» 11 / Hûd  118:

Kuran Sırası: 11
İniş Sırası: 52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

 » 11 / Hûd  Suresi: 118
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَوْ (VLV) = velev : ve eğer
2. شَاءَ (ŞEÙ) = şā'e : dileseydi
3. رَبُّكَ (RBK) = rabbuke : Rabbin
4. لَجَعَلَ (LCAL) = leceǎle : yapardı
5. النَّاسَ (ELNES) = n-nāse : insanları
6. أُمَّةً (ÊMT) = ummeten : ümmet
7. وَاحِدَةً (VEḪD̃T) = vāHideten : bir tek
8. وَلَا (VLE) = velā : ama hala
9. يَزَالُونَ (YZELVN) = yezālūne : durmazlar
10. مُخْتَلِفِينَ (MḢTLFYN) = muḣtelifīne : ihtilaf etmekten
ve eğer | dileseydi | Rabbin | yapardı | insanları | ümmet | bir tek | ama hala | durmazlar | ihtilaf etmekten |

[] [ŞYE] [RBB] [CAL] [NVS] [EMM] [VḪD̃] [] [ZYL] [ḢLF]
VLV ŞEÙ RBK LCAL ELNES ÊMT VEḪD̃T VLE YZELVN MḢTLFYN

velev şā'e rabbuke leceǎle n-nāse ummeten vāHideten velā yezālūne muḣtelifīne
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين

 » 11 / Hûd  Suresi: 118
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولو | VLV velev ve eğer And if
شاء ش ي ا | ŞYE ŞEÙ şā'e dileseydi your Lord (had) willed
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbuke Rabbin your Lord (had) willed
لجعل ج ع ل | CAL LCAL leceǎle yapardı surely He (could) have made
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāse insanları the mankind
أمة ا م م | EMM ÊMT ummeten ümmet one community,
واحدة و ح د | VḪD̃ VEḪD̃T vāHideten bir tek one community,
ولا | VLE velā ama hala but not
يزالون ز ي ل | ZYL YZELVN yezālūne durmazlar they will cease
مختلفين خ ل ف | ḢLF MḢTLFYN muḣtelifīne ihtilaf etmekten to differ.

11:118 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve eğer | dileseydi | Rabbin | yapardı | insanları | ümmet | bir tek | ama hala | durmazlar | ihtilaf etmekten |

[] [ŞYE] [RBB] [CAL] [NVS] [EMM] [VḪD̃] [] [ZYL] [ḢLF]
VLV ŞEÙ RBK LCAL ELNES ÊMT VEḪD̃T VLE YZELVN MḢTLFYN

velev şā'e rabbuke leceǎle n-nāse ummeten vāHideten velā yezālūne muḣtelifīne
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين

[] [ش ي ا] [ر ب ب] [ج ع ل] [ن و س] [ا م م] [و ح د] [] [ز ي ل] [خ ل ف]

