» 11 / Hûd  103:

Kuran Sırası: 11
İniş Sırası: 52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

 » 11 / Hûd  Suresi: 103
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
2. فِي (FY) = fī : vardır
3. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : bunda
4. لَايَةً (L ËYT) = lāyeten : ibret
5. لِمَنْ (LMN) = limen : kimse için
6. خَافَ (ḢEF) = ḣāfe : korkan
7. عَذَابَ (AZ̃EB) = ǎƶābe : azabından
8. الْاخِرَةِ (EL ËḢRT) = l-āḣirati : ahiret
9. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : işte O
10. يَوْمٌ (YVM) = yevmun : bir gündür
11. مَجْمُوعٌ (MCMVA) = mecmūǔn : toplanacağı
12. لَهُ (LH) = lehu : onda
13. النَّاسُ (ELNES) = n-nāsu : insanların
14. وَذَٰلِكَ (VZ̃LK) = ve ƶālike : ve O
15. يَوْمٌ (YVM) = yevmun : bir gündür
16. مَشْهُودٌ (MŞHVD̃) = meşhūdun : herkesin tanık olacağı
şüphesiz | vardır | bunda | ibret | kimse için | korkan | azabından | ahiret | işte O | bir gündür | toplanacağı | onda | insanların | ve O | bir gündür | herkesin tanık olacağı |

[] [] [] [EYY] [] [ḢVF] [AZ̃B] [EḢR] [] [YVM] [CMA] [] [NVS] [] [YVM] [ŞHD̃]
ÎN FY Z̃LK L ËYT LMN ḢEF AZ̃EB EL ËḢRT Z̃LK YVM MCMVA LH ELNES VZ̃LK YVM MŞHVD̃

inne ƶālike lāyeten limen ḣāfe ǎƶābe l-āḣirati ƶālike yevmun mecmūǔn lehu n-nāsu ve ƶālike yevmun meşhūdun
إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود

 » 11 / Hûd  Suresi: 103
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
في | FY vardır in
ذلك | Z̃LK ƶālike bunda that
لآية ا ي ي | EYY L ËYT lāyeten ibret (is) surely a Sign
لمن | LMN limen kimse için for (those) who
خاف خ و ف | ḢVF ḢEF ḣāfe korkan fear
عذاب ع ذ ب | AZ̃B AZ̃EB ǎƶābe azabından (the) punishment
الآخرة ا خ ر | EḢR EL ËḢRT l-āḣirati ahiret (of) the Hereafter.
ذلك | Z̃LK ƶālike işte O That
يوم ي و م | YVM YVM yevmun bir gündür (is) a Day
مجموع ج م ع | CMA MCMVA mecmūǔn toplanacağı (will) be gathered
له | LH lehu onda on it
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsu insanların the mankind,
وذلك | VZ̃LK ve ƶālike ve O and that
يوم ي و م | YVM YVM yevmun bir gündür (is) a Day
مشهود ش ه د | ŞHD̃ MŞHVD̃ meşhūdun herkesin tanık olacağı witnessed.

11:103 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

şüphesiz | vardır | bunda | ibret | kimse için | korkan | azabından | ahiret | işte O | bir gündür | toplanacağı | onda | insanların | ve O | bir gündür | herkesin tanık olacağı |

[] [] [] [EYY] [] [ḢVF] [AZ̃B] [EḢR] [] [YVM] [CMA] [] [NVS] [] [YVM] [ŞHD̃]
ÎN FY Z̃LK L ËYT LMN ḢEF AZ̃EB EL ËḢRT Z̃LK YVM MCMVA LH ELNES VZ̃LK YVM MŞHVD̃

inne ƶālike lāyeten limen ḣāfe ǎƶābe l-āḣirati ƶālike yevmun mecmūǔn lehu n-nāsu ve ƶālike yevmun meşhūdun
إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود

