نهي
تركنوا ر ك ن | RKN TRKNVE terkenū meyletmeyin incline
Te,Re,Kef,Nun,Vav,Elif,
400,200,20,50,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
ظلموا ظ ل م | ƵLM ƵLMVE Zelemū zulmeden(lere) do wrong
Zı,Lam,Mim,Vav,Elif,
900,30,40,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
فتمسكم م س س | MSS FTMSKM fetemessekumu yoksa size dokunur lest touches you
Fe,Te,Mim,Sin,Kef,Mim,
80,400,40,60,20,40,
CAUS – prefixed particle of cause
V – 2nd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
الفاء سببية
فعل مضارع منصوب والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
النار ن و ر | NVR ELNER n-nāru ateş the Fire,
Elif,Lam,Nun,Elif,Re,
1,30,50,1,200,
N – nominative feminine noun
اسم مرفوع
وما | VME ve mā ve yoktur and not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
لكم | LKM lekum sizin için (is) for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
من | MN min besides Allah
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
دون د و ن | D̃VN D̃VN dūni başka besides Allah
Dal,Vav,Nun,
4,6,50,
N – genitive noun
اسم مجرور
الله | ELLH llahi Allah'tan besides Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
من | MN min hiçbir any
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
أولياء و ل ي | VLY ÊVLYEÙ evliyā'e dost(lar) "protectors;"
,Vav,Lam,Ye,Elif,,
,6,30,10,1,,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
ثم | S̃M ṧumme sonra then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
لا | LE asla not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
تنصرون ن ص ر | NṦR TNṦRVN tunSarūne yardım göremezsiniz you will be helped.
Te,Nun,Sad,Re,Vav,Nun,
400,50,90,200,6,50,
V – 2nd person masculine plural passive imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَا: ve | تَرْكَنُوا: meyletmeyin | إِلَى: | الَّذِينَ: kimselere | ظَلَمُوا: zulmeden(lere) | فَتَمَسَّكُمُ: yoksa size dokunur | النَّارُ: ateş | وَمَا: ve yoktur | لَكُمْ: sizin için | مِنْ: | دُونِ: başka | اللَّهِ: Allah'tan | مِنْ: hiçbir | أَوْلِيَاءَ: dost(lar) | ثُمَّ: sonra | لَا: asla | تُنْصَرُونَ: yardım göremezsiniz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولا WLE ve | تركنوا TRKNWE meyletmeyin | إلى ÎL | الذين ELZ̃YN kimselere | ظلموا ƵLMWE zulmeden(lere) | فتمسكم FTMSKM yoksa size dokunur | النار ELNER ateş | وما WME ve yoktur | لكم LKM sizin için | من MN | دون D̃WN başka | الله ELLH Allah'tan | من MN hiçbir | أولياء ÊWLYEÙ dost(lar) | ثم S̃M sonra | لا LE asla | تنصرون TNṦRWN yardım göremezsiniz |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve lā: ve | terkenū: meyletmeyin | ilā: | elleƶīne: kimselere | Zelemū: zulmeden(lere) | fetemessekumu: yoksa size dokunur | n-nāru: ateş | ve mā: ve yoktur | lekum: sizin için | min: | dūni: başka | llahi: Allah'tan | min: hiçbir | evliyā'e: dost(lar) | ṧumme: sonra | : asla | tunSarūne: yardım göremezsiniz |
Kırık Meal (Transcript) : |VLE: ve | TRKNVE: meyletmeyin | ÎL: | ELZ̃YN: kimselere | ƵLMVE: zulmeden(lere) | FTMSKM: yoksa size dokunur | ELNER: ateş | VME: ve yoktur | LKM: sizin için | MN: | D̃VN: başka | ELLH: Allah'tan | MN: hiçbir | ÊVLYEÙ: dost(lar) | S̃M: sonra | LE: asla | TNṦRVN: yardım göremezsiniz |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve zulmedenlere meyletmeyin, sonra ateşle azâba uğrarsınız ve Allah'tan başka bir dostunuz yoktur, sonra yardım da görmezsiniz.
Adem Uğur : Zulmedenlere meyletmeyin; sonra size ateş dokunur (cehennemde yanarsınız). Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra (O'ndan da) yardım göremezsiniz!
Ahmed Hulusi : (Nefsine) zulmedenlere meyletmeyin, (o takdirde) size Nâr dokunur. . . Sizin için Allâh dûnunda velî söz konusu olmaz! (Şayet edinirseniz) sonra yardım da görmezsiniz!
Ahmet Tekin : Baskı, zulüm ve işkenceyle temel hak ve hürriyetleri, Allah yolunu, Allah yolundaki faaliyetleri engelleyenlere, haksızlık edenlere yakınlık, eğilim göstermeyin, onların fiillerine iştirak etmeyin, yardımcı olmayın, desteklemeyin ki, size ateş dokunmasın. Sizin Allah’ın dışında kulları durumundakilerden koruyucunuz, emirlerine itaat edeceğiniz otorite yoktur. Değilse Allah’ın yardımına nâil olamazsınız.