 » 11 / Hûd  Suresi: 118
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولو | VLV velev ve eğer And if
Vav,Lam,Vav,
6,30,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional particle
الواو عاطفة
حرف شرط
شاء ش ي ا | ŞYE ŞEÙ şā'e dileseydi your Lord (had) willed
Şın,Elif,,
300,1,,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbuke Rabbin your Lord (had) willed
Re,Be,Kef,
200,2,20,
N – nominative masculine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
لجعل ج ع ل | CAL LCAL leceǎle yapardı surely He (could) have made
Lam,Cim,Ayn,Lam,
30,3,70,30,
EMPH – emphatic prefix lām
V – 3rd person masculine singular perfect verb
اللام لام التوكيد
فعل ماض
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāse insanları the mankind
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
أمة ا م م | EMM ÊMT ummeten ümmet one community,
,Mim,Te merbuta,
,40,400,
N – accusative feminine singular indefinite noun
اسم منصوب
واحدة و ح د | VḪD̃ VEḪD̃T vāHideten bir tek one community,
Vav,Elif,Ha,Dal,Te merbuta,
6,1,8,4,400,
N – accusative feminine indefinite noun
اسم منصوب
ولا | VLE velā ama hala but not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
يزالون ز ي ل | ZYL YZELVN yezālūne durmazlar they will cease
Ye,Ze,Elif,Lam,Vav,Nun,
10,7,1,30,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
مختلفين خ ل ف | ḢLF MḢTLFYN muḣtelifīne ihtilaf etmekten to differ.
Mim,Hı,Te,Lam,Fe,Ye,Nun,
40,600,400,30,80,10,50,
N – accusative masculine plural (form VIII) active participle
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَوْ: ve eğer | شَاءَ: dileseydi | رَبُّكَ: Rabbin | لَجَعَلَ: yapardı | النَّاسَ: insanları | أُمَّةً: ümmet | وَاحِدَةً: bir tek | وَلَا: ama hala | يَزَالُونَ: durmazlar | مُخْتَلِفِينَ: ihtilaf etmekten |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولو WLW ve eğer | شاء ŞEÙ dileseydi | ربك RBK Rabbin | لجعل LCAL yapardı | الناس ELNES insanları | أمة ÊMT ümmet | واحدة WEḪD̃T bir tek | ولا WLE ama hala | يزالون YZELWN durmazlar | مختلفين MḢTLFYN ihtilaf etmekten |
Kırık Meal (Okunuş) : |velev: ve eğer | şā'e: dileseydi | rabbuke: Rabbin | leceǎle: yapardı | n-nāse: insanları | ummeten: ümmet | vāHideten: bir tek | velā: ama hala | yezālūne: durmazlar | muḣtelifīne: ihtilaf etmekten |
Kırık Meal (Transcript) : |VLV: ve eğer | ŞEÙ: dileseydi | RBK: Rabbin | LCAL: yapardı | ELNES: insanları | ÊMT: ümmet | VEḪD̃T: bir tek | VLE: ama hala | YZELVN: durmazlar | MḢTLFYN: ihtilaf etmekten |
Abdulbaki Gölpınarlı : Rabbin dileseydi insanları bir tek ümmet haline getirirdi, fakat onlar, aykırılığa düşmekten bir türlü kurtulamazlar.
Adem Uğur : Rabbin dileseydi bütün insanları bir tek millet yapardı. (Fakat) onlar ihtilafa düşmeye devam edecekler.
Ahmed Hulusi : Eğer Rabbin dileseydi, elbette (tüm) insanları ümmet-i vahide (tek bir inanca sahip toplum) yapardı! Oysa karşıt görüşe dayalı inançlar sürüp gidecektir.
Ahmet Tekin : Eğer Rabbinin sünneti, düzeninin yasaları içinde, iradesinin tecellisine uygun olsaydı, insanları aynı inanç ve düşünceyi paylaşan bir tek millet yapardı. Hür iradeye, özgürce seçme hakkına sahip oldukları, sana ve Kur’ân’a itibar etmedikleri için hâlâ farklı düşünmeye ve ihtilâfa devam ediyorlar.
Ahmet Varol : Rabbin dileseydi insanları bir tek ümmet yapardı. Ama onlar ihtilaf edip durmaktadırlar.
Ali Bulaç : Eğer Rabbin dileseydi, insanları elbette tek bir ümmet kılardı. Oysa, onlar, anlaşmazlığı sürdürmektedirler:
Ali Fikri Yavuz : Eğer Rabbin dileseydi, bütün insanları tek bir dine bağlı kılardı. Halbuki onlar çeşitli dinlere uyarak ihtilâf edip duracaklardır.
Bekir Sadak : (118-11) 9 Eger Rabbin dileseydi insanlari tek bir ummet kilardi. Fakat, Rabbinin merhamet ettikleri bir yana, hala ayriliktadirlar, esasen onlari bunun icin yaratmistir. Rabbinin «And olsun ki cehennemi hep insan ve cin ile dolduracagim» sozu yerine gelmistir.
Celal Yıldırım : Eğer Rabbin dileseydi, insanları bir tek ümmet haline getirirdi. (Görüldüğü gibi) onlar durmadan anlaşmazlık halindeler.