[] [] [] [ا ي ي] [] [خ و ف] [ع ذ ب] [ا خ ر] [] [ي و م] [ج م ع] [] [ن و س] [] [ي و م] [ش ه د]

 » 11 / Hûd  Suresi: 103
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
في | FY vardır in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
ذلك | Z̃LK ƶālike bunda that
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
لآية ا ي ي | EYY L ËYT lāyeten ibret (is) surely a Sign
Lam,,Ye,Te merbuta,
30,,10,400,
EMPH – emphatic prefix lām
N – accusative feminine singular indefinite noun
اللام لام التوكيد
اسم منصوب
لمن | LMN limen kimse için for (those) who
Lam,Mim,Nun,
30,40,50,
P – prefixed preposition lām
REL – relative pronoun
جار ومجرور
خاف خ و ف | ḢVF ḢEF ḣāfe korkan fear
Hı,Elif,Fe,
600,1,80,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
عذاب ع ذ ب | AZ̃B AZ̃EB ǎƶābe azabından (the) punishment
Ayn,Zel,Elif,Be,
70,700,1,2,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
الآخرة ا خ ر | EḢR EL ËḢRT l-āḣirati ahiret (of) the Hereafter.
Elif,Lam,,Hı,Re,Te merbuta,
1,30,,600,200,400,
N – genitive feminine singular noun
اسم مجرور
ذلك | Z̃LK ƶālike işte O That
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
يوم ي و م | YVM YVM yevmun bir gündür (is) a Day
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
مجموع ج م ع | CMA MCMVA mecmūǔn toplanacağı (will) be gathered
Mim,Cim,Mim,Vav,Ayn,
40,3,40,6,70,
N – nominative masculine indefinite passive participle
اسم مرفوع
له | LH lehu onda on it
Lam,He,
30,5,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsu insanların the mankind,
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
وذلك | VZ̃LK ve ƶālike ve O and that
Vav,Zel,Lam,Kef,
6,700,30,20,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
الواو عاطفة
اسم اشارة
يوم ي و م | YVM YVM yevmun bir gündür (is) a Day
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
مشهود ش ه د | ŞHD̃ MŞHVD̃ meşhūdun herkesin tanık olacağı witnessed.
Mim,Şın,He,Vav,Dal,
40,300,5,6,4,
N – nominative masculine indefinite passive participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّ: şüphesiz | فِي: vardır | ذَٰلِكَ: bunda | لَايَةً: ibret | لِمَنْ: kimse için | خَافَ: korkan | عَذَابَ: azabından | الْاخِرَةِ: ahiret | ذَٰلِكَ: işte O | يَوْمٌ: bir gündür | مَجْمُوعٌ: toplanacağı | لَهُ: onda | النَّاسُ: insanların | وَذَٰلِكَ: ve O | يَوْمٌ: bir gündür | مَشْهُودٌ: herkesin tanık olacağı |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN şüphesiz | في FY vardır | ذلك Z̃LK bunda | لآية L ËYT ibret | لمن LMN kimse için | خاف ḢEF korkan | عذاب AZ̃EB azabından | الآخرة EL ËḢRT ahiret | ذلك Z̃LK işte O | يوم YWM bir gündür | مجموع MCMWA toplanacağı | له LH onda | الناس ELNES insanların | وذلك WZ̃LK ve O | يوم YWM bir gündür | مشهود MŞHWD̃ herkesin tanık olacağı |
Kırık Meal (Okunuş) : |inne: şüphesiz | : vardır | ƶālike: bunda | lāyeten: ibret | limen: kimse için | ḣāfe: korkan | ǎƶābe: azabından | l-āḣirati: ahiret | ƶālike: işte O | yevmun: bir gündür | mecmūǔn: toplanacağı | lehu: onda | n-nāsu: insanların | ve ƶālike: ve O | yevmun: bir gündür | meşhūdun: herkesin tanık olacağı |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: şüphesiz | FY: vardır | Z̃LK: bunda | L ËYT: ibret | LMN: kimse için | ḢEF: korkan | AZ̃EB: azabından | EL ËḢRT: ahiret | Z̃LK: işte O | YVM: bir gündür | MCMVA: toplanacağı | LH: onda | ELNES: insanların | VZ̃LK: ve O | YVM: bir gündür | MŞHVD̃: herkesin tanık olacağı |