Ahmet Varol : Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz.
Ali Bulaç : Zulmedenlere eğilim göstermeyin, yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka velileriniz yoktur, sonra yardım göremezsiniz.
Ali Fikri Yavuz : Bir de zalimlere (sevgi beslemek, yağcılık yapmak veya yaptıkları işlere rızâ göstermek suretiyle) meyletmeyin; sonra size ateş dokunur (Cehennemlik olursunuz). Allah’dan başka yardımcılarınız da yoktur; sonra azabından kurtarılamazsınız.
Bekir Sadak : Haksizlik yapanlara yonelmeyin, yoksa ates size de dokunur. Sizin Allah'tan baska dostunuz yoktur; sonra, yardim da goremezsiniz.
Celal Yıldırım : Ve bir de zulmedenlere meyletmeyin, yoksa dokunur size ateş. Allah'tan başka sizin dost ve sahibiniz de yoktur. Sonra (O'ndan da) yardım göremezsiniz.
Diyanet İşleri : Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez.
Diyanet İşleri (eski) : Haksızlık yapanlara yönelmeyin, yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur; sonra, yardım da göremezsiniz.
Diyanet Vakfi : Zulmedenlere meyletmeyin; sonra size ateş dokunur (cehennemde yanarsınız). Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra (O'ndan da) yardım göremezsiniz!
Edip Yüksel : Zalimlere sakın sempati duymayın, onları desteklemeyin, yoksa size ateş dokunur. Sizin ALLAH'tan başka dostlarınız yoktur, sonra size yardım da edilmez.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ve zulüm yapanlara yakınlık göstermeyin ki, size de ateş dokunmasın. Allah'dan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ve zulmedenlere meyl etmeyin; yoksa size ateş dokunur. Allah'tan başka kayıranlarınız da yoktur;sonra kurtulamazsınız.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve zulm edenlere meyl etmeyin ki size ateş dokunur, ve Allahdan başka velîleriniz de yoktur sonra kurtulamazsınız
Fizilal-il Kuran : Sakın zalimlere eğilim, yakınlık göstermeyiniz. Yoksa cehennem ateşi yakalar sizi; Allah'dan başka bir dostunuz, bir dayanağınız yoktur. O zaman O'nun yardımını göremezsiniz.
Gültekin Onan : Zulmedenlere eğilim göstermeyin, yoksa size ateş dokunur. Sizin Tanrı'dan başka velileriniz yoktur, sonra yardım göremezsiniz.
Hakkı Yılmaz : Ve Allah'ın ortağı olduğunu kabul ederek yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimselere meyletmeyin, sonra size ateş dokunuverir. Ve sizin için Allah'ın astlarından yardım eden, yol gösteren, koruyan yakınlar yoktur. Sonra yardım göremezsiniz.
Hasan Basri Çantay : Bir de zulmedenlere meyletmeyin. Sonra size ateş çarpar. Zâten sizin Allahdan başka yardımcılarınız yokdur. Sonra (Ondan da) yardım göremezsiniz.
Hayrat Neşriyat : Zulmedenlere de meyletmeyin! Yoksa ateş size dokunur! Hem sizin, Allah’dan başka hiçbir dostunuz yoktur; sonra size yardım edilmez.
İbni Kesir : Zulmedenlere meyletmeyin, yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka yardımcılarınız yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz.
İskender Evrenosoğlu : Ve zalim olan kimselere meyletmeyiniz. O taktirde size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Sonra yardım olunmazsınız.
Muhammed Esed : Ve asla zulümde ısrar edenlerden yana eğilim göstermeyin.Yoksa, (ahirette) ateş size de dokunur; ve Allah'tan başka koruyucunuz olmadığına göre, o zaman (O'nun tarafından da) yardım edilmez size!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve zulmetmiş olanlara meyil etmeyiniz. Yoksa size ateş dokunur ve sizin için Allah Teâlâ'dan başka yardımcılardan (kimse) yoktur. Sonra nusrete nâil olamazsınız.
Ömer Öngüt : Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Sonra yardım da görmezsiniz.
Şaban Piriş : Zalimlere yönelmeyin, yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah’tan başka bir veliniz yoktur. Sonra yardım da görmezsiniz.
Suat Yıldırım : Bir de sakın zulmedenlere meyletmeyin, sempati duymayın. Yoksa size ateş dokunur. Aslında sizin Allah’tan başka yardımcınız yoktur. Sonra O’ndan da yardım görmezsiniz.
Süleyman Ateş : Sakın zulmedenlere dayanmayın, sonra size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım edilmez.
Tefhim-ul Kuran : Zulmedenlere eğilim göstermeyin, yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka velileriniz yoktur, sonra yardım da göremezsiniz.
Ümit Şimşek : Zulmedenlere meyletmeyin; yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz zaten yoktur; sonra hiç kimseden yardım görmezsiniz.
Yaşar Nuri Öztürk : Zulmedenlere eğilim göstermeyin! Yoksa ateş sizi sarmalar. Allah'tan başka dostlarınız kalmaz, size yardım de edilmez.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}