Diyanet İşleri : (118-119) Rabbin dileseydi, insanları (aynı inanca bağlı) tek bir ümmet yapardı. Fakat Rabbinin merhamet ettikleri müstesna, onlar ihtilafa devam edeceklerdir. Zaten onları bunun için yarattı. Rabbinin, “Andolsun ki cehennemi hem cinlerden, hem insanlardan (suçlularla) dolduracağım” sözü kesinleşti.
Diyanet İşleri (eski) : (118-119) Eğer Rabbin dileseydi insanları tek bir ümmet kılardı. Fakat, Rabbinin merhamet ettikleri bir yana, hala ayrılıktadırlar, esasen onları bunun için yaratmıştır. Rabbinin 'And olsun ki cehennemi hep insan ve cin ile dolduracağım' sözü yerine gelmiştir.
Diyanet Vakfi : Rabbin dileseydi bütün insanları bir tek millet yapardı. (Fakat) onlar ihtilafa düşmeye devam edecekler.
Edip Yüksel : Rabbin dileseydi halkı tek bir toplum yapardı. Fakat onlar sürekli olarak (gerçeği) tartışıp duracaklar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Eğer Rabbin dileseydi elbette bütün insanları tek bir ümmet yapardı. Halbuki yine de ihtilaf edip duracaklardı.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Rabbin dileseydi, kesinlikle bütün insanları bir tek ümmet yapardı. Oysa ihtilaf edip duracaklardır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hem rabbın dileseydi elbet bütün o nası bir tek ümmet yapardı, halbuki ıhtilâf edip duracaklardır
Fizilal-il Kuran : Eğer Rabbin dileseydi, tüm insanları tek bir ümmet yapardı. Oysa insanlar sürekli görüş ve inanç ayrılığı içindedirler.
Gültekin Onan : Eğer rabbin dileseydi, insanları elbette tek bir ümmet kılardı. Oysa, onlar anlaşmazlığı sürdürmektedir.
Hakkı Yılmaz : (118,119) "Eğer Rabbin dileseydi, insanları elbette tek bir önderli topluluk yapardı. Oysa Rabbinin rahmet ettiği kişiler hariç onlar anlaşmazlığı sürdürmektedirler. Onları işte bunun için oluşturdu. Ve Rabbinin, “Andolsun, cehennemi bildiğiniz-bilmediğiniz, tanıdığınız-tanımadığınız insanlardan; onların tümünden dolduracağım” Söz'ü tamamlanmıştır. "
Hasan Basri Çantay : Eğer Rabbin dileseydi bütün insanları muhakkak ki bir tek ümmet yapardı. Onlar ihtilâf edici bir halde (işte böylece) devam edib gideceklerdir.
Hayrat Neşriyat : Eğer Rabbin dileseydi, insanları elbette (İslâm üzere) bir tek ümmet yapardı; fakat (onlar) ihtilâf eden kimseler olarak, (böyle) devâm edip duracaklardır.
İbni Kesir : Rabbın dileseydi; bütün insanları tek bir ümmet yapardı. Onlar ise hala ayrılıktadırlar.
İskender Evrenosoğlu : Ve Rabbin, şâyet dileseydi insanları tek bir ümmet yapardı. Oysa ihtilâflar devam edecek.
Muhammed Esed : Hem, Rabbin dileseydi, bütün insanlığı bir tek ümmet yapardı; fakat (O, yollarını seçmekte kendilerini özgür bıraktı diye) hala farklı görüşler benimsemekteler;
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve eğer Rabbin dilese idi, elbette bütün nâsı bir tek ümmet kılardı. Fakat onlar ihtilâf eder kimseler olmaktan geri durmayacaklardır.
Ömer Öngüt : Rabbin dileseydi insanları tek bir ümmet yapardı, fakat onlar hâlâ ayrılıktadırlar.
Şaban Piriş : Eğer Rabbin dileseydi, insanları tek bir toplum kılardı. Fakat onlar bir türlü ihtilaftan kurtulamazlar.
Suat Yıldırım : (118-119) Eğer Rabbin dileseydi bütün insanları hakta ittifak eden bir tek ümmet yapardı. Fakat O bunu irade etmediğinden ittifak etmemişlerdir ve işte böylece ihtilaf eder vaziyette devam edeceklerdir. Ancak Rabbinin lütfederek hakta birleşmeyi nasib ettiği kimseler bunun dışındadır. Esasen O, insanları bunun için yaratmıştır. Böylece, Rabbinin "Ben cehennemi, bütün cin ve insanlardan müstehak olanlarla dolduracağım." sözü gerçekleşecektir.
Süleyman Ateş : Rabbin dileseydi, insanları bir tek ümmet yapardı. Ama ihtilâf edip durmaktadırlar.
Tefhim-ul Kuran : Eğer Rabbin dileseydi, insanları elbette tek bir ümmet kılardı. Oysa, onlar, anlaşmazlığı sürdürmektedirler:
Ümit Şimşek : Rabbin dileseydi insanları tek bir ümmet yapardı; fakat onların anlaşmazlıkları son bulmaz.
Yaşar Nuri Öztürk : Eğer Rabbin dileseydi insanları elbette bir tek ümmet yapardı. Ama birbiriyle tartışmaya devam edeceklerdir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}