Abdulbaki Gölpınarlı : Gerçekten de bunda, âhiret azâbından korkanlara bir ibret var; o gün, bütün insanların bir araya toplanacağı bir gündür ve bütün insanların hazır olacağı bir gün.
Adem Uğur : İşte bunda, ahiret azabından korkanlar için elbette bir ibret vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı bir gündür ve o gün (bütün mahlûkatın) hazır bulunduğu bir gündür.
Ahmed Hulusi : Muhakkak ki bunda, gelecekteki yaşam azabından korkan için elbette bir işaret vardır. . . İşte bu, tüm insanların bir arada olduğu bir süreçtir! İşte bu, kendisinde hiçbir şeyin gizli kalmadığı bir süreçtir!
Ahmet Tekin : Bunda, âhiretin, ebedî yurdun azâbından korkanlar için gerçekten ibretler, uyarılar vardır. Hesap günü olması sebebiyle, kıyamet günü bütün insanların toplanacağı bir gündür. Bu, ümmetlerin ve insanların denetlendiği, hesaba çekildiği, delilleri, şâhitleri ortaya konarak, mü’minlere yapılan zulmün hesabının sorulduğu bir gündür.
Ahmet Varol : Şüphesiz bunda, ahiret azabından korkan için ibret vardır. O, bütün insanların toplanacağı bir gündür. O gün herkesin tanık olacağı bir gündür.
Ali Bulaç : Ahiret azabından korkan için bunda kesin ayetler vardır. O, bütün insanların kendisinde toplanacağı bir gündür ve o, gözlemlenebilen bir gündür.
Ali Fikri Yavuz : Bu haberlerde, ahiret azabından korkanlar için muhakkak bir ibret vardır. O kıyamet günü, bütün insanların bir arada toplanmış bulunacağı bir gündür. O, herkesin hazır olacağı bir gündür.
Bekir Sadak : Ahiretin azabindan korkanlara, bunda, hic suphesiz ibret vardir. Bu, insanlarin toplanacagi gundur; bu, gorulecek bir gundur.
Celal Yıldırım : Şüphesiz ki bu (naklettiğimiz kıssalarda) Âhiret azabından korkanlar için ibretli belge vardır; o, insanların biraraya gelip toplanacağı bir gündür; o, hazır olup görülecek bir gündür.
Diyanet İşleri : Şüphesiz, ahiret azabından korkanlar için bunda bir ibret vardır. Bu, insanların (hesap ve ceza için) toplanacakları bir gündür. Bu, herkesin toplanıp bir araya geleceği bir gündür.
Diyanet İşleri (eski) : Ahiretin azabından korkanlara, bunda, hiç şüphesiz ibret vardır. Bu, insanların toplanacağı gündür; bu, görülecek bir gündür.
Diyanet Vakfi : İşte bunda, ahiret azabından korkanlar için elbette bir ibret vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı bir gündür ve o gün (bütün mahlûkatın) hazır bulunduğu bir gündür.
Edip Yüksel : Ahiret azabından korkanlar için bunda bir ders vardır. Halkın toplandığı bir gündür o. Tanık olunan bir gündür o
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ahiret azabından korkanlar için bunda muhakkak ki, bir ibret vardır. O, öyle bir gündür ki, bütün insanlar onun için toplanacaktır ve o, öyle bir gündür ki, mutlaka görülecektir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Gerçekten bunda, ahiret azabından korkanlar için kesin bir ibret vardır. O, tüm insanların kendisi için toplanacağı bir gündür; mutlaka görülecek bir gündür.
Elmalılı Hamdi Yazır : Her halde bunda Âhıret azâbından korkanlar için muhakkak bir ıbret vardır, o öyle bir gündür ki onun için insanlar toplanacak, hem öyle bir gün ki mutlak görülecektir
Fizilal-il Kuran : Ahiret azabından korkanlar için bu olaylardan çıkarılacak dersler vardır. O gün tüm insanların toplantı günüdür, herkes o günün canlı tanığı olacaktır.
Gültekin Onan : Ahiret azabından korkan için bunda kesin bir ayet vardır. O, bütün insanların kendisinde toplanacağı bir gündür ve o, gözlemlenebilen bir gündür.
Hakkı Yılmaz : Şüphesiz âhiret azabından korkan kimseler için bunda kesinlikle bir alâmet/ gösterge vardır. O, insanların kendisi için toplandığı bir gündür ve kesinlikle görülecek bir gündür.
Hasan Basri Çantay : Bunda (bu kıssalarda) âhiret azabından korkanlar için kat'î birer ibret vardır. O, bütün insanların bir arada toplanmış olacakları bir gündür. O, (istisnasız bütün halkın) haazır olacakları bir gündür.
Hayrat Neşriyat : Doğrusu bunda (bu kıssada), âhiret azâbından korkanlar için elbette bir ibret vardır. Bu (kıyâmet vakti), insanların onda toplanmış olacağı bir gündür ve bu, (herkes tarafından) görülecek bir gündür.
İbni Kesir : Muhakkak ki ahiret azabından korkanlar için, bunda ayet vardır. O gün; bütün insanların toplanacağı gündür ve o, görülecek gündür.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki bunda, ahiret azabından korkan kimse için, elbette bir âyet (delil) vardır. İşte bu, insanların toplanma günüdür. Ve işte bu, şahadet günüdür.
Muhammed Esed : Aşikar olan şu ki, bütün bu (anlatıla)nlarda, o Son Gün başa gelebilecek azaptan korkanlar için apaçık bir ders, bir uyarı vardır; o Gün ki, bütün insanlık için bir toplanma, bir araya gelme Gün'ü olacaktır; o Gün ki, her şeyin apaçık ortaya serildiği Gün olacaktır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Şüphe yok ki, bunda ahiret azabından korkan kimse için bir ibret vardır. O bir gündür ki, O'nun için nâs toplanmış olacaktır ve o kendisinden şehâdet yapılacak bir gündür.
Ömer Öngüt : Hiç şüphesiz ki bunda ahiret azabından korkanlar için bir âyet (ibret) vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı bir gündür ve o gün görülecek bir gündür.
Şaban Piriş : Ahiretin azabından korkanlara bunda ibretler vardır. Bu, toplanma günüdür. Bu, şahitlik günüdür.
Suat Yıldırım : Bu anlatılan olaylarda, âhiret azabından korkanlar için elbette ibret verici bir ders vardır. O gün, bütün insanların bir araya toplandığı mahşer günü olacaktır. O gün bütün gök ve yer ehlinin tanık olacağı gündür!
Süleyman Ateş : Şüphesiz âhiret azâbından korkanlar için, bunda elbette ibret vardır. O, bütün insanların toplandığı bir gündür ve o, görülecek bir gündür.
Tefhim-ul Kuran : Ahiret azabından korkan için bunda kesin ayetler vardır. O, bütün insanların kendisinde toplanacağı bir gündür ve o, gözlemlenebilen bir gündür.
Ümit Şimşek : Bunda âhiret azabından korkanlar için bir ibret vardır. O gün bütün insanların toplandığı gündür. Ve o gün görülecek bir gündür.
Yaşar Nuri Öztürk : Âhiret azabından korkan için bunda elbette ki bir ibret vardır. O, insanları bir araya getiren bir gündür. Görülesi bir gündür o!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}